1

Тема: МИРГОРОДСКИЕ сотни

МИРГОРОДСЬКА СОТНЯ
(1648-1782 pp.)

========================

Створена ще у 1625 році як військовий підрозділ Миргородського козацького полку. Після "Ординації" 1638 р. увійшла до складу Переяславського козацького полку. Як адміністративна одиниця сформувалася влітку 1648 року. За численністю населення і значною територією періодично поділялася на Першу, Другу, Третю та Четверту Миргородські сотні. Простежити їх число з певністю неможливо.
У 1649 році їх було 4, а у 1782 pp. - 2. Зокрема за ревізією 1723 р. - лише одна, "полкова". До її реєстру вписані сотенні: хорунжий Сава Мордиченко, городовий отаман Роман Стеблевський, писар Остап Тимофійович. За "Генеральним описом" 1765-1769 pp. - знову лише одна, причому Миргородська друга.

Після ліквідації полково-сотенного устрою Лівобережної України у 1782 році, Миргородська друга і частина першої увійшли до складу Миргородського повіту Київського намісництва, а інша частина Миргородської першої сотні - до Лубенського повіту цього ж намісництва. Фактично лише Миргородські та Хорольська сотні постійно, від 1648 р. до 1782 p., перебували у складі полку, не змінюючи свого адміністративного підпорядкування.
Сотенний центр: місто Миргород (тепер районний центр Полтавської області). Від 1763 року також центр судового повіту Миргородського судового округу.

Сотники Миргородської полкової 1-ї сотні: Мандрика Пилип (1649). Апостол Павло (1651). Прокопович Степан (1657). Ольшанський Петро (1658). Донець Павло Тарасович (1661). Козленко Василь (1671). Сахненко Фесько (1672). Корсун Гаврило (Григорій) Якович (1672-1683). Михайленко Іван (1685). Антонович Трохим (1695-1696). Сандул Маневич (1696). Лісницький Григорій Данилович (1707). Зарудний Мусій Григорович (1708; 1721-1725). Вольовач Антін (1711-1721). Кандиба Андрій Константійович (1713-1715). Ничко Лесько (1719), Короленко Антін (1722, н.). Короленко Василь, 1725, н.). Павелко Данило (1730-1731). Зарудний Василь Мусійович (1738-1758). Висоцький (1739). Ляхович Матвій (1758). Забіла Кирило (1767). Павелко Осип (1782).
2-ї сотні: Гладченко Гаврило (1649). Апостол Павло (1657). Бец Гаврило (1712-1713). Потапенко (1756). Черниш Данило Никифорович (1771-1782).
3-ї сотні: Андрос (1649).
4-ї сотні: Якименко Кирик [Попівський Кирило Якимович] (1649).

Населені пункти: Бакумівка, село; Білики, село; Гаркушинці, село; Довгалівка, село; Буки, село; Зубівка, село; Зуївці, село; Кибинці, село; Мальці, село; Малюшки, село; Миргород, місто; Петрівці, село; Попівка, село; Слобідка, село; Сорочинці, село; Хомутець, містечко; Черевки, село; Шарківщина, село; Шахворостівка, село; Ярмаки, село.
За ревізією 1723 р. до полку належало також село Єрки, яке згодом відійшло Голтв'янській сотні, але відсутнє село Шарківщина. У Рум'янцевській ревізії значиться лише Миргородська друга сотня із сотенним центром у містечку Хомутець.
=================================

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Алёна, Nickolay2

Поделиться

2

Re: МИРГОРОДСКИЕ сотни

1732 год

Сотня Миргородская

Сотник Данило Павленко
Атаман городовий Антон Петрович
Хоружий Григорий Гарасименко
Петро Хворостина
Павло Сукач
Василь Ксонз
Яцко Кононенко
Феско Лирдич
Лукян Самаха
Леско Кивко
Клим Бездух
Лаврен Мамчич
Прокоп Гавришенко
Сергей Гевленко
Аврам Шапоченко
Федор Лобас
Опанас Дубина
Роман Зубенко
Демян Боровиченко
Михайло Леонтенко
Наум Даценко
Василь Ярифа
Демко Кробченко
Трофим Павлоцкий
Максим Горбенко
Харко Зубенко
Матвей Корнеенко

Атаман Кирик Ячний
Иван Бойко
Михайло Якименко
Тимко Солоденко
Гарасим Коляда
Данило Солоденко
Зенець Дмитренко
Лукян Педорич
Омелко Артюшенко
Андрушко Кириенко

Атаман Павло Чорний
Хведор Савченко
Хвеско Чемерис
Иван Багненко
Стецко Яценко
Павло Буценко
Иван Зубренко
Семен Степаненко
Яцко Шапран
Давид Бровченко
Иван Перехрист

Атаман Омелко Оробец
Трофим Оробец
Андрей Ярошенко
Тишко Повниченко
Евхим Купенко
Иван Матвеенко
Грицко Печеник
Семен Купенко
Матвей Федоренко
Петро Гарасименко

Атаман Иван Крамаренко
Мирон Донец
Дацко Даниленко
Омелян Таранко
Яцко Колениченко
Иван Павленко
Роман Павленко
Юхим Затула
Миско Грищенко
Данило Куриленко
Илко Тригубенко
Панко Павлученко
Омелко Павлюченко
Матвей Сагайдак
Степан Щербаненко
Алексей Широченко
Охрем Щербаченко
Гаврило Вовченко
Юхим Тригубенко
Юско Щебиненко
Семен Грищенко
Иван Якименко
Юско Лесенко
Семен Пекуленко
Улас Сесиченко
Данило Буюнец
Василь Горбаненко
Леско Кириенко
Гаврило Подлесний
Яцко Андреенко
Петро Стеценко
Василь Сухомлиненко
Костя Сердюченко
Василь Пащенко
Михайло Мелеченко
Гарасим Сухомлиненко
Корней Гуржиенко
Михайло Гордеенко
Василь Науменко
Мусей Науменко
Степан Матвеенко
Грицко Замирайленко
Грицко Кондратенко
Иван Громов
Фенко Швайченко
Ничипор Чорномаз
Дацко Швайченко
Иван Фесенко
Федор Назаренко
Грицко Рабокобиленко
Левко Хитущенко
Иван Лесиченко
Мартин Федоренко
Наум Федоренко
Микита Давиденко
Семен Кропивний
Кондрат Костенко
Иван Гробовец
Демян Чорненко
Охрем Бахматенко
Микола Шияненко
Яков Назаренко
Дмитро Сечненко
Иван Смаженко
Тимко Хохуля
Антон Андрущенко
Павло Овдеенко
Роман Сухоносенко
Федор Баженко
Авраам Погорелий
Динис Глущенко
Омелко Кузниченко
Омелко Киященко
Данило Гавриленко
Олехвер Бавко
Гордей Хурда
Иван Гриценко
Савка Ступенко
Федор Круподеренко
Игнат Игнатенко
Грицко Здоренко
Максим Здоренко
Грицко Тимошенко
Грицко Перехристенко
Иван Кветченко
Иван Медведенко
Павло Костенко
Феско Дендебера
Андрей Евстафиев
Степан Скидай
Семен Бакуриский
Прокоп Андреенко
Василь Бужраенко
Грицко Минтянь
Ониско Кутченко
Мирон Соженко
Степан Андрещенко
Давид Дробрязка
Данило Онищенко
Иван Деркач
Михайло Стеценко
Марко Ярошенко
Степан Соломаха
Тимош Мазанка
Матвей Чалий
Миско Илляшенко
Хома Мазанченко
Корней Ющенко
Антон Левенченко
Грицко Криворученко
Игнат Степаненко
Игнат Скибенко
Федор Климович

Атаман Максим Коровай
Юско Дробязченко
Игнат Достатченко
Илля Винниченко
Иван Демяненко
Федор Макогоненко
Игнат Минтяненко
Филип Гордеенко
Опанас Вовченко
Евфимий Евтушенко
Гаврило Дейнека
Андрей Савченко
Петро Пархоменко
Андрей Новаченко
Панко Купченко
Максим Кулей
Юско Деличенко
Остап Бублик
Олексей Литовченко
Ярема Цицюренко
Роман Гарасименко
Иван Лукашенко
Мартин Гадяцкий
Яким Семененко
Семен Оненко
Яков Гармашенко
Петро Андросенко
Василь Пороховниченко
Иван Сидоренко
Максим Рудченко
Грицко Кийченко
Микита Регеденко
Гаврило Даненко
Семен Нижниченко
Корней Даненко
Иван Кривченко
Демян Яременко
Яков Гавришенко
Диман Деревянченко
Алексей Ющенко
Петро Супруненко
Тимко Цибенко
Петро Евистич
Петро Корнеенко
Юско Мовчан
Сидор Кузменко
Тимуш Ярченко
Клим Максименко
Семен Певненко
Илля Соломахин
Пилип Саламаха
Иван Быценко
Леско Вохненко
Ничипор Смага
Грицко Добрак
Иван Гулевский
Мартин Скоромненко
Андрей Левоненко
Мирон Ющенко
Гордей Клименко
Данило Карабан
Микола Науменко
Федор Марненко
Грицко Голуб
Игнат Бояренко
Юско Пораденко
Петро Лукяненко
Яцко Клименко
Федор Кононенко
Семен Карпенко
Гордей Галушия
Антон Лулченко
Опанас Сухенко
Корней Сахненко

Атаман Лукян Середин
Иван Семченко
Иван Лепенский
Стецко Якименко
Лаврен Нестеренко
Антон Гарасименко
Карп Савченко
Иван Пятаченко
Грицко Шамраенко
Иван Костенко
Федор Зайка
Корней Кизенко
Муйсей Манченко
Федор Вегорка
Павло Ничипоренко
Данис Додусенко
Карп Назаренко
Юско Чигринченко
Андрей Руденко
Семен Василенко
Петро Панченко
Карп Карпенко
Яким Малюченко
Андрей Омелченко
Иван Радченко
Семенко Иван
Степан Пукаченко
Грицко Василенко
Лаврен Малюченко
Тимко Кабзиренко
Павло Хвен
Семен Савченко
Левко Омелченко
Левко Кириленко
Михайло Ганженко
Наум Даценко

Атаман Михайло Неумиваченко
Данило Регида
Антон Регида
Панко Хоруженко
Данило Неумиваченко
Василь Хвененко
Леско Квашенко
Иван Хвененко
Устим Донченко
Юско Коваль
Кирик Самусенко
Луцик Самусенко
Иван Костенко
Иван Гавришенко
Микита Гавришенко
Кирик Федорченко
Стецко Фененко
Федор Ярмола
Демян Ярмоленко
Яков Каленниченко
Федор Хвененко
Роман Лубченко
Иван Лубченко
Феско Загноченко
Борис Мушурович
Трофим Остапенко
Федор Донец
Федор Турха
Андрушко Далченко
Иван Шулик
Федор Шулик
Данило Олейниченко
Антон Петренко
Семен Хоменко
Кирик Богиненко
Андрей Деревянченко
Матвей Тимошенко
Харко Радченко
Семен Тимошенко
Данило Бойко
Михайло Корсуненко
Калистрат Ярмоленко
Яцко Жданенко
Петро Ганчаренко
Яков Москаленко
Андрей Мушуровець
Василь Костенко
Иван Былиба
Петро Самуйленко
Федор Мандриченко
Мирун Корсуненко
Грицко Олейник
Лаврен Хвиленко
Карп Загнуйченко
Иван Тимошенко

Атаман Грицко Кузка
Степан Шкутенко
Андрей Вишиварка
Гаврило Шелевиленко
Василь Квасенко
Антун Здихайло
Микита Зенченко
Гаврило Четвертенко
Стефан Беленченко
Андрей Карпенко
Клим Лобын
Ничипор Дубына
Мартин Ячний
Иван Марченко
Ничипор Шумейко
Андрей Жадченко
Иван Касян
Василь Климченко
Мирон Батиенко
Павло Силка
Павло Римаренко
Мартин Симоненко
Леско Шемрай
Динис Рокочий
Грицко Силценко

Атаман Сидор Чупас
Тимош Величковский
Микита Назаренко
Грицко Коротиченко
Иван Мовчан
Демян Гарасименко
Гордей Носенко
Иван Быченко
Петро Марченко
Андрей Кваченко
Демян Назаренко
Демко Тарасенко
Федор Берненко
Иван Короленко
Юско Потребний
Гаврило Назаренко
Степан Пилипенко
Юско Ловчан
Иван Слепченко

Атаман Федор Бакуменко
Грицко Круподера
Федор Стешенко
Иван Стешенко
Кирик Пустовуйтенко
Роман Круподера
Микита Москаленко
Михайло Мурзак
Атаман Яков Романенко
Максим Василенко
Юско Олейниченко
Гаврило Юшенко
Иван Смаглейенко
Микита Пилипенко
Иван Крилченко
Артем Рубаненко
Андрей Евтушенко
Иван Мажаренко
Яцко Струкаленко
Кирик Прокопенко
Иван Тимошенко
Максим Песадненко
Дмитро Сердюченко
Грицко Юрченко
Степан Юрченко
Мартин Иваненко
Леско Зубренко
Яким Демченко
Павло Ромащенко
Кирило Василенко
Михайло Федорченко
Иван Артеменко
Данило Кириенко
Тимуш Гарасименко
Петро Бакунченко
Артем Пузеенко
Петро Скидан
Максим Предка
Харко Павлюченко
Матвей Филун
Данило Мазуха
Семен Мафала
Харко Моргуненко
Грицко Кириенко
Евфимий Марченко
Федор Онопреенко
Давид Гарасименко
Иван Желебило
Олексей Жеребило
Иван Гарасименко
Кирик Гарасименко
Семен Москаленко
Семен Стешенко
Михайло Трубецкий
Андрей Ляшенко
Павло Василенко
Павло Василенко
Демко Устименко
Семен Тищенко
Грицко Пасенко
Грицко Бублик
Роман Карпенко
Тишко Яковенко
Семен Гришенко
Иван Охременко
Гордей Смага
Юско Соломаха
Денис Дяденко
Артем Коваленко
Андрей Иващенко
Иван Москаленко
Янко Новохатченко
Улас Горченко
Иван Суботенко
Яков Ющенко
Семен Чапленко
Яков Коробка
Пилип Ющенко
Иван Левоненко

Атаман Илляш Артеменко
Гордей Харченко
Федор Иващенко
Федор Стасенко
Федор Очкасенко
Иван Киряжтенко
Данило Клим
Василь Яковенко
Микита Яковенко
Назар Ковтуненко
Юхим Сидоренко
Омелко Гайдаченко
Иван Фещенко
Грицко Гайдаченко
Леско Корсуненко

Атаман Яцко Олишевский
Яков Даганец
Семен Опанасенко
Васил Зозуля
Ярема Бахматенко
Ничипор Бахматенко
Хвеско Коротенко
Омелко Иваненко
Миско Чорнишенко
Павло Нечай
Улас Кащенко
Грицко Павленко
Хвеско Лукяненко
Степан Кривулченко
Захарко Луценко
Павло Исаенко

Атаман Яков Величко
Кирило Гайдученко
Федор Тригубенко
Иван Загурулченко
Грицко Костенченко
Грицко Ганчаренко
Иван Височин
Гуржей Сидор
Зенко Мовчаненко
Яков Шапченко
Яков Буюнець
Грицко Виприск
Дмитро Колченко
Кирило Харченко
Хвеско Матвеенко
Иван Матвеенко
Яков Шаповаленко
Микита Дерибоженко
Максим Хоменко
Ониско Ювченко
Петро Ничипоренко
Назар Зубенко
Овдей Мироненко
Юско Наконечний
Иван Голованенко
Гордей Карпенко
Терешко Деркаченко
Андрей Усенко
Динис Иваненко
Павло Лещенко
Павло Саченко
Зенець Дзюбаненко
Антон Калениченко
Дорош Отющенко
Максим Гуда
Яким Комаренко
Сидор Погореленко
Василь Горкуша
Андрей Ющенко
Мусей Беотесний

Атаман Юско Панченко
Павло Горбань
Степан Мащенко
Юско Горбаненко
Максим Москаленко
Василь Дорошенко
Ничипор Луценко
Клим Хоменко
Пилип Шереметенко
Федор Слепченко
Лаврен Степанецкий
Павло Кропивненко
Лукян Гордеенко
Артем Цепуренко
Кузма Пилипенко
Василь Баришполченко
Данило Тиквенко
Стецко Дяченко

Атаман Степан Дубиненко
Филип Илляшенко
Антон Бозенко
Иван Пода
Кондрат Бойченко
Иван Белоусенко
Роман Боханко
Андрей Рибалка

Атаман Гарасим Свистич
Степан Гарбуз
Пилип Быбик
Тарас Ющенко
Ярема Москаленко
Иван Дмитренко
Нейстор Кириленко
Василь Маценко
Пилип Руденко
Терешко Галущенко
Михайло Шулженко
Петро Коробченко
Федор Гарбузенко
Муйсей Динисенко
Грицко Непийвода
Процко Сайченко
Леско Бабыренко
Василь Деденко

Атаман Кирик Щербак
Радко Бутенко
Данило Антоненко
Степан Динисенко
Иван Полетченко
Омелко Антоненко
Хвеско Чорномаз
Юрей Струтченко
Кондрат Струтченко
Василь Слепенченко
Иван Балакшей
Грицко Болакшеенко
Иван Лесенченко
Кирик Белянченко
Ониско Полетченко
Василь Кривченко
Трохим Кондратенко
Грицко Матвеенко
Иван Дримлюженко
Каленик Лесенко
Мирон Головня
Яцко Рокочий
Кирило Стружний
Игнат Щербаненко
Омелко Сененко
Гаврило Кириенко
Прокоп Коломийченко
Грицко Ветушня
Прокоп Гузченко
Грицко Богун
Максим Бондаренко
Василь Юрченко
Прокоп Бугуненко
Юско Троценко
Савка Пукаленко
Яков Аврааменко
Данило Иващенко
Марко Никоненко
Прокоп Даниленко
Феско Мосцепаненко
Стефан Чаван
Иван Кветченко
Гаврило Медведенко
Павло Тебеенко
Игнат Надточиенко
Грицко Кондратенко
Юско Немченко
Данило Бученко
Леско Луценко
Семен Иваненко
Юхим Кириенко
Кирило Ляшенко
Василь Иваненко
Клим Деркаченко
Антон Тузенко
Остап Зозуля
Федор Гладченко
Семен Лошак
Степан Кривогузенко
Грицко Подберезний
Юско Чорномаз
Иван Кузменко
Григорий Рудченко
Леско Хлевинский
Корней Ничипоренко
Омелко Сохненко
Иван Москаленко
Назар Криворотченко
Грицко Руденко
Демян Максенко
Василь Свинаренко
Василь Каневець

Мещане
Войт Кирило Журавка
Андрей Луценко
Бурмистр Мартин Яценко
Василь Бурмистр
Панко Ктитор
Леско Грищенко
Михайло Харченко
Семен Ручка
Юско Опанасенко
Василь Галич
Яков Белоконь
Леско Кизев
Михайло Кизень
Федор Котляренко
Максим Митяшов
Василь Портянко
Леско Охонка
Семен Писко
Иван Ховренко
Левко Антоненко
Андрей Собко

Цеховие
Цехмистр шевский Мойсей Бобиренко
Хвеско Бобиренко
Леско Василенко
Максим Иващенко
Гарасим Коломиец
Павло Луценко
Тимош Даценко
Юско Гриценко
Хома Капустенко
Петро Кондратенко
Грицко Токмило
Иван Рудий
Борис Чербаненко
Василь Иваненко
Матвей Чербах
Михайло Чабаненко
Мартин Машченко
Иван Петренко
Пилип Яценко
Григорий Иванов

Цехмистр ковалский Корней Андрущенко
Семен Динисенко
Данило Динисенко
Василь Динисенко
Гаврило Гриценко
Данило Игнатенко
Артем Дубровщенко
Яцко Поданенко
Иван Мирменко
Улас Коваль
Иван Шаповал
Хома Самойленко
Петро Чорнушенко
Тимош Гриценко

Посполство
Микола Луценко
Юско Зеленский
Иван Лубенченко
Илко Лубенченко
Грицко Гракало
Иван Суботовский
Игнат Гребежець
Василь Рузниченко
Тимко Чумаченко
Грицко Мелниченко
Яков Триленко
Нестор Водяник
Харко Гриб
Ничип Бебка
Яков Головко
Иван Мухиненко
Дорош Гавришенко
Яцко Загоруйко
Андрей Осляненко
Иван Петренко
Опанас Степаненко
Михайло Пухурченко
Кузма Дяченко
Савка Ревенко
Василь Передерей
Дорош Бражченко
Евфим Кириленко

Цеховие
Андрей Корсуненко
Стефан Корсуненко
Остап Корсуненко
Нейстар Гриценко
Сидор Худир
Дмитро Крикливенко
Грицко Шалюдко
Самойло Павленко
Павло Шулшенко
Сепан Петренко
Василь Панченко
Омелко Даниленко
Максим Ющенко
Юско Шрамченко
Василь Ручка
Мойсей Кадченко
Остап Шапочка
Василь Батиенко
Иван Жук
Иван Петренко
Кирило Лень
Сидор Иващенко
Иван Калениченко
Леско Петренко
Микита Назаренко
Семен Харченко
Кондрат Пет
Андрей Муравенко
Грицко Иващенко
Семен Рученко
Хома Петренко
Михайло Харченко
Кирило Пелеханенко
Олексей Боровуленко
Юско Матвеенко

Цехмистр ткацкий Матвей Ярошенко
Андрей Остапенко
Матвей Панченко
Гаврило Кобежча
Ивай Трибушник
Стецко Нестеренко
Петро Бутенко
Андрей Евтушенко
Василь Бокченко
Михайло Исаенко
Грицко Андреенко
Стецко Романенко
Мирон Микитенко
Иляш Иващенко
Гарасим Легенченко
Сидор Чуйченко
Мойсей Вовк
Максим Будниченко
Яцко Шарко
Савка Повнися
Лука Вовчар
Михайло Тягней
Авраам Петренко
Петро Кущенко
Павло Багровенко
Хвеско Мартиненко
Панас Степаненко
Федор Самуйленко
Микита Салдатенко
Ониско Кузубенко
Данило Гавриленко
Иван Дзюбенко
Иван Шовкоплясенко
Юско Бовенко
Яков Олейниченко
Лаврен Водопян
Василь Зубко
Федор Шевченко
Ничипор Лесенко
Антон Чугуивець
Иван Мухиненко

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: olyvd, сергей-гродовка3

Поделиться

3

Re: МИРГОРОДСКИЕ сотни

В "Реестре Запорожского войска 1649 г." в Миргородском полку, в сотне Г. Гладченко записан казак Иван Тернавский, возможно, мой предок. Почему-то в реестре 1723 г. Тернавских нет. Хотел бы узнать был ли до 1649 г. какой реестр и был ли в нем Иван Тернавский. Буду благодарен за помощь.

Поделиться

4

Re: МИРГОРОДСКИЕ сотни

Сотня Гаврила Гладченко позже стала Второй Миргородской сотне с центром в с. Хомутец. Найти бы реестр казаков 2-й сотни 17 в. или ревизские сказки того времени (если такие тогда были). Буду благодарен за подсказку, еще больше за ссылку.

Поделиться