1

Тема: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

НІЖИНСЬКА ТРЕТЯ СОТНЯ
(1649-1654; 1672-1687; 1736-1782 pp.)
===================================

Створена згідно з рішенням Зборівської угоди 16 жовтня 1649 р. у складі Ніжинського полку. 1654 р. вже не згадується, бо була розформована між новоствореними навколо Ніжина сотнями.

Відновлювалася у 1672-1687 pp. та 1736-1782 pp. у складі Ніжинського полку. Ліквідована у 1782 p., а територія включена до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: місто Ніжин, тепер - райцентр Чернігівської області.

Сотники: Красножон Григорій (1649). Борсук Марко Іванович (1672). Ракушка-Романовський Григорій Іванович (1736-1751). Ракушка-Романовський Петро Григорович (1751-1753). Лахневич Григорій Іванович (1754-1767). Каневецький Степан (1758). Виридарський Олексій Максимович (1759). Сердюк Юрій (1764-1769). Ракушка-Романовський Василь Петрович (1769-1782).

Населені пункти: Березанка, село; Будища, хутір; Вересоч, село; Дрімайлівка, село; Кагарлик, село; Кладьківка, село; Ковчин, село; Ніжин, місто; Хибалівка, село.
В „Генеральному описі Малоросії" 1765-1769 pp. підкреслені населені пункти включено до інших Ніжинських сотень. Решта поселень є.
======================================

Поделиться

2

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Список сотенной старшины

III ПОЛКОВА СОТНЯ
====================

СОТНИКИ:
------------------
Нагорний Іван (?-1649-?),
Борсук Марко Іванович (?-1672-?),
Романовський Григорій Петрович (1707 1736),
Мурашка Микита (1726, нак.),
Романовський Григорій Іванович (1736-1751),
Романовський Петро Григорович (1751. 3.02.-1753.15.06.),
Лахневич Григорій Іванович (1753.15.06. -1782.19.06.).

ОТАМАНИ:
-------------------
Соляник Петро (?-1725-1736),
Козир Михайло (1737-1746-?).

ПИСАРІ:
----------------
Краснолуцький Петро (?-1736-?),
Савич Степан (? -1737-?),
Мирославський Назар (?-1746-?),
Явровський Олександр (?-1768-1769-?).

ОСАВУЛИ:
--------------------
Бородаєнко Федір (?-1736-?),
Козир Михайло (1737),
Сивий Гнат (?-1746-?),
Кошель Матвій (?-1754-?),
Силич Тиміш Федорович (1782.16.05.-?),
Кучинський Іван (?-1769-?).

ХОРУНЖІ:
-------------------
Роговець Демид (?-1736-1746-?),
Опанасенко Василь (1737),
Нестеренко Остап (?-1769-?).
==============================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації.
– Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 80-81.

Поделиться

3

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

ЦДІАК
ф51-оп3-спр 15190
арк 22 та зв, 38 та зв
Про повстання рангових пдданих ген.осавула Волкевича в с.Дрмайлвці після смерті свого Державця.
З донесення ніж.полк.канцелярї від 4 квітня та 14 травня 1758р

справи, які є в 64 фонді в розділі сотенна канцелярія 3-Ніж.сотні

ф 64 оп 1 спр

№545 (1754) 12арк, про захоплення козаком Карпусенком Іваном городу в м.Ніжині у козака Мартиненка Михайла
№546
(1754-56) 39 арк, про спір за рухоме і нерухоме майно між козаками
с.Дрімайловки братами Кучинськими Назаром, Трохимом, Іваном.

Поделиться

4

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Сотне третей полковой.

Григорий Романовский сотник действителний,
Петро Соляник атаман,
Демид Рожовець хоружий,
Михайло Балановский писарь,
Карп Мазка асаул.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться

5

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

1732 год

Сотня Третья Полковая Нежинская

Григорий Романовский сотник
Петро Романович Сотниченко
Демид Рожовец хоружий
Давид Михайлов коммисар сотенний
Петро Краснолицкий писар сотенний
Петро Соляник сотник наказний
Михайло Козир атаман куринний
Андрий Проскуренко
Павел Минка
Иван Проскуренко
Корней Чирка
Иван Бублик
Данило Стороженко
Матвей Толочко
Грицко Радченко
Грицко Майборода
Иван Козир
Грицко Стешенко
Улас Кушнер
Федор Карпенко
Грицко Яременко
Андрей Розка
Леско Бородавка
Кирило Проценко
Федор Сторож
Яков Зубаха
Яков Сайко
Корней Кононенко
Павел Боженко
Иван Цюпка
Павел Шимченко
Петро Ухо
Игнат Шрамченко
Иван Гарасименко
Грицко Рожовец
Павел Петренко
Иван Лубяний
Грицко Занчук
Лукьян Паясук
Иван Колесник
Алексей Кузенко
Иван Павленко
Максим Кушнир
Могила Мыхайло
Яким Северин
Корней Плакса
Иван Парпуран
Остап Козиченко
Роман Скелка
Васил Плесконог
Марко Чорний
Яков Пенчук
Конон Ухо
Юско Кимаха
Николай Бородаенко
Михайло Кручка
Леско Кривонос
Иван Богомаз
Николай Брувка
Степан Перетятко
Прокоп Кобиза
Прокоп Дыйнека
Артем Козар
Иван Брувка
Юско Мирочник
Петро Сполат…
Петро Бородай
Андрей Рудай
Федор Сотник
Лукян Путивец
Иван Поцязан

Села Дремайловки козаки
Атаман Данило Кучинский
Карп Куксенко
Иван Авраменко
Васил Степаненко
Иван Куксенко
Мина Сирота
Кузма Третяк
Грицко Авраменко
Петро Глобенко
Иван Набойник
Яков Драпун
Михайло Хоменко
Яков Хоменко
Омелко Хоменко
Данило Паско
Андрей Павленко
Трохим Дубровний
Грицко Крошка
Василь Сиваес
Конон Барбуха
Матвей Лисан
Ничипор Хоменко
Хома Хоменко
Иван Щорба
Грицко Павленко
Павел Дубровний
Ониско Насенник
Хвеско Крошка
Игнат Сивас
Максим Барбуха
Иван Сирота
Назар Кучинский

Села Хибайловки козаки
Атаман Васил Компанец
Грицко Кулинич
Антон Сидоренко
Омелко Моругий
Андрей Сердюк
Яким Ганджа

Села Березанки козаки
Атаман Матвей Добренкий
Остап Петренко
Улас Лаврененко
Максим Адаменко
Давид Хвесенко
Семен Прокопович
Павел Приема
Грицко Гумен
Леско Проценко
Матвей Присмак
Артем Кисель
Ониско Рак
Антон Ласка
Дмитро Приходко
Матвей Даниленко
Яков Яроменко
Трохим Колоха
Петро Педалка
Юско Комяло

Села Вересочи козаки
Атаман Васил Артеменко
Николай Гриценко
Иван Стеблюховский
Кирило Кузменко
Василь Суржик
Архип Лапко
Опанас Рева
Лукьян Компанец
Матвей Михалченко
Яков Артеменко
Василь Михалченко

Села Кладковки козаки
Атаман Андрей Серик
Гаврило Наставченко

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: сергей-гродовка, v_golub, Vlad S.3

Поделиться

6

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня1732 год

Сотня третя полковая Нежинская

Города Нежина козаки
Василь Подзюбан
Назар Шостаченко
Иван Колесник
Лукян Лузка
Алексей Дацков
Павел Лузка
Юско Колодеенко
Андрей Ушенко
Яким Резакувский
Павел Мадера
Яков Вийжджий
Василь Пивоваренко
Василь Логвин
Иван Бондар
Алексей Юрченко
Иван Бородай
Иван Малахвей
Карп Козир
Иван Козир
Демко Даниленко
Хведор Канювец
Леско Верхолабенко
Хведор Кимака
Микита Шостак
Мартин Козир
Петро Шостак
Еремей Полтавец

Села Хибаловки козаки
Иван Иляшенко
Василь Кулинич
Федор Корецкий
Дорош Шелемешенко
Ярош Степаненко
Петро Ковал
Микита Горка
Михайло Жовтик
Стефан Черняк
Петро Черняк
Василь Гриб
Васил Бобро
Павел Холод
Трохим Савченко
Иван Гущенко
Грицко Золотар
Максим Касяненко
Мойсей Черняк
Петро Корецкий
Юско Мурашка
Кирило Черняк
Яцко Алексеенко
Иван Бондаренко
Павел Козачок
Иосиф Прон
Василь Исаенко

Села Ковчина козаки
Васил Клименко
Игнат Даниленко
Данило Сидоренко
Федор Антоненко
Василь Козопал
Михайло Харченко
Василь Вакуленко
Данило Лузаненко
Ярмола Лобаченко
Федор Макарченко
Иван Стариченко
Савка Зенченко
Иван Ярошенко
Грицко Кловаченко
Тимош Яцина
Левко Лузаненко
Юско Василенко
Иван Лукяненко
Микита Олексеенко
Грицко Барабашенко
Семен Василенко
Иван Яциненко
Пилип Лагно
Федор Украинец
Кирило Уличок
Антон Антоненко
Федор Гапоненко
Василь Товстий
Хома Тарасенко
Дмитро Паламаренко
Лукян Позняк
Павел Позняк
Николай Зенченко
Михайло Лугина
Юско Коропский
Яким Сова
Павел Галиченко
Денис Онищенко
Иван Якименко
Опанас Уличенко
Левко Силенко
Опанас Ерченко
Кондрат Шолюдко
Прохор Лебеденко
Дмитро Баштенко
Мойсей Тураш
Клим Бурковский
Яким Тарасенко
Степан Шиленко
Роман Тищенко
Иван Смоленко
Игнат Халимоненко

Тоей же сотне полковой
Села Дримайловки козаки

Федор Крошка
Андрей Барбуха
Исай Барбуха
Кузма Барбуха
Степан Куксенко
Терешко Горбаченко
Сергий Сердюченко
Микита Бойко

Села Вересочи козаки
Гарасим Примак
Костя Шостак
Грицко Гриценко
Федор Миценко
Семен Паламаренко
Андрей Дашкевич
Назар Манчик
Семен Хоменко
Марко Лапко
Андрей Мурашка
Грицко Михалченко
Василь Логинец
Микита Харченко
Петро Дашкевич
Трохим Гнатенко
Федор Кошел
Степан Мурашка
Гаврило Сахно
Михайло Калюх
Грицко Калюх
Максим Курилко
Леско Калюх
Иван Иц
Василь Авраменко
Ничипор Головка
Матвей Петлицкий
Павел Дяченко
Леско Хилченко
Тимош Каращук
Кирило Суржик
Иван Куничка
Иван Каращук
Михайло Ярошенко
Евтух Марочко
Хвеско Бугай
Никита Авраменко
Яков Поволека
Петро Шевел
Василь Лесенко
Ничипор Бровченко
Максим Седий
Семен Ващенко
Ярош Ващенко
Кирило Носенко
Степан Проценко
Степан Приймак
Самко Дурицкий
Евфим Шевель
Павел Петлицкий
Степан Кошел
Грицко Кошель
Иван Авраменко

Тоей же сотне 3 полковой
Села Кладкувки козаки

Юско Прохор
Кузма Хведоренко
Василь Захарченко
Иван Царко
Ярема Сердюченко
Процко Любах
Василь Батюта
Григорий Юхно
Василь Скорозвон
Кузма Куган
Степан Журбенко
Семен Седячка
Василь Омелченко
Процко Усенко
Михайло Овдеенко
Тимко Юрченко
Филип Ковтун
Павел Вишник
Данило Мирочник
Грицко Лепесей
Мартин Бондар
Кузма Яковенко
Грицко Коровай
Алексей Тишченко
Иван Кучеравий
Юско Слептюченко
Иван Легкого зят
Кузма Вереха
Пилип Михайленко
Мойсей Бойко
Михайло Лепеха
Семен Терешченко
Давид Медведь
Опанас Скрипченко
Михайло Олещенко
Опанас Мойсеенко
Тимош Ткаченко
Яцко Коряк
Василь Машко
Степан Глотка
Грицко Бичук
Васил Горбач
Федор Сидячка
Мартин Глотка
Петро Серик
Федор Хвост
Павел Матюха
Василь Скиба
Степан Кошеленко
Иван Булашенко
Мойсей Скорозвон
Ничипор Зубченко
Василь Курочка
Кузма Новак
Иван Бордонос
Гаврило Лучка
Борис Жадик
Микита Ковтун
Петро Олейниченко
Савка Братус
Левко Плюта
Никифор Неижсало
Семен Руденко
Денис Кравец
Ярмола Кучинский
Иван Мищенко
Данило Белик
Кузма Бигук
Яким Глотка
Федор Моховий
Гаврило Глотка
Михайло Силенко
Федор Тур
Иван Горог
Опанас Бордонос
Кирило Гурин
Андрей Крупина
Андрей Глотченко
Левко Крупина
Левко Лесченко
Василь Вуценко

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: сергей-гродовка, v_golub, Vlad S., interstep4

Поделиться

7 (27-10-2018 18:46:33 отредактировано interstep)

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

есть фрагмент
ЦДІАК ф 51 оп 3 справа №6648, 1-17 Особові списки старшини і козаків Ніж полку, відправлених у військовий похід під командою фон Лессі 1738 рік
интересующий меня Семен Терещенко из Кладьковки записан в городе Нежине,
а сам Нежин относится ко второй полковой сотне.
Есть знающие может такое быть?

https://drive.google.com/open?id=12S259 … d_kZ7uEOwX

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

8

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

interstep, це може бути просто одноіменець.

Поделиться

9 (27-10-2018 21:10:13 отредактировано interstep)

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

AppS пишет:

interstep, це може бути просто одноіменець.

изначально так и подумал, потом заметил что Нежин оказался во второй сотне, думаю мало ли записывали как попало.
Кладьковка в этом реестре также есть, всего 2 человека участвовали в этом походе
я конечно не сильно погружен в тему, поэтому и спрашиваю, в других реестрах второй Семен Терещенко замечен не был, хотя конечно мое внимание было заточено под третью полковую

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния
Спасибо сказали: v_golub1

Поделиться

10

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

interstep, Ніжин сам по собі складався з кількох частин-районів вже тоді, вистачить на полкові сотні.

Спасибо сказали: interstep1

Поделиться

11

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Ніжин в адміністративному відношенні був розділений між трьома Ніжинськими полковими сотнями. Це прекрасно видно на прикладі присяжного списку Ніжинського полку 1718 року, в якому козаки і міщани Ніжина згадуються в сотенних реєстрах цих трьох сотень. До слова, Ваш Терещенко Семен згадується в цьому присяжному списку серед козаків села Кладьківка.

Спасибо сказали: сергей-гродовка1

Поделиться

12

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Ivan пишет:

Ніжин в адміністративному відношенні був розділений між трьома Ніжинськими полковими сотнями. Це прекрасно видно на прикладі присяжного списку Ніжинського полку 1718 року, в якому козаки і міщани Ніжина згадуються в сотенних реєстрах цих трьох сотень. До слова, Ваш Терещенко Семен згадується в цьому присяжному списку серед козаків села Кладьківка.

да видел, впринципе он везде есть в списках Кладьковки
только здесь ЦДІАК ф 51 оп 3 справа №6648, 1-17 Особові списки старшини і козаків Ніж полку, відправлених у військовий похід під командою фон Лессі 1738 рік нарисовался еще один полный тезка в списках  козаков города Нежина
https://drive.google.com/file/d/12S259D … drive_open

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

13

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

еще не могу справится с задачей идентификации 3-ей сотни в Реєстрі Війська Запорозького 1649 року,
там целых пять нежинский сотен, какая из них 3-ья?
history.org.ua/LiberUA/5-12-0020 … 2042-9.pdf

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

14

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

сотні 1649-го не завжди тотожні навіть 1654-му.

Спасибо сказали: сергей-гродовка, interstep2

Поделиться

15

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Чтобы сопоставить хоть кого-то с 1654 годом нужно очень сильно постараться, имена исковерканы, я сравнивал  1649 и 1654 и никого не смог найти и там и там.

Было бы неплохо бросить общие усилия в этом вопросе по 3 сотне среди заинтересованных

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

16

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Справа в тому, що після поразки під Берестечком і Білоцерківської угоди 1651 року з Чернігівського воєводства, яке виключили з козацьких територій, були значні мграції на Слобожанщину - Острогозький полк, наприклад, заснований саме "чернігівцями".

Спасибо сказали: interstep, borisovichi, gennadii5408, v_golub4

Поделиться

17

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

Tullii пишет:

Список сотенной старшины

III ПОЛКОВА СОТНЯ
====================

СОТНИКИ:
------------------
Нагорний Іван (?-1649-?),
.

Наверное, все-таки Красножон, а не Нагорный?

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

18

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

parus пишет:1732 год

Сотня третя полковая Нежинская

Подскажите, что это за ревизия, ее реквизиты?

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

19

Re: НЕЖИНСКАЯ 3-я сотня

interstep, то присяга з РГАДА

Спасибо сказали: Алёна, interstep, nfs793

Поделиться