36

Re: Джерела й література по низовцям

Сапожников Запорожці в Очаківській області (Zaporozhye Cossacks in Ochakov district):1711-1734

Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

37

Re: Джерела й література по низовцям

Ivan пишет:

"Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / Упорядники В.Брехуненко (відповідальний секретар), О.Заяць, Ю.Мицик, С.Потапенко, В.Щербак. - К., 2016. - 608 с.".

Книга видана професійно, гарної якості в твердій палітурці. Містить велику кількість цінних документів російською і польською мовами, а також прекрасний апарат - коментарі до текстів документів, перелік документів, іменний та географічний покажчики.

Велика подяка за роботу!!!

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський; Могилев губ Твердовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Ivan1

Поделиться

38

Re: Джерела й література по низовцям

Устное повъствованіе бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губерніи и уъзда, селенія Михайловки,Никиты Леонтьевича Коржа

www.libr.dp.ua/fullkr/?book=3

«Устное повествование…» – серйозне історичне та етнографічне джерело, яке містить цікаві відомості про окремі моменти історії козацтва, Січі, розповідає про її структуру, звичаї та судочинство запорожців, їхній побут, релігійне життя. Разом із цим це – цікава літературна пам’ятка, що дає яскраве уявлення про рівень естетичних можливостей пересічного носія народної свідомості. Автор «Устного повествования…» – абшитований козак Микита Корж, який з дитинства перебував на Січі, багато бачив і запам’ятав, надзвичайно цікаво оповідав. Незадовго до смерті його оповіді записали архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський Гавриїл (Василь Розанов) та єпископ Саратовський і Царицинський Яків (Йосип Вечерков). До друку видання підготував архієпископ Гавриїл, він же написав передмову. У виданні максимально збережено автентичний стиль М. Коржа. «Устное повествование…» – серйозный исторический и этнографический источник, который содержит интересные данные об отдельных моментах истории казачества, Сечи, рассказывает об ее структуре, обычаях, судопроизводстве запорожцев, их быте, религиозной жизни. Вместе с тем это – интересный литературный памятник, который дает яркое представление об уровне эстетических возможностей рядового носителя народного духа. Автор «Устного повествования…» – отставной казак Никита Корж, который с детства жил на Сечи, много видел и запомнил, чрезвычайно интересно рассказывал. Незадолго до смерти его повествования записали архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический Гавриил (Василий Розанов) и епископ Саратовский и Царицынский Яков (Йосиф Вечерков). К печати издание подготовил архиепископ Гавриил, он же написал предисловие. В издании максимально сохранен аутентичный стиль Н. Коржа.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський; Могилев губ Твердовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

39 (19-08-2016 10:13:15 отредактировано Vlad S.)

Re: Джерела й література по низовцям

С. Мышецкий. История о козаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. — Одесса, 1852.

www.litopys.org.ua/samovyd/sam11a.htm

Изданіемъ же сказанной Исторіи, Общество заключаетъ рядъ источниковъ для познанія Запорожья. Авторъ Исторіи о Казакахъ Запорожскихъ, сочиненной отъ Инженерной команды, есть инженеръ-подпоручикъ князь Семенъ Ивановичъ Мышецкій, находившійся съ 1736 по 1740 годъ въ Запорожской СЂчи, для произведенія тамъ крЂпостныхъ работъ. Въ четыре /III/года князь Мышецкій успЂлъ хорошо присмотрЂться къ домашнему быту Запорожцевъ и собрать нужныя свЂдЂнія по тЂмъ вопросамъ, которые вЂроятно благовременно были ему сообщены его начальствомъ, какъ это самымъ авторомъ объяснено въ заглавіи рукописи: сочинена отъ инженерной команды.

+ прикріплене до цього видання (див. в кінці)

Независимо отъ Исторіи князя Мышецкаго, Общество полезнымъ признало присовокупилъ къ ней еще одинъ документъ Московскаго Архива Коллегіи Иностранныхъ ДЂлъ, сообщенный ему ДЂйствительнымъ Членомъ княземъ М. А. Оболенскимъ; это:

Описаніе Запорожской СЂчи, состоящее въ четырехъ раздЂленіяхъ, показующихъ положеніе СЂчи, всЂхъ оной земель съ выгодами и лЂсными дачами, также соединеніе Татаръ и происходимое отъ онаго Запорожцамъ раззореніе,

которое составилъ въ 1766 году секретарь Иностранной Коллегіи Василій Чернявскій, посланный туда для разбора взаимныхъ жалобъ Запорожцевъ и Татаръ Едичкульскихъ, Джамбулукскихъ и Едисанскихъ.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський; Могилев губ Твердовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

40

Re: Джерела й література по низовцям

Пожалуйста, подскажите, где можно прочитать:

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

41

Re: Джерела й література по низовцям

где можно найти такую карту, но только в лучшем качестве, чтобы читались названия нас. пункт.?

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: kbg_dnepr, strunkingleb2

Поделиться

42 (19-09-2016 11:02:42 отредактировано strunkingleb)

Re: Джерела й література по низовцям

вот  https://yadi.sk/d/DDO70oKCvNGkJ

Поделиться

43

Re: Джерела й література по низовцям

Шановне товариство, чи існували якісь посвідчення належності до стану козаків? До 1775 р. в них, мабуть, не було потреби, а після того? Всіх козаків одразу перевели до державних селян, чи хтось все ж таки залишався козаком? Якщо він кудись переселявся, чи отримував він якусь "бамагу"?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

44

Re: Джерела й література по низовцям

В метричних книгах села Станіслав зустрічав багато записів козаків переселенців з Черкащини, Полтавщини. Є і такий ДАОО ф.37 о.4 с.4 МК Станіслав 1795 рік стор. 8 Чорноморский козак куріня Замайвского (Незамайлевського) Алексей Семенченко.

Спасибо сказали: о и, az.1963, kbg_dnepr, Vlad S.4

Поделиться

45

Re: Джерела й література по низовцям

/Шановне товариство, чи існували якісь посвідчення належності до стану козаків? До 1775 р. в них, мабуть, не було потреби, а після того? Всіх козаків одразу перевели до державних селян, чи хтось все ж таки залишався козаком? Якщо він кудись переселявся, чи отримував він якусь "бамагу"?/


В часи Нової Січі (1734 - 1775 рр.) запорожець, який офіційно бажав покинути службу в Війську Запорозькому Низовому прохав видати йому атестат - документ рекомендаційно-посвідчувального характеру, у якому вказувалося його походження, інколи родина, якщо не православний, то ім'я і націю до перехрещення, рік вступу до лав низового товариства, службова кар'єра на Січі (участь в походах, служба у Військовій канцелярії, зарахування до лав полкової або військової старшини тощо), а також причина звільнення. До квітня 1757 р. атестати носили засвідчувальний характер. З цього року вони набувають рекомендаційного значення, оскільки в розпорядчій клаузулі основної частини формуляру документа прохалося у генеральної старшини Гетьманщини працевлаштувати того чи іншого запорожця, який демобілізовувався. Детально див.: Синяк І. Атестати в діловодстві Війська Запорозького Низового в добу Нової Січі: класифікація, особливості формуляру, інформативний потенціал // Український археографічний щорічник. Нова серія. В. 19/20. - К.: Українські Пропілеї, 2016. - С. 31 - 59.

Поделиться

46

Re: Джерела й література по низовцям

Пане Синяк, дуже-дуже Вам дякую!! Чи можна придбати цей випуск щорічника або Вашу статтю?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

47

Re: Джерела й література по низовцям

Проект "Козаки" ФТДНА https://www.familytreedna.com/groups/co … background

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Vlad S., Relic hunter2

Поделиться

48

Re: Джерела й література по низовцям

Пономарьов О. М. Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.)

Спасибо сказали: Алёна, Relic hunter, о и, сергей-гродовка4

Поделиться

49

Re: Джерела й література по низовцям

Олійник О.Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі : "Кальміуська паланка мала у 1755 році в 9 урочищах 61 зимівник".

Вопрос: что это за урочища и где они находились? Как зимовники делились между ними?

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Поделиться

50

Re: Джерела й література по низовцям

сергей-гродовка пишет:

Олійник О.Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі : "Кальміуська паланка мала у 1755 році в 9 урочищах 61 зимівник".

Вопрос: что это за урочища и где они находились? Как зимовники делились между ними?

Урочище - це земля біля річки
Зимівники ділили раз в рік між запорожцями, але старшина мала сталі, особливо під кінець свій

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський; Могилев губ Твердовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Bragida, SVKM de L3

Поделиться

51

Re: Джерела й література по низовцям

сергей-гродовка, це так як і в Гетьманщині, коли початково рангові маєтки (тобто плата за посаду) перетворювались на спочатку дожиттєві, а потім спадкові.

Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна, Bragida3

Поделиться

52

Re: Джерела й література по низовцям

сергей-гродовка, Vlad S.,  Урочище - це ніяк не тільки "місцевість біля річки", а всяка місцевість, віддалена від існуючого поселення, чимось відминна або примітна - або там раніше був хутір (хуторище), або якийсь об'єкт, або розширення долини, або група лісових галявин абощо. По-іншому можна сказати "місцевість".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Vlad S.2

Поделиться

53

Re: Джерела й література по низовцям

А существуют такие реестры казаков?
1630 г. — 8000 чел. по Переяславскому договору.
1632 г. — кoроль Влaдислав IV начиная войну с Россией объявил расширенный набор в реестр.
1635 г. — 7000 чел.
1637 г. — 6000 чел., реестр уменьшен после восстания Павлюка.
1651 г. — 20 000 чел. по Белоцерковскому договору.
1687 г. — 30 000 чел. при гетмане Мазепе.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: GRYN, Вікторович2

Поделиться

54

Re: Джерела й література по низовцям

Relic hunter пишет:

[b]Корж Н. Л.,

вже було на декілька повідомлень вище

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський; Могилев губ Твердовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

55

Re: Джерела й література по низовцям

Vlad S., действительно, еще в августе 2016 smile

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=i33RIe4TEpE https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

56

Re: Джерела й література по низовцям

Vlad S., +

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку 1649-1782.
Пошук предків: Калашник, Білецький (Келеберда, Кобеляки, Сокілка, Порубаї: Полт.), Чихар, Кириченко (Хмелів: Сум.),
Калініченко, Коломієць (Білогорілка: Полт.), Сербул (Слобода, Зелений Гай: Чернівец.), Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь).

Поделиться

57

Re: Джерела й література по низовцям

Ярематойсамий, а вам він просто муляє...

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку 1649-1782.
Пошук предків: Калашник, Білецький (Келеберда, Кобеляки, Сокілка, Порубаї: Полт.), Чихар, Кириченко (Хмелів: Сум.),
Калініченко, Коломієць (Білогорілка: Полт.), Сербул (Слобода, Зелений Гай: Чернівец.), Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь).

Поделиться

58

Re: Джерела й література по низовцям

Relic hunter,
??? Мне соседи никогда не мешают.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться