1

Тема: Хіврич / Хиврич

ХІВРИЧ Яків Михайлович, 1894 р., м. Луганськ, українець, робітник, чл. ВКП(б), освіта початкова, працівник виробничого відділу облш-вейтресту. 20.03.1936 р. звинувачений в участі в к/рев. організації, ув'язнений до ВТТ на 3 р. Реабілітований 10.10.1956 р.

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

2

Re: Хіврич / Хиврич

Найймовірніше, Хіврич - матронім від "Хівря" - української народної форми канонічного імені Февронія.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

3

Re: Хіврич / Хиврич

Хіврич Людмила Миколаївна (1938- після 2011), дочка Є. М. Столової,
1962 року закінчила теоретико-композиторський факультет Київської консерваторії у Ф. І. Аерової,навчалася в аспірантурі (1962–1965), 1968 р. захистила кандидатську дисертацію («Мелодика симфонії», науковий керівник Ф. І. Аерова). З 1965 р. – викладач, старший викладач, з 1971 р. – доцент кафедри теорії музики Київської консерваторії. Викладала курси сольфеджіо, гармонії, поліфонії на історико-теоретичному, диригентсько-хоровому та оркестровому факультетах. Автор багатьох наукових праць, найтісніше пов’язаних із педагогічною діяльністю: «Некоторые черты мелодики и ме-
лодического развития в кантате-симфонии С. Людкевича “Кавказ”» (Украинское музыковедение. Ежегодник. 1964. – К., 1966), «Мелодика симфонічних творів А. Я. Штогаренка» (Українське музикознавство. – Вип. 2. – К., 1967), «Особливості народнопісенної мелодики та мелодичного розвитку в Другій симфонії Л. М. Ревуцького» (Українське музикознавство. – Вип. 3. – К., 1968), «Фугатні форми в хорових концертах Д. Бортнянського» (Українське музикознавство. – Вип. 6. – К., 1971), «Про виразність ритмо-темпу в поезії Лесі Українки та про його відтворення в романсах українських композиторів» (Українське музикознавство. – Вип. 9. – К., 1974), «Про фольклорні джерела мелодики А. Штогаренка» (Творчість А. Штогаренка : зб. ст. – К., 1979), «Народна пісня як джерело і об’єкт поліфонічного розвитку в хорових обробках М. В. Лисенка» (Українське музикознавство. – Вип. 27. – К., 1997),
«Акапельні хори Б. Лятошинського на слова М. Рильського: особлива строфічна будова віршів та її втілення у формі хорової мініатюри» (К., Центрмузінформ, 1995). ПЯСКОВСЬКИЙ І. Б. ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО // Часопис. - 2011. - №1. - С. 140.

Поделиться