1 (22-03-2014 18:33:30 отредактировано Козачок)

Тема: Березанская сотня

БЕРЕЗАНСЬКА СОТНЯ
(1648-1782 pp.)

======================

Виникла як військовий та адміністративний підрозділ Переяславського полку ще в 20-30-х pp. XVII ст. В 1630 p. її сотником був Григорій Поліченко. В реєстрі "Ординації" 1638 р. Березанська сотня теж значиться складовою Переяславського полку. Сотником названо Остапа Лісовця, а сотенним отаманом Невгада. Відтак як структурна одиниця армії Б. Хмельницького сотня існувала вже весною 1648 р. Як адміністративна складова Переяславського полку Березанська сотня закріплена 16 жовтня 1649 р. Зборівським реєстром, її військовий підрозділ мав 124 козаки. Весь час існування постійно входила до складу Переяславського полку. Ліквідована у 1782 р. разом з іншими полковими сотнями Лівобережної України. її населені пункти розподілено між Козелецьким, Остерським та Переяславським повітами Київського намісництва.
Сотенний центр: містечко Березань, нині - місто Баришівського району Київської області.

Сотники: Биченко Полуян (1649). Пилип Лаврентійович (1666). Кислий (1667). Козловський Антін (1669). Бузинарський Федір (1672). Ігнатенко Федір (1676). Брайко Кирило (1678). Безбородченко Дем'ян (1682). Думитрашко Марко (1688). Пилипенко Михайло Іванович (1692-1693). Турчин Михайло Степанович (1695). Пилипенко Михайло Іванович (1696-1697). Турчин Михайло Степанович (1701-1706; 1710). Корнієнко Яків (1702, н.; 1716-1733). Іван Іванович (1721, н.). Загорульченко Яків (1725; 1729; 1749, н.). Безбородько Семен Якович (1734-1737). Бабич Василь (1736, н.). Ющенко Лесько (1737, н.). Безбородько Петро Якович (1737). Думитрашко-Райча Василь Олексійович (1738-1753). Таратурка Іван (1738, н.). Кулябка Леонтій (1739-1740, н.). Дахно Пилип (1741; 1743; 1744, н.). Лялька Іван Андрійович (1753-1763). Головачевський Петро Якович (1764-1782).

Писарі: Юськович Данило (1692; 1696). Данило Іванович (1697). Степан Федорович (1717; 1721; 1729-1733). Троїцький Устим (1734). Яновський Іван (1736). Кисіль Семен (1737). Стахович Петро (1737-1740). Барабаш Трохим Іванович (1741-1746). Ведмідь Михайло (1748, 1753-1756). Гулей Федір (1752). Шевель Степан (1750; 1759; 1762-1763). Федоров Іван (1755-1756; 1758). Лукашевич Данило (1765-1767). Турчиновський Павло Павлович (1773-1774). Макар Якович (1777, н.; 1778-1782).

Осавули: Третяк Іван (1734-1748). Роздобудько Лесько (1738). Третяк Лесько (1739). Таратурка Тарас (1754). Таратурка Петро (1752-1755). Курилко Іван (1759-1766). Мелешко Трохим (1766-1781). Тригуб Василь (1782).

Хорунжі: Василенко Фесько (1676). Стрикайло Вакула (1682). Пилипенко Михайло (1718). Таран Іван (1736). Таран Леонтій Федорович (1731-1752). Курилко Іван (1755). Коломійченко Михайло (1758-1759). Коломієць Степан (1762-1767). Крамаренко Тимофій (1769-1782).

Березанські городові отамани: Федоренко Тиміш (1671). Гавриленко Степан (1676). Антін (1682). Бурдюк Ланко (1685). Козловський Антін (1692; 1696). Зуй Іван (1717-1731). Волошин Вакула (1729, н.). Чобіток Давид (1731-1733). Бондар Антін (1734). Лисовець Гнат (1736). Супрун Григорій (1737). Терех Лесько (1738). Рибалка Ілля (1739-1740; 1744). Штепа Яків (1741). Роздобудько Леонтій (1743). Глушак Яків (1744). Карпенко Степан (1746). Карпенко Семен (1748). Дахно Пилип (1748; 1755; 1759). Бакум Василь (1752). Турчиновський Олександр Ілліч (1759-1761). Турчиновський Павло Ілліч (1761-1766). Таратурка Петро (1767). Волошин Давид (1774). Головачевський Павло (1766-1782).

Населені пункти: Бакумівка, село; Березань, містечко; Войтове, село; Корніївка, село; Лехнівці, село; Лукаші, село; Лук'янівка, село; Недри, село; Паришків, село; Пилипчичі, село; Семенівка, село; Ярешки, село. В описі 1765-1769 pp. ще значаться села Леляки та Осівці.
======================================
Список сотенной старшины

