1

Тема: Нежинский полк (общие вопросы)

Справка по административно-территориальному устройству полка.

НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782)
================================
Ніжинський полк як військова та адміністративна одиниця Війська Запорозького почав формуватися напровесні 1648 р. Йому підпорядковувалися козацькі підрозділи, які виникли в Острі, Новій Козарі, Козельці, Мрині, Моровську, Бобровиці, котрі на початку 1649 р. відійшли до Переяславського полку. На його території в окремі полки сформувалися бойові одиниці в Борзні та Сосниці, що відійшли до Чернігівського полку, а також в Ічні, яку у 1649 р. включили до Прилуцького полку.
Адміністративні землі полку розташовувалися на лівому березі р. Десни, починаючи від Остра та Козельця, і тяглися аж до кордону з Росією в районі Трубчевська. Сотні знаходилися в нижніх течіях рік Остра, Сейма та Клевені, лівих допливів Десни. Сейм розтинав полк навпіл, тому сотні на його правому березі називалися „засеймські”. У полк увійшли ще староруські міста Ніжин, Сиволож (літописний Всеволож), Глухів, Короп. Це була територія Чернігівського воєводства Речі Посполитої, створеного після Поляновського миру 1634 р. у 1635 році.

Юридично Ніжинський полк з полковим центром у м. Ніжині (тепер районний центр Чернігівської області) оформився 16 жовтня 1649 р., після Зборівської угоди Б. Хмельницького з королем Яном ІІ Казимиром. Кількість козаків та старшини у його складі у той час налічувала 991 особу, а територія поділялася на дев’ять сотень. Сім Ніжинських сотень, які мали сукупно 597 козаків: першої, або полкової (сотник Іван Борсук); другої (Фесько Мринський); третьої (Григорій Красножон); четвертої (Іван Нагорний); п’ятої (Іван Борсук); шостої (Григорій Василенко); сьомої (Григорій Кобилецький); Носівсько-Кобизької – 99 козаків, сотник Панас Єдута; Березанської (Березовської) – 95 козаків, сотник Яків Філоненко. У Зборівському реєстрі крім сотників записаний полковник Прокіп Шумейко, який у похилому віці (80 років) загинув під Берестечком у 1651 р., та козак Роман Ракушка (Романовський) – майбутній ніжинський сотник, генеральний підскарбій та ймовірний автор літопису Самовидця. Чисельно і територіально це був найменший полк Богдана Хмельницького.

Проте після Білоцерківської угоди 1651 р. територія полку зросла за рахунок повернутих з Чернігівського полку Батуринської, Бахмацької, Борзнянської, Івангородської сотень, створеної Стольненської, а також території Стародубського повіту Смоленського воєводства, де почалося формування нових козацьких військово-територіальних підрозділів за рахунок за рахунок втікачів з Правобережжя. Тут у 1653-1654 рр. навіть було сформовано і виділено в окремий Новгород-Сіверський полк, який після Переяславської угоди 1654 р. з царем знову включено до складу Ніжинського полку. Згідно з даними „Опису малоросійських міст і сіл Білоцерківського та Ніжинського полків...”, котрі присягнули цареві Олексію Михайловичу, на травень 1654 р. Ніжинський полк став найбільшим на Лівобережжі. Він складався з 37 сотень, в яких до присяжних списків потрапило 20 565 чоловік.
Це були сотні: Батуринська, Бахмацька, Березівська, Бобівська, Борзнянська, Волинська, Глухівська, Дівицька-Володькова, Дівицька-Салтикова, Дроківська, Івангородська, Киселівська, Кобизька, Конотопська, Кролевецька, Мглинська, Менська, Мринська, Ніжинська, Новгородська, Новомлинська, Носівська, Оленівська, Олишівська, Підлипненська, Понорненська, Попогорська, Почепська, Рождественська, Сиволозька, Синявська, Сосницька, Стародубська, Топальська, Шаповалівська, Шептаківська.
На кінець 1654 р. Ніжинський полк охопив території окремих повітів та волостей колишніх Київського, Чернігівського, Смоленського і навіть Мстиславського воєводств Речі Посполитої. Влітку 1654 р. зі складу полку виділено відновлений вдруге Борзнянський полк, який у 1655 р. швидко ліквідували і повернули його територію знову до Ніжинського полку.

Вперше полк радикально реформовано у 1663 р. після знаменитої Чорної ради в Ніжині, приходу до владу І. Брюховецького та страти його політичних опонентів – насамперед ніжинського полковника Василя Золотаренка. Того року полк втратив на користь новоствореного Стародубського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 сотень розформовано у ході реорганізації. 1663 р. з Ніжинського полку виділено також Сосницький полк (1663-1668 рр.). Окрім того, тоді ж утворено окремий Глухівський полк із 6 „засеймських” ніжинських сотень. Щоправда, 1665 року Глухівський полк ліквідували, а територію знову включили під юрисдикцію ніжинських полковників. На короткий час, у 1668-1669 рр., з полку знову вилучали до складу відновленого Д. Дорошенком Новгородського полку „засеймські” сотні. Але, як і в історії з Глухівським, на початку 1669 р. Д. Многогрішний ліквідував цей полк, а сотні повернув до Ніжинського та Стародубського, із яких і формувалася нова адміністративна одиниця.
На Конотопській раді (в Козачій Діброві) 25 травня 1672 року Ніжинський полк репрезентували: полковник Пилип Уманець; обозний Матвій Матвійович (Шендюх); писар Павло Михайленко; суддя Федір Завадський; хорунжий Василь Ігуменський; осавул Гнат Парпура. А також 20 сотників (...).
Певних змін зазнавала територія Ніжинського полку у 1687, 1709 рр. У середині ХVІІІ ст. до Київського полку перейшли Олишівська та Мринська сотні. Відтак, за реєстром 1723 р. полк мав 19 сотень, 6525 кінних і 3379 піших козаків. За даними реєстрів 1750-х рр. полк мав 18 сотень, а в 1769 р. – 22 сотні.

