1

Тема: Войцехович

ВОЙЦЕХОВИЧ Андрій Іванович. Син Івана Богдановича Войцеховича. Народився 1710 р. З 1731 р. - військовий канцелярист ГВК (1731-1732). Бунчуковий товариш з 14 листопада 1732 р. (1732-1786). Сотник Городнянської сотні (1742). Великий земле- та душевласник. Першим шлюбом був одружений з донькою генерального судді Івана Черниша Ганною (померла у 1745), а другим (з вересня 1745) - з донькою бунчуковою товариша Федора Чуйкевича Ганною (померла до 1786). Жив у селі Грузкій, де й помер перед 1799 р. Через шлюби дітей поріднився з Стожками, Котлубицькими, Сулимами, Сенютами, Пустотами, Домонтовичами.

ВОЙЦЕХОВИЧ Андрій Петрович. - Син П. Б. Войцеховича та Г. П. Полуботок. Військовий товариш у Лубенському полку (1745-1760).

ВОЙЦЕХОВИЧ Антон Андрійович. Син А. І. Войцеховича та Г. Ф. Чуйкевич. Служив у Малоросійській колегії асесором (з 1771). Військовий товариш Чернігівського полку (з 1774). Полковий хорунжий (з 1781). Колезький асесор. Підкоморій. Одружився з Варварою Йосипівною Котлубицькою.

ВОЙЦЕХОВИЧ (Войтехович) Богдан-Афанасій Іванович. - Син седнівського обивателя та осадника сіл на Чернігівщині, приятеля чернігівського полковника Івана Аврамовича (1657) Яна-Богдана Войтеховича (Войцеховича). Засновник чернігівського козацько-старшинського та дворянського роду Войцеховичів.
Мав братів - Данила та Степана Івановичів, які служили у ВЗ. Уперше згаданий як підписок ГВК (1667 1669), який у січні 1669 р. їздив до Москви у складі делегації від гетьмана Д. Г. Многогрішного. Впродовж 1669-1671 рр. перебував у татарському полоні. У 1672 р. був полковим писарем Полтавського полку. Військовий товариш і канцелярист ГВК (1672-1676). У 1674 р. знову їздив до Москви від гетьмана І. Самойловича. Сотник Седнівської сотні у 1680 р. Значний військовий товариш Чернігівського полку (1680-1706). Мав синів Стефана, Івана та Петра, доньку Катерину. Сват С. Тернавіота, П. Полуботка, тесть K. С. Фридрикевича. Мешкав у селі Жоведь (1687-1700). Помер до 1705 р.

ВОЙЦЕХОВИЧ Василь Петрович. Син П. С. Войцеховича та С. П. Рубець. Народився 1754 р. Служив у ВЗ канцеляристом (до 1786 р.).

ВОЙЦЕХОВИЧ Василь Степанович. - Син С. Б. Войцеховича та M. С. Тернавіот. Бунчуковий товариш. Помер до 1741 р.

ВОЙЦЕХОВИЧ Володимир Петрович. - Син П. Б. Войцеховича та Г. П. Полуботок. Бунчуковий товариш (1742). Полковий писар (Чернігівського полку) (1760). Сват Матвія Домонтовича.

ВОЙЦЕХОВИЧ Григорій Петрович. Син П. Б. Войцеховича та Г. П. Полуботок. Народився близько 1708 р. Військовий товариш (1729-1767). Бунчуковий товариш з січня 1768 р. Підписав наказ шляхти Чернігівського полку до Комісії нового Уложення (1767). Сват Василя Мокрієвича.

ВОЙЦЕХОВИЧ Данило Іванович. Канцелярист ГВК (1672). Полковий писар Полтавського полку (1677-1682). Канцелярист ГВК (1682-1698). Сотник Орлянської (Орловської) сотні за наказом І. Мазепи (1698). Син І. Войцеховича.

ВОЙЦЕХОВИЧ Іван (перший) Андрійович. - Син А. І. Войцеховича та Г. Ф. Чуйкевич. Народився 1754 р. в селі Дубровному. З 1771 р. служив канцеляристом та секретарем у Малоросійській колегії (1771-1781). Полковий писар Чернігівського полку (1781-1782). Від 5 липня 1782 р. бунчуковий товариш. У подальшому - в губернських цивільних та судових установах. Дійсний статський радник (1803), Пензенський віце-губернатор
(1817). Одружився (1795) з донькою генерального судді Якима Сулими Параскою (1777-1817). Помер 6 жовтня 1821 року. Похований в селі Волокитині Кустичі Стародубського повіту.

ВОЙЦЕХОВИЧ Іван (другий) Андрійович. Син А. І. Войцеховича та Г. Ф. Чуйкевич. Народився 1759 р. На службі у ВЗ з 1774 р. канцеляристом. Полковий осавул (1783). Колезький асесор (1785). Помер 5 серпня 1808 року.

ВОЙЦЕХОВИЧ Іван Богданович. - Син Б. І. Войцеховича. Канцелярист ГВК (1700 -1705). Знатний військовий товариш (1705-1712). Сотник Городницької сотні (1712-1729). Помер на уряді до 1730 року. Сват Данила Тарновського та Івана Черниша, тесть Мусія Худолія.

ВОЙЦЕХОВИЧ Іван (Ян-Богдан) Войтехович. - Шляхтич. Служив у Басані в Теодора Криницького. Осадник слободи Жоведь. Козак у посольстві С. Зарудного до Москви (1654). Седнівський обиватель (1658). Приятель чернігівського полковника Івана Аврамовнча (1657). Мав синів Богдана, Данила та Степана. Власник слободи Дубровської (1658). Під 1672 р. згадується на уряді сотника Городнянської (Городницької) сотні. Помер того ж року у Седневі. Його діти та онуки (сини Богдана) започаткували рід Войцеховичів.

ВОЙЦЕХОВИЧ Іван Григорович. - Син Григорія Петровича Войцеховича. Народився 1747 р. Значковий товариш (1767-1786). Був у походах (1774). Одружився з донькою бунчукового товариша Василя Мокрієвича Анастасією.

ВОЙЦЕХОВИЧ Іван Петрович. Жив у Ніжинському полку. Син військового товариша. Значковий (з 1776), військовий та бунчуковий (у 1783) товариш.

ВОЙЦЕХОВИЧ Олексій Андрійович. - Син А. І. Войцеховича та Г. І. Черниш. У ВЗ служив військовим канцеляристом (до 1786 р.) Одружений був з донькою батуринського сотника Дмитра Стожка.

ВОЙЦЕХОВИЧ Петро Богданович. - Син Б. І. Войцеховича. Військовий канцелярист (1705). Знатний військовий товариш (1710). Сотник Седнівської сотні (1712-1723). Одружився з донькою полковника Павла Полуботка Ганною (молодшою). На початку 1723 року повіз старшинські чолобитні до Петербурга, де застудився і помер від запалення легенів 20 лютого 1723 року. Мав синів Івана, Григорія, Володимира, Андрія (які служили у ВЗ) та доньку Феодосію (за Ф. І. Тимченком-Заборовським).

ВОЙЦЕХОВИЧ Петро Іванович. - Син Івана Богдановича Войцеховича. Канцелярист ГВК. Сотник Городнянської сотні у 1731 році. Під гетьманським бунчуком (з 14 листопада 1732 р.) та в протекції ГВК (1735), позаяк через важку хворобу не міг служити далі. Бунчуковий товариш (1760-1763). Зять Данила Тарновського по дружині Марії, гтесть І. І. Сахновського. Помер після 1763 року.

ВОЙЦЕХОВИЧ Петро Степанович. - Син С. Б. Войцеховича та М. С. Тернавіот. Народився у 1706 році. Значковий товариш Чернігівського полку (1737-1741). Чернігівський полковий комісар (1738-1739). 5 червня 1741 р. дістав звання військового товариша (1741-1760). Одружився з донькою Петра Рубця Євдокією. Сват Михайла Шуби. Жив і помер (після 1760) у селі Жоведь.

ВОЙЦЕХОВИЧ Степан Богданович. Старший син седнівського сотника Богдана Івановича Войцеховича. Випускник Києво-Могилянського колегіуму. Військовий канцелярист (1700-1705). Знатний військовий товариш (1705-1710). Регент ГВК (1710-1711). Помер (загинув) у Прутському поході в 1711р. під Кам’янцем-Подільським. Був одружений з Марією Стеріївною Тернавіот, з якою мав синів Василя і Петра та доньку Олену. Сват Семена Рубця та Василя Скоропадського.

ВОЙЦЕХОВИЧ Степан Іванович. Син Івана Войцеховича, брат Богдана та Данила Войцеховичів. Військовий товариш. У 1669 році їздив до Москви посланцем від Д. Г. Многогрішного. Впродовж 1671 р. займав почергово уряди любенького сотника та полкового писаря Полтавського полку.

ВОЙЦЕХОВИЧ Трохим Петрович. - Син II. С. Войцеховича та С. П. Рубець. Народився 1744 р. у селі Жоведь. Військовий канцелярист ГВК (до 1786 p.; від 1786 р. до 1808 р. у відставці). Помер перед 1835 роком. Одружився з донькою Михайла Шуби Ганною (першим шлюбом).

ВОЙЦЕХОВИЧ Яків Володимирович. - Син В. П. Войцеховича. Народився у 1747 р. Канцелярист у ВЗ (1769). Значковий товариш Чернігівського полку (з 1769). Титулярний радник (1786-1804). Одружився вдруге (1780) з донькою бунчукового товариша Матвія Домонтовича Єфросинією.

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Post's attachments

Войцехович Петро Іванович.jpg
Войцехович Петро Іванович.jpg 13.73 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

2

Re: Войцехович

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Post's attachments

Войцеховичі - 1.jpg 137.54 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

3

Re: Войцехович

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Post's attachments

Войцеховичі - 2.jpg 97.37 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

4 (13-03-2018 22:24:01 отредактировано luvi)

Re: Войцехович

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ ( ВОЙЦЕХОВИЧ ) Іполіт Антонович, 1900 року народження, с. Соснівці, Польща, поляк, освіта нижча, безпартійний. Проживав: Донецька область, м. Макіївка, Нові плани, 18 Лінія, 6 провулок, буд. № 8. Бригадир кранового цеху заводу ім. Кірова. Заарештований 26 вересня 1937 року. Засуджений трійкою УНКВС по Донецькій області на 10 років ВТТ. Реабілітований у 1959 році.

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга друга.

Звідси, фамільна тема "Войцеховський".

Кухар-Кухаренко-Кухаревські; Бойко; Козюр-Козюренко - Херсонська губернія; Кейбал - Полтавщина і звідусіль; Гірчаки-Горчакови - Луганськ і околиці. Наразі шукаю записи звідусіль по Кухар (Кухарев) та Козюр (Козюренко) 1784-1800 рр.; народження Варвари Григорівни Кодаченко у 1884-1886 роках скоріш за все у Херсонській губерніі, де - невідомо.
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

5

Re: Войцехович

Войцехович Александр Карлович, 1866 г.р., окончил  университет в 1890 г., Лекарь, Акушерство, надворный советник, городской и земский врач, Камышин, Саратовская губ. 
Войцехович Николай Николаевич, 1866 г.р., окончил  университет в 1891 г., Лекарь, надворный советник, младший врач Лейб-Гвардии Московского полка, С-Петербург. 
Войцехович Николай Степанович, 1834 г.р., окончил  университет в 1860 г., Лекарь, действительный статский советник, вольнопрактикующий врач, С-Петербург.
Рос. медицинский список, 1902 г. - С. 72.

Поделиться