БЕРЕЗАНСЬКА СОТНЯ
=======================

СОТНИКИ:
--------------------
Поліченко Грисько (1630),
Лисовець Остап (1638),
Биченко Полуян (?-1649-?),
Лаврінович Пилип (?-1666.01.-?),
Кислий (?-1667-?),
Козловський Антон (?-1669-?),
Бузинарський Федір (?-1672-?),
Ігнатенко Федір (?-1676.02-?)
Брайко Кирило (?-1678.04.-?),
Безбородченко Дем'ян (?-1682.07.-?),
(можливо, Дмитрашко Марко, раніше 1688 р.),
Пилипенко Михайло Іванович (?-1692-1693-?),
Турчин Михайло Степанович (?-1695-?),
Пилипенко Михайло Іванович (?-1696-1697-?),
Турчин Михайло Степанович (?-1701-1706-?, 1710),
Корнієнко Яків (1702, нак.; повний - ?- 1716 - 1733),
Іванович Іван (1721, нак.),
Загорульченко Яків (1725, 1729, 1749 нак.),
Безбородько Семен Якович (1734.1.04.-1737),
Бабич Василь (1736, нак),
Ющенко Лесько (1737.07., нак.),
Безбородько Петро Якович (1737.12.),
Думитрашко-Райча Василь Олексійович (1738-1753),
Таратурка Іван (1738, нак),
Кулябка Леонтій (1739 -1740, нак.),
Дахно Пилип (1741, 1743, 1744, нак.),
Лялька Іван Андрійович (1753-1763),
Головачевський Петро Якович (1764-1782).

ОТАМАНИ:
---------------------
Федоренко Тиміш (1671),
Гавриленко Степан (1676),
Антон (1682),
Бурдюк Панко (1685),
Козловський Антон (1692, 1696),
Зуй Іван (1717-1731),
Волошин Вакула (1729, нак.),
Чобіток Давид (1731-33),
Бондар Антон (1734),
Лисовець Гнат (1736),
Супрун Грицько (1737),
Терех Лесько (1738),
Рибалка Ілля (1739-1740, 1744),
Штепа Яків (1741),
Роздобудько Леонтій (1743),
Глушак Яків (1744.05.),
Карпенко Степан (1746),
Карпенко Семен (1748),
Дахно Пилип (1748, 1755, 1759),
Бакум Василь (1752),
Турчиновський Олександр Ілліч,
Турчиновський Павло Ілліч (1761-1766),
Таратурка Петро (1767),
Волошин Давид (1774),
Головачевський Павло (1766.3.09.-1782).

ПИСАРІ:
----------------
Юськович Данило (?-1692-1696-?),
Іванович Данило (1697),
Федоров Стефан (?-1717-1733),
Троїцький Устим (1734),
Яновський Іван (1736),
Кисіль Семен (1737),
Стахович Петро (1737-1740),
Барабаш Трохим Іванович (1741-1746),
Ведмідь Михайло ( 1748, 1753-1756),
Гулей Федір (1752),
Шевель Степан (1750, 1759, 1762-1763),
Федоров Іван (1755-1756, 1758),
Лукашевич Данило (1765-1767),
Турчиновський Павло Павлович (1773.10.01.-1774-?),
Макар Якович (1777-нак., 1778-1781).

ОСАВУЛИ:
-----------------------
Третяк Іван (1734-48),
Роздобудько Лесько (1738),
Третяк Лесько (1739),
Турка Тарас (1754),
Таратурка Петро (1752-1755),
Курілко Іван (1759-1766),
Мелешко Трохим (1766.3.09.-1781),
Тригуб Василь (1782).

ХОРУНЖІ:
-------------------
Василенко Хвесько (1676),
Стрикайло Вакула (1682),
Пилипенко Михайло (1718),
Таран Іван (1736),
Таран Леонтій Федорович (1731-1752),
Курілко Іван (1755),
Коломійченко Михайло (?-1758.04.-1759-?),
Коломієць Степан (1762-1767),
Крамаренко Тиміш (1769.8.12.-1782).
=================================
Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 164-165.Список казаков сотни по реестру 1649 года.

