1

Тема: БАТУРИНСКАЯ сотня

БАТУРИНСЬКА СОТНЯ
(1648-1782 pp.)
=======================

Утворилася у складі Борзнянського полку (1648-1649 pp.). Згідно з рішенням Зборівської угоди 16 жовтня 1649 р. до реєстру сотні занесено прізвища 99 козаків. Протягом 1649-1654 pp. перебувала в складі Чернігівського полку. У 1654 р. включена до Ніжинського полку (місто Батурин та села Красне, Митченки, Обмочів). Весь подальший час існування, аж до ліквідації у 1782 p., сотня незмінно була адміністративною одиницею Ніжинського полку. Після скасування сотні її територію включено до Чернігівського намісництва.

Сотенний центр: місто Батурин (нині селище Бахмацького району Чернігівської області). Після знищення Батурина О. Меншиковим у 1708 р. сотенний центр знаходився у селі Митченки.
До 1648 р. Батурин, заснований козаками з ласки короля Стефана Баторія (звідси назва), був осідком адміністрації Батуринської волості Новгородського повіту Чернігівського воєводства. Серед сотенних урядників найбільш відомими є представники родин Бутовичів, Стожків, Смяловських.

Сотники: Окша Степан (1649). Мишуренко Сава Михайлович (1654-1659). Зражевський Кирило (1659). Гнилозуб Хома Михайлович (1664). Коровка-Вольський Григорій Карпович (1669-1672). Болдаковський Василь Семенович (1673). Бутович Іван (1675). Ярема Андрійович (1676-1689). Нестеренко Дмитро (1690-1708). Затиркевич Дмитро (1697, н.). Бутко Леонтій (1700). Тарасович Євстахій (1704). Фіалковський Іван (1708). Яковенко Григорій (1710). Долинський [Сучченко] Яків Іванович (1713). Стожок Федір Данилович (1713-1732). Костенецький Іван Григорович (1732-1735). Демидовський Олексій (1736, н., 1744-1745). Кулаковський Кирило (1746-1763). Стожок Дмитро Климентійович (1750-1767). Смяловський Микита (1769-1782).

Населені пункти: Атюші, село; Батурин, місто; Красне, село; Ксьондзівка, село; Мельня, село; Митченки, село; Обмочів, село; Пальчики, село; Тростянка, село.
Хутори: Балайби, батуринського козака; Кандиби, бунчукового товариша; Костенецького Федора; Костенецького, конотопського сотника; Потамана Семена; Розумовського Кирила, гетьмана; Розумовської, графині; Строгого Якова; Терещенка; Чуйкевича Степана, бунчукового товариша.
За "Генеральним описом Малоросії" 1765-1769 pp. до сотні долучено села Синявки і Фастівці та чотири нові хутори.
========================================

Поделиться

2

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Списки сотенной старшины

БАТУРИНСЬКА СОТНЯ
======================

СОТНИКИ:
----------------------
Шохов Іван Матвійович (1648),
Окша Степан (?-1649-1651.9.05.-?),
Мішуренко Сава Михайлович (?-1654.01.-1659.09.-?),
Зражевський Кирило (полковник батуринський: ?-1659.09.-?),
Костонський Федір (полковник наказний батуринський: ?-1661.02.-?),
Мішура Сава Михайлович (?-1661.10.-1662.09.-?; полковник наказний батуринський: ?-1661.12.-?),
Гнилозубенко Хома Михайлович (?-1664.03.-?),
Коровка-Вольський Григорій Карпович (?-1669.02.-1672.11.05.-?),
Бутович Іван Богданович (?-1672.28.09.-?),
Болдаковський Василь Семенович (?-1673-?),
Дніпрянський Ярема Андрійович (?-1675.06.-1689),
Сухина Іван Костянтинович (1679.07., нак.),
Нестеренко Дмитро (1689-1708),
Шульга Михайло (раніше 1728),
Затиркевич Дмитро (1697, нак.),
Бутко Леонтій,
Остафій,
Фіалковський Іван,
Яковенко Григорій (?-1710.06.-1712.01.-?),
Троцький Іаан Григорович,
Долинський (Сучченко) Яків Іванович (?-1713.01.-1713.09.),
Стожок Федір Данилович (1713.15.09.-1732.9.05.),
Долинський Яків Іванович. (1716.01., нак),
Стовпець Василь (1720, нак.),
Прийма Федір (1718, 1722, нак.),
Козловський Павло (1725, нак.),
Григорович Олексій (1727, нак.),
Костенецький Іван Григорович (1732.16.07.-1734.14.05.),
Степанович Прокоп (1738, нак.),
Демидовський Олексій (1735-1736, нак.; 1743-1745, нак.),
Кулаковський Кирило Петрович (1741-1750),
Стожок Дмитро Климович (1750.6.04.-1773),
Смяловський Микита Якович (1773-1782).

ОТАМАНИ:
-------------------
Попович Ярема (?-1654-?),
Іванович Андрій (?-1664.03.-?),
Білик Федір (?-1676.05.-?),
Хрисанхович Гордій (?-1679.06.-1702.05.-?),
Мочульський Федір (?-1703.02.-1708.11.),
Харевський Данило,
Гордійович (Гордієнко) Іван (?-1712.01.-1713.04.-?),
Забіла Микола (?-1715.06.-?),
Прийма Федір (?-1716.01.-1728.01.-?),
Мотуз Петро (1715, 1720, нак.),
Стовпець Василь (1716, нак.),
Хрисанхович Гордій (1719.02., нак.?),
Міняйло Прокіп Степанович (?-1734.11.-?),
Рижій Осип Іванович (?-1738.05.-1756),
сотенний: Порохонський Федір (?-1758-1763-?),
Косач Василь (?-1769-?),
Башицький (?-1781-?).

ПИСАРІ:
-------------------
Петров Іван (?-1654-?),
Іванович Наум (?-1659.09.-?),
Рижій Юсько Іванович (?-1718.05.-1732.01.-?),
Корташ Захар (?-1738-?),
Стефановський Михайло,
Стефановський Стефан Михайлович,
Попенченко Петро (1755-1765),
Жолодковський Антон (?-1769-?),
Чорнуха (?-1775-?),
Мелаєвський Захар (?-1781-?),
Галайба Іван (?-1781-?),
Слюзнін Іван Костянтинович (1783-1784.20.12).

ОСАВУЛИ:
----------------------
Мочульський Семен (?-1654-?),
Русак Григорій (?-1725-1726-?),
Крас Степан (?-1737-?),
Муха Василь (?-1737-?),
Стефанович Терешко (?-1738-?),
Острозький Мойсей (?-1757-?),
Башицький Дмитро (?-1769-?),
Данкевич.

ХОРУНЖІ:
------------------
Проценко Влас (?-1654-?),
Хрисанхович Опанас (?-1680-?),
Занко Іван (?-1725-?),
Харевський Іван (?-1737-1738-?),
Слюзнін Костянтин Петрович,
Сущенко Микола (?-1767-1769-?).
=========================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 86-88.

Поделиться

3

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Список казаков сотни по ревизии 1649 г.

СОТНЯ БАТУРИНСКАЯ
=======================
Антоненко Пилипъ
Антоненко Харко
Бѣлый Степанъ
Боровъ Гришко
Бугай Хилко
Будникъ Игнат
Бумаженко Левъко
Бурдоносъ Павел
Бутъ Васил
Василевъ зят Хведор
Вергуненко Конъдрат
Вовнянка Микита
Вырвихвостенко Иванъ
Вырвихвостенко Костюк
Гартований Мартинъ
Гира Кирик
Глушаник Отрошко
Голоскокъ Гринъко
Гречаникъ Евхим
Гриненко Васил
Давыденко Левъко
Давыденъко Игнат
Демченъко Супрунъ
Десченъко Грицко
Десченъко Савъка
Дубовикъ Федор
Жученко Иванъ
Жученко Илляшъ
Заецъ Хведко
Зарудный Данило
Зацарный Иванъ
Зубъко Романъ
Илляшенко Карпецъ
Кабаченко Лукянъ
Калъченъко Миско
Карпенъко Анъдрѣй
Кваша Иванъ
Ковал Анъдрѣй
Корогоденко Федоръ
Коханенко Рецикъ
Кошулка Игнат
Красовъский Иванъ
Крикливый Игнатъ
Крисковъ брат Леско
Кулѣшъ Федоръ
Лесенко Стецъко
Лопата Овъдѣй
Лусканенко Мокий
Лусканенко Олекса
Макаренъко Грицко
Максименко Клим
Малженко Романъ
Матвѣенко Сидор
Маценко Трохим
Мачулский Семенъ
Мачулсченко Дацко
Мерзляченко Северин
Миняйленко Лукянъ
Мисченко Дмитро
Мишуренко Савъка
Мищенко Конъдрат
Нагорный Сенко
Окша Степанъ
Олексенко Костюк
Олѣйникъ Тимъко
Палецъ Иванъ
Паского поля Дахно
Переяславец Гарасим
Петраченко Степанъ
Пилипенко Иванъ
Погорѣлченъко Иванъ
Проценко Уласъ
Пулторенко Грицко
Радченъко Васко
Рѣпъка Миско
Рудый Процикъ
Самойленко Семенъ
Семененко Яско
Середенко Савъка
Сидоренко Иванъ
Сидоренко Миронъ
Сидоренко Степанъ
Сковородка Климъ
Счербина Юско
Теселка Васко
Турга Ониско
Хвиренко Иванъ
Хижченъко Васил
Худиненко Наумъ
Хуръсенко Матюша
Чавъгученко Якимъ
Чорнушичъ Васко
Чорный Павел
Шепѣлъ Тимошъ
Шинкаренко Грицко
Шоховъ Павло
Шошенко Богданъ
Шошенко Иванъ
Яготинец Федор
=================
По изданию 1995 г.

Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

4

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня  ІР ф1 спр 56923-56937 1728-29рр присвяченні приверненню козаків
Батуринської сотні в підданство та намагань їх з-під нього вийти.
Наскільки я зрозумів, їм це таки вдалось.
В основному там фігурує с.Обмачевъ

спр 56923
Панко Блажченко
Дорошъ Козелъ
Давид Галадажнко
Павелъ Козелъ
Гарасимъ Онопрѣенко
Тарасъ Шолудченко
Романъ Добренкій

спр 56931 - теж ніби з цієї сотні
Омелко Плющъ
Михайло Хорошенко
Данило Кислицкій
Яковъ Михайленко(?)
Грицко Богданенко
Левко Хорошенко
Яцко Щербаченко
Данило Кислицкій
Фома(?) Дейнеченко
Семен Брагинченко

56937
прикінцевий список, судячи по коментарям - цих внесли назад до козаків.

Яцко Тарасенко
Гордѣй Сенченко
Семенъ Шолузко
Трофимъ Лупиненко
Михайло Лукавый
Ватко(?) Надтока
Опанас Велетко
Стефанъ Козменко
Еухимъ Гордѣенко
Павло Козелъ
Дорошъ Козелъ
Яцко Хвесенченко
Климъ Блаженко
Ѳома Пунтусъ
Роман Вовкъ
Микита Яременко
Іван Цетухъ
Федось Скабаленко
Іван Савченко
Федось Блаженко
Онопрѣй Шваченко

Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

5

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня  ІР ф1 спр 51286 что-то связаное с Митченским отаманом

Павел
Козловский, сотник наказний со всем товариством (сам список товариства
там же есть) к "Велможний мцѣ пане полковнику Ниженский сиротам отче и
велико милостивый наш добродію"

Поделиться

6

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Craniological Characteristics of the Population of XVII-XVIII c. Baturyn


Conclusions:


1. Baturyn male sample is moderately brahicranian according to craniometry. Skull is high. Face is broad, low, well profiled. Orbits are low. A nose is of moderate breadth with a large angle protrusion of the nasal bones.

2. Female Series is brahicranian, the skull moderate is high. Faces are of medium breadth and low height, well profiled. Orbits are of moderate height, a nose is medium broad with a low bridge. Its angle of thrusting is large.

3. Considering increased variability of most traits that appear in overstated of standard values of quadratic deviation values in both male and female series of Baturyn and low cor-relation coefficients it allows to confirm Baturyn’s population to be morphological hetero-genous in general.

4 According to craniometry, when comparing the studied groups by means of multivariate canonical analysis in three dimensions, there is a connection between Baturyn male sample and Russians from Sebej, collected series of the eastern Ukrainian, Sumy, Chyhyryn and to some extent Lutsk.

5 Baturyn female series show similarities to Latvian, Russian women of southern areas, groups of Belgorod, Vyshgorod, Lyutenka, Lutsk, Sumy.

6. After discrete-varying characteristics, where men and women have been examined together, relatively low frequency in orbital pattern type II appeared specific to the studied sample. This may indicate that the series belong to the circle of southern Caucasians.

Поделиться

7

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Сотне Батуринской.

Федор Данилов сотник действителний,
Федор Прима атаман,
Иван Занко хоружий,
Иосиф Рижий писарь,
Григорий Русак асаул,
Иван Стеценко войт.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться

8 (30-10-2017 18:02:55 отредактировано Анатолий Родовик)

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Подскажите пожалуйста читал в книге из истории городов и сёл Украинской ССР по Николаевской области на стр.241 и в брошуре Херсонского архива что село Висунск(паралельное название Батурино) основали гайдамаки из Корсуня и казаки из Батурина за восстание были сосланы в 1789 году в Херсонскую губернию...однако сколько масс книг пересмотрел с 1995 года но про восстание казаков Батурина или недовольства селян ничего не обнаружил...? В метрических книгах конца 18 века и вплоть до 1920 года поселение в большинстве документов значилось как Батурино...да и в семьях висунских и у родных всегда бережно передавали предание что мы потомки казаков из Батурина.

Возможно кто то что знает о восстании казаков и селян города Батурина 1789 года не путать с 1709 годом!


С уважением Анатолий.

Поделиться

9

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Я теж не чув, думаю, що це народно-краєзнавчі байки.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

10 (30-10-2017 20:19:57 отредактировано Vlad S.)

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Анатолий Родовик пишет:

Подскажите пожалуйста читал в книге из истории городов и сёл Украинской ССР по Николаевской области на стр.241 и в брошуре Херсонского архива что село Висунск(паралельное название Батурино) основали гайдамаки из Корсуня и казаки из Батурина за восстание были сосланы в 1789 году в Херсонскую губернию...однако сколько масс книг пересмотрел с 1995 года но про восстание казаков Батурина или недовольства селян ничего не обнаружил...? В метрических книгах конца 18 века и вплоть до 1920 года поселение в большинстве документов значилось как Батурино...да и в семьях висунских и у родных всегда бережно передавали предание что мы потомки казаков из Батурина.

Возможно кто то что знает о восстании казаков и селян города Батурина 1789 года не путать с 1709 годом!


С уважением Анатолий.

пане Анатолію, ми про більшість локальних повстань 20-30-х р.р. XX ст. нічого не чули, бо зовсім недавно почали архіви КГБ та ін. у вільний доступ давати, а Ви хочете, щоб про 1789 рік десь написали. Якщо воно і було, то якась інформація про це могла зберегтися тільки у вигляді переказів та легенд. Після голоду 1786-7 і інших подій таке цілком могло бути.
А з іншого боку, це звичайна картина того часу при переселенні в 80-90-х р.р. 18 ст. і назви нових поселень та кутків відповідно до колишнього нас.пункту більшості переселенців.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

11

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

ми про більшість локальних повстань 20-30-х р.р. XX ст. нічого не чули, бо зовсім недавно почали архіви КГБ та ін. у вільний доступ давати, а Ви хочете, щоб про 1789 рік десь написали. Якщо воно і було, то якась інформація про це могла зберегтися тільки у вигляді переказів та легенд. Після голоду 1786-7 і інших подій таке цілком могло бути.

Аналогія з 20-м століттям не доречна. Про заворушення в 18 столітті цілі монографії писали, а їх ватажків робили героями народно-соціального-антифеодального ітп спротиву (по Лівобережжі див., наприклад, про Турбаївське повстання).

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

12

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

AppS пишет:

ми про більшість локальних повстань 20-30-х р.р. XX ст. нічого не чули, бо зовсім недавно почали архіви КГБ та ін. у вільний доступ давати, а Ви хочете, щоб про 1789 рік десь написали. Якщо воно і було, то якась інформація про це могла зберегтися тільки у вигляді переказів та легенд. Після голоду 1786-7 і інших подій таке цілком могло бути.

Аналогія з 20-м століттям не доречна. Про заворушення в 18 столітті цілі монографії писали, а їх ватажків робили героями народно-соціального-антифеодального ітп спротиву (по Лівобережжі див., наприклад, про Турбаївське повстання).

Робили,якщо щось про нього знали

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

13

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня

Генваря въ5 22 день поидохомъ в Батурин-градъ. И у градскихъ воротъ кораулъ6, московския стрелцы на карауле стоятъ. И караулъ остановил насъ у проезжей башни, стали насъ спрашивать: "Что за люди? Откуда и куда едете? Есть ли де у васъ проѣзжая грамота?" И мы имъ сказалися, что мы люди -- московския жители, а едем во святый7 град Иеросалимъ Гробу Господню поклонитися. И они8 повѣли нас до сьезжей избы*. И пятисотной* принял у нас листъ государевъ, и, прочетши, велѣл нам отвѣсти дворъ стоять, и приказал намъ дать конемъ корму.
А гетмана* в то время не случилося дома: поѣхалъ к Москвѣ, к государю. И тут мы обѣдали; а господин дома тотъ, гдѣ мы стояли, зѣло нам честь воздалъ и1 обедъ хорошей устроил. И, ядши хлѣба, того же дни изыдохомъ из Батурина вонъ.

   Градъ Батуринъ стоит2 на рекѣ на Семи на лѣвой сторонѣ3 на горѣ красовито. Городъ земляной, строение4 в немъ поплоше Глухова, и светлицы гетманския ряд дѣлу. И город не добрѣ крѣпокъ, да еще сталица5 гетманская! Толко онъ крѣпок стрелцами московскими, на карауле все они6 стоят. Тутъ целой полкъ стрелцов живутъ. И гетманъ, онъ ветъ стрелцами-та7 и крепокъ, а то бы ево хохлы давно уходили, да стрелцовъ боятся; да онъ их и жалуетъ, беспрестани8 им кормъ, а безъ нихъ пяди* не ступитъ. От Королевца да Батурина 30 верстъ.

 Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701-1703)

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

14

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня


1732 год

Сотня Батуринская

Сотник Батуринский Федор Стожок
Атаман городовий Батуринский Федор Прийма
Сотне Батуринской сотенний писар Иосиф Рижий
Сотне Батуринской сотенний хоружий Иван Занко
Сотне Батуринской сотенний асаул Стефан Крат
Сотне Батуринской сотенний комисар Кондрат Алексеев

Сотне Батуринской козаки меские Батуринские
Василь Костюченко
Иван Гордеенко
Демко Мелешенко
Ярмола Ладутка
Павел Скакун
Пилип Пилка
Феско Жук
Грицко Удуд
Грицко Романенко
Степан Буденко
Роман Павленко
Гарасим Серий
Кость Мелешко
Грицко Иваненко
Семен Мелешко
Федор Корецкий
Василь Базарний
Тарас Горбан
Василь Горбан
Алекса Гунка
Клим Гришай
Сидор Хоменко
Грицко Левченко
Клим Картавий
Михайло Губар
Семен Мелешко
Петро Лизенко
Макар Занко
Петро Губаренко
Петро Мотуз
Грицко Пилипенко
Иван Туркун
Левко Дорошенко
Фома Илляшенко
Андрей Базарний
Антон Гайдученко
Иван Гунка
Васил Жук
Тимуш Дорошенко
Васил Романенко
Федор Авула
Кузма Побожний
Иван Куриленко
Иван Кошка
Иван Буденко
Данило Товстуха
Михайло Прохоренко
Василь Стовпец
Демян Крат
Кондрат Русак
Михайло Горбан
Иван Салник
Пархом Оникеенко
Стефан Зозуль
Кузма Лемешка
Лукян Карлаш
Семен Рувний
Яким Сивец
Игнат Ковпита
Влас Солонина
Иван Харевский
Василь Крат
Лаврин Яковенко
Ничипор Солонина
Стефан Шох
Самойла Бурак
Мойсей Савич
Семен Псарник
Прокоп Миняйленко
Федор Солонина
Зенец Ващенко
Антон Борисенко
Стефан Соловей
Стефан Репеченко
Иван Беребийнос
Наум Халимон
Федор Василювский
Василь Стовпец
Иван Филенко
Иван Тимченко
Михайло Проценко
Терещенко Минайленко
Герасим Костюченко
Павел Косульбас
Степан Скокун
Петро Солонина
Матвей Ковпита
Грицко Шарай
Пилип Халимон
Яков Стовпец
Юско Рыжий
Омелко Янко
Василь Сивец
Павел Харевский
Кирик Халимон
Федор Угурок
Есип Марченко
Кирик Угурков зят
Омелко Пулинец
Стефан Алексеенко
Иван Фир
Василь Запарун
Юско Мелешко
Савка Удуд
Алекса Степаненко
Василь Марченко
Василь Емец
Тишко Степаненко
Савка Якубинский
Микита Гриненко
Карп Мойсеенко
Иван Зражевского син
Конон Косогор
Мелко Торкун
Матвей Угорок
Иван Риженко
Стефан Крищенко
Андрей Скакун
Федор Емец
Тишко Торкун
Микита Марченко
Петро Салник
Михайло Кучинский
Иван Прохоренко
Леско Зражевский
Петро Ходуска
Юско Торкун
Лукян Горбан
Андрей Кудин
Иван Лизенко
Хома Степана
Гарасим Якубинский
Мартин Горбалка
Трохим Торкун
Хома Дорошенко
Сотне Батуринской сотенний заведовца Яков Боченко
Сотне Батуринской заведовца Иван Иванович

Села Митченок козаки
Атаман Яков Белоцицкий
Сидор Кухтенко
Иван Дмитренко
Яков Тимченко
Аврам Коломийченко
Карп Гужва
Федор Коломийченко
Василь Пиркаленко
Иван Дегтеренко
Грицко Литвин
Иван Багатенко
Демян Матвеенко
Роман Полешко
Денис Хитронос
Демян Семеренченко
Павел Журавленко
Семен Иващенко
Сидор Шкавренко
Данило Белоусенко
Остап Белоусенко
Петро Луценко
Кузма Конопелка
Прокоп Буряненко
Федор Кагадеенко
Грицко Юсщенко
Иван Борщенко
Яков Панасенко
Дмитро Юсщенко
Яков Стешенко
Иван Петренко
Иван Постоженко
Васил Велирко
Михайло Скадко
Савка Кривошия
Степан Махненко
Максим Корначенко
Павел Корначенко
Иван Ковал
Стефан Лазко
Антон Щербенко
Павел Матвеенко
Павел Семеренченко
Петро Послеченко
Петро Хулапенко
Андрей Демченко
Сидор Василенко
Грицко Водопяненко
Андрей Шкавренко
Иван Коваленко
Иван Ворона
Иван Колесниченко
Гаврило Кагадеенко
Омелка Матвеенко
Иван Сериченко
Петро Белонужченко
Максим Гарасименко
Иван Василенко
Павел Лавринченко
Козма Бугаенко
Павел Татариненко
Марко Вовченко
Максим Белоцерковченко
Максим Кашталяненко
Яков Павленко
Данило Сланенко
Роман Панченко
Илия Переченко
Стефан Стожок
Клим Коваль
Клим Радченченко
Иван Гришченко
Павел Переченко
Иван Пилипенко
Иван Стешенко
Кирило Гриценко
Гаврило Куштурний
Юско Солошенко
Грицко Мовчаненко
Михайло Тимченко
Юско Залеский
Васил Ничипоренко
Грицко Гоменко
Стефан Удовченко
Роман Ткаченко
Улас Залеский
Леско Уласенко
Савка Ганчела
Иван Залеский
Василь Залесченко
Кирило Залеский
Федор Корошташовец
Прокоп Гоменко
Иван Залеский
Стефан Тарасенко
Иван Пинчук
Иван Баганченко
Василь Гоменко
Сава Хвесюненко
Леско Солошенко
Остап Демченко
Иван Белоножченко
Василь Гоменко
Грицко Демченко
Грицко Куштурненко
Роман Садовничий
Иван Залеский

Полку Нежинского сотне Батуринской села Красного козаки
Атаман Иван Лавриненко
Яков Железний
Остап Приходченко
Василь Тараненко
Василь Деменко
Василь Бабиченко
Семен Дорошенко
Андрей Грищенко
Грицко Савченко
Михайло Зайченко
Микита Шулженко
Василь Грищенко
Тишко Свирипенко
Михайло Косенко
Тимуш Гарашченко
Павел Скидан
Илков Станбул
Андрей Варчиченко
Панас Титаренко
Стефан Слюсаренко
Грицко Бариш
Дмитро Дзюбенко
Грицко Радченко
Остап Дераба
Грицко Корженко
Роман Волосюк
Денис Хомченко
Иван Варчиченко
Антон Буденко
Василь Прима
Леско Ковалчук
Семен Харченко
Павел Науменко
Иван Ермоленко
Остап Жалеенко
Василь Ворона
Павел Борисенко
Леско Ворвихвост
Герасим Злиденний
Василь Косенко
Карп Поджаренко
Андрей Гордеенко
Данило Олешенко
Павел Деряпа
Панас Шинкаренко
Леско Немченко
Тимош Ворвихвост
Алексей Федорченко
Яким Гордеенко
Мойсей Гарашченко
Гаврило Гарашченко
Гаврило Поджаренко
Михайло Поджарий
Яков Тимошенко
Яков Волосюченко
Стефан Жалеенко
Яков Юсщенко
Иван Ризниченко
Василь Ведмидь
Левко Кудренко
Грицко Волосюк
Василь Гордеенко
Савка Новохацкий
Карп Макаренко
Павел Ворона
Иван Борзеница
Никита Шершатка
Кондрат Демиденко
Леско Лазебний
Алексей Шурубура
Денис Карпенченко
Лаврин Осадший
Иван Несук
Грицко Шкриль
Гаврило Якименко
Михайло Ключник
Прокоп Кузменко
Грицко Вовченко
Тимош Шкрил
Алексей Бондаренко
Леско Кожченко
Андрей Деркаченко
Иван Пулинец
Панас Пустовойт
Леско Покровенко
Кондрат Шкрил
Семен Титаренко
Грицко Бутенко
Семен Зайченко
Грицко Мазур
Грицко Щербина
Иван Рибенский
Панас Ревута
Евфим Митченко
Зенец Ситник
Стефан Коркач
Федор Косого
Петро Капелюх
Михайло Седел
Яким Мезенко
Кондрат Рубаненко
Микита Луценко
Игнат Кривобок
Евфим Мигирин
Грицко Забеяка
Васил Жученко
Семен Шаповаленко
Остап Ювфименко
Данило Сердюченко
Яков Тележенко
Тимош Кашпур
Федор Шендрик
Иван Тулуша
Васил Павленко
Федор Сибель
Моисей Дейнеченко
Иван Саливон
Никита Яковенко
Василь Кузменко
Андрей Ярошенко
Дмитро Римаренко
Филип Заливний
Юско Рудиченко
Андрей Петрученко
Леско Римаренко
Иван Коваленко
Филип Харитонов
Дмитро Бондаренко

Сотне Батуринской села Обмачова козаки
Атаман Васил Сорокотяга
Данило Щербиненко
Иван Добренкий
Иван Козленко
Иван Скабаленко
Иван Онопреенко
Тришко Цепух
Омелко Цибаленко
Алексей Бажченко
Иван Жоровленко
Иван Оноприенко
Васил Калениченко
Иван Бабиченко
Стефан Туркач
Васил Лупиненко
Корней Завадченко
Данило Левченко
Ефим Сергиенко
Стефан Чайченко
Роман Лавриненко
Юско Худченко
Козма Вакуленко
Иван Шолудченко
Остап Белюх
Леско Гулий
Иван Яременко
Павел Бабиченко
Тишко Башученко
Герасим Гаращенко
Зенец Сергиенко
Мартин Маличенко
Тимко Телбушенко
Мирон Федорченко
Яков Степаненко
Федор Блажко
Юско Тарасенко
Опанас Мачулченко
Артем Крук
Левко Катрич
Семен Опещенко
Алексей Добренкий
Юско Блитан
Левко Добренкий
Никито Хвесенко
Наум Федорченко
Андрей Добренкий

Того ж села Обмачова палубние козаки
Атаман балунний Мартин Семенченко
Опанас Шевченко
Никита Рубченко
Андрей Себиренко
Иван Проценко
Прокоп Кербут
Яцко Щербач
Петро Хорошенко
Иван Гриб
Яцко Лесенко
Омелко Плющ
Яков Цибаленко
Корней Куличенко
Иван Заголко
Иван Горбащенко
Иван Корнеенко
Логвин Баско

Села Тростянки козаки
Атаман Степан Прищепа
Иван Ус
Кирик Заика
Степан Бондар
Василь Шевченко
Савка Василенко
Иван Тарасенко
Федор Телевес
Антон Лемеш
Васил Безрук
Васил Орир
Федор Переляка
Иван Яготинец
Кирило Таран
Степан Сечка
Антон Матяш
Федор Стеценко
Василь Щербан
Игнат Забуленко
Леско Хвиленко
Феско Щербина
Степан Полосмак
Харко Корноух
Иван Тарасенко

Села Ксензовки козаки
Атаман Петро Сахненко
Гаврило Ничипоренко
Яким Ничипоренко
Петро Криводед
Савка Алексеенко
Тимуш Сахненко
Пархом Луниченко
Мойсей Дудченко
Васил Решутка
Кирик Валашенко
Антон Супрун
Васил Боченко
Игнат Капал
Васил Кукла
Артем Ярещенко
Васил Пискун
Игнат Супрун
Тарас Ходак
Остап Макаренко
Роман Солошенко

Села Мелне козаки
Атаман Иван Медвидь
Кондрат Бламацкий
Мойсей Кондрик
Яков Рабик
Андрей Книш
Васил Дердик
Васил Гавриченко
Иван Боглащенко
Яцко Заижежлий
Иван Шарапа
Иван Книшенко
Хведор Титенко
Ничипор Сич
Села Палчиков козаки
Атаман Ярема Ступак
Данило Иващенко
Семен Бабак
Грицко Радивозенко
Павел Вовчок
Михайло Крул
Яков Радивоз
Петро Куличенко
Данило Радивоз
Иван Клок
Федор Мойсеенко
Опанас Бугаец
Леско Горбач
Хвилон Шахворостенко
Андрей Коваленко
Кондрат Могиленко
Яков Коваленко
Яков Олиференко
Евтух Радивоз
Улас Вервека
Иван Кострабенко
Кирик Исаенко
Васил Пилипенко
Семен Олихверенко
Лукян Басок
Андрей Лусканенко
Иван Булавин
Опанас Трохименко

Села Атюши козаки
Атаман Гаврило Москаленко
Панко Устименко
Иван Балака
Ониско Мулученко
Иван Жежкун
Грицко Писаренко
Ничипор Дорошенко
Гордей Шкода
Петро Юхно
Тишко Товтика
Васил Науменко
Яцко Писаренко
Карп Горкавий
Костюк Савоненко
Хведор Карабаненко
Хведяй Карабан
Артем Глушко
Иля Бурак
Дмитро Лазученко
Стефан Пуголовец
Иля Нечай
Хвеско Жежкин
Павел Бурак
Васил Проценко
Улас Ковтуненко
Марко Хруленко
Мартин Опанасенко
Грицко Медведь
Иван Кобизкий
Дмитро Гаевий
Логвин Ковтун
Максим Сатуренко
Демко Клименко
Иван Ковтун
Каленик Пятенко
Ониско Мулука
Улас Моргацкий
Остап Бойко

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Vlad S., pliolga3

Поделиться

15

Re: БАТУРИНСКАЯ сотня


1732 год

Сотня Батуринская

Города Батурина козаки
Роман Хамазний
Семен Гулаченко
Яков Певень
Герасим Назаренко
Козма Лемешка
Тимош Кушнеренко
Дорош Малей
Остап Макаренко
Роман Солошенко
Иван Святковский
Юрий Несторович
Грицко Угорок
Омелко Занко
Гордей Хитеенко
Никита Гугаченко
Федор Ярещенко
Омелко Новохацкий
Денис Федченко
Хома Сродий
Игнат Чортенко
Леско Солошенко
Данило Кирдаленко
Иван Рупина
Данило Дорошенко
Гаврило Ярмошенко
Прокоп Пилипенко
Василь Катенко
Хвеско Титченко
Васил Боиченко
Игнат Капаль
Васил Кукла
Василь Несторенко
Остап Гришак
Васил Павленко
Кондрат Занченко
Стефан Максименко
Ювко Бутенко
Грицко Бутенко
Иван Василченко
Марко Вовченко
Яков Толченко
Семен Куштерний
Кирило Рудаш
Прокоп Косенко
Игнат Кононенко
Иван Белоножка
Грицко Демченко
Грицко Грищенко
Михайло Вирвофост
Никита Борзенец
Васил Бабич
Иван Лободенко
Федор Ювченко
Василь Качан
Герасим Книш
Грицко Дорошенко
Данило Жук
Матвей Удод
Тимош Левченко
Павел Мещенко
Улас Клименко
Евфим Клименко
Грицко Лазченко
Никита Ярмак
Костюк Волобой
Семен Зименко
Федор Авдик
Грицко Авдик
Федор Беляченко
Леско Шмидленко
Петро Пишкур
Конон Мовчаненко
Грицко Михаиленко
Василь Пулинец
Кирило Соловар
Игнат Скрипченко
Иван Фостенко
Кирик Шаповал
Опанас Кратенко
Семен Мотузов
Яков Куриленко
Андрей Левченко
Петро Костирченко
Трохим Серенко
Михаило Сущенко
Савка Матюшенко
Дорош Шафорот
Тимош Лаврененко
Антон Руденко
Нестер Близнюк
Андрей Руденко
Данило Уласенко
Никита Волобой

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Vlad S.2

Поделиться