281

Re: Дорошенко / Doroshenko / Doroszenko

ЦДІАК

Ф.51, оп. 3, спр. 1592, л 1-20 Справа про повернення козака с.Рогинець Роменської сотні Семена Довбенка в підданство бунчуковому товаришу Василю Дорошенку; про відібрання бунчуковим товаришем Василем Дорошенком овець, волів та ін. худоби у козака Смілянської сотні Якова Шишняка, звинуваченого у крадіжці ягняти; про захоплення Василем Дорошенком сіножаті, ставка, волів та ін. у козака с. Хмілове Роменської сотні. 16 січня 1725 р. - листопад 1734 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 2237, л. 1-2 Справа про захоплення майна бунчуковим товаришем Чернігівського полку із м-ка Сосниця Василем Дорошенком у шинкаря Йосифа Марковича за невиплачування їм податку за шинкування. 10 червня - 10 вересня 1726 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 2095, л. 1-2 Донесення чернігівського полковника Михайла Богданова від 17 лютого 1726 р. про відправлення в м. Глухів бунчукових товаришів Антона Максимовича, Михайла Домонтовича, Василя Дорошенка та козака Антона Кузьменка за невиступ в Гилянський похід. 1726 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 2007, л. 1-7
Справа про захоплення худоби та ув'язнення єврея Йосифа Марковича колишнім сосницьким сотником Василем Дорошенком за невишинк пива з його шинку. 3 - 10 червня 1726 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 2607, л. 1-2 Чолобитна пекарівського старости бунчукового товариша Василя Дорошенка, Василя Тимофієва від 28 квітня 1727 р. на підданих Печерського монастиря м. Сміла за наїзди, захоплення коней та побиття.

Ф. 51, оп. 3, спр. 2411 Чолобітна російського поміщика Матвія Єрмоліна від 17 липня 1727 р. на бунчукового товариша Василя Дорошенка за невиплату грошей, винних за переховування кріпосної-втікачки Агрипини Фотієвої. 1727 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 1173 а, арк. 74   Універсал гетьмана Данила Апостола від 24 жовтня 1728 р. знатному військовому товаришу Василю Дорошенку з товаришами про доручення ім розслідування скарги бунчукового товариша Семена Лизогуба на чернігівського полковника Михайла Богданова за захоплення лісів, грунтів, язів на р.Дніпрі, відібрання курінчиків, поновлення "дворян" у козацтві та ін. 1728 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 3428, л. 1-31 Справа про стягнення грошей бунчуковим товаришем В.Дорошенком зі старшини та козаків, які заборгувалися під час низового походу. Прикладено копію документу за 1705 р. 31 січня 1730 р. - 3 квітня 1733 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 3371, л. 1-12 Справа про взаємні скарги бунчукового товариша Василя Дорошенка та козака с. Верхолісся Андрія Скоробогатенка, про безпідставне вписання в козацький компут та про захоплення млина бунчуковим товаришем. 29 жовтня 1730 р. - 27 травня 1732 р.

Ф. 51, о. 3, спр. 3862, арк. 1 - 8 Справа про звинувачення дружиною значкового товариша Марфою Дорошенко свого дядька - бунчукового товариша В.Дорошенка в обзиванні її та її батька зрадниками. 26 травня - 6 червня 1731 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 3701, л. 1 - 6 Супліка козака с. Бурлук Івана Михайловича зі скаргою на бунчукового товариша В.Дорошенка та Павла Ломиковського за невиплату грошей, заборгованих у Низовому поході, викрадення обліків та указ гетьмана Дорошенку про приїзд до м. Глухова. 13 - 27 березня 1731 р.

Ф. 51, оп. 3 , спр. 3655, л. 1-4 Листування гетьмана з чернігівським полковником Михайлом Богдановим про розслідування скарги майора Макленбургзького полку де-Леппеля на бунчукового товариша В.Дорошенка за зневагу. 17 травня - 4 червня 1731 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 3970, л. 1-18 Справа про зневагу бунчуковим товаришем В.Дорошенком майора Макленбурзького корпусу де Лепеля в м-ку Сосниця. 17-20 травня 1731 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 4286, л. 1-3 Супліка бунчукових товаришів Володимира, Михайла та Василя Полонецьких і Указ гетьмана бунчуковому товаришу В.Дорошенку про повернення захопленного млина в сл. Володимирка. 13-21 червня 1732 р.

Ф. 51, оп. 3 , спр. 4523, л. 1-6 Справа про стягнення грошей з бунчукового товариша В.Дорошенка, позичених ним у Низовому поході в Якова Жидкова. 16 - 20 лютого 1733 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 11463, л. 1 - 118 Справа про суперечку між дружиною значкового товариша Григорія Волинського Марфою і бунчуковим товаришем Василем Дорошенком за млин на р. Убеді в с.Козляничі Волинської сотні Чернігівського п. і грунти та побиття В.Дорошенком з дружиною її сина. 16 липня 1746 - 15 грудня 1754 рр.

Ф. 51, оп. 3, спр. 9942, л. 1-25 Справа про передачу розслідування в Генеральний військовий суд чолобитної абшитованого значкового товариша Чернігівського п. Григорія Волинського про наїзд і побиття мірошника бунчуковим товаришем Василем Дорошенком. 13 червня 1748 - 2 липня 1749 рр.

Ф. 51, оп. 3, спр. 9798, л. 1 - 3 "Сообщеніє" Секретної слідчої комісії в Канцелярію про недоведеність значковим товаришем Чернігівського полку Григорієм Волинським звинувачення бунчукового товариша Василя Дорошенка у підпалі його двору. 11 грудня 1749 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 11966, л. 1 - 4 Справа про наказ Чернігівської полкової канцелярії  прискорити закінчення справи бунчукового товариша Василя Дорошенка з абшитованим значковим товаришем Чернігівського полку Григорієм Волинським. 2 липня 1753 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 11840, л. 1 - 5 Справа про звільнення з-під арешту бунчукового товариша Василя Дорошенка, засудженного за побиття ним син абшитованого товариша Чернігівського п. Григорія Волинського Івана. 17 - 18 липня 1753 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 11834, л. 1 - 4 Донесення бунчукового товариша Василя Дорошенка та лист Генеральної військової канцелярії архімандриту Києво-Печерської Лаври про вирішення суперечки за землю між управителем Києво-Печерської Лаври і бунчуком товаришем Василем Дорошенком за межі Прилуцького та Лубенського полку. 9 - 12 липня 1753 р.

Ф. 51, оп. 3, спр. 12419, л. 1 - 6 Справа про відсилку в Лубенську полкову канцелярію донесення бунчукового товариша Василя Дорошенка про захоплення сотником Смілянської сотні Степаном Полетикою прикажчика Кирила Збрайлова за захоплення Дорошенком сина у козака Івана Яковенка. 24 лютого - лютий 1755 р.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Каченовский/Коченовский/Коченевский, Курбановский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко, Коноплин, Будников, Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Синельник

mtDNA - J1c5

Поделиться

282

Re: Дорошенко / Doroshenko / Doroszenko

с. Хижки, Крестовоздвиженская церковь

Часть I о родившихся

1. 1 - 1 января -  Мелания. Собственник Семен Петров Завгородний и Марфа Андреева. Воспринимали собственник Федор Андреев Дорошенко и Ульяния Петрова Гудименкова
5. 19 – 19 февраля - Архип. Козак Петр Матвеев Гудименко и Феодосия Дорофеева. Воспринимали козак Роман Дорофеев Пидуремя и Дария Васильева Дорошенкова
9. 23 – 24 марта - Иаков. Собственник Парамон Тимофеев Деркач и Доминикия Иванова. Воспринимал козак Дмитрий Андреев Дорошенко и Евросиния Иванова Николаенкова
8. 7 – 8 июля - Евдокия. Солдат Петр Никанов Дорошенко и Ксения Максимова. Воспринимали козак Порфирий Иванов Дорошенко и козачка Епистимия Андреева Гудыменкова
13. 16 – 17 июля -  Лазарь. Козек Алексий Назариев Оноприенко и Анна Павлова. Воспринимали козак Дионисий Павлов Дорошенко и козака Павла Гудименко дочь Иустина
15. 24 – 24 августа - Наталия. Козак Порфирий Иванов Дорошенко и Ирина Иванова. Воспринимали козака Гавриила Гудименко жена Анна Никифорова и состящий в запасе армии солдат Роман Александров Гудименко
16. 2 – 3 сентября - Елисавета. Отставной солдат Иосиф Иванов Серик и Пелагея Григориева. Воспринимали козака Андрея Дорошенко жена Пелагея Дионисиева и козак Иван Алексеев Серик
24. 2 – 2 октября - Андрей. Козак Даниил Василиев Охоня и Гликерия Андреева. Воспринимали побилетный солдат Феодор Андреев Дорошенко и побилетного солдата Даниила Завгороднего жена Епистимия Василиева


Часть III о смерти
22. 2 – 3 ноября. Козака Василия Дорошенко сын Павел, 3 лет, от кори

ГАСО, Фонд 1189, оп. 1, д. 16.  1883 г.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Каченовский/Коченовский/Коченевский, Курбановский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко, Коноплин, Будников, Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Синельник

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

283

Re: Дорошенко / Doroshenko / Doroszenko

с. Хижки, Крестовоздвиженская церковь

Часть I о родившихся

5. 4 – 4 февраля -  Исидор. Собственник Вукола Евсеев Завзятый и Мария Никифорова. Воспринимали отставной солдат Митрофан Тимофеев Деркач и козака Павла Дорошенко жена Ирина Никифорова
3. 5 – 5 февраля - Агафия. Собственник Владимир Алексеев Загородний и Дария Карпова. Воспринимали села Каменя побилетного солдата Павла Коржа жена Татиана и козака Павла Дорошенко сын Дионисий
8. 14 – 14 марта. Евфимия. Козак Григорий Феодотов Дорошенко и Анастасия Сергиева. Воспринимали козака Михаила Дорошенко дочь Иулиания и козак Василий Андреев Дорошенко
10. 22 – 23 мая - Елена. Козак Василий Онисимов Дорошенко и Иустина Венедиктова. Воспринимали козак Павел Венедиктов Серик и козака Павла Дорошенко жена Ирина Никифорова
17. 30 – 30 июня - Иаков. Отставной унтер-офицер Игнатий Назариев Оноприенко и Акилина Емелианова. Воспринимали козака Павла Дорошенко сын Дионисий и козака Михаила Дорошенко дочь Иулиания.
26. 11 – 12 августа - Максим. Козак Николай  Авраамов Гудименко и Марфа Александрова. Воспринимали козак Андрей Василиев Дорошенко и села Духановки Путивльского уезда собственника Моисея Вахновского жена Евдокия Авраамова.
16. 23 – 23 августа - Васса. Отставной солдат Авксентий Михайлов Дорошенко и Параскева Васильева. Воспринимали козака Стефана Костюченко дочь Марина и козак Стефан Петров сын Гудименко
35. 18 – 18 октября - Лукка. Козак Димитрий Андреев Дорошенко и Евфросиния Тимофеева. Воспринимали собственник Вукола Евсеев Завзятый и козак Даниила Охони жена Кира Андреева

Часть II о бракосочетавшихся
2. 30января. Села Хижек билетный рядовой солдат Евфим Стефанов Костюк, первым браком, 26 лет. Козачка села Хижек Мотрона Михайлова Дорошенко, первым браком, 25 лет
3. 5 февраля. Кролевецкого уезда села Каменя билетный рядовой солдат Павел Григориев Корж, вторым браком, 33 года. Села Хижек Татьяна Карпова Дорошенкова, вторым браком, 32 лет.

Часть III о умерших
6. 9 – 10 февраля.  Отставонго солдата Петра Дорошенко дочь Ирина, 4,5 лет, от оспы
9. 9 – 10 марта . Козака Василия Дорошенко сын Гавриил, 2 лет, от детской
18. 26 – 26 сентября.  Вдовы козачки Анны Дорошенко дочь Феодора Тимофеева, 1,5 года, от детской


ГАСО, Фонд 1189, оп. 1, д. 17.  1884 г

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Каченовский/Коченовский/Коченевский, Курбановский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко, Коноплин, Будников, Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Синельник

mtDNA - J1c5

Поделиться