1 (31-05-2017 12:57:30 отредактировано LuckyLuke)

Тема: Державний архів друку

Адреса: 02094 Україна, Київ, просп. Юрія Гагаріна, 27


Державний архів друку є науковим підрозділом Книжкової палати України, призначений для її наукових досліджень та довічного зберігання видань. Оскільки Книжкова палата України не є архівною установою, положення нормативно-правових актів щодо надання архівних послуг на неї не розповсюджуються. Книжкова палата України надає безоплатні та платні послуги, регламентовані законодавством України для одержувачів обов’язкового примірника та наукових бюджетних установ.

Фонд Державного архіву друку є недоторканим. Використання видань за межами Книжкової палати України заборонено. Доступ до видань фонду суворо обмежено з метою їхнього збереження.

Можливість самостійно працювати з виданнями фонду Державного архіву друку надається користувачам з науковою метою на підставі особистої заяви та листа від провідної наукової установи за письмовим дозволом директора Книжкової палати України та за умови надання довідок від обласних бібліотек (у разі звернення користувачів з областей), Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про відсутність затребуваних видань у їхніх фондах.

Перелік документів, що регламентує правові засади діяльності Книжкової палати України, наведено на офіційному веб-сайті за адресою: www.ukrbook.net/osnov_polozh.html.

Безоплатні послуги надаються:
- згідно з Законами України "Про прокуратуру", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про статус народного депутата України" та іншими, Книжкова палата України надає статистичну, фактографічну інформацію, копії видань на офіційні запити прокуратури, адвокатури, суду, слідчих органів, органів державної влади, депутатські запити тощо;
- згідно з Законом України "Про обов’язковий примірник документів", ст.9 "Права виробників документів щодо направленого ними обов’язкового примірника документів", виробники мають право на безоплатне отримання фактографічних даних щодо документів, які зберігаються одержувачами документів, та їхнє тимчасове використання з виробничою метою.

Платні послуги надаються згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами". Вартість платних послуг визначається відповідно до Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 1 грудня 2003 р. № 798/657/351.

До платних послуг входять:
- тематичні довідки (підготовка переліку документів, що відповідає тематичному запиту);
- фактографічні довідки (надання або підтвердження фактографічних (хронологічних, біографічних, статистичних) відомостей, що містяться у виданнях, зокрема відомостей щодо засновників періодичних видань колишнім працівникам редакцій друкованих ЗМІ на вимогу пенсійного фонду України);
- самостійна робота користувачів з виданнями фонду.
Калькуляція послуг складається окремо для кожної послуги, виходячи з фактичних витрат в залежності від трудомісткості її виконання і обсягу використаних матеріалів. Статті витрат, на підставі яких складається калькуляція, одні й ті самі для усіх послуг. Прибуток у калькуляцію послуг не закладається, оскільки Книжкова палата України неприбуткова установа.
Калькуляція складається окремо на кожну послугу з фактичних витрат.

Про послуги щодо використання документів архіву можна дізнатися за цією адресою: www.ukrbook.net/fond_arhiv_druk.html.
Перелік платних послуг Книжкової палати України: www.ukrbook.net/poslugy.html.

Як приклад надається, калькуляція на послугу "Складання фактографічних довідок (встановлення або підтвердження окремих фактів подій, відомостей) з переглядом документів: Одна довідка — перегляд підшивки газет за 1 рік.

Post's attachments

Послуга.jpg 738.36 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Сайт LuckyLuke

Поделиться

2

Re: Державний архів друку

Державна наукова установа «Книжкова палата імені Івана Федорова» співпрацюватиме з приватним підприємством «Архівні Інформаційні Системи» для переведення в цифровий формат друкованих видань, що зберігаються у її фондах.

На сьогодні в Книжковій палаті зберігається близько 1 млн 200 тис. книжок, які були надруковані на теренах України починаючи з 1917 року і до сьогодення, а також приблизно 11 млн примірників газет. 400 тис. комплектів газет можна оцифрувати за рік. Враховуючи обсяги фонду, цей процес відбуватиметься 22-23 роки.

Окрім того, співпраця з підприємством дозволить розпочати проект національно-культурної програми «Пам'ять України», який стане єдиним глобальним національним електронним ресурсом, що представляє минуле й сьогодення нашої країни. Подібні проекти існують в багатьох країнах світу: Великобританії, США, Нідерландах.

Джерело

Джерело

Сайт LuckyLuke

Поделиться