1

Тема: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Справка об административно-территориальном устройстве Черниговского полка.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782).
================================
Виник весною 1648 року у ході загальнонаціонального повстання українського народу під проводом Б. Хмельницького. Територія полку формувалася влітку-восени того ж року в середній течії р. Десни, гирла р. Сейму та верхів’їв р. Остра. Полковим містом став Чернігів – одне з найстаріших, ще княжих часів, українських міст, колишній центр Чернігівського князівства (ІХ–ХІV ст.) та Чернігівського воєводства (1635-1649 рр.). Саме територію останнього, його Чернігівського та Новгород-Сіверського повітів, охопив полк.
До старожитніх міст Чернігівщини належали також сотенні центри полку: Сосниця, Бахмач, Сиволож (Всеволод), Любеч, а також Батурин – заснований першими реєстровими козаками на землях, даних їм королем Стефаном Баторієм.

Чернігівське воєводство, створене урядом Речі Посполитої після Поляновського миру (1634 р.) з Москвою у 1635 р., поділялося на два повіти – Чернігівський та Новгород-Сіверський. Більшість волосних (окружних) центрів повітів стали згодом сотенними центрами Чернігівського, Новгородського та Ніжинського полків. У Чернігівському повіті це Городнянський, Седнівський, Чернігівський, Слабинський, Менський та Борзнянський округ (волость), а в Новгородському повіті – Новгородський, Глухівський, Королівський, Сосницький та Батуринський округи (волості).

Юридично адміністративна територія та особовий склад Чернігівського полку оформлені Зборівським реєстром 16 жовтня 1649 року. Він складався з восьми сотень, в які входили 997 козаків і старшини. До реєстру було записано полковника Мартина Небабу, який загинув 1651 р. у боях, а також відомих тоді і згодом козацьких старшин: Петра Забілу (борзнянського полковника у 1649-1649 та 1654 рр.), Степана Пободайла (чернігівського полковника у 1651-1654 рр.), Юрія Михайловича Хмельницького (брата Богдана Хмельницького, сосницького полковника у 1648-1649 рр.). До Чернігівського полку тоді ж включено територію і склад ліквідованих Борзнянського (1648-1649) та Сосницького (1648-1649) полків. Адміністративно-військовими підрозділами полку були такі сотні: Чернігівська (разом з борзнянськими козаками) – 401 козак, сотник Мартин Пободайло; Івангородська – 99 козаків, сотник Онисій Дорошенко; Бахмацька – 99 козаків, сотник Пантелеймон Омелянович; Борзнянська (разом з Загорівкою) – 99 козаків, сотник Пилип; Сосниця – 100 козаків, сотник Михайло Жураховський; Батуринська – 99 козаків, сотник Степан Окша; Конотопська – 100 козаків, сотник Іван Рибальченко; Дівицька (Салтикова) – 100 козаків, сотник Карпо Літошний.

Автономною до Чернігова стала Стародубщина, на території якої теж сформувалося кілька козацьких сотень.
Після Білоцерківської угоди 1651 року у складі полку виникли нові сотенні підрозділи – в Любечі, Седневі і Слабині. Але після Переяславської ради 8 січня 1654 р. і підписаних згодом угод з царем Чернігівський полк втратив більшість сотень на користь Ніжинського полку. У його складі лишилися всього чотири військово-адміністративні одиниці: Чернігівська, Седнівська, Слабинська і Любецька (разом з Лоєвом) сотні, Щоправда, від 1659 року полк став поповнюватися новими сотнями та повертати втрачені і до 1672 року їх стало шістнадцять. Зі складу полку за ці роки тимчасово виділяли Борзнянський (1654) та Седнівський (1659) полки, території яких знову поверталися до Чернігівського.

Конотопські статті 25 травня 1672 р. підписали такі чернігівські старшини: (полковника Василя Ігнатовича, брата Д. Многогрішного, було заарештовано) обозний Костянтин Угровецький; осавул Никифор Каленикович; писар Михайло Степанович Слободецький; хорунжий Степан Силич та 14 сотників (...).
Серед інших полків, Чернігівський мав найбільшу кількість сотенних осідків у селах, а не у містах та містечках. Це села: Білоус Євтухів, Виблі, Волинка, Киселівка, Сибереж, Слабин, Стольне.

Відтак за час існування Чернігівського полку його адміністративну територію складали такі сотні:
Батуринська (1649-1654),
Бахмацька (16491-654),
Березнянська (1651-1654; 1672-1782);
Білоуська (1663-1782),
Борзенська (1649-1654),
Виблівська (1656-1782),
Волинська (1669-1782),
Городнянська (1672-1782),
Дівицька (Салтикова) (1649-1654),
Івангородська (1649-1654),
Киселівська (1668-1782),
Конотопська (1649-1654),
Любецька (1656-1782),
Менська (1672-1782),
Понорницька (1663-1782),
Роїська (1659-1782),
Седнівська (1654-1659; 1659-1782),
Слабинська (1654-1782),
Сосницька (1649-1654; 1668-1782),
Стольненська (1669-1782),
Чернігівська (1648-1782).

Тобто від 1648 р. і до 1782 р. у полк входило загалом 22 сотні. Зокрема, у 1649 р. – 7 сотень; у 1654 р. – 4 сотні; в кінці 1672 р. – 16 сотень; у 1750 р. – 16 сотень; у 1764 р. – 18 сотень; у 1775-1782 рр. – 17 сотень. За компутом і ревізією 1764 р. у ньому нараховувалося 18 сотень, 9838 виборних козаків, 19 810 підпомічників та 101 556 душ іншого населення. Від 1763 р. на території полку діяли два судові повіти – Чернігівський та Менський, а від 1766 року два комісарства – Чернігівське та Березнянське.

Сотенними центрами полку були такі містечка і села: Батурин, Бахмач, Березна (Березне, Березине), Білоус (Білоусівка, Білоус-Євтухів), Борзна, Виблі (Вибель), Волинка, Городня, Івангород, Киселівка (Кирилівка), Конотоп, Любеч, Мена, Понорниця (Понирне, Понурниця), Салтикова Дівиця, Седнів (Седніїв), Сибереж, Синявка, Слабин, Сосниця, Стольне (Столин), Чернігів.ю Нині це територія Бахмацького, Борзнянського, Куликівського, Менського, Сосницького і Чернігівського районів Чернігівської області та північно-східної частини Конотопського району Сумської області.

За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 року Чернігівський полк ліквідували, а його територію включили до складу Чернігівського намісництва, відкритого 30 січня 1782 р.
Серед полкової козацької старшини найбільш відомими державними і військовими діячами були майбутні гетьмани – Д. Многогрішний (Ігнатович), І. Самойлович, І. Скоропадський, П. Полуботок; полковники і генеральні старшини – Ф. Лисенко, Я. Лизогуб, В. Дунін-Борковський. Знаними в Гетьманщині стали також родини сотників і полкових старшин Сахновських, Мокрієвичів, Павичів, Тризн, Малявок, Бережинських, Шихуцьких.
=====================================

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, Ирина_И, kbg_dnepr, Nasnaga5

Поделиться

2

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1723
============================================
Старшина Чернігівського полку
за Коломацькими чолобитними 1 жовтня 1723 року
------------------------------------------------------------------------------
Василій ТОМАРА, судия полковій и наказній полковникъ.
Игнатъ ВАСИЛИЕВИЧ, обозній полковій.
Михайло МОКРЕЕВИЧ, асаулъ полковій.
Марко МИХАЙЛОВИЧ, хоружій полковій.

Федоръ ЛИСЕНКО, сотникъ березенскій
Иосифъ СЕМЕНОВИЧ, сотникъ стуленскій
Яковъ ЖДАНОВИЧ, сотникъ городницкій
Іванъ САВИЧ, сотникъ любецкій
Семонъ МИХАЙЛОВИЧ, сотникъ слабинскій
Яковъ БАКУРИНСКИЙ, сотникъ роЂскій
Карпъ ЛЕНЕВИЧ, сотникъ волинскій
АндрЂй ПОЛЯНСКИЙ, сотникъ синявскій
ТимофЂй КУЩИНСКИЙ, сотникъ полковій наказній
Иванъ ВАСЮТИНСКИЙ, сотникъ менскій
Федоръ БАЗИЛЕВИЧ, сотникъ наказній седневскій
Кирило ГАВРИЛОВИЧ, сотникъ наказній сосницкій
Федоръ ТИХОНОВ, сотникъ наказній понорницкій
Кирило БОГУН, сотникъ наказній бЂлоусовскій
Василь ЛАВРЕНОВИЧ, сотникъ наказній кисилювскій

Иванъ ЯНОВСКИЙ, писаръ судовій
Стефанъ СЛАВАТИНСКИЙ, товарищъ значковій
==========================================

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, Ирина_И, kbg_dnepr4

Поделиться

3

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1733
========================================
списки бунчукових товаришів та сотників 1733 р.
----------------------------------------------------------------------

В полку Черниговском
Сотник настоящий Андрея ПОЛЯНСКИЙ
Сотник настоящий Николай ТРИЗНИЧ
Сотник настоящий Иван РЫМША
Иван ДАНИЛОВИЧ за асаула полкового
Евтихий СЛУЦКИЙ за обозного полкового
Наказний сотник Николай ЧУМАК
Наказний сотник Яков МЕЖНИЙ
Никазний сотник Иван ЛЕСОВИЙ(Ч)
Наказний сотник Павел ЗИНЧЕНКО
Наказний сотник Григорий НАГУРНИЙ(Ч).

Ведение товариства бунчукового сколко всех налицо имеется
Куреня Черниговского
Пан Семен ЛИЗОГУБ
Яков ПОЛУБОТОК
Демян БУТОВИЧ
Тимофей СКОРУПАДСКИЙ
Иван СУЛИМА
Иван ДОМОНТОВИЧ
Иван ТОПОЛНИЦКИЙ
Стефан СУЛИМА
Григорий МАРКОВИЧ
Иосиф РАШЕВСКИЙ
Иван ВОЙЦЕХОВИЧ
Иван ДОЛИНСКИЙ
Дмитро ЗАТИРКЕВИЧ
Петро САХНОВСКИЙ

Реестр бунчукових товарищей, а именно куреня Черниговского
1733 году сентября 29
Семион ЛИЗОГУБ
Андрей БОРКОВСКИЙ
Яков ПОЛУБОТОК
Демян БУТОВИЧ
Тимофей СКОРОПАДСКИЙ
Иван ДОМОНТОВИЧ
Иван СУЛИМА
Петро САХНОВСКИЙ
Стефан СУЛИМА
Иван ТОПОЛНИЦКИЙ
Дмитро НЕСТЕРЕНКО
итого 11
=================================
Ситий Ігор. До історії українського війська: списки бунчукових товаришів та сотників 1733 р.
// Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 139-143.

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, Ирина_И, kbg_dnepr4

Поделиться

4

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1736
===========================================
Именной список Енералной войсковой старшины
и товаришей бунчукових 1736 юля 14
----------------------------------------------------------------------------
Бунчуковие товариши
В полку Черниговском
Андрей ПОЛУБОТОК
Андрей БОРКОВСКИЙ
Михайло ДОМОНТОВИЧ
Григорий КУЗМИНСКИЙ
Михайло РАДИЧ
Иван КНЯЖЕЦКИЙ
Иван МОКРИЕВИЧ
Петро САХНОВСКИЙ
Йосип РАШЕВСКИЙ
Мойсей НЕСТЕРЕНКО з сыном Яковом
Григорий САВИЧ
Васил ДОРОШЕНКО
Владимир ПОЛОВЕЦКИЙ
==========================
Репан О.А. Старшинський реєстр 1736 року
// Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Випуск 2.
– Дніпропетровськ, 2001. – С. 548-553.

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, kbg_dnepr3

Поделиться

5

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1732
==========================
Список значковых товарищей
Черниговского полка 1732 г.
----------------------------------------------

КОМПУТ ПОЛКУ ЧЕРНИГОВСКОГО [1732 г.]
Значковое товариство

Иван Домонтович
Остап Силич
Тимох Болбот
Федор Грембецкий
Стефан Шуба
Яков Вербицкий
Есиф Бакуринский
Иван Яценко
Иван Булавка
Федор Посудевский
Пантелей Мокриевич
Федор Молявка
Григорий Петрович
Григорий Корнецкий
Семен Пригара
Федор Кринкевич
Тимофей Тишинский
Федор Антонович
Евфим Столинец
Григорий Бабир
Яков Башковской зять
Дмитро Грек
Василь Бакуринский
Артем Рабуса
Иван Княжницкий
Никифор Штих
Василь Звонкевич
Василь Круглик
Афанасий Петрунченко
Стефан Лионтович
Тимофей Сербинович
Федор Демидовский
Григорий Волинский
Петро Шрамковский
Филимон Богданович
Иван Кринкевич
Елисей Рашко
Федор Половецкий
Иван Плохута
Иван Чечель
Андрей Давидович
Петро Сущинский
Семен Самойлович
Савастиян Пашковский
Антон Бродовский
Семен Фасовец
Демьян Крупицкий
Семен Слуцкий
Иван Климович
Петро Кущинский
Павел Красовский
Андрей Дримайло
Василь Крачевский
Юрий Ерошевич
Василь Шаршановский
Василь Вишневецкий
Иван Данилович
Дмитрий Башкерец
Тарас Гулевич
Прокоп Исаенко

Удови знатние
змерших сотников и знатного товариства

Мария Тризничка
Пелагея Томариха
Парасковия Иосифова
Мария Михаловская
=======================

1737
===================================
Список полковой старшины и
значковых товарищей Черниговского полка
----------------------------------------------------------------

[РЕВИЗИЯ КОЗАКОВ ПОЛКУ ЧЕРНИГОВСКОГО 1737 г.]

Полковник Владимер Измайлов болен
Полковой асаул Стефан Славатинский
За полкового хоружого Стефан Леонтович
За полкового писаря Василий Круглик
Полковой капелян Даниил Федорович

Значковые нине на лицо при полку

Иосиф Гаврилович
Яков Колчевский
Петро Троцина
Василий Вишневецкий
Павел Мокриевич
Алексей Губаревский
Карп Половецкий
Евфим Кондратович
Яким Красковский
Павел Красовский
Яков Кривкович
Севастиян Лашковский
Василий Звонкевич
Андрей Давидович
Павел Масловский
Яков Титович
Василь Бакуринский
Семен Слуцкий
Итого значкових 18

Значковие, которие по расписанию войсковой
Енералной канцелярии велено в сем походе быть и не прибыли
А именно
Федор Антонович
Афанас Петрунченко – стар, нищ и не годен
Данил Врублевский
Артем Рабус
Александер Молявка – стар, нищ и не годен
Тимофей Тишинский
Григорий Жданович
Димитрий Башкерец – болен
Семен Самойлович – умер
Евстафий Силич – командирован дозорним полковим Сандурским
Тимофей Шуба – за комисара в Санкт-Питербурском полку
Иосиф Бакуринский – в комиссии Шипова

Иван Климович и
Филон Богданович - при капитану Болгакову

Иосиф Терпицкий и
Иосиф Терпицкий - сии оба в подчинии […] при Александровичу

Михайло Зеневич – при форпосте любецком
Петр Шрамковский – в команде сотника
Итого 19
===============================
Горобець С. Списки значкових товаришів Чернігівського полку 1732 та 1737 рр.
// Сіверянський літопис. – 2008. – № 1. – С. 15-18.

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, Ирина_И, kbg_dnepr4

Поделиться

6

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1744
==================================
Реєстр козацької старшини 1744 року
----------------------------------------------------------

Во время шествія 1744 года Ея императорского величества чрезъ Малую Россию
в Киев чинена встреча (следующим порядком).

5. Не доездя станции Борзенской в селе Шаповаловке полк Черниговский в пятистах человек.
Оного полку полковник Владимер Измайлов
Полковая старшина
Обозный Федор Молевка
Судия Тимофей Сенюта
Писарь Яким Минкевич
Асаул Елисей Рашко
Асаул Стефан Славатинский
Хорунжий Стефан Леонтович
Хорунжий Игнат Булавин

Того же полку сотники
Полковый Федор Посудевский
Слабинский Николай Левандовский
Менский Яким Кузминский
Понурницкий Александер Бережинский
Столынский Иван Бобырь
Киселевский Василь Лысенко
Сеницкий Павел Полетанский
Белоуский Демян Маленский
Березынский Андрей Лысенко
Седневский Иван Римша
Ройский Леонтий Бакуринский
Любецкий Иван Савич
Выбельский Николай Тризна
Сынявский Андрей Полянский
============================
Реєстр козацької старшини 1744 року. Публікація В. Сергійчика
// Київська старовина. – 1992. – № 5. – С. 19-24.

1744
========================================
Список сотников Черниговского полка,
подписавшихся к прошению о козачьих обидах,
поданному императрице Елизавете в 1744 г.
-----------------------------------------------------------------------
К сему доношенію руку приложилъ Андрей Полянскій сотникъ Синявскій
К сему доношенію Сосницкій сотникъ Павелъ ПолЂтанскій руку приложилъ
К сему доношенію БЂлоускій сотникъ Даміанъ МалЂжскій руку приложилъ.
К сему доношенію сотникъ Ройскій Леонтій Бакуринскій руку приложилъ.
К сему доношенію сотникъ Менскій Григорій КузмЂнскій подписался.
К сему доношенію сотнікъ Волискій (sic) Романъ Журба руку приложивъ.
К сему доношенію сотникъ Городницкій Іванъ Пирятинскій руку приложилъ.
К сему доношенію сотнЂ Синявской вмЂсто наказного сотника Петра Петрова и за себе писаръ тоей же сотнЂ сотенний Кондратъ Яновскій подписался.
К сему доношенію сотнЂ Синявской хоружій Іванъ Борисенко за себе и за асаулу сотенного яко неграмотного Івана Кобеляка своеручно подписался.
Сотникъ наказний Менскій Іванъ Троцкий подписался.
Атаманъ городовий Менскій Кирило ОникЂевъ.
Писаръ сотений Менскій Михайло Барановский подписался.
К сему доношенію атаманъ городовий Сосницкий Іванъ Можчивъ руку приложилъ.
===============================
[Оттиск из Киевской Старины. Прошение сотников Черниговского полка о козачьих обидах,
поданное имп. Елизавете въ 1744 г. / Изд. В. Модзалевского. — Киев, 1894. — 20 с.]

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, Ирина_И, kbg_dnepr, Старина5

Поделиться

7

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1750
==================================
Список старшины Черниговского полка,
присутствовавшей при избрании гетмана
Кирилла Разумовского
-------------------------------------------------------------
…1750 года месяца февраля 23 дня і подписали собственноручно в Глухове
в подлинном подписались тако:

Полковник черниговский Іван Божич
Обозний полковий Черниговскій Іван Сахновскій
Судия полковий Черниговскій Тимофей Синюта
Писарь полковий Черниговский Яким Миткович
Асаул полковий Черниговскій Стефан Славатинскій
Полковий Черниговский хорунжий Іван Булавкин
Полковий Черниговский Василий Коспаровский

Полку Черниговского
Сотник Седлеский Іван Ромша
Сотник Столинский Іван Бабко
Сотник Полковый Федор Полудевский
Сотник Понорницкий Александр Бережинский
Сотник Березинский Яким Сахнович
Сотник Слабинский Самойло Левандовский
Сотник Киселевский Василь Лисенко
Сотник Менский Григорий Кузинский
Сотник Олишевский Василь Шрамченко з сотенною старшиною
Сотенною Бубновской старшина асаул Іван Краснин, хорунжий Іосиф Дяченко,
а вместо их подписался значний товариш Максим Шнюревский
Сотенний Могилювский атаман Пантелеймон Серий

Полку Черниговского
Значковий товариш Михайло Зенович
Значковий товариш Дмитрий Демидовский
Значковий товариш Емелиян Давинский

Полку Нежинского
Сотник Волинский Роман Гурба
Сотник Городницкий Іван Пирятинский
Сотник Выбелский Андрей Тризна
===================================
Обрання Кирила Розумовського. Публікація В. Сергійчика
// Київська старовина. – 1993. – № 2. – С. 52-61.

1763
=======================================
Табель о войсковыхъ товарищехъ служащихъ
--------------------------------------------------------------------
Полку Чернеговского

Сколко летъ // С какого года в службу вступилъ // Когда чин получилъ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Иван Даниловичъ - 54 - 1722 - 1757
Николай Соколовскій - 60 - 1730 - 1746
Иванъ Марковичъ - 49 - 1733 - 1761
Демянъ Маленскій - 53 - 1734 - 1761
Иванъ Товстолесъ - 46 - 1736 - 1757
Петро Войцеховичъ - 50 - 1737 - 1741
Яков Красовскій - 48 - 1739 - 1760
Данило Силечъ полинскій - 38 - 1743 - 1756
Василь Михно - 36 - 1745 - 1760
Антонъ Силечъ - 40 - 1746 - 1756
Михайло Шуба - 30 - 1747 - 1751
Иван Малявка - 38 - 1748 - 1761
Петро Войнецкій - 31 - 1749 - 1757
Григорій Войцеховичъ - 50 - 1751 - 1751
Алексей Стаховичъ - 39 - 1757 - 1757
Василь Полонецкій - 42 - ? - 1742
Иванъ Лизогубъ - 26 - 1760 - 1760
Иванъ Кузменскій - 28 - 1761 - 1761
Иванъ Трусевичъ - 28 - 1761 - 1761
Андрей Полонецкій - за отлучкою сказок не взято
Андрей Оболонский - за отлучкою сказок не взято
Прокоп Затиркевичъ - за отлучкою сказок не взято
Федоръ Михно - за отлучкою сказок не взято
Иванъ Бакуринский - за отлучкою сказок не взято
Петро Бутовичъ - за отлучкою сказок не взято

Итого в полку Черниговском 25
==============================
Панашенко Віра. Військові товариші
// Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 166-174.

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, kbg_dnepr, Старина, Ster5

Поделиться

8

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

В "Сиверянском литопысе" № 6/2007 были опубликованы списки раненых и погибших казаков Черниговского полка во время Чигиринского похода 1678 года.
Предлагаю алфавитный перечень к тому списку.
В скобках указана сотня (Сибережская - это имеется в виду Ройская).

1678 года
==================================
Реестр як много в Черниговском полку
раненних и небожчиками зоставало
==================================
АЛЕКСЕЕНКО Лукьян (Понорницкая)
АНДРЕЕНКО Прокоп (Выбельская)
АНТИПЕНКО Гаврило (Седневская)
АНТОНЕНКО Карп (Выбельская)

БАБИЧ Степан (Выбельская)
БАБИЧЕНКО Стефан (Понорницкая)
БАЗЕНКО Макар (Понорницкая)
БАКУМЕНКО Гришко (Сибережская)
БАКУМЕНКО Пилип (Сосницкая)
БАКУШАН Гарасим (Сосницкая)
БАЛАШЕНКО Омелко (Седневская)
БАРЮТА Максим (Седневская)
БЕЗПАЛОГО син Ярмола (Понорницкая)
БЕЛОЛИЧЕНКО Иван (Березинская)
БЕЛСКИЙ з Камки (Седневская)
БЕРЕЗИНА Андрей (Слабинская)
БИЗЮК Иван (Городницкая)
БЛИЗНИЧЕНКО Яцко (Выбельская)
БОГУШЕНКО Иван (Выбельская)
БОНДАР Хома (Выбельская)
БОНДАРЕНКО Богдан (Городницкая)
БОРЗЕЦКИЙ Козьма (Городницкая)
БОРИС Иван (Выбельская)
БОРИСОВИЧ Микита (Сибережская)
БОРЩУЧЕНКО Хвеско (Столинская)
БРАГИНЕЦ Яким (Городницкая)
БУКИТЕНКО Юско (Понорницкая)
БУРАК Веремей (Выбельская)
БУШАК(?) Кондрат, сотник (Киселювская)

ВАСИЛЕВИЧ Хурс (Полковая)
Васко (Белоуская)
ВЕРНЕЧЕНКО Корней (Седневская)
ВЛАЧЕНКО Федор (Седневская)
ВОВРОТАН(?) Федор (Городницкая)
ВОВТУШЕНКО Юрко (Менская)
ВОВТУШЕНКО Яким (Менская)
ВОВЧКОВ зять Данило (Сосницкая)
ВОДОПЯН Демко (Седневская)
ВОЛОДКО Мина (Седневская)
ВОЛОШИН Яцко (Синявская)
ВОРОШИЛО Петро (Полковая)

ГАВРИЛЕНКО Ониско (Понорницкая)
ГАВРИЛЕНКО Сила (Сибережская)
ГАЙДУК Яцко (Сибережская)
ГАЛУШКА Трухан (Сибережская)
ГАНЕНКО(?) Иван (Седневская)
ГАРАСИМЕНКО Иван (Понорницкая)
ГАРМОНЕНКО Хома (Выбельская)
ГЛАДКИЙ Ярко (Седневская)
ГЛУШКО Процко (Сибережская)
ГНИЛУШНИЙ Петро (Слабинская)
ГОГОЛЬ Федор (Сибережская)
ГОЛИЧАН Олехвир(Понорницкая)
ГОНЧАРЕНКО Давид (Понорницкая)
ГОРАНЕНКО Радко (Седневская)
ГОРБАЧЕНКО Роман (Сибережская)
ГОРДИЕНКО Матвей (Понорницкая)
ГРАБЕННИЧЕНКО Грицко (Понорницкая)
ГРЕБЕННИК Гапон (Седневская)
ГРЕЧКА Ониско (Сибережская)
ГРИГОРЕНКО Павел (Седневская)
ГРИГОРОВИЧ Хведор (Сибережская)
ГРИДЯЩЕНКО Дмитро (Седневская)
ГРИЦАЕВ зять Семен (Столинская)
ГРИЦАЧЕНКО Дмитро (Менская)
ГРИШКОВИЧ Логвин (Понорницкая)
ГРИЩЕНКО Стефан (Понорницкая)
ГУРЧЕНКО Яким (Седневская)
ГУСТИРЕНКО Ярмола (Выбельская)

ДАЙНЕКА Дмитро (Седневская)
ДАНИЛЕНКО Гришко (Понорницкая)
ДАНИЛЕНКО Иван (Выбельская)
ДАНИЛОВСКИЙ Тимош (Менская)
ДЕМЯНЕНКО Гаврило (Менская)
ДЕНИСЕНКО Ониско (Менская)
ДЕРЕВЯНКА Павел (Седневская)
ДМИТРЕНКО Пархом (Седневская)
ДОВГОПОЛЕНКО Козьма (Седневская)
ДОНЕЦ Дмитро, асаул полковой (Полковая)
ДОРОШЕНКО Кондрат (Седневская)
ДРАКЛНЕНКО Юрась (Городницкая)
ДРОЗД Иван (Понорницкая)
ДРУГ Иван, атаман (Седневская)
ДУДАРЕНКО Авдей (Седневская)
ДУДЧЕНКО Ничипор (Понорницкая)

ЕВРАШ Остап (Слабинская)
ЕВТУШЕНКО Игнат (Столинская)
ЕВФИМЕНКО Иордан (Сосницкая)

ЖЕРУБЛА Евсей (Выбельская)
ЖОЛКО Назар (Городницкая)
ЖУК Данило (Выбельская)
ЖУНЕНКО Мокий(?) (Седневская)

ЗЕНЕВСКИЙ, (Полковая)
ЗЕНЧЕНКО Степан (Менская)
ЗДОР Радко, атаман(Сибережская)
ЗЕЛЕНСКИЙ Грицко (Понорницкая)
ЗЕЛЕНСКИЙ Иван (Полковая)
ЗОРЧЕНКО Иван (Сосницкая)
ЗОЩЕНКО Андрей (Волынская)
ЗРУБИН Филин (Городницкая)

ИВАНЕНКО Семен (Киселювская)
ИВАНОВИЧ Гарасим (Понорницкая)
ИВАНОВИЧ Микита (Белоуская)
ИВАНОВИЧ Наум (Сибережская)
ИВАНОВИЧ Роман (Понорницкая)
ИВАШУРА Иван (Понорницкая)
ИВАЩЕНКО Гришко (Сосницкая)
ИВОЛГА Иван (Сосницкая)
ИГНАТОВИЧ Терах (Понорницкая)
ИЛЕНКО Ярмола (Белоуская)
ИЛЧЕНКО Радко (Понорницкая)
ИЛЯШЕНКО Матвей (Менская)
ИСАЧЕНКО Максим (Понорницкая)

КАБЛУК Иван (Выбельская)
КАГАДКО Федор (Сосницкая)
КАЛАЧНИК Стефан (Выбельская)
Каленик (Понорницкая)
КАЛЕНКОВИЧ Василь (Полковая)
КАЛИНА Кондрат, атаман(Слабинская)
КАПИТАН Иван (Понорницкая)
КАРПЕНКО Терешко (Киселювская)
КАРТАВИЙ Гарасим (Понорницкая)
КЕРЕЩЕНКО Василь (Менская)
КИРИЛЕНКО Яцко (Понорницкая)
КИРИЧЕНКО Данило (Выбельская)
КЛИМЕНКО Луцик (Столинская)
КЛИМЕНКО Луцик (Столинская)
КЛИМЕНКО Микита (Выбельская)
КЛИМОВИЧ Процик (Понорницкая)
КЛОЧКОВ зять, Иван (Сосницкая)
КОВАЛЕНКО Миско (Понорницкая)
КОВАЛЬ Федор (Выбельская)
КОВАЛЬ Хома (Сосницкая)
КОВНЯ Гришко (Выбельская)
КОЖОДУБОВ зять Гарасим (Понорницкая)
КОЗАК Филон (Понорницкая)
КОЗЛОВСКИЙ Сава (Сибережская)
КОЗМЕД Максим (Выбельская)
КОЛЯНКУЛ Матвей (Городницкая)
КОНДРАТОВИЧ Иван (Понорницкая)
КОНДРАТОВИЧ Тимох (Понорницкая)
КОРЖ Сергей (Слабинская)
КОРЖЕНКО Ереним(?) (Киселювская)
КОРОВЧЕНКО Гаврило (Седневская)
КОРЯВЦ(?) Лаврен (Выбельская)
КОСИЙ Иван (Полковая)
КОТЕНКО Остап (Выбельская)
КОЧУР Стаско (Седневская)
КОШОВЕЦ Миско (Седневская)
КРАВЕЦ Иван (Менская)
КРАВЦОВ зять Лукьян (Понорницкая)
КРИВОЛАП Стефан (Сибережская)
КРИВОПЯТ Тишко (Слабинская)
КРИВЦОВ Терешко (Седневская)
КРИМЧЕНКО Максим (Выбельская)
КРУПА Назар (Выбельская)
КТИТАРЕНКО Иван (Синявская)
КУЗЬМЕНКО Денис (Столинская)
КУКА Омелко (Березинская)
КУЛИШ Максим (Понорницкая)
КУПРЕЕНКО Кондрат (Седневская)
Купрей (Понорницкая)
КУПРИЯНЕНКО Прокоп (Сибережская)
КУРИЛЕНКО Матвей (Выбельская)
КУРЧЕНКО Сава (Белоуская)
КУЧКА Яцко (Понорницкая)
КУШТИН Стефан (Выбельская)
КУЩЕНКО Марко (Выбельская)

ЛАПТЕНКО Артем (Сибережская)
ЛАРЧЕНКО Иляш (Березинская)
ЛЕВЧЕНКО Микита (Волынская)
ЛЕНКОВ Степан (Понорницкая)
ЛЕПЕШЕНКО Федор (Сибережская)
ЛЕСКОБИТ Михалъ (Сибережская)
ЛИТОВЧЕНКО Микита (Сосницкая)
ЛИХОПОВЕЦ(?) Павел(?) (Киселювская)
ЛИЧ Гришко (Выбельская)
ЛОБОДА Захаря (Выбельская)
ЛОГВИНЕНКО Андрей (Понорницкая)
ЛОМАКА Вакула (Киселювская)
ЛОПАТА Петро (Понорницкая)
ЛУКАШЕВИЧ Василь (Городницкая)
ЛУСТИЙ Остап (Седневская)
ЛУЦКОВ Опанас (Седневская)
ЛУЧИНА Яцко (Слабинская)
ЛЫСЫЙ Иван (Понорницкая)
ЛЮБЕЧАНИН Фенко (Слабинская)
ЛЮТОС Опанас (Сибережская)

МАЗУР Иван (Выбельская)
МАЗУР Яско (Полковая)
МАКАРЕНКО Кондрат (Выбельская)
МАКАРЕНКО Ярмола (Понорницкая)
МАКОШИНЕЦ Стефан (Городницкая)
МАКСИМОВИЧ Сезюн (Слабинская)
МАЛИЙ Михалъ (Выбельская)
МАМОНЕНКО Ничипор (Сибережская)
МАРКОВИЧ Макар (Понорницкая)
Мартин (Выбельская)
МАРТИНЕНКО Федор (Сосницкая)
МАТЕЕНКО Федор (Сибережская)
МАЦАН(?) Юрко (Менская)
МАЦКИЙ Стефан (Слабинская)
МАШКО Иван, атаман (Сосницкая)
МЕЛНИК Иван (Белоуская)
МИКИТЧЕНКО Тишко (Белоуская)
МИКОЛАЕНКО Якуб (Выбельская)
МИХАЙЛЕЦ (Понорницкая)
МИХНЕНКО Ничипор (Менская)
МИЩЕНКО Демьян (Понорницкая)
МИЩЕНКО Иван (Понорницкая)
МИЩЕНКО Ничипор (Березинская)
МИЩЕНКО Яцко (Городницкая)
МОВЧАН Гришко (Сибережская)
МОЛЯВЧЕНКО Семен (Понорницкая)
МОНАСТИРСКИЙ Иван (Понорницкая)
МОРУГИЙ Иван (Понорницкая)
МОСКАЛЕНКО Гапон (Седневская)
МОСКУТЕНКО Степан (Понорницкая)
МУРАЙ Степан (Сосницкая)
МУРАЙ(?) Евсей (Сосницкая)
МУРАШКО Стефан (Березинская)

НАДТОЧИЙ Тишко (Понорницкая)
НАЗАР Иван (Седневская)
НАЛИВАЙКО Микита (Синявская)
НАПОЛОВНЕНИЙ Василь (Выбельская)
НАУМЕНКО Валемей(?) (Киселювская)
НАУМОВИЧ Улас (Сибережская)
НЕЛОДЕНКО Иван (Синявская)
НЕСТЕРЕНКО Тереш (Седневская)

ОЗЕРЕД Игнат, атаман (Белоуская)
ОКСЮТЕНКО Гаврило (Сибережская)
ОЛЕКСЕЕНКО Максим (Сибережская)
ОМЕЛЯНЕНКО Василь (Понорницкая)
ОМСКОВ Олехвер (Слабинская)
ОНИЩЕНКО Демко (Березинская)
ОНИЩЕНКО Федор, сотник (Менская)
ОРЛОВЕЦ Костюк (Выбельская)
ОРЛОВЕЦ Семен (Выбельская)
ОРЩЕНКО Оксюта (Городницкая)
ОСАДЧЕНКО Данило (Понорницкая)
ОСТРОНОС Сахон (Понорницкая)
ОТРОХОВИЧ Антип (Белоуская)
ОТРОЩЕНКО Хома (Понорницкая)

ПАВЛОВИЧ Павел (Понорницкая)
ПАВЛЮЩЕНКО Лаврен (Выбельская)
ПАЛАМАРЕНКО Кирик (Понорницкая)
ПАЛАМАРЕНКО Мина (Седневская)
ПАЛЯНИЦА Демко (Выбельская)
ПАНЧЕНКО Андрей (Седневская)
ПАРХОМЕНКО Захар (Синявская)
ПАРШУКОВСКИЙ Казимир, сотник (Седневская)
ПАРШУКОВСКИЙ Степан (Сибережская)
ПЕРЕГУДА Игнат (Менская)
ПЕТРЕНКО Павел (Белоуская)
ПЕТРЕНКО Яцко (Понорницкая)
ПЕТРОВИЧ Семен (Понорницкая)
ПЕТРУША Андрей (Сибережская)
Петруша(Понорницкая)
ПЕТУШЕНКО Степан (Понорницкая)
ПИСКУНЕНКО Гаврило (Столинская)
ПЛАСТУН Хвеско (Понорницкая)
ПОВОЗНИЧЕНКО Олексей (Сибережская)
ПОВСТЕНКО Грицко (Столинская)
ПОДКОВА Павел (Полковая)
ПОДОСЕНКО Артем (Полковая)
ПОЛЕТИКА Иван (Полковая)
ПОЛОВЕНКО Сава (Выбельская)
ПОПОВЖИН Дашко (Выбельская)
ПОСТОВЕНКО Яцко (Сосницкая)
ПОТАПОВИЧ Иван (Понорницкая)
ПРИЛЕПКА Петро (Понорницкая)
ПРИЩЕПА Васко, атаман (Сибережская)
ПРИЩЕПА Остап (Понорницкая)
ПРОДЧЕНКО Трухан (Слабинская)
ПРОКОПЕНКО Устим (Менская)
ПУЗАЧЕНКО Яцко (Сибережская)
ПУТЕЛА Лаврен (Седневская)
ПУШКАРЕНКО Лукьян (Седневская)

РАБЧЕНКО Федор, атаман (Киселювская)
РАДЧЕНКО Авдей (Синявская)
РАДЧЕНКО Ананка (Понорницкая)
РАДЧЕНКО Семен (Понорницкая)
РАДЧЕНКО Улас (Синявская)
РАШЕВСКИЙ Иван, сотник (Сибережская)
РЕДКА Степан (Сибережская)
РЕДКИЙ Сергий (Понорницкая)
РИЖИЧЕНКО Якуш (Понорницкая)
РОГОЗЕНКО Роман (Сибережская)
РОЖЧЕНКО Дмитро (Понорницкая)
РОСОХА Артюх (Выбельская)
РОСОХА Иван (Седневская)
РУБАН Иван (Белоуская)
РУБАН Хвеско (Сосницкая)
РУДЕНКО Леско (Киселювская)

САВОСТЕЕНКО Иван (Седневская)
САВОСТЯНЕНКО Андрушко (Понорницкая)
САВЧЕНКО Авдей, хоружий (Понорницкая)
САГАНОВ Микита (Понорницкая)
САКУНЕНКО Андрей (Седневская)
САМОЙЛЕНКО Федор (Выбельская)
САМОНЕНКО Гришко (Белоуская)
САПОНЕНКО Сергей (Понорницкая)
СВЕРИДОВИЧ Васил, сотник (Понорницкая)
СВИРИДЕНКО Фома (Седневская)
СЕВЧЕНКО Лаврен (Понорницкая)
СЕДЧЕНКО Пархом (Слабинская)
Семен (Полковая)
СЕРБИНЕНКО Харко (Понорницкая)
СЕРЕДА Кондрат (Выбельская)
СЕЧКА Грицко (Волынская)
СИВАРНЕНКО Отрух (Выбельская)
СИМОНЕНКО Богдан (Седневская)
СИРЕПКА Тимош (Выбельская)
СИРОПАРА Яцко (Белоуская)
СКАКУН(?) Ярема (Менская)
СКИБЕНКО Матвей (Седневская)
СКИДАН Грицко (Сосницкая)
СКОЧОК Андрей (Понорницкая)
СМИЛЮК Опанас (Седневская)
СМОЛЕЙ Хвеско (Сосницкая)
сотник любецкий (Полковая)
СПИРОХОЗА Иляшко(?) (Менская)
СТАСЕНКО Купрей (Сибережская)
СТЕПАНЕНКО Петро (Киселювская)
СТЕПАНЧЕНКО Микита (Сибережская)
СТЕФАНОВИЧ Федор (Полковая)

ТАВАРИПКОВЕЦ Процко (Городницкая)
ТАРАСЕНКО Павел (Понорницкая)
ТАРАСЕНКО Сезон (Сосницкая)
ТЕРЕНЕНКО Андрей (Березинская)
Терех писар (Волынская)
ТИМОШЕНКО Васко (Сибережская)
ТИЩЕНКО Грицко (Понорницкая)
ТИЩЕНКО Отрох (Понорницкая)
ТКАЧ Василь (Понорницкая)
ТОВСТИЙ Иван (Понорницкая)
ТОВСТИЙ Иван (Понорницкая)
ТОЛОШЕНКО Иван (Сибережская)
ТОМИЛЕНКО Семен (Седневская)
ТОШЕН Лукьян (Понорницкая)
ТРОХИМОВ зять Хвеско (Столинская)

УСЕНКО Кондрат (Понорницкая)
УСТИМЕНКО Евсей (Седневская)
УСТИМЕНКО Яцко (Волынская)

ФЕДОРЕНКО Артем (Сибережская)
ФЕДОРЕНКО Игнат (Сосницкая)
ФЕДОРОВИЧ Кондрат (Понорницкая)
ФЕДОРОВИЧ Потап (Понорницкая)
ФЕДОРЧЕНКО Гришко (Сибережская)
ФЕДЧЕНКО Гришко (Волынская)
ФИЛОНЕНКО Матюша (Понорницкая)

ХВАСОВЧЕНКО Веремей (Сибережская)
ХВЕДКОВИЧ Иван (Слабинская)
ХВЕДЧЕНКО Василь (Понорницкая)
ХИЗНЕЛЧЕНКО Пилип (Понорницкая)
ХОЛЯВКА Михаль (Седневская)
ХОМЕНКО Давид, атаман (Седневская)
ХУДИЧЕНКО Василь (Седневская)
ХУТЧЕНКО Олехвир (Выбельская)

ЦЕЛУЙКО Леско (Сибережская)
ЦЕПЧЕНКО Марко (Волынская)
ЦЕРКАЛО Макар (Понорницкая)
ЦИБРА Семен (Понорницкая)

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федор (Полковая)
ЧЕРЕПОК Остап (Понорницкая)
ЧЕРТЕЧЕНКО Павел (Выбельская)
ЧОПУРНИЙ Семен (Понорницкая)
ЧОРБОГОНКА Матвей (Седневская)
ЧОРНОБРИВКО Дмитро (Седневская)

ШАКУН Ивашко (Выбельская)
ШАРЕНКО Яцко (Понорницкая)
ШАТИРКО Евдоким (Седневская)
ШАТИХ Иван (Полковая)
ШВИДКИЙ Кондрат (Полковая)
ШЕВЧЕНКОВ зять Антон (Понорницкая)
ШЕЙНЕНКО Остап (Понорницкая)
ШИМЧЕНКО Мина (Понорницкая)
ШИНКАР Тимош (Понорницкая)
ШИНКАРЕНКО Микита (Менская)
ШИРОБОЧЕНКО Улас (Понорницкая)
ШКЕНОК з Мокишина (Седневская)
ШКЛЯР Иван (Понорницкая)
ШКОЛНИЙ Василь (Синявская)
ШРАМКО Гришко (Сибережская)
ШРАМЧЕНКО Яць (Волынская)
ШТАНСКИЙ Иван (Сосницкая)
ШУЛЬЖЕНКО Оникий (Сибережская)

ЮВЧЕНКО Грицко (Понорницкая)
ЮРИЛКО Сацко (Понорницкая)
ЮРКАВИЧ зять Матвей (Сосницкая)
ЮРПИНИЧ Грицко (Менская)

ЯКИМОВИЧ Иван, хоружий (Менская)
Януш з Дирчина (Седневская)
ЯНЧЕВСКИЙ Казимир (Березинская)
ЯРМАК сотник (Киселювская)
ЯРМОЛЕНКО Мартин (Понорницкая)
=====================================
Список опубликован:
Горобець С., Ситий І. Про втрати Чернігівського полку під час другого Чигиринського походу 1678 р. // Сіверянський літопис. – 2007. – № 6. – С. 3-13.

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, Julia_R1, kbg_dnepr4

Поделиться

9

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

№ 292
1756 р., червня 23. Чернігів. – Відомості про власну службову кар’єру полковника чернігівського Івана Божича, надані на вимогу Генеральної вій-
ськової канцелярії разом з послужними списками полкової старшини

