1

Тема: Філіпович / Филипович

ФІЛІПОВИЧ Адольф Корнійович, 1912 р., м. Одеса, поляк, робітник, позапартійний, освіта початкова, молодший командир 41 артполку 41 СД. 16.01.1938    р. звинувачений в шпигунстві, розстріляний 02.03.1938 р. Реабілітований 17.07.1962 р.

ФІЛІПОВИЧ Валеріан Владиславович, 1912 р. м. Рига, латиш, робітник, чл. ВКП(б), освіта початкова, слюсар Дніпропетровського з-ду ТСОАВІАХІМу.26.01.1938    р. звинувачений в участі в к/рев. організації, розстріляний. Реабілітований 17.11.1956 р.

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

2

Re: Філіпович / Филипович

Филиповичи
По определению 1803 ноября 20 Васильковского уезда, предоставлено Антону, Лаврентию, Мацию, Войцеху и Якову, доказательства свои предоставитьть прямо в герольдию.
Примечание: Указ герольдии 1804 г. июня 7 дня за № 2133 о том, что герольдия признать их в дворянском достоинстве не может.

Джерело - www.beket.com.ua/issledovanie-rodov/filipovichi/

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

3

Re: Філіпович / Филипович

Павло́ Петро́вич Филипо́вич (нар. 20 вересня (за ст. ст.) / 2 жовтня (за новим) 1891, Кайтанівка Звенигородського повіту Київської губерні — пом.3 листопада 1937, ур. Сандармох, Карелія) — український поет та літературознавець доби Розстріляного відродження. Також перекладач з французької, латинської та російської мов, педагог. Жертва сталінського терору.

Джерела:
curriculum vitae П. П. Филиповича, ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 12. – Спр. 8007а. – Арк. 2–8, див.: Рибалко О. Неоклясики і їхнє літературне коло в документах ЦДАВО України // Щасливий у праці. Збірник праць і матеріалів на пошану Федора Погребенника. – К., 2000. – С. 236. Наведену дату народження підтверджують документи особової справи П. Филиповича – студента Київського університету, що зберігаються в Державному архіві м. Києва (Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 10940).

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться