106

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

kuks70, наклад ще в редакції, наступного тижня відпише Алфьоров.

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький (Кобеляки, Сокілка, Порубаї: Полт.) cool, Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Сирбу, Гуцуляк (Слобода, Зелений Гай: Чернівец.), Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь).

Поделиться

107 (08-02-2018 23:12:46 отредактировано SVKM de L)

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

Акти Полтавського полкового суду 1668‒1740 рр. Збірник актових документів. ‒ Кн. 1 / Упоряд.: І.П. Чепіга, У.М. Штанденко; Відп. ред. В. В. Німчук. ‒ К.: Наукова думка, 2017. ‒ (Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот)
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image_file_name=cover%2F0013367.jpg
"Акти Полтавського полкового суду 1668‒1740 рр." — видатна пам'ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови. До першої книги видання увійшли актові документи, що стосуються продажу землі та нерухомого майна, розписки про позики, справи про бійки, сварки і вбивства, заповіти, духівниці, копії гетьманських універсалів та багато іншої ділової документації кінця XVII — першої половини XVIII ст.

Пам’ятка містить багатий матеріал для характеристики суспільно-політичного та культурно-побутового життя українського народу того часу, а також подає цінний лінгвістичний матеріал для дослідників української мови й фахівців, які вивчають історію українського народу та його культуру. У тексті пам’ятки відображені найважливіші особливості фонетики і граматики, лексики і фразеології живого розмовного мовлення населення Середньої Наддніпрянщини.

До корпусу архівних текстів додано передмову, іменний покажчик, покажчик географічних назв та словник малозрозумілих слів.

resource.history.org.ua/cgi-bin/ … TR=0013367

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

108

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

SVKM de L пишет:

Акти Полтавського полкового суду 1668‒1740 рр.


Не можу зрозуміть… А чим відрізняється від Полтавської міської книги (1668-1740) Ринсевича ??

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Поделиться

109

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

borisovichi, от і я не можу... Втім, хиба міська книга - то не акти гродського суду?
У будь-якому разі, наявність цього видання стало для мене неподіванкою - тепер треба його знайти!

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

110

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

Калашник Є.С. Орільський рубіж Полтавського козацького полку в археологічних дослідженнях // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Київ-Глухів: Вид. Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 100 – 103.
   У статті на основі публікацій та архівних матеріалів висвітлюється історія археологічних досліджень козацьких старожитностей Поорілля у межах, що входили до  Полтавського козацького полку 1648–1782 рр. Класифікуються та аналізуються етапи розвитку археологічного знання про козацькі пам’ятки нижньоорільського мікрорегіону.
   Ключові слова: Поорілля, Полтавський козацький полк, козацькі старожитності, археологічні дослідження, історіографія.

https://www.academia.edu/35877288/%D0%9 … 1._100_103

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький (Кобеляки, Сокілка, Порубаї: Полт.) cool, Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Сирбу, Гуцуляк (Слобода, Зелений Гай: Чернівец.), Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь).
Спасибо сказали: Алёна, borisovichi, Ivan3

Поделиться

111

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

Калашник Є.С. Історико-культурна спадщина сотенних містечок Поворскля в "Трудах Полтавской ученой архивной комиссии" // Сіверщина в історії України. Сб. наук. ст. - Київ, 2015. - Вип. 8. - С. 50-54.
   У публікації зроблено спробу проаналізувати внесок кореспондентів журналу «Труды Полтавской ученой архивной комиссии» у дослідження історико-культурної спадщини сотенних містечок Полтавського полку. Порівняно роботи  В.Є. Бучневича та П.О. Кітіцина, присвячені містечкам  Решетилівка та Кобеляки. Охарактеризовано особливості наукових студій, присвячених локальній історії у даному виданні на поч. ХХ ст., та внесок установи у її розвиток.
   Ключові слова: «Труды Полтавской ученой архивной комиссии», В.Є. Бучневвич, П.О. Кітіцин, Кобеляки, Решетилівка, сотенні містечка Полтавського полку.
https://www.academia.edu/35877381/%D0%9 … %A1._50-54

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький (Кобеляки, Сокілка, Порубаї: Полт.) cool, Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Сирбу, Гуцуляк (Слобода, Зелений Гай: Чернівец.), Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь).
Спасибо сказали: Алёна, borisovichi, Ivan3

Поделиться

112

Re: Общие вопросы по истории Полтавского полка

Маруся Чурай та події навколо неї https://dt.ua/personalities/marusya-chu … 5274_.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: klwtina1

Поделиться