СОТНЯ БЕРЕЗАНСКАЯ
=====================
Анъдрусенъко Евъхим (Березанская)
Анътоненко Тимко (Березанская)
Анътоненъко Макаръ (Березанская)
Бакуменко Грышъко (Березанская)
Бакуменъко Васко (Березанская)
Бакуменъко Грышъко (Березанская)
Бакуменъко Иванъ (Березанская)
Басанецъ Ярема (Березанская)
Безъшапъкий Иванъ (Березанская)
Безъшапъченъко Иванъ (Березанская)
Бѣръдуненко Панько (Березанская)
Богданенъко Павло (Березанская)
Боровъченъко Иванъ (Березанская)
Бородиненъко Лаврѣнъ (Березанская)
Бородинъченъко Данило (Березанская)
Быченъко Полуянъ (Березанская)
Гаврыленъко Павелъ (Березанская)
Гасенъко Данило (Березанская)
Гиря Семенъ (Березанская)
Глушанинъ Ярема (Березанская)
Голокъсанъ Феско (Березанская)
Грищенъко Остапъ (Березанская)
Грышаенъко Костя (Березанская)
Грыщенъко Юсъко (Березанская)
Демъченъко Иванъ (Березанская)
Демъченъко Улас (Березанская)
Денисенко Самъсонъ (Березанская)
Драбенко Тимошъ (Березанская)
Евъженъко Феско (Березанская)
Евъхименъко Игнат (Березанская)
Емъченъко Миско (Березанская)
Жданенъко Устим (Березанская)
Защенко Гаврыло (Березанская)
Иваненъко Васил (Березанская)
Иваненъко Романъ (Березанская)
Иляшєнко Зѣнецъ (Березанская)
Исаенъко Улас (Березанская)
Калющенъко Феско (Березанская)
Карчанинъко Евътухъ (Березанская)
Кганьджа Грышъко (Березанская)
Кирпеленъко Гапонъ (Березанская)
Кислякъ Омелянъ (Березанская)
Коваленъко Иванъ (Березанская)
Ковънѣръ Кузма (Березанская)
Корнѣенъко Савъка (Березанская)
Корнѣенъко Федоръ (Березанская)
Косый Семенъ (Березанская)
Коханенко Филонъ (Березанская)
Кравъченъко Игнат (Березанская)
Кузменъко Анътонъ (Березанская)
Кулженъко Ничипоръ (Березанская)
Кунащенъко Улас (Березанская)
Лабунщенъко Феско (Березанская)
Лазебный Евъхимъ (Березанская)
Лахъненъко Грыцъко (Березанская)
Левъченъко Остапъ (Березанская)
Лисовъченъко Есипъ (Березанская)
Лисовъченъко Юско (Березанская)
Лихторъ (Березанская)
Лукашенъко Петро (Березанская)
Лукяновичъ Самъсонъ (Березанская)
Мазаленъко Васко (Березанская)
Максимовычъ Иванъ (Березанская)
Мартиненко Павелъ (Березанская)
Мартиненъко Данило (Березанская)
Мартиненъко Евътухъ (Березанская)
Мартиненъко Пилипъ (Березанская)
Марчишинъ зят Мартин (Березанская)
Масюченъко Микита (Березанская)
Мелниченъко Тимошъ (Березанская)
Молодченъко Олєксѣй (Березанская)
Невгоденко Грыцъко (Березанская)
Нос Анъдрѣй (Березанская)
Олещенъко Яцъко (Березанская)
Онисенко Борис (Березанская)
Онищенъко Левъко (Березанская)
Опанасенъко Иванъ (Березанская)
Опанасенъко Феско (Березанская)
Островершенко Демянъ (Березанская)
Охрѣменко Тымошъ (Березанская)
Павленъко Мышъко (Березанская)
Павленъко Феско (Березанская)
Панютенъко Каръпъ (Березанская)
Паръхомеяко Никонъ (Березанская)
Петро с Паришъкова (Березанская)
Петрушъка Корнѣй (Березанская)
Пилинецъ Иванъ (Березанская)
Пилипенъко Иванъ (Березанская)
Пименъко Левъко (Березанская)
Пипъкаленко Лукянъ (Березанская)
Пищыкъ Петро (Березанская)
Починокъ Семенъ (Березанская)
Проскуренъко Семенъ (Березанская)
Руденько Иванъ (Березанская)
Савенъко Кузма (Березанская)
Савченъко Лавринъ (Березанская)
Семененъко Мартинъ (Березанская)
Скоробагатченъко Васко (Березанская)
Скрыпъка Иванъ (Березанская)
Старый Федоръ (Березанская)
Сухомлинъ Васко (Березанская)
Таранъ Максимъ (Березанская)
Толда Гаврыло (Березанская)
Толчишенко Феско (Березанская)
Устименко Иванъ (Березанская)
Устыменъко Грыцъко (Березанская)
Устяненко Тимошъ (Березанская)
Уюнъченъко Феско (Березанская)
Фалѣенъко Пилипъ (Березанская)
Федоренъко Ива (Березанская)
Федоренъко Тарас (Березанская)
Хвалелѣенъко Сидор (Березанская)
Хвалелъеяко Гаврыло (Березанская)
Хихалеяко Павло (Березанская)
Хоботенъко Яцъко (Березанская)
Ходоренъко Стефанъ (Березанская)
Чоботченъко Ярошъ (Березанская)
Чоръный Курыло (Березанская)
Шулга Яцъко (Березанская)
Ющенъко Иванъ (Березанская)
Ющенъко Семенъ (Березанская)
Ярешъковъский Панъко (Березанская)
Ярошенко Наумъ (Березанская)
Ярченко Семенъ (Березанская)
==============================

Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

2

Re: Березанская сотня

Турчиновський Ілля Михайлович — народився 20 липня 1695 р. в
містечку Березані на Полтавщині в родині сотника. Вчився спочатку вдома,
потім у Києво-Могилянській академії, мандрував по Україні, Білорусії,
перепробував багато професій. У 1718 р. став священиком у рідному
містечку. Своє «житіє і страданіє» описав у автобіографічному творі,
який розгортає колоритну картину життя і побуту «мандрівних» студентів.
Рукопис автобіографії Іллі Турчиновського повністю не зберігся. У
передмові до публікації редакція журналу «Киевская старина» повідомляла,
що за даними, одержаними від попереднього власника рукопису, який читав
повний текст, Ілля Турчиновський був звільнений від суду, був
відновлений на своїй посаді священика і після багатьох пригод помер у
похилому віці, хоча й в іншій парафії.


Списася мною многогрішним, Ілією Турчиновським, священиком і намісником березанським, житіє і страданіє своє в пам'ять

дітям своїм, і внукам, і всьому потомству

Аз многогрішний Ілія рожден от благочестивих родителей, в городку
Березні в 1695 року, іюля 20 дня, от отця Михаїла, сотника
березанського, і матки Анни Садковськовні; воспитан во благом наказанії.
Приспівшу возрасту моєму, вдаша мя родителіє мої книжному ученію при
церкві святоуспенськой березанськой, за священика і намісника тоєй
церкві Павла, і к дяку Іоанну Кудинському, где я обучился граматики,
часловця і псалтирі; і когда в больший возраст достигшу ми, отець мой,
отходя в поход воєнний, в 1709 году, в Польщу (где і в Ляховичах полк
увесь переяславський із полковником Мировичем шведи чрез зміну гетьмана
Мазепи взято), мні приказал править господарством; когда же отець мой з
походу з-под Ляхович, от шведських рук сохранен, сам един (а сотня вся
там з полком пропала) пришол в дом, много мні укоризни, з накладом
немалих ран, за непорядок домовий наложил; чего я в младих літах не могл
розуміть.

От того времені стал я сожаліть о науці своей, якую за господарством
позабил і, оставля отця і матку, отийшол 1710 года із Березні по школам
волочитись. І шедши малий путь, достиг града Чернігова і тамо при
церкві Воздвиженія Господня малое время поживши, отийшол в сотню в село
Синявку, где через год живши, там, при церкві Покровськой, обучился
книжного чтенія і пінія, ібо хоча й трудился через три года в
богоспасаемом граді Кієві в монастирі Святомихайловськом при ігумені
Іоаникії Сенютовичу і при наміснику Варсонуфії і уставнику Гедеоні, за
канархистру лівого кліроса, та й то еще на кошті одного ігумена і до
школ латинських почав був, за ректора Прокоповича, а подпрофесора
Загурського, ходить; от якого ученія, за отсутствієм отця моего у
войсько против шведа под Стародуб, где в 1708 года король шведський в
Стародубі і вся армія его зимовала, маткою моєю з Кієва взят і за
домашнею суєтою всего позабув. І в той Синявці обучившись, в сотника
тамошнего Мандрики за писаря дворового був і сина его Петра псалтирі
обучал. І оттоль для повиданія боліє світа і ученія пойшл з двома
молодиками большими, Семеном і Іваном, в Литовськоє княженіє во
королевський град Могилев. І шедши многим путем, пущею, дній два без
людей, якіє молодики, видя в мене деньги і одіяніе не ветхое і уже
надходящу вечеру, устремишася на мя не человічесько, но аки звіріє, хотя
мене убить. Єдин тайно немалим древом хотіл мене у главу уязвить, но
божіїм защищенієм і матері святой его защищен я от глави, но по книжках,
якіє на правом плечі мною несені були, ударил, от которого я бою упал о
землю; і тамо мя лежащего розділи із одіянія і деньги, якіє при мні
були, із одіянієм побрали. І чиняху, стоя надо мною, зваду: єдин Іоанн
желает мене убить у смерть і заволокти з дороги внутр пущі, а другий,
Симеон, якоби милосердуя о мні, совіт подал звести мя далечайше з путі, і
нага к древу прив'язать на сніденіє комарам іли звірям; но божією силою
і заступленіем моєї помощниці Матері Божей, ощутяся акиби от сна, не
чувствуя і мало болізні, зхватясь в єдной кошулі, ялся бігу обратно
путем тим, отколь і шествовали. І біжа з немалим риданієм, молил матір
божію, да ізбавить мене от тих лютих Діоклетіянов, і голосно кричал о
рятунок; то оніє убійці, біжа за мною, аки звіріє за агнцем, немалий
путь; і яко оніє тілом толсти, к тому же і п'яні, не могли постигти і
кричали голосно, даби я остановился, із немалою клятвою крестним
знаменієм утверждая не убить мене, но іти купно к Могилеву, з обіщанієм
мні все плаття возвратить. Якой я от них клятві яв віру, оградил себе
крестним знаменієм і, прочитав «Богородице діво, радуйся» і возложася на
помощ і заступленіє Матері Божієй, пришол до оних. Якіє оба яша мя в
руці і о землю вдариша, скрежетаху на мя зуби своїми і связаша ми руці і
нозі, покушахуся нести мя внутр пустині і тамо мя смерті предать. Видя я
остатноє своє окончаніє і лютую смерть, лежа, сказивал оним: «Та коли
клятва ваша і крестное знаменіє в правді остается, усумнітесь і убойтесь
Бога. За что ви мене желаете убить? І самі за убійство не ізбігнете
лютійшей муки і здісь, і на втором пришествії. А буде желаете денег і
плаття моего, я вам вовся дарую і нікому сей тайни не явлю». То оніє,
польстившись деньгам там і устрашая мя убійством, єжелі би кому об'явил,
розв'язали ми руці і нозі і отдаша мні одіяніе і книжки з торбою, якіє
от строгого вдару вполдощечки поламались, а деньги, рублей десять, к
себі взяли. І тако із оними злосниками яхомся в путь свой. І дойшли ночу
до села, к границі польськой, маєтності Печерського монастиря, зовемого
Попова Гора. В якой жиючий городничий єро-монах Феодосій, усмотря мене в
церкві в пінію і чтенію іскусна, сказал дяку того села, чтоби мя принял
до половини дяковськой: і потому мя і принято. Чему я и рад був ізбить
своїх врагов.

Спасибо сказали: kbg_dnepr, Оленка, Алёна3

Поделиться

3

Re: Березанская сотня

Замура О. Ю. Сезонна дитяча смертність у с. Ветовому Басанської протопопії Переяславсько-Бориспільської єпархії протягом 1734–1786 рр.

Спасибо сказали: v_golub, Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

4

Re: Березанская сотня

Исповедная ведомость местечка Березани церкви Успения Богоматере Киевской епархии уезда Переяславского ведомства Переяславского духовного правления 1788 года (неполный список, нету конца документа)

Бабиченко, Бабченко-зять, Бакаляр, Бакуменко,  Баланчук, Башилов, Бондар, Бородина, Бугай, Буденко, Бурименко, БѢлоконь, Варич, Василенко, Веснаній, Вѣтрак, Галатенко, Герасименко, Глушак, Гросаед, Гусар, Данювич, Дема/ Деменко, Демченко, Диакон, Дмитренко, Донченко, Дудка/ Дудченко, Дядченко, Житник, Журбенко, Заець, Зень, Злій, Злогодух, Злотницкой, Зубренко, Илляшенко, Ильенко, Каврас, Качан, Качин, Киктенко, Клик, Ковалчук, Колесниченко, Колосок, Корн/ Корненко, Крутенко, Кудель, Курилко, Кучеровский,  Лабзин, Лахно, ЛепѢска, Лесик, Либертовскій, Лисовець,  Литвин, Логинченко, Лукашевич, Лухтай, Луценко, Лях, МакарѢвский, Максюта, Мандибур, Маргаренко, Матюшенко, Мироненко, Мѣрочник, Нестеренко, Нестеров, Нечитайленко,  Новобранченко, Омельян/ Омеляненко, Оначенко, Падалка, Пидалка, Паламаренко, Папай, Пархоменко, Пашук, Плаксенко, Плужник, Портной, Почекайло, Приходко, Проценко, Решутко, РозвѢенко, Роздобудко, Рудешко, Савошка вдова, Салогуб,  СалѢвна вдова, Сапаченко, Сапожник, Святошенко, Сердюченко, Симонович, Сиротенко, Скопецкій, Слизкоух, СнѢсаренко, СтрѢлковскій, Танич, Терех/ Терещенко, Тимченко, Ткач, Трубач, Турчиновскій, Ходосенко, ЧепѢга, Чоботко, Шаповал, Шолутко, Якушка, Яск/ Яско.

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr, SVKM de L, Оленка4

Поделиться

5 (04-01-2016 23:18:15 отредактировано Dobrovolsky)

Re: Березанская сотня

Інститут рукопису ЦНБ ім.Вернадського
Фонд 1 спр. 54336-54337    (арк. 77-79)
Ревізія Переяславського полку 1726 року

Арк 77            Сотня Барезанская                   
            МҌстечка Березани козаки можные                   
            Іван Зуй, атаман городовой                   
            Ігнат Роздобуд(ь)ко                   
            Данило Дмитренко                   
            Максим Роздобуд(ь)ко                   
            Лес(ь)ко Терещенко                   
            Лес(ь)ко Ходушченко                   
            Омелян Швец(ь)                   
            Іляш Карпенко                   
            Ігнат Журба                   
            Степан Бакум                   
            Курило Харсҍка                   
            Клим Ктиторенко                   
            Василь Лисовец(ь)                   
            Ігнат Лисовец(ь)                   
            Іван Окша                    
            Рад(ь)ко Охрҍменко                   
            Савка Окшенко                   
            Іван Турчин                   
            Лукаш Самоквҍт                   
            Павло Кривий                   
            Давид Чобут(ь)ко                   
            Лес(ь)ко Гриненко                   
            Іван Дулҍй                   
            Іван Заика                   
                            итого 24   
            Убогие козаки                   
            Іван Василенко                   
            Василь Харченко                   
            Хведор Донченко                   
            Максим Нестерец(ь)                   
            Андрҍй Карпенко                   
            Іван Карпенко                   
            Василь Романишин зять      (в 2-му)                   
            Гаврило Замишляк                    
            Андрҍй Лесик                   
            Ігнат Дмитренко                   
            Іван Гайовий                   
            Дем(ь)ян Тимченко                   
            Лес(ь)ко Логвин                   
            Никита Нечитайло                   
            Іван Манич                   
            Луцик Колҍсниченко                   
            Матвҍй Есипенко                   
            Михайло Коваль                   
            Рад(ь)ко Паламар                   
            Йос(ь)ко Глушак                   
            Гриц(ь)ко Кличенко                   
            Лес(ь)ко Ященко                   
            Ісай Семиволос                   
            Ігнат Зен(ь)                   
            Іл(ь)ко Рибалка                   
            Лаврин Рибалка                   
            Петро Бакаляс                   
77зв            Гриц(ь)ко Хвастовец                   
            Гаврило Тимченко                   
            Дац(ь)ко Пилипенко                   
            Гриц(ь)ко Ломака                   
            Андрҍй Макарувский                    
            Супрун Радченко                   
            Евфим Бутенко                   
            Вакула Волошин                   
            Наум Радченко                   
            Гордҍй Волошин                   
            Кость Окша                   
            Данило Картушенко                   
            Яким Трусиголова                    
            Дорош Штепенко                   
            Василь Козаченко                   
            Пан(ь)ко Бородина (Бородин - у 2-му)                   
            Ничипор Михайленко                   
            Кирик Савкувский                    
            Олексҍй Ловушка                   
            Іван Пҍкуль                   
            Гриц(ь)ко Дахненко                   
            Гарасим Феодоров                   
            Марко Дулҍй                   
            Гриц(ь)ко Евфименко                   
            Іван Мушеренко (Мишуренко   - в 2-му)                      
            Василь Хвиленко                   
            Лес(ь)ко Савченко                   
            Прокоп Солодовник                   
            Матвҍй Олександренко                   
            Антон Вакуленко                   
            Гриц(ь)ко Евтушенко                   
                                итого  58
            А се вдовы-козачки                   
            Мария Романиха                   
            Овдотия Левчиха                   
            Тац(ь)ка Данилиха                   
            Ганна Недранская                   
            Христя Бородиниха                   
            Варка Гаврилиха                   
            Евдокия Рудешчиха                   
            Одария Злогодушка                   
            Епросиния Плужничка                   
                                итого  9
            Одного куреня и атамана села Корнҍевки и Паришкова козаки можные                   
            Лукь(я)н Корогуд                   
            Петро Лисиця                   
            Ярема Трипулец(ь)                   
            Яц(ь)ко Самуйленко                   
            Іван Бодня                   
            Гриц(ь)ко Корогуд                   
            Васил(ь) Котенко                   
            Лес(ь)ко Юсщенко                   
            Иван Сҍдень                   
            Василь Орляка                   
Лис.78            Гриц(ь)ко Стас                   
            Тимуш Унучко                   
            Гриц(ь)ко Лазебний                   
            Демко Каданец(ь)                   
            Яц(ь)ко Барабаш                   
            Омел(ь)ко Крамаренко                   
                                итого  16
            Оубогие козаки                   
            Васил(ь) Головка     атаман                   
            Куз(ь)ма Бутенко                   
            Антон Середа                   
            Степан Куриленко                   
            Хведор Хоменко                   
            Іван Бабинец(ь)                    
            Мойсҍй Семеняка                   
            Михайло Клименко                   
            Омел(ь)ко Портянка                   
            Андрҍй Андрос                   
            Дмитро Лихвар                   
            Ігнат Буць                   
            Михайло Коломийченко                   
            Гриц(ь)ко Ярошенко                   
            Левко Горкавий                   
            Сидор Петруц(ь)кий                   
            Васил(ь) Иващенко                   
            Петро Кривошия                   
            Панас Клименко                   
            Матвҍй Цюцюр                   
            Іван Мишченко                   
            Микита Кононец(ь)                   
            Назар Лазебний                   
            Кас(ь)ян Моркотун                   
            Гриц(ь)ко Лях                   
            Іван Уласенко                   
            Павло Мҍзин                   
                                итого  27
            А се вдовы                   
            Мария Бҍланка                   
            Мелашка Комендатка                   
            Мария Поправчиха                   
            Татияна Хведурчиха                   
                                итого  4
            Одного куреня села Лукашов и Лукьяновки козаки можные                   
            Максим Ганжа     атаман                   
            Ігнат Черет(ь)ко                   
            Куз(ь)ма Павленко                   
            Гриц(ь)ко Прокопенко                   
            Іван Павленко                   
            Хведор Медвҍд(ь)                   
78зв            Гриц(ь)ко Голюнка                   
            Василь Журба                   
            Микита Хвастовец(ь)                   
            Тимуш Дем(ь)яненко                   
            Тимуш Боровко                   
            Петро Боровко                   
            Максим Бораченко                   
                                итого   13
            Убогие козаки                   
            Яц(ь)ко Ганжа                   
            Степан Ексун (Яксун - ?)                   
            Улас Назаренко                   
            Данило Медвҍд(ь)                   
            Олекса Юрченко                   
            Гриц(ь)ко Бодак                    
            Улас Шапран                   
            Іван Рунец(ь)                   
            Іван Крут(ь)ко                   
            Роман Дҍдик                   
            Арсен Кононенко                   
            Ил(ь)ко Бобошко                    
            Мартин Ладан                   
            Іван Гриценко                   
            Юхим Пархоменко                   
            Опанас Паливода                   
            Павло Сакало                   
            Сила Василенко                   
            Олихвҍр Евенко                   
            Яц(ь)ко Крикливенко                   
            Хведор Кузьменко                   
            Петро Харченко                   
                                итого  20
            Села Войтова козаки можные                   
            Максим Момотенко     атаман                   
            Василь Горкавий                   
            Остап Коломиец(ь)                   
            Гриц(ь)ко Савченко                   
            Кондрат Б(')ятченко                    
            Степан Василенко                   
            Яц(ь)ко Давиденко                   
            Степан Бубунарский (в 2-му)                   
                                итого  8
            Козаки убогие                   
            Хведор Костенко                   
            Семен Циркун                   
            Динис Рекало                   
            Ял(ь)яш Яковенко                   
            Улас Степаненко                   
            Васил(ь) Волошин                   
            Семен Микитенко                   
                                итого  7
Лис.79            Села Пилыпчи и Ярешок козаки можние                   
            Кондрат Кисҍль                   
            Йос(ь)ко Бабич                   
            Васил(ь) Бабич                    
            Лук(ь)ян Кисляк                   
            Васил(ь) Василенко                   
            Семен Прийма                   
            Васил(ь) Прийма                   
            Данило Бутенко                   
            Андрҍй Хвесенко                   
            Гриц(ь)ко Тимошенко                   
            Тимуш Борак                   
            Іван Тараненко                   
            Левко Харченко                   
            Максим Яременко                   
                                итого  14
            Убогие козаки                   
            Василь Давиденко                   
            Мойсҍй Ященко                   
            Левко Стасенко                   
            Данило Деркач                   
            Дмитро Омеляненко                   
            Йос(ь)ко Зуенко                   
            Улас Гордҍенко                   
            Іван Литвин                   
                                итого  8
            А се вдови                   
            Мария Козачиха                   
                                итого  1
            Села Лехновец козаки можние                   
            Гриц(ь)ко Клименко (в 1-му - Клиленнко)                   
            Михайло Куриленко                   
            Василь Волошин                   
            Іван Костюченко                   
            Омел(ь)ко Костюченко                   
            Левко Зубенко                   
            Семен Прокопенко                   
                                Итого  7
            Оубогие козаки                   
            Кирик Бобро – атаман                   
            Андрҍй Малец                   
            Ярема Савченко                   
            Данило Киселенко                   
            Андрҍй Антоненко                   
            Хведор Антоненко                   
            Иван Ярошенко                   
            Андрҍй Сахненко                   
            Данило Лисиця                   
            Павло Кановец(ь)                   
            Степан Богданенко                   
            Олексҍй Бойко                   
            Іван Павленко                   
79зв            Гриц(ь)ко Петренко                   
            Данило Важконоженко                   
            Левко Мартиненко                   
            Гаврило О(с)на                        
            Степан Ткач                   
            Евтух Карпенко                   
                                итого  19
            А се вдови                   
            Христя Коцюбиха                   
            Мотра Окшиха                    итого  2
                               
            Села Недри козаки можние                   
            Степан Коломиец(ь)                   
            Юхим Хворий                   
            Гаврило Китченко                   
            Васил(ь) Башенко                   
                                итого  4
            Убогие козаки                    
            Васил(ь) Лук(ь)яненко                   
            Іван Семеняка                   
            Трохим Тарасенко                   
            Степан Радя                   
            Семен Ворона                   
            Ничипор Мисюрка                   
            Юхим Касяненко                   
            Васил(ь) Болботун                   
            Прокоп Бакум                   
            Стец(ь)ко Цҍлуйко                   
            Андрҍй Микитенко                   
            Іл(ь)яш Стеценко                   
            Куз(ь)ма Куличенко                   
            Гаврило Хоменко                   
            Марко Колотенко                   
            Васил(ь) Шилка                   
            Дмитро Олҍйник                   
            Максим Хвесенко                   
            Васил(ь) Муйсҍенко                   
                                итого  19
            А се вдови                   
            Оришка Колотиха                   
                                итого  1
            Села Семеновки козаки можние                   
            Гриц(ь)ко Кисҍль                   
            Іван Третяк                   
            Сидор Рачишин зять                   
            Максим Баранник                   
                                итого  4
            Убогие козаки                    
            Трохим Бурименко            атаман                   
80            Пан(ь)ко Надамченко                    
            Ярема Салогуб                   
            Мойсҍй Крепенишин зять                   
            Данило Дҍдашка                   
            Корнҍй Локоть                   
            Мирон Горенко                   
            Марко Колҍсныченко                   
            Іван Шевҍль                   
            Семен Третяк                   
            Ісай Пода (?)                   
            Иван Шан(ь)ко                   
            Хведор Клюшка                   
            Луцик Локтенко                   
            Петро Грес(ь)ко                   
            Михайло Грес(ь)ко                   
                                итого  16
        Итого  можних козаков     90                       
        убогих козаков    176                       
        вдов козацких    17                       
        А всего    277                       
                               
        Семен Климович           сотник басанский                       
                               
                               
                               