Ордεромъ Гεнεралной войсковой канцεляріи, получεннимъ в полковой Чернѣговской канцεляріи сεго году мая 30 д, вεлѣно от бунчуковихъ и войсковихъ товарищεй, в полку Чернѣговскомъ житѣлствующих, о которих при ономъ ордεрѣ рεεстръ приложεнъ, потрεбовать писмεнних сказокъ, хто с нихъ имεнно, с которого года в службу вступилъ и в какихъ походахъ, комиссіяхъ и дѣлахъ и в какихъ чинах должностю службу продолжалъ, и в настоящій чинъ с какихъ званій опрεдѣлεнъ, и, собравъ от всѣхъ тѣхъ такови сказки, присълать при рεпортѣ в Гεнεралную войсковую канцεлярию, особливо ж и мнѣ противъ вищεписанного о службахъ в Гεнералную канцεлярію прεдставит во исполненіε.
Которого Гεнεралной войсковой канцεляріи ордεра, за опредѣлεніεмъ полковой Чεрнѣговской канцεляріи, для взятія по рεεстру от бунчуковихъ и войсковихъ товарищεй о службахъ ихъ писмεнних сказокъ, нарочниε значковиε полку Чернѣгов ского товарищи посилани были, и какови и мы нарочними, и от которих бунчукових и войскових товарищεи взяти сказки, оніε всѣ з рεεстромъ и с показаніεмъ в томъ, зачεмъ и от кого εщε таковихъ сказокъ мѣти нарочними нε взято, при сεмъ в Гεнεралную войсковую канцεлярію посилаются.
А при том и о сεбѣ доношу, что я по смерти отца моεго, сεрбскаго полковника Пантεлимона Божича, в високославную Россійскую импεрію εщε в 1704-м году прошεдшого, и во всѣхъ бывшихъ от того года походахъ вѣрно всεроссійскому прεстолу служившаго, εщε в молодихъ моихъ лѣтах будучи началъ служить, и яко по болшой части находился в Санъктъ-Пѣтεрбургε, такъ εщε 1715 году jт εго импεраторскаго вεличεства блажεннія и вѣчнославния памяти государя импεратора Пεтра Вεликаго, самодεржца всероссійскаго, с указними нужними дѣлами посиланъ былъ в Москву в Сεнатскую кантору, а посля того в 1719 году отправлεнъ жε былъ от εгj импεраторскаго вεличεства з указами к посиланному в томъ году в Цεсарію гпдну гεнεралу фон Вεзбаху, отколь возвратившись, с начала учрεждεния полку Сεрбского началъ служить в ономъ полку з ранга капитанскаго и былъ въ разнихъ многихъ по полку комисияхъ.
В 1729-м отправълεнъ былъ по инструкціи от гспдна гεнεрала-фεртмаршала и кавалεра князь Михаила Михайловича Галицина для описѣ зεмεль, лεжащих около Тора и Бахмута, в якую коміссію такъ и инжинεрныε афицεры яко и команди драгунския и козачия в нεмаломъ числѣ людεй для охранεния от нεприятεлεй были мнѣ дани, в коεй коміссіи находился тотъ 1729 и 1730 годъ.
Посля ж тѣхъ годовъ обрεтεлся чрεзъ два 1734 и 1735 года в полскомъ походѣ, а оттоль возвратясь, был жε с полкомъ сεрбскимъ в 1736-м году в кримскомъ походѣ, с коεго пришεдши того ж года в окончаніи посиланъ былъ в Вεнгрію и Трансилванію для вεрбования з тамошнεго народа в службу εя импεраторскаго вεличεства людεй, гдѣ в поручεнномъ дѣлѣ рεвностнихъ моихъ с усεрдиεмъ прилагалъ трудовъ. А εгда оттоль в 1738-м году прибылъ з навεрбованними людми в Кіεвъ, то и паки з данною мнѣ инструкціεю от гεнεрала-фεлдмаршала Миниха, в силѣ высочайшихъ имяннихъ указовъ состоявшоюсь, отправълεнъ былъ в Сεдмиградскую зεмлю для тайних и по тогдашнимъ воинскимъ конюктурамъ вεсма нужнѣших дѣлъ, якиε дѣла, что вεлѣно производить вεсма з вεликою осторожностію и содεржать в висшεмъ сεкрεтѣ, для того к сочиненію о томъ рεпортовъ и цифра мнѣ при той тайной инструкціи дана. По якой комиссіи ко мнѣ на имя моε и указы имянніε из високого εя импεраторскаго вεличεства кабынета били присилани, мεжду чεмъ особливо вεлѣно ж мнѣ и в службу паки вεрбовать з тамошнεго народа и отправлять в Россію, в якихъ важнихъ коміссіях такъ до окончанія 1738 году яко и в 1739 году находился и отправлялъ поручεнниε дѣла з найвозможнѣйшимъ тщаниεмъ и нεпоколѣбимою присяжнои моεй должности вѣрностію. За якоε усεрдиε нε толь что в 1738 году пожалованъ
маіоромъ, но и вящщою многократними ордεрами обнадεжεнъ мілостію.
По возвращεніи жъ оттоль пожалованъ в томъ жε полку полковникомъ и в томъ чину в 1741 году былъ в походѣ лифляндскомъ и во всѣхъ прописаннихъ походахъ, такъ противъ турокъ, яко и противъ швεдовъ, в баталѣяхъ сεбε употрεну-ну нε щадя и послѣднεй капли кровε.
За такіε мои вѣрніε и долговрεмεнніε службы, какъ скоро милосεрдій Бгъ, призрѣв свишε на Россію милосεрдимъ окомъ и восхотѣл утѣшить от нашεдшεй в тогдашнεε врεмя пεчали и горчайших слεзъ, возвεлъ εя импεраторскоε вεличεство на наслѣдній всεроссійскій импεратоскій прεстолѣ, то того жъ 1741 году ноября мця имяннимъ высочайшимъ εя импεраторскаго вεличεства указомъ вεлѣно мнѣ из Виборха прибыть в Санктъ-Пѣтεрбургъ, и тогда, за прібитіεмъ, по высочай шεй εя импεраторскаго вεличεства милости пожалован полковникомъ, а по маломъ врεмεни опрεдѣлεнъ в полкъ Нѣжинскій, а посля и в Чεрнѣговскій, и от того врεмεни, полковникомъ малороссійскимъ находясь, отправлялъ
многиε внутрεнниε поручаεмиε службы да и ннѣ по чину моεму дѣла исправно отправляю.

Полковникъ чεрнѣговскии Іванъ Божичъ
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 14037, арк. 176 і зв., 170 і зв. Оригінал.
history.org.ua/LiberUA/978-966-521-524-0/296.pdf

Поделиться

10

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

ІР бібл.ім. Вернадського
ф1 спр 59142
1од. 1л.
Привілей польського короля Владислава Сигізмунда капітану Чернігівського полку Яну Куновскому, 1624г.

Спасибо сказали: korobovo5, kbg_dnepr2

Поделиться

11

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)  5-6 номера "Сіверянського літопису" со статьей Кулаковского"Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у XVII столітті" и
Ситого
и Кондратьева "Етапи існування Любецького замку в ХIV – ХVIІ ст. (за
матеріалами археологічних досліджень Б. О. Рибакова)"

Спасибо сказали: v_golub, korobovo5, kbg_dnepr, Алёна4

Поделиться

12

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

фамиліи шляхты Махновского уезда, которые по их сведениям происходят с Черниговского воеводства

Баржинскій
Дибовский
Долецкій
Комаръ
Камѣнскій
Лѣпницкій
Нетикша(?)
Нановскій
Поляновскій
Сосенскій
Терепища
Урбанскій

Спасибо сказали: korobovo5, kbg_dnepr, Алёна, Вікторович4

Поделиться

13

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

О. М. Бондар
Чернігів: місто і фортеця у ХIV — XVIII століттях. — К.: Видавець Олег Філюк, 2014. — 202 с.
Монографія присвячена проблемі топографічно-просторового розвитку Чернігова в пізньосередньовічний та ранньомодерний періоди існування міста – від монголо-татарського погрому в середині ХІІІ ст. до ліквідації Чернігівської фортеці наприкінці ХVІІІ ст. та кардинального перепланування вуличної системи історичної частини Чернігова. Книга буде корисною для істориків, археологів, краєзнавців, студентів та всіх небайдужих до історії українського містобудування.

ЗМIСТ
ВІД АВТОРА .. 4
ВСТУПНЕ СЛОВО .... 5
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА З ІСТОРІЇ ЧЕРНІГОВА ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ:
Історія вивчення пізньосередньовічного Чернігова ..... 7
Джерельна база з історії Чернігова XІV–XVIII ст. ...... 13
ЧЕРНІГІВСЬКА ФОРТЕЦЯ У XІV–XVIII ст.:
Укріплення Чернігова за часів Литви, Москви та Польщі (друга половина ХIV–1648 р.)........21
Укріплення фортеці полкового міста (1648–1724 рр.) ..31
Чернігів у «Штаті державних фортець Російської імперії» та ліквідація його фортеці (1724–1799рр.) ……42
Внутрішній устрій та забудова Фортеці ... 48
МІСТО ТА ЙОГО ОКОЛИЦІ ЗА ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ:
Чернігівський форштадт: етапи становлення та планувальна структура .......... 57
Приміська та заміська забудова Чернігова .........67
Монастирські комплекси в просторовій структурі пізньосередньовічного та
ранньомодерного міста ...79
ПІСЛЯМОВА ..... 82
ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ .......... 96
ХРОНОЛОГІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ ІСТОРІЇ ЧЕРНІГОВА ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ .......108
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ........ 112
ІЛЮСТРАЦІЇ ........... 116

придбати можна тут:

+ открыть текст

Олег Філюк
050-076-30-09; 098-538-50-93
E-mail: rusfondukr@yandex.ru

Поделиться

14 (02-12-2014 20:22:54 отредактировано parus)

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Черниговский полк 1784 год

                    Именная ведомость, сколько во полку Черниговском …
                    них козаков действительно в военнослужащих и в домах своих
хозяевами сливущихся, с показанием кто с них при полку и где в
откомендированиях також по каковим обстоятелствам не могут они воинской
службы отправлять, учинена 1784го года, декабра 20 дня.

+ открыть текст

При полку налице
Сотне Выбелской
Игнат ЛеgедаЕвтихий Колот
Степан ШкабураСемен Репьях
Трофим ЕвфименкоГригорий Есипенко
Емелиян СмолянкаТерентий Шовба
Радион МаратутаЕвсей Костюченко
Яков Муцски[й]Алексей Данилец
Степан Поляница
Итого 13ть
Сотне Слабинской
Данила Сацско[й]Демян Дейнека
Есип СилаЕвсей Самусь
Терентий ЗенченкоСемен Ляховец
Семен ИсаенкоТрофим Биловец
Итого 8мь
Сотне Белоуской
Тарас СарапараИгнат Барабашь
Иван ЛещенкоИван Диневский
Улас СвириденкоТарас Лапоша
Иван ОпанасенкоСемен Марченок
Давид ОрешкоЛаврентий Храмец
Пилип АнтипчикИван Биховец
Тимох КуракаИлия Полегенко
Итого 14
Сотне Ройской
Павел ДедовичГригорий Ященко
Николай БолбасьСтепан Кужелний
Иван ШупикСтепан Жемер
Павел БарабашГерасим Скакун
Итого
 8мь
Сотне Любецкой
Евстрат БрехунАндрей Мишка
Клим ТеремецкийИлия Красковалий
Наум ЛещенкоВасиль Ковтун
Евфим ОтрощенкоТимох Бовда
Григорий ОпанасенкоОнисим Хоруженко
Алексей ПилиповичСамойло Чечуга
Григорий ЛутченкоТрофим Савенко
Итого 14ть
Сотне Седневской
Конон ШмаргунСемен Семидел
Макар КоленкоДмитрий Белоконский
Пархом ДегтяренкоФедор Шатирка
Никита КотФедор Бурак
Филип ЗенковецЯков Шарпата
Илия ЛосьНикита Заглада
Итого 12ть
Сотне Городницкой
Илия ГончарТимофей Пиница
Пархом ВалахФедор Полегенкий
Семен ВалахВасиль Полтавец
Григорий Чепиченко КаталиковЕмелян Шулга
Пархом КордикГаврило Кочан
Гаврило РебкоНикифор Крупенко
Давид ЛяхГригорий Смеян
Матвей КолодкевичГригорий Толочило
Алексей КривопускАртем Сухоц…(оборвано)
Григорий ДайнекаГригорий Росол
Григорий ЛижошГригорий Нестеренко
Лаврентий КрупеничАртем Грищенко
Итого 24
Сотне Березинской
Марко ШумнийВасиль Жуков
Прокоп БордакГригорий Бордак
Лазарь СитийГаврило Селех
Игнат ШмаргуновПетро Бородуха
Василь ТихийМатвей Кузменко
Степан ФесюнЯрема Васкувненко
Тихоний ИванчукФома Петрик
Григорий КулмановАндрей Карабут
Иван ДмитренкоПрокоп Кравченко
Иван БушенкоГаврило Силенко
Григорий СитийПавел Луцек
Омелян ФилоненкоАнтон Нестеренко
Харитон ФилоненкоКлим Тереб
Гаврило Кисель
Итого 27мь
Сотне Столинской
Семен СавченкоИван Ярмоленко
Марко КовтуненкоМирон Мудрий
Федор ВялкоГригорий Крутков
Яков ЗубрейИлия Юрченко
Антип ПанченкоЯков Тетянич
Иван ВоронаГригорий Сироед
Федор ИванищенкоКарп Шепель
Демян СироедКозма Панамаренко
Кирило БасанецИлия Горовий
Андрей БредюкАндрей Курдюков
Дмитро КостюченкоКирило Бредюк
Данило МорозЛоггин Нечай
Евфим ГаевийСемен Мудрий
Лукян ГронФедор Пятикоп
Фома ДалчакЯков Лаба
Итого 30
Сотне Синявской
Радион ПавлушенкоИван Команда
Кирило КимотачьФедор Ходюк
Никифор ЩербаПетро Чкалда
Сидор КиреенкоСилвестр Ковшарь
Яков ШвецАлександр Сапон
Евсей ШостакНикифор Грин
Игнат ЗенченкоНикита Антоненко
Федор Лагойко
Итого 15
Сотне Менской
Леонтий НапалокИван Слесар
Степан БабкаАндрей Скороход
Петро ПодлипскийМаксим Пед
Андрей БандюкРоман Просяник
Козма РадченкоСемен Василец
Иван КурилоМаксим Пархоменко
Яков ЖилаАдам Ежик
Василь МоскаленкоМарко Антоненко
Потап ДесюкМатвей Бревус
Яков ЧубарьПетро Малукало
Иван ДеркачьНикифор Дуз
Пилип ГречухаИван Хрущ
Василь ФесюнИгнат Асауленко
Григорий НагорнийМихайло Грищенко
Иван ХоцкийМатвей Купченко
Дмитро Гапонов
Итого 31н
Сотне Киселевской
Данило ЧепегаЕвфим Лазник
Итого 2ва
Сотне Волинской
Евдоким ПилипенкоТимофей Пушка
Федор БеднийЯков Матвеенко
Василь МелешкоИван Рудя
Клим КорнеенкоМихайла Дудочес
Лукян ЗикСемен Поплавский
Андрей ЯцунИван Даниленко
Максим Грищенко
Итого 13ть
Сотне Понорницкой
Федор ГавриленкоАнтон Скоробогатко
Евмин БелийФедор Стеценко
Кирило МосцеканИгнат Ненко
Николай ВорожбитТрофим Калеенко
Иван КуценкоТарас Костомако
Петр КучмаЯков Ковенка
Максим ТихоненкоАндрей Кириленко
Григорий ШарийМихайло Семенцев
Степан РосомакаФедор Надточей
Терентий Шабас
Итого 19ть
Сотне Сосницкой
Самойло НизарГригорий Шарий
Моисей ДергунЯков Вовкогоненко
Яков БондарьИван Степка
Терентий УлчичьАлексей Омеляненко
Иван ПрядкаАнтон Моисеенко
Исаак СуржикИван Свириденко
Андрей СаранчукИгнат Галчун
Итого 14
В откомендированиях на фарпостах по границе полской
Сотне Вибелской
Василь ШулупецАнтон Логвин
Захарий Мартиненко
Итого 3
Сотне Слабинской
Семен ИсаенкоМихайло Евтушенко
Федор КондратейВлас Шостак
Леонтий ХалимоненкоНиколай Даниленко
Федор СергеенкоТимох Филоненко
Тимох ЖидикПавел Киреенко
Итого 5
Сотне Белоуской
Патап ПрискалВасиль Рубан
Есип БалукаСтепан Шкура
Максим ДедовецКозма Брацкий
Итого 6ть
Сотне Ройской
Улас ЛапотьИван Гаркуша
Василь Теребило
Итого 3
Сотне Седневской
Матвей РусакФедор Книр
Мина ХандокийПотап Луцка
Козма ШпакАврам Крошка
Яков ДегтярьМирон Тишковец
Григорий Омелченко
Итого 9ть
Сотне Городницкой
Иван ГончарСидор Исаченко
Иван ДовгополЗахарий Секерка
Итого 4
Сотне Березинской
Андрей ИванухаИван Пархоменко
Максим ЧеропкаИван Пархоменко
Лаврентий СелюкВасиль Молка
Роман КручкаСергей Сидорчук
Харитон ЛизогубЛаврентий Васко
Левко ЛаданАнтон Силенко
Иван Веретенник
Итого 13ть
Сотне Столинской
Осип ГиринецКирило Власенко
Максим Боровик
Итого 3ри
Сотне Синявской
Корней СемкоЕсип Наливайко
Кирило ПолевикИван Савченок
Давид КостюченкоГригорий Ивахненко
Семен ХарченкоАлексей Дузек
Сергей ДубровнийЯков Свиридок
Олифер Петрик
Итого 11ть
Сотне Менской
Сидор КириченкоТрофим Дудка
Итого 2ва
Сотне Киселевской
Дмитро МяскийИтого 1н
Сотне Сосницкой
Павел МелникКирило Сезененко
Лукян КалитаИван Мелник
Григорий Бондаренко
Итого 5ть
В Могилевской губернии
Сотне Полковой
Яков ТретякСтепан Нестеренко
Итого 2ва
Сотне Белоуской
Тимох КотВасиль Калениченко
Петро БудошАндрей Барабаш
Максим СирошПантелимон Логвин
Итого 6
Сотне Седневской
Андрей ЛявданскийИван Карась
Итого 2ва
Сотне Березинской
Иван ПечурицаНикита Посвящений
Иван КовенкаВасиль Кислий
Устим ТищенкоМаксим Юрченко
Давид Говоруха
Итого 7мь
Сотне Столинской
Антон ОтрошенкоДмитро Загалец
Матвей ЧеревкоОсип Ралченко
Григорий Антоненко
Итого 5ть
Сотне Синявской
Кондрат ШулгаОмелян Ходюк
Максим ЗимодраЯков Мазей
Игнат Полосмак
Итого 5
Сотне Сосницкой
Клим ДовбняПантелимон Бондаренко
Сотне Менской
Павел ОлиферовМаксим Баханя
Григорий Вечера
Итого 3
В Казанской дивизии
Сотне Выбелской
Никита ТовчикаАндрей Постернак
Тихоний ГрукачЗахарий Рева
Итого 4
Сотне Ройской
Игнат ФесюнНиколай Терехно
Иван Костирко
Итого 3
Сотне Седневской
Конон КеняВасиль Колмик
Павел Шилун
Итого 3
Сотне Городницкой
Леонтий РебенокРадион Левченко
Никита ГорелкаЛеонтий Пирог
Евстрат ШоманИван Зенченко
Итого 6ть
Сотне Менской
Семен МоскалецФедор Дорош
Моисей ЧичкаЕвфим Падолка
Сидор ЛяхОсип Буркица
Федор Михуля
Итого 7м
Сотне Киселевкой
Дмитро МосолПавел Задесенец
Сила Соломаха
Итого 3
Все вишеписанние козаки наличние и откомандированние в разсуждении одиночества и что оны будучи обложени подушним окладом уплачивають оной за себя и за семейство свое також и по не имению спомогателей самы воинской службы отправлять не могут
Бунчуковой товариш Павел Силновский

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»  
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: korobovo5, Julia_R1, kbg_dnepr, Алёна, Вікторович5

Поделиться

15

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

статтья того же Бондаря про Черниговский замок времен 14-15 вв.

Спасибо сказали: korobovo5, Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

16 (28-01-2015 20:47:36 отредактировано DVK_Dmitriy)

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Заснування і походження назв сіл Чернігівського району.

Сергій ГОРОБЕЦЬ

https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/p180x540/10258186_1542415092704092_639857833738537280_o.jpg

«Заснування і походження назв сіл Чернігівського району» — нова книга Сергія Горобця, кандидата історичних наук, співробітника Українського інституту національної пам’яті. Вона являє собою спробу узагальнити відомості про час виникнення поселень Чернігівського району Чернігівської області, чітко зафіксувати першу писемну згадку про них у джерелах, а також переосмислення давно відомих версій та гіпотез про походження назв.

Автор систематизував результати археологічних досліджень на території регіону, зібрав до купи найдавніші джерельні згадки про села – як літописні, так і ХІV–ХVІІ ст. (до 1648 р. – часу утворення Гетьманщини). Узагальнені матеріали представлені у вигляді окремих довідок як про всі 124 населені пункти району, так і про вже не існуючі села (ліквідовані або поглинені сусідніми поселеннями чи обласним центром внаслідок колонізаційних процесів).

Видання супроводжується картографічним матеріалом. Автор адресує свою працю історикам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться історією України.

eukraina.com/load/history/zasnuv … 13-1-0-645

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Bragida, Алёна, parus, kbg_dnepr4

Поделиться

17

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Уважаемые Mеttallist, АррS, parus, Вы выдали прекрасный материал! Не могли-бы ответить на следующие вопросы: 1)Нет ли у Вас данных по Конотопской сотне? 2)Куда она "ушла" в 1654г.из Черниговского полка ? 3)Из каких сёл комлектовалась? 4)Кто такие "выборные казаки"?Я новичок в Украине, "добрался" по фамилиям Лысенко, Кропива, Огиенко до переселенцев на Кубань в 1821-1822г.г. из Конотопского повета, Черниговской губернии. Теперь предстоит "пойти" в более ранний период.
Прошу вас (а может быть кто-то ещё откликнется) подсказать сведущих людей, материалы и способы для успешного розыска предков.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

18

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Конотопская сотня - основную часть пребывала в Нежинском полку(ссылка).
В теме Конотопская сотня(ссылка) есть про села и пр. Больше можно почитать в книгах Лазаревского про Нежинский полк и собственно Конотопскую сотню. (ссылки в теме).

Конотопский повет занимал территорию не только Конотопской сотни, то есть может быть, что Вам нужна другая сотня, может быть и другого полка - Прилуцкого, например. То есть Вам нужно все же начать не с сотен, а с уезда.

Про выборных и проч - тут собрано много литературы по теме


 

Спасибо сказали: Алёна, korobovo5, kbg_dnepr3

Поделиться

19

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

До історії участі українських козаків у військових подіях початкового етапу Північної війни (1700 - 1702 рр.)
Здесь же:
Списки Малороссийским войскам, посланным в Ригу и Великий Новгород.1700 года сентября 2-го дня.
dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han … sequence=1
Реестр Черниговскому полку чиновным и казакам в шведских жилищах, над рекою Шелдихою на урочище Лопе находящимся.септервия 28 року 1702 списанных

Спасибо сказали: Мариненко, SVKM de L, v_golub, Алёна, Julia_R1, kbg_dnepr6

Поделиться

20

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Полк Черниговский.

Старшина полковая:
Действителний полковник Михайло Богданов,
Обозного и асаулов двох полкових действителних не определено.
Василий Томара судия полковий действителний на комисии на Дону.
Игнат Василиевич за полкового обозного на место Василия Скоропадского.
Михайло Мокриевич, Иван Бобирь за асаулов полкових,
Писарь полковий Иван Бутенко бил в Санкт Петербурху з половником Полуботком под караулом, а в место его правит за полкового писара Никита Василиев,
Хоружий полковий действителний Марко Чечель.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків Коритько, Гащенко, Шурига, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Жура, Порвенко, В'язовик, Білодід, Голиш, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis

R1 M173
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

21

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Городовая старшина:

Атаман Иван Силеч,
Тимофей Кущинский в место городничого в Чернигове управляет.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків Коритько, Гащенко, Шурига, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Жура, Порвенко, В'язовик, Білодід, Голиш, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis

R1 M173
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

22

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

РГАДА ф. 248, оп. 124, д. 10, 10 стр. "Присяга населения гор. Чернигова и Черниговского полка 1742 г."

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: Vlad S., turina2

Поделиться

23

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

РГАДА ф. 124, оп. 5, д. 27, 8 стр. "Переписная книга Черниговского уезда 17 в."

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: SVKM de L, GRYN2

Поделиться

24

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

сергей-гродовка пишет:

РГАДА ф. 124, оп. 5, д. 27, 8 стр. "Переписная книга Черниговского уезда 17 в."

сторінок там більше і вже опублікована
https://www.facebook.com/perepis1666Chernihiv/

Спасибо сказали: Вікторович1

Поделиться

25

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Книги

Черниговская переписная книга 1666 года http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=254

Присяга Черниговского полка 1718 года http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=253

Ревізія Чернігівського полку 1732 р. http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=255

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: parus, Vlad S., az.1963, Bragida, Julia_R1, Вікторович6

Поделиться

26

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1725, квітня 10 (березня 30). – «Відомость» (послужний список) значкових товаришів Чернігівського полку.

«1725 году марта 30 дня.
Відомость Черніговского полку значкових товаришей в службах, кто з них, в котором году и где именно были на службах и то ниже слідует.

+ открыть текст

Демян Посудевский начал служити под знаком полковим черніговским от давних
времен и был в походах, а именно под Чигирином, а в яком году не помнит. В 687
году на Коломаку, когда гетмана Самойловича взято, в 688 году когда над Самарою
город зділано, в 689 году под Перекопом татарским, в 690 году под Паланкою, в 693
-м ходил под городки турецкие водою, в 695 году под теж городки турецкие ходил,
в 696 году под Озов, однак же кревного своего вмісто себе посилал, в 699 син его
ходил под Руголев, в 700 году у Пскові, в 704 году под Арішком и Канцеми, в 704
году под Любаром, в 705 и 706 годах в Полше при полку роковал, в 707 году под
Киевом, когда Печерскую кріпост ділано, в 708 году под Білою Церквою, в 709 году
при полку Черніговском в полку Лубенском зимовал, в 713 году под Киевом и на том
подписался. К сему видению во місто Демяна Посудевского, товариша полкового,
тепер велце схорілого по повелению его унук его Федор Посудевский подписался.
Иван Мокриевич начал служити под знаком полковим черніговским от 1705 года
и был в походах в том же году при полку в Полше, где близко года бавился, в 707 году
под Киевом, когда Киево-Печерскую кріпост ділано, в 708 году под Білою Церквою,
в 709 году под Полтавою, когда баталія з шведом, в 711 году в полку Лубенском при
полку зимовал и того ж году под Камяним Затоном был, в 712 году ординован был
с писмами в интересі его императорского величества от гсдна фелтъмаршала Бориса
Петровича Шереметова до гетмана литовского Поцея в Литву и оттудова з реляциею
повернулся, в 713 году под Киевом при полку, в 716 году под Гадячом, в 723 году по
указу Малороссийской коллегиї чинил ревизию в полку Стародубовском. К сему
видению полку Черніговского товариш значковий Иван Мокриевич руку приложил.
Иван Римша начал под знаком полковим черніговским служити от 711 году и
был в походах в том же 711 году под Камяним Затоном, в 713 году под Киевом при
полку, в 721 году на каналі, в 723 году по указу бывшого полковника черніговского
Полуботка з ним же з Полуботком был в Санкт Пітербурхи и бавилъся болш года и
на том подписался. К сей више виражений полку Черніговского значковий товариш
Иван Римъша руку приложил.
Семен Пригара начал служити под знаком полковим черніговским от 713 году и
был в походах в том же 713 году под Киевом, в 716 году под Гадячем, в 721 году на
каналі, в 723 году на Коломаку и на том подписался. К сему Семен Пригара полку
Черніговского значковий товариш подписался.
Василий Шершуновский начал служити под знаком полковим черніговским
служити от 723 года и был в поході в том же 723 году на Коломаку и на том под-
писался. К сему я, вишше виражений значкового полку Черніговского товариша
Яценко руку приложил.
Филимон Богданович начал служити под знаком полковим черніговским от
711 году и был в походах в том же 711 году под Камяним Затоном, в 713 году под
Киевом, в 716 году под Гадячем, в 721 году на каналі и на том подписался. К сей
више виражений полку Черніговского значковий товариш Филимон Богданович
руку приложил.
Евфим Столенец начал служити под знаком полковим черніговским служити
от 713 и был в поході в том же году под Киевом и на том подписался. К сему вишей
писаний значковий товариш руку приложил.
Иван Кринкевич начал служити под знаком полковим черніговским от 716 года
и был в походах в том же 716 году под Гадячом, в 723 году на каналу. К сему више
вирожеными значковий полку Черніговского товариш Иван Кринкевич руку при-
ложил.
Степан Петров начал служити под знаком полковим черніговским от 716 года
и был в походах в том же 716 году под Гадячем, в 723 году на Коломаку и на том
подписался. К сему Стефан Петрович, значковый полку Черніговского товариш,
руку приложив.
Елисей Ращенко не был ни в каком в поході, токмо служил брат родной его Ни-
кифор Ращенко под знаком полковим черніговским и з ним же, Елисеем, з едного
двора и за еден дом и он, Елисей, в ту пору малолітен был, а начало службы его от
716 года и в том 716 году Никифор Ращенко был в поході под Гадячем, в 718 году
был з бывшим полковником Полуботком в Санкт Пітербурхи и на том подписался. К
сему вишей вироженний полку Черніговского руку приложил.
Стефан Славутинский начал служити под знаком полковим черніговским от
721 года и был в поході в 723 году на Коломаку и на том подписался. К сему Стефан
Славутинский, полку Черніговского значковий товариш, подписалъся.
Григорий Кринкевич не был ни в каких походах, понеже малолітним по отцеві
своем, а служил отц его под знаком полковим черніговским и был в многих походах,
а в каких именно он неизвістен и на том подписался. К сему вижше вирожений зна-
чковий полку Черніговского товариш подписался.
Демян Рашевский не был ни в каких походах, понеже в малих літех по отцеві
своем оставалъся, а служил отц его под знаком полковим черніговским и был в
многих походах, а в каких именно он неизвістен и на том подписался. К сему више
виражений значковий полку Черніговского руку приложил.
Федор Антонович начал под знаком полковим черніговским служити от 711 года
и был в походах в том же 711 году под Камяним Затоном, в 713 году под Киевом,
в 716 году под Гадячем, в 719 году под Царицином и на том подписался. К сему
вишшей вираженний полку Черніговского руку приложил.
Матфей Ращенко начал служити под знаком полковим черніговским от 1707 года
и был в походах в том же 707 году под Білою Церквою, в 716 году под Гадячем и на
том подписался. К сему вижше вираженого значкового товариша по прошению его
Иван Яценко руку приложил.
Яков Илліч начал служити под знаком полковим черніговским от 720 года, а в
походах ни в каких не был и на сем по прошению его руку приложил Иван Яценко.
Павел Рябуса под знаком полковим черніговским служити от 721 года и был в по-
ходех в том же 721 году на каналі, в 723 году на Коломаку. Отц его значковий, а тесть
Рабуса. К сему више писанний значковий товариш Павел Рабуса руку приложил.
Петр Мандрика начал служити под знаком полковим черніговским от 720 года,
а в походах никаких не был, потому что малолітен был и на том подписался. К сей
више виражений полъку Черніговского значковий товариш Петъро Манъдрика руку
приложил.
Алексій Демидовский начал служити под знаком полковим черніговским от
724 году, и в том же 724 году был в поході под Царицином, а оттуду с конмы назад по
указу воротился и на том подписался. К сему Алексій Демидовский руку приложил.
Григорий Корніцкий начал служит под знаком полковим черніговским служити
от 717 года и не был в никаких походах, потому что в пришлих 718, 719 и 720 годах в
сотні Роїской был коммісаром и на том подписался. К сему вижше виражений полку
Черніговского значковий товариш Григорий Корницкий руку приложил.
Матфей Силич начал под знаком полковым черніговским служити от давних
времен и был в походах, в 1-м: з Григорием, гетманичем, бывшим полковником чер-
ніговским, при Леонтию Романовичу Неплюеву у Никитыного Рога стояли; в 2-м
на Самарі город робыли; в 3-м под Перекопом; в 4-м когда Петрик, змінник, з ордою
на Вкраїну виходил; в 5-м под Орішком, а в которих годах в оних походах был, того
не впомныт. Да в 709-м году был под Полтавою, когда баталія з шведом чинилась,
в 716 году в Иркліеви, в 719 году под Киевом и на том подписался. К сему Матвий
Силич полъку Черниговского значъковый товариш руку приложил.
Иван Давидович начал под знаком полковим черніговским служити от 1704 года
и был в походах в том же году под Любарем в 1705 и 706 годах в Полще, в 707 году
под Киевом літовал, когда Киево-Печерскую кріпост ділали, в 708 году под Білою,
в Хвастові, в Бихові и в Лебедині был, в 709-м году под Полтавою, когда баталія з
шведом была, а от того времены по указу бывшого полковника Полуботка стал в со-
тні Седневской хоружим и служил в походах же в 711 году под Камяним Затоном,
в 713 году под Киевом, в 721 году на каналі, а в 723 году син его Андрей пришел до
возраста літ своїх, был в поході на Коломаку под знаком полковим черніговским, и на
том подписался. К сей вишей означений значъковий товариш полъку Черниговского
Иван Давидович руку приложил.
Иван Товстоліс начал под знаком полковим черніговским служити от 1709 года
и был в походах в том же году под Полтавою, когда баталиа з шведом была, в 711
году под Камяним Затоном, в 713 году под Киевом, в 716 году под Гадячем, в 721-м
году на каналі, в 723 году на Коломаку и на том подписался. К сему Иван Товстоліс
полку Черниговского значковий товариш подписался.
Василий Афанасович полку Черніговского значковий товариш начал сперва в
полку Стародубовском под знаком полковим стародубовским служити от 1678 и
был в походах в том же году под Чигирином, в 6 __ году под Перекопом, в 695 году
под Казикерменом, в 696 году при полку Стародубовском стоял на Коломаку, в яком
году и Озов винять, в 701-м году под Руголевом, 704 году под Любаром, в 76 году
за его дом зять его ходил в Полщу, которого в том же поході под Несвижем на баталії
шведи забили, в 707 году под Киевом, когда Печерское робили, там же син его был, в
709-м году был под Полтавою, когда з шведом баталіа была, в 711 году под Камянним
Затоном, в 713 году под Киевом, в 716 году под Гадячем, а в 721 – м году перейшол
он, Василий Афанасович, в полк Черніговский жити и с полку Черніговского не был
ни в каком поході, токмо полковие діла, до его касаюшиеся, по указу правил и на том
подписался. К сему Василий Афанасович полку Черниговского значковий товариш
руку приложил.
Петр Шрамиовский начал служити под знаком полковим черніговским от 709
года и был в поході в 721 году на каналі, а в 722 –м году в сотні Понорницкой ком-
місаром был и на том подписался. К сему више вираженой значковий полку Черни-
говского товариш руку приложил.
Кирило Гаврилов начал служити под знаком полковим черніговским от 723 года
и был в походах в том же году на Коломаку, в 724 году под Царицином и на том под-
писался. К сему вишъше вираженны значъковий товариш руку приложил.
Петр Тертицкий начал под знаком полковим черніговским служити от 707
году и был в походах в том же году под Киевом, когда город Печерский ділалы, в
716 году под Гадячем, а в протчих годах в полку услуги, до его касающиеся, по указу
отправлял и на том подписался. К сему више вираженого значъкового товариша
по прошению его я, Иван Яценко, руку приложил.
Евстафий Башкирець начал под знаком полковим черніговским служити от дав-
них времен и был во многих походах, а именно под Перекопом, как город на Самарі
робили, повторне под Перекопом, как Петрик змінник з ордою виходил на Україну и
против оной орди для береженя виходили и стояли с полком в Полтаві. Того ж году
и зимою в другой раз ходили за оною ж ордою в погоню за Дніпр у Білагородщину
ходили, когда и Паланку турецкой город винято, под Казикерменом был, как оной
винять, в Полщи под Любаром и як роковали в обох походах был, а в яких именно
годах в помянутих походах был, того не впомнит. А посля тих походов был еще в
походах же на службе, в 707 году под Киевом, когда Печерское город ділано, в 711
году под Камяним Затоном, в 713 году под Киевом же, в 721 году в каналі и на том
подписался. К сему вишше означенний полку Черніговского значковий товариш
Евстафий Башкирець руку приложил.
Антоний Бродовский начал служити под знаком полковим черніговским от 722
года и в походах никаких не был толко в полку діло, до его касающееся, по указу
правил и на том подписался. К сему Антоний Бродович полку Черниговского зна-
чкови товариш руку приложил.
Афанасий Стрижевский начал служити под знаком полковим черніговским от
709 году и был в походах в том же году под Полтавою, когда з шведом баталия была,
в 710 году у Иркліеви, в 711 году за Прутом, когда баталиа з турками там была, в 713
году под Киевом, в 714 году под местечком Лоевом на Дніпрі мости ділали, в 716 и в
717 годах был в Чернігові при фортециї, когда ділали, в 720 году у Смоленск за по-
дрядний провиант денги возил и на том подписался. К сему више виражений полку
Черниговъского товариш Афанасий Стрижевский руку приложил.
Иван Яценко полку Черніговского значковий товариш кромі служби отца своего
Василия Яценка, сотника киселювъского, ни в каком не был службе, того ради же по
умертвиї отца свого был малолітен, когда же пришел во возраст, начал служити под
знаком полковым черніговским в 1723 году и служил при полку, а в походах нигде
не бывал и на том подписался. К сему више виражений значковий товариш полку
Черниговского подписался.
Михайло и Федор Полоцкий начали под знаком полковим черніговским служити
з едного дому от 701 года и были в походах. Михайло Полоцкий, брат старший, был
в том же году под Ругеловом, в 704 году под Орішком, в 704 году под Любаром, а на
переміну его другой брат менший Федор Полоцкий был в 705 и 706 годах в Полще
и бавилъся болш года, в 707-м году под Киевом літовал, когда Печерскую кріпость
ділано, в 711 году под Камяним Затоном, в 723 году на Коломаку и на том подпи-
сался. К сему Михайло Полоцкий полку Черніговского значковий товариш руку
приложил, також я, Федор Полоцкий, подписался.
Федор Кгрембецкий начал служити под знаком полковим черніговским от 1712
года и был в походах в том же году под Киевом при полку, в 716 под Гадячем, в 721
году на каналі и на том подписался. К сему Федор Кгрембецкий полку Черніговско-
гозначковий товариш подписался.
Павел Красовский не был ни в каких походах, потому что ради еще был малолітен,
токмо отц его Михайло Красовский служил в полку Черніговским и был в многих
походах, а в каких именно походах того он, Павел, незвістен, нні прошедшого 724
году он по смерти отца свого начал служит под знаком полковим черніговским и во
всякую службу готов и на том подписался.
Иван Княгиницкий начал под знаком полковим черніговским служити от 720
года, а в походах не был, потому что еще был малолітен. Токмо в том же 720 году
посол был при полку на каналі и ради приключившойся на пути болізни от горо-
да Калуги в до отпущен, а потому всякое діло, до его касающоеся в полку по указу
правил. 1724 году комісаром полковим определен и на том подписался. К сему више
виражений полку Черніговского значковий товариш руку приложил.
Григорий Петров начал под знаком полковим черніговским служити от 713 года
и был в походах том же году на лінійной роботі под Киевом, в 716 году под Гадячем, а
по тих походах был в посилках рожних полковых, прошедшого же 724 года определен
комісаром для над смотру магазейнов и зборних на его императорского величества
провиантов будучих и на том подписался. К сему руку приложил Григорий Петров
Черніговского полку значковий товариш.
Афанасий Петрунченко начал служити под знаком полковим черніговским от
1687 году и был в походах в том же году на Коломаку, як гетмана Самойловича взято,
в 688 году над Самарою рікою город ділали, в 689 году под Перекопом татарським,
в 690 году против Петрика, как з ордою пришол был в Малую Россию, в 692 году
за Дністром в Білагородщині под Паланкою, в 696 под Озовом, в 698 году в Тавані,
в 701 году под Канцем и Орішком, в 704 году под Любаром и под Оршавою, в 709
году под Полтавою, як баталиа з шведом была, в 711 году под Камяним Затоном и на
том подписался. К сему више виражений полку Черниговского значковий товариш
руку приложил.
Григорий и Иван Бобири начали под бунчуком гетманским служити от 1689 года
и были в походах в том же году под Казикерменом, в 690 году в Лубнях зимовали, як
Петрик з ордою виходил в Малороссию, в 704 году в Полше под Любаром як могилу
сипано, в 705 и 706 годах в Полще были за Вислою, в 707 году под Киевом стояли
ко[г]да Киево-Печерскую кріпост ділано. А под знаком полковим черніговским на-
чали служит от 708 года и в том же году были под Поповою горою при полку, в 709
году под Полтавою, когда баталия з шведом была, в 711 году под Камяним Затоном,
в 719 году под Царицином, а ходили де в виш означенниї походи по чередно з едного
дому и на том подписалис. К сему више виражениї полку Черниговского значкове
товариши руки приложили.
Тимофій Сербинович начал служити под знаком полковим черніговским служити
от 1720 года, и был в поході, в 722 году на каналу сотником наказним над сотнею
Сосницкою и на том подписался. К сему више вираженний полку Черніговского
значковий товариш руку приложил.
Данило Прокопов остался малолітен по смерти отца свого Прокопия и не был ни
в каких походах, токмо де отц его служил в полку Черніговским хоружим полковим
и был в многих походах, а в каких именно, он незвістен. А нні пришол он до возраста
літ своїх, готов служити и на том подписался. К сему за Данила Прокопова товариша
значъкового по прошению его Григорий Корницкий руку приложил.
Демян Болбот начал под знаком полковим черніговским служити от 1708 году
и был в походах в том же году в Лебедині, в 709 году под Полтавою, как баталія з
шведом была, в 711 году под Камяним Затоном, в 716 году под Иркліеви[м], в 720
году в Киеві вмісто отца моего Демяна Болбота по повелению Тихон Болбот руку
приложил.
Федор Молявка начал служит под знаком полковим черніговским от 1711 года
и был в походах в том же году под Камяним Затоном, в 712 году при полку в Киеви
был, когда понад Либедю окоп ділан, в 716 году гетман Скоропадский в Гадячу сто-
ял з войсками и он при при полку обриталъся, в 721 году в поході Ладозском был
при полку на Лудбе, в 723 году на Коломаку и на том подписалъся. К сему Феодор
Малявка значковий товариш полку Черніговского подписался.
Семен Слуцкий товариш значковий начал служит под знаком полковим черні-
говским от 1723 года и был в поході в том же году в Будского броду и на том подпи
сался. К сему вмісто Семена Слуцкого полку Черніговского значкового товариша
по его прошению руку приложил Алексій Антонов.
Стефан Радич начал служити под знаком полковим черніговским по смерти отца
его 713 году и был в походах в том же году под Киевом, в 716 году под Гадячем, в
723 году отправлен был на каналную роботу, токмо указом его императорского
величества возвратитися с того походу всім козакам повелено, которие в том году
виправлены были на канал, и не доходя каналу, а именно с под Лихвина (очевидно
помилка, треба читати «Тихвина» – Ю.М.) возвратилъся с полком назад и на том
подписалъся. Я, вишей писанъной полку Черніговского значковий товариш Стефан
Радич руку приложил.
Пантелеймон Мокриевич начал служити под знаком полковим черніговским
от 702 года и был в походах в том же году под Ладокгою, как и баталиа на Ижорі з
шведом была, в 704 года под Любаром, в 705 году в Полще, в 707 году под Киевом,
когда Киево-Печерская кріпост ділалас, в 708 году под Білою Церквою и в том же
году под Полтавою, как баталия з шведом была, в 711 году в полку Лубенском при
полку Черніговском зимою был и в том же году и под Камянним Затоном был, в
713 году в Киеви, в 716 году в Гадячом, в 721 году на каналі, в 1724 году у Царицині
с подводами, которие под болних козаков отправлени были и на том подписался. К
сему вишей означений полку Черниговского значковий товариш Пантелеймон Мо-
криевич руку приложил.
Александер Молявка начал под знаком полковим черніговским служити от 1694
года и был в походах в том же году под Паланкою. Посля паланского походу под
Казикерменом в трох походах был, в 696 году под Озовом, в 701 году под Руголевом,
в 702 году у Ладоги, в 704 году под Любарем, в 705 и 706 годах в Полще и бавился з
год, в 707 году под Киевом, когда Киево-Печерскую кріпост ділано, в 709 году под
Полтавою, как баталія з шведом была, в 711 году под Камяним Затоном, в 719 году
под Царицином и на том подписалъся. К сему Александер Молявка полку Чернігов-
ского значковий товариш подписался.
Самойло Судиенко начал служити в 1712 году комисаром в сотні Понорницкой,
в такой и тепер зостает комісаром же, в походе нігде не был на том и подписался. К
сему више писанный руку приложил Самойло Судиенко.
Александер Бакуринский начал служити в 723 году и в том же годе бил в поході
на Коломаку, а кромі тоей служби нігде в походе не бил и на том подписался. К сему
звише написанной по прошению его руку приложил Самойло Судіенко.
Иван Синдаровский, Черніговского полку значковий товариш, начал служити
под знаком полковим черніговским от 1724 года и не был ни в каких походах. К сей
відомости Иоан Синдаровский Черніговского полку товариш подписался.
Томара подписался.
В. Круглик(?)».
(НБУВ.–ІР.–Ф.І.–№ 56306.– Автограф)
www.siver-litopis.cn.ua/arh/2017/06_17.pdf

Поделиться

27

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Планується копіювання присяги Чернігівського полку 1732 р. в РГАДА. Зацікавлені пишіть мені будь ласка, в Особисті Повідомлення.

Ремезенко, Ничипоренко, Швець (Чорнобиль, Залісся); Поронько, Ткач, Кучеровець (Клочків), Хлібович (Браслав), Ковріженко, Кобець, Наумовський (Київ та область), Сапалановський, Ратинський, Шпаковський, Врублевський, Дидковський (Житомир, Троянів) та інші.
Мій блог: genea.musicfancy.net/
Спасибо сказали: Алёна1

Сайт Julia_R1

Поделиться

28

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

сайт "Откуда родом"
Именная роспис Черниговского полку сего 1732 году генваря 31 дня сочиенная, сколко всякого чина и звания людей у присяги было и под печатними присяжними листами подписалис, явствует нижей сего. www.otkudarodom.ua/ru/1732-god-i … kogo-polka

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Julia_R1, Алёна, nfs794

Поделиться

29

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

ovchar пишет:

сайт "Откуда родом"
Именная роспис Черниговского полку сего 1732 году генваря 31 дня сочиенная, сколко всякого чина и звания людей у присяги было и под печатними присяжними листами подписалис, явствует нижей сего. www.otkudarodom.ua/ru/1732-god-i … kogo-polka

Сергій, дуже дякую за посилання! Якщо це Перевірю - якщо це саме та справа із РГАДА, то не має сенса замовляти копії.

Ремезенко, Ничипоренко, Швець (Чорнобиль, Залісся); Поронько, Ткач, Кучеровець (Клочків), Хлібович (Браслав), Ковріженко, Кобець, Наумовський (Київ та область), Сапалановський, Ратинський, Шпаковський, Врублевський, Дидковський (Житомир, Троянів) та інші.
Мій блог: genea.musicfancy.net/

Сайт Julia_R1

Поделиться

30

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Julia_R1 пишет:

Планується копіювання присяги Чернігівського полку 1732 р. в РГАДА. Зацікавлені пишіть мені будь ласка, в Особисті Повідомлення.

Її Парамонов з Горобцем видали ще на початку десятиліття. (посилання вище це воно також).
Да і зкопійована вона.

Спасибо сказали: Алёна, Julia_R1, сергей-гродовка, nfs794

Поделиться