В цілому ж за час існування до Ніжинського полку входило 55 сотень. А саме:
Батуринська (1654-1782),
Бахмацька (1654-1782),
Березанківська (1648-1654),
Березнянська (1654-1672),
Бобівська (1654-1663),
Борзнянські дві (1654-1782),
Веркіївська (1654-1782),
Волинська (1654-1663),
Воронізька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Глухівська (1654-1663; 1665-1782),
Дівицька-Володькова (1654-1658),
Дівицька-Салтикова (1654-1782),
Дроківська (1654-1663),
Заньківська (1758-1782),
Івангородська (1654-1782),
Киселівська (1654-1663),
Кобижчанська (1654-1663),
Конотопська (1654-1782),
Коропська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кролевецька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кустівська (1654),
Мглинська (1654-1663),
Менська (1654-1663),
Мринська (1654-1744),
Ніжинська перша (полкова) (1648-1672),
Ніжинська друга (1648-1654; 1716-1782),
Ніжинська третя (1649-1654; 1672-1687; 1736-1782),
Ніжинська четверта (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська п’ята (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська шоста (1649-1651),
Ніжинська сьома (1649-1651)
Новгородські дві (1654-1663),
Новоміська (1654),
Новомлинська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Носівська (1654-1663),
Оленівська (1654-1663),
Олишівська (1654-1756),
Підлипненська (1654-1663),
Погарська (1654-1663),
Понорницька (1654-1663),
Попівська (1758-1782),
Поповогірська (1654-1663),
Почепська (1654-1663),
Прохорівська (1672-1782),
Рождественська (1654-1672),
Сиволозька (1654-1663),
Синявська (1654-1663),
Сосницька (1654-1663),
Стародубська (1654-1663),
Стольненська (1651-1655),
Топальська (1654-1663),
Хорошеозерська (1663-1672),
Шаповалівська (1651-1782),
Шептаківська (1654-1663),
Ямпільська (1672-1709; 1722-1782).

Сотенними центрами були: Батурин, Бахмач, Березанка, Березна (Березна, Березина), Бобовиця (Бобів), Борзна, Веркіївка, Волинка (Волинь), Вороніж, Глухів, Дівиця Володькова, Дівиця Салтикова, Дроків, Заньки, Івангород, Киселівка (Кисилівка), Кобижча, Конотоп, Короп, Кролевець, Мглин, Мена, Мрин, Ніжин, Новгородок (Новгородка, Новгород-Сіверський), Нові Млини, Носівка, Оленівка, Олишівка, Підлипне, Погар (Погари), Понорниця (Понирне, Понурниця), Попівка, Попова Гора, Почеп, Прохори, Рождественське (Рождественне), Сиволож, Синявка, Сосниця, Стародуб, Топаль, Хороше Озеро, Шаповалівка, Шептаки, Ямпіль. Всього – 46 міст, містечок та сіл (Шаповалівка, Підлипне, Бобів).

Протягом певного часу низка сотень (Воронізька, Коропська, Кролевецька, Ямпільська, частково Глухівська) вважалися гетьманськими або підпорядкованими генеральній старшині. З них формували охорону гетьмана – жолдаків. На території полку знаходилися дві гетьманські столиці: Батурин (1669-1709, 1750-1764) і Глухів (1708-1750, 1764-1782). В період судової реформи Кирила Розумовського 1763 року полк розділено на три судові повіти – Ніжинський, Батуринський та Глухівський. А у 1766 р. в ньому створено три фіскальні установи – Ніжинська, Батуринське та Глухівське комісарства.
За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 р. про скасування полково-сотенного адміністративного устрою Лівобережної України Ніжинський поле і його сотні ліквідовано до початку січня 1782 року. Територію полку розділено між Київським намісництвом (перша Ніжинська сотня), Новгород-Сіверським намісництвом (Бахмацька, Шаповалівська, Попівська, Батуринська, Конотопська, Новомлинська, Коропська, Кролевецька, Глухівська, Воронізька, Ямпільська) та Чернігівським намісництвом (Ніжинські 2-5, Веркіївська, Дівоцька, Заньківська, Борзнянська, Прохорівська, Івангородська).
==============================

Спасибо сказали: korobovo5, Ирина_И, Алёна, Nasnaga4

Поделиться

2

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Роман Крапивний - Розвиток ремісничих спеціальностей на території Ніжинського полку у середині XVII–XVIII ст.

Поделиться

3

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Опис міста Ніжина, його вулиць та будинків. Перепис населення за будинками, складений 15 лютого 1766 р. в міській магістратурі

P.S. "Ніжинська старовина"

Спасибо сказали: Алёна, d_sergiy2

Поделиться

4

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

[url=http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nizhs/2010_9/Rostovska.pdf]Ростовська
О. (Ніжин), Желєзко Р. (Ніжин) Події 1657–1663 років на Ніжинщині:
українсько-російське протистояння та громадянська війна в Україні[/url]

P.S. Ніжинська старовина #9 2010

Поделиться

5

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

ЦДІАК 51-3-2406  /106л/
6.05.1727-5.06.1737 рр. Про розшук
кріпаків-втікачів (переважно з Білгородської губернії) та стягнення
штрафу з жителів Ніженського та Стародубського полку, які їх
переховували.

ЦДІАК 51-3-2705  /5 л/
1-3.12.1728р. Справа про сплату польовим Сторожам Ніжинського полку.

ЦДІАК 51-3-4677 /10л/
9-13.06.1734р. Про відправку до військового походу козаків засеймських сотень Ніжинського полку.

Спасибо сказали: enskada, Алёна2

Поделиться

6

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Археографічна збрка т2 (1927):

1728 р Прохання польових сторожів Ніженських з приводу того, що вони не одержують платні

Сторожи полѣвіе полку Нѣжинского
Григорій Борсукъ
Михайло Мисанъ
Хведоръ Пинчукъ
Іван Басъ
Кондратъ Евфименко
Хведоръ Клименко

Спасибо сказали: d_sergiy, Алёна2

Поделиться

7 (02-12-2014 20:16:20 отредактировано parus)

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Нежинский полк 1785 год

Именные списки о козаках полку Нежинского
 действительно служащих с показанием из сотенных ведомостей одних только тех,
 кои в домах своих хозяевами почитаются. Учиненны[й] 1785 году, генваря “…” дня

+ открыть текст

Званиечисло
Сотне Первой Полковой
Иван Котюх1
Герасим Щотка1
Яков Юрченко1
Трофим Шило1
Прокоп Яременко1
Герасим Кононець1
Иван Мазун1
Фылип Тымець1
Никита Гусак1
Василь Циба1
Грыгорий Мазковий1
Иван Прощенко1
Иван Крамарь1
Иван Чумак1
Андрей Лучник1
Кондрат Малюга1
Осып Фостик1
Мартын Ковтун1
Илья Евтухов1
Андрей Фесенко1
Иван Гук1
Дионисий Бабыч1
Степан Фесенко1
Иван Авраменко1
Степан Якубенко1
Герасим Шумейко1
Каленик Москаленко1
Антон Коросъко1
Данило Алексеенко1
Трофим Якименко1
Андрей Шевлюга1
Захарий Обыдовский1
Емельян Супрун1
Данило Семеняка1
Итого34
Сотне Второй Полковой
Николай Мисловский1
Емельян Шовкун1
Федор Струков1
Мойсей Шадура1
Леонтий Северин1
Мойсей Труш1
Мойсей Безручко1
Андрей Гринь1
Павел Фенько1
Иван Коба1
Андрей Дядюк1
Игнат Кротовецкий1
Семен Костючок1
Никифор Шетука1
Леонтий Пузина1
Петро Калей1
Иван Терещенко1
Максим Олейник1
Григорий Носенко1
Александр Саенко1
Матвей Марченко1
Никифор Ботурлин1
Дмитро Бережняк1
Данило Чайка1
Герасим Тарасенко1
Грыгорий Настичь1
Грыгорий Зеничь1
Андрей Сылченко1
Иван Павленко1
Иван Олешко1
Итого30
Сотне Трето[й]
 Полковой
Зеновий Горбачь1
Николай Уличь1
Итого2
Сотне Четверто[й]
 Полковой
Степан Нещерет1
Иван Кресан1
Есип Волощук1
Степан Решотько1
Ефим Арандарь1
Кирило Охонько1
Федор Белик1
Мартин Дейнека1
Петро Мартиненко1
Грыгорий Карпенко1
Остап Прокопенко1
Костантин Линнык1
Иван Сак1
Федор Гузей1
Лукян Козей1
Иван Тымошик1
Иван Сердитько1
Илья Кушвид1
Пантелимон Юрченко1
Федор Волошин1
Павел Панченко1
Зеновий Охременко1
Карп Верес1
Грыгорий Ювчик1
Клим Чмирь1
Василь Адаменко1
Андрей Берзук1
Иван Дзюбенко1
Яков Бородай1
Грыгорий Адаменко1
Василь Иващенко1
Степан Глек1
Степан Избенко1
Иван Федько1
Иван Москаленко1
Итого35
Сотне Веркиевской
Сава Рапасей1
Павел Морозенко1
Грыгорий Мазур1
Андрей Постол1
Федор Гетманов1
Федор Грабко1
Степан Ярешко1
Итого7
Сотне Занъковской
Яков Хоменко1
Прокоп Нестеренко1
Василь Тарасенко1
Яков Мордач1
Михайло Дзюба1
Герасим Панченко1
Степан Ющенко1
Никифор Салдат1
Андрей Коляда1
Павел Демяненко1
Захарий Пас1
Осып Купрей1
Клим Корноух1
Иван Дяченко1
Иван Ворона1
Петро Филоненко1
Иван Ярмак1
Василь Сердюк1
Михайло Попченко1
Итого19
Сотне Девыцкой
Иван Пархомець1
Федор Труш1
Ефим Климок1
Ефим Зубок1
Григорий Богомаз1
Тымош Жума1
Мартин Ничипоренко1
Прокоп Опанасенко1
Яков Мурза1
Улас Саливонов1
Осып Ющенко1
Семен Рубан1
Итого12
Сотне Прохорской
Грыгорий Плескачь1
Яков Сугоняк1
Мойсей Лавренко1
Лукян Карпенко1
Потап Даценко1
Андрей Кваша1
Яким Андреенко1
Степан Пивовар1
Грыгорий Пирковский1
Кирило Годило1
Кирило Горбань1
Никифор Пивовар1
Петро Прокопенко1
Сава Демченко1
Леско Ярмак1
Дмитро Поддубский1
Петро Бець1
Кондрат Товкачовский1
Кондрат Довбыш1
Гаврило Матвеенко1
Яков Василенко1
Петро Илленко1
Ефим Редка1
Максим Довгополий1
Павел Пожарский1
Леско Товкачовский1
Павел Лестуха1
Яков Валюшок1
Иван Горбань1
Иван Толочко1
Яким Избенко1
Иван Кантур1
Грыгорий Романенко1
Грыгорий Бодун1
Антон Дорошенко1
Федор Костюченко1
Кондрат Пирковский1
Итого37
Сотне Ивангородской
Василь Могила1
Петро Лях1
Афанасий Якименко1
Моисей Гуд1
Мартин Прокопенко1
Степан Андрущенко1
Данило Дмитренко1
Гаврило Андрущенко1
Сидор Гриценко1
Моисей Болоховець1
Каленик Киряхно1
Павел Василенко1
Данило Шекера1
Василь Заец1
Алексей Снежко1
Влас Денисенко1
Федор Есипенко1
Остап Романенко1
Матвей Дягиль1
Павел Десятник1
Николай Яроцкой1
Емельян Лаврик1
Иван Гладкой1
Степан Шило1
Андрей Кудлай1
Григорий Науменко1
Никита Лавриненко1
Моисей Мацко1
Лукян Носовец1
Федор Мартиненко1
Степан Олейник1
Ефим Певень1
Прокоп Топтун1
Григорий Левченко1
Иван Семенченко1
Василь Ярченко1
Андрей Романенко1
Левко Колесник1
Иван Демченко1
Иван Безя1
Мирон Сизион1
Назар Колесник1
Тимош Товстуха
Яким Костюк1
Семен Пуца1
Афанас Дзибало1
Макар Шуруба1
Иван Шешеня1
Тимош Мандрыка1
Кирило Демченко1
Итого50
Сотне Бахмацкой
Иван Бакало1
Моисей Пупенко1
Прокоп Колодка1
Иван Дудка1
Тарас Приймак1
Никифор Кобызкий1
Максим Заводяний1
Иван Подгайний1
Илья Сливка1
Осип Водк1
Аврам Ткаченко1
Сава Божок1
Данило Матвеенко1
Моисей Антонец1
Ефим Михайленко1
Кондрат Бойко1
Павел Колодка1
Назар Антоненко1
Яков Данько1
Тимофей Хилческий1
Тимофей Калюжный1
Иван Кошель1
Михайло Добриця1
Алексей Аксюта1
Семен Сипливий1
Никита Слабей1
Герасим Пилипенко1
Емельян Крамаренко1
Федор Таран1
Семен Иващенко1
Федор Васенко1
Федор Резун1
Моисей Яненко1
Михайло Сова1
Иван Кисель1
Грыгорий Галат1
Михайло Кирыченко1
Федор Янченко1
Илия Лукяница1
Лукян Устичь1
Семен Обмачовский1
Конон Шумейко1
Артем Самза1
Иван Сашко1
Дамиян Живодер1
Иван Тома1
Трофим Шевченко1
Иван Скряга1
Итого48
Сотне Поповской
Иван Лисенко1
Никыфор Онискенко1
Ефим Гудым1
Николай Демидко1
Иван Гармаш1
Павел Коломиець1
Тымофей Дыкун1
Алексей Хоменко1
Никита Бут1
Петро Грыгорець1
Дмитро Фесенко1
Максим Самусь1
Василь Онищенко1
Лаврен Проценко1
Тыхон Голюнка1
Осып Кушнеренко1
Алексей Панюта1
Трофим Федчун1
Павел Шевченко1
Тарас Передера1
Итого20
Сотне Конотопской
Грыгорий Зимовець1
Алексей Филь1
Иван Стеценко1
Тымофей Холод1
Василь Войтенко1
Захарий Лотошка1
Федор Терещенко1
Тышко Белецкий1
Яков Пискун1
Василь Рымар1
Моисей Прасол1
Андрей Моргун1
Василь Кузко1
Дмитро Бондарь1
Семен Бондарь1
Самойло Сердюк1
Яков Ковтун1
Антон Лапа1
Максим Самойленко1
Матвей Синба1
Яков Сердюк1
Козма Грипа1
Корней Чопко1
Антон Черевко1
Кирило Мищенко1
Степан Игнатенко1
Итого26
Сотне Перво[й]
 Борзенской
Каленик Третяк1
Михайло Пилипенко1
Михайло Локоть1
Алексей Саенко1
Илья Бакал1
Александр Гаевий1
Георгий Гаман1
Леонтий Довгаль1
Леонтий Москалець1
Иван Локоть1
Аврам Кот1
Тымофей Гаценко1
Иван Кириченко1
Антон Тыщенко1
Итого14
Наум Палка1
Петро Вовкошевский1
Андрей Мацько1
Афанасий Герасименко1
Кирило Кривець1
Семен Болобан1
Кирило Варчак1
Иван Сезененко1
Костантын Дмитренко1
Николай Шамро1
Иван Школяренко1
Федор Мартиненко1
Матвей Арандар1
Ефим Степа1
Игнат Ручка1
Итого15
Сотне Шаповаловской
Михайло Субота1
Лукян Книга1
Иван Алексеенко1
Иван Мелайко1
Андрей Самойленко1
Федор Алексеенко1
Афанас Грипко1
Иван Павленко1
Петро Романько1
Осып Кочерга1
Петро Динник1
Трофим Моисеенко1
Емельян Лобенко1
Иван Худенко1
Степан Прищепа1
Алексей Неня1
Карп Иваницкий1
Артем Чорнуха1
Степан Пилипенко1
Емельян Козленко1
Сыдор Скрипка1
Алексей Савченко1
Василь Федорко1
Карп Ладущенко1
Артем Прищепа1
Яков Савченко1
Антон Илляшенко1
Яков Варивода1
Петро Стеценко1
Гордей Шарамко1
Григорий Головань1
Иван Лопата1
Ныкита Кисель1
Грыгорий Тищенко1
Грыгорий Ефименко1
Ныкита Мурин1
Сава Сечка1
Яким Яковенко1
Итого38
Сотне Новомлинской
Остап Супрунов1
Иван Потейко1
Иван Заруба1
Федор Коротич1
Иван Ныкитенко1
Федор Ткаченко1
Андрей Нестеренко1
Илья Степаненко1
Сергий Клименко1
Александр Пухно1
Спиридон Даценко1
Семен Гаман1
Демид Брусило1
Петро Левченко1
Есып Белецкий1
Пантелимон Боршенко1
Ефим Вовнянка1
Михайло Брусило1
Иван Зубарь1
Денис Бырук1
Клим Лазкевич1
Козма Лазебний1
Мартин Руденко1
Иван Паламаренко1
Петро Нагорний1
Евдоким Дорошенко1
Василь Папка1
Афанас Скиба1
Фылип Поддубский1
Онисим Мороз1
Итого30
Сотне Батуринской
Еремей Гришай1
Петро Кагадей1
Максим Мелешко1
Николай Бахмацкий1
Гапон Олиференко1
Павел Ярошенко1
Алексей Слепкань1
Иван Горбань1
Матвей Якименко1
Иван Слюсарь1
Михайло Иванюк1
Павел Коркачь1
Прокоп Ничипоренко1
Макар Кривуля1
Гаврило Сущенко1
Грыгорий Лаврененко1
Петро Сечка1
Костантин Таран1
Никита Прющенко1
Василь Бондарь1
Семен Матяш1
Федор Буцак1
Федор Левченко1
Афанас Дедух1
Мойсей Карабань1
Грыгорий Шулга1
Яков Моргацкий1
Яков Медведь1
Прокофий Горкавий1
Михайло Солошенко1
Карп Кагадой1
Сава Евтухов1
Денис Осадчий1
Ефим Косенко1
Иван Ничипоренко1
Михайло Пряха1
Есып Сущенко1
Итого37
Сотне Кролевецкой
Игнат Клименко1
Михайло Козей1
Иван Гончаренко1
Леонтий Баша1
Андрей Левченко1
Никифор Пляс1
Осып Скоробагатько1
Николай Левченко1
Емельян Глушко1
Кузма Онищенко1
Андрей Горбачь1
Павел Лисогор1
Козма Ефименко1
Пантелимон Илленко1
Петро Шпень1
Демян Молибог1
Андрей Сущенко1
Логин Гаевий1
Иван Сергиенко1
Андрей Хоменко1
Иван Бабычев1
Демид Михалько1
Влас Чайка1
Афанас Белобровка1
Петро Макиенко1
Иван Ющенко1
Яков Кручок1
Михайло Харченко1
Андрей Сыдоренко1
Клим Коропець1
Иван Мирошниченко1
Грыгорий Шутка1
Данило Кужолний1
Максим Костенко1
Итого34
Сотне Глуховской
Андрей Шут1
Федор Вакуленко1
Андрей Литвиненко1
Ермола Рекун1
Николай Нужний1
Иван Рой1
Радион Науменко1
Иван Парасочка1
Давид Ядута1
Иван Лиман1
Гаврило Папка1
Степан Очкало1
Петро Метлин1
Антон  Якушов1
Андрей Пархоменко1
Кондрат Платонов1
Игнат Заруба1
Александр Демченко1
Осып Сытник1
Василь Ющенко1
Игнат Кривонос1
Карп Лесенко1
Павел Лучнецкий1
Федор Костюченко1
Леонтий Горбач1
Иван Вакуленко1
Иван Бондаренко1
Андрей Сыч1
Иван Красовский1
Иван Бондарець1
Иван Божок1
Иван Лубенець1
Иван Степаненко1
Михайло Романенко1
Федор Болбот1
Борыс Логвиненко1
Никита Поповиченко1
Петро Годун1
Тыхон Бороденко1
Федор Ярмоленко1
Иван Богдашко1
Иван Крамаренко1
Павел Старченко1
Гаврило Тивецкий1
Павел Петрусенко1
Кондрат Павлик1
Грыгорий Шуляк1
Иван Мироненко1
Антон Клок1
Иван Журба1
Федор Головко1
Яков Пащенко1
Захарий Ильенко1
Афанас Лубенець1
Ефим Чуйко1
Грыгорий Рубан1
Николай Литвыненко1
Лазарь Подвремя1
Кузма Старина1
Максим Гаркавий1
Петро Клименко1
Яким Лукаш1
Иван Опанасенко1
Фома Головин1
Козма Шилян1
Степан Боровий1
Итого66
Сотне Коропской
Грыгорий Русак1
Сотне Воронежской
Андрей Кушнер1
Максим Ковтун1
Василь Книш1
Степан Задера1
Степан Оселедець1
Федор Заболотний1
Матвей Бубенець1
Трофим Федоренко1
Грыгорий Легодка1
Федор Ковтун
Моисей Иващенко
Иван Кожодуб
Иван Коряк
Никита Сергиенко
Итого14
Сотне Янполской
Андрей Кириленко1
Роман Потапенко1
Данило Агейченко1
Тымофей Демидов1
Мойсей Парамошкин1
Тымофей Васютенко1
Иван Котлярев1
Алексей Савченко1
Козма Пустев1
Игнат Сентура1
Алексей Рожок1
Никита Батехин1
Еремей Ладинский1
Леонтий Дорошенко1
Антон Заика1
Трофим Петров1
Итого16
А всех в полку Нежинском действителъно служащих и почитающихся в
 домах своих хозяевами козаков
585
Бунчуковий товарищ Иван Войцехович

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Vlad S., Ирина_И, d_sergiy, Алёна, larisa5

Поделиться

8

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

parus пишет:

Нежинский полк 1785 год

Именные списки о козаках полку Нежинского
 действительно служащих с показанием из сотенных ведомостей одних только тех,
 кои в домах своих хозяевами почитаются. Учиненны[й] 1785 году, генваря “…” дня

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»

А реквізитів справи немає?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

9

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Vlad S. пишет:

Нежинский полк 1785 год

Именные списки о козаках полку Нежинского
 действительно служащих с показанием из сотенных ведомостей одних только тех,
 кои в домах своих хозяевами почитаются. Учиненны[й] 1785 году, генваря “…” дня

А реквізитів справи немає?

ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна2

Поделиться

10

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ІСТОРИЧНИЙ  АРХІВ  УКРАЇНИ, м.КИЇВ
КИЇВСЬКА  ДУХОВНА  КОНСИСТОРІЯ  (ф.127, оп.1012)

Выписка дел по сёлам Нежинского полка.

7. Метрична книга церкви Різдва Пресвятої
Богородиці с. Слоут Глухівської сот.
Ніжинського п.
1722–1730 рр. 74л.

11. Метрична книга церкви Преображення
Господнього с. Райгородок Коропівської сот.
Ніжинського п.
1722–1740 рр. 13л.

24. Метрична книга церкви Різдва Пресвятої
Богородиці с. Богданівка Воронізької сот.
Ніжинського п.
1723 р. 33л.

25. Метрична книга церкви Воскресіння
Господнього м-ка Бахмач Ніжинського п.
1723 р. 75л.

28. Метрична книга церкви Воскресіння
Господнього м-ка Бахмач Ніжинського п.
1723 р. 75л.

29. Метрична книга церкви Покрова Пресвятої
Богородиці с. Гирине Ямпільської сот.
Ніжинського п.
1723–1740 рр.  105л.

39. Метрична книга церкви Преображення
Господнього с. Стрільники Шаповалівської сот.
Ніжинського п.
1723–1741 рр.  65л.

45. Метрична книга церкви Успіння Пресвятої
Богородиці [с. Бурківка] Прохорівської сот.
Ніжинського п.
1723–1733 рр. 98л.

49. Метрична книга церкви Воскресіння
Господнього с. Мала Загорівка Прохорівської
сот. Ніжинського п.
1723–1740 рр.  49л.

58. Метрична книга церкви [Пресвятої Трійці]
с. Махнівка Івангородської сот. Ніжинського п.
1723–1739 рр.  62л.

61. Метрична книга церкви Успіння Пресвятої
Богородиці с. Велика Загорівка Борзенської сот.
Ніжинського п.
1723–1738 рр.  31л.

92. Метрична книга церкви св. Микoлая
с. Шаповалівка Ніжинського п.
Без початку
1726–1731 рр.  20л.

138. Метрична книга невстановленої церкви
[Ніжинської 1-ї сот. Ніжинського п.]
Без початку
1723–1740 рр.  34л.

151. Метрична книга церкви св. Миколaя м. Ніжин
1726–1740 рр.  32л.

158. Метрична книга церкви св. Михаїла
с. Кучерівка Глухівської сот. Ніжинського п.
1733–1738 рр.  14л.

164. Метрична книга церков Конотопської
протопопії
1737 р.  60л.

165. Метрична книга церкви Різдва Пресвятої
Богородиці с. Богданівка Воронізької сот.
Ніжинського п.
1737–1740 рр.  19л.

167. Книга шлюбних опитувань Глухівської
протопопії
1738 р. 53л.

180. Метрична книга церков Борзнянської
протопопіі та ін.
1723–1749 рр.  116л.

198. Книга реєстрації шлюбних зборів церкви
св. Петра і Павла м. Глухів Ніжинського п.
1740 р.  12г.

232. Книга реєстрацій податків та шлюбних зборів
парафій Глухівської протопопії
1747 р.  85л.

601. Метрична книга церков Конотопської
протопопії
1780 р.  29л.

606. Метрична книга церкви Воздвиження Чесного
Хреста Господнього с. Хороше Озеро
Прохорівської сот. Ніжинського п.
1780 р.  12л.

662. Метрична книга церков Глухівської сот.
Ніжинського п.
1781 р.  379л.

663. Метрична книга церков Глухівської протопопії
1781 р. 330л.

707. Метрична книга церков Глухівської протопопії
1782 р.  146л.


708. Метрична книга церков Глухівської протопопії
1782 р.  119л.

709. Метрична книга церков Глухівської протопопії
1782 р.  68л.

753. Метрична книга церков Успіння Пресвятої
Богородиці, Богоявлення Господнього
м-ка Конотоп Ніжинського п.
1782–1783 рр. 7л

784. Метрична книга церков Глухівської протопопії
1784 р. 88л.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7)
Делай людям добро - оно добром к тебе вернётся!
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна, volotara, enskada, Ирина_И5

Поделиться

11

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Скажіть будь-ласка шановні, можна стверджувати, що  Шаповалівка Борзненського повіту Чернігівської губернії була сотенним містечком одноїменної сотні Ніженського полку? Якщо це так, то чи правильно я мислю, що відомості про предків можна знайти у списках козаків Ніженсьуого полку. Цікавить прізвище Тараба і період 1720-1780 рр. Буду вдчна.

Поделиться

12 (02-03-2015 12:56:21 отредактировано enskada)

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Оленка2014 пишет:

Якщо це так, то чи правильно я мислю, що відомості про предків можна знайти у списках козаків Ніженсьуого полку. Цікавить прізвище Тараба і період 1720-1780 рр. Буду вдчна.

так, Шаповалівка (центр Шаповалівської сотні) увійшла до складу Борзенського повіту.

"1732
Куреня Хилченкового сотне Шаповаловской козаки:
...
Демко Тарабенко
..."

список тут: forum.vgd.ru/post/283/25238/p845673.htm#pp845673

Спасибо сказали: Оленка2014, Алёна, larisa3

Поделиться

13

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

enskada, низький уклін.дякую.

Поделиться

14

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Спасибо большое!

Поделиться

15 (16-05-2015 05:38:59 отредактировано DVK_Dmitriy)

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии. Вып. 1: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка, 1729–1730.

Автор: Василенко Н.П. (ред.).
Издательство: Чернигов. Тип-я губ. Земства
Год: 1901
Формат: pdf
Размер: 19 mb
Качество: Среднее

Генеральное следствие о маетностях было произведено в 1729-1730 годах по всем 10 полкам левобережной Малороссии. Мы печатаем книгу генерального следствия нежинского полка по современной копии хранящейся в Киеве в Коллегии Павла Галагана. Рукопись мы печатаем целиком без всяких выпусков.

mirknig.com/knigi/history/118179 … vyp-1.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: nfs79, enskada, Алёна, larisa4

Поделиться

16

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. / Упорядники: Ю. Мицик, М. Кравець. — Київ, 2003. — 350 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Ніжинська міська рада).

Присяжні книги 1654 р. Ніжинського та Білоцерківського козацьких полків є надзвичайно важливим джерелом з історії Гетьманщини. Як і Реєстр Війська Запорозького 1649 p., присяжні книги містять безцінну інформацію з просопографії, генеалогії, історичної географії Козацької держави.

archeos.org.ua/wp-content/upload … C-2003.pdf

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=i33RIe4TEpE https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: DVK_Dmitriy, nfs79, v_golub, d_sergiy, larisa5

Поделиться

17

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Описанiе старой Малороссiи
Ал. Лазаревский

том второй
Полк Нежинский

Киев, 1893

www.runivers.ru/bookreader/book4 … 1/mode/1up

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=i33RIe4TEpE https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: nfs79, Vlad S., SVKM de L, d_sergiy4

Поделиться

18

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Полк Нежинский.

Действителний полковник граф Петр Толстой,
Леонтий Шрамченко обозний,
Роман Лазаревич судия,
Леонтий Gроновский писарь полковий, определен от гидна (sic) майора Румянцева
Моисей Левицкий асаул полковий,
Асаула другого не определено,
Иван Левицкий хоружий полковий действителний в крепости Святого Креста,
Василь Богдановский атаман городовий,
Иосиф Коннейский бурмистр и войт наказний.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків Коритько, Гащенко, Шурига, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Жура, Порвенко, В'язовик, Білодід, Голиш, Стариченко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis

R1 M178
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна2

Поделиться

19

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Людмила Лесик. Відписки ніжинських воєвод 50–70-х років XVII ст. у “Актах, относящихся к истории Южной и Западной России”

Спасибо сказали: Алёна, v_golub2

Поделиться

20

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Може у кого-сь є сповідки до 1779 року по Ярославцю, Дубовичах. Придбав би. По аналогії з Диканькою маю надію що там будуть записані парафіянами своєї дворової церкви Кочубеї. Або кому не важко подивитися на перших аркушах чи є вони.
Чи можливо вони записані в Ніжині, Есмані, Кролевці ?? Хто знає ?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Поделиться

21

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

По Ярославцю в ЦГИАК:

cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_ … ro_005.xml

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

22

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

В исповедной росписи 1740г. в селе Великая Кошелевка Веркиевской сотни указан казак Иосиф Федорович Галыга 32 лет с сыном Лаврентием (Лавриным) 10 лет.

Есть ли по Нежинскому полку более ранние документы, чтобы пройти дальше?

Спасибо сказали: nfs79, Алёна2

Поделиться

23

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Ревізії (списки дворохозяїв) 1730х, присяга 1718 року тощо.

Спасибо сказали: VadShv, nfs79, strunkingleb3

Поделиться

24

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Уважаемые форумчане (осбенно Moderators), есть ли точный  ответ на вопрос:
В 1785г. согласно (ЦГИАК ф.736, оп1, д.207 -  ИМЕННЫЕ СПИСКИ КАЗАКОВ УКРАИНСКИХ ПОЛКОВ,ПРОХОДЯЩИХ ВОЙСКОВУЮ СЛУЖБУ в 1784-1785 гг. ) Нежинский полк ещё казацкий, в отличие от, например Тверской, который уже  Карабинерский.  А что было с Нежинским далее?  Видимо при скасування полково-сотенного адміністративного устрою Лівобережної України Ніжинський полк і його сотні не были ліквідованы до  1785 року. Это я предполагаю в связи с приведённым документом. Или я не прав?
А если есть ответ по сотне Попiвськой (там служили мои предки), то это было бы замечательно.  Неужели
к козакам полка относятся следующие строки – «в мае 1783г. был принят указ о окончательном прикреплении крестьян  к местам их проживания» т.е. крепостничество?

Поделиться

25

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Неужели к козакам полка относятся следующие строки – «в мае 1783г. был принят указ о окончательном прикреплении крестьян  к местам их проживания» т.е. крепостничество?

к козакам нет, к крестьянам живущим на территории полка - да.
крестьяне (мужики) и козаки - разные сословия

Поделиться

26

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

А на первую часть опроса ответ есть?

Поделиться

27

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

То, вероятно, стоит рассматривать как остатки отделных команд. Ликвидация этих полков - это не просто смена названия, это радикальная смена гос.устройства - административного, военного, судового. Это ведь не компанейские полки.

Поделиться

28

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Может ли кто -нибудь ответить на поставленный вопрос, или порекомендовать литературу и документы?

Поделиться

29 (24-02-2017 19:01:35 отредактировано о и)

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

korobovo5 пишет:

Может ли кто -нибудь ответить на поставленный вопрос, или порекомендовать литературу и документы?


28.06.1783 — из малороссийских казаков сформирован Нежинский конный полк Малороссийской конницы
09.02.1784 — переформирован в 6 эскадронов и назван Нежинским карабинерным


РГВИА
Ф.3609  оп. 1 18-й гусарский Нежинский полк

Спасибо сказали: nfs79, v_golub, korobovo5, Алёна4

Поделиться

30

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Спасибо, уважаемый ОИ. Видимо сроки, которые привели Вы - это выход распоряжений о создании Нежинского карабинерского полка, а документ (ЦГИАК ф.736, оп1, д.207 -  ИМЕННЫЕ СПИСКИ КАЗАКОВ УКРАИНСКИХ ПОЛКОВ,ПРОХОДЯЩИХ ВОЙСКОВУЮ СЛУЖБУ в 1784-1785 гг. )- это для определения обеспеченных козаков и дальнейших действий по их распределению. Сейчас в РГВИА по апрель переезд. Вы не смотрели Ф.3609  оп. 1 18-й гусарский Нежинский полк? О чем там речь? Благодарю за сообщение.

Поделиться

31

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Козаки села Попiвка Конотопского повета входили в 1649-1758 г.г. в Конотопскую сотню, затем в 1758-1782 г.г.в Попивскую сотню Нежинского полка. На форумах ГЕНЕО и ВГД представлены реестры и списки 1649, 1654, 1711, 1726, 1732, 1756, 1785 годов, но нигде не видел Ревизских сказок этих сотен. 
Подскажите, пожалуйста, где искать, фонды и т.д.? Может быть кто-нибудь имеет некоторые?

Поделиться

32

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Подскажите, пожалуйста, где искать, фонды и т.д.

в ЦДІАК
например
ф.51., оп.3 спр.:

19389. Ревізія Ніжинського полку (різні сотні за різні роки) — 676 арк.
19319. Ревізія Ніжинського полку. 1738 р. — 554 арк.
19694. Ревізія ІІ полкової сотні Ніжинського пол ку. 1738 р.
19371. Ревізія НІжинського полку. 1737 р. — 796 арк.
19344. Ревізія Ніжинського полку. 1747– 1748 рр. — 849 арк.

Первая ревизская сказка общего образца РИ проведена в 1782 году уже по уездам.

Спасибо сказали: nfs79, parus, korobovo5, az.1963, Алёна, volotara6

Поделиться

33 (12-10-2017 15:25:06 отредактировано strunkingleb)

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

strunkingleb пишет:

В исповедной росписи 1740г. в селе Великая Кошелевка Веркиевской сотни указан казак Иосиф Федорович Галыга 32 лет с сыном Лаврентием (Лавриным) 10 лет.

Есть ли по Нежинскому полку более ранние документы, чтобы пройти дальше?

Ответили из ЦГИАК. В 1738г. в Малой Кошелевке есть Есип Галыга (искомый Осип из исповедки 1740г.). Указан среди «козаков нищетних единоких». В реестре 1737г. его уже нет. Получается, что он пришел в Кошелевку в 1738г., а откуда - непонятно. Как бы теперь двигаться дальше?

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

34

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

Я бы подворно сравнил ревизии 1730х.
+ поиск по спискам по соседним регионам. какого-то простого способа и нет.

Спасибо сказали: Алёна, strunkingleb2

Поделиться

35

Re: Нежинский полк (общие вопросы)

AppS пишет:

Я бы подворно сравнил ревизии 1730х.
+ поиск по спискам по соседним регионам. какого-то простого способа и нет.

Спасибо! Не подскажете исследователя, который мог бы помочь в данном вопросе? Врядли сотрудники ЦГИАК за это возьмутся

Поделиться