946

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Таблицы для сравнения иностранных линейных мер с русскими.

- Санкт-Петербург, 1872. - [4], IV, 146 с.

lib.rgo.ru/reader/flipping/Resou … index.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: gennadii5408, v_golub2

Поделиться

947

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Устав о производстве девятой народной переписи.

Санкт-Петербург, 1850. - Разд. паг.

lib.rgo.ru/reader/flipping/Resou … index.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: gennadii5408, сергей-гродовка2

Поделиться

948

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Українська антропонімія ХVI ст. Чоловічі іменування.

Автор: Керста, Розалія Йосипівна
Издательство: Київ : Наукова думка
Год: 1984
Формат: pdf
Страниц: 152
Размер: 34.2 Мб   
Язык: украинский

У монографії досліджується історична антропонімія ХУІ ст. усіх етнічних земель України у нерозривному зв"язку з відповідними явищами антропонімії інших східнослов”янських мов, аналізуються способи ідентифікації особи в адміністративно-юридичних документах ХУІ ст., фонетичні особливості і словотвірні типи власних імен. У праці використані архівні матеріали, матеріали картотеки Словника української мови ХVІ - перлої половини ХУII ст., публікації пам"яток письменства.

mirknig.su/knigi/history/133390- … annya.html
или
chtyvo.org.ua/authors/Kersta_Roz … menuvannia

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Bragida2

Поделиться

949

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах.

Даніель Бовуа

КИЇВ — 1998

chtyvo.org.ua/authors/Beauvois_D … nfliktakh/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: сергей-гродовка, kbg_dnepr, chernik3

Поделиться

950

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Повідомлення з групи UAGenealogy на ФБ (Vyacheslav Butenko):

Я тут колись обіцяв розпізнати ПСРЛ. 22GB для тих, хто копає глибше у віки. rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5261531

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

951

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український).

Сергій П. Левченко, Лариса Скрипник, Ніна Дзятківська

1967 р

Словник містить у собі найбільш поширені на території України власні імена людей. Він повинен сприяти встановленню і закріпленню певних форм і правописних норм у написанні власних імен людей в офіційному (діловому і юридичному) та в розмовно-побутовому вжитку.

У кінці Словника вміщено пам’ятку про порядок реєстрації народжених та про порядок зміни імені або прізвища громадянами СРСР.

Словник розрахований на працівників районних та міських бюро загсів, паспортних відділень органів міліції, виконкомів сільських і селищних рад, а також на широкі кола читачів.

chtyvo.org.ua/authors/Levchenko_ … krainskyi/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

952

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Реестр кто именно в какие полки и поветы определены от его с-ва графа ясневельможного высокоповелит. гетмана универсалами в земские чины, яко то подкоморие, суд, подсудки и писари. 1764 г., 7 мая

// Отчет комитета по присуждению премий, учрежденных Харьковским земельным банком в память двадцатипятилетия царствования Императора Александра ІІ при Императорском Харьковском университете. – Х. : Тип. Адольфа Дарре, 1898. – С. 79–80. – В «Приложениях».

escriptorium.univer.kharkov.ua/h … 75002/1104

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: VadShv, kbg_dnepr, сергей-гродовка3

Поделиться

953

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Шмелев Г.Н.

Несколько замечаний об однодворцах : (Разбор исследования Н. А. Благовещенского «Четвертое право»)

escriptorium.univer.kharkov.ua/h … 75002/1136

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: VadShv, luvi, Киянка, kbg_dnepr4

Поделиться

954

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Українські прізвищеві назви XVI ст.

Автор: ЄфименкоІ.В.
Издательство: Ін-т укр. мови
Год: 2003
Формат: pdf+djvu
Страниц: 168
Размер: 26.6 Мб   
Язык: украинский

Монографію присвячено аналізу прізвищевих назв, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI ст. У роботі досліджено стан прізвищевих назв в українській антропонімній системі XVI ст., визначено їхній лінгвістичний статус та особливості функціонування. Основну увагу зосереджено на проблемі походження українських прізвищевих назв XVI ст., зокрема, проаналізовано фонетичні, словотвірні та лексико-семантичні особливості антропооснов.

mirknig.su/knigi/history/142883- … vi-st.html
или
chtyvo.org.ua/authors/Yefymenko_ … vy_XVI_st/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: sveta_stashuk, Bragida, Чай, bobrownik, kbg_dnepr, luvi, Vlad S.7

Поделиться

955

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Ю. Й. Сіцінського і М. І. Теодоровича).

Навчальний посібник/
уп. Тимощук О. — Хмельницький: Поліграфіст, 2011. — 560 с.


У посібнику «Історія міст і сіл Хмельниччини» вперше об’єднані в одній книзі відомості про всі населені пункти
сучасної Хмельниччини, зібрані і систематизовані Юхимом Сіцінським та Миколою Теодоровичем, які в кінці ХІХ
— на початку ХХ століть видали окремі книги під назвами: «Приходы и церкви Подольской епархии» та «Историко-
статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии». Книга містить короткі розповіді про географічне
положення, історію заснування і розвитку міст і сіл сучасної Хмельниччини. Вміщені тут і відомості етнографічного,
культурологічного та фольклорно-звичаєвого характеру. Особливістю видань, на основі яких укладена книга, є те, що
для їх підготовки автори свого часу залучили велику кількість свідчень та розповідей мешканців конкретних поселень,
а також інформацію, почерпнуту із архівних джерел, деякі з яких нині вже безповоротно втрачені.
Книга розрахована на широке практичне використання вчителями, школярами, викладачами вузів, студентами,
краєзнавцями та небайдужими людьми, що цікавляться історією малої батьківщини.

chtyvo.org.ua/authors/Tymoschuk_ … dorovycha/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Relic hunter, Old Stary, kbg_dnepr3

Поделиться

956

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага ХIІІ—ХVІІI стст.

Автор:А.А.Жлутка
Издательство:Минск. БелНДІДАС
Год: 2011
Страниц:392
Формат:PDF
Размер: 21.7MB
Язык:белорусский

В словаре представлена наиболее использовавшаяся латинская актовая лексика Великого Княжества Литовского ХIII-Х?III вв. с переводом на современный белорусский язык. Включены также старобелорусские аналоги со Статутов ВКЛ и некоторые старопольские. В приложении помещены индексы этих аналогов. Лексический корпус включает около 8000 словарных статей.

mirknig.su/knigi/history/145046- … -stst.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Bragida, Old Stary, Vlad S., Т.В., ГіП6

Поделиться

957

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Лексікон славеноросскій и имен тлъкованіє.

/ П. Беринда. – Київ: Друк. Києво-Печерської лаври, 1627. – [2] арк., 1-475 шп., 476-477 c. : іл.

Виданий у Києві в 1627 р. «Лексикон славеноросскій и имен тлъкованіє» Памви Беринди є однією з кращих праць східнослов’янської лексикографії XVII ст.

irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ … T=fullwebr

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Vlad S., luvi2

Поделиться

958

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Völker-Verteilung in West-Russland (распределение народов в Западной России)

Автор:коллектив авторов
Издательство: Kowno. Verlag der Kownoer Zeitung
Год: 1916
Формат:PDF
Страниц:26
Размер: 27.9MB
Язык:немецкий

В издании с немецкой аккуратностью в очень наглядном виде собрана информация о Западном крае Российской империи — шесть губерний Северо-Западного края — Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская, Могилёвская, Витебская — плюс Киевская, Волынская, Подольская.
Несмотря на то, что в своей работе составители не использовали (их нет в списке источников) "этнографические карты белорусского племени" Карского Е. Ф. (1903) и Риттиха А. Ф. (1875), результат оказался таким же.
Этническую принадлежность земель хорошо иллюстрируют данные по сельской местности. До 1863 года образование велось на польском языке, после — на русском. Поэтому данные по большим городам, где процент образованных людей был значительно выше, могли существенно отличаться.

mirknig.su/knigi/history/152381- … ossii.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

959

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період.

Автор: Орлик В.М.
Издательство: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Год: 2007
Формат: pdf
Страниц: 632
Размер: 11.5 Мб   
Язык: украинский

У монографії розглядається історія податкової політики Російської імперії в українських губерніях з кінця XVIII ст. до 1861 р. Автор, на тлі складних і часто непослідовних дій російської влади, комплексно досліджує становлення та діяльність основних інститутів реалізації цієї політики, взаємозв’язок соціально-економічного стану імперії Романових із оподаткуванням населення. Простежується еволюція взаємовідносин Санкт-Петербургу й українських регіонів у фіскальній галузі, поширення на їхні терени російських податкових статей, особливості різних видів оподаткування в українських губерніях, їх станові, етнічні й регіональні складові податкової політики Російської імперії. Книга є першим в українській історіографії спеціальним дослідженням державного та місцевого оподаткування населення українських губерній в дореформений період. Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та Російської імперії.

mirknig.su/knigi/history/137914- … perod.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

960

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

На пути в Москву. Очерки генеалогии военно-служилой знати Северо-Восточной Руси в XIII — середине XV в. Том I

Автор: Кузьмин А.В.
Издательство: М.: Рукописные памятники Древней Руси
Год: 2014
Формат: djvu
Страниц: 336
Размер: 6.1 Мб
Язык: русский

Книга ведущего научного сотрудника НИО книги и чтения ФГБУ «Российская государственная библиотека» А. В. Кузьмина, автора ряда исследований по истории Восточной Европы X–XVII вв., посвящена исследованию такой недостаточно изученной в современной историографии проблеме, как генеалогия военно-служилой знати Северо-Восточной Руси в XIII — первой половине XV в. Привлекая широкий круг письменных и материальных источников XIV–XVIII вв., автор проводит анализ эволюции за это время родословной памяти титулованных и нетитулованных военно-служилых фамилий, происходивших как из числа столичной, так и региональной политической элиты Северо-Восточной Руси, сопредельных с ней княжеств и земель. Благодаря этому ему удается реконструировать генеалогии нескольких десятков военно-служилых родов, выяснить причины трансформации их родовой памяти в конце XV–XVII вв., которая по-своему объясняла время, обстоятельства и выезд знатных лиц на службу в Москву.
Выясняются причины и механизмы перехода представителей политической элиты и военной знати средневековой Руси на службу в Московское и Тверское великие княжения, изменение их социального статуса в XIII — первой половине XV в. Впервые устанавливаются, либо значительно уточняются происхождение, персональный состав, семейные связи между представителями военно-служилых родов и русского духовенства, традиции поминания ими своих предков.
Первый том книги посвящен исследованию происхождения князей и причинам утраты ими титула при переходе на службу в Москву в XIV — начале XV в., генеалогии военно-служилой знати Московского, Ростовского и Тверского княжений в XIII — первой половине XV в.

mirknig.su/knigi/history/38166-n … tom-i.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

961

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Анализ архивных источников по истории Украины XVI—XVII вв. (1984)

Автор: Ковальский Н., Мыцык Ю.
Издательство: ДГУ
Год: 1984
Формат: pdf+djvu
Страниц: 84
Размер: 15.1 Мб
Язык: русский

В данном пособии рассматриваются истопники по истории Украины второй половины XVI — середины XVII вов., обнаруженные авторами в архивах и отделах рукописей библиотек и музеев Варшавы, Кракова и Вроцлава (ПНР). Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами, содержащимися в археографических публикациях, а также в отечественных архивохранилищах. Предпринята попытка классификации источников, выделены наиболее ценные материалы (Литовская Метрика, документы сподвижников Б. Хмельницкого и др.).

mirknig.su/knigi/history/168325- … -1984.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: luvi1

Поделиться

962

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій)

Автор: Палієнко М.
Издательство: Темпора
Год: 2008
Формат: djvu
Страниц: 688
Размер: 16.7 Мб   
Язык: украинский

У монографії викладено результати комплексного дослідження історії створення та функціонування архівних осередків української політичної еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період, відтворено процес комплектування та організацію зберігання їхніх документальних фондів, досліджено обставини та шляхи переміщення українських еміграційних колекцій у роки Другої світової війни та в повоєнний період, їх засекречення, опрацювання й використання. Авторка здійснила реконструкцію складу документальних колекцій міжвоєнного періоду Українського національного музею-архіву, Українського історичного кабінету та Музею визвольної боротьби України в Празі, Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. У книзі висвітлено також історію становлення та специфіку діяльності українських архівних центрів на північноамериканському континенті у другій половині XX ст.

mirknig.su/knigi/history/168076- … lekcy.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

963

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Український народний одяг. Етнографічний словник.

Автор: Матейко Катерина
Издательство: Наукова думка
Год: 1996
Формат: pdf+djvu
Страниц: 196
Размер: 29.8 Мб   
Язык: украинский

У книзі читач знайде цікавий етнографічний матеріал з питань термінології українського традиційного одягу кінця XIX — початку XX ст. Словникова частина видання засвідчує багатство народно-побутової лексики, широкі етнокультурні взаємозв'язки українців з сусідніми народами.

chtyvo.org.ua/authors/Mateiko_Ka … yi_slovnyk

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Old Stary1

Поделиться

964

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Автор: Авдєєва О.С.
Издательство: БДПУ
Год: 2016
Формат: pdf
Страниц: 301
Размер: 94.9 Мб
Язык: украинский

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі наявної джерельної бази реконструювати, виявити особливості і показати розвиток міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. в контексті віросповідної політики Російської імперії.

chtyvo.org.ua/authors/Avdieieva_ … k_KhKh_st/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Акафій, litar Л, SVKM de L3

Поделиться

965

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Господарство графів Браницьких на Київщині і реформа 1861 р. в їхніх маєтках.

Оксана Степанишина

Нарис

Студії з історії України Науково-дослідчої катедри з історії України в Київі. Т. 3 (1930)

chtyvo.org.ua/authors/Stepanyshy … maietkakh/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Julia_R1, Old Stary, Balakyn3

Поделиться

966

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Институт благородных девиц.

Автор: Богданова В.(сост.)
Издательство: М.: Алгоритм
Год: 2017
Страниц: 448
ISBN: 978-5-906979-10-0
Формат: PDF
Размер: 51 Мб
Язык: русский
Серия: Институт благородных девиц

Смольный институт благородных девиц был основан по указу императрицы Екатерины II, чтобы «... дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Спустя годы такие учебные заведения стали появляться по всей стране. Не счесть романов и фильмов, повествующих о курсистках. Воспитанницы институтов благородных девиц не раз оказывались главными героинями величайших литературных произведений. Им посвящали стихи, их похищали гусары.
Но как же все было на самом деле? Чем жили юные барышни XVIII-XIX веков? Действовал ли знаменитый закон о том, что после тура вальса, порядочный кавалер обязан жениться? Лучше всего об этом могут рассказать сами благородные девицы. В этой книге собраны самые интересные воспоминания институток. Быт и нравы, дортуары, инспектрисы, классные дамы, тайны, интриги и, конечно, любовные истории, – обо всем этом читайте в книге «Институт благородных девиц».

mirknig.su/knigi/history/183248- … -2017.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

967

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Нащадки Чингіз-Хана: вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів.

Автор: Войтович Л.В.
Издательство: ЛНУ імені Івана Франка
Год: 2004
Формат: pdf+djvu
Страниц: 248
Размер: 34.0 Мб
Язык: украинский

Монографія є спробою відтворити максимально повне генеалогічне дерево Джучидів - найстаршої гілки Чингізидів, яка правила у Золотій Орді, враховуючи стан джерел та досліджень даної проблеми. Хронологічно дослідження охоплює XIII-XV ст.
Подано огляд джерел та їх публікацій з перекладами європейськими мовами, джерелознавчі дослідження та історіографію проблеми, включаючи праці з історії Золотої Орди, які не зачіпають генеалогії Чингізидів, публікації археологічних та нумізматичних матеріалів. Здійснена спроба створити повний реєстр золотоординських ханів.

chtyvo.org.ua/authors/Voitovych_ … zhuchydiv/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: kuks70, IRON, сергей-гродовка3

Поделиться

968

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Малороссийские дела. Описи фонда № 124 Российского государственного архива древних актов.

Автор: Отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева.
Издательство: Древлехранилище
Год: 2016
Формат: pdf+djvu
Страниц: 652
Размер: 115.9 Мб
Язык: русский

В книге публикуются описи Фонда 124 Малороссийские дела, хранящегося в Российском государственном архиве древних актов. В него вошли материалы Посольского приказа, Малороссийского приказа, Посольской канцелярии и Коллегии иностранных дел. Описи, составленные на протяжении XVIII-XX вв. дают возможность ознакомиться с составом фонда, хронологических рамках и специфике сохранившихся документов. Издание текстов сопровождается вступительными статьями, комментариями и индексами. Книга продолжает серию публикаций описей фондов РГАДА, относящихся к истории Украины раннего Нового времени.
Книга рассчитана на специалистов - историков, источниковедов, архивистов, а также всех, интересующихся историей Украины.

mirknig.su/knigi/history/192843- … aktov.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: luvi, gennadii5408, nfs79, Bragida, litar Л5

Поделиться

969

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Чингисиды в России XV-XVII веков: просопографическое исследование.

Автор: Беляков А.В.
Издательство: Рязань. Мiр
Год: 2011
Формат: PDF/DjVu
Страниц: 514
Размер:
Язык: Русский

Монография посвящена малоизученной проблеме проживания в Московском государстве XV - XVII вв. татарских царей и царевичей. Используя широкий круг архивных источников и научных исследований, автор создал коллективную биографию 189 потомков Чингисхана. Сведения о многих из них вводятся в научный оборот впервые. Реконструированы основные составляющие жизни Чингисидов, проанализированы: изменение официального статуса, служба, формы и размеры материального содержания, семейные и родственные связи, в том числе и с московскими царями (великими князьями). Большое внимание уделяется правовому положению городов их проживания. В ряде случаев приводится численный и персональный состав дворов Чингисидов. Представленная работа позволяет по-новому взглянуть на многие события отечественной истории. Книга адресована историкам, преподавателям, студентам, музейным работникам, а также всем интересующимся историей Московского государства.

mirknig.su/knigi/history/193324- … vanie.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: сергей-гродовка1

Поделиться

970

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Записки о Слободских полках с начала их поселения до 1766.

Автор:Квитка И.И.
Издательство: Харьков : Типография Харьковского Окружного Штаба
Год:1883
Формат:PDF
Страниц:27
Размер:12.2MB
Язык: русский   

Илья Иванович Квитка (1745 г. — после 1814 г.) — харьковский писатель, близкий к духовенству. Известен как автор исторического исследования «Записки о слободских полках с начала их поселения до1766 г.», изданного в Харькове в 1814 на средства его племянника, Г. Ф. Квитки. Предполагают, что ему же принадлежит «Краткое историческое описание Малой России до 1765 г. с дополнением о запорожских казаках», изд. О. М. Бодянским в 1848.

mirknig.su/knigi/history/193815- … -1766.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

971

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Допоміжні історичні дисципліни.

Автор: Введенський А. та ін.
Издательство: Радянська школа
Год: 1963
Формат: DjVu
Страниц: 208
Размер: 12.3 Мб
Язык: украинский

Книга є навчальним посібником з допоміжних історичних дисциплін: джерелознавства, археографії, палеографії, дипломатики, геральдики, сфрагістики, хронології, метрології та ін. В окремих нарисах подано зміст і методи дисциплін, що дає можливість читати й визначати походження різних рукописів, гербів і печаток, розкриває способи визначення часу, міри вимірювання, грошового рахунку в рінні історичні періоди історії СРСР.

mirknig.su/knigi/history/199099- … iplni.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

972

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика.

Автор: Нестеренко П.
Издательство: Кондор
Год: 2014
Формат: DjVu
Страниц: 448
Размер: 17.0 Мб
Язык: украинский

Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого самоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників-оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі.

mirknig.su/knigi/history/199098- … stika.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: сергей-гродовка1

Поделиться

973

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі.

Автор: Упоряд. М. Литвин
Издательство: Фоліо
Год: 2017
Формат: DjVu
Страниц: 444
Размер: 10.3 Мб
Язык: украинский

Ця книга – роздуми істориків Львова, Івано-Франківська, Рівного, Луцька про суспільно-політичне й культурно-освітнє життя Галичини і Волині між двома світовими війнами, під польською займанщиною, в часи українсько-польських протистоянь – від війни 1918–1919 років до Волинської трагедії 1943-го, в ході яких гинули як поляки, так і українці.

Основним напрямом національної політики Другої Речі Посполитої стало забезпечення територіальної цілісності відродженої держави з кордоном по Збручу. Варшава організовувала репресії проти націоналістичних сил, а також прагнула перевести на рейки угодовства легальні українські політичні сили. Влада не лише надавала переваги полонофільським угрупованням, але й штучно формувала прихильну до Польщі національну свідомість  серед бойків, лемків, гуцулів, поліщуків, а через систему освіти та культури намагалася реалізувати політику національної чи державної асиміляції. У зв’язку з цим українські громадські діячі, Греко-католицька церква змушені були створити недержавні школи, культурні та наукові товариства, кооперативи, які підтримували населення матеріально і духовно.

mirknig.su/knigi/history/201189- … olsch.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

974

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Католический некрополь города Томска (1841-1919 гг.)

Автор: Коллектив авторов
Издательство: Томск: Томский польский национальный центр "Белый Орел"
Год: 2001
Формат: pdf
Страниц: 282
Размер: 17 mb
Язык: русский

Это первое подобного рода издание в России содержит очерк об истории католических кладбищ старинного сибирского города Томска в ХVIII—ХХ вв., поим?нный перечень около 5 тысяч лиц, погребенных на католическом кладбище г. Томска в 1841—1919 гг.
Предназначено для историков, краеведов и всех тех, кто интересуется историей Католической церкви в Сибири, своей родословной и историей родного края.

mirknig.su/knigi/history/202069- … 19-gg.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

975

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Опись фонда РГАДА 1209. Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент (объединение фондов). № описи 1. Ч. 1. Подлинная архива

Издательство: РГАДА
Формат: pdf+djvu
Страниц: 351
Размер: 139.7 Мб   
Язык: русский

Писцовые, переписные, дозорные, платёжные, приправочные, межевые книги поместных, вотчинных, монастырских, церковных, посадских земель и населения по 198 городам, пригородам, уездам. Отказные книги на поместья и вотчины. Писцовые, переписные и межевые книги ямских слобод разных городов. Дозорные книги засек - Каширской, Лихвинской, Тульской и др. Строельные, даточные, верстальные и др. книги.

mirknig.su/knigi/history/169558- … rhiva.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: luvi, litar Л, сергей-гродовка, VadShv, Vlad S.5

Поделиться

976

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Инструкция Наркомзема СССР и Центрального статистического Управления Госплана СССР
для составления документов и ведения книг по сокращенному колхозному счетоводству. 1941


https://www.booksite.ru/fulltext/narkomzem/text.pdf

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: ovchar, сергей-гродовка, litar Л3

Поделиться

977

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Історичний нарис «Рокитнянщина»

Алла Павлівна Шелест

- К.: ТОВ «Новий друк». 2008. - 384 с.

Опис:

В історичному нарисі «Рокитнянщина» розповідається про історичні віхи території, яку займає сучасний Рокитнянський район, та історію населених пунктів - від перших згадок до наших дн ів. Видання і люстроване документальними матеріалами та фото. Розраховане на широке коло читачів.

chtyvo.org.ua/authors/Shelest_Al … nyi_narys/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

978

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Исторический очерк деятельности Харьковского Института благородных девиц за 100 лет его существования (с 1812 по 1912 год).


Авторы: Жебылев Н.
Харьков: Типография "Печатное дело", 1912. - 147 с., 22 л. портр.


Очерк охватывает 100 лет деятельности Института благородных девиц со дня его основания и составлен автором по поручению Совета Института на основании данных из архива института.К очерку прилагается список лиц, служивших в Институте, и список воспитанниц Института.


escriptorium.univer.kharkov.ua/h … 75002/5930

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

979

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920). 


Упорядник: Валентин Кавунник. – Київ, 2017. – 336 с. 
(Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).


У збірнику опубліковано справоздання губерніяльних старост і комісарів від травня 1918 року до червня 1920 року з архіву Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У цих документах повідомляється про становище в повітах Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній, а також з’ясовується настрій населення щодо німецької та австро-угорської військової влади, повстань інспірованих з Росії, військового повстання Директорії, вторгнення большевицької, добровольчої та польської армій на територію України.


archeos.org.ua/?page_id=14308

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: LG 775, luvi, Old Stary, litar Л4

Поделиться

980

Re: Полезное от DVK_Dmitriy

Волосне управління на Правобережній Україні (1861–1917 рр.)


Андрій Касян


Дисертація


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 2017.
У дисертації досліджено процес запровадження та еволюції системи волосного управління, склад і діяльність представницьких та виконавчих органів волостей Правобережної України, а також регіональну специфіку їхнього функціонування в пореформений період. 
Проведено ґрунтовний аналіз історіографії проблеми.


chtyvo.org.ua/authors/Kasian_And … 611917_rr/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: LG 775, gennadii5408, litar Л3

Поделиться