1

Тема: Література по слобідському козацтву

Яценко В. Б. Інтеграція козацтва Слобідської України до соціальної структури Російської імперії; друга половина XVII -XVIIIст.: монографія chtyvo.org.ua/authors/Yatsenko_V … olovyna_X/

Присвячено висвітленню перебігу інкорпораційної та інтеграційної політики Московської держави, а з 1721 р. - Російської імперії щодо козацтва слобідських полків у другій половині XVII - XVIII ст. Розкрито процес здійснення царським урядом інтеграційної політики щодо слобідського козацтва, окреслено її головні етапи та напрямки. Зазначено схожі риси і відмінності інтеграційних заходів, до яких вдавався царський уряд у слобідських полках, із тими, що мали місце в Гетьманщині. Всевеликому війську Донському, Яїцькому козацькому війську.

Post's attachments

img.jpg
img.jpg 147.31 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: SVKM de L, Алёна2

Поделиться

2

Re: Література по слобідському козацтву

Маслійчук. Слобідська Україна. К., 2008 chtyvo.org.ua/authors/Masliichuk … a_Ukraina/
У книзі в науково-популярному стилі йдеться про колонізаційний рух українців на схід у ХVII-XVIII ст. й про утворення Слобідської України. З'ясовано умови колонізації краю, простежено особливості заселення Слобожанщини, визначено її межі, описано заснування слобідських міст, сіл, монастирів, специфіку повсякденного життя на цій території, у тому числі міжетнічні контакти українців з росіянами й татарами.

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Т.В., FindMyRoots, sv17, Алёна4

Поделиться

3

Re: Література по слобідському козацтву

Слюсарський А.Г. Слобідська Україна [Історичний нарис XVII-XVIII] Харків: Харківське книжково-газетне виданвницьтво, 1954 www.twirpx.com/file/1600341/
ЗМІСТ
З далекого минулого
Заселення Слобідської України та її управління
Спільна боротьба слобожан і російського народу проти зовнішніх ворогів
Розвиток господарства і культури на Слобожанщині
Спільна боротьба селян Слобідської України та Росії проти феодально-кріпосницького гніту. 
В братній сімї

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: ГіП, SVKM de L, Алёна3

Поделиться

4

Re: Література по слобідському козацтву

Д.І. БАГАЛІЙ ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

Передмова Д. І. Багалія

Розділ 1. Географічний нарис Слободської України і початок її заселення
Дике поле — Слободська Україна, її поверх і взгір'я . Річки і їх вплив на заселення . Степ і ліс — їх вплив на заселення . Природні багацтва Слободської України . Татарські броди та перелази . Шляхи. . Новоросійський степ . Московське заселення України . Українські переселенці з Польщі в XVI і першій половині XVII ст. .

Розділ 2. Заселення Слободської України з другої половини XVII до кінця XVIII століття Переселення народу в Слободську Україну з Задніпрянщини і його причини . Заснування й заселення міст і слобід — Острогозька, Сум, Харкова, Охтирки, Ізюма і округи їх полків . Внутрішнє розселення слобожан . Участь монастирів в заселенні країни . Чужоземні переселенці . Вплив заселення на устрій Слободської України . Жалованні грамоти Слободським полкам . Участь Московської держави в українському заселенні . Поширення території Слобожанщини .

Розділ 3. Боротьба з татарами
Оборона проти татар . Татарські напади 1680 і 1691 рр.. Інші татарські напади . Українці у неволі, Кріпості у великих городах, містечках та селах . Лінії кріпостей .

Розділ 4. Автономія
Склад Слобідських полків і їх перші полковники . Склад козацької автономії . Полковники Слободських полків . Діяльність полковників і їх вибори . Московські воєводи на Слобожанщині . Залежність Слобідської України від бєлгородських воєвод. Розрядного і Посольського приказів . Скасування автономії при царицях Анні та Катерині II .

Розділ 5. Соціальний устрій і суспільні стани
Подібність і ріжниця у суспільних станах Гетьманщини і Слобожанщини . Тодішні стани — міщане, козаки - компанейці і підпомошники, державські піддані. Одбутки підданих . Соціальні реформи центрального уряду за часи цариці Анни . Соціальна реформа цариці Катерини II .

Розділ 6. Вибори до екатерининської Комісії для укладання нового «Уложенія» і накази слобожанських представників
Вибори до Комісії ї Накази дворянських представників. Накази городянськнх представників . Накази військових обивателів . Бажання усіх станів взагалі.

Розділ 7. Промисли, ремесла та торгівля
Економічний побут переселенців . Землеробство . Садівництво . Скотарство . Бджільництво . Викурювання горілки . Млинарство . Дегтярство . Здобування селітри . Ремесла . Торгівля . Слободсько-українські ярмарки . Великі ярмарки . Середні ярмарки . Малі ярмарки . Ярмарковий товарообмін .

Розділ 8. Земельна власність
Займанщина земель яко основа земельної власності . Окружні козачі полкові та сотенні землі . Права на дрібну земельну власність козаків-хазяїнів . Розпорядження про старозаїмочні землі російського уряду . Початок панського дворянського землеволодіння . Монастирське землеволодіння .

Розділ 9. Слобожанський побут
Український побут козацької старшини . Обставини життя слободських полков ників. Обставини життя козацтва, селянства та міщанства . Звичаї та риси характеру слобожан .

Розділ 10. Духовенство, церкви та монастирі
Релігійний настрій. Церковна ієрархія. Церковна парахвія. Церковні брацтва. Шпиталі. З життя духовенства.

Розділ 11. Освіта
Любов до освіти у слобожан. Мандровані учителі . Шкільна наука . Число шкіл в Слободській Україні у 1732 р. Харківський колегіум яко центр освіти на Слободській Україні. Пам'ятники словесності .

Розділ 12. Український філософ Григорій Савич Сковорода
Життя Г. С. Сковороди. Філософія Г. С. Сковороди. Значіння Г. С. Сковороди

Розділ 13. Харків яко українське місто
Національний і соціальний склад :харківського населення у XVII — XVIII ст. Українське національне відродження у Харкові у XIX ст.

Коментар (В. В. Кравченко).

dalizovut.narod.ru/bagaley/bagal_so.htm

Спасибо сказали: ГіП, Т.В., SVKM de L, Алёна4

Поделиться

5

Re: Література по слобідському козацтву

Книга слобідських полків не стосується, але корисна описами населених пунктів
Гильденштедт, Иоанн Антон. Дневник путешествия по Слободско-Украинской губернии академика Санкт-Петербургской академии наук Гильденштедта в августе и сентябре 1774 г. / И.А. Гильденштедт. - Харьков: Типография Губернского Правления, 1892. - 89 с. www.nibu.kiev.ua/elfond/puteshes … htedta.pdf

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: SVKM de L, sv172

Поделиться

6

Re: Література по слобідському козацтву

Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Київ, "Наукова думка", 1991. Упорядники В.О. Гірко, О.І. Гуржій. Документи даються мовою оригіналів (рос.) тогочасною графікою. За основу взято три відомі описи: а) Топографічний опис Харків. намісництва 1785 р.; б) Топографічний опис Харків. намісництва 1787 р.; в) Топографічний опис Харків. намісництва з історичною передмовою. Кольорові карти намісництва, повітів та повітових міст. Повіти: Харківський, Чугуївський, Вовчанський, Золочівський, Валківський, Охтирський, Краснокутський, Богодухівський, Сумський, Миропільський, Білопільський, Лебединський, Недригайлівський, Хотмизький, Ізюмський.
archeos.org.ua/?page_id=1670

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: ovchar, Алёна, сергей-гродовка3

Поделиться

7 (21-02-2016 14:35:16 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Література по слобідському козацтву

Під час Генеалогічної виставки «ДЕРЕВО РОДУ» в Харкові 02.03-01.04.2016 www.historians.in.ua/index.php/e … nia-2016-r

15 березня 14.00 – презентація «Генеалогія козацьких родів Слобідської України. Роди Чепела, Гордієнко, Надточій, Мовчан»

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

8

Re: Література по слобідському козацтву

Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук. Кн. XX стор. 129-173
В. Юркевич. Харківський перепис р. 1660 chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_is … /Knyha_20/

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна, eavik312

Поделиться

9

Re: Література по слобідському козацтву

Володимир Маслійчук, Геннадій Єфіменко Слобідська Україна та формування українсько-російського кордону https://drive.google.com/file/d/0B0tzbS … loTzg/view
У першій частині викладаються основні відомості про колонізацію земель майбутньої Слобожанщини, козацький полковий устрій та роль Харкова як колиски українського національного руху. Друга частина присвячена актуальним питанням – коли і за яких обставин сформувалася сучасна лінія українсько-російського кордону на північному сході. Брошуру створено за ініціативи групи “Інформаційний спротив”. Джерело:Likbez.org.ua likbez.org.ua/ua/shop

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

10

Re: Література по слобідському козацтву

Казацкий старшина Харьковского полка. Реконструкция сделана на основе описаний мемуаристов.
Рисунок С. Шаменкова к статье Я. Тинченко (Украина) "Слободские казачьи полки и их переформирование в гусарские. 1743–1768", опубликованной в 69-м номере "Старого Цейхгауза".

=====
Казаки Изюмского полка (слева) в сермяжной черкеске и зелёных строевых штанах и Острогожского полка (справа) в зипуне (кобеняке) с капюшоном и простых шароварах (из небелёной ткани). Рисунок С. Шаменкова к статье Я. Тинченко (Украина) "Слободские казачьи полки и их переформирование в гусарские. 1743–1768" (69-й номер "Старого Цейхгауза")

Спасибо сказали: sv17, LG 775, сергей-гродовка3

Поделиться