81            Сотня Березанская местечка Березанҍ посполство убогое                   
            Демко Войт                   
            Иван Бондар                   
            Грицько Бойченко                   
            Андрушко Швець                   
            Пас(ь)ко Ткач                   
            Кондрат Рудий                   
            Васил(ь) Сҍрогун(ь)ка                   
            Остап Демченко                   
            Лес(ь)ко Лях                   
            Данило Спульник                    
            Лес(ь)ко Бардак                    
            Игнат Кохан                   
            Семен Мҍрочник                   
            Иван Хатян                    
            Степан Когла                   
            Иван Дьогтяренко                   
                                итого 16
            Села Паришкова и Корнҍевки посполство убогое пна Андрея Дмитрашка                   
            Корнҍй Бойченко, войт                   
            Матвҍй Бердник                   
            Вас(ь)ко Прокопенко                   
            Грицько Чепҍга                   
            Грицько Коваль                   
            Йос(ь)ко Кривошия                   
            Пилип Борох                    
            Хома Поладич (Полачич - у 2-му списку)                   
            Сергей Ляпаленко                   
            Матвҍй Шкил(ь)                   
            Хведор Зеленский                   
            Степан Лукиенко                   
            Зҍнець Старий                   
            Самойло Сҍбҍрка                   
            Ярема Кононенко                   
            Лукьян Загорулько                   
            Иван Погребний                   
            Ярема Сташук                   
            Василь Кашник                   
                                итого  19
            Села Лукашов посполство убогое                   
            Ил(ь)ко Швець                   
            Михайло Тимченко                   
            Тома ( Хома ?) Хвартушный                   
            Остап Аксенич                    
            Миколай Швець                   
            Лукаш Савченко                   
            Хведор Товпига                   
                                итого  7
81зв            Села Лукьяновки посполство убогое Іана Корби переводчика                    
            Гарасим Гапоченко, войт                   
            Савка Вовк                   
            Матвҍй Андрҍйченко                   
            Гриц(ь)ко Чичуй                   
            Максим Багнюк                   
            Игнат Пересада                   
            Хведор Оксенич                    
            Павло Барденко                   
            Дмитро Волошин                   
            Петро Гудим                   
            Тимуш Бондар                   
            Яцько Луценко                   
            Опанас Бердник                   
            Каленик Кривий                   
            Иван Бабинець                   
            Иванець Хоменко                   
                                итого  16
            Села Войтова посполство убогое                   
            Гаврило Корушок  (Корушко во 2-м списке), войт                   
            Мартин Пилипенко                   
            Олекса Панченко                   
            Ильяш Тригуб                   
            Корнҍй Шеремет                   
            Кондрат Швайдак                   
            Андрҍй Бабинець                   
            Максим Теслюк                   
            Левко Хапатий                   
            Гриц(ь)ко Стасенко                   
            Пилип Пискун                   
            Андрҍй Лисий                   
            Пилип Загайний                   
            Мойсҍй Чередник                   
                                итого  14
            Села Семеновки посполство убогое                   
            Пилип Закомурный                   
            Вас(ь)ко Когла                    
            Пан(ь)ко Степаненко                   
            Антун Грущенко                   
            Йос(ь)ко Коваленко                   
            Клим Якушка                   
                                итого  6
            Села Недрҍ посполство убогое                   
            Дмитро Полешук                   
82            Ващиха Старая                   
            Мис(ь)ко Ващенко                   
            Семен Босак                   
            Андрҍй Кичка                    
            Денис Ивасенко                   
            Васил(ь) Попко                   
            Савка Шевченко                   
            Иван Лугувс(ь)кий                   
            Иван Материнка                   
            Васил(ь) Лебед(ь)                   
            Дмитро Савенко                   
            Йос(ь)ко Попко                   
            Гриц(ь)ко Юнак                   
            Иван Стадник                   
            Васил(ь) Юнак                   
            Потап Лазоренко                   
            Иван Харков                   
            Олекса Ващенко                   
            Иван Ващенко                   
            Пан(ь)ко Колесник   (во 2-м списке)                   
            Грицько Прихуд(ь)ко                   
            Гриц(ь)ко Магдура                   
            Самойло Ткач                   
            Иван Гирманенко                   
            Гриц(ь)ко Лебед(ь)                   
            Тимуш Юнак                   
            Семен Герман                   
            Йос(ь)ко Сотченко                     
            Матвҍй Бҍлик                   
            Прокоп Чернявка                   
            Иван Лях                   
                                итого  32
        Итого посполства убогого     110                       
                               
        Семен Климович        сотник басанский

Спасибо сказали: Старина, Vlad S., Мариненко, Алёна4

Поделиться

6

Re: Березанская сотня

ЦДІАК, ф.57, оп.1, спр.188  "Рум"янцівський" опис ...

Опись сотне Березанской ...

с. Паришков

Козаки выборные :

Яременко,Лисиця,Вишар, Цвишар,Кривошия,Федирка,Булах,Поправка,Корж,Бурдун,Андрос,Левченко,Хоменко, Триполец,Дудка,Зинченко,Бодня

Козаки подпомошники :

Коломиец,Головка,Котенко,Момот,Микитенко,Клевика,Комендат,Криштоп,Попович,Тимофеев,Портянка,Лисица, Петрушка,Гречка,Самойленко,Короленко,Мандра

Козачьи подсуседки :

Терещенко,Даниленко,Слеза,Еретик,Шматко

Посполитые :

Заец,Стрижиус,Третяк,Бердник,Хоменко,Крицкий,Руденко,Голуб,Редка,Кривошия,Васко,Ланжай,Мишолов,Винокур, Волошиненко,Попович

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницкий, Луговой, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: GRYN, Оленка, Ярематойсамий, Алёна4

Поделиться

7

Re: Березанская сотня

Сотне Березанской.

Яков Корнеенко действителний сотник в Гилянском ныне походе.
Яков Загорулченко наказний сотник,
Иван Зуй атаман.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків Коритько, Гащенко, Шурига, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Жура, Порвенко, В'язовик, Білодід, Голиш, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis

R1 M173
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

8

Re: Березанская сотня

Добавлю хорунжого березанського,скоріше за все с 1767 по 1769 рік.

Метрична книга с.Лехнівка (Лехновец) Березанської сотні Переяславського полку за 1769 рік.5 листопада 1769 року.ЦДІАК Ф-990.оп.1. №412а. 
Хведор Омельченко хоружий сотенний березанский будучи в походе Турецкой баталии поворотя назад в дом преставился в заграничном селе Савинцях.Тамо и погреблен,лет 32.

Зелінські-Земські,Соколовські,Лічкановські,Мандебура,Майдебура(Мандибур и др.) Подільска губ. Бобраков,Ємельяненко Херсонська губ.Омелян Переяславський повіт Полтавська губ.
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться