1

Тема: Державний архів Волинської області. Втрачені фонди

15 грудня 1944 р. Акт про воєнні збитки Волинського облдержархіву (зазначені довоєнна кількість фондів – 63, од. зб. – 1331088, розсипу – 60 кубометрів, хронологічні межі документів – 1597–1941 рр., кількість повністю знищених фондів – 6, од. зб. – 11277; кількість фондів, що збереглася – 55, од. зб. – 167141) – ЦДАВО України ф. 14, оп. 2, спр. 34, арк. 25–26; ДА Волинської обл. ф. Р-66, оп. 3, спр. 14, арк. 179, 180;
5 березня 1945 р. Паспорт Волинського облдержархіву з показниками 1941, 1944 рр. (на 25.6.1941: фондів – 63, од. зб. – 1331088; на 8.3.1944: фондів – 55, од. зб. – 167141) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 48, арк. 2;
31 січня 1946 р. Акт перевірки стану роботи архівних установ Волинської області та стану обліку втрат архівів (довоєнний обліково-довідковий апарат не зберігся; складені списки знищених справ по фондах, що частково збереглися)
– ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 105, арк. 129;
Квітень 1946 р. Списки фондів Волинського облдержархіву, втрачених в період тимчасової окупації (повністю втрачено 6 фондів 29880 од. зб.; частково втрачено документи 8 фондів, 568 414 од. зб.; всього 14 фондів, 598 344 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 20–21, 23, 25, 27–28;
1949 р. Історична довідка про архівні установи Волинської області (по облдержархіву зазначені довоєнна кількість фондів – 89 і од. зб. – 1113909, 2756 кг розсипу, хронологічні межі документів – 1597–1939 рр., а також кількість повністю знищених фондів – 6 і од. зб. – 29930 та частково знищених фондів – 8 і од. зб. – 568414) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 759, арк. 49–57.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться