1 (19-07-2017 09:55:35 отредактировано olyvd)

Тема: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів
Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни

25 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки Полтавського облдержархіву (зазначені хронологічні межі документів – 1649–1940 рр., кількість знищених фондів – 2689, од. зб. – 1572795, кількість евакуйованих фондів – 91 і од. зб. – 58000)

Архівні фонди дорадянського періоду
1/ф. 4/Зіньківський городовий магістрат, м. Зіньків Полтавської губернії/Протоколи постанов, реєстри, журнали засідань/1783, 1784, 1786, 1788, 1802–1804 рр./6 спр.
2/ф. 5/Полтавська городова ратуша, м. Полтава Полтавської губернії/1733, 1851,1853–1856, 1858 рр./Книга ревізійних та купчих записів, посвідки на проживання, посвідчення, свідоцтва, справи про крадіжки/ 10 спр.
3/ф. 6/Костянтиноградська городова ратуша, м.  Костянтиноград Полтавської губернії/Укази Сенату та губернського правління, журнали засідань, протоколи постанов, прибутково-видаткові книги, квитанції, справи про чиновників ратуші, опис міського майна, відомості про стягнення податей та недоїмок, рекрутські набори, настільні реєстри/1798, 1800, 1802–1812, 1816–1817, 1819–1820, 1822–1833, 1835–1836, 1838–1867 рр./ 1284  спр.
4/ф. 7/Кобеляцька городова ратуша, м. Кобеляки Полтавської губернії/ Протоколи постанов, журнали засідань, книги записів векселів та позик, формулярні списки канцеляристів, прибутково-видаткові книги/1829– 1865 рр./122 спр.
5/ф. 8/Гадяцька городова ратуша, м. Гадяч Полтавської губернії/ Протоколи постанов, журнали засідань, укази про введення у володіння майном, скарги, відомості про членів ратуші, позовні справи, кріпосні книги ратуші/1803–1866 рр./338 спр.
6/ф. 9 /Зіньківська городова ратуша, м. Зіньків Полтавської губернії/ Реєстри та журнали, протоколи постанов, позовні заяви, формулярні списки, прибутково-видаткові книги/1787, 1789, 1790, 1792–1801, 1804–1827, 1829– 1832, 1837, 1843–1849, 1851–1866 рр./409 спр.
7/ф. 10/Костянтиноградський городничий, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Розпорядження з господарських питань вищих установ/1785– 1786, 1789, 1791, 1794, 1802, 1811 рр./9 спр.
8/ф. 12/Зіньківський повітовий суд, м. Зіньків Полтавської губернії/ Справи позовів, журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки/1783, 1785, 1803–1813, 1823, 1824, 1830–1868 рр./646 спр.
9/ф. 14/Кобеляцький повітовий суд, м. Кобеляки Полтавської губернії/ Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, формулярні списки, судові справи про крадіжки, книги записів прохань, заяв, доручень, знищених заставних, прибутково-видаткових сум/1820, 1823, 1830–1832, 1834, 1837, 1841–1842, 1845–1847, 1849, 1852–1866, 1868 рр./87 спр.
10/ф. 15/Костянтиноградський повітовий суд, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Протоколи постанов, журнали засідань, журнали обліку прибутково-видаткових сум, позовні заяви, судові справи про крадіжки/1786– 1797, 1823, 1831, 1832, 1834–1852, 1854–1861, 1865, 1867 рр./230 спр.
11/ф. 17/Гадяцький повітовий земський суд, м. Гадяч Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні заяви, формулярні списки канцеляристів, судові справи про крадіжки, вбивства/1799–1807, 1809, 1811–1831 рр./124 спр.
12/ф. 19/Костянтиноградський повітовий земський суд, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Протоколи засідань суду, книги позовів, настільні реєстри про розділ та продаж нерухомості і майна, прохання різних осіб/1801–1817, 1819–1831, 1836, 1842–1844, 1846, 1849, 1853, 1859 рр./ 492 спр.
13/ф. 20/Кобеляцький повітовий земський суд, м. Кобеляки Полтавської губернії/Укази, протоколи постанов, журнали засідань, позовні справи/1803–1824, 1828, 1831, 1842, 1846–1847, 1852 рр./304 спр.
14/ф. 22/Кобеляцький підкоморський суд, м. Кобеляки Полтавської губернії/Журнали засідань, позовні справи/1800, 1804, 1811, 1827–1828, 1831–1832 рр./10 спр.
15/ф. 23/Кобеляцький нижній земський суд, м. Кобеляки Полтавської губернії/Виписи про прибутки та видатки, судові справи, відомості про ціни/1820, 1831 рр./2 спр.
16/ф. 25/Зіньківська нижня розправа, м. Зіньків Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, книга запису рішень з карних та цивільних справ, реєстр/1782, 1783, 1785, 1791 рр./21 спр.
17/ф. 26/Костянтиноградська нижня розправа, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов/1785,1788, 1790–1792, 1794, 1796, 1797 рр./15 спр.
18/ф. 27/Полтавська нижня розправа, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, особливі протоколи/1784–1785, 1787–1797 рр./28 спр.
19/ф. 28/Костянтиноградський підкоморський суд, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов/1804–1810, 1815–1833 рр./39 спр.
20/ф. 29/Полтавський підкоморський суд, м. Полтава Полтавської губернії/Укази, журнали засідань, протоколи постанов, список службовців, настільний реєстр вихідних паперів, позовні справи/1766, 1797, 1798, 1801– 1823, 1826–1829 рр./51 спр.
21/ф. 30/Гадяцький підкоморський суд, м. Гадяч Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні заяви/1768, 1773–1774, 1797, 1815–1820, 1823–1830, 1832–1834 рр./19 спр.
22/ф. 31/Зіньківський підкоморський суд, м. Зіньків Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, формулярні списки/1803, 1816, 1818–1824, 1826–1828, 1831–1833 рр./19 спр.
23/ф. 32/Полтавська палата цивільного суду, м. Полтава Полтавської губернії/Укази, циркуляри, протоколи засідань, кріпосні книги, судові та апеляційні справи, купчі, заповіти/1785–1786, 1801–1872 рр./6314 спр.
24/ф. 33/Полтавська палата карного суду, м. Полтава Полтавської губернії/Укази Сенату, книга запису арештантів, судові та апеляційні справи/1823, 1824, 1828, 1829, 1831–1868 рр./307 спр.
25/ф. 34/Земський начальник 1-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії/Справи про переселення, продаж майна за борги, про проведення ярмарки, ремонт училища, листування, судові справи/1891–1894, 1896–1900, 1908 рр./96 спр.
26/ф. 35/Земський начальник 2-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії/Судові справи, відомості по викупних платежах, листування, справи про підтвердження власності на землю/1890– 1894, 1896–1897, 1899–1903, 1905–1906, 1908–1912, 1915–1917 рр./53 спр.
27/ф. 36/Земський начальник 3-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії/Справи про викуп надільної землі, листування про запровадження у повіті сільських стражників, відомості волосних правлінь про надходження продовольчих боргів та недоїмок/1891–1894, 1902–1903, 1906, 1909–1911, 1914, 1916 рр./36 спр.
28/ф. 37/Земський начальник 4-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії/Адміністративні справи про переселення, продаж майна і надання землі/1891–1892, 1894–1898, 1900–1901, 1903–1905, 1911–1912, 1915–1916 рр./20 спр.
29/ф. 38/Земський начальник 5-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії/Справи по цивільних позовах, листування про запаси хліба, прийом та виключення з членів сільських товариств/1892–1898, 1900, 1901, 1904–1907 рр./31 спр.
30/ф. 39/Земський начальник 1-ї дільниці Костянтиноградського повіту, с. Нехвороща Костянтиноградського повіту  полтавської губернії/Судові справи, листування з бухгалтерських питань/1904,  1905, 1908,  1912, 1913 рр./7 спр.
31/ф. 40/Земський начальник 6-ї дільниці Полтавського повіту, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Справи про закріплення землі у власність селян, про переселення/1906–1914 рр./70 спр.
32/ф. 41/Земський начальник 2-ї дільниці Костянтиноградського повіту, с. Машівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Справи про викуп надільної землі та по цивільних позовах, листування земського начальника з полтавським губернатором/1901, 1904–1906, 1908, 1909, 1913–1916, 1919 рр./61 спр.
33/ф.42/Земський начальник 3-ї дільниці Костянтиноградського повіту, м. Карлівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Цивільні, карні та адміністративні справи/1899, 1901, 1904–1906, 1908, 1911–1913 рр./32 спр.
34/ф. 43/Земський начальник 4-ї дільниці Костянтиноградського повіту, с. Ганебнівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Цивільні та адміністративні справи/1893–1894, 1906–1908, 1912–1915 рр./ 77 спр.
35/ф. 44/Земський начальник 5-ї дільниці Костянтиноградського повіту, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Присуди на земельні ділянки/1901, 1906, 1910, 1911 рр./5 спр.
36/ф. 45/Земський начальник 6-ї дільниці Костянтиноградського повіту, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Карні та адміністративні справи/1891, 1905, 1911, 1912 рр./8 спр.
37/ф. 46/Земський начальник 7-ї дільниці Костянтиноградського повіту, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Карна справа про крадіжку горілки/1906 р./1 спр.
38/ф. 47/Земський начальник 8-ї дільниці Костянтиноградського повіту, с. Великі Бучки Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Адміністративні справи про розгляд скарг/1910, 1913 рр./2 спр.
39/ф. 48/Земський начальник 5-ї дільниці Кобеляцького повіту, м. Кобеляки Полтавської губернії/Справа про зловживання службовим становищем голови Кустолівського волосного суду/1912 р./1 спр.
40/ф. 49/Земський начальник 3-ї дільниці Кобеляцького повіту, м. Кобеляки Полтавської губернії/Позовна справа про відновлення володіння землею/1893 р./1 спр.
41/ф. 51/Руновське волосне правління, с. Рунівщина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Опікунські справи/1908–1916 рр./ 60 спр.
42/ф. 52/Старосанжарське волосне правління, м. Старі Санджари Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки землевласників, податні книги, особові рахунки, касові документи, межові книги/1861, 1865, 1867, 1884, 1885, 1888–1891, 1893–1895, 1897, 1899–1901, 1903–1913, 1915– 1917 рр./60 спр.
43/ф. 53/Супрунівське волосне правління, с. Супрунівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Породинні списки, межові книги, документи про землеволодіння поміщиків Супрунівської волості/1858, 1862, 1868, 1869, 1879, 1897, 1909 рр./13 спр.
44/ф. 54/Клюсово-Зачепилівське волосне правління, с. Клюсово-Зачепилівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Породинні списки, прибутково-витратні книги, настільні паспортні реєстри, опікунські справи/1874–1922 рр./98 спр.
45/ф. 55/Заїчинське волосне правління, с. Заїчинці Зіньківського повіту Полтавської губернії/Породинні списки, списки військовозобов’язаних, прибутково-видаткові книги Заїчинської допоміжної ощадної каси/1880–1918 рр./48 спр.
46/ф. 56/Опішнянське волосне правління, м. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Опікунські справи, породинні списки/1892– 1915 рр./42 спр.
47/ф. 57/Жирківське волосне правління, с. Жирківка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Записи про землеволодіння селян с. Михайлівка і с. Петрівка/1877, 1907 рр./3 спр.
48/ф. 58/Байрацьке волосне правління, с. Байрак Полтавського повіту Полтавської губернії/Уставні грамоти, опікунські справи, породинні списки, книги приговорів сільських товариств та волосних сходів/1862, 1864– 1905, 1907–1919 рр./116 спр.
49/ф. 59/Великобудищанське волосне правління, с. Великі Будища Зіньківського повіту Полтавської губернії/Список застрахованих будівель/1917 р./1 спр.
50/ф. 60/Диканьське волосне правління, с. Диканька Полтавського повіту Полтавської губернії/Породинні списки селян і козаків/1911–1919 рр./ 11 спр.
51/ф. 61/Василівське волосне правління, с. Василівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Породинні списки селян та козаків, списки військовозобов’язаних, прибутково-видаткові документи/1899, 1914– 1917 рр./11 спр.
52/ф. 62/Руновщинське волосне правління, с. Рунівщина Полтавського повіту Полтавської губернії/Породинний список селян-власників с. Крутий Берег/1913 р./1 спр.
53/ф. 63/Капустинське волосне правління, с. Капустинці Гадяцького повіту Полтавської губернії/Книга для запису промислових і станових торговельних свідоцтв/1917 р./1 спр.
54/ф. 64/Рашівське волосне правління, с. Рашівка Гадяцького повіту Полтавської губернії/Книга для запису промислових і станових торговельних свідоцтв/1917 р./1 спр.
55/ф. 65/Площанське волосне правління, с. Плоске Полтавського повіту Полтавської губернії/Окладний аркуш домогосподаря с. Плоского/ 1912 р./1 спр.
56/ф. 66/Кирило-Ганнівське волосне правління, с. Кирило-Ганнівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Уставні грамоти селянських товариств, поземельні та страхові списки/1862, 1886, 1890, 1914 рр./10 спр.
57/ф. 67/Мачухівське волосне правління, с. Мачухи Полтавського повіту Полтавської губернії/Породинні списки, межова книга містечка Мачухи/1899, 1913, 1915 рр./12 спр.
58/ф. 68/Абазівське волосне правління, с. Абазівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Породинні списки/1909 р./7 спр.
59/ф. 69/Чутівське волосне правління, с. Чутове Полтавського повіту Полтавської губернії/Прибутково-видаткова книга волосного правління/ 1917 р./1 спр.
60/ф. 70/Кобеляцький повітовий межовий суд, м. Кобеляки Полтавської губернії/Журнали засідань, позовні справи/1829, 1833–1837, 1839, 1842, 1844, 1846–1855, 1860–1862 рр./23 спр.
61/ф. 71/Костянтиноградський повітовий межовий суд, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Протоколи постанов, формулярні списки, прибутково-видаткові книги, настільні реєстри/1834–1837, 1842–1844, 1846–1855, 1857, 1859–1861, 1874 рр./50 спр.
62/ф. 72/Полтавський повітовий межовий суд, м. Полтава Полтавської губернії/Укази, протоколи постанов, журнали засідань, формулярні списки, судові справи/1794, 1817, 1824, 1827, 1830, 1833–1843, 1845–1858 рр./ 77 спр.
63/ф. 73/Гадяцький повітовий межовий суд, м. Гадяч Полтавської губернії/Укази суду, протоколи постанов, журнали засідань, прибутково-видаткові книги, відомості про співробітників суду, формулярні списки, судові справи/1834–1865 рр./88 спр.
64/ф. 74/Зіньківський повітовий межовий суд, м. Зіньків Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, настільні реєстри, прибутково-видаткові книги/1834–1867 рр./57 спр.
65/ф. 75/Зіньківський городовий словесний суд, м. Зіньків Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, прибутково-видаткові книги, судова книга, реєстри вхідних документів/1842, 1844–1853, 1856, 1858–1864 рр./32 спр.
66/ф. 77/Полтавський генеральний суд 1-го департамента, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи постанов, журнали засідань, судові справи/1789, 1794, 1801–1831 рр./383 спр.
67/ф. 78/Полтавський генеральний суд 2-го департамента, м. Полтава Полтавської губернії/Укази сенату і Чернігівського намісництва, журнали, судові справи, справи про купівлю-продаж нерухомості та видачу свідоцтв на володіння маєтками/1716, 1782–1831 рр./2059 спр.
68/ф. 81/Полтавський приказ громадського піклування, м. Полтава Полтавської губернії/Укази Сенату, циркуляри міністерств та губернаторів, протоколи приказу, журнали, документи ощадної каси, прибутково- видаткові книги, книги рахунків/1784–1866 рр./4237 спр.
69/ф. 82/Канцелярія Чернігівського, Полтавського та Харківського генерал-губернатора, м. Полтава Полтавської губернії/Листування про цивільні та карні справи, скарги, прохання, відомості про набір рекрутів та військові частини, призначення та звільнення різних чинів, заворушення бродяг, проведення ярмарок, комплектування шкіл, організацію поштових станцій/1804, 1816, 1818, 1836–1857 рр./25312 спр.
70/ф. 84/Управління малоросійського військового генерал-губернатора, м. Полтава Полтавської губернії/Укази, розпорядження Сенату і генерал-губернатора, прохання, скарги, відомості про пожежі, втікачів селян, ціни на продукти, листування з карних справ, про видачу документів іноземцям, справи про арештантів, розміщення військових частин, Малоросійські козачі полки, списки панських маєтків/1802– 1840 рр./45482 спр.
71/ф. 85/Зіньківський повітовий стряпчий, м. Зіньків Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, відомості про службу чиновників/1857, 1858, 1861, 1863–1869 рр./18 спр.
72/ф. 87/Полтавський повітовий стряпчий, м. Полтава Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, квитанції Полтавської казенної палати/1848, 1860, 1862–1863, 1865, 1867 рр./8 спр.
73/ф. 88/Полтавське губернське казначейство, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, звіти про суми державних прибутків і видатків, прибуткові журнали, різні квитанції, листування з ощадними касами та вкладниками, книги особових рахунків вкладників/1845–1920 рр./192 спр.
74/ф. 89/Полтавське повітове казначейство, м. Полтава Полтавської губернії/Гербові квитанції, окладна книга/1792, 1862, 1864 рр./6 спр.
75/ф. 90/Кобеляцьке повітове казначейство, м. Кобеляки Полтавської губернії/Укази, статути 9-го та 10-го переписів, настільні реєстри про надходження справ і грошей, формулярні списки/1807, 1810, 1818, 1834, 1848, 1850, 1857, 1868–1869, 1872, 1874, 1884, 1888, 1898–1899, 1902, 1906–1908 рр./26 спр.
76/ф. 91/Костянтиноградське повітове казначейство, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Видаткові журнали, листування з управляючими контор, річний звід особових рахунків/1865, 1866, 1902, 1911–1917, 1920 рр./ 34 спр.
77/ф. 92/Зіньківське повітове казначейство, м. Зіньків Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції, укази, плани, звіти, реєстри, листування, окладні та розрахункові книги/1784, 1787, 1791, 1813, 1851–1853, 1863, 1870, 1890, 1896, 1901–1902, 1904–1907, 1909–1912, 1915–1919 рр./106 спр.
78/ф. 97/Костянтиноградська міська дума, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Постанови, доповіді міської думи, постанова 3-го надзвичайного зібрання думи, журнали засідань/1872, 1874, 1876–1895, 1900, 1902–1907, 1911, 1914–1917 рр./139 спр.
79/ф. 98/Полтавське відділення російського для зовнішньої торгівлі банку, м. Полтава Полтавської губернії/Книги поточних рахунків, картки на власників фірм/1912, 1914, 1916, 1917, 1919 рр./11 спр.
80/ф. 99/Податковий інспектор м. Полтави, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, листування з питань торгівлі і сплати податків/1901– 1903, 1905 рр./4 спр.
81/ф. 101/Податковий інспектор Зіньківського повіту, м. Зіньків Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, доповідні волосних управ про видачу паспортів, страхові збори, бухгалтерські документи, листування, список платників податку/1894, 1898, 1901–1903, 1908–1917 рр./32 спр.
82/ф. 102/Гадяцька межова комісія, м. Гадяч Полтавської губернії/ Відомості про розмежування дач і сіл, списки селянських товариств Гадяцького повіту/1872, 1874–1883 рр./8 спр.
83/ф. 103/Гадяцько-Роменська межова комісія, м. Гадяч Полтавської губернії/Прохання, скарги, відомості про розмежування дач Роменського повіту/1864–1881 рр./70 спр.
84/ф. 104/Кременчуцько-Кобеляцька межова комісія, м. Кременчук Полтавської губернії/Відомості про членів комісії/1871–1874 рр./4 спр.
85/ф. 105/Кобеляцька межова комісія, м. Кобеляки Полтавської губернії/Відомості про членів комісії/1860–1861, 1864–1868 рр./6 спр.
86/ф. 108/Костянтиноградська міська управа, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри, постанови міської думи і міської управи, відомості про кількість мешканців за станом, кошториси прибутків міста, видаткові документи, про вибори на різні посади, про збір податків, про продаж з торгів міського майна та землі, відомості про ціни/1863–1919 рр./
1320 спр.
87/ф. 110/Зіньківська повітова земська управа, м. Зіньків Полтавської губернії/Відомості про нерухоме майно, про передачу землі одними власниками іншим/1914–1916 рр./15 спр.
88/ф. 111/Кобеляцька повітова земська управа, м. Кобеляки Полтавської губернії/Документи розпорядчого, медико-ветеринарного, дорожньо- будівельного, економічного, просвітнього відділів/1867–1919 рр./169 спр.
89/ф. 112/Костянтиноградська повітова земська управа, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри, звіти, журнали, постанови Костянтиноградського повітового земського зібрання, прибутково-видаткові відомості, відомості про знахарів, землевласників, вибори гласних, статзвіти, листування/1861, 1865–1918 рр./855 спр.
90/ф. 114/Полтавське товариство взаємного кредиту купців і торгово- промисловців, м. Полтава Полтавської губернії/Касова книга, книга головна, особові рахунки членів товариства з обліку векселів, книги поточних рахунків членів товариства та сторонніх осіб, список членів товариства/1911–1915, 1917–1919 рр./32 спр.
91/ф. 115/Полтавське комерційне товариство взаємного кредиту, м. Полтава Полтавської губернії/Особові рахунки з обліку векселів, поточних рахунків, журнали оборотного капіталу/1912, 1913, 1915–1917, 1919, 1920/21 спр.
92/ф. 116/Зіньківське товариство взаємного кредиту, м. Зіньків Полтавської губернії/Циркуляри центробанка товариств взаємного кредиту, книги обліку векселів, балансова книга, іменні списки на вклади, касово-меморіальні  документи/1909–1920 рр./44 спр.
93/ф. 117/Полтавська лікарська управа, м. Полтава Полтавської губернії/Укази Полтавського губернського правління, щомісячні відомості про хворих, свідоцтва про медичний огляд, листування про відпуск медикаментів, щеплення людей та тварин, відкриття лікарень і аптек/1802– 1865 рр./2059 спр.
94/ф. 118/Полтавська богодільня, м. Полтава Полтавської губернії/ Розпорядження губернської земської управи, прибутково-видаткові книги,  листування про стягнення плати за лікування, книга обліку хворих, відомості на виплату заробітної плати, формулярні списки/1802–1920 рр./3193 спр.
95/ф. 119/Гадяцька міська лікарня, м. Гадяч Полтавської губернії/ Прибутково-видаткові книги, кошторис, журнал прийому хворих/1803, 1805, 1808, 1810, 1811, 1825–1830, 1832, 1834–1840, 1842–1846, 1855–1856, 1862, 1865 рр./60 спр.
96/ф. 120/Зіньківська міська лікарня, м. Зіньків Полтавської губернії/Книги записів прийому хворих, прибутково-видаткові книги/1829, 1831, 1832, 1834–1846, 1856 рр./58 спр.
97/ф. 121/Кобеляцька міська лікарня, м. Кобеляки Полтавської губернії/Книги записів прийому хворих, прибутково-видаткові книги/1832– 1834, 1836, 1841–1846, 1856 рр./38 спр.
98/ф. 122/Костянтиноградська міська лікарня, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Журнали прийому хворих, касові та прибутково- видаткові книги/1835, 1842, 1845–1848, 1851, 1853, 1855, 1857, 1865 рр./ 28 спр.
99/ф. 124/Полтавська повітова землевпорядна комісія, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови комісії, землевпорядні справи, матеріали про переселенців, клопотання сільських товариств про перерозподіл землі/1893, 1896, 1898, 1899, 1902, 1906–1917 рр./496 спр.
100/ф. 125/Кобеляцька повітова землевпорядна комісія, м. Кобеляки Полтавської губернії/Журнали, акти про розподіл землі на одрубні ділянки, список членів Пригарівського і Кишеньківського сільських товариств/1907–1917 рр./46 спр.
101/ф. 126/Костянтиноградська повітова землевпорядна комісія, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Протоколи, польові журнали, списки домовласників, абетка планів землевпорядкування повіту/1910– 1915 рр./56 спр.
102/ф. 127/Зіньківська повітова землевпорядна комісія, м. Зіньків Полтавської губернії/Клопотання селян про розподіл землі на відрубні ділянки, відомості про землеволодіння членів земельних товариств/1911– 1917 рр./12 спр.
103/ф. 128/Гадяцька повітова землевпорядна комісія, м. Гадяч Полтавської губернії/Клопотання селянина Г. Т. Штепи про видачу йому допомоги з землевпорядчого кредиту/1915 р./1 спр.
104/ф. 129/Полтавська контрольна палата, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри держконтролю, журнали контрольної палати, звіти про ревізії, порційні списки лікарських установ, відомості на видачу утримання службовцям різних держустанов, оціночні акти по різних населених пунктах губернії, звіти повітових управ про будівництво/1865–
1878, 1880–1918 рр./319 спр.
105/ф. 131/Полтавські арештантські роти, м. Полтава Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, книги головні, книги запису арештантів/1845–1853, 1865–1873, 1880 рр./139 спр.
106/ф. 132/Полтавський тюремний замок, м. Полтава Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, книги обліку арештантів/1869, 1872, 1874–1880, 1885, 1887, 1890 рр./80 спр.
107/ф. 133/Попечительство Полтавського виправного арештантського відділення, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, наряди, реєстри вхідної та вихідної кореспонденції, прибутково-видаткові книги/1865–1906 рр./257 спр.
108/ф. 134/Полтавський губернський опікувальний в’язницями комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, журнали, прохання і списки арештантів, звіти, списки службовців і листування про них, бухгалтерські документи/1831, 1845–1856, 1858–1875, 1878–1908 рр./3639 спр.
109/ф. 135/Костянтиноградський тюремний замок, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри, річні звіти, відомості про стан в’язниці, списки арештантів, прибутково-видаткові книги, накази з особового складу, судові справи/1859–1860, 1871–1875, 1879–1898, 1900, 1906–1909, 1913–1914 рр./77 спр.
110/ф. 136/Костянтиноградський повітовий опікувальний в’язницями комітет, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Укази, циркуляри, посвідчення, генеральні звіти, відомості про кількість арештантів, кошториси/1858, 1863–1869, 1873–1877, 1882, 1884–1893, 1895, 1898, 1900, 1903, 1904, 1906, 1908, 1909 рр./49 спр.
111/ф. 140/Повітовий член Полтавського окружного суду у Полтавському повіті, м. Полтава Полтавської губернії/Судові справи/1890, 1892, 1895, 1898 рр./5 спр.
112/ф. 141/Повітовий член Полтавського окружного суду у Гадяцькому повіті, м. Гадяч Полтавської губернії/Судові справи/1893, 1897, 1907 рр./3 спр.
113/ф. 142/Повітовий член Полтавського окружного суду у Зіньківському повіті, м. Зіньків Полтавської губернії/Судова справа/1896 р./1 спр.
114/ф. 143/П. А. Перцович, присяжний повірений Полтавського окружного суду, м. Полтава Полтавської губернії/Цивільні та карні справи, угоди, складені з Перцовичем/1900–1918 рр./331 спр.
115/ф. 144/Присяжний повірений Полтавського окружного суду Я. С. Гурович, м. Полтава Полтавської губернії/Позовні заяви/1901 р./ 1 спр.
116/ф. 145/Костянтиноградський городовий сирітський суд, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри, укази сирітського суду, протоколи, журнали, реєстри судових справ, про призначення опікунства, про влаштування у богодільні, звіти, прибуткові книги/1806, 1810, 1842– 1919 рр./702 спр.
117/ф. 146/Кобеляцький городовий сирітський суд, м. Кобеляки Полтавської губернії/Опікунські справи/1916 р./308 спр.
118/ф. 148/Мировий суддя 1-ї дільниці Кобеляцького судово-мирового округу, м. Кобеляки Полтавської губернії/Позовні заяви/1890 р./ 1 спр.
119/ф. 149/Мировий суддя 11-ї дільниці Полтавського судово- мирового округу, м. Полтава Полтавської губернії/Настільний реєстр судових справ/1916 р./1 спр.
120/ф. 150/Мировий суддя 2-ї дільниці Полтавського судово-мирового округу, м. Полтава Полтавської губернії/Судові справи/1890, 1917 рр./2 спр.
121/ф. 151 Мировий суддя 1-ї дільниці Полтавського судово-мирового округу, м. Полтава Полтавської губернії/Судові справи/1880–1881 рр./ 2 спр.
122/ф. 152/Старший фабричний інспектор Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії/Устави, звіти, протоколи іспитів Роменської сільської ремісничої майстерні, книги обліку парових котлів, справи про нагляд за Зіньківською та Сорочинською учбовими майстернями, звіти Пирятинської, Лохвицької ремісничих учбових майстерень/1897, 1902–
1918 рр./9 спр.
123/ф. 153/Мировий суддя 4-ї дільниці Кобеляцького судово-мирового округу, м. Полтава Полтавської губернії/Судова справа/1889 р./1 спр.
124/ф. 154/Мировий суддя 4-ї дільниці Зіньківського судово-мирового округу, м. Зіньків Полтавської губернії/Судові справи/1889–1890 рр./ 2 спр.
125/ф. 155/Мировий суддя 3-ї дільниці Зіньківського судово-мирового округу, м. Зіньків Полтавської губернії/Судова справа/1890 р./1 спр.
126/ф. 156/Мировий суддя 1-ї дільниці Костянтиноградського судово-мирового округу, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Судові справи/1872, 1876, 1885 рр./423 спр.
127/ф. 157/Мировий суддя 6-ї дільниці Кобеляцького судово-мирового округу, м. Кобеляки Полтавської губернії/Опис цивільних справ/ 1916 р./1 спр.
128/ф. 158/Мировий суддя 3-ї дільниці Костянтиноградського судово-мирового округу, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Судові справи/1870, 1885 рр./2 спр.
129/ф. 159/Мировий суддя 4-ї дільниці Костянтиноградського судово- мирового округу, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Цивільні судові справи/1876 р./33 спр.
130/ф. 160/Сімейний архів Авінових Андрія Миколайовича та Олександри Миколаївни, дворяни-поміщиків, м. Полтава Полтавської губернії/ Протоколи, листування, звіти Шедіївських економій/1883–1917 рр./5 спр.
131/ф. 161/ А. А. Безбородько, граф, м. Полтава Полтавської губернії/ Чернетки листів, реєстр справ/1780–1797 рр./11 спр.
132/ф. 163/ В. Є. Бучневич, член Полтавської вченої архівної комісії м.  Полтава Полтавської губернії/Матеріали для статей і книг з історії губернії, окремих міст, листування/1886 р./16 спр.
133/ф. 164/А. Ф. Башилов, поміщик/Геометричний опис земель Мойсеївського маєтку/1792 р./1 спр.
134/ф. 166/В. К. Богданов, поміщик/Виписки з кріпосних книг/ 1913 р./1 спр.
135/ф. 167/Б. А. Білецький, поміщик/Виписки з кріпосних книг, формулярний список, копії атестатів/1843–1916 рр./4 спр.
136/ф. 168/С. Бистреєвський, поручик/Рукопис “Критика існуючих законів про права міських обивателів”/1892 р./1 спр.
137/ф. 169/С. Є. Бразоль, поміщик с. Комиші Зіньківського повіту Полтавської губернії/Книга кінного заводу в с. Комиші, прибутково- видаткові документи, орендні договори, листи, фотокартки, копія герба Є. П. Бразоля/1850–1919 рр./34 спр.
138/ф. 170/Родинний архів Бикових, дворян, с. Янівщина Полтавської губернії/Грамоти про дворянство, видані Биковим, відомості про призначення та рух по військовій службі Бикових, записки Єлизавети Василівни Бикової (уроджена Гоголь) про її життя у родині Гоголь/1805– 1887 рр./44 спр.
139/ф. 171/І. П. Булюбаш, поміщик/Духовні заповіти, виписки із актових книг, свідоцтва, листи, прохання/1808–1914 рр./11 спр.
140/ф. 172/О. Н. Зандер, дружина генерал-майора/Прохання, окладні листи, страхові свідоцтва, листування/1897–1916 рр./4 спр.
141/ф. 173/Довбишев Григорій Данилович, генерал-лейтенант/Листування/1839–1911 рр./6 спр.
142/ф. 174/В. Л. Василевський/Чернетки історії Полтавської 2-ї чоловічої гімназії/1808 р./1 спр.
143/ф. 175/Волков Михайло Олександрович, дворянин с. Рибці Полтавського повіту Полтавської губернії/Плани маєтку, свідоцтва, виписки із метричних книг, атестати/1878–1916 рр./8 спр.
144/ф. 176/Родинний архів М. і Є. Ганько, поміщиків, м. Полтава Полтавської губернії/Метричні виписки, духовні заповіти, прохання, виконавчі листи, листування/1862–1917 рр./8 спр.
145/ф. 177/С. Л. Гаєвський, надвірний радник/Рукопис мемуарів/ 1831 р./1 спр.
146/ф. 178/Н. В. Громєка, поміщик, член Полтавського окружного суду/Акти на землю, діючі договори/1852, 1906 рр./2 спр.
147/ф. 179/ П. Н. Ганько, поміщик/Документи про дворянське зібрання і ополчення, про боротьбу з холерою, списки дворян/1802–1853 рр./ 8 спр.
148/ф. 180/Гриневич Сергій Іванович, поміщик Полтавської губернії, предводитель дворянства/Формулярні списки, маніфести, вірші, духовні заповіти, метричні виписки, листування/1792, 1807–1918 рр./ 84 спр.
149/ф. 182/Контора вотчинної економії графа Ю. Н. Головкіна-Хвощинського, с. Костянтинівка Роменського повіту Полтавської губернії/Касова книга, книга особових рахунків/1903 р./2 спр.
150/ф. 183/М. Ф. Дабич, поміщик, полковник/Межова книга, атестати, грамоти, свідоцтва, послужний список, коротка пам’ятка 14-го гусарського Митавського полку/1878–1917 рр./14 спр.
151/ф. 184/М. Г. Дрозина, вдова купця 2-ї гільдії, м. Кобеляки Полтавської губернії/Виписки із кріпосних і метричних книг, виконавчі листи/1870–1914 рр./6 спр.
152/ф. 186/Єршов Михайло Дмитрович, статський радник/Посвідчення, листування, щоденник, негативи, паспорт, свідоцтво про народження/1916, 1920 рр./4 спр.
153/ф. 187/Є. Животовський, підпоручик/Копія формулярного списку, відомості про просування по службі/1799–1865 рр./1 спр.
154/ф. 188/Родинний архів графів Капністів/Листування, доповідні дописки, посвідчення, прибутково-видаткові книги та звіти Сухорабівської економії, заяви, прохання/1829–1919 рр./57 спр.
155/ф. 189/В. І. Фон-Кнорінг, вихователь Полтавського кадетського корпусу, м. Полтава Полтавської губернії/Формулярний список, посвідчення, атестати, листування/1845–1915 рр./12 спр.
156/ф. 190/П. І. Клименко, інструктор-організатор Звенигородської земської управи/Список організацій, доповідь про організацію “Селянських спілок”, копії телефонограм, посвідчення Полтавської спілки споживчих товариств, листування/1917 р./3 спр.
157/ф. 191/С. І. Корчемський, київський лікарський помічник/Свідоцтва/1906 р./1 спр.
158/ф. 192/Родинний архів князів Кочубеїв, с. ДиканькаПолтавського повіту Полтавської губернії/Купчі записи, універсал гетьмана Скоропадського, духовні заповіти і копії старовинних грамот, позикові листи, листування, журнал мандрування Кочубея до Німеччини, Швейцарії, Франції, прибутково-видаткові відомості по економіях, відомості про навчальні заклади Полтави, Ярославля і Рязані, опис майна гончарних закладів Диканьки, герб роду Кочубеїв/1671–1918 рр./4930 спр.
159/ф. 193/Кальченко Микола Костянтинович, відставний генерал- майор/Листи, прохання, свідоцтва, виписки із кріпосної книги/1853– 1914 рр./2 спр.
160/ф. 194/Ф. М. Колоней, поручик/Копії з указів, листування/1847, 1909 рр./2 спр.
161/ф. 195/Кременчуцька поштово-телеграфна дільниця, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри Катеринославського поштово- телеграфного округу, формулярні списки поштових службовців, телеграми/1909–1918 рр./11 спр.
162/ф. 196/Королевич-Юцевич Кандида Йосипович, дворянин-землевласник, власник Виноградської економії, Куп’янський повіт Харківської губернії/Вимоги на різні матеріали/1904–1905 рр./2 спр.
163/ф. 197/М. М. Королець, поміщик/Свідоцтва і актові виписки про право власності/1887–1917 рр./2 спр.
164/ф. 198/Кондарко Софія Василівна, поміщиця/Листи, заяви, прохання, грошові документи/1880–1906 рр./5 спр.
165/ф. 199/Решетилівське волосне правління, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Книга видачі промислових свідоцтв/ 1916 р./1 спр.
166/ф. 200/Ф. А. Лизогуб, поміщик/Купчі, свідоцтва, метрики, грамоти, посвідчення, виписка із кріпосної книги Чернігівського нотаріального архіву/1870–1913 рр./31 спр.
167/ф. 201/С. І. Лисенко, автор книги “Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии”, м. Полтава Полтавської губернії/ “Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии”/1878– 1904 рр./3 спр.
168/ф. 203/Мировий суддя 4-ї дільниці Полтавського судово-мирового округу/Судова справа/1888 р./1 спр.
169/ф. 204/М. Мізенцева, дружина генерала/Приватне листування/1817–1839 рр./1 спр.
170/ф. 205/Молдавський, полтавський купець, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали, щоденники, касові книги, протоколи і звіти, судові  справи, листування, циркуляри, списки робітників і службовців млина і винокурні, описи й оцінки майна економій/1864–1924 рр./423 спр.
171/ф. 206/Мировий суддя 10-ї дільниці Полтавського судово-мирового округу/Послужний список секретаря Хухрі А. Т./1916–1917 рр./1 спр.
172/ф. 207/Родинний архів Новицьких, поміщиків/Грамоти про присвоєння військових чинів, отримання нагород, опис герба і родовід роду Новицьких, духовний заповіт/1725–1853 рр./32 спр.
173/ф. 208/Родинний архів Неженцевих, поміщиків/Листування, розрахунки планових робіт на руднику, плани, прибутково-видаткова книга/1892–1916 рр./8 спр.
174/ф. 209/Натанзон Арон Маркович, фармацевт, м. Полтава Полтавської губернії/Накази Полтавського губздороввідділу, відомості про організацію окрздороввідділу, список лікарських установ Полтавської губернії, газети “Русские ведомости” та “Киевская мисль”/1917–1920 рр./40 спр.
175/ф. 210/М. Я. Орбеліані, поміщик, власник кінного заводу/Формулярний список Митрофана Яковича Орбеліані, листування, опис страхування рухомості, договори, прибутково-видаткові книги, плани/1871– 1919 рр./8 спр.
176/ф. 211/А. Остроградський, поміщик, с. Мануйлівка Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Укази, документи на право володіння землею/1725 р./1 спр.
177/ф. 212/М. А. Ольховський, завідуючий природничо-історичним музеєм Полтавського губернського земства, м. Полтава Полтавської губернії/Чернетки історії Полтавського музею, відомості про дослідження грунтів, насадження лісів, листування/1890–1909 рр./20 спр.
178/ф. 213/Родинний архів Перців, великих землевласників, Костянтиноградський повіт Полтавської губернії/Нотаріальні документи, плани земельних ділянок/1845–1910 рр./3 спр.
179/ф. 215/Є. В. Петра, поміщик, Федорівська економія, с. Федорівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Економічна книга/1891 р./ 1 спр.
180/ф. 216/Пристав 2-го стану Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляр Костянтиноградського повітового поліцейського управління і рапорти поліцейських урядників/1902 р./1 спр.
181/ф. 217/Л. В. Падалка, історик, м. Полтава Полтавської губернії/ Рукописи, статті, листування/1904 р./13 спр.
182/ф. 218/І. Ф. Павловський – історик, м. Полтава Полтавської губернії/Статті і замітки для друкування в “ТПУАК”, лекції професора Антоновича, списки службовців кадетського корпусу, особові документи, лекції з російської історії, листування, фотознімки, вирізки із газет, біографії наукових і громадських діячів Полтавщини/1778, 1795, 1818–1898 рр./ 46 спр.
183/ф. 219/Родинний архів Попових, поміщиків/Атестати, свідоцтва, нотаріальні документи, розписки про позику грошей, метричні виписки і довідки/1771–1917 рр./7 спр.
184/ф. 220/Родзянко, поміщик/Документи про продаж маєтку/1798 р./ 1 спр
185/ф. 221/Родинний архів князів Репніних, м. Яготин Пирятинського повіту Полтавської губернії/Листи російських царів, державних діячів, військовоначальників, судові справи, звіти економій, опис маєтку в Яготині, листування/1720–1849 рр./1175 спр.
186/ф. 223/В. В. Скаржинський, поміщик/Свідоцтво про одруження Т. В. Фролова-Багрєєва з С. В. Скаржинською, розписки Фролової-Багрєєвої, духовний заповіт, банківські посвідчення/1854–1917 рр./15 спр.
187/ф. 224/С. Г. Семенченко, присяжний повірений, м. Полтава Полтавської губернії/Цивільні судові справи про маєтки, духовні заповіти, опис ревізьких реєстрів, звіти, листування, фотокартки і малюнки, документи членів родини/1812–1919 рр./323 спр.
188/ф. 225/Сухин Модест Костянтинович, дворянин/Нотаріальні документи, атестат зрілості, копія указу про надання дворянства, листування/1899–1917 рр./9 спр.
189/ф. 226/Є. Є. Саранчов, член Полтавської губернської земської управи/Телеграми, замітки, службове та приватне листування/1836– 1918 рр./6 спр.
190/ф. 227/І. А. Синяговський, технік/Контрольна книжка І. А. Синяговського/1919 р./1 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна2

Поделиться

2

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

191/ф. 228/Пристав 3-го стану Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Відомості про захворювання чумою худоби у Костянтиноградському повіті/1892 р./1 спр.
192/ф. 229/А. П. Сулима, поміщик/Нотаріальні документи, записні книги, прибутково-видаткові відомості, укази Лохвицької опіки, опис будівель і рухомого майна Грабиновщанської економії, річні звіти Грабиновщанської та Любимівської економії, листування/1734, 1911– 1917 рр./38 спр.
193/ф. 230/Родинний архів графів фон-Сухтелен/Листи, копія родоводу, біографія графа Павла Петровича Сухтелен, свідоцтво про одруження/1803–1895 рр./4 спр.
194/ф. 231/Г. П. Сенютович-Бережний, присяжний повірений/Прохання, виконавчі листи, апеляційні скарги, свідоцтва, договори, листування/1893–1917 рр./17 спр.
195/ф. 232/Чуб Андрій Іванович, козак м. Яреськи Миргородського повіту Полтавської губернії/Купчі розписки на землю/1840 р./1 спр.
196/ф. 233/Баляснівське волосне правління, с. Балясне Зіньківського повіту Полтавської губернії/Книга видачі промислових і станових купецьких свідоцтв та безкоштовних промислових квитків на 1917 р./1917 р./1 спр.
197/ф. 234/Родинний архів А. П. та П. В. Фролових-Багрєєвих/Копії рапортів управляючого економією Фролова-Багрєєва в с. Савинцях Миргородського повіту/1858–1859 рр./1 спр.
198/ф. 235/ М. І. Федюшко (псевдонім Євшан), критик/Листи різних осіб/1905–1913 рр./1 спр.
199/ф. 236/Г. І. Фесенко, поміщик/Виписка із кріпосної книги і страховий поліс/1907–1916 рр./1 спр.
200/ф. 237/Феофан, єпископ Полтавський і Переяславський, м. Полтава Полтавської губернії/Листи різних осіб/1913–1917 рр./1 спр.
201/ф. 238/І. К. Хрещатицький, командир 26-го Донського козачого полку/Грамоти, списки Донських козачих полків, накази, рапорти, вірші, родинні списки Хрещатицьких, послужний список підполковника Хрещатицького/1831–1917 рр./9 спр.
202/ф. 239/Чижевський Павло Іванович, дворянин, член правління Полтавського товариства взаємного кредиту, м. Полтава Полтавської губернії/Листування, плани виготовлення плодоовочесушарок і печей з обпалу цегли/1911–1917 рр./6 спр.
203/ф. 240/Родинний архів Шамрів, селяни-власники с. Сухорабівка Хорольського повіту Полтавської губернії/Метричні виписки, уставна грамота, прохання, заяви, свідоцтва, посвідчення, виписки із сімейного списку, ухвала Сухорабівського сільського товариства, прибутково-видаткові книги, плани і описи майна/1853–1875 рр./15 спр.
204/ф. 241/В. О. Щепотьєв, професор історичного факультету, м. Полтава Полтавської губернії/Щоденники/1923–1927 рр./7 спр.
205/ф. 243/Нотаріус Д. В. Слободський, м. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1914–1918 рр./6 спр.
206/ф. 244/Нотаріус В. В. Слободський, м.  Зіньків Полтавської губернії/Актові книги/1889–1892, 1898–1905, 1907,1908, 1910, 1911 рр./29 спр.
207/ф. 245/Нотаріус В. П. Горев, м. Гадяч Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1912–1914 рр./20 спр.
208/ф. 246/Нотаріус І. І. Саволаїн, м. Зіньків Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1900–1917 рр./43 спр.
209/ф. 247/Нотаріус Будаговський, м. Зіньків Полтавської губернії/ Актові книги/1969–1874 рр./5 спр.
210/ф. 248/Нотаріус А. С. Писаревський, м. Гадяч Полтавської губернії/Актові книги, реєстри/1899–1909 рр./25 спр.
211/ф. 249/Нотаріус Н. Л. Свентицький, м. Зіньків Полтавської губернії/Актові книги/1875–1889 рр./9 спр.
212/ф. 250/Нотаріус Л. С. Білецький, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1906–1911 рр./75 спр.
213/ф. 251/Нотаріус Б. Л. Білецький, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1911–1916, 1918, 1919 рр./69 спр.
214/ф. 252/Нотаріус Б. Л. Білецький, м. Гадяч Полтавської губернії/ Актові книги/1911 р./3 спр.
215/ф. 253/Нотаріус В. С. Окоряков, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1906–1916 рр./67 спр.
216/ф. 254/Нотаріус І. Х. Ігітханов, м. Царичанка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Актова книга/1916 р./1 спр.
217/ф. 255/Нотаріус М. А. Жданов, м. Кобеляки Полтавської губернії/ Актові книги, наряди/1915–1917 рр./5 спр.
218/ф. 256/Нотаріус В. К. Греков, м.  Решетилівка Полтавської губернії/Актова книга/1917 р./1 спр.
219/ф. 257/Нотаріус П. Клюшников, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги/1886–1902 рр./37 спр.
220/ф. 258/Нотаріус П. К. Селиваненко, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1903–1917 рр./57 спр.
221/ф. 259/Нотаріус Г. Г. Юріїв, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актові книги/1909–1916 рр./56 спр.
222/ф. 260/Нотаріус В. Ф. Базилевич , м. Гадяч Полтавської губернії/ Актові книги/1890–1901 рр./29 спр.
223/ф. 261/Нотаріус І. І. Чепіга, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги, справи про оформлення нотаріальних актів/1913–1919 рр./27 спр.
224/ф. 262/Нотаріус Г. Стеценко, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1870, 1873, 1874, 1876–1884, 1886–1912 рр./299 спр.
225/ф. 263/Нотаріус А. Ракович, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги/1870–1873 рр./6 спр.
226/ф. 264/Нотаріус І. Гуревич, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актова книга/1873 р./1 спр.
227/ф. 265/Нотаріус А. Ф. Біляківський, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1869–1876, 1878–1887 рр./71 спр.
228/ф. 266/Нотаріус А. Г. Джигиль, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1897–1919 рр./545 спр.
229/ф. 267/Нотаріус А. Н. Дараган, м. Гадяч Полтавської губернії/Актові книги/1869–1887 рр./30 спр.
230/ф. 268/Нотаріус І. М. Мединцев, м. Сахновщина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1912–1916 рр./20 спр.
231/ф. 269/Нотаріус І. М. Мединцев, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1916–1919 рр./22 спр.
232/ф. 270/Нотаріус Д. Г. Єрофілов, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги/1877, 1878, 1880, 1881, 1883–1888 рр./16 спр.
233/ф. 271/Нотаріус Н. А. Приходько, м. Полтава Полтавської губернії/ Актова книга/1917 р./1 спр.
234/ф. 272/Нотаріус П. І. Ванич, м. Сахновщина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1916–1917 рр./4 спр.
235/ф. 273/Нотаріус М. П. Барановський, м. Гадяч Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1915–1919 рр./10 спр.
236/ф. 274/Нотаріус Г. Гурвич, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1869–1892 рр./110 спр.
237/ф. 275/Нотаріус С. Є. Шопен, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1903–1912 рр./88 спр.
238/ф. 267/Нотаріус В. Копитін, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги/1892–1894 рр./5 спр.
239/ф. 277/Нотаріус В. П. Неєлов, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги/1873, 1875, 1877 рр./6 спр.
240/ф. 278/Нотаріус Л. Г. Чернець, м. Кобеляки Полтавської губернії/ Актові книги/1870–1874, 1877, 1879, 1880, 1883–1885, 1887–1890 рр./ 15 спр.
241/ф. 279/Нотаріус І. Ф. Плотницький , м. Карлівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1914–1915 рр./2 спр.
242/ф. 280/Нотаріус В. Н. Даценко, м. Царичанка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1911–1912 рр./11 спр.
243/ф.  281/Нотаріус А. Ільїнський, м. Зіньків Полтавської губернії/ Актові книги/1873–1874, 1876, 1879, 1881–1884 рр./9 спр
244/ф. 282/Нотаріус А. П. Марусов, м. Зіньків Полтавської губернії/ Актові книги/1876–1890 рр./27 спр.
245/ф. 283/Нотаріус П. М. Стоянов, м. Гадяч Полтавської губернії/ Актові книги/1901–1903, 1905–1915 рр./41 спр.
246/ф. 284/Нотаріус В. В. Давидов, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1900–1907 рр./49 спр.
247/ф. 285/Нотаріус Н. Г. Борсук, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1888–1889 рр./8 спр.
248/ф. 286/Нотаріус М. С. Чигир, м. Гадяч Полтавської губернії/ Актові книги/1880, 1886–1889 рр./12 спр.
249/ф. 287/Нотаріус А. А. Левченко, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1893–1895 рр./12 спр.
250/ф. 288/Нотаріус Д. Н. Гудим, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1914–1915 рр./9 спр.
251/ф. 289/Нотаріус Н. А. Дашкевич, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1915 р./7 спр.
252/ф. 290/Нотаріус С. М. Миклашевський, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1895–1899 рр./15 спр.
253/ф. 291/Нотаріус П. Я. Грозинський, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1915–1919 рр./41 спр.
254/ф. 292/Нотаріус Д. Н. Померанцев, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги, наряди/1914–1919 рр./35 спр.
255/ф. 293/Нотаріус Л. А. Золотарьов, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1912–1915 рр./44 спр.
256/ф. 294/Нотаріус В. С. Свириденко, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актові книги, вхідні папери/1899–1915 рр./55 спр.
257/ф. 295/Нотаріус В. П. Яновський, м. Гадяч Полтавської губернії/ Актові книги/1888–1895 рр./26 спр.
258/ф. 296/Нотаріус А. К. Фатеєв, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1869–1894 рр./108 спр.
259/ф. 297/Нотаріус Л. І. Устименко, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актові книги/1872–1892, 1913 рр./19 спр.
260/ф. 298/Нотаріус К. А. Фатеєв, м. Кобеляки Полтавської губернії/ Актові книги/1895–1899 рр./10 спр.
261/ф. 299/Нотаріус А. І. Жданович-Пономаренко, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актові книги/1899–1909 рр./28 спр.
262/ф. 300/Нотаріус А. П. Хоєцький, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1913–1914 рр./22 спр.
263/ф. 301/Нотаріус В. П. Горев, м. Полтава Полтавської губернії/ Актові книги/1915–1919 рр./28 спр.
264/ф. 302/Нотаріус Т. А. Проценко, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1909–1910 рр./4 спр.
265/ф. 303/Нотаріус Н. Л. Свентицький, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1889–1892 рр./16 спр.
266/ф. 304/Нотаріус В. С. Свириденко, м. Зіньків Полтавської губернії/Актові книги/1893–1899 рр./13 спр.
267/ф. 305/Нотаріус М. І. Звенятський, м. Полтава Полтавської губернії/Актові книги/1893–1903 рр./51 спр.
268/ф. 306/Нотаріус К. Ф. Ходаковський, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актові книги/1891–1898 рр./14 спр.
269/ф. 307/Нотаріус А. Г. Джигиль, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актова книга/1893–1895 рр./4 спр.
270/ф. 308/Нотаріус Н. Є. Шопен, м. Білики Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1870, 1872 рр./3 спр.
271/ф. 309/Нотаріус І. А. Сушицький, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Актові книги/1898–1905 рр./26 спр.
272/ф. 310/Нотаріус А. В. Лоташевський, м. Царичанка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1912–1915 рр./17 спр.
273/ф. 311/Нотаріус Д. В. Слободський, м. Зіньків Полтавської губернії/Актові книги/1912–1914 рр./10 спр.
274/ф. 312/Нотаріус Н. А. Приходько, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1910–1917 рр./34 спр.
275/ф. 313 Нотаріус В. С. Архипович, м. Нехвороща Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1912–1917 рр./29 спр.
276/ф. 314/Полтавська повітова з виборів до I, і II Державних Дум комісія, м. Полтава Полтавської губернії/Ухвали волосних сходів, списки уповноважених, балотувальні списки/1905–1906 рр./3 спр.
277/ф. 315/Гадяцька повітова з виборів до I, II, і III Державних Дум комісія, м. Гадяч Полтавської губернії/Журнали, настільні реєстри, заяви про включення до списків виборців, акти та протоколи міської виборчої комісії, списки осіб, що балатувалися, ухвали волосних сходів/1905– 1907 рр./35 спр.
278/ф. 316/Зіньківська повітова з виборів до I, II, III, і IV Державних Дум комісія, м. Зіньків Полтавської губернії/Відомості про вибори уповноважених, розгляд списків виборців/1905–1907, 1912 рр./186 спр.
279/ф. 317/Кобеляцька повітова з виборів до I, II, III, і IV Державних Дум комісія, м. Кобеляки Полтавської губернії/Розпорядження уряду про проведення виборів, виборчі картки, заяви про включення до списків виборців, відомості про затвердження ухвал волосних сходів/1905–1908, 1912 рр./116 спр.
280/ф. 318/Полтавське виправне арештантське відділення, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про кількість арештантів, прибутково- видаткові книги, книги реєстрації наглядачів/1873–1876, 1897 рр./44 спр.
281/ф. 320/Полтавське лісництво, м. Полтава Полтавської губернії/ Накази, звіти про лісові дачі, матеріали про лісорозробки, культивацію лісів, стан лісової стражі/1839, 1846, 1848, 1850, 1852–1900, 1905, 1908–1916, 1922–1924 рр./623 спр.
282/ф. 321/Лісничий Кременчуцько-Полтавського лісництва Полтавської губернії/Відомості про лісорозробки і лісову стражу/1901–1913 рр./ 239 спр.
283/ф. 322/Лісничий Костянтиноградського лісництва, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Звіти, відомості про ліси, лісорозробки/1843 р./ 125 спр.
284/ф. 323/Розсошинське лісництво, с. Розсошенці Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Головного управління землеробства і держмайна, відомості про стан господарського плану,  грошових видатків, про лісову стражу/1907–1909, 1911–1916, 1920 рр./ 77 спр.
285/ф. 325/Великобудищанський Свято-Преображенський жіночий монастир, с. Великі Будища Зіньківського повіту Полтавської губернії/ Укази духовної консисторії, рапорти монастиря, книга видачі жалування, прибутково-видаткові книги, реєстри майна/1771–1876 рр./35 спр.
286/ф. 326/Захарово-Єлизаветинська церква, с. Піщане Полтавського повіту Полтавської губернії/Книга указів Полтавської духовної консисторії/1849–1884 рр./3 спр.
287/ф. 327/Троїцька церква, с. Мильці Полтавського повіту Полтавської губернії/Метрична книга/1741–1764 рр./1 спр.
288/ф. 328/Архидияконо-Стефанівська церква, с. Козло-Ольшана Полтавського повіту Полтавської губернії/Метрична книга/1785–1786 рр./1 спр.
289/ф. 329/Успенська церква, с. Кишеньці Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Сповідальна книга, опис церковного майна/1742–1824 рр./ 2 спр.
290/ф. 330/Різдво-Богородична церква, с. Юрки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Метрична книга/1756–1789 рр./1 спр.
291/ф. 331/Іоанно-Богословська церква, с. Сокілка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Прибутково-видаткова книга/1781–1809 рр./ 1 спр.
292/ф. 332/Успенська церква, м. Орлик Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Метрична книга/1810–1820 рр./1 спр.
293/ф. 333/Успенська церква, с. Шишаки Миргородського повіту Полтавської губернії/Метричні книги, прибутково-видаткові книги, укази імператорів, Синоду/1741–1813 рр./5 спр.
294/ф. 334/Преображенська церква, м. Гадяч Полтавської губернії/ Прибутково-видаткова книга/1748–1749 рр./1 спр.
295/ф. 335 Троїцька церква, с. Лазьки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Метрична книга/1752–1770 рр./1 спр.
296/ф. 336/Георгіївська церква, с. Лелюхівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Церковний опис будівель і майна, книга відвідувачів/1825–1870 рр./2 спр.
297/ф. 337/Хрестовоздвиженська церква, с. Лучки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Реєстр церковних речей, укази імператорів, Синоду/1767–1799 рр./2 спр.
298/ф. 338/Спаська церква, м. Полтава Полтавської губернії/Книга про витрати церковних грошей/1847–1849 рр./1 спр.
299/ф. 339/Троїцька церква, с. Книшівка Гадяцького повіту Полтавської губернії/Книга указів/1723–1729 рр./1 спр.
300/ф. 340/Преображенська церква, с. Кишеньці Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Опис церковного майна/1827 р./1 спр
301/ф. 341/Покровська церква, с. Великий Перевіз Миргородського повіту Полтавської губернії/Відомості обліку пожертв, прибутків і видатків, укази і листування з благочинними/1897–1910 рр./3 спр.
302/ф. 342/Полтавське губернське особливе про земські повинності присутствіє, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали, наряди, справи про пожертви, довідкові ціни по губернії, асигнування коштів на ремонти/1847–1848, 1851–1872 рр./279 спр.
303/ф. 343/Костянтиноградське повітове у селянських справах присутствіє, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Акти про ревізії грошових сум, доповідні волосних правлінь/1876–1877, 1882 рр./1 спр.
304/ф. 344/Полтавське міське з квартирного податку присутствіє, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови, журнали, книга реєстрації заяв, списки платників податку/1894, 1905–1908 рр./7 спр.
305/ф. 345/Полтавський приказ поселених при м. Полтаві суконних фабрикантів, м. Полтава Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, реєстри справ про розгляд скарг, прохань, провин/1810–1868 рр./217 спр.
306/ф. 346/Полтавський губернський комітет з поселення в Полтавській губернії іноземних суконних фабрикантів, м. Полтава Полтавської губернії/Інструкції для іноземних фабрикантів, прибутково-видаткові книги, породинний список костянтиноградських фабрикантів, відомості про виділення їм землі на околицях м. Кременчука, про заготівлю вовни, постачання сукна/1805–1867 рр./369 спр.
307/ф. 347/Комісія, заснована для перевірки рахунків Полтавського приказа громадського опікування, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали, прибутково-видаткові книги, звіти/1837–1841 рр./35 спр.
308/ф. 348/Комітет, заснований в м. Полтаві для складання кошторису про земські повинності, м. Полтава Полтавської губернії/Табель про населення заштатного міста Глинська Роменського повіту Полтавської губернії/1818 р./1 спр.
309/ф. 349/Костянтиноградський повітовий справник, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри Полтавського губернського правління, листування, судові справи, відомості про епідемії/1876–1917 рр./ 9 спр.
310/ф. 350/Кобеляцький повітовий справник, м. Кобеляки Полтавської губернії/Циркуляри Департаменту поліції і Полтавського губернського правління/1917 р./1 спр.
311/ф. 354/Зіньківська міська поліція, м. Зіньків Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, судові справи/1828, 1856–1857 рр./2 спр.
312/ф. 355 Щербанівське волосне правління, с. Щербані Полтавського повіту Полтавської губернії/Подвірний опис державних селян/1859 р./ 1 спр.
313/ф. 356/Супрунівська допоміжна ощадна каса, с. Супрунівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Книги особових рахунків позичальників/1907, 1911, 1912 рр./4 спр.
314/ф. 357/Диканська волосна допоміжна ощадна каса, с. Диканька Полтавського повіту Полтавської губернії/Розписки про позови/1911– 1917 рр./1 спр.
315/ф. 358/Зіньківська ощадно-позичкова каса, м. Зіньків Полтавської губернії/Книги особових рахунків, книги головні, заяви вкладників, річний звіт/1885, 1890, 1891, 1893–1895, 1900, 1902–1904, 1906–1920 рр./52 спр.
316/ф. 359/Велико-Павлівська допоміжна каса, с. Велика Павлівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Касова книга/1903 р./1 спр.
317/ф. 360/Братешківський волосний суд, с. Братешки Полтавського повіту Полтавської губернії/Судова справа/1897 р./1 спр.
318/ф. 361/Зіньківський волосний суд, м. Зіньків Полтавської губернії/Протоколи засідань/1913 р./1 спр.
319/ф. 362/Полтавський губернський комітет у справах дрібного кредиту, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, звіти, протоколи, постанови допоміжних ощадкас, листування/1904–1916 рр./355 спр.
320/ф. 363/7-й округ Полтавського губернського акцизного управління/Циркуляри Полтавського губернського акцизного управління, книга головна, прибутково-видаткові книги/1864–1882 рр./22 спр.
321/ф. 364/10-й округ Полтавського губернського акцизного управління/Циркуляри, бухгалтерські книги, книги виданих патентів/1863– 1865 рр./11 спр.
322/ф. 365/Полтавський губернський комітет про нагляд за роздрібною торгівлею гарячих напоїв, м. Полтава Полтавської губернії/Розгляд скарг і рапортів, матеріали перевірок, відомості про прийом та звільнення службовців, ціни на напої/1842–1851 рр./57 спр.
323/ф. 366/Полтавська агенція Московського страхового від пожеж товариства, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри Московського страхового від пожеж товариства, звіти та плани, касові книги/1884– 1917 рр./22 спр.
324/ф. 367/Полтавська агенція страхового товариства міського майна, м. Полтава Полтавської губернії/Книга страхування будівель міського майна/1916 р./1 спр.
325/ф. 368/Полтавське товариство взаємного страхування, м. Полтава Полтавської губернії/Звіт управління Полтавського товариства взаємного страхування, документи про оформлення страхування майна/1896, 1900, 1905–1907 рр./48 спр.
326/ф. 369 Полтавський губернський статистичний комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, клірові та статистичні відомості, подвірні описи, прибутково-видаткові книги, книги метричних записів/1842–1916 рр./629 спр.
327/ф. 371/Інспектор лікувальних закладів Київського військового округу капітан Аглаїмов, м. Полтава Полтавської губернії/Накази і циркуляри головного інспектора лікувальних закладів Київського військового округу, списки персоналу Полтавського шпиталю Червоного Хреста, відомості про наявність хворих і поранених воїнів, нагородні списки/1915–1916 рр./ 2 спр.
328/ф. 372/Полтавський губернський віспяний комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови про щеплення, заснування губернських і повітових комітетів зі щеплення, щорічні відомості про щеплення, журнали губернського віспяного комітету, листування/1811–1858 рр./184 спр.
329/ф. 373/Полтавський губернський комітет громадського здоров’я, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, відомості про хвороби великої рогатої худоби/1852–1859 рр./52 спр.
330/ф. 374/Полтавський губернський комітет боротьби з холерою, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження на витрату коштів для боротьби з холерою, прибутково-видаткова книга/1847–1850 рр./14 спр.
331/ф. 375/Полтавське окружне управління державного майна, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження, звіти, прибутково-видаткові книги, відомості про продаж лісоматеріалів/1844–1862 рр./ 13 спр.
332/ф. 376/Полтавська палата державного майна, м. Полтава Полтавської губернії/Рапорти повітових судів, здавальні відомості, документи господарського відділу/1824–1866 рр./420 спр.
333/ф. 377/Любимівське товариство домогосподарів, с. Любимівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Книга постанов сходу Любимівського товариства/1907–1916 рр./1 спр.
334/ф. 380/Кобеляцьке повітове дворянське депутатське зібрання, м. Кобеляки Полтавської губернії/Циркуляри, формулярні списки, свідоцтва, списки козаків, які служили у дворянському ополченні, прибутково-видаткові книги/1811–1841 рр./12 спр.
335/ф. 381/Костянтиноградське повітове дворянське депутатське зібрання, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Листування про облік земельних ділянок, стягнення губернського приватного збору/1881–1903 рр./ 5 спр.
336/ф. 382/Полтавська дворянська опіка, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, опікунські справи/1784–1859 рр./379 спр.
337/ф. 383/Кобеляцька дворянська опіка, м. Кобеляки Полтавської губернії/Укази Полтавського губернського правління, опікунські справи/1828, 1830, 1847, 1848 рр./5 спр.
338/ф. 384/Костянтиноградська дворянська опіка, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Журнали, опікунські справи/1788–1866 рр./97 спр.
339/ф. 385/Гадяцька дворянська опіка, м. Гадяч Полтавської губернії/ Журнали засідань/1831 р./1 спр.
340/ф. 386/Дворянська каса взаємодопомоги, м. Полтава Полтавської губернії/Справи про видачу позики дворянам/1900–1917 рр./462 спр.
341/ф. 387/Будинок опіки безпритульних дворян, м. Полтава Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги/1897–1917 рр./107 спр.
342/ф. 388/Будинок опіки безпритульних дворян, с. Рибці Полтавського повіту Полтавської губернії/Фінансові документи/1910–1911 рр./ 11 спр.
343/ф. 389/Полтавський будинок виховання бідних дворян, м. Полтава Полтавської губернії/Формулярні списки, прибутково-видаткові книги/1804–1814, 1816–1834, 1836–1846 рр./162 спр.
344/ф. 390/Полтавський дворянський пансіон-притулок, м. Полтава Полтавської губернії/Плани і кошториси притулку, списки кандидатів на утримання та вихованців притулку, книга протоколів засідань виховательської ради/1900–1916 рр./32 спр.
345/ф. 391/Управління начальника Полтавського дворянського земського війська, м. Полтава Полтавської губернії/Довідки про суми на провіант і фураж, рапорти старшин, звітні відомості про видачу грошей і провіанту, списки службовців Полтавського ополчення, прибутково-видаткові книги/1812–1814 рр./27 спр.
346/ф. 392/Полтавський дворянський земський лазарет для поранених воїнів при дворянському будинку, м. Полтава Полтавської губернії/Книги  запису поранених воїнів, прибутково-видаткові книги, господарські звіти, список книг бібліотеки лазарету/1914–1917 рр./13 спр.
347/ф. 393/Пристав 1-ї частини м. Полтава Полтавської губернії/ Циркуляри, протоколи, листування про розшук поліцією осіб, їх списки/1907, 1908, 1917 рр./3 спр.
348/ф. 394/Пристав 3-го стану Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Рапорти і копії циркулярів, таємне листування про розшук, про поліцейських чинів, епідемії/1903–1914 рр./6 спр.
349/ф. 395/Міський суддя 1-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Кримінальні справи/1895–1910 рр./10 спр.
350/ф. 396/Міський суддя 2-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Цивільні і кримінальні судові справи/1891–1910 рр./43 спр.
351/ф. 397/Міський суддя 3-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Кримінальні і цивільні судові справи/1894–1909 рр./35 спр.
352/ф. 398/Міський суддя, м. Костянтиноград Полтавської губернії/ Судові кримінальні справи/1899–1913 рр./24 спр.
353/ф. 399/Мировий суддя 4-ї дільниці Гадяцького судово-мирового округу Полтавської губернії/Цивільна судова справа/1889 р./1 спр.
354/ф. 400/Кобеляцький з’їзд мирових суддів, м. Кобеляки Полтавської губернії/Судові справи/1869–1890 рр./5 спр.
355/ф. 401/Костянтиноградський з’їзд мирових суддів, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Судові справи, відомості про службовців/1869–1916 рр./11 спр.
356/ф. 402/Мировий посередник 2-ї дільниці Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Відомості про стан пожежних інструментів у волостях/1870 р./1 спр.
357/ф. 403/Мировий посередник 3-ї дільниці Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри Полтавського губернського у селянських справах присутствія/1861 р./1 спр.
358/ф. 404/З’їзд мирових посередників Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань/1861, 1865 рр./2 спр.
359/ф. 405/Костянтиноградський повітовий з’їзд мирових суддів, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Кримінальні судові справи, адміністративні справи про виділення та закріплення землі/1884, 1897, 1898, 1901, 1908–1910, 1912, 1913 рр./55 спр.
360/ф. 406/Полтавський повітовий з’їзд мирових суддів, м.  Полтава Полтавської губернії/Адміністративні, судові цивільні та кримінальні справи/1891–1906 рр./188 спр.
361/ф. 407/Гадяцький повітовий з’їзд мирових суддів, м. Гадяч Полтавської губернії/Судова справа/1912–1916 рр./1 спр.
362/ф. 408/Полтавський губернський архітектор, м. Полтава Полтавської губернії/Листування з питань будівництва/1818–1843 рр./479 спр.
363/ф. 409/Полтавський губернський тимчасовий комітет з введення в дію положення про земські установи, м. Полтава Полтавської губернії/ Положення про земські установи в повітах/1864 р./13 спр.
364/ф. 410/Полтавське губернське правління сільського будівництва, м. Полтава Полтавської губернії/Листування про сільське будівництво/1916–1917 рр./14 спр
365/ф. 411/Полтавська губернська комісія народного продовольства, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, звіти, документи повітових комісій, відомості про неврожай 1833 р., допомогу голодуючим, запаси хліба, ціни на продовольство, прийом та просування по службі чиновників/1822–1868 рр./624 спр.
366/ф. 412/Кобеляцька повітова комісія народного продовольства, м. Кобеляки Полтавської губернії/Список військових поселенців і козаків Китайгородської волості, додатковий список про військові повинності/1833–1834 рр./3 спр.
367/ф. 413/Комісія продовольчих крамниць Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії/Квитанції з хлібної операції поміщицьких селян Полтавської губернії/1846, 1847 рр./15 спр.
368/ф. 414/Полтавський губернський продовольчий комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Журнал засідань особливої наради/1914–1915 рр./ 1 спр.
369/ф. 415/Полтавський губернський комітет кіннозаводства, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, звіти про стан земської стайні та кіннозаводства у губернії/1843–1855 рр./330 спр.
370/ф. 416/Редакція журналів “Вестник южно-русского животноводства” і “Союз покровительства животных”, м. Полтава Полтавської губернії/Оригінали статей, листування з передплатниками і редакціями, список книг і журналів бібліотеки редакції/1907–1911 рр./77 спр.
371/ф. 418/Полтавський губернський комітет опікування народної тверезості, м. Полтава Полтавської губернії/Звіти, відомості про просвітні будинки/1897–1916 рр./33 спр.
372/ф. 419/Полтавське товариство опікування про бідних, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань, журнали, книга запису членів товариства, звіти, акти, пояснювальні записки і листування/1881–1917 рр./ 13 спр.
373/ф. 420/Полтавський міський ломбард, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про збори/1914–1915 рр./1 спр.
374/ф. 421/Полтавський розпорядчий комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Рапорти/1903–1917 рр./7 спр.
375/ф. 422/Костянтиноградське громадське спрощене управління, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Довідник цін, розпорядження Полтавського губернського правління, книги про оброчні статті, записи доручень з торговельних справ, прибутково-видаткові документи/1865, 1867–1872,1876, 1905, 1917 рр./36 спр.
376/ф. 423/Костянтиноградська повітова квартирна комісія, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Прибутково-видаткова книга, листування про розквартирування військових частин/1858, 1865–1872 рр./13 спр.
377/ф. 424/Комітет, заснований в м. Гадяч на випадок пожеж, м. Гадяч Полтавської губернії/Відомості про видачу позик, допомоги постраждалим від пожежі/1850–1851 рр./39 спр.
378/ф. 425/Комітет з улаштування народних читань в м. Полтаві, м. Полтава Полтавської губернії/Прохання про влаштування народних читань у м. Полтаві/1893 р./1 спр.
379/ф. 426/Полтавська губернська вчена архівна комісія, м. Полтава Полтавської губернії/Список членів комісії, протоколи засідань, анкети на волосні архіви, книги обліку сплати членських внесків, різні наукові матеріали/1903–1916 рр./8 спр.
380/ф. 427/Кобеляцька повітова училищна рада, м. Кобеляки Полтавської губернії/Списки учнів народних училищ повіту, метрики, посвідчення, реєстр вихідних паперів/ 1902 р./1 спр.
381/ф. 428/Полтавське благодійне товариство допомоги учням, м. Полтава Полтавської губернії/Списки членів товариства, прохання про видачу допомоги, вибірки зі звітів/1882–1916 рр./7 спр.
382/ф. 429/Полтавське училище для дітей канцелярських службовців, м. Полтава Полтавської губернії/Статут училища, журнал опікунської ради, прибутково-видаткові журнали/1851, 1856, 1859–1861 рр./17 спр.
383/ф. 431/Полтавська 2-га (дворянська) чоловіча гімназія, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, звіти, класні журнали, відомості про успішність, списки вибувших з гімназії, відомості про нагородження учнів медалями, формулярні списки, листування/1906–1913, 1915–1919 рр./ 55 спр.
384/ф. 433/Полтавська приватна жіноча гімназія Н. А. Старицької, м. Полтава Полтавської губернії/Книги оцінок, відомості випускних іспитів, атестати та свідоцтва/1908–1919 рр./18 спр.
385/ф. 434/ Полтавська приватна жіноча гімназія Вахніної, м. Полтава Полтавської губернії/Списки учениць, викладачів, класні журнали, відомості з особового складу/1902–1920 рр./78 спр.
386/ф. 435/Полтавське єпархіальне жіноче училище, м. Полтава Полтавської губернії/Класні журнали, бухгалтерські звіти, атестати, прохання, списки учениць, формулярні списки, кошторис/1868–1919 рр./95 спр.
387/ф. 436/Полтавська зразкова однокласна жіноча церковно-приходська школа при Полтавському єпархіальному жіночому училищі, м. Полтава Полтавської губернії/Копії свідоцтв про закінчення школи/ 1912 р./1 спр.
388/ф. 437/Полтавська художньо-реміснича школа імені С. С. Хрульова, м. Полтава Полтавської губернії/Звіти школи, особові документи учениць/1912–1913 рр./15 спр.
389/ф. 438/Полтавське земське ремісниче училище, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, протоколи ради училища, кошторис майна, касова книга, відомості про успішність, особові справи викладачів і службовців, класні журнали, списки вихованців/1877–1920 рр./243 спр.
390/ф. 439/Полтавська земська фельдшерська школа, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, журнали успішності, постанови педради, особові справи учнів, списки учнів та випускників/1872–1874, 1876, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1890, 1893–1897, 1918, 1919 рр./87 спр.
391/ф. 440/Полтавська Олександро-Миколаївська церковно-вчительська школа, м. Полтава Полтавської губернії, Шведська могила/Класні журнали, прибутково-видаткові книги/1901, 1905, 1907–1914 рр./6 спр.
392/ф. 442/Костянтиноградська міська жіноча гімназія, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи опікувальної та педагогічної ради, звіти, класні журнали, списки учнів, особові справи викладачів, листування/1906–1919 рр./308 спр.
393/ф. 443/Костянтиноградські трирічні педагогічні курси при вищому начальному училищі, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Протоколи педради, інструкції, навчальні плани, книги обліку абітурієнтів/1912– 1921 рр./5 спр.
394/ф. 444/Інспектор народних училищ 11-го району Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Відомість про огляд училищ, кількість учнів у початкових училищах, розподіл за статю та віросповіданням/1906– 1914 рр./6 спр.
395/ф. 446/Інспектор народних училищ Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії/Кошторис витрат, матеріали обстежень училищ/1869–1874 рр./35 спр.
396/ф. 447/Інспектор народних училищ 15-го району Зіньківського повіту Полтавської губернії/Прохання про надання роботи вчителям/ 1913 р./1 спр.
397/ф. 448/Інспектор народних училищ 16-го району Полтавської губернії/Фінансові звіти училищ/1916 р./1 спр.
398/ф. 450/Інспектор народних училищ 12-го району Гадяцкого повіту Полтавської губернії/Звіти народних училищ Гадяцького повіту/1913 р./ 1 спр.
399/ф. 451/Інспектор народних училищ 4-го району Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Відомості про народні училища, призначення і звільнення викладачів/1874–1910 рр./63 спр.
400/ф. 452/Комітет товариства допомоги Полтавській єпархії, м. Полтава Полтавської губернії/Прохання про надання допомоги/1882– 1915 рр./1 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

3

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

401/ф. 453/Полтавський єпархіальний комітет у справах біженців, м. Полтава Полтавської губернії/Рапорти та журнали засідань, листування про допомогу біженцям, бухгалтерські документи/1915–1917 рр./9 спр.
402/ф. 454/Полтавська Малоросійська колегія/Копії купчих, кошторис видатків, рапорти підрахункових комісій/1767–1781 рр./3 спр.
403/ф. 455/Золотоніський підкоморський суд, м. Золотоноша Полтавської губернії/Судова справа/1827 р./1 спр.
404/ф. 456/Золотоніський повітовий межовий суд, м. Золотоноша Полтавської губернії/Судова справа/1786 р./1 спр.
405/ф. 458/Хорольське повітове поліцейське управління, м. Хорол Полтавської губернії/Судова справа/1856 р./1 спр.
406/ф. 459/Сухорабівське сільське правління, с. Сухорабівка Хорольського повіту Полтавської губернії/Ревізькі реєстри, списки селян, метричні виписки, листування/1861–1862, 1865–1880, 1886, 1887, 1889, 1890, 1894– 1911, 1913–1917 рр./66 спр.
407/ф. 460/Устивицьке сільськогосподарське товариство, с. Устивиця Миргородського повіту Полтавської губернії/Список засновників і членів правління, журнал загальних зборів, листування/1905 р./1 спр.
408/ф. 461/Золотоніське повітове дворянське депутатське зібрання, м. Золотоноша Полтавської губернії/Відомості про відчуження земель для будівництва шляхів/1905–1906 рр./30 спр.
409/ф. 462/Роменська дворянська опіка, м. Ромни Полтавської губернії/Опікунські справи/1816–1817 рр./2 спр.
410/ф. 463/Золотоніська дворянська опіка, м. Золотоноша Полтавської губернії/Настільні реєстри/1857–1858 рр./3 спр.
411/ф. 465/Пристав 3-го стану Роменського повіту Полтавської губернії/Циркуляри департаменту поліції/1912–1913 рр./1 спр.
412/ф. 466/Пристав 4-го стану Роменського повіту Полтавської губернії/Слідча справа/1917 р./1 спр.
413/ф. 467/Пристав 2-го стану Роменського повіту Полтавської губернії/Слідчі справи/1911–1913 рр./5 спр.
414/ф. 468/Миргородський міський суд, м. Миргород Полтавської губернії/Журнали засідань/1779 р./1 спр.
415/ф. 469/Роменський з’їзд мирових суддів Роменського судово- мирового округу, м. Ромни Полтавської губернії/Відомості про службовців мирового з’їзду та мирових установ, формулярні cписки/1869–1889, 1915 рр./17 спр.
416/ф. 470/Кременчуцький повітовий з’їзд, м. Кременчук Полтавської губернії/Судові справи/1908–1914 рр./2 спр.
417/ф. 471/Конкурсне управління, засноване у справах неспроможного боржника купця Хайкінсона, м. Кременчук Полтавської губернії/ Листування про неспроможність/1913–1914 рр./3 спр.
418/ф. 472/Конкурсне управління, засноване у справах неспроможних боржників купців Жизневського і Рубінчика/Книга постанов/1907 р./ 1 спр.
419/ф. 473/Конкурсне управління, засноване у справах неспроможного боржника купця Глущенка, м. Полтава Полтавської губернії/Касова книга, виписки боргів фактури на товар, книги для продажу товарів, листування/1867–1877 рр./647 спр.
420/ф. 474/Конкурсне управління у справах неспроможних боржників померлих князів Михайла і Віри Долгорукових/Листування про неспроможність/1850–1876 рр./18 спр.
421/ф. 475/Конкурсне управління у справах неспроможного боржника купця М. Н. Корякіна, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи зборів кредиторів/1909 р./3 спр.
422/ф. 476/Конкурсне управління у справах неспроможних купців Соколових, м. Кременчук Полтавської губернії/Додатки до звіту колишнього опікуна майном купців Соколових про витрати/1867 р./3 спр.
423/ф. 477/Конкурсне управління у справах неспроможного боржника купця Паульсона, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови управління, листування/1874–1878 рр./2 спр.
424/ф. 478/Уповноважений міністерства землеробства з закупівлі сіна в Золотоніському повіті Полтавської  губернії/Листування про заготівлю сіна/1916–1917 рр./1 спр.
425/ф. 479/Маклер міста Ромен Полтавської губернії Д. Запорожченко/Книги запису контрактів, умов і договорів, позикових листів, векселів/1856–1861 рр./4 спр.
426/ф. 480/Переяславська духовна консисторія, м.  Переяслав Полтавської губернії/Промеморії Переяславської полкової канцелярії, рапорти і доповіді священиків про шлюби, народження та хрещення, грошові звіти священиків, відомості про прийом та звільнення учнів семінарії/1739–1798, 1800–1804 рр./1619 спр.
427/ф. 481/Полтавська провінційна канцелярія, м. Полтава Полтавської губернії/Рапорти про продаж дворових, дворів, нерухомого майна, журнали/1776, 1778, 1784 рр./1153 спр.
428/ф. 482/Миргородський підкоморський суд, м. Миргород Полтавської губернії/Плани земель маєтків поміщиків та земельних ділянок селян/ 1808 р./9 спр.
429/ф. 483/Роменський повітовий межовий суд, м. Ромни Полтавської губернії/Протоколи засідань, постанови, плани роздільниці землеволодіння/1834–1858 рр./30 спр.
430/ф. 484/Лохвицький повітовий межовий суд, м. Лохвиця Полтавської губернії/Укази губернського правління, листування, формулярні списки службовців/1817–1841 рр./12 спр.
431/ф. 485/Миргородський повітовий межовий суд, м. Миргород Полтавської губернії/Формулярні списки, книга протоколів, судові справи про землеволодіння/1828–1861 рр./21 спр.
432/ф. 486/Золотоніський земський справник, м. Золотоноша Полтавської губернії/Відзив управляючого економією поміщика Г. В. Нечаєва/ 1851 р./1 спр.
433/ф. 487/Роменська реміснича управа, м. Ромни Полтавської губернії/Скарги, протоколи, постанови, договори різних цехів, прибутково- видаткові книги, списки майстрів та їх родин/1867–1895 рр./25 спр.
434/ф. 488/З’їзд мирових суддів Миргородського судово-мирового округу, м. Миргород Полтавської губернії/Формулярні списки/1869– 1890 рр./72 спр.
435/ф. 489/Кременчуцький з’їзд мирових суддів, м. Кременчук Полтавської губернії/Цивільні справи, карні справи, списки службовців/1888–1890 рр./41 спр.
436/ф. 490/З’їзд мирових суддів Хорольського судово-мирового округу, м. Хорол Полтавської губернії/Судові справи/1869, 1871, 1875, 1876, 1880, 1881, 1885–1888, 1916 рр./17 спр.
437/ф. 491/Михайлівська церква, с. Лукаші Переяславського повіту Полтавської губернії/Книга опису церковного майна/1827–1850 рр./1 спр.
438/ф. 492/Троїцька церква, с. Усівка Переяславського повіту Полтавської губернії/Книга церковного майна/1777 р./1 спр.
439/ф. 493/Покровська церква, с. Глибоке Переяславського повіту Полтавської губернії/Метрична книга, парафіяльна книга/1739–1799 рр./ 2 спр.
440/ф. 494/Успенська церква, с. Горбані Переяславського повіту Полтавської губернії/Прибутково-видаткова книга/1750–1792 рр./1 спр.
441/ф. 495/Покровська церква, с. Нечипорівка Пирятинського повіту Полтавської губернії/Метрична книга/1733–1740 рр./1 спр.
442/ф. 496/Миколаївська церква, с. Рогозів Переяславського повіту Полтавської губернії/Прибутково-видаткові, парафіяльна, метрична та сповідальна книги/1740–1828 рр./5 спр.
443/ф. 497/Преображенська церква, с. Заочевське Олексопільського повіту Катеринославської губернії/Сповідальна книга/1788–1809 рр./1 спр.
444/ф. 498/Преображенська церква, с. Попівка Хорольського повіту Полтавської губернії/Укази імператорів, архієпископів/1727–1737 рр./1 спр.
445/ф. 499/Катерининська провінційна канцелярія/Відомості про штати, продаж дворових, дворів, книга нерухомості/1778–1783 рр./15 спр.
446/ф. 500/Роменське міське з квартирного податку присутствіє, м. Ромни Полтавської губернії/Копії журналів засідань, заяви домовласників/1899 р./1 спр.
447/ф. 501/Полтавський губернський інспектор суконних фабрик, м. Полтава Полтавської губернії/Звіти про фабрики у Полтавській губернії, про прийом, звільнення та поселення суконників, звіти суконної фабрики/1811–1812 рр./382 спр.
448/ф. 502/Кременчуцька училищна ткацька фабрика, м. Кременчук Полтавської губернії/Відомості про особовий склад, прибутково-видаткові документи/1809–1817 рр./253 спр.
449/ф. 503/Зіньківський міський громадський банк, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Звіт, список членів банку, облік векселів, заяви про видачу позики/1911, 1915–1918 рр./8 спр.
450/ф. 505/Полтавський міщанський становий староста, м. Полтава Полтавської губернії/Ревізька сказка міщан-євреїв м. Полтава, заяви міщан про прийом та виключення з міщанського товариства/1868–1912 рр./ 274 спр.
451/ф. 506/Судовий пристав Лубенського окружного суду по Переяславському повіту Полтавської губернії/Позовні справи/1881–1889 рр./ 2 спр.
452/ф. 507/Полтавський міський сирітський суд, м. Полтава Полтавської губернії/Книги запису указів, вхідних і вихідних паперів, опікунські справи, листування/1784–1920 рр./1963 спр.
453/ф. 508/Полтавський ярмарковий комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Оголошення і прохання купців до ярмаркового комітету, прибутково-видаткові книги, листування, звіти комітету/1852–1872 рр./ 58 спр.
454/ф. 509/Пенсійна каса при Полтавській губернській земській управі, м. Полтава Полтавської губернії/Особові справи пенсіонерів по повітах, листування, бухгалтерські документи/1902–1918 рр./4988 спр.
455/ф. 510/Полтавська єпархіальна місіонерська рада, м. Полтава Полтавської губернії/Звіти священиків Полтавської єпархії, відомості про добровільні пожертви/1909–1917 рр./28 спр.
456/ф. 511/Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Відомості і укази про священнослужителів, розбір скарг і проступків пономарів і парафіян, відомості про будівництво і ремонт церков/1778–1817 рр./235 спр.
457/ф. 513/Полтавське духовне правління, м. Полтава Полтавської губернії/Рапорти священиків, генеральні відомості церковних прибутків, скарги і прохання, екстракти із сповідальних розписів/1760–1849 рр./ 1249 спр.
458/ф. 514/Зіньківське духовне правління, м. Зіньків Полтавської губернії/Журнали духовного правління, відомості про стан церков у повіті, послужні списки служителів, прибуткові книги/1798–1847 рр./171 спр.
459/ф. 515/Троїцька церква, с. Яреськи Миргородського повіту Полтавської губернії/Метрична книга, книга запису пожертв, клірові відомості/1765–1835 рр./4 спр.
460/ф. 516/Полтавське губернське попечительство дитячих притулків, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, прохання, прибутково-видаткові книги, звіти, журнали постанов/1852–1918 рр./111 спр.
461/ф. 517/Костянтиноградська управа благочинія, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Журнали вихідних паперів, відомості про прийом службовців, видачу зарплатні/1786–1793 рр./5 спр.
462/ф. 518/Полтавський гродський суд, м. Полтава Полтавської губернії/Судова карна справа/1778 р./1 спр.
463/ф. 519/Переяславське духовне правління, м. Переяслав Полтавської губернії/Протоколи духовного правління, судові справи священнослужителів/1786, 1791–1794, 1796–1799 рр./29 спр.
464/ф. 520/Емеритальна каса духівництва Полтавської єпархії, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, статут каси, прибутково-видаткові книги пенсій та допомоги духівництву/1893, 1895, 1897, 1900, 1904, 1907, 1908, 1914–1918 рр./17 спр.
465/ф. 521/Кобеляцький повітовий з’їзд, адміністративне присутствіє, м. Кобеляки Полтавської губернії/Списки родин нижніх чинів/1917– 1918 рр./7 спр.
466/ф. 522/Полтавська опіка про бідних духовного звання, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали засідань, звіти про ревізію опіки, касові звіти/1827–1907 рр./55 спр.
467/ф. 523/Полтавське єпархіальне Святомакарівське братство, м. Полтава Полтавської губернії/Річні звіти, журнали засідань, листування, книга запису членів братства, статути братств різних церков губернії, прибутково-видаткові книги/1891–1918 рр./106 спр.
468/ф. 524/Козельщинське духовне правління, с. Козельщина Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Справа про священика В. Піскорського/1799 р./1 спр.
469/ф. 525/Решетилівське духовне правління, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Копія справи про викрадення церковних грошей/1775 р./1 спр.
470/ф. 526/Кобеляцьке духовне правління, м. КобелякиПолтавської губернії/Справи про розгляд скарг і провин священнослужителів і парафіян, про відкриття Полтавської духовної семінарії/1778–1865 рр./13 спр.
471/ф. 527/Кременчуцьке духовне правління, м. Кременчук Полтавської губернії/Розбір рапортів священнослужителів, метричні книги/1799– 1845 рр./14 спр
472/ф. 528/З’їзд мирових суддів Зіньківського судово-мирового округу, м. Зіньків Полтавської губернії/Судова справа/1895–1910 рр./1 спр.
473/ф. 529/Куликово-Хутірське поштово-телеграфне відділення Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри поштово-телеграфного округу/1846 р./1 спр.
474/ф. 530/Ганебнівська поштово-телеграфна філія, с. Ганебне Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри Катеринославської поштово-телеграфної округи/1911–1917 рр./3 спр.
475/ф. 533/Братство законовчителів та педагогів м. Полтави і Полтавської губернії пам’яті Іоанна Сергієва (Кронштадтського), м. Полтава Полтавської губернії/Журнал зібрань, список членів, статут братства/1913–
1914 рр./1 спр.
476/ф. 534/Попечительство при Введенській церкві Полтавського єпархіального жіночого училища про храм та про нужденних вихованок училища, м. Полтава Полтавської губернії/Статут попечительства, акти загальних зборів, звіти, листування/1911–1912 рр./1 спр.
477/ф. 536/Нотаріус В. Г. Чоботарьов, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1911–1914 рр./1 спр.
478/ф. 538/Полтавське губернське у земських та міських справах присутствіє, м. Полтава Полтавської губернії/Журнали, відомості про роботу земської управи, вибори гласних, скликання губернських земських зборів, справи про розгляд скарг, клопотань, прохань/1872, 1878–1883, 1886, 1891–1916 рр./1224 спр.
479/ф. 541/Полтавська губернська будівельна і шляхова комісія, м. Полтава Полтавської губернії/Плани, креслення, прибутково-видаткові книги, листування про будівництво і ремонт будівель, шляхів, мостів, купівлю будівельних матеріалів, звіти будівельної експедиції, кошториси ремонтних робіт/1802–1865 рр./5912 спр.
480/ф. 542/Полтавський дворянський земельний банк, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження, листування, кошториси, бухгалтерські звіти, адресна книга позичальників, відомості про особовий склад банку/1885–1919 рр./4238 спр.
481/ф. 544/Полтавська губернська креслярня, м. Полтава Полтавської губернії/Формулярні списки, наряди, списки особового складу, листування з губернською землевпорядчою комісію, звіти/1802–1918 рр./ 11186 спр.
482/ф. 546/Наглядач акцизних зборів 1-го округа Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри міністра фінансів, звіти про штатні прибутки, продаж вина, списки контролерів та наглядачів, особові справи торговців винних складів/1862–1920 рр./1328 спр.
483/ф. 548/Роменський городовий магістрат, м. Ромни Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки, позовні cправи/1782–1866 рр./166 спр.
484/ф. 549/Миргородський городовий магістрат, м. Миргород Полтавської губернії/Книга запису листів та інших паперів/1796 р./1 спр.
485/ф. 550/Голтвянський городовий магістрат, м. ГолтваПолтавської губернії/Журнал запису указів, вироків, рішень магістрату/1786 р./ 1 спр
486/ф. 551/Прилуцький магістрат, м. Прилуки Полтавської губернії/ Накази, кріпосні книги/1790–1802 рр./10 спр.
487/ф. 553/Градизький городовий магістрат, м. Градизьк Полтавської губернії/Журнали засідань/1794–1802 рр./5 спр.
488/ф. 554/Хорольська городова ратуша, м. Хорол Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки, позовні та судові справи, прибутково-видаткова книга, листування/1800–1801, 1804, 1806–1807, 1813–1822, 1825–1836, 1841–1848, 1850–1858, 1860–1866 рр./ 216 спр.
489/ф. 555/Крюківська городова ратуша, м. Крюків Полтавської губернії/Протоколи постанов, журнали засідань/1785–1817 рр./63 спр.
490/ф. 556/Градизька городова ратуша, м. Градизьк Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки, позовні справи/1798–1866 рр./271 спр.
491/ф. 557/Глинська городова ратуша, м. Глинськ Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Протоколи постанов, журнали засідань, прибутково-видаткові документи, позовні та судові справи, укази Полтавського губернського правління, Глинської міської ратуші, систематичний звіт ратуші/1820–1828, 1832–1842, 1846–1866 рр./172 спр.
492/ф. 559/Золотоніська городова ратуша, м. Золотоноша Полтавської губернії/Карна справа/1835 р./1 спр.
493/ф. 560/Голтвянська городова ратуша, м. Голтва Полтавської губернії/Прохання про видачу купчої/1762 р./1 спр.
494/ф. 561/Роменський повітовий суд, м. Ромни Полтавської губернії/ Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, прохання, скарги, купчі, списки канцелярських службовців/1783–1868 рр./222 спр.
495/ф. 562/Миргородський повітовий суд, м. Миргород Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, книги реєстрації посвідчень, прохань, листування/1782–1871 рр./104 спр.
496/ф. 565/Переяславський повітовий суд, м. Переяслав Полтавської губернії/Прохання про повернення землі, листування про борги померлих князів Долгорукових/1865–1867 рр./3 спр.
497/ф. 566/Глинський повітовий суд, м. Глинськ Полтавської губернії/Журнали засідань, судові справи/1788–1795 рр./11 спр.
498/ф. 568/Голтвянський повітовий суд, м. Голтва Полтавської губернії/Книги для запису купчих, скарги/1781–1782, 1787–1789 рр./6 спр.
499/ф. 570/Пирятинський повітовий земський суд, м. Пирятин Полтавської губернії/Позовні справи/1813–1846 рр./2 спр.
500/ф. 571/Роменський повітовий земський суд, м. Ромни Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, справи про введення у володіння маєтками/1782–1862 рр./227 спр.
501/ф. 572/Миргородський повітовий земський суд, м. Миргород Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи/1789–1829 рр./85 спр.
502/ф. 573/Переяславський повітовий суд, м. Переяслав Полтавської губернії/Кримінальна справа/1845 р./1 спр
503/ф. 574/Кременчуцький повітовий земський суд, м. Кременчук Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, аукціонний зошит, формулярні списки службовців/1808–1872 рр./129 спр.
504/ф. 576/Хорольський повітовий земський суд, м. Хорол Полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позови/1787–1852 рр./ 170 спр.
505/ф. 577/Золотоніський нижній земський суд, м. Золотоноша Полтавської губернії/Судові справи/1803, 1832, 1845 рр./3 спр.
506/ф. 578/Хорольський нижній земський суд, м. Хорол Полтавської губернії/Відомість про колодників, судові справи/1803–1851 рр./2 спр.
507/ф. 579/Роменський нижній земський суд, м. Ромни Полтавської губернії/Судові справи/1799, 1827 рр./2 спр.
508/ф. 580/Миргородський нижній земський суд, м. Миргород Полтавськой губернії/Судова справа/1797 р./1 спр.
509/ф. 581/Роменський суд нижня розправа, м. Ромни Полтавської губернії/Позовні заяви і прохання/1787–1795 рр./40 спр.
510/ф. 582/Хорольський суд нижня розправа, м. Хорол Полтавської губернії/Протоколи постанов, журнали засідань, позовні справи/1786– 1797 рр./19 спр.
511/ф. 583/Глинський суд нижня розправа, м. Глинськ Полтавської губернії/Судова справа/1784 р./1 спр.
512/ф. 584/Кременчуцький суд нижня розправа, м. Кременчук Полтавської губернії/Позовна справа/1783 р./1 спр.
513/ф. 585/Роменський підкоморський суд, м. Ромни Полтавської губернії/Укази Полтавського губернського правління, протоколи постанов, позовна справа/1789–1833 рр./48 спр.
514/ф. 586/Лохвицький підкоморський суд, м. Лохвиця Полтавської губернії/Укази Полтавського губернського правління, судові справи/1791– 1834 рр./21 спр.
515/ф. 587/Роменський повітовий стряпчий, м. Ромни Полтавської губернії/Документи до прибутково-видаткових книг, формулярні списки/1837–1852 рр./56 спр.
516/ф. 588/Хорольське повітове казначейство, м. Хорол Полтавської губернії/Прибутковий журнал/1917 р./1 спр.
517/ф. 589/Лохвицьке повітове казначейство, м. Лохвиця Полтавської губернії/Зведені касові журнали, податкові аркуші міських обивателів/1915– 1918 рр./32 спр.
518/ф. 593/Лубенська міська дума, м. Лубни Полтавської губернії/ Прибутково-видаткові книги/1803, 1805, 1807, 1810 рр./8 спр.
519/ф. 594/Переяславська міська дума, м. Переяслав Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, матеріали про утримання міської лікарні/1805, 1807, 1809,1810, 1829–1842, 1845–1848 рр./35 спр.
520/ф. 595/Пирятинська міська дума, м. Пирятин Полтавської губернії/Книги запису цивільних арештантів, прибутково-видаткові книги/1801, 1805–1822, 1829–1845 рр./66 спр.
521/ф. 596/Прилуцька міська дума, м. Прилуки Полтавської губернії/ Прибутково-видаткові книги, додатки до звіту/1805–1808, 1810,1829 рр./10 спр.
522/ф. 597/Хорольська міська дума, м. Хорол Полтавської губернії/ Прибутково-видаткові книги/1805, 1807, 1809, 1810 рр./7 спр.
523/ф. 598/Золотоніська міська дума, м. Золотоноша Полтавської губернії/Книга запису хворих військовослужбовців, прибутково-видаткові книги/1805–1807, 1810, 1812, 1829–1842 рр./32 спр.
524/ф. 599/Роменська міська дума, м. Ромни Полтавської губернії/ Копії журналів Полтавського губернського правління, прибутково-видаткові книги/1803–1826 рр./14 спр.
525/ф. 600/Миргородська міська дума, м. Миргород Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, міські звіти/1796, 1805–1836 рр./ 25 спр.
526/ф. 601/Кременчуцька межова комісія, м. Кременчук Полтавської губернії/Наряди, розпорядження, списки членів межової комісії/1877– 1884 рр./5 спр.
527/ф. 602/Прилуцька межова комісія, м. Прилуки Полтавської губернії/Розпорядження, формулярний список/1861–1868 рр./13 спр.
528/ф. 603/Лохвицька межова комісія, м. Лохвиця Полтавської губернії/Розпорядження, формулярні списки, відомості про розмежування земель повіту/1859–1882 рр./8 спр.
529/ф. 604/Переяславська межова комісія, м. Переяслав Полтавської губернії/Бланки, розпорядження, ревізії, розмежування дач м. Переяслава, книга прибутку/1862–1871 рр./16 спр.
530/ф. 605/Переяславсько-Золотоніська межова комісія, м. Переяслав Полтавської губернії/Документи з розмежування дач Переяславського повіту, формулярні списки/1875 р./4 спр.
531/ф. 606/Прилуцько-Пирятинська межова комісія, м. Прилуки Полтавської губернії/Документи з розмежування дач/1859 р./17 спр.
532/ф. 607/Роменська межова комісія, м. Ромни Полтавської губернії/Відомості про розмежування земель Роменського повіту/1864 р./1 спр.
533/ф. 608/Золотоніська міська управа, м. Золотоноша Полтавської губернії/Книга реєстрації промислових свідоцтв/1916 р./2 спр.
534/ф. 609/Прилуцька повітова земська управа, м. Прилуки Полтавської губернії/Листування про постачання армії харчами/1916 р./18 спр.
535/ф. 611/Роменська повітова земська управа, м. Ромни Полтавської губернії/ Статистичні відомості, список шевців/1915–1919 рр./24 спр.
536/ф. 613/Хорольська повітова земська управа, м. Хорол Полтавської губернії/Листування про заготівлю худоби і фуражу для армії/1916– 1918 рр./9 спр.
537/ф. 614/Переяславська повітова земська управа, м. Переяслав Полтавської губернії/Звіти про заготівлю худоби для армії, книги реєстрації промислових та станових свідоцтв Войтівської та Баришівської волостей/1915–1918 рр./15 спр.
538/ф. 617/Роменська богадільня, м. Ромни Полтавської губернії/ Прибутково-видаткові книги, книги реєстрації хворих/1805–1865 рр./ 254 спр.
539/ф. 618/Золотоніська міська лікарня, м. Золотоноша Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги, книги реєстрації хворих/1865 р./ 11 спр
540/ф. 619/Лохвицька міська лікарня, м. Лохвиця Полтавської губернії/Журнали приймальної палати, книги реєстрації хворих, прибутково- видаткові книги/1809–1863 рр./101 спр.
541/ф. 620/Миргородська міська лікарня, м. Миргород Полтавської губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1833– 1865 рр./58 спр.
542/ф. 621/Переяславська міська лікарня, м. Переяслав Полтавської губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1833– 1863 рр./35 спр.
543/ф. 622/Пирятинська міська лікарня, м. Пирятин Полтавської губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1822–1865 рр./ 40 спр.
544/ф. 623/Прилуцька міська лікарня, м. Прилуки Полтавської губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1829– 1865 рр./46 спр.
545/ф. 624/Хорольська міська лікарня, м. Хорол Полтавської губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1829–1865 рр./ 61 спр.
546/ф. 625/Роменська повітова землевпорядна комісія, м. Ромни Полтавської губернії/Кошторис будинку училища, листування про розділ землі/1862–1916 рр./3 спр.
547/ф. 626/Хорольська повітова землевпорядна комісія, м. Хорол Полтавської губернії/Кріпосні документи селян с. Янівщина, листування/1907–1913 рр./9 спр.
548/ф. 627/Лохвицька повітова землевпорядна комісія, м. Лохвиця Полтавської губернії/Листування про розподіл землі земельних громад/1912–1915 рр./5 спр.
549/ф. 628/Переяславська повітова землевпорядна комісія, м. Переяслав Полтавської губернії/Журнали засідань, відомості про наділення земельних ділянок/1912 р./3 спр.
550/ф. 629/Пирятинська повітова землевпорядна комісія, м. Пирятин Полтавської губернії/Циркуляри Головного управління землевпорядкування та землеробства, постанови про розподіл землі/1912–1916 рр./6 спр.
551/ф. 630/Прилуцька повітова землевпорядна комісія, м. Прилуки Полтавської губернії/Відомості про розподіл землі/1912–1915 рр./3 спр.
552/ф. 632/Кременчуцька повітова землевпорядна комісія, м. Кременчук Полтавської губернії/Землевпорядні справи/1910–1917 рр./19 спр.
553/ф. 633/Повітовий член Полтавського окружного суду 2-ї дільниці Кременчуцького повіту, м. Кременчук Полтавської губернії/Охоронні описи майна/1892 р./1 спр.
554/ф. 634/Повітовий член Полтавського окружного суду 1-ї дільниці Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Судові справи/1890–1895 рр./ 3 спр.
555/ф. 635/Повітовий член Лубенського окружного суду по Лубенському повіту Полтавської губернії/Судова справа/1909 р./1 спр.
556/ф. 636/Повітовий член Полтавського окружного суду по Роменському повіту Полтавської губернії/Судова справа/1894 р./1 спр.
557/ф. 637/Повітовий член Полтавського окружного суду по Хорольському повіту Полтавської губернії/Судова справа/1906 р./1 спр.
558/ф. 638/Роменський городовий сирітський суд, м. Ромни Полтавської губернії/Протоколи, формулярні списки/1846–1847 рр./2 спр.
559/ф. 639/Мировий суддя 11-ї дільниці Лубенського судово-мирового округу Полтавської губернії/Судова справа/1917 р./1 спр.
560/ф. 640/Мировий суддя 13-ї дільниці Кременчуцького судово- мирового округу Полтавської губернії/Судова справа/1917 р./1 спр.
561/ф. 641/Мировий суддя 6-ї дільниці Кременчуцького судово-мирового округу Полтавської губернії/Судові справи/1890–1916 рр./3 спр.
562/ф. 642/Мировий суддя 11-ї дільниці Кременчуцького судово- мирового округу Полтавської губернії/Судова справа/1900 р./1 спр.
563/ф. 643/Мировий суддя 12-ї дільниці Кременчуцького судово- мирового округу Полтавської губернії/Судова справа/1914 р./1 спр.
564/ф. 644/Г. Н. Навроцький, почесний мировий суддя Роменського повіту Полтавської губернії/Цивільна справа /1896 р./1 спр.
565/ф. 645/Хорольський нотаріус С. А. Добров, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1893–1909 рр./36 спр.
566/ф. 646/Хорольський нотаріус А. Н. Жуковський, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1885–1917 рр./147 спр.
567/ф. 647/Пирятинський нотаріус А. А. Селецький, м. Пирятин Полтавської губернії/Актові книги/1869–1872 рр./3 спр.
568/ф. 648/Хорольський нотаріус І. Х. Ігітханов, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/ 1916–1919 рр./8 спр.
569/ф. 649/Кременчуцький нотаріус Ф. М. Осовський, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1915–1917 рр./39 спр.
570/ф. 650/Нотаріус в посаді м. Кременчука – Крюкові А. А. Козицький-Фідлер, м. Крюків Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1880–1892 рр./19 спр.
571/ф. 651/Миргородський нотаріус Я. А. Зеленський-Безручко, м. Миргород Полтавської губернії/Актові справи/1871–1895 рр./33 спр.
572/ф. 652/Миргородський нотаріус П. М. Поздняков, м. Миргород Полтавської губернії/Актові книги/1890–1894 рр./12 спр.
573/ф. 653/Хорольський нотаріус П. І. Ванич, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1916–1919 рр./12 спр.
574/ф. 654/Великосорочинський нотаріус П. І. Ванич, м. Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1915– 1916 рр./3 спр.
575/ф. 655/Роменський нотаріус А. М. Лоташевський, м. Ромни Полтавської губернії/Актові книги/1915–1919 рр./10 спр.
576/ф. 656/Миргородський нотаріус В. М. Пекур, м. Миргород Полтавської губернії/Актові книги/1898–1919 рр./80 спр.
577/ф. 657/Хорольський нотаріус В. Супруненко, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1869–1876 рр./8 спр.
578/ф. 658/Миргородський нотаріус І. І. Нестеренко, м. Миргород Полтавської губернії/Актові книги/1904–1916 рр./39 спр.
579/ф. 659/Глинський нотаріус В. М. Димський, м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1904–1908 рр./4 спр.
580/ф. 660/Переяславський нотаріус Г. Слюсаревський, м. Переяслав Полтавської губернії/Актові книги/1869–1873 рр./5 спр.
581/ф. 661/Миргородський нотаріус К. Ходаковський, м. Миргород Полтавської губернії/Актові книги/1882–1883 рр./4 спр.
582/ф. 662/Хорольський нотаріус Н. Л. Свентицький, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1878–1885 рр./16 спр.
583/ф. 663/Хорольський нотаріус М. Г. Тиховський, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1910–1917 рр./44 спр.
584/ф. 664/Білоцерківський нотаріус В. А. Селіванов, м. Білоцерківка Хорольського повіту Полтавської губернії/Наряд/1914 р./1 спр.
585/ф. 665/Переяславський нотаріус А. Новов, м. Переяслав Полтавської губернії/Актові книги/1869–1874 рр./4 спр.
586/ф. 666/Роменський нотаріус Г. А. Бедюх, м. Ромни Полтавської губернії/Актові книги/1876–1917 рр./93 спр.
587/ф. 667/Градизький нотаріус С. Ю. Костянтинович, м. Градизьк Кременчуцького повітуПолтавської губернії/Актові книги/1895–1918 рр./ 41 спр.
588/ф. 668/Градизький нотаріус Є. І. Пословський, м. Градизьк Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1885–1892 рр./ 8 спр.
589/ф. 669/Роменський нотаріус Я. М. Шахов-Корчинський, м. Ромни Полтавської губернії/Актові книги/1869–1887 рр./23 спр.
590/ф. 670/Крюківський нотаріус Н. П. Недригайлов, м. Крюків Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1895–1913 рр./ 32 спр.
591/ф. 671/Роменський нотаріус І. А. Петренко-Яригін, м. Ромни Полтавської губернії/Актові книги/1904–1907, 1909–1915 рр./44 спр.
592/ф. 672/Білоцерківський нотаріус Г. Г. Онищенко, м.  Білоцерківка Хорольського повіту Полтавської губернії/Наряди/1915–1916 рр./6 спр.
593/ф. 673/Роменський нотаріус П. Н. Дараган, м. Ромни Полтавської губернії/Актові справи/1887–1904 рр./54 спр.
594/ф. 674/Кременчуцький нотаріус І. Ф. Зільберберг , м. Кременчук Полтавської губернії/Наряд/1913 р./1 спр.
595/ф. 675/Градизький нотаріус А. І. Жданович-Пономаренко, м. Градизьк Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1892– 1894 рр./5 спр.
596/ф. 676/Миргородський нотаріус А. І. Жданович-Пономаренко, м. Миргород Полтавської губернії/Актові книги/1895–1899 рр./16спр.
597/ф. 677/Крюківський нотаріус К. Ф. Ходаковський , м. Крюків Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові справи/1889–1891 рр./ 2 спр.
598/ф. 678/Крюківський нотаріус Г. Бедюх, м. Крюків Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1875 р./2 спр.
599/ф. 679/Крюківський нотаріус В. В. Слободський, м. Крюків Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1888 р./2 спр.
600/ф. 680/Хорольський нотаріус Н. Я. Дараган, м. Хорол Полтавської губернії/Актові книги/1876–1892 рр./24 спр

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

4

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

601/ф. 681/Градизький нотаріус В. П. Яновський, м. Градизьк Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1885–1887 рр./ 4 спр.
602/ф. 682/Кременчуцький нотаріус В. П. Неєлов, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1883–1887 рр./8 спр.
603/ф. 683/Глинський нотаріус М. Чигир, м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії/Актові книги/1885 р./2 спр.
604/ф. 684/Прилуцька повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Прилуки Полтавської губернії/Списки виборців, додаткові списки, матеріали з’їздів землевласників Прилуцького повіту/1905–1906, 1912 рр./ 24 спр.
605/ф. 685/Золотоніська повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Золотоноша Полтавської губернії/Журнали засідань, виборчі списки землевласників м. Золотоноші/1905–1906 рр./5 спр.
606/ф. 686/Пирятинська повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Пирятин Полтавської губернії/Журнали засідань, списки виборців/1905–1906 рр./29 спр.
607/ф. 687/Кременчуцька повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Кременчук Полтавської губернії/Списки виборців/1906 р./ 12 спр.
608/ф. 688/Лохвицька повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Лохвиця Полтавської губернії/Виборчі картки, прохання про внесення до списків виборців/1905–1907, 1912 рр./47 спр.
609/ф. 689/Хорольська повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Хорол Полтавської губернії/Журнали засідань, списки виборців, матеріали про вибори уповноважених по Хорольському повіту/1905–1907, 1912 рр./103 спр.
610/ф. 690/Роменська повітова по виборах до Державної Думи комісія, м. Ромни Полтавської губернії/Журнал засідань, списки виборців/1905– 1907, 1912 рр./22 спр.
611/ф. 691/Лубенське лісництво, м. Лубни Полтавської губернії/Відомості про реорганізацію Кременчуцького і Градизького лісництв/1888– 1889 рр./2 спр.
612/ф. 692/Кременчуцьке лісництво, м. Кременчук Полтавської губернії/Накази по корпусу лісничих, відомості обліку лісів, описання лісових дач/1860–1909 рр./201 спр.
613/ф. 693/Пирятинський повітовий суд, м. Пирятин Полтавської губернії/Протоколи суду, судові справи/1848, 1852, 1855, 1858, 1861, 1863 рр./ 7 спр.
614/ф. 695/Полтавська пробірна палата, м. Полтава Полтавської губернії/Книги реєстрації проведення експертиз, квитанції/1842, 1861, 1865 рр./5 спр.
615/ф. 696/Кременчуцький комерційний банк, м. Кременчук Полтавської губернії/1 спр.
616/ф. 697/Полтавська губернська посередницька комісія про полюбовне розмежування, м. Полтава Полтавської губернії/2 спр.
617/ф. 698/Костянтиноградська міщанська управа, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Недоїмочні, податні, витратні книги, ухвали зборів  міщан м. Костянтинограда/1855, 1856, 1858, 1860, 1861, 1866, 1868, 1870, 1871, 1873, 1876, 1877, 1879, 1881, 1883, 1884 рр./5 спр.
618/ф. 699/Пристав 1-го стану Кобеляцького повіту, м. Кобеляки Полтавської губернії/1 спр.
619/ф. 700/Пристав 1-го стану Костянтиноградського повіту, м. Костянтиноград Полтавської губернії/1 спр.
620/ф. 701/Пристав 3-го стану Пирятинського повіту, м. Пирятин Полтавської губернії/1 спр.
621/ф. 702/Пристав 2-го стану Гадяцького повіту, м. Гадяч Полтавської губернії/1 спр.
622/ф. 703/Пристав 2-го стану Прилуцького повіту, м. Прилуки Полтавської губернії/1 спр.
623/ф. 704/Полтавське губернське відділення кн. Єлизавети Федорівни з надання благодійної допомоги сім’ям осіб, закликаних на війну, м. Полтава Полтавської губернії/1 спр.
624/ф. 705/Комітет по ремонту бруківки в м. Полтаві Полтавської губернії/1 спр.
625/ф. 707/Полтавський єпархіальний Свято-Володимирський притулок, м. Полтава Полтавської губернії/6 спр.
626/ф. 708/Кременчуцький нотаріус П. Я. Козин, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1893–1916 рр./111 спр.
627/ф. 709/Крюківський нотаріус А. А. Колоколов, м. Крюків Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Актові книги/1890–1894 рр./ 5 спр.
628/ф. 710/Кременчуцький нотаріус Д. А. Федосіїв, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1909 р./6 спр.
629/ф. 711/Кременчуцький нотаріус П. Є. Голембовський, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1869–1906 рр./72 спр.
630/ф. 712/Кременчуцький нотаріус Г. О. Бабенко, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1869–1882 рр./24 спр.
631/ф. 713/Кременчуцький нотаріус А. С. Щербачов, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1869–1871, 1873 рр./7 спр.
632/ф. 714/Кременчуцький нотаріус М. В. Ситников, м. Кременчук Полтавської губернії/Актові книги/1873–1879 рр./18 спр.
633/ф. 715/Полтавський інститут шляхетних панянок, м. Полтава Полтавської губернії/Списки вихованок, особові справи вихованок та службовців/1817–1918 рр./2047 спр.
634/ф. 717/Полтавський міський громадський банк, м. Полтава Полтавської губернії/Книги особових рахунків, касові книги, журнали банку/1910–1912, 1916–1920 рр./22 спр.
635/ф. 719/Олександрівська економія І. І. Карюка, хут. Олександрівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Книга головна, особова справа Карюка, облік реманенту/1903–1919 рр./8 спр.
636/ф. 720/Прилуцький повітовий суд, м. Прилуки Полтавської губернії/Книги запису купчих, судові справи/1790, 1794, 1836, 1851–1856, 1860, 1863, 1864 рр./4 спр.
637/ф. 721/Полтавська контора редакції журналу “Хуторянин”, м. Полтава Полтавської губернії/Журнал-головна, касова книга, книга дебіторів, особисті рахунки боргів/1911–1919 рр./23 спр.
638/ф. 722/Кременчуцький підкоморський суд, м. Кременчук Полтавської губернії/Протоколи та журнали, позовні справи/1817–1835 рр./ 19 спр.
639/ф. 724/Редакція “Полтавської земської газети”, м. Полтава Полтавської губернії/Рукописи/1906, 1907 рр./15 спр.
640/ф. 725/Полтавська єпархіальна опіка – турбота про бідних духовного звання, м. Полтава Полтавської губернії/25 спр.
641/ф. 726/Гадяцький городничий, м. Гадяч Полтавської губернії/ Прибутково-видаткові книги Гадяцької богадільні, відомості про набір рекрутів, появу сарани/1804–1810 рр./7 спр.
642/ф. 727/Полтавська ремісницька управа, м. Полтава Полтавської губернії/2 спр.
643/ф. 728/Кобеляцька міська дума, м. Кобеляки Полтавської губернії/Прибутково-видаткові документи Кобеляцької міської лікарні/1810– 1841 рр./22 спр.
644/ф. 730/Полтавське 2-е вище початкове училище, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань педради, класні журнали, звіт училища, екзаменаційні відомості, атестати учнів, формулярні списки вчителів, списки учнів/1908–1917 рр./58 спр.
645/ф. 731/Полтавське 4-е початкове училище пам’яті подій “19-го лютого 1861 р”, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови Полтавської училищної ради, звіт училища, класні журнали, протоколи екзаменаційної комісії, списки учнів/1901–1918 рр./15 спр.
646/ф. 732/Полтавська 12-а школа ім. Котляревського, м. Полтава Полтавської губернії/Свідоцтва, посвідчення та метричні виписки учнів/1894–1918 рр./10 спр.
647/ф. 733/Парасковіївське народне училище, с. Парасковіївка Полтавського повіту Полтавської губернії/Каталог книг і навчальних посібників/1895 р./1 спр.
648/ф. 734/Старицьківське земське початкове училище, с. Степанівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Книга видачі свідоцтв про закінчення школи/1907 р./1 спр.
649/ф. 735/Полтавська жіноча гімназія ім. Гуревича, м. Полтава Полтавської губернії/Книга реєстрації документів, документи учнів гімназії/1916–1917 рр./6 спр.
650/ф. 736/Постійна рада при єпископі на Полтавщині, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження єпископа про призначення і звільнення служителів культу/1896, 1908–1918 рр./551 спр.
651/ф. 737/Гадяцький нижній суд, м. Гадяч Полтавської губернії/ Укази/1807 р./1 спр.
652/ф. 738/Лісівник, завідуючий роботами з укріплення, заліснення пісків та ярів Полтавської губернії,  м. Полтава/Циркуляри, інструкції, копії указів лісового департаменту, річні звіти, списки співробітників, листування/1899–1919 рр./215 спр.
653/ф. 739/Інженер-гідротехнік при Харківсько-Полтавському управлінні землеробства і державного майна, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри Міністерства землеробства, кошториси і звіти про гідрометеорологічні роботи, проекти, особові справи службовців, листування/1909–1918 рр./181 спр.
654/ф. 740/Управління державним майном Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії/Подвірні описи державних селян по волостях Полтавської губернії, оціночні відомості лісових дач по повітах губернії/1847–1869 рр./7 спр.
655/ф. 741/Полтавський вчительський інститут, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри Міністерства народної освіти, щоденник інституту, відомості про призначення та переміщення викладачів, класні журнали, грошові рахунки, списки учнів, протоколи педагогічної ради, листування/1914–1919 рр./201 спр.
656/ф. 742/Полтавська вчительська семінарія, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Міністерства народної освіти, протоколи педради, особові справи студентів, програми викладання окремих дисциплін/1916–1918 рр./85 спр.
657/ф. 743/Полтавське Олександрівське реальне училище, м. Полтава Полтавської губернії/Списки учнів, викладачів та службовців/1876– 1919 рр./195 спр.
658/ф. 744/Сувалківська жіноча гімназія, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи педради, особові справи викладачів, списки учениць/1901– 1920 рр./41 спр.
659/ф. 746/Зіньківський міський сирітський суд, м. Зіньків Полтавської губернії/Опікунські справи/1889–1918 рр./260 спр.
660/ф. 747/Линовицький цукровий завод П. А. Стевенара, с. Линовиця Пирятинського повіту Полтавської губернії/Журнали, річні звіти, інвентарний опис майна, відомості по зарплаті робітників та службовців, документи лікарняної каси, список покупців цукру, листи князя Н. Д. Жевахова/1904–1916 рр./90 спр.
661/ф. 748/Полтавська 1-а гімназія для дорослих, заснована Вороб’йовою, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи шкільної ради, класні журнали, відомості на видачу зарплатні/1917–1920 рр./11 спр.
669/ф. 749/Костянтиноградське сільськогосподарське товариство, м. Костянтиноград Полтавської губернії

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

5

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

Архівні фонди радянського періоду

670/ф. Р-1/Піщанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Піщанка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази та розпорядження, відомості про облік військовозобов’язаних, коней, фуража, боротьбу з дезертирством/1920–1923 рр./76 спр.
671/ф. Р-2/Хрестищанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Хрестище Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, протоколи/1920–1923 рр./50 спр.
672/ф. Р-3/Червоноградський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази з питань соцзабезпечення/1923 р./1 спр.
673/ф. Р-4/Наталинський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Наталинка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, протоколи, статистичні відомості, відомості з особового складу/1920–1923 рр./90 спр.
674/ф. Р-5/Петрівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Петрівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження, протоколи, списки платників податків, військовозобов’язаних, звіти, листування/1920–1923 рр./87 спр.
675/ф. Р-6 /Кобзівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кобзівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження, протоколи засідань, інструкції, листування, відомості з особового складу/1921– 1922 рр./24 спр.
676/ф. Р-7/Берестовенський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Берестовенька Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, накази, інструкції, протоколи засідань, документи відділу ЗАГСу/1920–1923 рр./28 спр.
677/ф. Р-8/Орчиково-Чернещанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Орчикове-Чернещина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, накази, протоколи засідань, звіти, відомості про платників податків, опікунські справи, книги записів громадянського стану,
листування/1920–1923 рр./128 спр.
678/ф. Р-9/Лебяжський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Леб’яже Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та накази, протоколи засідань, звіти, списки платників податків, службовців, військовозобов’язаних, книги реєстрації актових записів, листування/1919–1923 рр./144 спр.
679/ф. Р-10/Личківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Личкове Новомосковського повіту Катеринославської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, списки військовозобов’язаних, пенсіонерів, керівного складу, платників податків, особові справи службовців, книги записів
громадянського стану, листування/1920–1923 рр./126 спр.
680/ф. Р-11/Зачепилівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Зачепилівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань, списки військовозобов’язаних, платників податків, домогосподарів, статвідомості, листування/1920–1923 рр./172 спр.
681/ф. Р-16/Площанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Плоске Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, декрети, розпорядження, протоколи засідань, списки платників податків, військовозобов’язаних, листування/1920–1923 рр./80 спр.
682/ф. Р-20/Чорбівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чорбівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, звіти, листування, списки особового складу, виборців, позбавлених виборчих прав, військовозобов’язаних, мешканців села, землевласників/1920–1923 рр./96 спр.
683/ф. Р-21/Новосанджарський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові Санджари Полтавського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, накази, розпорядження, протоколи засідань, інструкції, списки військовозобов’язаних, платників податків, книги записів актів громадянського стану, бухгалтерські документи, листування/1919–1923 рр./135 спр.
684/ф. Р-22/Вовчеріцький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійськиї депутатів, с. Вовчеріччя Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, списки військовозобов’язаних, особового складу, безземельних селян, прибутково-видаткові документи, листування/1920–
1923 рр./102 спр.
685/ф. Р-23/Білицький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білики Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, списки військовозобов’язаних, працівників шкіл, особового складу, відомості про облік землі/1919–1923 рр./78 спр.
686/ф. Р-25/Куликівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Куликівка Кобеляцького  повіту Полтавської губернії/Акти, списки платників податку/1923 р./1 спр.
687/ф. Р-27/Заїчинський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Заїчинці Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, списки військовозобов’язаних, листування/1919–1923 рр./98 спр.
688/ф. Р-28/Опішнянський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, листування/1920 р./13 спр.
689/ф. Р-30/Іорданівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іорданівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи, списки особового складу, відомості про податки, про відокремлення церкви від держави, листування, бухгалтерські документи/1921–
1923 рр./126 спр.
690/ф. Р-31/Піщанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Піщане Полтавського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, списки особового складу, платників податку, націоналізованого майна, листування/1919–1923 рр./164 спр.
691/ф. Р-33/Первозванівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Первозванівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи, звіти, списки військовозобов’язаних, платників податку, листування/1920–1923 рр./181 спр.
692/ф. Р-37/Лютенсько-Будищанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лютенські Будища Зіньківського повіту Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи засідань виконкому, списки військовозобов’язаних, особового складу, інформація про наділення
земельними ділянками, про оподаткування, листування/1920–1923 рр./ 105 спр.
693/ф. Р-38/Тарасівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тарасівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань виконкому, списки військовозобов’язаних, неписьменних, книги запису актів громадянського стану, листування/1920–1923 рр./
78 спр.
694/ф. Р-41/Ковалівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань виконкому, звіти та відомості про діяльність, списки військовозобов’язаних, книги запису актів громадянського стану/1920– 1923 рр./8 спр.
695/ф. Р-42/Михайлівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань, з’їздів, звіти і відомості, книги запису актів громадянського стану, відомості про землевпорядкування, оподаткування,
ліквідацію неписьменності, листування/1921–1923 рр./196 спр.
696/ф. Р-43/Кошманівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кошманівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, накази і розпорядження, книги запису актів громадянського стану, списки платників податку, облік інвентаря, листування/1921–1923 рр./46 спр.
697/ф. Р-44/Машівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Машівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, накази, інструкції, розпорядження, облік земель, особові картки військовозобов’язаних, книги запису актів громадянського стану, описи сирітського та церковного майна,
листування/1920–1922 рр./81 спр.
698/ф. Р-45/Кирило-Ганнівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кирило-Ганнівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, відомості про землевпорядкування, страхування, оподаткування, бухгалтерські документи, листування/1919–1920 рр./130 спр.
699/ф. Р-46/Грунський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Грунь Зіньківського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань виконкому, відомості про перевибори рад, землевпорядкування, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, списки військовозобов’язаних, бухгалтерські документи, листування/1919– 1923 рр./88 спр.
700/ф. Р-47/Куземинський волосний виконавчий комітет рад робітничих,  селянських і червоноармійськиї депутатів, с. Куземине Зіньківського повіту Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, списки мешканців сіл, власників підприємств, демобілізованих червоноармійців, облік націоналізованих будівель, листування про землекористування, посівну кампанію, охорону здоров’я/1922–1923 рр./65 спр.
701/ф. Р-48/Зіньківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Декрети, накази, бухгалтерські документи, відомості про землевпорядкування, оподаткування, соціальне забезпечення, документи відділу ЗАГС, листування/1919–1923 рр./39 спр.
702/ф. Р-54/Байрацький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Байрак Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, накази, інструкції, документи відділу ЗАГС, листування/1919–1920 рр./14 спр.
703/ф. Р-57/Микільський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільське Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань виконкому, списки військовозобов’язаних, платників податків, відомості про землекористування, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, листування/1919–1923 рр./201 спр.
704/ф. Р-58/Ново-Тагамлицький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новий Тагамлик Червоноградського повіту Полтавської губернії/Постанови, розпорядження, протоколи засідань, списки виборців і позбавлених виборчих прав, платників податків, переселенців, бухгалтерські документи, листування/1920–
1923 рр./69 спр.
705/ф. Р-59/Мало-Перещепинський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала Перещепина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, постанови, інструкції, накази, протоколи волосних і сільських сходів, списки військовозобов’язаних, платників податку, найбіднішого населення, особового складу, садиб і інвентаря, акти обслідування майнового стану для видачі допомоги, прибутково-видаткові книги, листування/1919–1923 рр./ 88 спр.
706/ф. Р-60/Ново-Комишнянський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нова Комишня Валківського повіту Харківської губернії/Листування/1922 р./1 спр.
707/ф. Р-61/Русько-Орчиковський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Руський Орчик Червоноградського повіту Полтавської губернії/Листування/1922 р./1 спр.
708/ф. Р-62/Кегичівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кегичівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, книги записів актів громадянського стану, списки виборців і позбавлених виборчих прав, платників податків, військовозобов’язаних,
листування/1920–1923 рр./136 спр
709/ф. Р-63/Нехворощанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нехвороща Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, інструкції, протоколи, списки та заяви домогосподарів, бухгалтерські документи/1921 р./22 спр.
710/ф. Р-64/Ганебнівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ганебне Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, накази та розпорядження, протоколи сільського товариства, списки військовозобов’язаних, домогосподарів, платників податку, відомості про землекористувачів, листування/1921–1922 рр./40 спр.
711/ф. Р-65/Демидівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Демидівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Акти, заяви на видачу хліба, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./7 спр.
712/ф. Р-66/Маяцький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маячка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи, звіти, бухгалтерські документи, листування/1919–1921 рр./  35 спр.
713/ф. Р-67/Решетилівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Прибутково-видаткові книги/1922– 1923 рр./3 спр.
714/ф. Р-68/Преображенський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Преображенське Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань виконкому/1922 р./1 спр.
715/ф. Р-69/Преображенський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Преображенське Зміївського повіту Харківської губернії/Протоколи засідань, списки військовозобов’язаних та землекористувачів, книга записів актів громадянського стану/1921–1923 рр./5 спр.
716/ф. Р-70/Котелевський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Котельва Охтирського повіту Харківської губернії/Накази та розпорядження, метричні книги, відомості з особового складу, про перевибори рад, оподаткування, списки військовозобв’язаних, червоноармійців, листування/1919–1923 рр./100 спр.
717/ф. Р-71/Великобучківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Бучки Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань, списки платників податків, звіти, документи відділу ЗАГСу, листування/1921–1923 рр./84 спр.
718/ф. Р-72/Більський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Більськ Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, постанови, розпорядження, протоколи
засідань, списки особового складу, платників податку, військовозобов’язаних, населених пунктів волості, бухгалтерські документи, листування/1921– 1923 рр./96 спр
719/ф. Р-75/Мачухівський волосний комітет незаможних селян, с. Мачухи Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, циркуляри, розпорядження, протоколи сількомнезамів та реєстрація членів/1921– 1923 рр./6 спр.
720/ф. Р-76/Обазівський волосний комітет незможних селян, с. Обазівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи сількомнезамів та реєстрація членів/1922–1923 рр./10 спр.
721/ф. Р-77/Полтавський волосний комітет незаможних селян, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезамів та реєстрація членів, матеріали волосного з’їзду комнезамів, відомості про особовий склад/1920–1923 рр./26 спр.
722/ф. Р-78/Проценківський волосний комітет незаможних селян, с. Проценки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, циркуляри/1922 р./1 спр.
723/ф. Р-79/Зіньківський волосний комітет незаможних селян, м. Зіньків Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, статистичні відомості про стан організації/1922–1923 рр./7 спр.
724/ф. Р-80/Вовчеріцький волосний комітет незаможних селян, с. Вовчеріччя Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезамів і волкомнезамів/1922 р./1 спр.
725/ф. Р-81/Новосанджарський волосний виконавчий комітет незаможних селян, с. Нові Санджари Кобеляцького повіту Полтавської губернії/ Протоколи засідань комнезамів про прийом до членів/1922–1923 рр./8 спр.
726/ф. Р-82/Крестищанський волосний комітет незаможних селян, с. Хрестище Червоноградського повіту Полтавської губернії/Інструкції, відозви та оголошення/1922–1923 рр./1 спр.
727/ф. Р-83/Тахтаулівський волосний комітет незаможних селян, с. Тахтаулове Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань волвиконкому, волкомнезаму та сількомнезамів, списки членів КНС, відомості про конфіскацію майна у куркулів/1921–1923 рр./28 спр.
728/ф. Р-84/Білицький волосний комітет незаможних селян, с. Білики Кобеляцького повіту Полтавської губ/Протоколи засідань волкомнезама і зборів бідноти/1921 р./3 спр.
729/ф. Р-85/Баляснівський волосний комітет незаможних селян, с. Балясне Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезамів, списки членів КНС, звіти сількомнезамів і волкомнезаму/1920–1921
рр./23 спр.
730/ф. Р-86/Іорданівський волосний комітет незаможних селян, с. Іорданівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань  сількомнезамів та волкомнезаму, списки членів КНС, матеріали про конфіскацію майна у куркулів, боротьбу зі спекуляцією, грошові документи/1921–1923 рр./30 спр.
731/ф. Р-87/Піщанський волосний комітет незаможних селян, с. Піщане Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки членів КНС, протоколи волосних з’їздів КНС та сількомнезамів, матеріали про чистку комнезамів/1921–1923 рр./12 спр.
732/ф. Р-88/Чутівський волосний комітет незаможних селян, с. Чутове Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань  сількомнезамів та волкомнезаму, відомості про допомогу сім’ям червоноармійців, відомості на виплату зарплати/1920–1922 рр./24 спр.
733/ф. Р-89/Первозванівський волосний комітет незаможних селян, с. Первозванівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Інструкції та циркуляри, протоколи засідань сількомнезамів, списки членів КНС/1920– 1922 рр./2 спр.
734/ф. Р-90/Великокобеляцький волосний комітет незаможних селян, с. Великий Кобелячок Кобеляцького повіту Полтавської губернії/ Протоколи засідань сількомнезамів про закріплення майна за членами КНС/1922 р./2 спр.
735/ф. Р-91/Кустолівський волосний комітет незаможних селян, с. Кустолове Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, списки членів КНС, протоколи засідань сількомнезамів/1921–1923 рр./4 спр.
736/ф. Р-92/Клюсово-Зачепилівський волосний комітет незаможних селян, с. Клюсово-Зачепилівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Розпорядження та накази уряду про допомогу голодуючим, протоколи засідань сількомнезамів та волкомнезаму, списки членів КНС/1921– 1923 рр./17 спр.
737/ф. Р-93/Васильцівський волосний комітет незаможних селян, с. Васильці Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезамів та волосних з’їздів КНС, акти конфіскації майна куркулів, списки членів КНС/1920–1921 рр./7 спр.
738/ф. Р-94/Дейкалівський волосний комітет незаможних селян, с. Дейкалівка Зіньківського району Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезамів, облік та розподіл майна, конфіскованого у куркулів, списки членів КНС/1925 р./21 спр.
739/ф. Р-95/Бірківський волосний комітет незаможних селян, с. Бірки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, протоколи засідань, відомості про особовий склад/1921–1923 рр./18 спр.
740/ф. Р-96/Машівський волосний комітет незаможних селян, с. Машівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, протоколи засідань, списки членів комнезаму, листуваня/1922–1923 рр./10 спр.
741/ф. Р-97/Диканський волосний комітет незаможних селян, с. Диканька Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази волвиконкому/ 1920 р./1 спр.
742/ф. Р-98/Рунівщинський волосний комітет незаможних селян, с. Рунівщина Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, циркуляри, списки членів комнезаму, звіти, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./ 12 спр.
743/ф. Р-99/Грунський волосний комітет незаможних селян, с. Грунь Зіньківського повіту Полтавської губернії/Декрети, накази, розпорядження, протоколи засідань, звіти/1920–1923 рр./8 спр.
744/ф. Р-100/Василівський волосний комітет незаможних селян, с. Василівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, звіти/1922–1923 рр./7 спр.
745/ф. Р-101/Білоцерківський волосний комітет незаможних селян, с. Білоцерківка Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Накази, розпорядження, протоколи засідань, списки членів комнезаму, звіти/1920– 1921 рр./18 спр.
746/ф. Р-102/Калениківський волосний комітет незаможних селян, с. Каленики Хорольського повіту Полтавської губернії/Декрети, розпорядження, протоколи зборів і засідань волосних та сільських комнезамів, облік членів, звіти/1920–1923 рр./18 спр.
747/ф. Р-103/Чорбівський волосний комітет незаможних селян, с. Чорбівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, постанови, телефонограми/1923 р./4 спр.
748/ф. Р-104/Червоноградський волосний комітет взаємної допомоги, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції, накази комітету, протоколи засідань, постанови, відомості про добровільні пожертви/1922 р./4спр.
749/ф. Р-105/Рунівщинський волосний комітет взаємної допомоги, с. Рунівщина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільських комісій, звіти/1922–1923 рр./3 спр.
750/ф. Р-106/Баляснівський волосний комітет взаємної допомоги, с. Балясне Полтавського повіту Полтавської губернії/Листування комітету 1923 р./1 спр.
751/ф. Р-107/Калашниківський волосний комітет взаємної допомоги, с. Калашники Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань, статвідомості, листування/1923 р./1 спр.
752/ф. Р-108/Новосанджарський волосний комітет взаємної допомоги, с. Нові Санджари Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Інструкції, листування/1923 р./2 спр.
753/ф. Р-109/Дейкалівський волосний комітет взаємної допомоги, с. Дейкалівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Інструкції, листування/1922 р./1 спр.
754/ф. Р-110/Білоцерківський волосний комітет взаємної допомоги, с. Білоцерківка Хорольського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань, звіти/1922–1923 рр./4 спр.
755/ф. Р-111/Первозванівський волосний фінансовий агент, с. Первозванівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Квитанції, окладні книги/1923 р./32 спр.
756/ф. Р-112/Василівський волосний фінансовий агент, с. Василівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Окладні книги, квитанції/ 1923 р./5 спр.
757/ф. Р-113/Вовчеріцька волосна судово-земельна комісія, с. Вовчеріччя Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Судова справа/1922 р./ 1 спр.
758/ф. Р-114/Чорбівська волосна судово-земельна комісія, с. Чорбівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань комісії/ 1922 р./2 спр.
759/ф. Р-115/Тахтаулівська волосна судово-земельна комісія, с. Тахтаулове Полтавського повіту Полтавської губернії/Судові справи/1923 р./ 11 спр.
760/ф. Р-116/Полтавська 1-а державна нотаріальна контора, м. Полтава Полтавської губернії/Нотаріальні акти/1922 р./224 спр.
761/ф. Р-117/Полтавська 2-а державна нотаріальна контора, м. Полтава Полтавської губернії/Нотаріальні акти/1922–1925 рр./450 спр.
762/ф. Р-118/Миргородська нотаріальна контора, м. Миргород Полтавської губернії/Наряди та реєстри/1917–1922 рр./14 спр.
763/ф. Р-119/Кобеляцька нотаріальна контора, м. Кобеляки Полтавської губернії/Нотаріальні акти/1923 р./36 спр.
764/ф. Р-120/Кобеляцька нотаріальна контора, м. Кобеляки Полтавської губернії/Актові книги, наряди, реєстри/1919–1923 рр./11 спр.
765/ф. Р-121/Гадяцька нотаріальна контора, м. Гадяч Полтавської губернії/Нотаріальні реєстри/1915–1922 рр./3 спр.
766/ф. Р-122/Полтавська нотаріальна контора, м. Полтава Полтавської губернії/Нотаріальні реєстри/1921 р./3 спр.
767/ф. Р-123/Хорольська нотаріальна контора, м. Хорол Кременчуцької губернії/Нотаріальні акти/1920–1922 рр./9 спр.
768/ф. Р-124/Зіньківська нотаріальна контора, м. Зіньків Полтавської губернії/Реєстри, наряди та актові нотаріальні книги/1919–1923 рр./18 спр.
769/ф. Р-126/Кобеляцький повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кобеляки Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, накази, звіти, фінансові документи, відомості з особового складу, списки церков, листування/1920–1923 рр./495 спр.
770/ф. Р-128/Червоноградський повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, накази та протоколи засідань, звіти, акти, відомості про релігійні культи, листування, відомості про особовий склад/1919–1922 рр./640 спр.
771/ф. Р-129/Червоноградський повітовий земельний відділ, м. Червоноград Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, протоколи засідань, відомості з особового складу, плани, звіти, відомості про землевпорядкування, розподіл посівного матеріалу, розвиток тваринництва, городництва, лісорозробки,  листування/1920–1923 рр./373 спр.
772/ф. Р-130/Полтавський повітовий земельний відділ, м. Полтава Полтавської губернії/Декрети, постанови, інструкції, протоколи засідань, звіти, відомості про землевпорядкування, агрономічні заходи, розвиток сільського та лісового господарства, ветеринарії, тваринництва, бджільництва, списки особового складу, листування/1919–1923 рр./674 спр.
773/ф. Р-131/Кобеляцький повітовий земельний відділ, м. Кобеляки Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, накази, протоколи засідань, звіти, відомості про землевпорядкування, агрономічні заходи, розвиток сільського та лісового господарства, ветеринарії, тваринництва, бджільництва, садівництва, городництва, списки особового складу,  листування/1920–1921 рр./311 спр.
774/ф. Р-132/Червоноградський повітовий фінансовий відділ, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, звіти, прибутково-видаткові документи, кошториси, листування/1919–1923 рр./ 57 спр.
775/ф. Р-133/Полтавський повітовий фінансовий відділ, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження, книга кошторисних кредитів, одер жання цінностей від приватних осіб, стягнення штрафів по промисловому податку/1922–1923 рр./10 спр.
776/ф. Р-135/Кобеляцький повітовий відділ освіти, м. Кобеляки Полтавської губернії/Розпорядження, накази, протоколи засідань ради захисту дітей, списки вихованців та обслуговуючого персоналу дитячих установ, документи з особового складу, листування/1917–1923 рр./379 спр.
777/ф. Р-136/Червоноградський повітовий відділ освіти, м. Червоноград Полтавської губернії/Накази, протоколи засідань, списки вчителів та учнів, заяви, прохання, відомості про ліквідацію неписьменності, листування/1920–1922 рр./369 спр.
778/ф. Р-137/Полтавський повітовий відділ охорони здоров’я, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, звіти, відомості про медичні районні дільниці/1920–1922 рр./135 спр.
779/ф. Р-138/Червоноградський повітовий відділ охорони здоров’я, м. Червоноград Полтавської губернії/Журнали нарад, звіти, інструкції, розпорядження, вимогові відомості, статистичні відомості про голод 1921 р./1919–1923 рр./40 спр.
780/ф. Р-141/Червоноградський повітовий відділ соціального забезпечення, м. Червоноград Полтавської губернії/Опікунські справи/1923 р./ 383 спр.
781/ф. Р-142/Червоноградська повітова рада народного господарства, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри, декрети, постанови колегії, списки службовців, листування з установами про звітність/1920– 1921 рр./41 спр.
782/ф. Р-147/Полтавське повітове управління судово-карної робітничо-селянської міліції, м. Полтава Полтавської губернії/Доповідь про діяльність міліції/1919 р./1 спр.
783/ф. Р-148/Червоноградське повітове управління робітничо-селянської міліції 1-го району Полтавської губернії/Декрети, розпорядження, книга наказів по районах, книга рядового і командного складу, зведення/1921–1922 рр./23 спр.
784/ф. Р-149/Червоноградське повітове управління робітничо-селянської міліції 2-го району Полтавської губернії/Накази начальника міліції, книга особового складу, зведення, видача свідоцтв на проживання, відомості про розшук/1921–1922 рр./17 спр.
785/ф. Р-153/Червоноградське повітове управління робітничо-селянської міліції 6-го району Полтавської губернії/Накази і розпорядження, донесення, рапорти, відомості про особовий склад, телефонограми/1921– 1922 рр./21 спр.
786/ф. Р-154/Кобеляцька повітова судово-земельна комісія, м. Кобеляки Полтавської губернії/Судові справи про землеволодіння/1922–1923 рр./ 50 спр.
787/ф. Р-155/Зіньківська повітова судово-земельна комісія, м. Зіньків Полтавської губернії/Судові справи про землеволодіння/1922–1923 рр./ 16 спр.
788/ф. Р-156/Червоноградський повітовий комітет незаможних селян, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи засідань комітету, списки членів комнезаму/1920–1922 рр./101 спр.
789/ф. Р-157/Кобеляцький повітовий комітет незаможних селян, м. Кобеляки Полтавської губернії/Звіти, протоколи засідань/1922–1923 рр./ 3 спр.
790/ф. Р-158/Полтавський повітовий комітет незаможних селян, м. Полтава Полтавської губернії/Списки членів комітету незаможних селян, звіти волкомнезамів, протоколи засідань та зборів комнезамів, списки відповідальних працівників/1920–1923 рр./51 спр.
791/ф. Р-159/Кобзівський сільський виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кобзівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Постанови, накази, акти, листування/1921–1922 рр./15 спр.
792/ф. Р-160/Березівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Березівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, списки платників податків, листування/1922 р./13 спр.
793/ф. Р-161/Тищенківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тищенківка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, накази, постанови, протоколи засідань, листування/1920–1922 рр./14 спр.
794/ф. Р-162/Кирилівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кирилівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, постанови, накази, протоколи засідань, списки платників податків, листування/1922–1923 рр./20 спр.
795/ф. Р-165/Троянівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Троянівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження, протоколи засідань, звіти, списки особового складу/1923 р./10 спр.
796/ф. Р-166/Григорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Григорівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази повітвиконкому, протоколи загальних зборів, перепис рогатої худоби/1921–1923 рр./3 спр.
797/ф. Р-169/Багато-Чернещинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Багата Чернещина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Книга протоколів/1920 р./1 спр.
798/ф. Р-170/Меркурівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Меркурове Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, протоколи засідань, відомості про оподаткування, листування/1921–1922 рр./4 спр.
799/ф. Р-171/Милорадівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Милорадове Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, звіти та відомості, списки платників податку, військовозобов’язаних, листування/1922–1923 рр./16 спр.
800/ф. Р-172/Гергеливська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гергели Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки платників податків, відомості про землекористування/1922–1923 рр./9 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

6

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

801/ф. Р-173/Олександро-Золотарівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/ Розпорядження, накази, списки домогосподарів/1920
р./2 спр.
802/ф. Р-174/Петрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Петрівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Списки платників податків, звіти сільради/1922 р./9 спр.
803/ф. Р-175/Одрадово-Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Одрадо-Миколаївка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому/1922 р./1 спр.
804/ф. Р-176/Хрестищанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Хрестище Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, постанови ВУЦВК, списки платників податків/1921–1922 рр./9 спр.
805/ф. Р-177/Великобучківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Бучки Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, породинні списки мешканців сільради/1920 р./4 спр.
806/ф. Р-178/Розсошинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Розсошинці  полтавського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, інструкції, плани і звіти, відомості з особового складу, списки виборців та позбавлених виборчих прав, особові справи, листування/1926–1927 рр./52 спр.
807/ф. Р-179/Яківчанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Яківці Полтавського району Харківської області/Циркуляри та розпорядження, інструкції, протоколи засідань, звіти, бухгалтерські звіти, заяви громадян, копії виданих довідок, книги записів актів громадянського стану, судові справи, списки платників податку,
відомості про посівну кампанію, хлібозаготівлю та колективізацію, списки особового складу, листування/1922–1925, 1933 рр./180 спр.
808/ф. Р-180/Гожулянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гожули Полтавського району Харківської області/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань, плани, звіти, списки військовозобов’язаних, неписьменних, платників податку, судові справи, бухгалтерські звіти, листування/1926–1934 рр./165 спр.
809/ф. Р-181/Щербанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Щербані Полтавського району/Циркуляри та розпорядження, інструкції, протоколи засідань, плани, звіти, списки особового складу, мешканців села, неписьменних, платників податків, відомості про хлібозаготівлю, колективізацію, судові справи, книги записів
актів громадянського стану, листування/1922–1932 рр./169 спр.
810/ф. Р-182/Мильчанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мильці Полтавського району Полтавської округи/ Протоколи засідань сільради, відомості про особовий склад, звіти/1925–1926 рр./33 спр.
811/ф. Р-183/Дублянщинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дублянщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань, плани, звіти, книги записів актів громадянського стану, списки мешканців села, виборців та позбавлених виборчих прав, особового складу,
платників податку, бухгалтерські документи, листування/1921–1929 рр./ 230 спр.
812/ф. Р-185/Антонівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Полтавського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, протоколи, списки особового складу, бухгалтерські документи, листування/1921–1929 рр./147 спр.
813/ф. Р-186/Обазівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Обазівка Полтавського району Полтавської округи/Протоколи засідань сільради та загальних зборів/1924–1927 рр./ 97 спр.
814/ф. Р-187/Нижньомлинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Млини Полтавського району Полтавської округи/Протоколи засідань сільради та загальних зборів/1922– 1927 рр./125 спр.
815/ф. Р-188/Судіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Судіївка Полтавського району Полтавської округи/Протоколи засідань сільради та загальних зборів, відомості про особовий склад/1920–1927 рр./122 спр.
816/ф. Р-189/Малорудківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала Рудка Полтавського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, листування/1921–1929
рр./17 спр.
817/ф. Р-190/Міняйлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Міняйлівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, листування/1921– 1922 рр./14 спр.
818/ф. Р-191/Юрово-Некрасівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Юрово-Некрасівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради та загальних зборів, списки платників податків/1920–1924 рр./55 спр.
819/ф. Р-192/Зінцівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Зінці Полтавського району Полтавської округи/ Декрети, циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи сходок, засідань сільради, секцій, звіти, відомості про податки, книги актів громадянського стану, матеріали по виборах, списки неписьменних, виборців та позбавлених виборчих прав, особового складу, листування/1922–1928 рр./125 спр.
820/ф. Р-193/Івашківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Івашки Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази і розпорядження сільради, листування про переоблік військовозобов’язаних/1922–1923 рр./2 спр.
821/ф. Р-194/Горайська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських  депутатів, с. Гора Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, протоколи засідань сільради, списки платників податків/1922–1923 рр./14 спр.
822/ф. Р-195/Очеретянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с.  Очеретянка Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки платників трудгужподатку/1922–1923 рр./1 спр.
823/ф. Р-196/Шмиглівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шмиглі Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки платників натурподатку/1922 р./1 спр.
824/ф. Р–197/Тютюнницька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Тютюнники Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки і відомості по продподатку, землевпорядкування/ 1922 р./7 спр.
825/ф. Р-198/Тростянецька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Тростянець Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому/1922–1923 рр./1 спр.
826/ф. Р–199/Мачухівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мачухи Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки платників продподатку, відомості про землекористуванню/1920–1921 рр./6 спр.
827/ф. Р-201/Антонівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи, плани, звіти, листування/1923–1925 рр./47 спр.
828/ф. Р-202/Верхньо-Нижньо-Землянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхньо-Нижньо-Землянки Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, протоколи, списки платників податків, малоземельних та безземельних селян, військовозобов’язаних,
листування/1922–1925 рр./40 спр.
829/ф. Р-203/Крутоярівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Крутоярівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи, звіти, списки особового складу, статистичні відомості, листування/1923–1925 рр./44 спр.
830/ф. Р-204/Кегичівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кегичівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи, звіти, опікунські справи, списки особового складу, платників податків, документи відділу ЗАГСу, листування/1923–1925 рр./ 69 спр.
831/ф. Р-205/Черкасо-Карабуцька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хутори Черкасо-Карабуцькі Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, відомості про особовий склад, статистичні відомості/1924–1925 рр./35 спр.
832/ф. Р-206/Ново-Парафіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Парафіївка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, списки особового складу, виборців, платників податків,  статистичні відомості, книги запису актів громадянського стану, листування/1922–1925 рр./91 спр.
833/ф. Р-207/Коханівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Коханівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, накази, протоколи, списки мешканців сіл, військовозобов’язаних, малописьменних, листування/1923–1925 рр./62 спр.
834/ф. Р-208/Друга Андріївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Друга Андріївка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, статистичні відомості, списки виборців, членів КНС, листування/1924–1925 рр./74 спр.
835/ф. Р-209/Парасковіє-Шляхівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Парасковіє-Шляхове Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, накази, протоколи, плани, звіти, книги записів актів громадянського стану, листування/1923–1925 рр./57 спр.
836/ф. Р-212/Ново-Кочубеївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Кочубеївка Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки військовозобов’язаних і платників податку, книги записів актів громадянського стану/1920–1923 рр./9 спр.
837/ф. Р-213/Стінківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Стінки Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань сільської ради, листування, звіти, відомості про кількість населення/1922–1924 рр./27 спр.
838/ф. Р-214/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи сільради, відомості і списки платників трудгужподатку та продподатку/1922 р./10 спр.
839/ф. Р-215/Рівнянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рівні Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи сільради, відомості та списки платників продовольчого і периферійного податків/1921–1923 рр./14 спр.
840/ф. Р-217/Зеленківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Зеленківка Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки і відомості про платників натурподатків/1923 р./3 спр.
841/ф. Р-219/Бедратівська сільська рада робітничих, селянських та червонармійських депутатів, хут. Бедратове Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільської ради, звіти, листування/1922– 1923 рр./7 спр.
842/ф. Р-222/Андріївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки платників одноразового податку на допомогу голодуючим та трудгужподатку/1922–1923 рр./4 спр.
843/ф. Р-223/Перша Осипівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Перша Осипівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, протоколи сільради/1922– 1923 рр./4 спр.
844/ф. Р-225/Кантемирівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кантемирівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Посвідчення військовозобов’язаних/1920–1922 рр./ 2 спр.
845/ф. Р-226/3-я Свинківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Свинківка Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки членів сільради, листування з земельних та податкових питань/1922–1923 рр./4 спр.
846/ф. Р-227/1-а Свинківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Свинківка Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, циркуляри, протоколи засідань сільради, списки платників продовольчого, гужового та єдиного податків/1922–1923 рр./ 10 спр.
847/ф. Р-228/Ново-Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нова Дмитрівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань волвиконкому та комісій сільради, відомості про посівні площі, облік дворів і будівель села, листування про податки/1922–1923 рр./20 спр.
848/ф. Р-230/Жорнівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Жорнівка Баляснівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Постанови, розпорядження, інструкції окрвиконкому, райвиконкому, списки виборців сільради, звіти про роботу сільради/1923 р./6 спр.
849/ф. Р-231/Баляснівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Списки власників землі/1923 р./1 спр.
850/ф. Р-232/Тарасівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тарасівка Зіньківського району Полтавської округи Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, протоколи засідань виконкому та загальних зборів, списки особового складу, бухгалтерські документи, листування/1923–1925 рр./63 спр.
851/ф. Р-235/Артелярська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Артелярщина Ковалівського району Полтавської округи/Декрети, циркуляри, розпорядження центральних, окружних та районних органів влади, протоколи засідань сільради, відомості про особовий склад, фінансово-податкові документи/1924–1927 рр./45 спр.
852/ф. Р-238/Романівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Романівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження Ковалівського волвиконкому, протоколи засідань сільради, телеграми, списки платників трудгужподатку/1919–1921 рр./ 4 спр.
853/ф. Р-239/Зіньківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Зіньків Зіньківського району Полтавської округи/Протоколи засідань сільради, відомості про особовий склад/1925 р./ 15 спр.
854/ф. Р-240/Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань сільради, звіти та відомості про роботу/1921–1924 рр./39 спр.
855/ф. Р-241/Красногірська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Красногірка Машівського району Червоноградської округи/Циркуляри, декрети, розпорядження центру, протоколи засідань сільради/1922–1927 рр./121 спр.
856/ф. Р-242/Солдатівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Солдатівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань виконкому та загальних зборів, списки платників податку, домогосподарів, акти ревізійної комісії відомості про землевпорядкування/1920–1923 рр/15 спр.
857/ф. Р-243/Гулаківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гулаківка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Списки платників податків, пільговиків, відомості про допомогу голодуючим, проведення виборів у ради/1922 р./4 спр.
858/ф. Р-244/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Списки платників податків/1921–1922 рр./4 спр.
859/ф. Р-245/Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань сільради, облік коней, документи відділу ЗАГС, бухгалтерські документи, відомості про вибори в ради, про землекористування/1922–1924 рр./72 спр.
860/ф. Р-246/Лип’янська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Лип’янка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Списки платників податків/1921–1922 рр./3 спр.
861/ф. Р-247/Покрово-Маріївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Покрово-Марія Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, списки платників податків, листування/1922 р./4 спр.
862/ф. Р-248/Павлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Павлівка  Червоноградського району Полтавської округи/Протоколи засідань сільради та загальних зборів, розпорядження,
накази, списки платників податків, військовозобов’язаних, відомості про землекористування, документи відділу ЗАГС/1921–1927 рр./ 128 спр.
863/ф. Р-249/Гуляй-Степівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гуляй-Степ Червоноградського повіту Полтавської губернії/Списки мешканців села, платників податків/1921– 1922 рр./2 спр.
864/ф. Р-250/Степанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Степанівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, повітревкому, списки працівників сільради/1921 р./1 спр.
865/ф. Р-251/Ново-Григорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Григорівка Машівського району Полтавської округи/Декрети, циркуляри, накази, розпорядження, протоколи засідань сільради, списки платників податків, військовозобов’язаних, відомості про землекористування, документи відділу ЗАГС/1920–1927 рр./ 66 спр.
866/ф. Р-252/Любимівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Любимівка Червоноградського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Постанови, циркуляри ВУЦВК, раднаркому, губернського та окружного виконкомів, протоколи загальних зборів і членів земельних громад, списки платників податків, військовозобов’язаних, документи відділу ЗАГС, листування/1921–1924 рр./ 48 спр.
867/ф. Р-253/Янопільська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Янопіль Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки платників податків, листування/1921–1922 рр./8 спр.
868/ф. Р-254/Машівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри, накази, розпорядження, протоколи загальних зборів, списки особового складу, військовозобов’язаних, платників податків, документи відділу ЗАГС, листування/1922–1926 рр./98 спр.
869/ф. Р-255/Грабівщанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грабівщина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, списки платників податків, листування/1921–1922 рр./8 спр.
870/ф. Р-256/Старицьківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старицьківка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри, постанови, розпорядження, накази, протоколи засідань сільради та загальних зборів, плани та звіти, списки населених пунктів сільради, списки платників податку, виборців та позбавлених
виборчих прав, книги записів актів громадянського стану, статистичні відомості про кількість мешканців, худоби, землі, листування/1922–1927 рр./ 92 спр.
871/ф. Р-257/Андріївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, протоколи засідань сільради, списки землекористувачів та платників податку/1921 р./2 спр.
872/ф. Р-258/Федорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Федорівка Червоноградського району Полтавської округи/Список платників податків, листування/1921–1927 рр./ 3 спр.
873/ф. Р-259 Коновалівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Коновалівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Списки платників продподатку/1921 р./3 спр.
874/ф. Р-260/Жуківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Жуківка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки платників податку і військовозобов’язаних/1921–1922
рр./8 спр.
875/ф. Р-261/Іванівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванівка Машівського району Червоноградської округи/Протоколи сільради, циркуляри, розпорядження ВУЦВК, губвиконкому та окрвиконкому, листування/1922–1927 рр./101 спр.
876/ф. Р-262/Мануйлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, списки виборців і платників податків/1921–1923 рр./1 спр.
877/ф. Р-263/Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дмитрівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань сільради та загальних зборів, комісій сільради, плани та звіти, відомості про особовий склад, опікунські справи, книги записів актів громадянського стану, списки
платників податків, військовозобов’язаних, листування/1922–1927 рр./ 51 спр.
878/ф. Р-264/Кошманівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кошманівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, книги записів актів громадянського стану, особові рахунки платників податків, листування про землекористування, перевибори рад, оподаткування/1923–1924 рр./19 спр.
879/ф. Р-265/Базилівщанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Базилівщина Машівського району Червоноградської округи/Циркуляри, накази, постанови ВУЦВК, раднаркому і окрвиконкому, протоколи засідань сільради та загальних зборів, плани та звіти, облік населення, господарств, живого та мертвого реманенту, списки
платників податку, військовозобов’язаних, виборців і позбавлених виборчих прав, книги запису актів громадянського стану, відомості про особовий склад, листування/1922–1927 рр./100 спр.
880/ф. Р-266/Рубанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рубанівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань сільради і загальних зборів, плани і звіти, книги запису актів громадянського стану, статистичні відомості, списки особового складу, листування/1925–1927 рр./
49 спр.
881/ф. Р-267/Мокро-Тагамлицька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мокрий Тагамлик Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки виборців, листування/1920–1923 рр./13 спр.
882/ф. Р-268/Сахнівщанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сахнівщина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази губвиконкому та волвиконкому, протоколи загальних зборів, списки платників податку/1922–1923 рр./3 спр.
883/ф. Р-270/Василівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Василівка Рунівщинського району Полтавської округи/Протоколи засідань сільради та загальних зборів, відомості про особовий склад, списки голодуючих, бухгалтерські документи, листування/1921–1927 рр./120 спр.
884/ф. Р-271/Мало-Ладиженська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала Ладижена Полтавського повіту  Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, матеріали з фінансових і земельних питань, листування/1922 р./6 спр.
885/ф. Р-272/Велико-Ладиженська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика Ладижена Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, списки платників податку/1923 р./1 спр.
886/ф. Р-273/Ново-Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Миколаївка Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження райвиконкому, відомості про організацію земельних громад/1922–1923 рр./3 спр.
887/ф. Р-274/Черкасівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Черкасівка Рунівщинського району Полтавської округи/Розпорядження, протоколи засідань, списки особового складу, відомості про землевпорядкування, оподаткування, перевибори рад, документи відділу ЗАГС, листування/1922–1927 рр./141 спр.
888/ф. Р-275/Бурто-Янівщанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Янівщина Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, листування про сплату держподатків/1922
р./3 спр.
889/ф. Р-276/Божково-Опішнянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Божкове Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, листування про сплату держподатків/1922–1923 рр./3 спр.
890/ф. Р-277/Вітово-Ольшанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ольшанка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, листування про сплату держподатків/1922–1923
рр./3 спр.
891/ф. Р-278/2-га Осипівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Осипівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Копії наказів губвиконкому, розпорядження волвиконкому про виконання податків/1922 р./2 спр.
892/ф. Р-279/Мар’ївсько-Василівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мар’їво-Васильці Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань сільради та загальних зборів, звіти та відомості, книги запису актів громадянського стану, списки платників податку, військовозобов’язаних, листування/1922–1923 рр./19 спр.
893/ф. Р-280/Петрашівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Петрашівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, накази, протоколи засідань сільради, відомості про оподаткування, листування/1922–1923 рр./5 спр.
894/ф. Р-281/Перша Березівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Березівка Перша Полтавського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, протоколи засідань сільради, матеріали про оподаткування та землевпорядкування/1921–1923 рр./16 спр.
895/ф. Р-282/Друга Березівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с.  Березівка Друга Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження волвиконкому і райвиконкому, протоколи засідань сільради, матеріали про оподаткування та земле-впорядкування/1922–1923 рр./16 спр.
896/ф. Р-283/Друга Березівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Березівка Друга Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, райвиконкому, списки про сплату податків/1922–1923 рр./4 спр.
897/ф. Р-284/Горово-Свинківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Свинківка Гора Полтавського повіту Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, протоколи загальних зборів, матеріали про оподаткування та землевпорядкування/1922–1923 рр./14 спр.
898/ф. Р-285/Микільсько-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівська Козлівщина Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки платників продподатку/1922–1923
рр./1 спр.
899/ф. Р-286/Назаро-Натягайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Натягайлівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки господарств сільради/1922–1923 рр./1 спр.
900/ф. Р-287/Ковжиська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковжижа Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази губвиконкому і волвиконкому, списки платників податків, посвідчення військовозобов’язаних/1922–1923 рр./2 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

7

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

901/ф. Р-288/Рунівщинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Декрети, циркуляри, розпорядження, протоколи засідань сільради, документи про землекористування, оподаткування, перевибори рад, документи відділу ЗАГС, листування/1922–1927 рр./95 спр.
902/ф. Р-289/Дудниківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дудникове Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, списки на землекористування та оподаткування/1922–1923 рр./1 спр
903/ф. Р-290/Степнянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Степне Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, відомості про сплату держподатків/1921–1922 рр./4 спр.
904/ф. Р-291/Ступчансько-Яциново-Слобожанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Яцинова Слобідка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, списки про сплату натурподатків/1922–1923 рр./4 спр.
905/ф. Р-292/Терентіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Терентіївка Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, протоколи загальних зборів, податкові списки/1921 р./1 спр.
906/ф. Р-293/Крюківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Крюкове Полтавського повіту Полтавської губернії/Відомості про збір податку на допомогу голодуючим/1922 р./ 1 спр.
907/ф. Р-294/Терновщанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Терновщина  Рунівщинського району Полтавської округи/Декрети, циркуляри, протоколи засідань окрвиконкому, райвиконкому, сільради/1922–1927 рр./62 спр.
908/ф. Р-295/Круто-Бережанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Крутий Берег Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки платників податків/1922 р./1 спр.
909/ф. Р-296/Кованьківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кованьківка Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, податкові списки/1923 р./ 1 спр.
910/ф. Р-297/Ковалівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази райвиконкому, протоколи засідань сільради, списки платників податків, відомості про землекористування, матеріали виборкому/1922–1923 рр./19 спр.
911/ф. Р-298/Парасковіївська сільська рада робітничих, селянських та чарвоноармійських депутатів, с. Парасковіївка Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань сільради, списки платників податків, виборців і позбавлених виборчих прав, листування/1922–1927 рр./107 спр.
912/ф. Р-299/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Олександрівка Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань райвиконкому, сільради, списки землекористувачів і платників податків, відомості про особовий склад та перевибори сільради/1923 р./
15 спр.
913/ф. Р-300/Богданівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богданівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, списки про сплату податків, відомості про землекористування/1923 р./7 спр.
914/ф. Р-301/Буланівська сільська  рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Буланове Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, списки платників продподатку, протоколи засідань сільради/1920–1924 рр./4 спр.
915/ф. Р-302/1-ша Кустолівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. Кустолове Перше Червоноградського повіту Полтавської губернії/Декрети, розпорядження, протоколи засідань сільради, списки допризивників, відомості про землекористування/1920– 1923 рр./9 спр.
916/ф. Р-303/Круто-Балківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Крута Балка Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, телефонограми волвиконкому, списки мешканців сільради, особові рахунки платників продподатку/1921– 1922 рр./9 спр.
917/ф. Р-304/Стехівсько-Пологівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Стехівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому по податкових і військових справах, списки платників продподатку/1922–1923 рр./10 спр.
918/ф. Р-305/Сапожинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сапожине Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази волвиконкому, списки платників податків/1922 р./2 спр.
919/ф. Р-306/Ковжинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковжине Полтавського повіту Полтавської губернії/Посвідчення військовозобов’язаних/1920 р./1 спр.
920/ф. Р-307/Сухорабівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сухорабівка Білоцерківського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, списки про землекористування та наявність худоби/1926 р./1 спр.
921/ф. Р-308/Жирківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Жирківка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Списки платників подвірного, місцевого, гужподатку, протоколи засідань сільради/1922 р./17 спр.
922/ф. Р-309/Тавежнянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, колонія Тавежня Червоноградського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, списки землекористування,
платників продовольчого та трудгужподатків/1922– 1923 рр./15 спр.
923/ф. Р-310/Дубово-Грядська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дубові Гряди Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, списки платників податків та мешканців села, листування/1921–1923 рр./ 21 спр.
924/ф. Р-319/Місько-Млинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Міські Млини Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження райвиконкому, протоколи засідань сільради та загальних зборів, списки платників податків/1923–1925 рр./35 спр.
925/ф. Р-321/Заїчинська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Заїчинці Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань сільради, загальних зборів та сільвиборкому, відомості про землекористування та особовий склад/1923–1925 рр./48 спр.
926/ф. Р-322/Грабинівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грабинівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, протоколи засідань сільради і волвиконкому, списки та відомості про сплату натурального та трудгужподатків, звіт про роботу сільради/1919–1923 рр./52 спр.
927/ф. Р-323/Степанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Степанівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, протоколи засідань сільради, відомості про землекористування/1922–1923 рр./17 спр.
928/ф. Р-324/Юрово-Некрасівський сільський комітет незаможних селян, с. Юрово-Некрасівка Полтавського повіту Полтавської губернії/ Розпорядження й інструкції про порядок вступу до членів КНС, постанови Полтавського волосного комітету незаможних селян/1922 р./4 спр.
929/ф. Р-325/Зінцівський сільський комітет незможних селян, с. Зінці Полтавського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження округової комісії незаможних селян, списки членів КНС, звіти/1924–1925 рр./13 спр.
930/ф. Р-326/Судіївський сільський комітет незаможних селян, с. Судіївка Полтавського району Полтавської округи Полтавської губернії/Облік членів КНС, протоколи загальних зборів/1921–1925 рр./9 спр.
931/ф. Р-327/Супрунівський сільський комітет незаможних селян, с. Супрунівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази та розпорядження губернської комісії соціального забезпечення, постанови ВУЦВК про пільги КНС, протоколи засідань сількомнезамів, облік землекористування/1921–1922 рр./4 спр.
932/ф. Р-328/Нижньо-Млинський сільський комітет незаможних селян, с. Нижні Млини Супрунівського району Полтавської губернії/Розпорядження, циркуляри, протоколи загальних зборів членів КНС, списки членів КНС/1923 р./6 спр.
933/ф. Р-329/Горайський сільський комітет незаможних селян, с. Гора Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів/1922 р./3 спр.
934/ф. Р-330/Шостаківський сільський комітет незаможних селян,с. Шостаки Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки членів КНС, протоколи загальних зборів/1922 р./3 спр.
935/ф. Р-331/Тютюнниківський сільський комітет незаможних селян, с. Тютюнники Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки членів КНС, протоколи загальних зборів/1919–1923 рр./1 спр.
936/ф. Р-332/Івашківський сільський комітет незаможних селян, с. Івашки Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів КНС/1922 р./1 спр.
937/ф. Р-333/Троянівський сільський комітет незаможних селян, с. Троянівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів КНС, звіти/1922–1923 рр./4 спр.
938/ф. Р-334/Мокро-Тагамлицький сільський комітет незаможних сеян, с. Мокрий Тагамлик Червоноградського повіту Полтавської губернії/ Протоколи загальних зборів членів КНС/1922 р./1 спр.
939/ф. Р-335/Іванівський сільський комітет незаможних селян, с. Іванівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, звіти про роботу сількомнезамів, протоколи загальних зборів, списки членів КНС/1923–1924 рр./17 спр.
940/ф. Р-336/Абрамівський сільський комітет незаможних селян, с. Абрамівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, звіти про роботу сількомнезамів/1923– 1924 рр./7 спр.
941/ф. Р-337/Базилівський сільський комітет незаможних селян, с. Базилівщина Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження райкомнезаму, звіти, списки членів/1924 р./5 спр.
942/ф. Р-338/Дудниківський сільський комітет незаможних селян, с. Дудникове Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів/1922 р./1 спр.
943/ф. Р-339/Парасковіївський сільський комітет незаможних селян, с. Парасковіївка Рунівщинського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження райкомнезаму, протоколи загальних зборів/1923– 1925 рр./5 спр.
944/ф. Р-340/Тернівщанський сільський комітет незаможних селян, с. Тернівщина Рунівщинського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезаму, розпорядження волкомнезаму/ 1923 р./1 спр.
945/ф. Р-341/Давидівський сільський комітет незаможних селян, с. Давидівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, протоколи загальних зборів сількомнезаму/1921–1922 рр./2 спр.
946/ф. Р-342/Хрипківський сільський комітет незаможних селян, с. Хрипки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому/1921–1922 рр./2 спр.
947/ф. Р-343/Шилівський сільський комітет незаможних селян, с. Шилівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому/1921–1922 рр./2 спр.
948/ф. Р-344/Проценківський сільський комітет незаможних селян, с. Проценки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, протоколи загальних зборів, списки членів КНС/1920– 1921 рр./2 спр.
949/ф. Р-345/Влохо-Петрівський сільський комітет незаможних селян, хут. Влохи-Петрівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому/1922 р./2 спр.
950/ф. Р-346/Ступківський сільський комітет незаможних селян, с. Ступки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, заяви членів КНС/1921–1922 рр./1 спр.
951/ф. Р-347/Молодиківський сільський комітет незаможних селян, хут. Молодиківщина Баляснівського району Полтавської округи/Списки членів КНС/1923 р./1 спр.
952/ф. Р-348/Мало-Рудківський сільський комітет незаможних селян, с. Мала Рудка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезаму/1923 р./1 спр.
953/ф. Р-349/Кирилівський сільський комітет незаможних селян, с. Кирилівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, списки членів КНС/1922 р./2 спр.
954/ф. Р-350/Новосанджарський сільський комітет незаможних селян, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів, списки членів КНС, звіти сількомнезаму/1924–1926 рр./10 спр
955/ф. Р-351/Власівський сільський комітет незаможних селян, с. Власівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Списки членів КНС/ 1921 р./1 спр.
956/ф. Р-352/Кегичівський сільський комітет незаможних селян,с. Кегичівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, списки членів КНС, звіти сількомнезаму/1924–1925 рр./11 спр.
957/ф. Р-353/Заїчинський сільський комітет незаможних селян, с. Заїчинці Опішнянського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, звіти, відомості про перереєстрацію членів КНС/1922–1924 рр./ 11 спр.
958/ф. Р-354/Батьківський сільський комітет незаможних селян, с. Батьки Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Протоколи загальних зборів, списки членів КНС/1923–1924 рр./16 спр.
959/ф. Р-355/Пишненківський сільський комітет незаможних селян, с. Пишненки Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи президії та загальних зборів, облік членів КНС/1923–1925 рр./12 спр.
960/ф. Р-356/Покровський сільський комітет незаможних селян, с. Покровське Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань президії та загальних зборів, облік членів КНС/1924–1925 рр./13 спр.
961/ф.Р-357/Місько-Млинський сільський комітет незаможних селян, с. Міські Млини Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, облік членів КНС/1923–1925 рр./ 16 спр.
962/ф. Р-358/Кирило-Ганнівський сільський комітет незаможних селян, с. Кирило-Ганнівка Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань сількомнезаму, перереєстрація членів КНС, звіти/1921–1923 рр./19 спр.
963/ф. Р-359/Мар’ївський сільський комітет незаможних селян, с. Мар’ївка Рунівщинського району Полтавської губернії/Накази волвиконкому/1923  р./1 спр.
964/ф. Р-360/Попівський сільський комітет незаможних селян, с. Попівка Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, заяви про вступ до членів КНС/1924– 1925 рр./7 спр.
965/ф. Р-361/Міняйлівський сільський комітет незаможних селян, с. Міняйлівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, циркуляри, листування про допомогу чорноморському броненосцю “Незаможник”/1921– 1922 рр./2 спр.
966/ф. Р-362/Верхньо-Нижньо-Землянський сільський комітет незаможних селян, с. Верхні Землянки Сахнівщанського району Полтавської округи/Циркуляри, протоколи загальних зборів, звітні відомості сількомнезаму/1924–1925
рр./6 спр.
967/ф. Р-367/Червоноградський окружний фінансовий відділ, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції,  плани, звіти, прибутково-видаткові документи, списки платників податків, листування/1923–1924 рр./62 спр.
968/ф. Р-368/Червоноградський окружний відділ охорони здоров’я, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження Наркому охорони здоров’я, протоколи засідань колегії окрздороввідділу, звіти, плани роботи, облік дитячих будинків/1923–1925 рр./47 спр.
969/ф. Р-370/Червоноградський окружний відділ народної освіти, м. Червоноград Полтавської губернії/Звіти, особові справи вчителів, відомості про діяльність комісії допомоги дітям/1923–1925 рр./620 спр.
970/ф. Р-373/Полтавський окружний відділ робітничо-селянської інспекції, м. Полтава Харківської області/Постанови, циркуляри, розпорядження, протоколи, плани, звіти, матеріали обстеження установ і організацій, акти перевірок, листування/1924–1933 рр./981 спр.
971/ф. Р-374/Червоноградський окружний осередок губернської робітничо-селянської інспекції, м. Червоноград Полтавської губернії/ Циркуляри та накази центральних і місцевих органів влади, акти ревізій та протоколи з обстеження роботи установ/1923 р./5 спр.
972/ф. Р-377/Червоноградський окружний відділ комунального господарства, м. Червоноград Полтавської губернії/Земельні справи, відомості про націоналізацію парових млинів, листування/1923–1924 рр./50 спр.
973/ф. Р-378/Червоноградський окружний комітет незаможних селян, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи засідань окружного та районного комнезамів, відомості про майно розкуркулених/1923– 1925 рр./91 спр.
974/ф. Р-379/Полтавський окружний комітет незаможних селян, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження та інструкції, постанови, протоколи, листування з райкомнезамом/1923–1930 рр./275 спр.
975/ф. Р-380/Полтавський окружний відділ охорони здоров’я, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, інструкції, накази, звіти, протоколи, статистичні відомості, відомості про особовий склад, акти, листування/1923–1928 рр./823 спр.
976/ф. Р-382/Полтавська окружна міжвідомча комісія з виселення колишніх поміщиків та великих землевласників і нетрудових орендарів, м. Полтава Полтавської округи/Справи про позбавлення майна та землі/1925–1926 рр./265 спр.
977/ф. Р-383/Полтавська окружна судово-земельна комісія, м. Полтава Полтавської округи/Відомості про персональний склад службовців, судові справи/1923–1930 рр./7872 спр.
978/ф. Р-384/Червоноградська окружна судово-земельна комісія, м. Червоноград Полтавської губернії/Судові справи/1923–1925 рр./782 спр.
979/ф. Р-385/Червоноградський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань,
звіти, списки військовозобов’язаних, листування/1923–1924 рр./137 спр.
980/ф. Р-389/Білицький районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, звіти та відомості про діяльність, інформація про оподаткування, надання пільг, про землевпорядкування, про
проведення посівної кампанії, списки військовозобов’язаних, неписьменних, листування/1923–1924 рр./99 спр.
981/ф. Р-390/Новосанджарський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/Постанови, циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, списки особового складу, мешканців району, виборців, військовозобов’язаних, біженців, облік релігійних культів,
бухгалтерські документи, листування/1923–1926 рр./350 спр.
982/ф. Р-391/Баляснівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, протоколи, звіти, плани, списки особового складу, платників податку, червоних партизан, позбавлених
виборчих прав, мешканців сільрад, військовозобов’язаних, бухгалтерські документи, листування/1923–1925 рр./289 спр.
983/ф. Р-393/Кегичівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кегичівка Кегичівського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи, звіти, списки особового складу, мешканців, виборців, платників податку, книги записів актів громадянського стану, облік релігійних культів,
статистичні відомості, бухгалтерські документи, листування/1923– 1926 рр./280 спр.
984/ф. Р-395/Ковалівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, накази, інструкції, протоколи засідань, звіти, доповіді, відомості про діяльність, акти ревізій, листування, список особового складу/1923–1924 рр./132 спр.
985/ф. Р-397/Машівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Декрети, постанови, розпорядження, накази ВУЦВК, раднаркому, НКВС, окрвиконкому, протоколи засідань виконкому та сільрад, звіти, облік надходжень сільсгосподатку по сільрадах району,
особові рахунки платників податку, списки військовозобов’язаних, виборців, бухгалтерські документи, відомості про особовий склад, листування/1923– 1929 рр./890 спр.
986/ф. Р-398/Великобучківський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Бучки Великобучківського району Червоноградської округи Полтавської губернії/ Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань, звіти, облік націоналізованих будівель, підприємств, базарів, списки землевласників,
домогосподарів, кошториси, відомості про оподаткування, посівну кампанію, землекористування, книги запису громадянського стану, листування/1922, 1923 рр./53 спр.
987/ф. Р-399/Котелевський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Котельва Котелевського району Охтирської округи Харківської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань, розрахункові книжки з оподаткування, облік особового складу, військовозобов’язаних, платників
податку, листування/1923–1924 рр./62 спр.
988/ф. Р-400/Грунський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грунь Грунського району Охтирської округи Харківської губернії/Протоколи засідань райвиконкому/1923–1924 рр./2 спр.
989/ф. Р-401/Сахнівщанський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сахнівщина Сахнівщанського району Червоноградської округи Полтавської губернії/ Протоколи засідань, списки на отримання насіння/1924–1925 рр./2 спр.
990/ф. Р-402/Білоцерківський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білоцерківка Білоцерківського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, списки виборців, листування/1923 р./14 спр.
991/ф. Р-403/Малоперещепинський районний комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала Перещепина Малоперещепинського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Бухгалтерські документи, листування/1923–1924 рр./4 спр.
992/ф. Р-404/Малоперещепинський районний земельний відділ с. Мала Перещепина Малоперещепинського району Полтавської округи/ Подвірні реєстри земельних громад, реєстрація товариства зі спільної переробки землі/1927–1928 рр./5 спр.
993/ф. Р-405/Червоноградський районний земельний відділ, м. Червоноград Полтавської губернії/Облік сільськогосподарського реманенту, списки на видачу посівматеріалів, відомості про землекористування/1923–1924 рр./23 спр.
994/ф. Р-406/Баляснівський районний земельний відділ, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Декрети, циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, відомості з особового складу, облік землі, племінної худоби, артілей та комун, листування/1923–1928 рр./75 спр.
995/ф. Р-407/Кегичівський районний земельний відділ, с. Кегичівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/ Накази, циркуляри та розпорядження, погосподарський облік/1923–1925 рр./ 60 спр.
996/ф. Р-408/Полтавський районний земельний відділ, м. Полтава Полтавської округи/Накази та розпорядження, реєстрація земельних ділянок, відомості про землевпорядкування/1925–1930 рр./80 спр.
997/ф. Р-409/Білицький районний земельний відділ, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/Плани посівкампаній, інструкції про закріплення землі, землевпорядкування/1924 р./ 12 спр.
998/ф. Р-410/Машівський районний земельний відділ, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, накази, облік землі, худоби, реманенту/1923–1929 рр./243 спр.
999/ф. Р-411/Чутівський районний земельниій відділ, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Інструкції, розпорядження, циркуляри/1923 р./22 спр.
1000/ф. Р-412/Ковалівський районний земельний відділ, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження райземуправління, звіти/1923–1924 рр./37 спр.
1001/ф. Р-413/Великобучківський районний фінансовий відділ, с. Великі Бучки Великобучківського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Відомості про сплату єдиного сільськогосподарського податку/1923 р./2 спр.
1002/ф. Р-414/Рунівщинський районний земельний відділ, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Звіти, відомості про особовий склад, відведення садибних ділянок, землевпорядкування, націоналізацію нетрудових маєтків, розподіл лісів, лісове господарство та меліорацію, колективізацію, облік пошкоджених посівів та сільськогосподарського
реманенту/1923–1930 рр./222 спр.
1003/ф. Р-415/Рунівщинський районний фінансовий відділ, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості про промподатки, ревізії та обстеження, листування/1923–1925 рр./25 спр.
1004/ф. Р-416/Баляснівський районний відділ освіти, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Розпорядження, облік шкіл, учительського персоналу, шкільного майна/1923–1926 рр./31 спр.
1005/ф. Р-417/Полтавський районний відділ народної освіти, м. Полтава Полтавської округи/Розпорядження, циркуляри з питань освіти, списки дітей, санітарні справи, відомості про лікнепи/1923–1929 рр./96 спр.
1006/ф. Р-418/Червоноградський районний відділ освіти, м. Червоноград Полтавської губернії/Відомості про обстеження шкіл, сільбудів, хатчиталень, пунктів ліквідації неписьменності/1924 р./3 спр.
1007/ф. Р-419/Білицький районний відділ освіти, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/Звіти, розпорядження, відомості про учителів і учнів/1923 р./7 спр.
1008/ф. Р-420/Чутівський районний відділ освіти, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Інструкції, циркуляри та розпорядження, облік особового складу і неписьменних/1923–1925 рр./35 спр.
1009/ф. Р-421/Ковалівський районний відділ освіти, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, декрети та розпорядження, статистичні відомості, відомості про особовий склад шкіл/1923–1924 рр./12 спр.
1010/ф. Р-422/Кобеляцький районний відділ освіти, м. Кобеляки Полтавської округи Полтавської губернії/Відомості про школи району/ 1923 р./3 спр.
1011/ф. Р-423/Рунівщинський районний відділ освіти, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості про особовий склад вчителів, документи опікунської ради/1924–1930 рр./59 спр.
1012/ф. Р-424/Баляснівський районний відділ охорони здоров’я, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Циркуляри, декрети та розпорядження, відомості про особовий склад медпрацівників/1923– 1926 рр./11 спр
1013/ф. Р-425/Білицький районний відділ охорони здоров’я, м. Білики Білицького району Полтавської округи/Циркуляри, декрети та розпорядження, відомості про особовий склад, справа санітарної комісії/1923–1925рр./6 спр.
1014/ф. Р-426/Чутівський районний відділ охорони здоров’я, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції та розпорядження, облік особового складу, справи районної санітарної комісії/1923 р./8 спр.
1015/ф. Р-427/Ковалівський районний відділ охорони здоров’я, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Декрети, розпорядження та циркуляри, відомості про медперсонал/1923–1924 рр./7 спр.
1016/ф. Р-428/Рунівщинський районний відділ охорони здоров’я, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, відомості про особовий склад медпрацівників/1924–1930 рр./ 26 спр.
1017/ф. Р-429/Чутівський районний відділ соціального забезпечення, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Інструкції, циркуляри, розпорядження/1923 р./2 спр.
1018/ф. Р-430/Баляснівський районний відділ соціального забезпечення, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Списки інвалідів, листування про соціальне забезпечення/1923–1928 рр./12 спр.
1019/ф. Р-431/Мачухівський районний відділ соціального забезпечення, с. Мачухи Мачухівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, накази та розпорядження Наркомату соціального забезпечення та окрвиконкому, звіти/1924 р./2 спр.
1020/ф. Р-432/Новосанджарський районний відділ соціального забезпечення, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/ Копія постанови раднаркому про соціальне забезпечення інвалідів праці, циркуляри губернської та округжної комісій соціального забезпечення, облік інвалідів, звіти/1923–1925 рр./5 спр.
1021/ф. Р-433/Ковалівський районний відділ соціального забезпечення, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри та постанови окрвиконкому, облік інвалідів, звіти, копія відозви оргбюро кооперування інвалідів при Наркоматі соціального забезпечення/1923–1924 рр./5 спр.
1022/ф. Р-434/Рунівщинський районний відділ соціального забезпечення, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Копія постанови ВУЦВК про надання допомоги демобілізованим червоноармійцям, циркуляри Наркомату соціального забезпечення та окружної комісії соціального забезпечення про пенсії, облік інвалідів та пенсіонерів/1923– 1930 рр./20 спр.
1023/ф. Р-435/Баляснівський районний відділ комунального господарства, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, постанови, плани і звіти, облік шляхів, мостів, промислових і торговельних підприємств, листування/1923–1927 рр./28 спр.
1024/ф. Р-436/Чутівський районний відділ комунального господарства, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Декрет та постанови раднаркому про націоналізацію, реквізицію та конфіскацію будівель приватних осіб, книга обліку будівництва на території району/1923 р./5 спр.
1025/ф. Р-437/Ковалівський районний відділ комунального господарства, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження окркомунвідділу, орендні умови на націоналізовані будинки, облік промислових та торговельних підприємств, листування про пожежі по району/1923–1924 рр./10 спр.
1026/ф. Р-438/Білицький районний відділ комунального господарства, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/ Накази і розпорядження окркомунвідділу, облік денаціоналізованих будівель, договори про оренду націоналізованих будівель і підприємств, ремонт будівель/1923–1924 рр./11 спр.
1027/ф. Р-439/Рунівщинський районний відділ комунального господарства, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, постанови та розпорядження губвиконкому та окрвиконкому, списки будівель, звіти/1924–1929 рр./39 спр.
1028/ф. Р-440/Мачухівський районний комітет незаможних селян, с. Мачухи Мачухівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження окружної комісії незаможних селян, копія декрету ВУЦВК про з’їзди, комісії та комітети незаможних селян, відомості про особовий склад/1923–1925 рр./29 спр.
1029/ф. Р-441/Полтавський районний комітет незаможних селян, м. Полтава Полтавської округи/Інструкції про реорганізацію та перевибори комнезамів, звіт Полтавського окркомнезаму за 1925 рік, постанови окрвиконкому,
облік членів КНС/1925–1929 рр./55 спр.
1030/ф. Р-442/Супрунівський районний комітет незаможних селян, с. Супрунівка Супрунівського району Полтавської округи/Циркуляри губвиконкому та окрвиконкому, розпорядження окркомнезаму, відомості про особовий склад комнезамів, звіти/1923–1925 рр./22 спр.
1031/ф. Р-443/Новосанджарський районний комітет незаможних селян, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/ Розпорядження губвиконкому та окрвиконкому, копія декрету ВУЦВК про з’їзди, комісії та комітети незаможних селян, відомості про особовий склад комнезамів, звіти/1923–1926 рр./36 спр.
1032/ф. Р-444/Білицький районний комітет незаможних селян, с. Білики Білицького району Полтавської округи/Розпорядження, звіти та плани роботи окркомнезаму, копії постанов ВУЦВК про роботу КНС, звіти райкомнезаму, облік членів/1923–1926 рр./12 спр.
1033/ф. Р-445/Баляснівський районний комітет незаможних селян, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження окркомнезаму, постанови окрвиконкому, облік членів КНС/1923–1926 рр./39 спр.
1034/ф. Р-446/Зіньківський районний комітет незаможних селян, м. Зіньків Зіньківського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження губкомнезаму та окркомнезаму, копії протоколів губвиконкому, анкети та списки членів КНС/1923–1925 рр./41 спр.
1035/ф. Р-447/Рунівщинський районний комітет незаможних селян, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження та інструкції окркомнезаму, звіти/1923–1930 рр./88 спр.
1036/ф. Р-448/Ковалівський районний комітет незаможних селян, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Протоколи, інструкції, розпорядження, відомості про особовий склад КНС/1923–1924 рр./19 спр.
1037/ф. Р-449/Машівський районний комітет незаможних селян, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Постанови раднаркому, циркуляри губвиконкому та окрвиконкому, протоколи засідань, звіти, списки членів КНС, листування/1923–1929 рр./63 спр.
1038/ф. Р-450/Грунський районний комітет незаможних селян, с. Грунь Грунського району Полтавської округи Полтавської губернії/Постанови ВУЦВК про фонд комнезамів, циркуляри окркомнезаму, облік членів КНС/1923–1924 рр./30 спр.
1039/ф. Р-451/Опішнянський районний комітет незаможних селян, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Протоколи райкомнезаму і сількомнезамів, списки членів КНС, звіти/1922–1925 рр./44 спр.
1040/ф. Р-452/Мачухівський районний комітет взаємної допомоги, с. Мачухи Мачухівського району Полтавської округи/Декрети, циркуляри та розпорядження, звіти, списки платників податків, особового складу/1923–1925 рр./18 спр.
1041/ф. Р-453/Полтавський районний комітет взаємної допомоги, м. Полтава Полтавської округи/Копії розпоряджень Наркоматів соціального забезпечення та охорони здоров’я, розпорядження окружної інспектури соціального забезпечення/1925–1929 рр./31 спр.
1042/ф. Р-454/Супрунівський районний комітет взаємної допомоги, с. Супрунівка Супрунівського району Полтавської округи/Розпорядження, списки інвалідів/1924–1925 рр./20 спр.
1043/ф. Р-455/Білицький районний комітет взаємної допомоги, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/Звіти райкомнезаму і сількомнезамів/1923 р./5 спр.
1044/ф. Р-456/Чутівський районний комітет взаємної допомоги, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Інструкції, циркуляри та розпорядження окружного комітету соціального забезпечення, копії протоколів засідань сільських комітетів взаємодопомоги, облік і реєстрація підопічних/1923–1926 рр./16 спр.
1045/ф. Р-457/Баляснівський районний комітет взаємної допомоги, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Розпорядження з соцзабезпечення, звіти, протоколи засідань президії та нарад районного і сільських комітетів взаємодопомоги/1923–1927 рр./19 спр.
1046/ф. Р-458/Рунівщинський районний комітет взаємної допомоги, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань районного та сільських комітетів взаємодопомоги, облік підопічних, звіти, списки особового складу службовців/1923–1927 рр./32 спр.
1047/ф. Р-459/Зіньківський районний комітет взаємної допомоги, м. Зіньків Зіньківського району Полтавської округи/Списки членів президії комітету/1925 р./1 спр.
1048/ф. Р-460/Машівський районний комітет взаємної допомоги, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри, списки сільрад, облік особового складу/1923–1927 рр./38 спр.
1049/ф. Р-461/Грунський районний комітет взаємної допомоги, с. Грунь Грунського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Циркуляри та розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань та пленумів комітету взаємодопомоги, звіти, прибутково-видаткова книга/1923–1924 рр/17 спр.
1050/ф. Р-462/Рунівщинський районний комітет взаємної допомоги с. Рунівщина Рунівщинського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань сільських комітетів взаємодопомоги, облік підопічних, звіти/1924 р./9 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

8

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1051/ф. Р-463/Кегичівський районний комітет взаємної допомоги, с. Кегичівка Кегичівського району Полтавської округи/Накази та розпорядження, облік інвалідів та сімей червоноармійців, звіти, список особового складу/1923–1926 рр./38 спр.
1052/ф. Р-464/Червоноградський районний комітет взаємної допомоги, м. Червоноград Червоноградського району Полтавської округи Полтавської губернії/Облік інвалідів, звіти, відомості про особовий склад/1923–1924 рр./11 спр.
1053/ф. Р-465/Новосанджарський комітет взаємної допомоги, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань районного та сільських комітетів взаємодопомоги, звіти/1924 р./4 спр.
1054/ф. Р-466/Ковалівський районний комітет взаємної допомоги, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження губернської комісії соціального забезпечення, звіти/1923–1924 рр./7 спр.
1055/ф. Р-467/Полтавська міська громада взаємної допомоги, м. Полтава Полтавської округи/Статут, інструкції, протоколи загальних зборів, відомості про особовий склад громади/1926–1927 рр./42 спр.
1056/ф. Р-468/Полтавське районне управління робітничо-селянської міліції та розшуку, м. Полтава Полтавської округи/Кримінальні справи/1925–1929 рр./2472 спр.
1057/ф. Р-469/Мачухівське районне управління робітничо-селянської міліції, с. Мачухи Мачухівського району Полтавської округи/Циркуляри, накази, постанови начальника міліції, оперативні зведення, облік зброї, документи проведення дізнаня про злочини/1923–1925 рр./19 спр.
1058/ф. Р-470/Шишацьке районне управління робітничо-селянської міліції, с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи Полтавської губернії/Накази, циркуляри, розпорядження, відомості про особовий склад співробітників/1922–1923 рр./19 спр.
1059/ф. Р-471/Білицьке районне управління робітничо-селянської міліції, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської гу бернії/Книга розшуку, циркуляри, розпорядження, книга реєстрації торговців та мисливців/1923–1924 рр./20 спр.
1060/ф. Р-472/Супрунівське районне управління робітничо-селянської міліції, с. Супрунівка Супрунівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Накази, циркуляри губернської та окружної комісій, постанови районної міліції, кримінальні справи/1924–1925 рр./110 спр.
1061/ф. Р-473/Машівське районне управління робітничо-селянської міліції, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Накази та розпорядження про розшук осіб, протоколи, книга обліку особового складу, судові справи/1923–1929 рр./1353 спр.
1062/ф. Р-474/Рунівщинське районне управління робітничо-селянської міліції, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/ Накази, розпорядження, циркуляри, настільний реєстр, термінові донесення, кримінальні справи/1923–1928 рр./232 спр.
1063/ф. Р-475/Полтавська районна судово-земельна комісія, м. Полтава Полтавської округи/Судові справи про землю та майно/1925–1928 рр./ 584 спр.
1064/ф. Р-476/Мачухівська районна судово-земельна комісія, с. Мачухи Мачухівського району Полтавської губернії/Судові справи про землю та майно/1922–1925 рр./266 спр.
1065/ф. Р-477/Супрунівська районна судово-земельна комісія, с. Супрунівка Супрунівського району Полтавської округи/Судові справи про землю і майно/1923–1925 рр./415 спр.
1066/ф. Р-478/Решетилівська районна судово-земельна комісія, с. Решетилівка Решетилівського району Полтавської округи/Судові справи про землю та майно/1925–1928 рр./36 спр.
1067/ф. Р-479/Білицька районна судово-земельна комісія, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, постанови окрвиконкому та окружного судово-земельного комітету, звіти/1923–1924 рр./4 спр.
1068/ф. Р-480/Баляснівська районна судово-земельна комісія, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Судові справи/1923–1927 рр./786 спр.
1069/ф. Р-481/Новосанджарська районна судово-земельна комісія, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/Копії циркулярів Наркомату земельних справ, інструкції, постанови окрвиконкому, список нарзасідателів/1923–1928 рр./14 спр.
1070/ф. Р-482/Чутівська районна судово-земельна комісія, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Судові справи про землю і майно/1923–1924 рр./141 спр.
1071/ф. Р-483/Малоперещепинська районна судово-земельна комісія, с. Мала Перещепина Малоперещепинського району Полтавської округи/ Судові справи про землю і майно/1928 р./37 спр.
1072/ф. Р-484/Рунівщинська районна судово-земельна комісія, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Судові справи про землю і майно/1923–1929 рр./1468 спр
1073/ф. Р-485/Білоцерківська районна судово-земельна комісія, с. Білоцерківка Білоцерківського району Полтавської округи/Судові справи про землю і майно/1926 р./19 спр.
1074/ф. Р-486/Опішнянська районна судово-земельна комісія, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Судові справи про землю і майно/1926 р./15 спр.
1075/ф. Р-487/Шишацька районна судово-земельна комісія, с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи/Судові справи про землю і майно/1926 р./12 спр.
1076/ф. Р-488/Кобеляцька районна судово-земельна комісія, м. Кобеляки Полтавської округи/Судові справи про землю і майно/1927 р./ 10 спр.
1077/ф. Р-489/Ковалівська районна судово-земельна комісія, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Судові справи про землю і майно/1924 р./35 спр.
1078/ф. Р-490/Зіньківська районна судово-земельна комісія, м. Зіньків Полтавської округи Полтавської губернії/Судові справи про землю і майно/1924–1925 рр./291 спр.
1079/ф. Р-491/Машівська районна судово-земельна комісія, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Судові справи про землю та майно/1922–1928 рр./1144 спр.
1080/ф. Р-492/Нехворощанська районна судово-земельна комісія, с. Нехвороща Нехворощанського району Полтавської округи/Судові справи про землю/1926–1927 рр./3 спр.
1081/ф. Р-493/Кегичівська районна судово-земельна комісія, с. Кегичівка Кегичівського району Полтавської округи/Постанови, накази, циркуляри, список сільвиконавців, касова книга/1923–1925 рр./9 спр.
1082/ф. Р-500/Полтавський губернський комітет незаможних селян, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань комітету, листування з центром/1922–1925 рр./26 спр.
1083/ф. Р-501/Зіньцівський сільський комітет взаємної допомоги, с. Зіньці Полтавського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Розпорядження окружної комісії незаможних селян/1924 р./1 спр.
1084/ф. Р-502/Судіївський сільський комітет взаємної допомоги, с. Судіївка Полтавського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів членів
КНС, звіти про роботу комітету/1924–1925 рр./4 спр.
1085/ф. Р-503/Бірківський сільський комітет взаємної допомоги, с. Бірки Зіньківського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Опікунська справа/1925 р./1 спр.
1086/ф. Р-504/Мокро-Тагамлицький комітет взаємної допомоги, с. Мокрий Тагамлик Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань комітету/1922 р./1 спр.
1087/ф. Р-505/Базилівщинський сільський комітет взаємної допомоги, с. Базилівщина Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань комітету, звіти про роботу, списки сиріт, інвалідів, вдів, сімей червоноармійців/1924–1925 рр./11 спр.
1088/ф. Р-506/Абрамівський сільський комітет взаємної допомоги, с. Абрамівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження центру, протоколи засідань комітету, звіти про роботу, заяви підопічних/1924 р./4 спр.
1089/ф. Р-507/Василівський сільський комітет взаємної допомоги с. Василівка Рунівщинського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів комітету, звіти про роботу, списки підопічних список, особового складу/1924–1925 рр./13 спр.
1090/ф. Р-508/Парасковіївський сільський комітет взаємної допомоги, с. Парасковіївка Рунівщинського району Полтавської округи Полтавської губернії/Списки підопічних/1924 р./1 спр.
1091/ф. Р-509/Красногірський сільський комітет взаємної допомоги, с. Красногірка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Списки підопічних/1923–1925 рр./8 спр.
1092/ф. Р-510/Іванівський сільський комітет взаємної допомоги, с. Іванівка Машівського району Полтавської округи/Опікунська справа/ 1926 р./1 спр.
1093/ф. Р-511/Кирилівський комітет взаємної допомоги, с. Кирилівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Розпорядження Полтавського губвиконкому інструкції з організації комітетів взаємодопомоги/ 1922 р./1 спр.
1094/ф. Р-512/Мачухівський сільський комітет взаємної допомоги, с. Мачухи Мачухівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри Полтавської окружної інспектури соціального забезпечення, протоколи засідань комітету, інструкції з організації комітетів взаємної допомоги, списки інваліді війни, списки особового складу/1923 р./7 спр.
1095/ф. Р-513/Верхньо-Нижньо Землянський сільський комітет взаємної допомоги, с. Верхньо-Нижньо-Землянки Сахнівщанського району Червоноградської округи/Розпорядження Сахнівщанського районного комітету взаємної допомоги, звіти про роботу/1924–1925 рр./5 спр.
1096/ф. Р-514/Рунівщинський сільський комітет взаємної допомоги, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи Полтавської губернії/Опікунська справа/1925 р./1 спр.
1097/ф. Р-515/Червоноградський повітовий відділ комунального господарства, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри і розпорядження керівних установ, відомості про оренду орної землі по районах/1921–1923 рр./40 спр.
1098/ф. Р-516/Кобеляцький повітовий відділ комунального господарства, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Відомості про відведення міської землі під городи, про видачу ордерів на квартири, список особового складу/1919–1920 рр./27 спр.
1099/ф. Р-517/Полтавський повітовий відділ комунального господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови, циркуляри, розпорядження, накази Головного управління комунального господарства УСРР, Полтавського губвиконкому, губернського відділу комунального господарства, плани і звіти про роботу, відомості про житловий фонд/1922 р./10 спр
1100/ф. Р-518/Кобеляцька повітова робітничо-селянська інспекція, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Постанови, директивні вказівки, інструкції, положення керівних установ, протоколи засідань інспекції, акти обстеження підприємств і установ, доповідні записки, зведення і відомості, листування/1920–1921 рр./277 спр.
1101/ф. Р-519/Червоноградська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/ Відомості нагляду за підприємствами, матеріали по роботі зі скаргами/1920– 1921 рр./28 спр.
1102/ф. Р-520/Полтавська спілка профорганізацій трудової інтелігенції, м. Полтава/Протоколи засідань спілки, заяви про вступ до членів спілки/1917 р./1 спр.
1103/ф. Р-521/Зіньківська повітова комісія допомоги голодуючим, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Інструкції керівних установ, звіти про збір коштів на користь голодуючих, списки нетрудового населення/1921–1923 рр./11 спр.
1104/ф. Р-522/Полтавський окружний земельний відділ, м. Полтава Полтавської округи/Постанови, положення, циркуляри, інструкції Полтавського губернського земельного управління, окружного земельного відділу, протоколи загальних зборів незаможників підлеглих сіл, засідань, нарад, звіти та відомості про стан робіт по землевпорядкуванню/1923–1930 рр./2602 спр.
1105/ф. Р-523/Червоноградське повітове бюро професійних спілок, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілок, засідань правління бюро, звіти про роботу, статистичні відомості, матеріали товариського дисциплінарного суду, списки
особового складу/1921–1923 рр./66 спр.
1106/ф. Р-524/Кобеляцьке повітове професійне бюро, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри вищих профспілкових організацій, протоколи засідань бюро, звіти профспілок, списки членів профспілок/1921–1923 рр./23 спр.
1107/ф. Р-525/Зіньківське повітове відділення професійних спілок працівників комунального господарства, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження вищих профспілкових організацій, відомості про соціальне страхування, про тарифну оплату праці, заяви про прийом до членів спілки/1922 р./8 спр.
1108/ф. Р-526/Зіньківська повітова професійна спілка деревообробників, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів профспілки, колективні договори, списки членів профспілки/1921–1923 рр./8 спр.
1109/ф. Р-527/Зіньківське повітове відділення професійних спілок сільськогосподарських працівників землі і лісу, м. Зіньків Зіньківського  повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження вищих профспілкових  організацій, протоколи засідань правління, облік батраків/1922– 1923 рр./3 спр.
1110/ф. Р-528/Зіньківське повітове бюро професійних спілок, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань  Полтавської губернської ради професійних спілок, протоколи пленумів, з’їздів, засідань профбюро, звіти низових профспілкових організацій/1920– 1923 рр./26 спр.
1111/ф. Р-529/Зіньківський повітовий секретаріат професійної спілки працівників мистецтва, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавскої губернії/Протоколи засідань секретаріату, заяви про прийом до членів профспілки/1922–1923 рр./3 спр.
1112/ф. Р-530/Червоноградський повітовий відділ професійної спілки працівників освіти, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, статут повітового відділу профспілок, відомості перереєстрації вчителів, списки членів профспілки, відомості членських внесків/1917–1922 рр./
59 спр.
1113/ф. Р-531/Червоноградський повітовий відділ професійної спілки працівників харчової промисловості, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи правління каси взаємодопомоги безробітним, звіти про роботу
відділу/1922–1923 рр./57 спр.
1114/ф. Р-532/Червоноградське повітове відділення професійної спілки комунальних працівників, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи 1-го губернського з’їзду профспілки комунальних працівників, протоколи загальних зборів членів профспілки, звіти про роботу відділення, списки членів профспілки/1921–1922 рр./
12 спр.
1115/ф. Р-535/Полтавське губернське відділення професійної спілки працівників мистецтва, м. Полтава Полтавської губернії/Інструкції і розпорядження Полтавської губернської ради професійних спілок, протоколи засідань правління губвідділення, звіти про роботу, відомості про роботу міського комітету клубних працівників, бухгалтерські документи/1922–
1925 рр./124 спр.
1116/ф. Р-540/Полтавський губернський відділ професійної спілки працівників землі та лісу, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи 3- го губернського з’їзду, губернської та окружної конференції профспілки працівників землі та лісу, список членів робіткомів/1921–1924 рр./7 спр.
1117/ф. Р-545/Полтавський губернський відділ професійної спілки працівників освіти, м. Полтава Полтавської губернії/Накази, інструкції, розпорядження ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників освіти, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, листування про проведення учительських з’їздів, протоколи засідань
та звіти про роботу районних комітетів профспілки, звіти про роботу губвідділу, список членів профспілки, бухгалтерські документи, списки особового складу/1917–1925 рр./399 спр.
1118/ф. Р-546/Полтавська окружна рада професійних спілок, м. Полтава Полтавської округи/Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи засідань та звіти низових профспілкових організацій, бухгалтерські документи/1923–1930 рр./ 538 спр.
1119/ф. Р-549/Полтавська окружна філія професійної спілки транспортників, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри і розпорядження Всеукраїнського центрального управління спілки та Полтавської окружної філії, протоколи загальних зборів членів профспілки засідань комісій, звіти про роботу, відомості про умови праці, колективні договори, бухгалтерські
документи/1925–1930 рр./271 спр.
1120/ф. Р-550/Полтавське окружне відділення професійної спілки деревообробників, м. Полтава Полтавської  круги/Протоколи загальних зборів, конференцій членів профспілки, засідань правління, відомості сплати членських внесків/1924–1929 рр./69 спр.
1121/ф. Р-551/Полтавський окружний відділ професійної спілки працівників мистецтва, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції ВЦРПС Полтавської окружної ради професійних спілок, протоколи, звіти, листування, бухгалтерські документи/1925– 1929 рр./94 спр.
1122/ф. Р-554/Полтавська окружна філія професійної спілки шкіряників, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи конференцій, загальних зборів членів профспілки, звіти та інформація про роботу філії, колективні договори/1925–1930 рр./109 спр.
1123/ф. Р-555/Полтавська окружна філія професійної спілки медико-санітарних працівників, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи, звіти про роботу, листування, бухгалтерські документи, особові картки членів спілки/1925–1927 рр./415 спр.
1124/ф. Р-556/Полтавський дільничий комітет професійної спілки медико-санітарних працівників, м. Полтава/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, виробничих нарад, плани і звіти, бухгалтерські документи/1922–1926 рр./31 спр.
1125/ф. Р-557/Полтавська окружна філія спілки будівельників, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи низових профспілкових організацій, звіти та плани роботи філії, списки членів профспілки, відомості сплати членських внесків/1926–
1930 рр./275 спр.
1126/ф. Р-558/Полтавський окружний відділ спілки працівників комунального господарства, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань правління профспілки, статистичні відомості, звіти і протоколи низових профспілкових організацій, облік безробітних членів профспілки, кошторис, фінансові звіти, касова книга окрвідділу, анкети членів правління/1924–1928 рр./188 спр.
1127/ф. Р-559/Полтавський окружний відділ професійної спілки працівників освіти, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи низових профспілкових організацій, касові документи, список членів спілки та особового складу/1923–1930 рр./954 спр.
1128/ф. Р-560/Червоноградське окружне бюро професійних спілок, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи засідань правління, протоколи та звіти низових профспілкових організацій, списки особового складу/1923–1925 рр./44 спр.
1129/ф. Р-561/Червоноградське окружне відділення спілки працівників комунального господарства, м. Червоноград Полтавської губернії/ Циркуляри і розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань правління, конфліктно-розціночної комісії, касові документи, протоколи засідань низових профспілкових організацій, анкети членів профспілки/1923–1924 рр./29 спр.
1130/ф. Р-562/Червоноградська окружна філія професійної спілки радянських торговельних службовців, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Звіти і протоколи районних місцевкомів, трудові умови/1925 р./9 спр.
1131/ф. Р-563/Червоноградська окружна філія професійної спілки шкіряників, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції губернського відділу профспілки шкіряників та Полтавської губернської ради профспілок, плани роботи філії, трудумови/1924–1925 рр./11 спр.
1132/ф. Р-564/Червоноградське окружне відділення професійної спілки працівників землі і лісу, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Звіти, протоколи низових профспілкових організацій, відомості перереєстрації членів спілки, списки членів спілки/1923– 1925 рр./45 спр.
1133/ф. Р-565/Золотоніське повітове відділення професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Золотоноша Золотоніського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і протоколи засідань ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, протоколи загальних зборів членів профспілки млинів, списки членів профспілки/1921–1922 рр./28 спр.
1134/ф. Р-566/Прилуцьке повітове відділення професійної спілки працівників мистецтва, м. Прилуки Прилуцького повіту Полтавської губернії/Протоколи, договори, фінансові звіти повітвідділення, списки членів профспілки/1920–1922 рр./6 спр.
1135/ф. Р-567/Прилуцьке повітове відділення професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Прилуки Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління повітових конференцій, звіти про роботу, листування, бухгалтерські документи/1918–1923 рр./39 спр.
1136/ф. Р-568/Роменська окружна філія професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Ромни Роменської округи/ Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій та окрфілії, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комісій, звіти про роботу, звіти низових профспілкових організацій,
особові справи/1921–1930 рр./609 спр.
1137/ф. Р-569/Роменська окружна філія професійної спілки будівельників, м. Ромни Роменської округи/Постанови, циркуляри, розпорядження вищих профспілкових організацій та окрфілії, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління філії, раймісцевкомів, листування з фабзавкомами і групкомами, звіти про роботу філії, бухгалтерські
документи/1923–1930 рр./203 спр.
1138/ф. Р-570/Роменська окружна філія професійної спілки медико- санітарних працівників праці, м. Ромни Роменської округи/Постанови, циркуляри, розпорядження, накази, інструкції вищих профспілкових організацій та окрфілії, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління філії, комісій, звіти про роботу, листування з місцевкомами,
матеріали обстежень роботи місцевкомів, бухгалтерські документи/1920–1930/351 спр.
1139/ф. Р-571/Прилуцька окружна філія професійної спілки працівників землі та лісу, м. Прилуки Прилуцької округи/Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції, накази вищих профспілкових організацій та окрспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління окрспілки, раймісцевкомів, звіти про роботу, бухгалтерські документи/1921–1928 рр./439 спр.
1140/ф. Р-572/Прилуцька окружна філія професійної спілки кравців, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань губвідділу, окрбюро, раймісцевкомів
профспілки, звіти про роботу філії, фінансові звіти, колективні договори, списки членів профспілки/1923–1930 рр./119 спр.
1141/ф. Р-573/Прилуцька окружна філія професійної спілки працівників харчової промисловості, м. Прилуки Прилуцької округи/Протоколи з’їздів, загальних зборів, засідань місцевкомів профспілки, звіти і плани роботи філії, грошові документи/1926–1929 рр./74 спр.
1142/ф. Р-574/Прилуцьке окружне правління професійної спілки будівельників, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, нарад профактиву, засідань правління, звіти та протоколи місцевкомів, плани роботи правління, списки особового складу, грошові
документи/1921–1929 рр./444 спр.
1143/ф. Р-575/Прилуцька окружна філії професійної спілки працівників медично-санітарних установ, м. Прилуки Прилуцької округи/ Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки засідань правління філії, місцевкомів, колективні договори, список членів профспілки, звіти місцевкомів та уповноважених профспілки/1918–1928 рр./302 спр.
1144/ф. Р-576/Прилуцька окружна професійна спілка друкарської промисловості, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління та виробничих комісій, грошові документи/1919–1928 рр./54 спр.
1145/ф. Р-577/Прилуцька окружна професійна спілка шкіряної промисловості, м. Прилуки Прилуцької округи/Протоколи засідань Полтавського губвідділу профспілки, загальних зборів членів профспілки, засідань правління, звіти, плани роботи окрспілки, колективні договори, протоколи засідань бюро каси взаємодопомоги, грошові документи, акти ліквідаційної комісії/1923–1930 рр./140 спр.
1146/ф. Р-578/Прилуцька окружна філія професійної спілки працівників транспорту, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань правління профспілки, звіти та протоколи районних комітетів профспілки, грошові документи, матеріали ліквідаційної комісії, списки членів профспілки та
особового складу/1922–1930 рр./274 спр.
1147/ф. Р-579/Прилуцьке окружне правління професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань правління, конфліктно-розціночної комісії, каси взаємодопомоги, звіти та протоколи фабрично-заводських комітетів та профуповноважених, колективні договори, грошові документи/1923– 1930 рр./407 спр.
1148/ф. Р-580/Прилуцька окружна професійна спілка працівників зв’язку, м. Прилуки Прилуцької округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, протоколи та звіти робіткомів та профуповноважених,
колективні договори, грошові документи/1922–1927 рр./ 159 спр.
1149/ф. Р-581/Прилуцька окружна філія професійної спілки працівників мистецтва, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри, розпорядження вищих профспілкових організацій, копії протоколів ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників мистецтва, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, місцевкомів, звіти про роботу профуповноважених, колективні договори, списки членів спілки та особового складу, грошові документи/1923–1927 рр./115 спр.
1150/ф. Р-583/Золотоніська окружна філія професійної спілки працівників освіти, м. Золотоноша Золотоніської округи Полтавської губернії/ Циркуляри, розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань правління окрфілії, звіти та протоколи низових профспілкових організацій, грошові документи/1923–1925 рр./68 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

9

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1151/ф. Р-584/Золотоніська окружна філія професійної спілки транспортників, м. З олотоноша Золотоніської округи Полтавської губернії/ Протоколи загальних зборів членів спілки, списки членів спілки, звіти профуповноважених/1923–1924 рр./36 спр.
1152/ф. Р-585/Золотоніська окружна філія професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. З олотоноша Золотоніської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань Полтавського губернського відділу спілки, загальних зборів членів профспілки, конференцій та засідань фабрично-заводських комітетів, звіти про роботу окрфілії
та фабзавкомів, колективні договори, відомості обліку неписьменних і малописьменних членів спілки, списки членів спілки, грошові документи/ 1922–1925 рр./49 спр.
1153/ф. Р-587/Зіньківська районна комісія боротьби з наслідками голоду, м. З іньків Полтавської округи Полтавської губернії/Звіти комісії/ 1923 р./1 спр.
1154/ф. Р-588/Гадяцька повітова комісія допомоги голодуючим, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії/Листування про збір пожертвувань на користь голодуючих, звіти про роботу комісії, списки оподатковуваних
на користь голодуючих, бухгалтерські документи/1921– 1923 рр./9 спр.
1155/ф. Р-589/Роменська повітова комісія допомоги голодуючим, м. Ромни Роменського повіту Полтавської  губернії/Циркуляри і розпорядження губернської комісії допомоги голодуючим, протоколи засідань комісії, відомості про надходження продуктів/1921–1922 рр./14 спр.
1156/ф. Р-590/Лохвицька повітова комісія допомоги голодуючим, м. Л охвиця Лохвицького повіту Полтавської  губернії/Циркуляри та інструкції губернської комісії допомоги голодуючим, книги обліку пожертвувань, бухгалтерські документи, списки особового складу/1921–1922 рр./50 спр.
1157/ф. Р-591/Костянтиноградська повітова комісія допомоги голодуючим, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження губернської комісії допомоги голодуючим, звіти, телеграми про надходження пожертвувань, бухгалтерські документи/ 1921–1922 рр./22 спр.
1158/ф. Р-592/Кобеляцька повітова комісія з ліквідації наслідків голоду, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Прибутково- видатковий журнал/1922–1923 рр./1 спр.
1159/ф. Р-593/Костянтиноградська повітова комісія з ліквідації наслідків голоду, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження губернської комісії з ліквідації наслідків голоду звіти комісії/1922–1923 рр./21 спр.
1160/ф. Р-594/Полтавська окружна комісія з ліквідації наслідків голоду, м. П олтава Полтавської губернії/Відомості про проведення місячника допомоги голодуючим, звіти районних комісій, бухгалтерські документи/ 1923 р./27 спр.
1161/ф. Р-595/Полтавська губернська комісія допомоги голодуючим, м. П олтава Полтавської губернії/Накази та розпорядження, протоколи засідань комісії, звіти повітових комісій/1921–1923 рр./185 спр.
1162/ф. Р-596/Полтавська повітова комісія допомоги голодуючим, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань комісії, відомості про збір пожертвувань, звіти волосних комісій/1921–1922 рр./44 спр.
1163/ф. Р-597/Карлівське лісництво, с. Карлівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Бухгалтерські звіти, списки особового складу лісової охорони/1920–1921 рр./12 спр.
1164/ф. Р-598/Бірківське лісництво, с. Бірки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Полтавського губернського лісового управління, відомості про стан лісових дач, річний господарський план та звіти, книга обліку збуту лісу, книга бухобліку, списки особового складу/1922–1923 рр./24 спр.
1165/ф. Р-599/Краснокутське лісництво, м. Краснокутськ Богодухівського повіту Харківської губернії/Циркуляри і розпорядження Харківського губернського лісового управління, розпорядження Богодухівського повітового
земельного відділу про відведення лісових ділянок, відомості про розкрадання лісу, про культивовані розсадники/1920–1923 рр./16 спр.
1166/ф. Р-600/Південне лісництво с. Л утище Богодухівського повіту  Харківської губернії/Циркуляри і розпорядження Харківського губернського лісового управління, інструкції з протипожежної безпеки, списки особового складу/1921–1924 рр./64 спр.
1167/ф. Р-601/Кобеляцьке лісництво, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції Полтавського губернського лісового управління, план господарської дяльності, річні звіти, відомості про продаж та охорону лісу, книга обліку збуту лісу, книга бухобліку/1922–1924 рр./94 спр.
1168/ф. Р-602/Розсошинське лісництво, с. Розсошинці Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції Полтавського губернського лісового управління, господарчі плани, річні звіти, відомості про лісову охорону, лісорозробки, листування з Харківським та  Полтавським управліннями землеробства та держмайна, списки особового
складу/1917–1923 рр./145 спр.
1169/ф. Р-603/Опішнянське лісництво, с. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції Полтавського губернського лісового управління, особові рахунки, списки особового складу/1922–1924 рр./74 спр.
1170/ф. Р-604/Костянтинівське лісництво, с. Костянтинівка Богодухівського повіту Харківської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції губернського лісового управління, господарські плани, річні звіти, відомості про лісовпорядження, самовирубку лісу, лісову охорону, відомості заробітної плати, списки особового складу/1920–1924 рр./50 спр.
1171/ф. Р-605/Полтавське лісництво, м. П олтава Полтавської губернії/ Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського лісового управління, річні звіти, прибутково-видаткові кошториси, відомості про лісорозробки, облік та оцінку лісу, лісокультурні роботи, охорону лісу, документи лісничого Полтавського лісництва, списки особового складу/1917–1925 рр./109 спр.
1172/ф. Р-607/Червоноградське лісництво, м. Червоноград Червоноградського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження та інструкції губернського лісового управління, звіти про роботу, списки особового складу/1922–1925 рр./117 спр.
1173/ф. Р-608/Хорольське лісництво, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії/Циркуляри губернського лісового управління, списки особового складу/1922 р./21 спр.
1174/ф. Р-609/Чутівське лісництво, с. Чутове Полтавського району/ Циркуляри та розпорядження керівних установ, протоколи загальних зборів працівників, звіти про роботу, відомості про використання лісів, списки особового складу/1922–1931 рр./65 спр.
1175/ф. Р-610/Котелевське лісництво, с. Котельва Котелевського району Полтавської округи/Розпорядження та інструкції керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1924–1927 рр./53 спр. 
1176/ф. Р-611/Диканське лісництво, с. Диканька Полтавського району Полтавської округи/Циркуляри керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1919–1930 рр./123 спр.
1177/ф. Р-612/Борівське лісництво Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри та інструкції губернського лісового управління, накази, звіти, договори лісництва, список особового складу/1922–1925 рр./
68 спр. 1178/ф. Р-613/Воронянське лісництво, хут. Ворони Полтавського повіту Полтавської губернії/Головна книга/1923 р./1 спр.
1179/ф. Р-614/Полтавський районний відділ місцевого господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського окрвиконкому та райвиконкому, відомості про шляхове будівництво, стан комунальних будівель та їх ремонт, денаціоналізацію будівель, використання колишніх церковних будівель/1924–1925 рр./46 спр.
1180/ф. Р-616/Полтавський комітет Американської адміністрації допомоги голодуючим, м. П олтава Полтавської губернії/Накази про видачу пайків, фінансові звіти, протоколи засідань повітових комісій/ 1922– 1923 рр./19 спр.
1181/ф. Р-617/Полтавська окружна страхова каса, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи засідань комітету страхкаси, звіти, кошториси, статвідомості, листування, книги бухобліку/1924–1930 рр./32 спр.
1182/ф. Р-618/Полтавська міська страхова каса, м. П олтава Харківської області/Циркуляри, розпорядження, інструкції Наркомпраці та обласної страхкаси, протоколи засідань комітету страхкаси, звіти, кошториси, статвідомості, відомості про страхувальників, головна картотека страхувальників, листування, книги бухобліку/1931–1933 рр./89 спр.
1183/ф. Р-619/Грунський районний секретаріат професійних спілок, с. Грунь Груньського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних міжспілкових зборів та засідань райпрофсекретаріату/1923–1926 рр./7 спр.
1184/ф. Р-620/Диканський районний секретаріат професійних спілок, с. Диканька Диканського району Полтавської округи/Протоколи засідань райсекретаріату, райконференцій та нарад, бюро каси взаємодопомоги, списки членів каси взаємодопомоги/1925–1926 рр./8 спр.
1185/ф. Р-621/Карлівський районний секретаріат професійних спілок, с. Карлівка Карлівського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату, культкомісії, профкомів, плани роботи, звіти, касові книги/1926–1928 рр./36 спр.
1186/ф. Р-622/Зіньківський районний секретаріат професійних спілок, м. З іньків Зіньківського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження губернської ради професійних спілок та окружного професійного бюро, протоколи загальних зборів членів профспілки, конференцій, засідань райсекретаріату, плани роботи секретаріату та районних спілок,
фінансові та статзвіти секретаріату та районних спілок, списки батраків, список особового складу/1923–1927 рр./23 спр.
1187/ф. Р-623/Червоноградський районний секретаріат професійних спілок, м. Червоноград Червоноградського району Полтавської округи/ Циркуляри та ропорядження вищих профспілкових організацій, звіти райсекретаріату, протоколи засідань та звіти райкомів профспілок, списки безробітних членів спілки, фінансові звіти, грошові документи, списки особового складу/1925–1928 рр./72 спр.
1188/ф. Р-624/Котелевський районний секретаріат професійних спілок, с. Котельва Котелевського району Полтавської округи/Протоколи засідань окрпрофбюро, райсекретаріату, загальних зборів членів профспілки касова книга/1924–1926 рр./9 спр.
1189/ф. Р-625/Кегичівський районний секретаріат професійних спілок, с. Кегичівка Кегичівського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату та райкомів профспілок, фінансові та статистичні звіти райкомів профспілок, книга обліку членів профспілок по району/1924–1926 рр./21 спр.
1190/ф. Р-626/Машівський районний секретаріат професійних спілок, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Протоколи нарад райуповноважених профспілок, засідань райсекретаріату, відомості про збитки від інтервенції, трудові умови, звіти про роботу/1925–1926 рр./ 5 спр.
1191/ф. Р-627/Нехворощанський районний секретаріат професійних спілок, с. Нехвороща Нехворощанського району Полтавської округи/ Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату та райкомів профспілок, плани роботи, матеріали курортно-відборочної комісії, список членів профспілок/1925–1926 рр./13 спр.
1192/ф. Р-628/Рублівський районний секретаріат професійних спілок, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Протоколи засідань окрпрофбюро, райсекретаріату, плани роботи та звіти/1925–1926 рр./4 спр.
1193/ф. Р-629/Решетилівський районний секретаріат професійних спілок, с. Решетилівка Решетилівського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро, райсекретаріату та міжспілкових нарад, звіти про роботу/1925–1926 рр./10 спр.
1194/ф. Р-630/Сахнівщанський районний секретаріат професійних спілок, с. С ахнівщина Сахнівщанського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро, райсекретаріату та міжспілкових нарад, плани роботи, фінансові звіти, статзвіти, акти ревізійної комісії/1925 р./5 спр.
1195/ф. Р-631/Чутівський районний секретаріат професійних спілок, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро, райсекретаріату,
міжспілкових загальних зборів, плани роботи, звіти, списки курортно-відборочної комісії, протоколи засідань правління каси взаємодопомоги, касова книга/1924–1926 рр./18 спр.
1196/ф. Р-632/Білоцерківський районний секретаріат професійних спілок, с. Білоцерківка Білоцерківського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату, плани роботи, фінансові та статистичні звіти/1924–1926 рр./9 спр.
1197/ф. Р-633/Баляснівський районний секретаріат професійних спілок, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Циркуляри окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату, грошові документи/ 1925–1926 рр./5 спр.
1198/ф. Р-634/Новосанджарський районний секретаріат професійних спілок, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/ Протоколи засідань райсекретаріату та райкомів профспілок/1925–1926 рр./ 2 спр.
1199/ф. Р-635/Опішнянський районний секретаріат професійних спілок, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Циркуляри губпрофради та окрпрофбюро, протоколи засідань райпрофбюро та конференцій, фінансові та статистичні звіти/1923–1926 рр./12 спр.
1200/ф. Р-636/Кобеляцький районний секретаріат професійних спілок, м. Кобеляки Кобеляцького району Полтавської округи/Циркуляри губпрофради та окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату та міжспілкових зборів, звіти про роботу/1924–1927 рр./12 спр.
1201/ф. Р-637/Шишацький районний секретаріат професійних спілок, с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи/Циркуляри окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро та райсекретаріату, звіти про роботу секретаріату та райкомів профспілок/1924–1926 рр./13 спр.
1202/ф. Р-638/Баляснівський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та конфліктно-розціночної комісії, колективні договори, звіти про роботу, грошові документи/1926–1928 рр./41 спр.
1203/ф. Р-639/Грунський районний комітет спілки радянських торговельних службовців, с. Грунь Грунського району Полтавської губернії/ Відомості збору членських внесків, касова книга, грошові документи/1927– 1929 рр./6 спр.
1204/ф. Р-640/Рунівщинський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, конфліктно-розціночної комісії, ревізійної комісії, плани роботи, кошториси, фінансові звіти, колективні договори/1925–1930 рр./86 спр.
1205/ф. Р-641/Опішнянський районний комітет спілки радянських торговельних службовців, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Відомості збору членських внесків, касова книга/1927–1930 рр./ 5 спр.
1206/ф. Р-642/Сахнівщанський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. С ахнівщина Сахнівщанського району Полтавської округи/Звіти та плани роботи, касові відомості/1929– 1930 рр./3 спр.
1207/ф. Р-643/Нехворощанський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Нехвороща Нехворощанського району Полтавської округи/Звіти про роботу, грошові документи/1929 р./ 3 спр.
1208/ф. Р-644/Червоноградський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, м. Червоноград Червоноградського району Полтавської округи/Трудові умови, касові книги та відомості/1926–1930 рр./7 спр.
1209/ф. Р-645/Котелевський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Котельва Котелевського району Полтавської округи/Касові документи/1928 р./1 спр.
1210/ф. Р-646/Рублівський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Прибутково-видаткові кошториси, грошові документи/ 1929–1930 рр./6 спр.
1211/ф.Р-647/Машівський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Постанови та розпорядження правління окрпрофбюро, протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань райкому, акти ревкомісії, список членів профспілки, реєстраційні картки членів спілки,
відомість членських внесків, грошові документи/1925–1930 рр./58 спр.
1212/ф. Р-648/Великобучківський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Великі Бучки Великобучківського району Полтавської округи/Розпорядження окружного  правління спілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, конфліктно-розціночної комісії, колективні договори, звіти про роботу, грошові документи/1928–1929 рр./45 спр.
1213/ф. Р-649/Кегичівський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Кегичівка Кегичівського району Полтавської округи/Касові відомості, акти ревізійної комісії грошові документи/ 1928–1930 рр./6 спр.
1214/ф. Р-650/Чутівський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Прибутково-видатковий кошторис, фінансовий звіт/1927 р./ 1 спр.
1215/ф. Р-651/Зачепилівський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. З ачепилівка Зачепилівського району Полтавської округи/Касова книга/1930 р./1 спр.
1216/ф. Р-652/Малоперещепинський районний секретаріат професійних спілок, с. Мала Перещепина Малоперещепинського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату, плани роботи, звіти про роботу, списки членів спілки/1925–1926 рр./ 19 спр.
1217/ф. Р-653/Яготинський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Яготин Яготинського району Прилуцької округи/Розпорядження окрправління спілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, конфліктно-розціночної комісії, звіти про роботу, трудові умови, список батраків, грошові документи/1926–1928 рр./191 спр.
1218/ф. Р-654/Баляснівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Розпорядження губвідділу спілки, протоколи та звіти сільуповноважених, протоколи засідань конфліктно-розціночних комісій, плани роботи, трудові умови, списки сільуповноважених, членів
профспілки, батраків, відомість членських внесків, грошові документи/ 1924–1927 рр./47 спр.
1219/ф. Р-655//Великобучківський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Великі Бучки Великобучківського району Полтавської округи/Розпорядження окрправління профспілки, звіти про роботу, трудові умови, відомість реєстрації конфліктів, обліку батраків, грошові документи/1926–1927 рр./31 спр.
1220/ф. Р-656/Драбівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Драбів Драбівського району Полтавської округи/Розпорядження окрправління спілки, протоколи засідань райкому, сількомів, загальних зборів батраків, реєстраційні картки батраків, відомості реєстрації конфліктів, плани роботи та звіти, трудові договори, списки членів спілки, грошові документи/1923–1928 рр./ 119 спр.
1221/ф. Р-657/Диканський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Диканька Диканського району Полтавської округи/Розпорядження окрвідділу спілки, протоколи засідань райкому, сількомів, нарад, трудові умови, звіти про роботу, конфліктні справи, відомості обліку членів спілки/1923–1927 рр./28 спр.
1222/ф. Р-658/Зачепилівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. З ачепилівка Зачепилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, трудові умови, відомість обліку членів профспілки та членських внесків, грошові документи/1926–1927 рр./
14 спр.
1223/ф. Р-659/Карлівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Карлівка Карлівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, звіти про роботу, плани роботи, трудові умови, відомості реєстрації конфліктів, списки членів спілки батраків, членів каси
взаємодопомоги, грошові документи/1923–1929 рр./139 спр.
1224/ф. Р-660/Зіньківський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. З іньків Зіньківського району Полтавської округи/Розпорядження окрвідділу профспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, сількомів та робіткомів, трудові умови, списки безробітних членів спілки, батраків,
відомість реєстрації конфліктів, грошові документи/1923–1927 рр./49 спр.
1225/ф. Р-661/Котелевський районний комітет професійної спілки працівників землі та лісу, с. Котельва Котелевського району Полтавської округи/Інструкції райпрофсекретаріату, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань окрправління, райкому сільробіткомів, трудові умови, облік членів спілки, грошові документи/1922–1927 рр./43 спр.
1226/ф. Р-662/Кегичівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Кегичівка Кегичівськогорайону Полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи засідань та звіти райкому та сількомів, трудові умови, відомості реєстрації конфліктів, списки членів профспілки, грошові документи/1924–1928 рр./54 спр.
1227/ф. Р-663/Кобеляцький районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Кобеляки Кобеляцького району Полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань окрспілки, райкому, сількомів, звіти райкому та сількомів про роботу, трудові умови, облік членів профспілки та
батраків, грошові документи/1924–1927 рр./59 спр.
1228/ф. Р-664/Нехворощанський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Нехвороща Нехворощанського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів спілки, засідань райкому та сількомів, план роботи, книга реєстрації конфліктів, список батраків та неписьменних, список членів профспілки,
грошові документи/1923–1927 рр./62 спр.
1229/ф. Р-665/Малоперещепинський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Мала Перещепина Малоперещепинського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, сількомів, прибутково-видаткові кошториси райкому та сількомів, трудові умови, списки членів спілки,
батраків/1924–1927 рр./29 спр.
1230/ф. Р-666/Опішнянський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи засідань райкому, сількомів та нарад, книга реєстрації конфліктів, трудові умови, списки членів профспілки, батраків, грошові документи/1923–1927 рр./ 48 спр.
1231/ф. Р-667/Рублівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи засідань райкому та нарад, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, грошові документи/1923–1927 рр./32 спр.
1232/ф. Р-668/Решетилівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Решетилівка Решетилівського району Полтавської округи/Звіти про роботу райкому та райуповноважених, протоколи засідань сількомів, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, список членів профспілки, грошові документи/1924–
1927 рр./64 спр.
1233/ф. Р-669/Новосанджарський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Нові Санджари Новосанджарськогорайону Полтавської округи/Протоколи засідань райкому, сількомів та загальних зборів батраків, звіти про роботу райкому, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, списки членів профспілки, грошові
документи/1924–1927 рр./76 спр.
1234/ф. Р-670/Червоноградський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Червоноград Червоноградського району Полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, списки членів профспілки та батраків, грошові документи/1924–1927 рр./90 спр.
1235/ф. Р-671/Зіньківська районна секція професійної спілки працівників мистецтва, м. З іньків Зіньківського району Полтавської округи/ Розпорядження Полтавського губернського відділу профспілки працівників мистецтва, протоколи загальних зборів членів профкому та засідань правління секції, звіти про роботу/1923–1926 рр./11 спр.
1236/ф. Р-672/Зіньківський районний комітет професійної спілки деревообробників, м. З іньків Зіньківського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, тарифні умови, список членів профспілки/1924–1926 рр./3 спр.
1237/ф. Р-673/Сахнівщанський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. С ахнівщина Сахнівщанського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сільробіткомів, трудові умови, акти ревізійної комісії, грошові документи, списки членів профспілки/1923–1927 рр./35 спр.
1238/ф. Р-674/Чутівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, районних нарад та конференцій, засідань райкому та сількомів, звіти про роботу, список членів спілки, грошові документи/1922–1927 рр./66 спр.
1239/ф. Р-675/Шишацький районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, звіти про роботу райкому та сількомів, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, список членів профспілки та батраків,
грошові документи/1924–1927 рр./78 спр.
1240/ф. Р-676/Зіньківський районний комітет професійної спілки працівників комунального господарства, м. З іньків Зіньківського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань конфліктно-розціночної комісії, список членів профспілки та безробітних/ 1924–1927 рр./21 спр.
1241/ф. Р-677/Полтавський районний комітет професійної спілки працівників цукрової промисловості, м. Полтава Полтавської губернії/ Протоколи засідань райкому, реєстраційні листи членів профспілки, списки особового складу/1921–1924 рр./5 спр.
1242/ф. Р-679/Груповий комітет № 1 Полтавської окружної філії професійної спілки радянських торговельних службовців, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань групкому, звіти про роботу та фінансові, колективні договори, касові книги/1927–1930 рр./48 спр.
1243/ф. Р-680/Груповий комітет № 2 професійної спілки радянських торговельних службовців, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань групкому, конфліктно-розціночної комісії, звіти про роботу, фінансові звіти, колективні договори, грошові документи/1926–1930 рр./40 спр.
1244/ф. Р-681/Груповий комітет № 3 Полтавської окружної філії професійної спілки радянських торговельних службовців, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження губвідділу профспілки, протоколи засідань групкому, культкомісії, конфліктно-розціночної комісії та комісії з охорони праці, звіти про роботу, акти ревізійної комісії, плани роботи, колективні договори, грошові документи, список членів профспілки/1925– 1930 рр./36 спр.
1245/ф. Р-682/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського ощадно-позичкового кооперативного товариства “Самопоміч”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, касові відомості/1929 р./2 спр.
1246/ф. Р-683/Місцевий комітет Полтавського губернського військово-продовольчого магазину, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та інструкції, протоколи загальних зборів робітників і службовців, нарад активу, листування, відомості сплати членських внесків/ 1921– 1926 рр./14 спр.
1247/ф. Р-684/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців колективу “Утільсировина”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, касова книга/1930 р./6 спр.
1248/ф. Р-685/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського відділу Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі “Вакот”, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи
загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, список членів профспілки, відомості обліку членських внесків, грошові документи/ 1927– 1928 рр./52 спр.
1249/ф. Р-686/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців приватних підприємств, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, грошові документи/ 1925–1926 рр./25 спр.
1250/ф. Р-687/Фабрично-заводський комітет професійної спілки деревообробників шпильково-колодочної фабрики “Гвоздь”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії, виробничих нарад та культкомісії, касова книга/1925–1926 рр./17 спр.
1251/ф. Р-688/Фабрично-заводський комітет професійної спілки деревообробників Полтавської деревообробної фабрики, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії та виробничих нарад, списки членів профспілки/1923–1928 рр./39 спр.
1252/ф. Р-689/Фабрично-заводський комітет професійної спілки деревообробників лісопромислового паливного пайового товариства Лівобережної України “Укрліспал”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії, трудові умови, грошові документи/1924–1927 рр./
22 спр.
1253/ф. Р-690/Фабрично-заводський комітет професійної спілки деревообробників лісопильного заводу, с. Диканька Диканського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження та інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії/1924 р./9 спр.
1254/ф. Р-691/Фабрично-заводський комітет професійної спілки деревообробників лісопильного заводу, м. П олтава Полтавської губернії/ Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, грошові документи/1923–1924 рр./13 спр.
1255/ф. Р-692/Фабрично-заводський комітет спілки деревообробників Полтавської лісопильної фабрики, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії акти ревізійної комісії/1927 р./6 спр.
1256/ф. Р-693/Фабрично-заводський комітет артілі “Картонажник”, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань фабзавкому/1925 р./ 5 спр.
1257/ф. Р-694/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців колективу Полтавського сільського банку, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, список членів спілки, грошові документи/1924–1929 рр./77 спр.
1258/ф. Р-695/Місцевий комітет професійної спілки працівників освіти при Полтавській окружній інспектурі народної освіти, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому та конфліктно-розціночної комісії, грошові документи/ 1924–1929 рр./17 спр.
1259/ф. Р-696/Фабрично-заводський комітет професійної спілки шкіряників 3-ї державно-посадочної розкроювальної фабрики Українського шкіряного тресту, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження окружної спілки шкіряників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, культкомісії, конфліктно-розціночної та виробничої
комісій, звіти про роботу, колективні угоди, акти ревізійної комісії, списки особового складу, грошові документи/1925–1929 рр./78 спр.
1260/ф. Р-698/Професійний комітет службовців паровозних бригад Полтавського депо Московсько-Києво-Воронезьких залізниць, м. Полтава Полтавської губернії/Протокол конференції представників головних профспілкових комітетів залізниць України, відомість членських внесків/ 1917 р./ 2 спр.
1261/ф. Р-699/Колектив служби руху станції Полтава Південної залізниці, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів колективу/ 1917–1922 рр./1 спр.
1262/ф. Р-700/Заводський комітет робітників та службовців Полтавського єпархіального свічкового заводу, с. П ушкарівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, реєстр вихідних паперів/1920 р./2 спр.
1263/ф. Р-701/Місцевий комітет службовців при Костянтиноградському повітовому виконавчому комітеті, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Реєстр вхідних паперів/1920 р./1 спр.
1264/ф. Р-702/Місцевий комітет службовців Червоноградського окружного виконавчого комітету, м. Червоноград Полтавської губернії/Розпорядження окружної спілки службовців, протоколи загальних зборів членів профспілки, грошові документи/1924–1925 рр./15 спр.
1265/ф. Р-703/Місцевий комітет службовців Костянтиноградського повітового відділу соціального забезпечення, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Касова книга/1920 р./1 спр.
1266/ф. Р-704/Місцевий комітет службовців Полтавського повітового земельного відділу, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів профспілки, реєстри вхідної та вихідної кореспонденції/1920– 1922 рр./6 спр.
1267/ф. Р-705//Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців при Полтавському окружному відділі державного страхування, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження окружної профспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, звіти про роботу/1926–1929 рр./22 спр.
1268/ф. Р-706/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва мосту в с. Біликах Кобеляцького району Полтавської округи/ Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, грошові документи/1929 р./16 спр.
1269/ф. Р-707/Заводський комітет професійної спілки будівельників будівництва Халтуринської цегельні, с. Халтурине Чутівського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань завкому, конфліктно-розціночної комісії, колективні угоди, списки членів спілки/1928 р./13 спр.
1270/ф. Р-708/Заводський комітет професійної спілки будівельників будівництва Хомутецького цегельного заводу, с. Хомутець Миргородського району Лубенської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань завкому, культкомісії, ревізійної та конфліктно-розціночної комісії/ 1926 р./9 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: BlackDolphin, Алёна, kuks70, Т.В.4

Поделиться

10

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1271/ф. Р-709/Заводський комітет професійної спілки будівельників будівництва Очеретянської цегельні, с. Очеретянка Полтавського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань завкому, культурно-масової та конфліктно-розціночної комісій, фінансовий звіт/1927 р./12 спр.
1272/ф. Р-710/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва залізничної поліклініки при станції Полтава-Південна, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної та культкомісій, плани роботи та звіти/1927 р./8 спр.
1273/ф. Р-711/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва мосту через р. Ворскла, м. Полтава Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, культкомісії, конфліктно-розціночної та виробничої комісій, списки особового складу/1925–1926 рр./24 спр.
1274/ф. Р-712/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва каналізації в м. П олтаві Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, культкомісії, комісії з охорони праці та конфліктно-розціночної, фінансовий звіт/1926–1927 рр./12 спр.
1275/ф. Р-713/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва беконної фабрики, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, виробничої та конфліктно-розціночної комісій, плани роботи, акти ревізійної комісії прибутково-видаткові кошториси, касові книги/1925–1928 рр./38 спр.
1276/ф. Р-714/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва залізничного клубу станція Полтава-Південна, м. Полтава Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії/1925–1926 рр./11 спр.
1277/ф. Р-715/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва залізничного висілка “Червоний шлях”, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії, касовий звіт/1926–1929 рр./13 спр.
1278/ф. Р-716/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва мосту в с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи/ Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому та конфліктно-розціночної комісії, прибутково-видаткові кошториси/1929 р./12 спр.
1279/ф. Р-717/Робітничий комітет професійної спілки будівельників теслярної майстерні Полтавської окружної будівельної організації при окружному відділі місцевої промисловості, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому та конфліктно-розціночної комісії, звіти про роботу, прибутково-видатковий
кошторис/1928 р./10 спр.
1280/ф. Р-718/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва Полтавської біологічної станції, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, культкомісії, виробничої та конфліктно-розціночної комісій/1929 р./12 спр.
1281/ф. Р-719/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва Ленінської цукроварні, м. Карлівка Карлівського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії, нарад, фінансові та касові звіти/1926–1928 рр./35 спр.
1282/ф. Р-720/Робітничий комітет професійної спілки будівельників Полтавського окружного будівельного відділу, м. П олтава Полтавської округи/ Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи засідань робіткому/ 1925 р./4 спр.
1283/ф. Р-721/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва панчішної фабрики, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, культкомісії, конфліктно-розціночної комісії, виробничих нарад, плани роботи, акти ревізійної комісії, колективні
договори, списки особового складу/1928 р./15 спр.
1284/ф. Р-722/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва “Депо сортувальна” Південної залізниці, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, комісії з охорони праці, виробничих нарад, плани роботи, фінансові звіти/1928 р./9 спр.
1285/ф. Р-723/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва Жовтневої цукроварні, хут. Жовтневий Чутівського району Полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, акти ревізійної комісії/1928 р./6 спр.
1286/ф. Р-724/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва будинку “Харчосмак”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань робіткому та конфліктно-розціночної комісії/1928 р./1 спр.
1287/ф. Р-725/Робітничий комітет професійної спілки будівельників будівництва майстерні індустріального технікуму, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, касові відомості/1928 р./4 спр.
1288/ф. Р-726/Груповий комітет професійної спілки будівельників, с. С ахнівщина Сахнівщанського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, акти ревізійної комісії, грошові  документи/1927–1928 рр./9 спр.
1289/ф. Р-727/Груповий комітет будинкових робітників та службовців професійної спілки комунального господарства, м. П олтава/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань конфліктно-розціночної комісії, комісії сприяння держкредиту, плани роботи групкому, колективні договори, умови соцзмагання, грошові документи/1926–1932 рр./145 спр.
1290/ф. Р-728/Червоноградський районний комітет професійної спілки харчової та смакової промисловості “Харчосмак”, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, план роботи, статзвіти, касові відомості/1925 р./13 спр.
1291/ф. Р-729/Фабрично-заводський комітет професійної спілки “Харчосмак” працівників маслозаводу “Прогрес”, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань фабзавкому, звіти про роботу/1922 р./1 спр.
1292/ф. Р-730/Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості при артілі “Хлібопік”, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів профспілки, звіти про роботу/1924–1925 рр./4 спр.
1293/ф. Р-731/Червоноградське повітове відділення професійної спілки працівників землі та лісу “Всеробземліс”, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів профспілки, конференцій, засідань повітвідділення, правління каси взаємодопомоги, відомості перереєстрації та список членів профспілки/1920–1923 рр./24 спр.
1294/ф. Р-732/Ковалівський районний місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської губернії/Розпорядження окрпрофспілки радянських торговельних службовців протоколи загальних зборів членів профспілки/ 1923–1924 рр./4 спр.
1295/ф. Р-733/Груповий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Шишацького будинку відпочинку, с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи/Відомості про стан будинку, списки відпочиваючих/1926 р./3 спр.
1296/ф. Р-734/Уповноважений Полтавського окружного відділу професійних спілок по Рублівському району Полтавської округи/Розпорядження окрвідділу, протоколи загальних зборів членів профспілки/1925 р./1 спр.
1297/ф. Р-735/Уповноважений Червоноградського окружного професійного бюро по Карлівському району Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження окрпрофбюро, відомості про роботу завкомів та місцевкомів/1924 р./5 спр.
1298/ф. Р-736/Уповноважений професійної спілки радянських торговельних службовців дрібних державних установ, м. Полтава Полтавської округи/Директиви вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, нарад активу, план роботи та звіт про роботу уповноваженого, прибутково-видаткові кошториси, фінансові звіти, листування з різних питань, протоколи низових профспілкових організацій/1925–1930 рр./8 спр.
1299/ф. Р-737/Бирлівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Бирлівка Бирлівського району Прилуцької округи/Протоколи засідань райкому, нарад голів сількомів, загальних зборів батраків, справи конфліктно-розціночної комісії, трудові умови, списки батраків, грошові документи/1924–1928 рр./109 спр.
1300/ф. Р-738/Варвинський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Варва Варвинського району Прилуцької округи/Розпорядження окрпрофспілки сільськогосподарських та лісових працівників, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, трудові умови, список батраків та безробітних
батраків, відомість реєстрації конфліктів, список членів профспілки, грошові документи/1923–1927 рр./150 спр.
1301/ф. Р-740/Прилуцький районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Прилуки Прилуцької округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, звіти про роботу райкому та сількомів, трудові умови, реєстр конфліктів, список батраків, грошові документи/1923–1928 рр./316 спр.
1302/ф. Р-741/Турівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських і лісових працівників, с. Турівка Турівського району Прилуцької округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та сількомів, звіти про роботу райкому та сількомів, трудові угоди, реєстр конфліктів, список членів спілки та батраків, грошові документи/
1923–1928 рр./159 спр.
1303/ф. Р-742/Калениківська земельна громада, с. Каленики Білоцерківського району Полтавської округи/Протоколи засідань земельної громади, списки землекористувачів, грошові документи/1926–1928 рр./ 13 спр
1304/ф. Р-743/Петрівська земельна громада, хут. Петрівський Зачепилівського району Полтавської округи/Розпорядження райземвідділу та Мажарівської сільради, відомості про землекористування/1924–1928 рр.
1305/ф. Р-744/Хрещатівська земельна громада, с. Хрещате Білоцерківського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів громади, відомості про землекористування, грошові документи/1926–1928 рр./ 10 спр.
1306/ф. Р-745/Паненківська земельна громада, хут. П аненки Білоцерківського району Полтавської округи/Розпорядження райземвідділу, протоколи загальних зборів, реєстраційні списки землекористувачів, касова книга/1927–1929 рр./7 спр.
1307/ф. Р-746/Ганнівська земельна громада, хут. Ганнівка Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади/1929 р./1 спр.
1308/ф. Р-747/Стінківська земельна громада, с. С тінки Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, касова книга/1926–1929 рр./3 спр.
1309/ф. Р-748/Мащенківська земельна громада, хут. Мащенки Білоцерківського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, касова книга/1929 р./2 спр.
1310/ф. Р-749/Грицаївська земельна громада, хут. Грицаї Білоцерківського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, касова книга/1927–1928 рр./4 спр.
1311/ф. Р-750/Турівська земельна громада, с. Турівка Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, касова книга/1928–1929 рр./3 спр.
1312/ф. Р-751/Ганжівсько-Соколянська земельна громада, хут. Ганжі Решетилівського району Полтавської  круги/Протоколи загальних зборів членів громади, списки землекористувачів, касова книга/1927–1929 рр./ 3 спр.
1313/ф. Р-752/Педько-Дрягунівська земельна громада, хут. Педьки Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, касова книга/1928 р./3 спр.
1314/ф. Р-753/Усичківська земельна громада, хут. Усички Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади/1929 р./1 спр.
1315/ф. Р-754/Кошкалдівська земельна громада, хут. Кошкалди Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, відомості про посівну кампанію, касова книга/1926– 1929 рр./8 спр.
1316/ф. Р-755/Молодиківська земельна громада, с. Молодиківщина Решетилівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів громади, касова книга, грошові документи/1927–1930 рр./12 спр.
1317/ф. Р-756/Полтавське губернське управління зв’язку, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри Наркомату пошт та телеграфу, звіти, інформації про роботу, звіти поштово-телеграфних контор, списки особового складу, особові справи/1918–1922 рр./4119 спр.
1318/ф. Р-757/Бутенківське поштово-телеграфне відділення, с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської  круги/Циркуляри та розпорядження, звіти про роботу, списки особового складу, грошові документи/1916– 1920 рр./75 спр.
1319/ф. Р-758/Бродщинське поштово-телеграфне відділення, с. Бродщина Кобеляцького повіту Полтавської  губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського відділу зв’язку, акти про пограбування поштових філій/1920 р./2 спр.
1320/ф. Р-759/Бірківське поштово-телеграфне відділення, с. Бірки Зіньківського повіту Полтавської губернії/Книги телеграм, списки особового складу, грошові документи/1922–1923 рр./6 спр.
1321/ф. Р-760/Бреусівське поштово-телеграфне відділення, с. Бреусівка Кобеляцького повіту Полтавської  губернії/Циркуляри та розпорядження, списки особового складу/1916–1920 рр./5 спр.
1322/ф. Р-761/Бригадирівське поштово-телеграфне відділення, с. Бригадирівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження начальника поштового округу/1917–1921 рр./4 спр
1323/ф. Р-762/Братешківське поштово-телеграфне відділення, с. Братешки Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження керівних установ, відомість обліку майна/1920–1921 рр./3 спр.
1324/ф. Р-763/Піщанське поштово-телеграфне відділення, с. Піщане Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу, телеграми, відомості про особовий склад, грошові документи/1919–1925 рр./11 спр.
1325/ф. Р-764/Василівське поштово-телеграфне відділення, с. Василівка Полтавського повіту Полтавської  губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, прибутково-видаткові книги/1919–1923 рр./10 спр.
1326/ф. Р-765/Великокобелячківське поштово-телеграфне відділення, с. Великий Кобелячок Кобеляцького повіту Полтавської губернії/ Циркуляри та розпорядження начальника Катеринославського поштово- телеграфного округу та Полтавського губернського відділу зв’язку/1917– 1920 рр./2 спр.
1327/ф. Р-766/Велико-Павлівське поштово-телеграфне відділення, с. Велика Павлівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження начальника Катеринославського поштово-телеграфного округу, телеграми Полтавського губернського відділу зв’язку, звіти/1917–1921 рр./12 спр.
1328/ф. Р-767/Великобучківське поштово-телеграфне відділення, с. Великі Бучки Червоноградського району  Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу, грошові документи/1919–1925 рр./12 спр.
1329/ф. Р-768/Зачепилівське поштово-телеграфне відділення, с. Зачепилівка Зачепилівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, телеграми, прибутково- видаткові документи/1925 р./16 спр.
1330/ф. Р-769/Ваце-Микільське поштово-телеграфне відділення, с. Микільське Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу, переказні операції/ 1920–1921 рр./6 спр.
1331/ф. Р-770/Вовчеріченське поштово-телеграфне відділення, хут. Вовчеріччя Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Списки особового складу/1919–1920 рр./2 спр.
1332/ф. Р-771/Рунівщинське поштово-телеграфне відділення, с. Рунівщина Полтавського повіту Полтавської  губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, телеграми, списки особового складу, переказні операції/1918–1925 рр./22 спр.
1333/ф. Р-772/Грунське поштово-телеграфне відділення, с. Грунь З іньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського відділу зв’язку/1922 р./1 спр.
1334/ф. Р-773/Грабинівське поштово-телеграфне відділення, с. Грабинівка Полтавського повіту Полтавської  губернії/Відомості про виправлення поштових списків та про помилкове відправлення кореспонденції в інші установи/1921 р./2 спр.
1335/ф. Р-775/Баранівське поштово-телеграфне відділення, с. Баранівка Миргородського повіту Полтавської  губернії/Відомості ощадної каси/ 1918 р./1 спр.
1336/ф. Р-776/Білицьке поштово-телеграфне відділення, с. Білики Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, річні та місячні звіти про роботу, акти про пограбування відділення бандами, списки особового складу/1918–1925 рр./16 спр.
1337/ф. Р-777/Варварівське поштово-телеграфне відділення, с. Варварівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського відділу зв’язку/1921 р./1 спр.
1338/ф. Р-778/Золотоніське поштово-телеграфне відділення, м. Золотоноша Золотоніського повіту Полтавської  губернії/Телеграми: вихідні, прохідні, військові, службові, приватні/1919–1922 рр./450 спр.
1339/ф. Р-779/Кустолівське поштово-телеграфне відділення, с. Кустолове Кобеляцького повіту Полтавської  губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, списки особового складу/1917–1921 рр./6 спр.
1340/ф. Р-780/Кошманівське поштово-телеграфне відділення, с. Кошманівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського поштово-телеграфного управління та Полтавського губернського відділу зв’язку/1920–1921 рр./ 2 спр.
1341/ф. Р-781/Кононівська поштово-телеграфна філія, с. Кононівка Лубенського повіту Полтавської губернії/Циркуляри керівних установ, відомість обліку гербових марок, статвідомості/1917–1918 рр./3 спр.
1342/ф. Р-782/Кегичівська поштово-телеграфна контора, с. Кегичівка Кегичівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/ Бухгалтерські книги/1923 р./2 спр.
1343/ф. Р-783/Ляшківське поштово-телеграфне відділення, с. Ляшки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри Полтавського губернського поштово-телеграфного управління/1920 р./1 спр.
1344/ф. Р-784/Милорадівське поштово-телеграфне відділення, с. Милорадове Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри Полтавського губернського поштово-телеграфного управління, списки особового складу/1919–1922 рр./3 спр.
1345/ф. Р-785/Поштово-телеграфне відділення станції “Полтава-Київська”, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, відомості про переказні операції, списки особового складу/1925 р./7 спр.
1346/ф. Р-786/Сокільське поштово-телеграфне відділення, с. Сокілка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1920– 1923 рр./24 спр.
1347/ф. Р-787/Божківське поштово-телеграфне відділення, с. Божки Полтавського району Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1925 р./ 13 спр.
1348/ф. Р-788/Новосанджарське поштово-телеграфне відділення, с. Нові Санджари Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1923 р./5 спр.
1349/ф. Р-789/Скороходівське поштово-телеграфне відділення, с. С короходове Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, списки особового складу/1918–1922 рр./ 8 спр.
1350/ф. Р-790/Машівське поштово-телеграфне відділення, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу/1924–1926 рр./11 спр.
1351/ф. Р-791/Опішнянське поштово-телеграфне відділення, с. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Списки особового складу/ 1920 р./1 спр.
1352/ф. Р-792/Михайлівське поштово-телеграфне відділення, с. Михайлівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ/1919–1921 рр./2 спр.
1353/ф. Р-793/Сахнівщанське поштово-телеграфне відділення, с. Сахнівщина Сахнівщанського району Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження керівних установ, звіти про роботу, книги запису переказів та майна,  телеграми 1922–1925 рр./24 спр.
1354/ф. Р-794/Старосанджарське поштово-телеграфне відділення, с. Старі Санджари Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського відділу зв’язку/1921 р./1 спр.
1355/ф. Р-795/Хорольське поштово-телеграфне відділення, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії/Відомості про кошторисні видатки, утримання особового складу, телеграми, списки передплатників газет/1919–1923 рр./11 спр.
1356/ф. Р-796/Хорошківське поштово-телеграфне відділення, с. Хорошки Кобеляцького повіту Полтавської  губернії  / Циркуляри керівних установ, списки особового складу/1918–1922 рр./3 спр.
1357/ф. Р-797/Чутівське поштово-телеграфне відділення, с. Чутове Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, звіти про роботу/1918–1920 рр./9 спр.
1358/ф. Р-798/Чорнухинське поштово-телеграфне відділення, с. Чорнухи Лохвицького повіту Полтавської губернії/Списки особового складу, відомості про рух телеграм, найм приміщення, облік майна/1919 р./13 спр.
1359/ф. Р-799/Баляснівське поштово-телеграфне відділення, с. Балясне Баляснівського району Полтавської  округи  / Циркуляри та розпорядження керівних установ, відомості заробітної плати та обліку майна/ 1925 р./9 спр.
1360/ф. Р-800/Сокиринцівське поштово-телеграфне відділення, с. Сокиринці Прилуцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Катеринославського поштово-телеграфного округу/1917 р./ 1 спр.
1361/ф. Р-801/Переволочанське поштово-телеграфне відділення, м. Переволочна Прилуцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського відділу зв’язку/1920 р./1 спр.
1362/ф. Р-802/Парасковіївське поштово-телеграфне відділення, с. Парасковіївка Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Полтавського губернського відділу зв’язку/1920–1921 рр./ 2 спр.
1363/ф. Р-803/Полтавський міський відділ праці, м. П олтава Харківської області/Протоколи нарад та пленуму Полтавського окрвиконкому, міськради, міського відділу праці, плани роботи, звіти про роботу відділу праці, колективні договори, списки працівників, що виїхали на роботу в район/1930–1934 рр./186 спр.
1364/ф. Р-804/Червоноградський повітовий відділ праці, м. Червоноград Полтавської губернії/Декрети та розпорядження Наркомату праці СРСР, накази та розпорядження повітвиконкому, звіти, акти обслідувань установ, конфліктно-судові справи, звіти волосних відділів праці, списки особового складу/1920–1923 рр./128 спр.
1365/ф. Р-805/Червоноградська окружна інспекція праці, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Списки робітників і службовців, списки особового складу/1923–1924 рр./33 спр.
1366/ф. Р-806/Полтавська Перша кооперативна артіль заготівельників “Кооперативний кустар”, м. П олтава Полтавської округи/Звіти, книга обліку членів артілі, головна книга/1926–1927 рр./5 спр.
1367/ф. Р-807/Новодмитрівська продукційно-кооперативна артіль з перемолу зерна “Весела праця”, с. Ново-Дмитрівка Сахнівщанського району Полтавської округи/Протоколи зборів членів артілі, статут артілі, книги бухобліку/1926–1928 рр./9 спр.
1368/ф. Р-808/Червоноградська продукційно-кооперативна артіль з переробки масло-насіння “Єнергія”, м. Червоноград Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, книги бухобліку/1925–1926 рр./ 10 спр.
1369/ф. Р-809/Петрівська кустарно-промислова млино-кооперативна артіль “Довгождана”, с. П етрівка Червоноградського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Книги бухобліку/1924–1925 рр./ 5 спр.
1370/ф. Р-810/Кобеляцька трудова кустарно-промислова кооперативна артіль з переробки зерна на борошно та масло “Зерно”, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів кооперативу, касова книга, книга особових рахунків/1922 р./4 спр.
1371/ф. Р-811/Полтавська 1-а кустарно-промислова кооперативна артіль друкарів “Друкар”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів кооперативу, книги бухобліку/1923–1927 рр./25 спр.
1372/ф. Р-812/Червоноградська кустарно-промислова кооперативна млинарська артіль “Червона Зірка”, м. Червоноград Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, книги бухобліку/1924–1928 рр./ 16 спр.
1373/ф. Р-813/Полтавська кустарно-промислова кооперативна артіль шевців ім. Л евицького, м. П олтава Полтавської округи/Книги бухобліку/ 1924– 1926 рр./5 спр.
1374/ф. Р-814/Клюсівська кустарно-промислова кооперативна артіль з переробки шкір ім. Левицького, с. Клюсівка Новосанджарського району Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, головна книга, відомість заробітної плати/1924–1925 рр./3 спр.
1375/ф. Р-815/Опішнянська гончарна майстерня, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Книга обліку виробів/1921–1924 рр./1 спр.
1376/ф. Р-816/Сахнівщанська продукційно-кооперативна артіль “Промінь”, с. Сахнівщина Сахнівщанського району Полтавської округи/Циркуляри, інструкції, накази, список членів артілі, бухгалтерські документи/ 1925–1928 рр./43 спр.
1377/ф. Р-817/Полтавська 4-а панчішна артіль “Солідарність”, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління, книги бухобліку/1924–1925 рр./11 спр.
1378/ф. Р-818/Полтавська кооперативна артіль взуттєвого виробництва “Універсал”, м. Полтава Полтавської округи/Книги бухобліку/1925–1926 рр./6 спр.
1379/ф. Р-819/Полтавська 1-а продукційно-кооперативна артіль кравецьких виробів “Універсальний кравець”, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, книги бухобліку, заяви членів артілі/1924–1928 рр./17 спр.
1380/ф. Р-820/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з випікання різного хліба “Полтавський пекар”, м. П олтава Полтавської округи/ Книги бухобліку/1925–1926 рр./4 спр.
1381/ф. Р-821/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з виробництва платків, шотландки та брючного матеріалу “Промкооптекстиль”, м. Полтава Полтавської округи/Книги протоколів, обліку членів артілі та бухобліку/1928 р./7 спр.
1382/ф. Р-822/Байрацька продукційно-кооперативна артіль “Панчішна праця”, с. Байрак Диканського району Полтавської округи/Книги бухобліку/1928–1929 рр./3 спр.
1383/ф. Р-823/Котелевська продукційно-кооперативна артіль з виробництва олії “Наша перемога”, с. Котельва Котелевського району Полтавської округи/Розпорядження та інструкції, протоколи загальних зборів членів артілі, плани, звіти, кошториси, книги бухобліку та обліку членів артілі/1927–1928 рр./8 спр.
1384/ф. Р-824/Полтавська продукційно-кооперативно-морозиво-тістечкова артіль “Рекорд”, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, книга дебіторів, касова книга/1925–1926 рр./4 спр.
1385/ф. Р-825/Червоноградське кустарно-промислове маслобійне товариство “Свій труд”, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, книги бухобліку/1924 р./6 спр.
1386/ф. Р-826/Кобеляцька продукційно-кооперативна артіль “Резинопродукт”, м. Кобеляки Кобеляцького району Полтавської округи/Книга обліку членів артілі та готових виробів, головна книга/1928 р./4 спр.
1387/ф. Р-827/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з фарбування пряжі “Китайський пролетар”, м. Полтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів, розрахункові книжки членів артілі, бухгалтерські книги/1928 р./20 спр.
1388/ф. Р-828/Старосанджарська кооперативно-продукційно-панчішна артіль “Жіноча праця”, с. Старі Санджари Малоперещепинського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, книга обліку членів артілі, бухгалтерські книги/1926–1928 рр./10 спр.
1389/ф. Р-829/Зіньківська продукційно-кооперативна панчішна артіль “Делегатка”, м. З іньків Зіньківського району Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1926– 1928 рр./6 спр.
1390/ф. Р-830/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з виробництва взуття ім. Т. Г. Шевченка, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, книга обліку та анкети членів артілі, бухгалтерські книги/1927–1928 рр./16 спр.
1391/ф. Р-831/Полтавська кустарно-кооператвна трудова артіль склярів “Скляр”, м. П олтава Полтавської округи/Головна книга/1927–1928 рр./ 3 спр.
1392/ф. Р-832/Полтавська трудова кооперативна артіль з виробництва свічок “Свічка”, м. П олтава Полтавської  округи  /  Протоколи загальних зборів, анкети членів артілі, бухгалтерські документи/1922– 1929 рр./22 спр.
1393/ф. Р-833/Сухорабівська продукційно-кооперативна млинова артіль “Згода”, с. С ухорабівка Білоцерківського району Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, статут артілі, бухгалтерські книги/1926–1929 рр./30 спр.
1394/ф. Р-834/Полтавське продукційно-складово-сировинне кооперативне товариство “Шовк-куст”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління, анкети членів кооперативу, бухгалтерські книги/1926–1929 рр./50 спр.
1395/ф. Р-835/Полтавська кооперативна артіль з виробництва заготовок та літнього взуття “Заготовщик”, м. Полтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, річний звіт, бухгалтерські книги/1927–1928 рр./5 спр.
1396/ф. Р-836/Полтавське продукційно-складово-сировинне кооперативне товариство “Кооперативний кравець”, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів, заяви та списки членів кооперативу, бухгалтерські книги/1928–1929 рр./9 спр.
1397/ф.Р-837/Полтавське кустарно-промислове кооперативне товариство шкіряних виробів, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів кооперативу бухгалтерські книги/1924–1926 рр./ 10 спр.
1398/ф. Р-838/Полтавська 7-а кустарно-промислова кооперативна артіль панчішників “Наша зірка”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління, бухгалтерські книги/1924– 1926 рр./9 спр.
1399/ф. Р-839/Кобеляцька кустарно-промислова артіль шорників, м. Кобеляки Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, касова книга/1924–1925 рр./2 спр.
1400/ф. Р-840/Червоноградська кустарно-промислова кооперативна артіль “Чимбар”, м. Червоноград Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1925 р./4 спр.
1401/ф. Р-841/Полтавська чимбарня “Чоботар”, м. Полтава Полтавської губернії/Книги особових рахунків та обліку майна/1920 р./2 спр.
1402/ф. Р-842/Бірківська кустарно-промислова кооперативна артіль “Червоний гудок”, с. Бірки Зіньківського району Полтавської округи/ Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги, книги обліку членів артілі/1925–1928 рр./41 спр.
1403/ф. Р-843/Опішнянська кустарно-промислова кооперативна артіль, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, звіти, бухгалтерські книги/1924–1927 рр./ 11 спр.
1404/ф. Р-844/Котелевська продукційно-кооперативна мукомельна артіль “Котелевське єднання”, с. Котельва Котелевського району Полтавської округи/Розпорядження, інструкції, протоколи загальних зборів членів артілі, звіти, бухгалтерські книги/1926–1929 рр./24 спр.
1405/ф. Р-845/Червоноградська артіль шапкарів “Вільна праця”, м. Червоноград Червоноградського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1925 р./5 спр.
1406/ф. Р-846/Малоперещепинське кустарно-промислове товариство чимбарів “Гурток чимбарів власної праці”, с. Мала Перещепина Малоперещепинського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, головна книга/1922–1926 рр./2 спр.
1407/ф. Р-847/Решетилівська кустарно-промислова артіль з вичинки шкір “Чимбар”, с. Решетилівка Решетилівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1924–1925 рр./4 спр.
1408/ф. Р-848/Великобучківська артіль інвалідів мукомельного промислу, с. Великі Бучки Червоноградського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерська книга/1924–1925 рр./2 спр.
1409/ф. Р-849/Полтавська трудова артіль “Фармацевт-хімік”, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1922–1923 рр./8 спр.
1410/ф. Р-850/Кобеляцька промислова артіль інвалідів-кустарів хлібопекарського промислу “Труд інваліда”, м. Кобеляки Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, звіт, касові книги/1924–1925 рр./8 спр.
1411/ф. Р-851/Полтавська сільськогосподарська артіль “Садогір”, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри,  розпорядження, протоколи загальних зборів та засідань правління, статут артілі, акти ревізійної комісії, бухгалтерські книги, списки особового складу/1924–1926 рр./78 спр.
1412/ф. Р-852/Полтавська продукційна артіль “Маскрамазь”, м. Полтава Полтавської округи/Бухгалтерські книги/1926–1929 рр./27 спр.
1413/ф. Р-853/Полтавська продукційна артіль “Миловар”, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1927–1929 рр./12 спр.
1414/ф. Р-854/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з виробництва фарб і мила “Милокраска”, м. Полтава Полтавської округи/ Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1929– 1930 рр./34 спр.
1415/ф. Р-855/Виробничий колектив “Пекар” при Полтавському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. П олтава Полтавської округи/ Балансові звіти, акти ревізійної комісії, книга обліку робітників та службовців/ 1926–1927 рр./9 спр.
1416/ф. Р-856/Полтавський колектив фізичної праці при Полтавському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів членів колективу, звіти, бухгалтерські книги/1924–1930 рр./40 спр.
1417/ф. Р-857/Полтавський виробничий колектив “Комісійна праця” при окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. П олтава Полтавської округи/Бухгалтерські книги, протоколи ліквідаційної комісії, списки особового складу/1925–1930 рр./113 спр.
1418/ф. Р-858/Панчішна фабрика ім. 8 Березня при Полтавському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи виробничих нарад та конфліктно-розціночної комісії, звіти, бухгалтерські книги, списки особового складу/1924–1930 рр./150 спр.
1419/ф. Р-859/Полтавське кооперативне товариство шкіряних виробів, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління, ревізійної комісії, анкети членів товариства, бухгалтерські книги/1919–1927 рр./16 спр.
1420/ф. Р-860/Садово-городня артіль “Незаможник”, с. Супрунівка  Полтавського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління, прибутково-видаткова книга/1925 р./1 спр.
1421/ф. Р-861/Баранівська продукційно-кооперативна артіль з перемолу зерна “Жовтень”, с. Баранівка Шишацького району Полтавської округи/Умови на оренду млина, списки особового складу матеріали з ліквідації артілі/1928–1930 рр./3 спр.
1422/ф. Р-862/Нижньо-Млинське товариство зі спільної обробки землі “Наша культура”, с. Нижні Млини Полтавського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління звіти про роботу/1925–1928 рр./6 спр.
1423/ф. Р-863/Полтавська продукційно-кооперативна артіль “Ідеал”, м. Полтава Полтавської округи/Бухгалтерські книги та документи/1926– 1929 рр./27 спр.
1424/ф. Р-864/Полтавська 1-а м’ясопереробна артіль, м. Полтава  Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1921–1923 рр./3 спр.
1425/ф. Р-865/Полтавська 1-а трудова артіль ткацтва “Прядиво”, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1921–1922 рр./4 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, Т.В.3

Поделиться

11

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1426/ф. Р-866/Новосанджарська продукційно-кооперативна млинарська артіль “Робітники власної праці”, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/Протоколи засідань правління артілі, бухгалтерські книги/1924–1930 рр./41 спр.
1427/ф. Р-867/Червоноградська кооперативна артіль інвалідів по закупці зерна “Зерноспілка”, м. Червоноград Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі/1926 р./1 спр.
1428/ф. Р-868/Полтавський сільськогосподарський садово-городній колектив “Нове життя”, м. П олтава/Протоколи загальних зборів та засідань правління, бухгалтерські книги/1930–1931 рр./9 спр.
1429/ф. Р-869/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з виробництва тютюну та цигарок “Тютюнпромкооп”, м. П олтава Полтавської округи/Місячні звіти, оборотні відомості, бухгалтерські книги/1927 р./ 7 спр.
1430/ф. Р-870/Полтавська трудово-продукційна кооперативна артіль “Фотографія”, м. П олтава Полтавської  округи  Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1925–1927 рр./5 спр.
1431/ф. Р-871/Полтавська кустарно-промислова кооперативна артіль “Механік”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління, заяви членів артілі, бухгалтерські книги/1924–1928 рр./ 12 спр.
1432/ф. Р-872/Полтавська продукційно-кооперативна артіль з переробки та збуту молочних продуктів “Молочар”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/ 1926 р./7 спр.
1433/ф. Р-873/Дублянська кустарно-промислова артіль з переробки різного роду зерна “Зірка”, с. Дублянщина Полтавського району Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів членів артілі, відомості нарахування заробітної плати, книга обліку відправлених грузів/1923–1924 рр./3 спр.
1434/ф. Р-874/Опішнянська виробнича артіль інвалідів кустарно-шкіряного промислу “Інвалідний труд”, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи/Статут артілі, звіт, головна книга, список особового складу/1925–1926 рр./4 спр.
1435/ф. Р-875/Полтавська виробнича артіль кустарно-ковбасної та м’ясної промисловості “Конзулі”, м. П олтава Полтавської округи/Книга протоколів/1926 р./1 спр.
1436/ф. Р-876/Полтавська продукційно-панчішна артіль “Енергія”, м. П олтава Полтавської округи/Матеріали ліквідаційної комісії/1927 р./ 1 спр.
1437/ф. Р-877/Білицька артіль інвалідів ковбасно-чинбарних виробів “Аматор труда”, с. Білики Білицького району Полтавської округи Полтавської губернії/Інструкції, протоколи засідань правління, прибутково- видаткова книга/1924–1925 рр./3 спр.
1438/ф. Р-878/Нижньо-Млинська сільськогосподарська артіль ім. Комінтерна, с. Нижні Млини Полтавського району Харківської області/Книга протоколів, плани, звіти, бухгалтерські книги/1929–1933 рр./115 спр.
1439/ф. Р-879/Ромоданівський чайний пункт, ст. Ромодан Лубенського повіту Полтавської губернії/Інструкції, пробутково-видаткова книга, касова книга/1921 р./8 спр.
1440/ф. Р-880/Полтавська обласна рада товариства винахідників, м. П олтава Полтавської області/Директиви та протоколи центральної ради товариства, протоколи нарад активу, засідань оргбюро, конфліктно- розціночної комісії, книга наказів, відомість обліку винаходів, бухгалтерські книги, списки особового складу/1937–1938 рр./84 спр.
1441/ф. Р-881/Полтавське міжрайонне кінофотоуправління, м. Полтава Харківської області/Умови на обслуговування кіноустановками, бухгалтерські книги, списки особового складу/1932–1935 рр./151 спр.
1442/ф. Р-882/Родіонівське поштово-телеграфне відділення, с. Родіонівка Кременчуцького повіту Полтавської губернії/Звіти про роботу/1920 р./ 1 спр.
1443/ф. Р-883/Рублівське поштово-телеграфне відділення, с. Рублівка Кременчуцького повіту Полтавської  губернії / Циркуляри керівних установ, звіти, телеграми, відомості про господарські витрати/1917–1918 р./ 4 спр.
1444/ф. Р-884/Варвинська поштово-телеграфна філія, м. Варва Лохвицького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, телеграми, листування/1916–1918 рр./4 спр.
1445/ф. Р-885/Прохорівське поштово-телеграфне відділення/Відомість заробітної плати, звіти про роботу, списки особового складу/1919– 1922 рр./34 спр.
1446/ф. Р-886/Полтавський державний музей, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань колегії музею, звіти, матеріали про розкопки у Полтавській окрузі, описи передачі експонатів до музею, прибутково-видатковий кошторис, відомості про преміювання, книга відвідувань музею, списки особового складу, листування/1917–1920, 1924 рр./73 спр.
1447/ф. Р-887/Полтавська українська жіноча гімназія, м. Полтава Полтавської губернії/Списки службовців та учнів/1919 р./1 спр.
1448/ф. Р-888/Полтавська гімназія для дорослих “Освіта”, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи зборів гуртка “Освіта”/1918–1919 рр./ 2 спр.
1449/ф. Р-889/Полтавська жіноча гімназія ім. П анаса Мирного (колишня Морозівська), м. Полтава Полтавської губернії/Особові справи викладачів та учениць/1919 р./148 спр
1450/ф. Р-890/Решетилівська гімназія, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Головна книга, копії свідоцтв учнів/1919– 1920 рр./6 спр.
1451/ф. Р-891/Полтавська жіноча гімназія Полтавського повітового земства (колишня Павелко), м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань опікунської ради, особові справи викладачів та учениць/1917– 1920 рр./53 спр.
1452/ф. Р-892/Полтавська 1-а гімназія (колишня Вороб’йової), м. Полтава  Полтавської губернії/Протоколи засідань педради і шкільної ради, класні журнали, книга прийому до гімназії, відомості заробітної плати/1917– 1920 рр./82 спр.
1453/ф. Р-893/Полтавська 1-а українська загальноосвітня школа для дорослих, м. П олтава Полтавської губернії/Класні журнали, списки та характеристики учнів, списки педагогічного персоналу/1921–1924 рр./ 45 спр.
1454/ф. Р-894/Полтавська 2-а загальноосвітня школа для дорослих, м. Полтава Полтавської губернії/Класні журнали, анкети та списки учнів, грошові документи/1922–1924 рр./85 спр.
1455/ф. Р-895/Полтавське середньо-технічне училище (колишнє ремісниче), м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань педради, класні журнали, список педагогічного персоналу, особові справи учнів/1917– 1920 рр./40 спр.
1456/ф. Р-896/Лисівська трудова школа, с. Лисівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Звіти про роботу/1921–1922 рр./1 спр.
1457/ф. Р-897/Полтавська 6-а трудова школа ім. Франка, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань педради та шкільної господарчої комісії, анкети співробітників, довідки про соцстан учнів, списки особового складу педагогічного персоналу, грошові документи/1920–1924 рр./66 спр.
1458/ф. Р-898/Полтавський педагогічний заочний інститут, м. Полтава Харківської області/Протоколи семінарів, конференцій, загальних зборів студентів, засідань приймальної та кваліфікаційної комісії, списки та особові справи студентів/1928–1934 рр./2447 спр.
1459/ф. Р-899/Робітничий факультет при Полтавському педагогічному інституті, м. П олтава Харківської області/Книга наказів, протоколи засідань приймальної комісії, плани роботи, списки та особові справи студентів/1929–1936 рр./1593 спр.
1460/ф. Р-900/Полтавські однорічні курси з підготовки до ВУЗів, м. Полтава Полтавської округи/Книга наказів, журнали обліку успішності навчання, заяви про вступ на курси, протоколи загальних зборів курсантів, списки курсантів та відомості про них, грошові документи/1926–1930 рр./ 79 спр.
1461/ф. Р-901/Полтавські дворічні курси з підготовки до ВУЗів, м. Полтава Полтавської округи/Плани роботи, заяви про вступ на курси, особові рахунки та списки курсантів/1928 р./21 спр.
1462/ф. Р-902/Білицькі педагогічні курси ім. Драгоманова (кол. ім. Грінченка), м. Білики Кобеляцького району Полтавської округи Полтавської губернії/Списки та анкети курсантів, заяви про вступ на курси, грошові документи/1920–1924 рр./35 спр.
1463/ф. Р-903/Полтавські педагогічні курси ім. Драгоманова, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів курсантів, навчальні плани та програми, звіти, списки, заяви та особові справи курсантів, грошові документи/1920–1928 рр./588 спр.
1464/ф. Р-904/Костянтиноградська земська учительська семінарія, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Протоколи засідань педагогічної конференції, програми навчання, книги заліків, класні журнали, заяви та документи вступників, списки особового складу/1918–1922 рр./15 спр.
1465/ф. Р-905/Червоноградська педагогічна школа, м. Червоноград Червоноградського повіту Полтавської  губернії  /Протоколи практичних уроків, заяви та документи вступників/1921–1922 рр./21 спр.
1466/ф. Р-906/Червоноградські педагогічні курси, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань курсового комітету, звіти, навчальні плани, заяви та документи вступників/1922– 1925 рр./35 спр.
1467/ф. Р-907/Червоноградський робітничий факультет, м. Червоноград Харківської області/Директиви Наркомату освіти, книга наказів, протоколи засідань приймальної комісії, списки та заяви вступників, особові справи студентів/1931–1936 рр./ 374 спр.
1468/ф. Р-908/Полтавський ветеринарний технікум, м. П олтава Полтавської губернії/Розпорядження губернського відділу освіти, протоколи засідань педради, заяви про вступ, списки особового складу/1922–1924 рр./ 74 спр.
1469/ф. Р-909/Сектор заочної середньої медичної освіти Українського виробничого заочного інституту підготовки медкадрів при Полтавській фельдшерсько-акушерській школі, м. П олтава Харківської області/Протоколи засідань педради, навчальні плани, звіти, особові справи курсантів, списки заочників, відомість про академуспішність заочників/1932– 1934 рр./57 спр.
1470/ф. Р-910/Перший індустріальний технікум та профтехнічна школа при технікумі, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри Наркомату освіти, розпорядження губвиконкому та губвідділу народної освіти, накази по технікуму, протоколи засідань педради, комісії з соцзабезпечення, предметних комісій, список службовців, лекторів, студентів, навчальні плани, анкети викладачів та службовців, бухгалтерські документи, матеріали ліквідаційної комісії, заяви викладачів та студентів, листування/1919– 1930 рр./199 спр.
1471/ф. Р-912/Червоноградський сільськогосподарський технікум Полтавського окружного відділу народної освіти, м. Червоноград Полтавської округи/Накази, розпорядження, інструкції Наркомату освіти, губернського та окружного відділів освіти, накази та розпорядження по технікуму, навчальні плани, протоколи загальних зборів, засідань ради технікуму, комісій, бухгалтерські документи, особові справи студентів та викладачів/1922–1929 рр./805 спр.
1472/ф. Р-915/Полтавський бібліотечний технікум, м. П олтава Харківської області/Книги наказів, списки студентів, грошові документи/1934– 1936 рр./42 спр.
1473/ф. Р-916/Курси при Полтавській радянській партійній школі, м. П олтава Харківської області/Навчальні плани та звіти курсів підготовки та перепідготовки пропагандистів, секретарів колгоспних партосередків, комсоргів, райпартактиву, щоденники лекторів, списки та особові справи курсантів/1928–1935 рр./446 спр.
1474/ф. Р-917/Полтавський комбінат робітничої освіти, м. П олтава/ Особові справи студентів, грошові  окументи/1928–1932 рр./164 спр.
1475/ф. Р-918/Полтавський механічний технікум харчової промисловості, м. Полтава Харківської області/Списки учнів, дипломні роботи, щоденники лекторів/1932–1936 рр./490 спр.
1476/ф. Р-919/Полтавське 1-е дитяче містечко, м. Полтава Полтавської округи/Списки дітей, списки особового складу, відомості інвентаризації та забезпечення продуктами, грошові документи/1923–1928 рр./ 103 спр.
1477/ф. Р-920/Полтавське 2-е дитяче містечко, м. П олтава Полтавської округи/Книга наказів, списки дітей та особового складу, грошові документи/ 1924–1929 рр./109 спр.
1478/ф. Р-921/Полтавський дитячий будинок ім. 13-річчя Червоної Армії, м. Полтава Полтавської області/Книги наказів, інвентарні книги, грошові документи/1933–1938 рр./75 спр.
1479/ф. Р-922/Гоголівський дитячий будинок, с. Янівщина Миргородського району Полтавської губернії/Список дітей та особового складу, касова і матеріальна книги/1923–1924 рр./6 спр.
1480/ф. Р-923/Зіньківська дитяча колонія, м. З іньків Полтавської округи Полтавської губернії/Списки дітей та особового складу, грошові документи/ 1924–1925 рр./10 спр.
1481/ф. Р-924/Полтавська дитяча колонія ім. П аризької Комуни, м. Полтава Полтавської округи/Списки вихованців, грошові документи/1924–1930 рр./67 спр.
1482/ф. Р-925/Полтавський колектор для неповнолітніх правопорушників, м. Полтава Полтавської округи/Списки вихованців та особового складу, грошові документи/1926–1927 рр./21 спр.
1483/ф. Р-926/Машівська районна комісія у справах неповнолітніх правопорушників, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/ Судові справи/1927–1929 рр./6 спр.
1484/ф. Р-927/Полтавський губернський селянський будинок, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про роботу повітових сільбудинків, касові книги, грошові документи/1921–1923 рр./42 спр.
1485/ф. Р-928/Полтавський міський селянський будинок, м. Полтава Полтавської губернії/Списки особового складу, касові книги, грошові документи/1920–1922 рр./108 спр.
1486/ф. Р-929/Полтавський районний селянський будинок, м. П олтава Полтавської округи/Звіти про роботу сільбуду, звіти та плани роботи хат-читалень/1924–1926 рр./14 спр.
1487/ф. Р-930/Новосанджарський районний селянський будинок, с. Нові Санджари Новосанджарського району Полтавської округи/Розпорядження та інструкції окружного селянського будинку, протоколи засідань правління сільбуду, відомості про роботу хат-читалень/1923–1926 рр./ 24 спр.
1488/ф. Р-931/Піщанський волосний селянський будинок, с. Піщане Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження/ 1921 р./1 спр.
1489/ф. Р-932/Полтавський центральний клуб робітничої молоді ім. К. Лібкнехта, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, плани роботи гуртків: драматичного, співочого, музичного, бібліотечного, літературного,  військового/1926–1927 рр./15 спр.
1490/ф. Р-933/Полтавський діловий клуб, м. П олтава Полтавської округи/Статут клубу, протоколи засідань правління, щоденники зборів, нарад, особові рахунки членів клубу, касова книга/1924–1927 рр./26 спр.
1491/ф. Р-934/Перший український художній національний хор, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, засідань хорової ради, список особового складу, грошові документи/1918–1926 рр./ 64 спр.
1492/ф. Р-935/Полтавський театральний гурток, м. П олтава Полтавської губернії/Репертуар гуртка/1918 р./1 спр.
1493/ф. Р-936/Осередок МОДР при Полтавській 3-й посадочній фабриці, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань бюро осередку, звіти про роботу, акти ревізійної комісії, облікові картки членів МОДР/ 1924 р./5 спр.
1494/ф. Р-937/Осередок товариства добровільної хімічної оборони, с. Павлівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Інструкції, списки членів товариства/1924 р./1 спр.
1495/ф. Р-938/Осередок товариства авіації та повітроплавання України і Криму, с. П авлівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів осередку, підписні листи/ 1924 р./1 спр.
1496/ф. Р-939/Осередок міжнародної організації допомоги борцям революції, с. П авлівка Машівського району Червоноградської округи Полтавської губернії/Списки членів осередку/1924 р./1 спр.
1497/ф. Р-940/Осередок товариства авіації та повітроплавання України і Криму при Полтавському губернському земельному відділі, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, списки членів товариства, облік членських внесків/1924 р./2 спр.
1498/ф. Р-941/Баляснівський районний відділ товариства авіації та повітроплавання України та Криму, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження та протоколи засідань окружної ради товариства/1924–1925 рр./1 спр.
1499/ф. Р-942/Червоноградське окружне відділення товариства авіації і повітроплавання України і Криму, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження губвідділу товариства, протоколи засідань/1923 р./5 спр.
1500/ф. Р-943/Полтавське сільськогосподарське наукове товариство, м. Полтава Полтавської губернії/Статут товариства, протоколи, звіти/1920– 1922 рр./6 спр.
1501/ф. Р-944/Полтавський губернський комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва, м. П олтава Полтавської губернії/Розпорядження відділу освіти, протоколи, статут комітету, звіти про роботу, списки майна та особового складу, відомості з повітів про охорону пам’яток, грошові документи/1918–1922 рр./120 спр.
1502/ф. Р-945/Осередок товариства “Друзі дітей” 3-ї Полтавської посадочної фабрики, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань, списки членів товариства, касові книги/1926–1929 рр./8 спр.
1503/ф. Р-946/Машівський районний комітет міжнародної організації допомоги борцям революції, с. Машівка Машівського району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів райкому та сільських осередків, списки членів організації/1924–1926 рр./ 6 спр.
1504/ф. Р-947/Карлівський районний комітет міжнародної організації допомоги борцям революції, м. Карлівка Карлівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів комітету та сільських осередків, акти ревізійної комісії, списки членів організації та особового складу, касові книги/1925–1927 рр./17 спр.
1505/ф. Р-948/Полтавська окружна рада товариства “Безбожник”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи конференцій, пленумів окрради та низових осередків, звіти про роботу осередків, касова книга, акти обстежень/1928–1930 рр./12 спр.
1506/ф. Р-949/Полтавська філія державного видавництва України “Держвидав”, м. П олтава Полтавської округи/Накази і розпорядження Всеукрвидата та губвиконкому, звіти, відомості про організацію повітових відділів видавництва, анкети співробітників, грошові документи/1921– 1930 рр./368 спр.
1507/ф. Р-950/Полтавська міжрайонна контора Українського періодичного сектора державного видавництва України, м. П олтава/Циркуляри та розпорядження, тарифні циркуляри, книги замовлень, умови з поштовими відділами, касові книги/1926–1931 рр./59 спр.
1508/ф. Р-951/Видавництво “Більшовик Полтавщини”, м. Полтава Полтавської округи/Книга наказів, протоколи ліквідаційної комісії, книги замовлень, списки особового складу, бухгалтерські документи/1923– 1928 рр./60 спр.
1509/ф. Р-952/Уповноважений Полтавського губернського управліннядержавного земельного майна у Зіньківському повіті, м. З іньків Полтавської губернії/Протоколи засідань облікової комісії, договори про здачу в оренду державних земель та майна, облік земельного майна, списки особового складу, грошові документи/1922–1923 рр./63 спр.
1510/ф. Р-953/Уповноважений Полтавського губернського Управління державних земель і майна по Хорольському повіту, м. Хорол Полтавської губернії/Касові книги, грошові документи/1922–1923 рр./4 спр.
1511/ф. Р-954/Уповноважений Полтавського губернського управління державних земель і майна у Костянтиноградському повіті, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Протоколи засідань комісії, відомості про ліквідацію будівель, продаж і здачу в оренду будівель, договори про здачу в оренду земельних ділянок, відомості про закріплення землекористувача, списки особового складу/1921–1923 рр./110 спр.
1512/ф. Р-955/Андріївське споживче товариство, с. Андріївка Машівського району Полтавської округи/Книга протоколів, обліку пайщиків-членів товариства, прибутково-видаткові та головні книги/1924–1926 рр./ 10 спр.
1513/ф. Р-956/Чутівська районна спілка кооперативів, с. Чутове Чутівського району/Звіти відомості про заготівлю хліба, машинопостачання, контрактацію зернових культур, кредитування, мобілізацію коштів, звіти виробничих товариств, особові справи службовців, грошові документи/1930–1931 рр./74 спр.
1514/ф. Р-957/Чутівська сільськогосподарська зернова кооперація, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи  Головна книга/1929– 1930 рр./1 спр.
1515/ф. Р-958/Чутівський кущ колгоспів ім. П етровського, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Бухгалтерські книги/1930 р./5 спр.
1516/ф. Р-959/Супрунівське кущове об’єднання сільськогосподарських колективів ім. Окружного партійного комітету, с. С упрунівка Полтавського району Полтавської округи/Протоколи засідань правління об’єднання та колгоспів, бухгалтерські книги/1929–1930 рр./39 спр.
1517/ф. Р-960/Рунівщинська районна колгоспна спілка, с. Рунівщина Рунівщинського району Полтавської  округи  Бухгалтерські книги/1929– 1930 рр./3 спр.
1518/ф. Р-961/Полтавська районна заготівельна контора Українського сільського кооперативного центру, м. Полтава/Накази Укрколгоспцентру та заготконтори, ліквідаційні баланси виробничих товариств, бухгалтерські книги/1931–1932 рр./58 спр.
1519/ф. Р-962/Чутівська районна заготівельна контора Українського сільського кооперативного центру, с. Чутове Чутівського району/Протоколи засідань Укрколгоспцентру та технічних нарад, звіти про роботу, списки особового складу, бухгалтерські книги/1931–1932 рр./63 спр.
1520/ф. Р-963/Рублівська районна колгоспна спілка, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Протоколи засідань правління колгоспів та виробничих товариств, звіти про роботу, умови по контрактації зернових культур, списки особового складу/1930 р./23 спр.
1521/ф. Р-964/Рублівська районна кооперативна бурякова спілка, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи /Протоколи засідань правління спілки та виробничих товариств, звіти про роботу, списки особового складу/1930 р./19 спр.
1522/ф. Р-965/Полтавська окружна спілка сільськогосподарської зернової кооперації, м. П олтава Полтавської округи/ Постанови правління спілки, протоколи ліквідаційної комісії, списки особового складу, бухгалтерські книги/1929–1930 рр./46 спр.
1523/ф. Р-966/Полтавська окружна спілка садово-городньо-виноградно-пасічницької та насіннєвої кооперації, м. Полтава Постанови та розпорядження окрземвідділу, протоколи загальних зборів членів спілки та засідань правління наглядової ради, звіти та інформація товариств, списки особового складу, бухгалтерські книги/1927–1931 рр./351 спр.
1524/ф. Р-967/Полтавська державна торговельна контора Української державної торгівлі Укрдержторг, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, договори на продаж товару, листування, книги обліку філій, агентів, покупців, бухгалтерські книги, документи з особового складу/1923–1926 рр./263 спр.
1525/ф. Р-968/Карлівський млин Полтавської контори акціонерного товариства “Хлібопродукт”, м. Карлівка Карлівського району Полтавської округи/Циркуляри і розпорядження Всеукраїнської контори “Хлібопродукт”, накази контори, бухгалтерські книги/1925–1927 рр./66 спр.
1526/ф. Р-969/Полтавська районна контора Харківського відділення центрального целюлозо-паперового тресту, м. П олтава Полтавської губернії/ Відомості про облік і продаж паперу, бухгалтерські книги/1923–1924 рр./ 20 спр.
1527/ф. Р-971/Полтавське губернське об’єднання підприємств сільськогосподарської харчової промисловості “Сільпром”, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи, звіти, бухгалтерські документи, матеріали ліквідаційної комісії/1921–1923 рр./ 55 спр.
1528/ф. Р-972/Полтавське губернське управління торф’яної розробки, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерські документи, листування про збут та постачання, надання транспорту/1920–1923 рр./51 спр.
1529/ф. Р-973/Червоноградська окружна інспектура внутрішньої торгівлі, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/ Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1923–1925 рр./32 спр.
1530/ф. Р-975/Полтавський губернський відділ зовнішньої торгівлі, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, протоколи, відомості про рух вантажів, бухгалтерські документи/1922 р./5 спр.
1531/ф. Р-977/Полтавська окружна інспектура внутрішньої торгівлі, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, накази, плани заготівель, річні звіти, відомості торговельних оборотів, з особового складу,
бухгалтерські документи/1924–1926 рр./116 спр.
1532/ф. Р-980/Полтавська районна контора Українського лісопромислового тресту, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/ 1923–1926 рр./156 спр.
1533/ф. Р-981/Гадяцька районна контора Державного українського лісопромислового тресту, м. Гадяч Роменської округи Полтавської губернії/ Розпорядження, накази та інструкції, відомості з особового складу, бухгалтерські документи /1921–1924 рр./34 спр.
1534/ф. Р-982/Полтавський губернський лісний комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи, листування/1919–1922 рр./ 405 спр.
1535/ф. Р-983/Полтавська агенція Харківського торговельного об’єднання державного південно-хімічного тресту, м. П олтава Полтавської округи/Справи підприємств, бухгалтерські документи/1924–1926 рр./ 73 спр.
1536/ф. Р-984/Хорольський відділ повітової торгівлі, м. Хорол Полтавської губернії/Розпорядження, циркуляри та інструкції/1923 р./2 спр.
1537/ф. Р-985/Полтавська агенція Харківської контори цукрового тресту, м. П олтава Полтавської округи/Бухгалтерські документи/1926 р./ 5 спр.
1538/ф. Р-986/Полтавський відділ кооперативного товариства зі збуту експорту продуктів птахівництва, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1924–1927 рр./142 спр.
1539/ф. Р-987/Полтавське тваринницько-птахівницьке кооперативне товариство “Рух”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань правління/1925–1926 рр./1 спр.
1540/ф. Р-989/Полтавська районна контора скотарсько-молочарської кооперації “Райскотарспілка” Українського сільського кооперативного центру, м. П олтава/Протоколи засідань правління, відомості по контрактації та заготівлі сільгосппродуктів, бухгалтерські документи/1930–1931рр./ 111 спр.
1541/ф. Р-990/Полтавське відділення державного об’єднання текстильних підприємств, м. П олтава Полтавської округи/Накази, статут, угоди, бухгалтерські документи/1924–1926 рр./33 спр.
1542/ф. Р-992/Полтавська контора Українського акціонерного товариства повітряних сполучень, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1925–1926 рр./64 спр.
1543/ф. Р-993/Полтавська агенція Української контори добровільного флоту, м. П олтава Полтавської губернії/Відомості з особового складу, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./18 спр.
1544/ф. Р-994/Полтавське окружне відділення Всеукраїнської державної будівельної контори, м. П олтава Полтавської округи/Накази, звіти, креслення, бухгалтерські документи, листування/1923–1926 рр./52 спр.
1545/ф. Р-995/Полтавська артіль будівельно-технічних робіт “Будтех”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань, бухгалтерські документи, документи ліквідаційної комісії/1926 р./2 спр.
1546/ф. Р-996/Полтавська будівельна контора Харківського медично-санітарного тресту, м. П олтава Харківської області/Циркуляри та розпорядження, накази, відомості з особового складу, касові книги/1934 р./ 15 спр.
1547/ф. Р-997/Полтавська 4-а будівельна дільниця Харківського обласного будівельного тресту, м. Полтава Харківської області/Розпорядження, накази, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/ 1935–1936 рр./45 спр.
1548/ф. Р-998/Начальник будівництва Полтавського хлібозаводу Українського державного будівельного тресту місцевої промисловості, м. П олтава/Фінансові плани, річні звіти, бухгалтерські документи/1931 р./ 4 спр.
1549/ф. Р-999/Контора будівництва Полтавської трикотажної фабрики Українського державного будівельного тресту місцевої промисловості, м. П олтава Харківської області/Протоколи нарад, доповідні про хід будівництва,
кошториси, відомості про відведення земельних ділянок, бухгалтерські документи, листування/1933–1935 рр./235 спр.
1550/ф. Р-1000/Полтавська філія Всеукраїнської інвентаризаційної контори, м. П олтава Харківської області/Накази, плани та звіти, бухгалтерські книги та картотека/1933–1934 рр./11 спр.
1551/ф. Р-1001/Полтавський окружний кооперативний комітет, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань, реєстраційні справи і списки ліквідованих кооперативних об’єднань, листування/1923–1929 рр./ 611 спр.
1552/ф. Р-1002/Червоноградська спілка кооператорів “Праця”, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, відомості з особового складу, особові рахунки по вкладах, бухгалтерські документи/ 1918–1920 рр./230 спр.
1553/ф. Р-1003/Карлівське споживче товариство, м. Карлівка Червоноградського району Полтавської округи/Протоколи засідань правління, книги пайщиків, бухгалтерські документи, листування/1919–1929 рр./98 спр.
1554/ф. Р-1004/Нехворощанське споживче товариство “Згода”, с. Нехвороща Червоноградського району Полтавської округи/Протоколи засідань, звіти, заяви про вступ до членів товариства, бухгалтерські документи/ 1918–1926 рр./17 спр.
1555/ф. Р-1005/Іванівське споживче товариство, с. Іванівка Машівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Бухгалтерські документи/ 1923–1924 рр./4 спр.
1556/ф. Р-1006/Григорівське споживче товариство, с. Григорівка Машівського району Полтавської округи/Протоколи засідань правління та загальних зборів, особові рахунки пайщиків, бухгалтерські книги/1924– 1926 р./7 спр.
1557/ф. Р-1007/Дмитрівське споживче товариство, с. Дмитрівка Машівського району Полтавської округи/Протоколи засідань, касові книги/1923– 1926 рр./3 спр.
1558/ф. Р-1008/Рунівщинське споживче товариство, с. Рунівщина Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, список пайщиків, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./8 спр.
1559/ф. Р-1009/Решетилівська філія Всеукраїнського пайового торговельного товариства “Ларьок”, с. Решетилівка Решетилівського району Полтавської округи/Полтавської губернії/Касова книга/1924–1925 рр./ 1 спр.
1560/ф. Р-1010/Червоноградська філія Всеукраїнського пайового товариства “Ларьок”, м. Червоноград Полтавської округи/Відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1924–1926 рр./111 спр.
1561/ф. Р-1011/Варварівське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Варварівка Червоноградського району Полтавської округи/Бухгалтерські документи/1926–1929 рр./5 спр.
1562/ф. Р-1012/Михнівське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Михнівка Машівського району Полтавської округи/Протоколи засідань, звіти, акти ревкомісії, книга пайщиків, бухгалтерські документи/ 1924–1926 рр./21 спр.
1563/ф. Р-1013/Полтавська ковбасно-продукційна кооперативна артіль “Харчопродукт”, м. П олтава Полтавської округи/Бухгалтерські документи/ 1925–1928 рр./57 спр.
1564/ф. Р-1014/Червоноградське ощадно-позичкове кустарно-промислове кооперативне товариство “Кустар”, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи засідань, звіти, акти ревкомісії, список членів, бухгалтерські документи/1924–1925 рр./57 спр.
1565/ф. Р-1015/Червоноградське товариство взаємного кредиту, м. Червоноград Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, бухгалтерські документи/1925–1930 рр./136 спр.
1566/ф. Р-1016/Сухорабівське кредитове товариство, с. С ухорабівка Білоцерківського району Полтавської округи Полтавської губернії/Бухгалтерські звіти, акти ревкомісії.
1567/ф. Р-1017/Степанівське сільськогосподарське товариство ім. Теслі, с. С тепанівка Рунівщинського району Полтавської округи/Протоколи засідань, бухгалтерські документи/1925–1928 рр./6 спр.
1568/ф. Р-1018/Милорадівське машино-тракторне товариство “Червоний промінь”, с. Милорадове Чутівського району Полтавської округи/ Протоколи засідань, звіти, списки членів, касові книги та книга головна/ 1927–1928 рр./14 спр.
1569/ф. Р-1019/Андріївське 1-е машинно-тракторне товариство, с. Андріївка Кегичівського району Полтавської округи/Книга головна, ліквідаційні документи/1925–1927 рр./3 спр.
1570/ф. Р-1020/Полтавський житловий кооператив № 30, м. Полтава Полтавської округи/Касова книга, книги особових рахунків пайщиків/ 1924–1926 рр./3 спр.
1571/ф. Р-1021/Полтавський житловий кооператив № 65, м. Полтава Полтавської округи/Касова книга/1926–1927 рр./1 спр.
1572/ф. Р-1022/Полтавський житловий кооператив № 107, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань правління і ревкомісії, платіжні відомості по квартплаті, касова книга/1925–1927 рр./4 спр.
1573/ф. Р-1023/Полтавський житловий кооператив № 130, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри, протоколи засідань правління, фінансові звіти, прибутково-видаткова книга/1924–1926 рр./8 спр.
1574/ф. Р-1024/Полтавська 1-а державна кондитерська фабрика, м. Полтава Полтавської губернії/Накази, бухгалтерські документи/1921– 1923 р./17 спр.
1575/ф. Р-1025/Полтавська 1-а державна сірникова фабрика, м. Полтава  Полтавської губернії/Відомості про виробництво сірників, списки особового складу, відомості на видачу зарплати, книга головна/1921 р./8 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

12

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1576/ф. Р-1026/Полтавська 3-а посадочна фабрика Українського шкіряного тресту, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, інструкції, накази, протоколи виробничих комісій, особові картки працівників, бухгалтерські документи/1923–1929 рр./114 спр.
1577/ф. Р-1027/Полтавська тютюнова фабрика “Жовтень”, м. Полтава Полтавської округи/Бухгалтерські документи, листування/1926 р./10 спр.
1578/ф. Р-1028/Полтавська 1-а державна тютюнова фабрика, м. Полтава Полтавської округи/Річний звіт, особові справи робітників та службовців, бухгалтерські документи/1925–1927 рр./91 спр.
1579/ф. Р-1029/Полтавський районний кишковий завод державної торгівлі, м. Полтава Полтавської округи/Книга обліку робітників та службовців, бухгалтерські документи, листування/1928–1929 рр./43 спр.
1580/ф. Р-1030/Пелюхівський державний картопляно-крохмальний завод, с. П елюхівка Прилуцького повіту Полтавської губернії/Місячні звіти, телеграми/1922–1923 рр./2 спр.
1581/ф. Р-1031/Гожулянська бацілярна біологічна фабрика № 12 Всесоюзного державного тресту з ветеринарного постачання та виробництва біопрепаратів, с. Гожули Полтавського району Харківської області/ Циркуляри, розпорядження, інструкції, список особового складу, бухгалтерські документи, листування/1920–1933 рр./321 спр.
1582/ф. Р-1032/Засолочний завод Полтавської районної спілки споживчих товариств, м. П олтава Харківської області/Циркуляри, розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1933 р./8 спр.
1583/ф. Р-1033/Радянське господарство відділу робітничого постачання державного машинобудівного заводу № 11, м. П олтава Харківської області/Накази, протоколи засідань, бухгалтерські документи/1933– 1936 рр./19 спр.
1584/ф. Р-1034/Полтавська 3-а республіканська поліграфічна фабрика, м. Полтава Харківської області/Розпорядження Укрполіграфоб’єднання, накази, протоколи виробничих комісій та нарад, перспективний п’ятирічний план, звіти, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи/1924–1936 рр./521 спр.
1585/ф. Р-1035/Полтавська теслярна та різна по дереву майстерня, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження, інструкції, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1921–1924 рр./49 спр.
1586/ф. Р-1036/Полтавський губернський комітет шкіряної промисловості, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, накази, розпорядження, умови, звіти, посвідчення, прибутково-видаткові книги, особові рахунки та відомості нарахування зарплати, список робітників та службовців, замовлення/1920 р./165 спр.
1587/ф. Р-1037/Полтавська губернська контора Всеукраїнського шкіряного синдикату, м. Полтава Полтавської губернії/Списки робітників та службовців, книги дебіторів та кредиторів, векселів, касова, товарна, журнал-головна/1923–1925 рр./43 спр.
1588/ф. Р-1038/Полтавське губернське управління шкіряної промисловості, м. Полтава Полтавської губернії/Накази, циркуляри, доповіді, протоколи засідань, звіти, особові справи та списки робітників і службовців, акти, кошториси, наради, статистичні відомості, листування/1921–1923 рр./ 243 спр.
1589/ф. Р-1039/Костянтиноградська агентура Полтавського губернського комітету шкіряної промисловості, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Розпорядження, накази, списки робітників та службовців, облік шкіри, бухгалтерські документи/1917–1922 рр./26 спр.
1590/ф. Р-1040/Лохвицька повітова шкіряна секція Полтавської контори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Лохвиця Полтавської губернії/ Циркуляри та розпорядження, облік шкіряних виробів, бухгалтерські документи/1917–1922 рр./51 спр.
1591/ф. Р-1041/Лохвицький 7-й шкіряний завод Полтавської контори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Лохвиця Полтавської губернії/ Звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1921– 1922 рр./25 спр.
1592/ф. Р-1042/Кобеляцька агентура Полтавської контори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Кобеляки Полтавської губернії/Облік шкіри- сировини, бухгалтерські документи/1921–1922 рр./15 спр.
1593/ф. Р-1043/Прилуцька контора Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Прилуки Полтавської губернії/Розпорядження, інструкції, касова книга/1922 р./3 спр.
1594/ф. Р-1044/Роменська агентура Полтавської контори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Ромни Полтавської губернії/Розпорядження, інструкції, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи, листування/1922 р./121 спр.
1595/ф. Р-1045/8 Роменський шкіряний завод Полтавської контори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Ромни Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, список робітників та службовців, бухгалтерські документи,  листування /1919–1923 рр./143 спр.
1596/ф. Р-1046/Новосанджарська агентура Полтавської контори Всеукраїнського шкіряного тресту, с. Нові Санджари Полтавського повіту Полтавської губернії/Бухгалтерські документи/1921 р./7 спр.
1597/ф. Р-1048/Котелевський 1-й державний млин, с. Котельва Опішнянського району Полтавської округи/Бухгалтерські документи/1928– 1930 рр./20 спр.
1598/ф. Р-1049/Губарівський державний млин, с. Губарівка Нехворощанського району Полтавської округи/Бухгалтерські документи/1928– 1930 рр./8 спр.
1599/ф. Р-1050/15-й державний млин, м. Червоноград Полтавської округи/ Циркуляри та розпорядження, накази, протоколи розціночно-конфліктної комісії, звіти, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи/ 1926–1930 рр. /151 спр.
1600/ф. Р-1051/Селещинський державний млин, с. С елещина Машівського району Полтавської округи/Накази, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи/1928–1929 рр./19 спр.
1601/ф. Р-1052/Полтавське об’єднання кустарної промисловості, м. Полтава Полтавської округи/Статути, заяви про реєстрацію артілей, відомості з особового складу, бухгалтерські документи, листування/1919– 1926 рр./406 спр.
1602/ф. Р-1053/Полтавська спілка кустарів ремісників-одинаків, м. Полтава/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань правління, цехових зборів, ревкомісій, анкети членів товариства, бухгалтерські документи/ 1925–1931 рр./65 спр.
1603/ф. Р-1054/Каса взаємної допомоги Полтавської спілки кустарів- ремісників, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань, заяви про надання допомоги/1926 р./2 спр.
1604/ф. Р-1055/Кобеляцька спілка “Кустар”, м. Кобеляки Полтавської губернії/Журнал бухгалтерського обліку/1922–1923 рр./1 спр.
1605/ф. Р-1056/Опішнянське кустарно-промислове товариство “Кустарка”, с. Опішня Опішнянського району Полтавської округи Полтавської губернії/Бухгалтерські документи/1923–1924 рр./2 спр.
1606/ф. Р-1057/Полтавська товарна біржа, м. Полтава Полтавської округи/ Циркуляри, накази, протоколи засідань президії біржового комітету, реєстраційного бюро, котирувальної комісії, ярмаркому, журнали реєстрації угод, маклерські записки, звіти, відомості про проведення ярмарок, бухгалтерські документи, списки особового складу, листування/1922–1927 рр./965 спр.
1607/ф. Р-1058/Мануйлівське споживче товариство, с. Мануйлівка Машівського району Полтавської округи/Протоколи засідань, книга обліку пайщиків, бухгалтерські документи/1923–1926 рр./17 спр.
1608/ф. Р-1059/Червоноградська філія Полтавської районної спілки споживчих товариств, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, списки споживчих товариств, службовців, бухгалтерські документи, листування/1921–1924 рр./229 спр.
1609/ф. Р-1060/Полтавська контора державного рибно-промислового синдикату, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та накази, місячні звіти, відомості про продаж, особовий склад, бухгалтерські документи/1922– 1927 рр./125 спр.
1610/ф. Р-1062/Полтавська філія Всеукраїнського торговельно-промислового акційного товариства “Сприяння”, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, угоди, судові справи, відомості про особовий склад, облік краму, нестач та лишків, бухгалтерські документи, листування/1922–1927 рр./450 спр.
1611/ф. Р-1063/Полтавський заготівельний пункт російсько-австрійського комітету торговельно-промислового акційного товариства, м. Полтава Полтавської округи/Бухгалтерські документи/1929 р./16 спр.
1612/ф. Р-1064/Костянтиноградський повітовий комітет державних споруд, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Журнали засідань, вімості про ремонт міських та шляхових споруд/1921 р./7 спр.
1613/ф. Р-1065/Полтавська міська інспектура народної освіти, м. Полтава Полтавської округи/Розпорядження Наркомату освіти, плани навчання, списки педперсоналу, відомості про особовий склад вчителів, листування з трудшколами/1930 р./167 спр.
1614/ф. Р-1066/Полтавський 1-й радянський будинок, м. Полтава  Полтавської губернії/Будинкова книга, книга реєстрації приїжджих, відомості нарахування зарплати службовцям будинку/1921–1923 рр./10 спр.
1615/ф. Р-1067/Полтавська заводська державна стайня Полтавської округи/Видатковий кошторис стайні/1926 р./1 спр.
1616/ф. Р-1068/Зіньківський повітовий лісовий комітет, м. Зіньків Полтавської губернії/Умови на розробку лісу, відомості про відпуск лісоматеріалів, бухгалтерські документи/1920–1922 р./11 спр.
1617/ф. Р-1069/Кобеляцький повітовий лісовий комітет, м. Кобеляки Полтавської губернії/Облік лісів та лісоматеріалів, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./52 спр.
1618/ф. Р-1070/Миргородська повітова лісозаготівельна контора, м. Миргород Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, списки робітників та службовців/1922 р./5 спр.
1619/ф. Р-1071/Диканська районна контора Українського лісобудівельного комітету, с. Диканька Диканського району Полтавської округи Полтавської губернії/Облік складів та лісосік, вімості про особовий склад, прибутково-видаткова книга/1923 р./10 спр.
1620/ф. Р-1072/Диканський 1-й державний лісопильний завод, с. Диканька Диканського району Полтавської округи Полтавської губернії/Облік лісоматеріалів, листування/1922–1923 рр./4 спр.
1621/ф. Р-1074/Полтавський евакоприймальник при Полтавському губернському управлінні евакуації населення, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри, накази, відомості про особовий склад, бухгалтерські документи/1921–1922 рр./33 спр.
1622/ф. Р-1075/Полтавський евакоприймальник Харківської евакобази, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, накази, списки біженців, відомості про реевакуацію біженців/1920–1923 рр./24 спр.
1623/ф. Р-1076/Полтавське відділення народного банку, м. Полтава Полтавської губернії/Книга головна, книга рахунків/1919–1920 рр./2 спр.
1624/ф. Р-1077/Полтавська філія Українського банку, м. Полтава Полтавської округи/Документи про грошові операції осіб, підприємств та установ/1922–1927 рр./941 спр.
1625/ф. Р-1078/Полтавське відділення промислового банку, м. Полтава Полтавської округи/Документи про грошові операції осіб, підприємств та установ/1922–1926 рр./987 спр.
1626/ф. Р-1080/Агенція губернського сільського банку при Полтавській господарській спілці, м. Полтава Полтаської губернії/Журнали-головні/1924 р./2 спр.
1627/ф. Р-1081/Червоноградський фінансовий інспектор 2-го району Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, відомості про оподаткування та збори/1922–1924 рр./28 спр.
1628/ф. Р-1082/Фінансовий інспектор 279-го району Полтавської округи, м. Карлівка Полтавської округи/Декларації, матеріали перевірок торговельних підприємств, відомості про оподаткування/1926–1927 рр./
14 спр. 1629/ф. Р–1083/Червоноградське повітове статистичне бюро, м. Червоноград Полтавської губернії/Бухгалтерські документи/1920–1922 рр./
25 спр. 1630/ф. Р-1084/Полтавський губернський продовольчий революційний трибунал, м. Полтава Полтавської губернії/Судові справи про звинувачення у невиконанні продподатку, саботажі, приховуванні землі у повітах
Полтавської губернії/1921–1922 рр./2211 спр.
1631/ф. Р-1085/Костянтиноградський повітовий продовольчий революційний трибунал, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Судові справи про звинувачення у невиконанні продподатку, приховуванні землі/1921 р./ 153 спр.
1632/ф. Р-1086/Кобеляцький повітовий продовольчий комітет, м. Кобеляки Полтавської губернії/Постанови, розпорядження, інструкції, накази комітету, протоколи загальних зборів, засідань комісій, звіти, відомості та акти про заготівлю продуктів, зерна, фуражу, надходження продрозкладки, продовольче постачання населення, списки та анкети співробітників,
бухгалтерські документи, листування/1917–1923 рр./797 спр.
1633/ф. Р-1088/Полтавський повітовий продовольчий комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови, розпорядження, інструкції, накази, акти, особові рахунки, листування/1919–1922 рр./114 спр.
1634/ф. Р-1091/Прилуцький повітовий продовольчий комітет, м. П рилуки Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, список співробітників, відомості про надходження продуктів, звіти, касові книги, бухгалтерські
документи/1920–1922 рр./146 спр.
1635/ф. Р-1092/Хорольський повітовий продовольчий комітет, м. Хорол Кременчуцької губернії/Декрети, циркуляри, розпорядженння, інструкції, накази повітпродкомісара, протоколи засідань колегії, списки особового складу, продовольчих загонів, відомості нарахування зарплати, особові рахунки, список зернопереробних підприємств, відомості про
проведення продрозкладки, бухгалтерські документи, листування/1919–1922 рр./121 спр.
1636/ф. Р-1093/Роменський повітовий продовольчий комітет, м. Ромни Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи засідань, списки особового складу, листування/1920–1923 рр./ 386 спр.
1637/ф. Р-1094/Переяславський повітовий продовольчий комітет, м. Переяслав Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження особливої Київської губернської військово-продовольчої комісії, відомості про розподіл громадського харчування, кошториси прибутків Переяславського повітового продовольчого комітету/1920–1921 рр./4 спр.
1638/ф. Р-1096/Районний продовольчий комітет 5-го району Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Списки платників податків/1921– 1922 рр./8 спр.
1639/ф. Р-1097/Районний продовольчий комітет 2-го району Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, доповіді завідуючого районним податковим бюро, зобов’язання про своєчасну здачу молочного податку у волостях району/1921–1922 рр./7 спр.
1640/ф. Р-1098/Червоноградський окружний продовольчий комітет, м. Червоноград Полтавської губернії/Відомості про оподаткування/1922– 1924 р./24 спр.
1641/ф. Р-1099/Районний продовольчий комітет 3-го району Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Списки платників податків у волостях/1921–1922 рр./2 спр.
1642/ф. Р-1100/Полтавський районний продовольчий комітет 3-го району Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази з особового складу, відомості про продподаток/1920–1922 рр./14 спр.
1643/ф. Р-1101/Районний продовольчий комітет 4-го району Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, доповіді, накази, звіти, списки платників податків, листування про виконання продрозкладки, телефонограми/1921 р./14 спр.
1644/ф. Р-1102/Хорольська районна військово-продовольча комісія для постачання Червоної Армії, м. Хорол Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань, плани та звіти, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./38 спр.
1645/ф. Р-1103/Кегичівський районний продовольчий комітет, с. Кегичівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Відомості про оподаткування/1921–1922 рр./3 спр.
1646/ф. Р-1104/Селещанський районний продовольчий комітет, с. Селещина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Книга реєстрації телеграм/1922 р./1 спр.
1647/ф. Р-1105/Роменський районний продовольчий комітет, м. Ромни Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, листування/1919 р./ 18 спр.
1648/ф. Р-1106/Городищенський районний продовольчий комітет, с. Городище Пирятинського повіту Полтавської губернії/Листування про штати/1921 р./2 спр.
1649/ф. Р-1107/Лохвицький районний продовольчий комітет, м. Лохвиця Полтавської губернії/Накази/1919 р./1 спр.
1650/ф. Р-1108/Смілянський районний продовольчий комітет, м. Сміла Роменського повіту Полтавської губернії/Відомості нарахування зарплати/ 1921 р./1 спр.
1651/ф. Р-1109/Полтавський районний продовольчий комітет 1-го району Полтавського повіту Полтавської губернії/Відомості про оподаткування, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./65 спр.
1652/ф. Р-1110/Прилуцький районний продовольчий комітет, м. Прилуки Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування/1919–1922 рр./7 спр.
1653/ф. Р-1111/Районний продовольчий комітет 5-го району Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази та розпорядження, відомості про надходження продуктів, листування/1921 р./4 спр.
1654/ф. Р-1112/Кобеляцький районний продовольчий комітет № 4 Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, списки платників податків, листування/1921–1922 рр./62 спр.
1655/ф. Р-1113/Турівський районний продовольчий комітет, с. Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, відомості про особовий склад, списки платників податків/1920–1921 рр./ 20 спр.
1656/ф. Р-1114/Опішнянський районний продовольчий комітет, с. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Накази, інструкції, розпорядження, протоколи нарад, звіти, відомості про надходження податків, промсировини та меду, листування/1921–1923 рр./39 спр.
1657/ф. Р-1116/Семенівська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Семенівка Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Накази, циркуляри, постанови Хорольського повітвиконкому, доповіді, протоколи ревкомісіїї, звіти, угоди, відомості про особовий склад, про роботу гужового транспорту, акти прийому худоби, бухгалтерські документи/1921–1923 рр./141 спр.
1658/ф. Р-1117/Сенчанська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Сенча Лохвицького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, відомості про оподаткування, листування/1920–1923 рр./18 спр.
1659/ф. Р-1118/Дмитрівська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Дмитрівка Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/Списки платників податків, листування/1920 р./6 спр.
1660/ф. Р-1119/Талалаївська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Талалаївка Роменського повіту Полтавської губернії/Списки платників податків, листування/1920–1922 рр./17 спр.
1661/ф. Р-1120/Новосанджарська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Нові Санджари Полтавського повіту Полтавської губернії/Списки платників податків, бухгалтерські документи, листування/1921–1923 рр./21 спр.
1662/ф. Р-1121/Переяславська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Переяслав Полтавської губернії/Накази, наряди, акти, списки особового складу, різних організацій та приватних осіб, угоди, відомості про оподаткування, бухгалтерські документи/1922– 1923 рр./216 спр.
1663/ф. Р-1122/Опішнянська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Опішня Зіньківського повіту Полтавської губернії/Бухгалтерські документи, листування/1922 р./18 спр.
1664/ф. Р-1123/Пирятинська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. П ирятин Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, списки платників податків та особового складу, бухгалтерські документи, листування з сепараторними пунктами/1922– 1923 рр./213 спр.
1665/ф. Р-1124/Миргородська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Миргород Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування/1922– 1923 рр./112 спр.
1666/ф. Р-1125/Прилуцька державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. П рилуки Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, бухгалтерські документи, листування/ 1922–1923 рр./129 спр.
1667/ф. Р-1126/Решетилівська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1920–1923 рр./26 спр.
1668/ф. Р-1127/Зіньківська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. З іньків Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, рапорти, книга нарядів, акти, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./67 спр.
1669/ф. Р-1128/Роменська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Ромни Полтавської губернії/Накази, відомості з особового складу, про загибель птиці, книги надходження продподатку, прибутково-видаткові книги, листування/1920–1923 рр./77 спр.
1670/ф. Р-1129/Полтавська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, списки особового складу, платників податків, бухгалтерські документи, листування/1920–1924 рр./76 спр.
1671/ф. Р-1130/Червоноградська заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Червоноград Полтавської губернії/Розпорядження, накази, відомості про підсобні господарства, особові справи співробітників, бухгалтерські документи, листування/1922–1924 рр./51 спр.
1672/ф. Р-1131/Карлівська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Карлівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерські документи, листування/
1922–1923 рр./20 спр.
1673/ф. Р-1132/Лохвицька державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Л охвиця Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./ 54 спр.
1674/ф. Р-1133/Божківська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Божкове Полтавського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри, розпорядження, бухгалтерські документи, листування/ 1922 р./21 спр.
1675/ф. Р-1134/Юсківська державна заготівельна контора по заготівлі
продовольчого податку, с. Юсківці Лохвицького повіту Полтавської губернії/ Циркуляри, листування/1922–1923 рр./11 спр.
1676/ф. Р-1135/Лазірківська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Лазірки Лубенського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри, бухгалтерські документи, листування/1922 р./21 спр.
1677/ф. Р-1136/Золотоніська господарча заготівельна контора, м. Золотоноша Полтавської губернії/Листування з зсипними пунктами/1921– 1924 рр./7 спр.
1678/ф. Р-1137/Малоперещепинська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Мала Перещепина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Листування/1922 р./1 спр.
1679/ф. Р-1138/Згурівська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Згурівка Прилуцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри, накази, бухгалтерські документи, листування/1922– 1923 рр./36 спр.
1680/ф. Р-1139/Гадяцька державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Гадяч Полтавської губернії/Накази та розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 р./22 спр.
1681/ф. Р-1140/Драбівська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Драбів Золотоніського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, листування/1922–1923 рр./11 спр.
1682/ф. Р-1141/Драбово-Барятинська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, ст. Драбове Золотоніського повіту Полтавської губернії/Накази та розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1922 р./10 спр.
1683/ф. Р-1142/Гоголівська заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, с. Гоголеве Миргородського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри, листування/1922 р./38 спр.
1684/ф. Р-1143/Яготинська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Яготин Пирятинського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри, накази, розпорядження губпродкому та повітпродкому, накази заготконтори, звіти про прийом худоби, прибутково-видаткові документи, особові справи працівників, інвентарні книги, акти перевірки
надходжень продподатку, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./276 спр.
1685/ф. Р-1144/Хорольська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Хорол Полтавської губернії/Інструкції, розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./ 87 спр.
1686/ф. Р-1145/Прилуцька повітова сінопереробна організація, м. Прилуки Полтавської губернії/Циркуляри,  розпорядження, телефонограми, бухгалтерські документи, листування/1920 р./40 спр.
1687/ф. Р-1146/Полтавська губернська особлива сінопереробна організація, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження та інструкції опродкомарма, листування/1922 р./34 спр.
1688/ф. Р-1147/Божківське районне податкове бюро, ст. Божкове Полтавського повіту Полтавської губернії/Розпорядження, списки особового складу, особові рахунки платників податків, листування/1922 р./ 56 спр.
1689/ф. Р-1148/Талалаївське районне податкове бюро, с. Талалаївка Роменського повіту Полтавської губернії/Накази, циркуляри, розпорядження з окладного оподаткування, листування/1922–1923 рр./27 спр.
1690/ф. Р-1149/Карлівське районне податкове бюро, м. Карлівка Червоноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, акти, списки платників податків у волостях/1922–1923 рр./21 спр.
1691/ф. Р-1150/Малоперещепинське районне податкове бюро, с. Мала Перещепина Червоноградського повіту Полтавської губернії/Розпорядження та інструкції з оподаткування, звіти і статистичні відомості, книга реєстрації скарг та прохань, заяви про невірне оподаткування, листування про молочний податок/1921–1922 рр./11 спр.
1692/ф. Р-1151/Сенчанське районне податкове бюро, с. С енча Лохвицького повіту Полтавської губернії/Особові рахунки платників податків/ 1922 р./10 спр.
1693/ф. Р-1152/Районне податкове бюро № 6, м. Кобеляки Полтавської губернії/Списки домогосподарів-платників податків, окладні аркуші, листування/1920–1922 рр./112 спр.
1694/ф. Р-1153/Костянтиноградське районне податкове бюро, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Списки домогосподарів-платників податків, листування/1921–1923 рр./176 спр.
1695/ф. Р-1154/Роменське районне податкове бюро, м. Ромни Полтавської губернії/Акти про приховування землі, списки домогосподарів- платників податків/1922 р./260 спр.
1696/ф. Р-1155/Новосанджарське районне податкове бюро № 17, с. Нові Санджари Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Списки домогосподарів-платників податків, листування/1922 р./30 спр.
1697/ф. Р-1156/Малоперещепинський районний продовольчий комітет, с. Мала Перщепина Червоноградського повіту Полтавської губернії/ Інструкції з окладного рахівництва/1922 р./1 спр.
1698/ф. Р-1157/Махнівщанське районне податкове бюро, с. Махнівщина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Інструкції, циркуляри та розпорядження з оподаткування, накази про оренду, відомості про
оподаткування зернопереробних підприємств, книга прохань мешканців району, акти про невиконання молочного податку/1922 р./19 спр.
1699/ф. Р-1158/Лохвицьке районне податкове бюро, м. Лохвиця Полтавської губернії/Особові рахунки платників продподатку/1922 р./10 спр.
1700/ф. Р-1159/Гадяцьке районне податкове бюро, м. Гадяч Полтавської губернії/Особові рахунки платників податків та орендарів млинів/ 1922–1923 рр./125 спр.
1701/ф. Р-1160/Юсківське районне податкове бюро, с. Юсківці Лохвицького повіту Полтавської губернії/Списки недоїмщиків, особові рахунки та списки платників податків, заяви та скарги/1922–1923 рр./28 спр.
1702/ф. Р-1161/Кременчуцьке районне податкове бюро, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Списки власників млинів, домогосподарів, платників податків, податкові листи, заяви/1921–1922 рр./105 спр.
1703/ф. Р-1162/Полтавське районне податкове бюро 1-го району Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, списки платників податків/1922–1923 рр./8 спр.
1704/ф. Р–1163/Решетилівське районне податкове бюро 3-го району, с. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Інструкції Наркомату продовольства, циркуляри губвиконкому, відомості про млини та олійниці, книга обліку скарг про оподаткування/1922–1923 рр./15 спр.
1705/ф. Р-1164/Кобеляцьке районне податкове бюро № 6, м. Кобеляки Полтавської губернії/Інструкції та розпорядження, накази, протоколи засідань, книга обліку особового складу/1922–1923 рр./28 спр.
1706/ф. Р-1166/Олександрійське повітове управління робітничо-селянської міліції, м. Олександрія Кременчуцької губернії/Витяг з декрету Раднаркому, розпорядження Харківського губвідділу карного розшуку, тимчасові правила про організацію судово-кримінальної міліції, накази, доповідь начальника управління, звіти, список особового складу,
заяви громадян про розшук крадених речей/1920 р./14 спр.
1707/ф. Р-1167/Кременчуцький губернський комітет допомоги голодуючим, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Протоколи засідань, доповіді, звіти, листування з повітовими комітетами/1921–1922 рр./37 спр.
1708/ф. Р-1168/Кременчуцький повітовий комітет допомоги голодуючим, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Розпорядження, протоколи засідань, звіти, відомості про вилучення цінностей, обкладання нетрудового
населення, відправлення біженців/1921–1923 рр./33 спр.
1709/ф. Р-1169/Черкаський коцентраційний табір, м. Черкаси Кременчуцької губернії/Накази, розпорядження, відомості з особового складу/ 1921 р./31 спр.
1710/ф. Р-1170/Кременчуцький повітовий продовольчий комітет, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, звіти, бухгалтерські документи/1919–1920 рр./5 спр.
1711/ф. Р-1171/Олександрійський повітовий продовольчий комітет, м. Олександрія Кременчуцької губернії/Циркуляри Наркомату продовольства, інструкції, накази комітету, протоколи засідань оперативного штабу, звіти і відомості про заготівлю продуктів, зерна, фуражу, проведення продрозверстки, акти реквізиції продуктів, списки мешканців з виконання
продрозверстки, платників податків, членів товариства споживачів, особові рахунки, листування/1920–1922 рр./291 спр.
1712/ф. Р-1172/Чигиринський повітовий продовольчий комітет, м. Чигирин Кременчуцької губернії/Декрети, розпорядження, інструкції, накази комітету, списки особового складу, акти про заготівлю і переробку сільгосппродуктів, відомості про проведення продрозверстки та оподаткування, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./
78 спр.
1713/ф. Р-1173/Черкаський повітовий продовольчий комітет, м. Черкаси Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, списки особового складу, відомості про громадське харчування, постачання, статистичні
відомості, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./ 185 спр.
1714/ф. Р-1174/Ново-Георгіївський районний продовольчий комітет, м. Ново-Георгіївськ Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/Постанови, накази, акти вилучення продуктів, листування/1920–1921 рр./9 спр.
1715/ф. Р-1175/Кременчуцький районний продовольчий комітет, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Накази, протоколи, статистичні звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи, листування/1920– 1922 рр./135 спр.
1716/ф. Р-1176/Глобинський районний продовольчий комітет, с. Глобине Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Накази, бухгалтерські документи/1921–1922 рр./2 спр.
1717/ф. Р-1177/Черкаський районний продовольчий комітет, м. Черкаси Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи, листування з господарських питань/1920–1922 рр./17 спр.
1718/ф. Р-1178/Олександрійський районний продовольчий комітет, м. Олександрія Чигиринського повіту Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи, листування/1921–1922 рр./17 спр.
1719/ф. Р-1179/Чигиринський районний продовольчий комітет, м. Чигирин Кременчуцької губернії/Накази, циркуляри, розпорядження, доповіді, протоколи засідань, звіти, списки млинів та олійниць, списки особового складу, реєстраційні картки продпрацівників, відомості про розверстку худоби, овочів, меду, листування/1920–1922 рр./66 спр.
1720/ф. Р-1180/Павлинський районний продовольчий комітет, с. Павлиш Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/Відомості з особового складу/1920 р./3 спр.
1721/ф. Р-1181/Крюківська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Крюків Кременчуцької губернії/Листування/ 1921–1923 рр./2 спр. 1722/ф. Р-1182/Глобинська господарча заготівельна контора Кременчуцького
губернського продовольчого комітету, с. Глобине Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування з зсипними пунктами/1922–1923 рр./ 166 спр.
1723/ф. Р-1183/Ново-Празька районна державна заготівельна контора, с. Нова Прага Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/ Циркуляри, інструкції, розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./28 спр.
1724/ф. Р-1184/Олександрійська районна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Олександрія Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./30 спр.
1725/ф. Р-1185/Чигиринська державна заготівельна контора по заготівлі продовольчого податку, м. Чигирин Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./21 спр.
1726/ф. Р-1187/Кременчуцький губернський відділ народної освіти Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, доповіді, звіти, списки педперсоналу, статистичні відомості, листування/1920–1922 рр./ 32 спр.
1727/ф. Р-1188/Кременчуцький губернський відділ соціального забезпечення Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Звіти про діяльність та місячні звіти про кількість пенсіонерів по Золотоніському відділу соціального забезпечення, місячні звіти про кількість пенсійних справ по Хорольському відділу соціального забезпечення/1921 р./7 спр.
1728/ф. Р-1190/1-е Кременчуцьке лісництво, м. Кременчук Полтавської губернії/Книга головна/1923–1924 рр./1 спр.
1729/ф. Р-1191/Глобинський районний комітет професійної спілки працівників землі та лісу, м. Глобине Кременчуцької округи/Облік членів спілки, членських внесків та відрахувань/1925 р./1 спр.
1730/ф. Р-1192/Онуфріївський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Онуфріївка Кременчуцької округи Полтавської губернії/Касова книга/1924–1925 рр./1 спр.
1731/ф. Р-1194/Кременчуцька господарча заготівельна контора Кременчуцького губернського продовольчого комітету, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Послужні списки, відомості про надходження податків, бухгалтерські документи, листування з заготпунктами/1920–1922 рр./ 309 спр.
1732/ф. Р-1195/Кременчуцька окружна рада професійних спілок, м. Кременчук Кременчуцької округи/Інструкції, протоколи засідань пленумів і президії, особові рахунки, касові книги, відомості про допомогу робітникам Донбасу, заяви, листування з районними професійними радами/ 1917–1928 рр./1209 спр.
1733/ф. Р-1197/Кременчуцька окружна філія професійної спілки деревообробників, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань, бухгалтерські документи, листування/1921–1928 рр./433 спр.
1734/ф. Р-1198/Кременчуцька окружна філія професійної спілки робітників радянських торговельних установ, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань, звіти, реєстраційні картки членів спілки, особові справи, бухгалтерські документи/1922–1928 рр./296 спр.
1735/ф. Р-1199/Кременчуцький окружний відділ професійної спілки працівників комунального господарства, м. Кременчук Кременчуцької округи/ Циркуляри та розпорядження ЦК Всесоюзної та Південного бюро профспілки працівників комунального господарства, протоколи конференцій, загальних зборів, засідань правління, доповіді і звіти, протоколи та звіти низових профспілок, реєстраційні картки членів спілки, листування/1920– 1928 рр./249 спр.
1736/ф. Р-1200/Кременчуцька окружна філія професійної спілки будівельників, м. Кременчук Кременчуцької  округи  Циркуляри, протоколи засідань, звіти, статистичні відомості, книги надходжень членських внесків, книги-головні, касові книги, книги особових рахунків організацій, листування/1919–1929 рр./425 спр.
1737/ф. Р-1201/Кременчуцька окружна філія професійної спілки працівників мистецтва, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань правління та загальних зборів, відомості про охорону праці, роботу серед молоді, прибутково-видаткові документи, листування/1924–1929 рр./152 спр.
1738/ф. Р-1202/Пісківський волосний продовольчий штаб, с. Піски Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Списки власників млинів, листування з продрозверстки/1920 р./2 спр.
1739/ф. Р-1204/Семенівський районний продовольчий комітет Кременчуцького окрпродкомарма 2-го запасного, с. С еменівка Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи/1921–1922 рр./ 8 спр.
1740/ф. Р-1205/Кременчуцький губернський кооперативний комітет Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Протоколи засідань губкооперкому, реєстрація кооперативних об’єднань/1920–1922 рр./5 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

13

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1741/ф. Р-1206/Пивний склад Полтавської районної контори Київського тресту харчової промисловості, м. П олтава Полтавської округи/ Накази тресту, відомості про особовий склад, угоди з пивними заводами, бухгалтерські
документи/1927–1929 рр./155 спр.
1742/ф. Р-1207/Роменська товарна біржа, м. Ромни Роменської округи/ Справи арбітражної комісії, звіти маклерів, книга реєстрації маклерських та позабіржових угод, касова книга, списки особового складу, документи ліквідаційної комісії/1925–1926 рр./19 спр.
1743/ф. Р-1208/Червоноградська контора державного рибно-промислового синдикату, м. Червоноград Червоноградської округи/Відомості нарахування зарплати, бухгалтерські документи/1923 р./12 спр.
1744/ф. Р-1209/Полтавська повітова контора губернського лісового об’єднання, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження, відомості про особовий склад, умови на гужсилу, облік лісоматеріалів, відомості про
розробку лісів/1922–1923 рр./24 спр.
1745/ф. Р-1210/Клюсово-Зачепилівська волосна ощадна каса, с. Клюсівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Книги реєстрації заяв на видачу позики/1919 р./3 спр.
1746/ф. Р-1212/Кобеляцька повітова продовольча управа, м. Кобеляки Полтавської губернії/Протоколи та журнали засідань волосних продовольчих комітетів, відомості про заготівлю продуктів, фуражу/1918 р./ 8 спр.
1747/ф. Р-1213/Уповноважений Московської продовольчої ради на Україні/ Звіти, відомості про заготівлю продуктів, бухгалтерські документи/ 1919 р./28 спр.
1748/ф. Р-1214/Полтавський міський земельно-житловий відділ, м. Полтава Полтавської губернії/Заяви щодо житлового фонду/1919 р./ 361 спр.
1749/ф. Р-1215/Полтавська міська житлово-примирна камера, м. Полтава Полтавської губернії/Примирні справи/1917–1918 рр./700 спр.
1750/ф. Р-1217/Лохвицька нотаріальна контора, м. Л охвиця Полтавської губернії/Наряди нотаріальних паперів/1920–1922 рр./4 спр.
1751/ф. Р-1220/Хорольський повітовий земельний відділ Хорольського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Хорол Полтавської губернії/Звіти, відомості про земельні ділянки, агрономічне листування/1921–1923 рр./59 спр.
1752/ф. Р-1222/Лубенський повітовий відділ соціального забезпечення Лубенського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Лубни Полтавської губернії/ Списки пенсіонерів/1919–1920 рр./1 спр.
1753/ф. Р-1223/Хорольський повітовий відділ соціального забезпечення Хорольського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Хорол Полтавської губернії/ Документи про призначення пенсій/1921 р./1 спр.
1754/ф. Р-1224/Хорольська повітова рада народного господарства, м. Хорол Полтавської губернії/Звіти Вишнявського та Єлисаветинського заводів/1920 р./1 спр.
1755/ф. Р-1225/Миргородський повітовий комітет незаможних селян, м. Миргород Полтавської губернії/Протоколи засідань, перереєстрація членів комнезама та відомості про його чистку/1920–1923 рр./18 спр.
1756/ф. Р-1227/Полтавська губернська арбітражна комісія Полтавського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. П олтава Полтавської губернії/Судові справи про невиконання умов/1923–1925 рр./88 спр.
1757/ф. Р-1230/Народний суддя 2-ї дільниці Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1922–1923 рр./81 спр.
1758/ф. Р-1231/Народний суддя 1-ї дільниці Миргородського повіту Полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1919 р./50 спр.
1759/ф. Р-1232/Народний суддя 2-ї дільниці Миргородського повіту Полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1919 р./40 спр.
1760/ф. Р-1233/Мировий суддя 6-ї дільниці Миргородського судового округу Полтавської губернії/Цивільна судова справа/1918 р./1 спр.
1761/ф. Р-1235/Народний суд 1-ї дільниці Хорольського повіту Полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1919 р./11 спр.
1762/ф. Р-1236/Народний суд 2-ї дільниці Хорольського повіту Полтавської губернії/Карні судові справи/1919–1922 рр./343 спр.
1763/ф. Р-1238/Медведівський районний продовольчий комітет, с. Медведівка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії/Накази та розпорядження Наркомпроду, доповідні продагентів та завідуючих зсипними пунктами, відомості про штати райпродкому/1920–1921 рр./ 21 спр.
1764/ф. Р-1239/Златопільський районний продовольчий комітет, м. Златопілля Кременчуцької губернії/Циркуляри та розпорядження, облік матеріальних цінностей, списки службовців, бухгалтерські документи/ 1921–1922 рр./30 спр.
1765/ф. Р-1240/Чутівське районне податкове бюро, с. Чутове Полтавського повіту Полтавської губернії/Накази, плани, звіти радгоспів/1922 р./ 5 спр.
1766/ф. Р-1242/Полтавське губернське лісове об’єднання Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/ Накази, постанови та протоколи колегій гублісоб’єднання, відомості про лісорозробки, організацію лісопильних заводів, рух дров, списки особового складу, звіти лісових організацій, облік лісосік, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./123 спр.
1767/ф. Р-1243/Полтавський 2-й державний лісопильний завод, м. Полтава Полтавської губернії/Копії протоколів засідань губернської ліквідаційної комісії у справах Полтавлісу, відомості нарахування зарплати робітникам та службовцям/1923 р./2 спр.
1768/ф. Р-1244/Полтавське лісове господарство Всеукраїнського центрального управління лісами, м. Полтава Харківської області/Циркуляри, розпорядження, звіти, відомості про особовий склад, будівлі та їх ремонтування, відпуск лісу, стан лісових дач/1924–1935 рр./647 спр.
1769/ф. Р-1246/Диканська районна контрольна комісія робітничо- селянської інспекції, с. Диканька Диканського району Харківської області/ Акти перевірки торговельних установ, радгоспів, контрольні справи по району, матеріали комісії з чистки радянського апарату, скарги селян/1929– 1933 рр./175 спр.
1770/ф. Р-1247/Шишацька районна контрольна комісія робітничо- селянської інспекції, с. Шишаки Шишацького району Полтавської округи/ Протоколи нарад, розгляд скарг, матеріали обстеження установ та чистки радянського апарату/1928–1930 рр./23 спр.
1771/ф. Р-1248/Маячківська поштово-телеграфна дільниця, с. Маячка Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, списки службовців, бухгалтерські документи, листування/1917– 1923 рр./25 спр.
1772/ф. Р-1249/Полтавське губернське бюро праці, м. П олтава Полтавської губернії/Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, прибутково-видаткова та головна книги/1917 р./5 спр.
1773/ф. Р-1250/Полтавське управління кадрів при Полтавській міській професійній раді, м. П олтава/Циркуляри та розпорядження Наркомпраці, накази, матеріали наборів робочої сили для промисловості, плани та звіти, акти обстежень підприємств/1930–1931 рр./34 спр.
1774/ф. Р-1251/Костянтиноградська повітова біржа праці, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Списки службовців, відомості про відправлення на роботу/1921 р./3 спр.
1775/ф. Р-1252/Міняйлово-Новоселівська трудова школа, с. Міняйлово- Новоселівка Супрунівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження, акти, звіти, списки учнів на придбання підручників/ 1921–1924 рр./4 спр.
1776/ф. Р-1253/Полтавська окружна рада товариства друзів радіо, м. Полтава Полтавської округи/Інформації низових осередків, відомості про особовий склад, бухгалтерські документи/1925–1930 рр./220 спр.
1777/ф. Р-1254/Артелярський осередок міжнародної організації допомоги борцям революції, с. Артелярщина Зіньківського району Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, списки членів осередку, плани/1924–1925 рр./1 спр.
1778/ф. Р-1255/Полтавське губернське управління державного земельного майна, м. Полтава Полтавської  губернії/Інформації, звіти повітових уповноважених, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./39 спр.
1779/ф. Р-1256/Уповноважений Полтавського губернського управління державного земельного майна по Кобеляцькому повіту, м. Кобеляки Полтавської губернії/Облік та передача в оренду землі та будівель/1922– 1923 рр./132 спр.
1780/ф. Р-1257/Зіньківська районна спілка сільськогосподарських кредитних кооперативів, м. З іньків Полтавської округи Полтавської губернії/ Циркуляри, інструкції та розпорядження, відомості про особовий склад, документи з обстеження колективих господарств, книга головна/1920– 1924 рр./25 спр.
1781/ф. Р-1258/Червоноградська районна спілка сільськогосподарських кооперативів, м. Червоноград Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти товариств, списки співробітників, бухгалтерські документи, листування/1921–1927 рр./442 спр.
1782/ф. Р-1259/Полтавська районна контора Акціонерного товариства “Село-техніка” для торгівлі машинами, знаряддям та технічними приладами для сільського господарства в Україні, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри та інструкції, відомості про особовий склад, бухгалтерські документи/1922–1924 рр./77 спр.
1783/ф. Р-1260/Полтавська базисна контора Українського акційного товариства в справі збуту сільськогосподарських машин і знаряддя “Плугатар”, м. П олтава Полтавської округи/Накази та інструкції, відомості про особовий склад, облік сільгоспмашин, бухгалтерські документи/1926– 1928 рр./88 спр.
1784/ф. Р-1261/Полтавська окружна спілка сільськогосподарських колективів, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань правління, наглядової ради, нарад, звіти колгоспів, відомості про особовий склад, бухгалтерські документи/1924–1930 рр./218 спр.
1785/ф. Р-1263/Полтавська районна контора Українського мукомельного тресту, м. П олтава Полтавської округи Полтавскої губернії/Орендні угоди, акти обстежень млинів, списки співробітників/1920–1923 рр./333 спр.
1786/ф. Р-1266/Закритий військовий кооператив Полтавської залоги, м. Полтава Харківської області/Розпорядження крамницям, їдальням, облік хлібопродуктів, відомості про проведення позик, надання кредитів на капіталовкладення, баланси, книги рахунків, особові рахунки працівників, листування/1931–1936 рр./98 спр.
1787/ф. Р-1267/Шкіряний комітет Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, облік шкірзаводів та шкірсировини у повітах, відомості про відпуск шкірсировини, грошові звіти по повітах/1919–1921 рр./81 спр.
1788/ф. Р-1269/Полтавське окружне правління професійної спілки працівників народного харчування, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань правління, плани та звіти, анкети, списки особового складу, відомості збору членських внесків, колективні угоди, особові картки, фінансові звіти/1925–1930 рр./145 спр.
1789/ф. Р-1270/Прилуцька окружна рада професійних спілок, м. Прилуки Прилуцької округи/Циркуляри, накази, постанови, статути, звіти, плани, мандати, колективні угоди, списки профпрацівників, статистичні відомості, відомості про допомогу безробітним, ліквідацію неписьменності/1917–1927 рр./633 спр.
1790/ф. Р-1271/Прилуцька окружна філія профспілки працівників освіти, м. Прилуки Прилуцької округи/Постанови бюро, протоколи з’їзду вчителів, звіти, касові документи, прибутково-видаткові книги, листування/ 1917–1927 рр./293 спр.
1791/ф. Р-1272/Червоноградська окружна філія профспілки працівників освіти, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи конференцій, загальних зборів, окружного та районних комітетів, бухгалтерські документи/
1923–1925 рр./42 спр.
1792/ф. Р-1273/Червоноградське окружне відділення професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Червоноград Полтавської губернії/Протоколи конференцій, загальних зборів, окружного та районних комітетів/1923–1925 рр./44 спр.
1793/ф. Р-1274/Білоцерківський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Білоцерківка Полтавської округи/Протоколи конференцій, загальних зборів, засідань районного та сільських комітетів, книга реєстрації трудумов/1923– 1927 рр./24 спр.
1794/ф. Р-1276/Фабрично-заводський комітет професійної спілки деревообробників лісопильного заводу Полтава-Південна станція, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів та засідань комітету/ 1923 р./1 спр.
1795/ф. Р-1277/Місцевий комітет службовців Полтавського губернського управління селянськими будинками, м. Полтава Полтавської губернії/ Протоколи загальних зборів, списки службовців/1921 р./1 спр.
1796/ф. Р-1278/Народний суд 1-ї дільниці, м. Полтава/Кримінальні та цивільні судові справи/1922–1931 рр./3629 спр.
1797/ф. Р-1279/Народний суд 3-ї дільниці, м. Полтава Харківської області/Кримінальні та цивільні судові справи/1918–1932 рр./4757 спр.
1798/ф. Р-1280/Народний суд 4-ї дільниці, м. Полтава Полтавської округи/Кримінальні та цивільні судові справи/ 1919–1929 рр./4291 спр.
1799/ф. Р-1281/Народний суд 5-ї дільниці, м. Полтава Полтавської округи/Кримінальні та цивільні судові справи/ 1922–1928 рр./8022 спр.
1800/ф. Р-1282/Народний суд 14-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Цивільні судові справи/1918–1923 рр./1315 спр.
1801/ф. Р-1283/Народний суд 2-ї дільниці Роменського повіту Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1922–1923 рр./ 118 спр.
1802/ф. Р-1284/Народний суд 9-ї дільниці Хорольського судово-мирового округу Хорольського повіту Полтавської губернії/Кримінальні судові справи/1919 р./3 спр.
1803/ф. Р-1285/Народний суд 12-ї дільниці Хорольського повіту Полтавської губернії/Кримінальна судова справа/1919 р./1 спр.
1804/ф. Р-1288/Полтавський міжрайсуд, м. П олтава/Кримінальні судові справи, наряди/1930–1931 рр./1033 спр.
1805/ф. Р-1289/Народний суд 11-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1919–1921 рр./1478 спр.
1806/ф. Р-1290/Народний суд 12-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Кримінальні судові справи/1917–1918 рр./7 спр.
1807/ф. Р-1291/Народний суд 13-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1919–1921 рр./2185 спр.
1808/ф. Р-1292/Народний суд 15-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1918–1921 рр./1690 спр.
1809/ф. Р-1293/Народний суд 16-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Кримінальні судові справи/1917–1918 рр./4 спр.
1810/ф. Р-1294/Народний суд 3-ї дільниці Роменського повіту Полтавської губернії/Кримінальні судові справи/1919 р./7 спр.
1811/ф. Р-1295/Народний слідчий 1-ї дільниці Роменського повіту, м. Ромни Полтавської губернії/Кримінальна справа/1919 р./1 спр.
1812/ф. Р-1296/Народний слідчий 3-ї дільниці Роменського повіту, м. Ромни Полтавської губернії/Кримінальна справа/1919 р./1 спр.
1813/ф. Р-1297/Народний суд 14-ї дільниці Роменського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні справи, листування/1918– 1919 рр./4 спр.
1814/ф. Р-1298/Народний суд 15-ї дільниці Роменського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1918–1919 рр./ 3 спр.
1815/ф. Р-1299/Народний суд 24-ї дільниці, м. Полтава Полтавської округи/Цивільні та кримінальні судові  справи/1924–1929 рр./1542 спр.
1816/ф. Р-1300/Народний суд 5-ї дільниці Диканського району, с. Диканька Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, цивільні та кримінальні судові справи, реєстр цивільних та кримінальних судових справ, листування з окрсудом/1920, 1922–1929 рр./4288 спр.
1817/ф. Р-1301/Народний суд 13-ї дільниці Шишацького району, с. Шишаки Шишацького району/Цивільні та кримінальні судові справи/ 1923– 1931 рр./9054 спр.
1818/ф. Р-1302/Народний суд 4-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/ 1919–1923 рр./3747 спр.
1819/ф. Р-1303/Народний суд 1-ї дільниці Полтавського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1921–1923 рр./ 1321 спр.
1820/ф. Р-1304/Народний суд 6-ї дільниці Полтавського повіту, м. Решетилівка Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920–1923 рр./1267 спр.
1821/ф. Р-1305/Народний суд 3-ї дільниці Полтавського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1924 р./ 900 спр.
1822/ф. Р-1306/Народний суд 8-ї дільниці Полтавського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920–1921 рр./ 343 спр.
1823/ф. Р-1307/Народний суд 6-ї дільниці Червоноградського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920– 1921 рр./124 спр.
1824/ф. Р-1308/Народний суд 7-ї дільниці Червоноградського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920– 1921 рр./173 спр.
1825/ф. Р-1309/Народний суд 8-ї дільниці Червоноградського повіту Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920– 1921 рр./691 спр.
1826/ф. Р-1310/Полтавський губернський будинок примусових робіт, м. Полтава Полтавської губернії/Накази та розпорядження, відомості про особовий склад, списки в’язнів, реєстри вхідної та вихідної кореспонденції, бухгалтерські документи/1920–1923 рр./2623 спр.
1827/ф. Р-1311/Зіньківський арештний будинок, м. З іньків Полтавської губернії/Циркуляри Нарком’юсту, накази, листування про звільнення та переведення арештантів/1922–1923 рр./18 спр.
1828/ф. Р-1312/Кобеляцький будинок громадських примусових робіт, м. Кобеляки Полтавської губернії/Накази, настільні реєстри/1920–1922 рр./ 4 спр.
1829/ф. Р-1314/Полтавське районне примусове бюро, м. Полтава Полтавської округи/Судові справи/1926–1927 рр./223 спр.
1830/ф. Р-1315/Червоноградський будинок примусових робіт, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, накази, книга реєстрації руху арештантів, відомості про особовий склад, постачання/1920–1925 рр./55 спр.
1831/ф. Р-1316/Народний суд 1-ї дільниці Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Кримінальні судові справи/1921 р./102 спр.
1832/ф. Р-1317/Зіньківська повітова рада народних суддів, м. Зіньків Полтавської губернії/Судові справи/1919–1921 рр./30 спр.
1833/ф. Р-1319/Полтавська районна рада народних суддів, м. Полтава Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1921 р./ 122 спр.
1834/ф. Р-1320/Полтавська повітова рада народних суддів, м. Полтава Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1919– 1921 рр./424 спр.
1835/ф. Р-1321/Костянтиноградська повітова рада народних суддів, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Цивільні судові справи/1921 р./ 2 спр.
1836/ф. Р-1322/Кобеляцька повітова рада народних суддів, м. Кобеляки Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1919– 1921 рр./108 спр.
1837/ф. Р-1323/Гадяцька повітова рада народних суддів, м. Гадяч Полтавської губернії/Журнали засідань, кримінальні судові справи/1921– 1922 рр./196 спр.
1838/ф. Р-1325/Полтавський районний комітет шкіряних справ, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про наявність, заготівлю та відпуск шкірсировини по повітах, бухгалтерські документи, листування/ 1916– 1918 рр./179 спр.
1839/ф. Р-1326/Прилуцький повітовий відділ соціального забезпечення Прилуцького повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Прилуки Полтавської губернії/ Звіти/1919 р./1 спр.
1840/ф. Р-1328/Миргородська повітова рада народних суддів, м. Миргород Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1922–1923 рр./42 спр.
1841/ф. Р-1329/Прилуцька повітова рада народних суддів, м. Прилуки Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1919– 1921 рр./193 спр.
1842/ф. Р-1330/Лохвицька повітова рада народних суддів, м. Лохвиця Полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи, наряди/1919–1923 рр./231 спр.
1843/ф. Р-1331/Пирятинська повітова рада народних суддів, м. Пирятин Полтавської губернії/Цивільна судова справа/1921 р./1 спр.
1844/ф. Р-1332/Роменська повітова рада народних суддів, м. Ромни Полтавської губернії/Цивільні судові справи/1923 р./50 спр.
1845/ф. Р-1333/Полтавський музичний технікум, м. Полтава Харківської області/Особові справи, списки слухачів курсів та студентів робітфаку, бухгалтерські документи/1924–1933 рр./529 спр.
1846/ф. Р-1334/Кременчуцький музичний технікум, м. Кременчук Харківської області/Списки студентів та службовців, бухгалтерські документи/ 1930–1933 рр./22 спр.
1847/ф. Р-1335/Полтавський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. П олтава Полтавської округи/Директиви Полтавського правління окрпрофспілки, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, трудових угод, грошові звіти/1926– 1928 рр./27 спр.
1848/ф. Р-1337/Кременчуцький повітовий відділ професійної спілки працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Протоколи засідань правління, копії протоколів низових організацій, списки членів спілки, грошові звіти/1919–1923 рр./49 спр.
1849/ф. Р-1338/Крюківський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Крюків Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань правління та загальних зборів, райконференцій, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, трудові угоди, грошові звіти, касова
книга, акти ревкомісій/1923–1928 рр./69 спр.
1850/ф. Р-1339/Горбівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Горби Горбівського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів та зборів низових осередків, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, трудових угод, грошові звіти, заяви членів спілки/1923–1927 рр./58 спр.
1851/ф. Р-1340/Манжеліївський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Манжелія Манжеліївського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, трудових угод, грошові звіти, заяви членів спілки/
1923–1926 рр./69 спр.
1852/ф. Р-1341/Онуфріївський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Онуфріївка Онуфріївського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, комісій райкому та зборів низових осередків, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, грошові звіти/1924–1927 рр./47 спр.
1853/ф. Р-1342/Потоцький районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. П отоки Потоцького району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, комісій райкому, загальних зборів низових осередків, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, трудових угод, грошові звіти/1923–1927 рр./73 спр.
1854/ф. Р-1343/Семенівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Семенівка Семенівського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому та ревізійної комісії, звіти та доповіді райкому, списки членів спілки, книги обліку членських внесків,
трудових угод, грошові звіти, касова книга/1923–1927 рр./64 спр.
1855/ф. Р-1344/Робітничий комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників Кременчуцького лісництва, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань робіткому, загальних зборів та ревізійної комісії, звіти та доповіді райкому, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, грошові звіти/1924–1927 рр./24 спр.
1856/ф. Р-1345/Вереміївський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Вереміївка Вереміївського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки,
протоколи засідань райкому, загальних зборів, нарад, звіти та доповіді райкому, списки членів спілки, трудові угоди/1924–
1926 рр./21 спр.
1857/ф. Р–1346/Глобинський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Глобине Глобинського району Кременчуцької округи/Протоколи засідань райкому, загальних зборів, районних з’їздів, низових осередків, звіти, списки членів спілки трудові угоди, плани, відомості про особовий склад/1924–1928 рр./104 спр.
1858/ф. Р-1347/Градизький районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Градизьк Градизького району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів, списки членів спілки, прибутково-видаткова книга, звіти/1923–1928 рр./67 спр.
1859/ф. Р-1348/Кременчуцький губернський відділ професійної спілки працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри та інструкції губпрофради, протоколи повітових конференцій, засідань губпрофради, делегатських зборів працівників освіти, облік працівників освіти, заяви про вступ до спілки, статистичні та фінансові звіти/1917–
1922 рр./43 спр.
1860/ф. Р-1349/Ново-Георгіївський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Ново-Георгіївськ Кременчуцької округи/Протоколи засідань райкому, загальних зборів, списки членів спілки, книга обліку членських внесків, фінансові звіти та кошториси/ 1925–1927 рр./39 спр.
1861/ф. Р-1350/Кременчуцький дільничний комітет професійної спілки працівників освіти на транспорті, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань комітету та загальних зборів, плани та звіти, доповіді, облік членів спілки та членських внесків, прибутково-видаткова книга, фінансовий звіт/1922–1928 р./56 спр.
1862/ф. Р-1351/Олександрійський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Олександрія Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів та секцій, списки членів спілки, книга обліку членських внесків, фінансові звіти/1924–1928 рр./113 спр.
1863/ф. Р-1352/Бригадирівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Бригадирівка Бригадирівського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, комісій та загальних зборів, списки членів спілки, книга обліку членських внесків, фінансові звіти,
трудові угоди/1923–1927 рр./99 спр.
1864/ф. Р-1353/Лихівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Л ихівка Лихівського району Олександрійської округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів, списки членів спілки, плани, трудові угоди, фінансові звіти/1924–1926 рр./13 спр.
1865/ф. Р-1354/Кишеньківський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Кишеньці Кишеньківського району Кременчуцької округи/Протоколи засідань райкому, облік трудових угод/1923–1924 рр./2 спр.
1866/ф. Р-1355/Троїцький районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Троїцьке Троїцького району Кременчуцької округи Полтавської губернії/Протоколи засідань райкому/ 1924 р./1 спр.
1867/ф. Р-1356/Глинський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Глинськ Глинського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, облік членів спілки, звіти/1925–1926 рр./8 спр.
1868/ф. Р-1357/Червоно-Кам’янський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Червона Кам’янка Олександрійської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань райкому, ревкомісії та низових осередків, списки членів спілки, трудові угоди, касові книги/1924–1926 рр./19 спр.
1869/ф. Р-1358/Користівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Користівка Користівського району Кременчуцької округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань райкому, трудові угоди, звіти та доповіді, заяви про вступ до членів спілки/1923–1925 рр./16 спр.
1870/ф. Р-1359/Кохнівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Кохнівка Кохнівського району Кременчуцької округи/Протоколи засідань конфліктної комісії та низових осередків, списки працівників райкому та членів спілки, трудові угоди/1925–1926 рр./13 спр.
1871/ф. Р-1361/Районний комітет професійної спілки працівників освіти № 4, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів, списки народних засідателів/1922– 1923 рр./3 спр.
1872/ф. Р-1362/Робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інструкції та розпорядження, протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної комісії, списки та заяви членів спілки, списки та особові рахунки працівників, колективні угоди/1924–1929 рр./48 спр.
1873/ф. Р-1363/Груповий комітет професійної спілки працівників освіти № 3, м. Кременчук Кременчуцької  округи/Циркуляри, інструкції та розпорядження, плани, кошториси, фінзвіти, списки членів каси взаємодопомоги/
1926–1927 рр./6 спр.
1874/ф. Р-1364/Груповий комітет професійної спілки працівників освітних установ, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи групкому та конфліктної комісії, плани, фінзвіти, касова книга/1927 р./10 спр.
1875/ф. Р-1365/Місцевий комітет професійної спілки працівників освіти № 1, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи місцевкому та загальних зборів, касова книга, облік членів/1925–1926 рр./25 спр.
1876/ф. Р-1366/Місцевий комітет професійної спілки працівників освіти при Кременчуцькій торговельно-промисловій школі МК № 8, протоколи загальних зборів/1925–1927 рр./6 спр.
1877/ф. Р-1367/Місцевий комітет професійної спілки працівників освіти при Кременчуцькій окружній партійній школі МК № 3, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи місцевкому та комісій, списки членів, облік членських внесків, плани та звіти/1924–1927 рр./27 спр.
1878/ф. Р-1368/Місцевий комітет професійної спілки працівників транспорту при Кременчуцькому речовому складі, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи місцевкому, загальних зборів, комісії по боротьбі з голодом, конфліктної комісії, списки членів спілки/1922–1926 рр./25 спр.
1879/ф. Р-1369/Робітничий комітет першої групи вантажників Кременчуцького окружного відділу професійної спілки працівників транспорту, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань комітету, конфліктної комісії, загальних зборів, фінзвіти, касова книга/1923–1926 рр./ 16 спр.
1880/ф. Р-1370/Крюківський робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту, м. Крюків Кременчуцької округи/Протоколи загальних зборів, робіткому, облік членів спілки, акти ревкомісії/1923– 1927 рр./25 спр.
1881/ф. Р-1371/Робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної, ревізійної, виробничої, культурно-масової, охорони праці комісій, облік членів спілки, плани та звіти/1925–1929 рр./43 спр.
1882/ф. Р-1372/Робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту Кременчуцького Укравтопромторгу, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи загальних зборів, робіткому, комісії з охорони праці, конфліктної, культурно-масової комісій, виробничих нарад/1927–1929 рр./ 20 спр.
1883/ф. Р-1373/Олександрійський робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту, м. Олександрія Олександрійської округи Катеринославської губернії/Циркуляри, інструкції та розпорядження, протоколи губкому профспілки, загальних зборів, робіткому, виробничих нарад, особові картки членів спілки, акти ревкомісії, грошові звіти/1923– 1925 рр./39 спр.
1884/ф. Р-1374/Робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інструкції та розпорядження, протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної комісії,
акти ревкомісії/1923–1926 рр./38 спр.
1885/ф. Р-1375/Груповий комітет Кременчуцької професійної спілки транспортників, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи загальних зборів, конфліктної комісії, акти ревкомісії, облік членів спілки/1928– 1929 рр./15 спр.
1886/ф. Р-1376/Градизький робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту, м. Градизьк Градизького району Кременчуцької округи/ Протоколи загальних зборів, робіткому, тарифні умови/1923– 1926 рр./16 спр. 1887/ф. Р-1377/Глобинський робітничий комітет професійної спілки траснпортників, с. Глобине Глобинськго району Кременчуцької округи/ Протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної комісії/1925–1927 рр./ 5 спр.
1888/ф. Р-1378/Об’єднаний місцевий комітет професійної спілки працівників транспорту, м. Кременчук Полтавської губернії/Протоколи комітету, конфліктної комісії, облік членів спілки, колективні угоди/1922– 1925 рр./14 спр.
1889/ф. Р-1379/Робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту Кременчуцької каменоломні, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інстукції та розпорядження, протоколи окрпрофспілки/ 1926 р./3 спр.
1890/ф. Р-1380/Груповий комітет професійної спілки працівників транспорту дрібних організацій, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи загальних зборів, конфліктної, культурно-масової комісій, комісії з охорони праці, виробничих нарад, облік членів спілки, статистичні відомості, звіти/1927 р./10 спр.
1891/ф. Р-1381/Робітничий комітет професійної спілки працівників транспорту пристані, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи конфліктної комісії, облік членів спілки, колективні угоди, касова книга/1926 р./ 6 спр.
1892/ф. Р-1382/Об’єднаний фабрично-заводський комітет № 1 дрібних підприємств професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи загальних зборів, фабзавкому, культурно-масової, конфліктної комісій, комісії з охорони праці, акти ревкомісії, колективні угоди/1926–1928 рр./28 спр.
1893/ф. Р-1383/Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості 9-ї державної тютюнової фабрики, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи загальних зборів, фабзавкому, ревізійної, з охорони праці, конфліктної та культурно-масової комісій, виробничих нарад, редколегії, плани та звіти, акти ревкомісії,
колективні угоди, облік членських внесків, грошові звіти/1922–1927 рр./ 95 спр.
1894/ф. Р-1385/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості 1-ї державної тютюнової фабрики, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи загальних зборів, фабзавкому, конфліктної, культурно-масової, ревізійної комісій, комісії з охорони праці, виробничих нарад,  делегатських зборів, каси взаємодопомоги, цехових зібрань, реєстраційні картки членів спілки, бухгалтерські документи/1919–1929 рр./222 спр.
1895/ф. Р-1386/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості Кременчуцької 3-ї державної тютюнової фабрики ім. Ілліча, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи загальних зборів, фабзавкому, делегатських зборів, культурно-масової комісії, комісії з охорони праці, виробничих нарад, делегатських зборів, списки робітників фабрики, членів КП(б)Ута ЛКСМУ, членів спілки, плани та звіти, бухгалтерські документи, колективні угоди/1922–1928 рр./118 спр 1896/ф. Р-1387/Олександрійський окружний відділ професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія Олександрійської округи Катеринославської губернії/Протоколи загальних зборів, президії окрпрофбюро, конфліктної комісії, низових організацій,
списки робітників та службовців, звіти, статистичні відомості, бухгалтерські документи/1923–1925 рр./64 спр.
1897/ф. Р-1388/Семенівський районний комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, с. С еменівка Семенівського району Кременчуцької округи/Протоколи райкому, загальних зборів, комісії з охорони праці, конфліктної, культурно-масової комісій, колективні угоди, списки членів спілки та членів добровільних організацій МОДР,
Доброхі, особові картки членів спілки, плани, фінзвіти/1922–1927 рр./ 78 спр.
1898/ф. Р-1389/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості Кременчуцького пайового товариства “Хлібопік”, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань завкому, комісії з охорони праці, конфліктної, культурно-масової комісій, облік членів спілки та членських
внесків, списки робітників та службовців товариства, фінзвіти/1923– 1927 рр./58 спр.
1899/ф. Р-1390/Градизький районний комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Градизьк Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи райкому, загальних зборів, конфліктної комісії, колективні угоди, акти ревкомісії, звіти/1924–1926 рр./22 спр.
1900/ф. Р-1391/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості Кременчуцької 13-ї державної тютюнової фабрики “Змичка”, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань завкому, комісій, колективні угоди, фінансові звіти/1924–1927 рр./62 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Т.В.3

Поделиться

14

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

1901/ф. Р-1392/Олександрійський районний комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія Кременчуцької округи/Протоколи засідань райкому, загальних зборів, конфліктної комісії, каси взаємодопомоги, колективні угоди, заяви членів спілки/1924–1927 рр./15 спр.
1902/ф. Р-1393/Об’єднаний заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості 87-го державного млина та 46-го державного маслозаводу, м. Кременчук Кременчуцької округи/ Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань завкому, загальних зборів, конфліктної, виробничої, ревізійної комісії, колективні
угоди, плани/1924–1929 рр./35 спр.
1903/ф. Р-1394/Ново-Георгіївський районний заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Ново-Георгіївськ Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, конфліктної комісії, колективні угоди, статистичні відомості, облік членів спілки, акти ревкомісії/1923–1926 рр./
22 спр.
1904/ф. Р-1395/Груповий комітет № 2 професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості дрібних підприємств, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань групкому, загальних зборів, культурно-масової та конфліктної комісій, колективні угоди, плани, списки працівників, статистичні відомості/1922–1928 рр./54 спр.
1905/ф. Р-1396/Кременчуцький районний комітет професійної спілки металістів, м. Кременчук Кременчуцької округи /Протоколи загальних зборів, виробничих нарад, інженерно-технічної секції, конфліктної комісії, комісії з надання допомоги безробітним, з історії профруху, акти ревкомісії, статистичні відомості, заяви про вступ до спілки, особові анкети співробітників/1925–1927 рр./19 спр.
1906/ф. Р-1397/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості 1-го Кременчуцького державного млина, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи виробничих нарад, культурно-масової комісії, списки робітників млина, фінансові та статистичні звіти/1924–1925 рр./10 спр.
1907/ф. Р-1398/Глобинський районний заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Глобине Глобинського району Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки,
протоколи засідань райкому, загальних зборів, виробничих нарад, колективні угоди, плани, звіти/1923–1927 рр./20 спр.
1908/ф. Р-1399/Ново-Георгіївське повітове відділення професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Ново-Георгіївськ Кременчуцької округи Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції, розпорядження, протоколи засідань райкому, колективні угоди, списки особового складу спілки, заяви про вступ до спілки/1919–1923 рр./22 спр.
1909/ф. Р-1401/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Градизьк Кременчуцької округи Полтавської губернії/Заяви про вступ до спілки, статистичні відомості про кількість членів, особовий склад завкому/1922–1923 рр./11 спр.
1910/ф. Р-1402/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості підприємств Українського мукомельного тресту, м. Кременчук Кременчуцької округи Полтавської губернії/ Протоколи засідань завкому, загальних зборів, колективні угоди, списки членів спілки, статзвіти/1922–1924 рр./10 спр.
1911/ф. Р-1403/Крюківський районний заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Крюків Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи завкому, загальних зборів, конфліктної комісії, тарифні умови/1923– 1926 рр./10 спр.
1912/ф. Р-1404/Градизький районний заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Градизьк Кременчуцької округи Полтавської губернії/Протоколи завкому, відомості  про одержання членських внесків, прибутково-видаткова книга членських внесків/1922–1923 рр./3 спр.
1913/ф. Р-1405/Олександрійський окружний відділ професійної спілки будівельників, м. Олександрія Олександрійської округи Катеринославської губернії/Протоколи окрвідділу, каси взаємодопомоги, статистичні, фінансові звіти/1924 р./6 спр.
1914/ф. Р-1406/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості військової мукомельні, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань завкому, плани, статзвіти, касова
книга/1926 р./6 спр.
1915/ф. Р-1407/Кременчуцький районний комітет професійної спілки деревообробників, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань райкому, колективні тарифні умови, касові відомості/1925 р./ 5 спр.
1916/ф. Р-1408/Кременчуцька губернська рада професійних спілок, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, протоколи пленуму, документи паливної комісії про видачу палива/1920–1922 рр./5 спр.
1917/ф. Р-1409/Каса взаємодопомоги при 18-му державному млині професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань правління каси та загальних зборів, акти ревкомісії, заяви про вступ до каси/1926–1927 рр./ 6 спр.
1918/ф. Р-1410/Заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості боєнь кишкового заводу та засолювального пункту, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів працівників, облік членів та членських внесків/1922–1923 рр./7 спр.
1919/ф. Р-1411/Кременчуцький губернський відділ професійної спілки будівельників, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Протоколи засідань правління, касова книга/1922 р./3 спр.
1920/ф. Р-1412/Заводський комітет професійної спілки деревообробників лісового заводу Південної залізниці, м. Кременчук Полтавської губернії/ Протоколи засідань завкому, табелі членських внесків/1924–1925 рр./ 2 спр.
1921/ф. Р-1413/Кременчуцький губернський відділ професійної спілки працівників мистецтва, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Протоколи засідань правління, книга-журнал головна/1922 р./3 спр.
1922/ф. Р-1414/Місцевий комітет № 1 професійної спілки працівників народного харчування, м. Кременчук Кременчуцької округи/Відомості сплати членських внесків, касові відомості/1926–1927 рр./2 спр.
1923/ф. Р-1415/Уповноважений професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості 88-ї крупорушки, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри, протоколи загальних зборів/1924 р./1 спр.
1924/ф. Р-1417/Місцевий комітет професійної спілки медико-санітарних працівників Кременчуцького будинку дитини, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції, розпорядження окрвідділу профспілки, списки
співробітників/1924–1925 рр./1 спр.
1925/ф. Р-1418/Об’єднаний груповий комітет № 1 професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Кременчук Кременчуцької округи/Протоколи засідань комітету, загальних зборів та виробничих нарад/1925–1926 рр./1 спр.
1926/ф. Р-1419/Олександрійське повітове відділення професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія Кременчуцької губернії/Протоколи загальних зборів, колективні угоди з орендарями млинів/1922 р./1 спр.
1927/ф.Р-1420/Комітет службовців професійної спілки працівників землі та лісу Кременчуцької сільськогосподарської районної кооперативної спілки, м. Кременчук Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів та засідань бюро каси взаємодопомоги, список співробітників спілки, заяви членів спілки/1921–1923 рр./5 спр.
1928/ф. Р-1421/Кременчуцький дільничний комітет професійної спілки залізничників, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інструкції, накази та розпорядження Наркомату шляхів сполучення, ЦК профспілки залізничників, Харківського райпрофсожу, протоколи з’їздів, конференцій, нарад, загальних зборів, комісій, місцевих комітетів, книги
обліку, особові картки та заяви членів спілки, списки робітників та службовців, безробітних, звіти місцевих комітетів, справи товариського суду, фінзвіти, листування/1917–1927 рр./742 спр.
1929/ф. Р-1422/Полтавське окружне відділення професійної спілки деревообробників, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та інструкції, протоколи засідань правління, облік членів спілки, особові справи членів правління, звіти окрпрофспілки та її низових осередків, доповіді, фінзвіти/1925–1928 рр./99 спр.
1930/ф. Р-1423/Білицький районний місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, м. Білики Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань губернських, окружних з’їздів і конференцій, президії, загальних зборів, відомості обліку членів спілки та членських внесків, фінзвіти/1923–1924 рр./14 спр. 1931/ф. Р-1424/Мачухівський районний місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Мачухи Полтавської округи Полтавської губернії/Протоколи засідань раймісцевкому, загальних зборів, облік членів спілки, фінзвіти/1923–1925 рр./33 спр.
1932/ф. Р-1425/Пирятинський повітовий комітет допомоги голодуючим, м. Пирятин Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, списки голодуючих, доповіді, відомості/1921–1922 рр./ 14 спр.
1933/ф. Р-1426/Окружна інспекторська група Союзколгоспбанку по Полтавській окрузі, м. П олтава Полтавської округи/Листування з районними та сільськими банками з питань надання кредитів/1930 р./17 спр.
1934/ф. Р-1427/Червоноградський фінансовий інспектор 1-го району Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції та розпорядження з питань порівняльного збору/1922 р./1 спр.
1935/ф. Р-1428/Народний суд 2-ї дільниці Полтавської округи, Полтавська округа/Цивільні та кримінальні судові справи/1922–1926 рр./ 592 спр.
1936/ф. Р-1429/Управління Полтавського окружного інженера, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та  розпорядження, накази, протоколи засідань, акти, угоди про утримання штатних службовців та робітників/1923–1929 рр./81 спр.
1937/ф. Р-1430/Полтавський 1-й державний лісопильний завод, м. Полтава Полтавської губернії/Копії наказів, протоколи засідань, угоди, відомості нарахування зарплати, звітні картки/1922–1923 рр./3 спр.
1938/ф. Р-1431/Кременчуцьке губернське лісове управління, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Звіти лісництв, прибутково-видаткові кошториси, листування з лісомеліоративних питань/1922 р./11 спр.
1939/ф. Р-1433/Кременчуцький повітовий відділ Всеукраїнського видавництва, м. Кременчук Кременчуцької губернії /Накази, протоколи засідань, акти обстежень приміщень друкарень повіту, листування з особового складу/1921 р./1 спр.
1940/ф. Р-1434/Полтавське районне управління винокурної промисловості, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Центроспирту та Укрсільпрому, журнали засідань комісії, звіти винних заводів та складів, відомості про хід виробництва, обладнання, особовий склад, витрати винних заводів, бухгалтерські документи, листування/1919–1923 рр./290 спр.
1941/ф. Р-1435/Полтавське кущове управління спиртотресту в Україні, м. П олтава Полтавської губернії/Бухгалтерські документи, листування/ 1921–1923 рр./28 спр.
1942/ф. Р-1436/Скородистицька кустарно-промислова мукомельно- кооперативна артіль “Об’єднання”, с. С кородистик Іркліївського району Золотоніської округи з 1928 р. Воронянська кустарно-промислова артіль “Об’єднання”, хут. Воронянщина Баляснівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань правління, списки членів
артілі, угоди, акти/1923–1929 рр./71 спр.
1943/ф. Р-1437/Грунський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Грунь Грунського району Полтавської округи/Циркуляри окруправління, протоколи засідань районного, сільських та робітничих комітетів, реєстрація трудових умов, звіти, облік членів спілки/1923–1927 рр./29 спр.
1944/ф. Р-1438/Комісіонерство Всеукраїнського кооперативного банку, м. Червоноград Полтавської округи/Документи про грошові операції установ та підприємств/1923–1926 рр./125 спр.
1945/ф. Р-1439/Білоцерківський районний продовольчий комітет, с. Білоцерківка Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Декрети, інструкції, накази, список службовців, бухгалтерські документи/1921–1922 рр./ 8 спр.
1946/ф. Р-1440/Народний суд 2-ї дільниці, м. Полтава Полтавської округи/Кримінальні та цивільні судові справи/1924–1928 рр./1097 спр.
1947/ф. Р-1441/Народний суд 1-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1922 р./1620 спр.
1948/ф. Р-1442/Народний суд 3-ї дільниці, м. Полтава Полтавської округи/Кримінальні та цивільні судові справи/1923–1930 рр./2278 спр.
1949/ф. Р-1443/Народний суд 4-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1923–1925 рр./1415 спр.
1950/ф. Р-1444/Народний суд 1-ї дільниці Полтавської округи/Кримінальні та цивільні судові справи/1922–1931 рр./2984 спр.
1951/ф. Р-1445/Народний суд 10-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1920–1921 рр./1126 спр.
1952/ф. Р-1446/Народний суд 7-ї дільниці, м. Полтава Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1920–1922 рр./824 спр.
1953/ф. Р-1447/Народний суд 3(6)-ї дільниці Полтавської округи/Кримінальні та цивільні судові справи/1923 р./310 спр.
1954/ф. Р-1448/Народний суд 3-ї дільниці, м. П олтава Полтавської губернії/Кримінальні судові справи/1921–1922 рр./875 спр.
1955/ф. Р-1449/Народний суд 3-ї дільниці Полтавського повіту Полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1921–1922 рр./ 247 спр.
1956/ф. Р-1450/Народний суд 2(6)-ї дільниці Полтавської округи/ Кримінальні та цивільні судові справи/1923–1924 рр./409 спр.
1957/ф. Р-1451/Золотоніський повітовий продовольчий комітет, м. Золотоноша Полтавської губернії/Розпорядження губернського та окружного продкомів, накази повітпродкома, відомості про закупівлю фуражу та продовольства, списки платників продподатку, звіти та статистичні відомості/ 1921–1922 рр./33 спр.
1958/ф. Р-1452/Полтавське губернське земельне управління, м. Полтава Полтавської губернії/Накази та розпорядження Наркомзему і губземуправління, звіти, протоколи засідань планової, землевпорядної, технічної комісій, протоколи засідань, плани та звіти повітових земвідділів, відомості про землевпорядкування, меліорацію, племінну справу, боротьбу з епізоотіями, націоналізацію землі та лісу, посівні кампанії, матеріали реєстрації статутів сільгоспартілей, особові справи співробітників, списки особового складу, реєстраційні картки спеціалістів сільського господарства, бухгалтерські документи, листування/1919–1925 рр./4552 спр.
1959/ф. Р-1453/Диканська поштово-телеграфна дільниця, с. Диканька Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості про особовий склад/1892–1922 рр./9 спр.
1960/ф. Р-1454/Дар-Надеждівська поштово-телеграфна дільниця, с. Дар Надежда Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Відомості про виправлення списків місцевих установ, телеграми/1917–1921 рр./ 2 спр.
1961/ф. Р-1455/Дейкалівська поштово-телеграфна дільниця, с. Дейкалівка Зіньківського повіту Полтавської губернії /Циркуляри та розпорядження, списки особового складу, звіти поштового відділення, телеграми 1915–1920 рр./16 спр.
1962/ф. Р-1456/Іорданівська поштово-телеграфна дільниця, с. Іорданівка Зіньківського повіту Полтавської губернії  Відомості про особовий склад/1920–1921 рр./2 спр.
1963/ф. Р-1457/Зубанівська поштово-телеграфна дільниця, с. Зубані Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Циркуляри та розпорядження Катеринославської поштово-телеграфної округи та відділу зв’язку Кременчуцького губвиконкому /1916–1921 рр./7 спр.
1964/ф. Р-1458/Карлівська поштово-телеграфна контора, м. Карлівка Червоноградської округи Полтавської губернії/Циркуляри, журнали, кошториси, списки особового складу, річні звіти про надходження поштових зборів, бухгалтерські документи/1896–1924 рр./100 спр.
1965/ф. Р-1459/Комишнянська поштово-телеграфна дільниця, с. Комишня Миргородського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти/1915–1922 рр./50 спр.
1966/ф. Р-1460/Червоноградська поштово-телеграфна дільниця, м. Червоноград Полтавської губернії/Циркуляри Полтавської поштової контори, накази, місячні звіти, книга-журнал головна, відомості про надходження кореспонденції
з Прусії/1842–1924 рр./14 спр.
1967/ф. Р-1461/Кирило-Ганнівська поштово-телеграфна дільниця, с. Кирило- Ганнівка Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, відомості про особовий склад, місячні та річні звіти/1916–1923 рр./12 спр.
1968/ф. Р-1462/Куземинська поштово-телеграфна дільниця, с. Куземине Грунського району Полтавської губернії/Відомості про особовий склад, статистичний звіт, таємне листування/1915–1925 рр./20 спр.
1969/ф. Р-1463/Котелевська поштово-телеграфна контора, с. Котельва Полтавської округи/Відомості про особовий склад, прибутково-видаткові книги, документи переказних операцій, телеграми/1915– 1926 рр./23 спр.
1970/ф. Р-1464/Лютенсько-Будищанська поштово-телеграфна дільниця, с. Лютенські Будища Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, телеграми/1916–1921 рр./9 спр.
1971/ф. Р-1465/Мало-Перещепинська поштово-телеграфна дільниця, с. Мала Перещепина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри та розпорядження, відомості про особовий склад/1916–1921 рр./ 7 спр.
1972/ф. Р-1466/Нехворощанська поштово-телеграфна дільниця, с. Нехвороща Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, прибутково-видаткові книги, річні звіти, телеграми/1915– 1925 рр./30 спр.
1973/ф. Р-1467/Лазірківська поштово-телеграфна дільниця, с. Лазірки  Лубенського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, телеграми/1913–1919 рр./10 спр.
1974/ф. Р-1468/Миргородська поштово-телеграфна контора, м. Миргород Полтавської губернії/Відомості про надходження митних зборів за закордонну кореспонденцію, телеграми/1914–1923 рр./20 спр.
1975/ф. Р-1469/Новоорлицька поштово-телеграфна дільниця, с. Новий Орлик Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Звіти, відомості про евакуацію поштових відділень/1915–1918 рр./2 спр.
1976/ф. Р-1470/Старовірівська поштово-телеграфна дільниця, с. Старовірівка Червоноградського району Полтавської губернії/Прибутково- видаткова та касова книги, відомості нарахування зарплати/1917–1923 рр./ 5 спр
1977/ф. Р-1471/Шишацька поштово-телеграфна дільниця, с. Шишаки Миргородського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, особова справа поштового чиновника/1916–1921 рр./2 спр.
1978/ф. Р-1472/Турівська поштово-телеграфна дільниця, с. Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії/Особова справа начальника дільниці, кошториси витрат, листування по ощадній касі, телеграми/1910– 1920 рр./10 спр.
1979/ф. Р-1473/Семенівська поштово-телеграфна дільниця, с. Семенівка Хорольського повіту Полтавської губернії/Кошториси, особові справи службовців, відомості нарахування зарплати/1909, 1912, 1917, 1921– 1922 рр./3 спр.
1980/ф. Р-1475/Полтавська кооперативна школа, м. Полтава Харківської області/Особові справи учнів/1933 р./359 спр.
1981/ф. Р-1476/Супрунівське кущове об’єднання сільськогосподарських колективів ім. Окружного партійного комітету, с. С упрунівка Полтавського району Полтавської округи/Протоколи засідань правління, бухгалтерські документи/1929–1930 рр./40 спр.
1982/ф. Р-1478/Карлівський центральний багатофіліальний кооператив “Робітник-цукровик”, м. Карлівка Червоноградського району Полтавської округи/Книги обліку дебіторів та кредиторів, пайщиків, касова та головна книги, книга підзвітних осіб та установ, облік службовців/1920– 1927 рр./178 спр.
1983/ф. Р-1479/Костянтиноградське сільськогосподарське кредитне товариство, м. Червоноград Полтавської округи/Протоколи засідань та звіти ліквідкому, списки членів кредитного товариства, річні звіти, книга вкладів,
касові книги, заяви про надання позик/1901–1928 рр./100 спр.
1984/ф. Р-1480/Полтавська радянська фельдшерсько-акушерська школа, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань педради, загальних зборів, річний звіт, анкети та особові справи службовців, списки учнів, відомості нарахування зарплати, звіти про проведення практики/1920– 1925 рр./32 спр.
1985/ф. Р-1481/Полтавська медична професійна школа, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань педради, господарської частини, річні звіти, списки учнів, касова книга/1927–1929 рр./30 спр.
1986/ф. Р-1482/Полтавські акушерські курси, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань педради, особові картки учнів, річні звіти, залікові відомості учнів, бухгалтерські документи/1921–1926 рр./47 спр.
1987/ф. Р-1483/Полтавська акушерська професійна школа, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань педради, відомості про прийом та успішність учнів, відомості нарахування зарплати, облік робітників та службовців, класні журнали/1926–1928 рр./56 спр.
1988/ф. Р-1484/Полтавський вечірній виробничий медичний технікум, м. Полтава Харківської області/Протоколи загальних зборів, особові картки студентів, відомості про склад студентів, облік відвідування лекцій, бухгалтерські документи/1931–1934 рр./56 спр.
1989/ф. Р-1486/Костянтиноградська нотаріальна контора, м. Костянтиноград Полтавської губернії/Циркуляри, звіти, облік службовців/1920– 1923 рр./15 спр.
1990/ф. Р-1487/Оржицька волосна земська управа, с. Оржиця Лубенського повіту Полтавської губернії/Касова книга на закупівлю хліба/1917– 1918 рр./1 спр.
1991/ф. Р-1489/Полтавська продукційно-кооперативна артіль ковбасників “Червона іскра”, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань, анкети та списки членів артілі, книга-журнал головна,
фінзвіти/1926–1928 рр./38 спр.
1992/ф. Р-1490/Полтавська продукційно-кооперативна артіль фарбувальників “Фарбовщик”, м. Полтава Полтавської округи/Списки членів артілі, книга-журнал головна, рахунків, книга обліку готових виробів/ 1926 р./5 спр.
1993/ф. Р-1491/Решетилівська поштово-телеграфна дільниця, м. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Відомості про службу поштово-телеграфних службовців, господарські витрати, прибутково- видаткові книги, телеграми/1913–1922 рр./13 спр.
1994/ф. Р-1492/Мачухівська поштово-телеграфна дільниця, с. Мачухи Полтавського повіту Полтавської губернії/Правила та розцінки для поштових відправлень, відомості про особовий склад/1916–1920 рр./ 2 спр.
1995/ф. Р-1493/Андріївське споживче товариство, с. Андріївка Машівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, книги дебіторів та обліку пайщиків, книга головна/1924–1926 рр./10 спр.
1996/ф. Р-1494/Полтавська окружна інспектура праці Полтавського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри, накази, розпорядження, звіти, особові справи співробітників, бухгалтерські документи, листування/1923–1930 рр./674 спр.
1997/ф. Р-1495/Полтавський дитячий будинок № 13, м. П олтава Полтавської області/Облік робітників та службовців, книги обліку майна та продуктів, касова книга, відомості нарахування зарплати/1936–1938 рр./ 45 спр.
1998/ф. Р-1496/Свинківський дошкільний дитячий будинок Полтавського міського відділу освіти, с. С винківка Полтавського району Полтавської області/Накази, книга обліку дітей, плани, відомості про розвиток дітей, прибутково-видаткові документи, листування з батьками дітей/1936– 1938 рр./71 спр.
1999/ф. Р-1497/Полтавська секція наукових працівників, м. Полтава Харківської області/Протоколи засідань, списки членів, наукові звіти, бухгалтерські документи/1923–1935 рр./282 спр.
2000/ф. Р-1498/Кобеляцька районна спілка сільськогосподарського товариства “Хлібороб”, м. Кобеляки Полтавської округи/Протоколи засідань правління, послужні списки та книга обліку співробітників, книга вкладів, витрат, відомості про заготівлю та збут сільськогосподарської сировини/1923–1927 рр./195 спр.
2001/ф. Р-1499/Червоноградська база Українського сільського машинного тресту, м. Червоноград Полтавської губернії/Книги обліку співробітників, дебіторів та кредиторів, книга головна/1924–1925 рр./7 спр.
2002/ф. Р-1501/Полтавська окружна планова комісія, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи нарад підприємств та торговельних організацій, засідань планової комісії, річні звіти, бюджетні наради, п’ятирічний план місцевого бюджету та господарчий план Полтавської округи, відомості про особовий склад, анкети співробітників, економічний стан Полтавщини/1925–1930 рр./439 спр.
2003/ф. Р-1504/Червоноградська окружна інспектура праці Червоноградського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград Полтавської губернії/ 34 спр.
2004/ф. Р-1506/Полтавська жіноча гімназія ім. Ахшарумової, м. Полтава Полтавської губернії/Формулярні списки вчителів, атестати, свідоцтва, посвідчення, метричні виписки та особові справи учениць/1917–1920 рр./ 101 спр.
2005/ф. Р-1508/Полтавська радянська партійна школа, м. Полтава  Полтавської губернії/Інструкції, накази, протоколи засідань педради, жінвідділу, учбової колегії, предметних комісій, списки та особові справи курсантів, штатний розклад, анкети співробітників, навчальні плани, програми, свідоцтва курсантів, бухгалтерські документи, листування/1920–
1935 рр./2665 спр.
2006/ф. Р-1509/Полтавська губернська сільська секція, м. Полтава Полтавської губернії/Декрети та розпорядження, доповіді, звіти, протоколи засідань правління, інструкторської колегії, особові справи співробітників/ 1921–1925 рр./129 спр.
2007/ф. Р-1510/Полтавська база акціонерного товариства “Установка” Центрального інституту праці, м. П олтава Харківської області/Накази, анкети курсантів, звіти, статистичні відомості, грошові звіти, облік майна, документи про проведення соцзмагання, відомості про особовий склад бази, листування з районними пунктами, про курсантів та робітників/1927–
1932 рр./93 спр.
2008/ф. Р-1511/Полтавська автомобільна секція Полтавської губернської ради народного господарства, м. П олтава Полтавської губернії/Накази та розпорядження, облік транспорту, відомості про особовий склад, бухгалтерські документи, листування/1921–1922 рр./28 спр.
2009/ф. Р-1512/Полтавський губернський відділ місцевого транспорту, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, документи автомайстерні, кошториси, звіти, листування з господарських питань/1921–1922 рр./51 спр.
2010/ф. Р-1513/Полтавський губернський матеріально-транспортний відділ Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Накази, розпорядження, інструкції, облік гужового транспорту, списки евакуйованих установ, матеріали реквізицій, бухгалтерські докумети, листування/1920–1922 рр./51 спр.
2011/ф. Р-1514/Полтавський губернський комітет державних споруд Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, звіти, відомості про особовий склад, облік майна, матеріалів, бухгалтерські документи, листування/ 1919–1921 рр./317 спр.
2012/ф. Р-1515/Полтавський губернський відділ утилізації Полтавської губернської ради народного господарства, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, облік надходження шкіри, паперу та іншої сировини, листування/1919–1921 рр./19 спр.
2013/ф. Р-1516/Уповноважений Полтавської державної контори з експорту та імпорту, м. Кременчук Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження Укрдержторгу, протоколи нарад держхлібозаготівельників, відомості
про відправку зерна, листування з Полтавською конторою держторгу та правлінням держторгу про заготівлю хліба та різних товарів/ 1925 р./4 спр.
2014/ф. Р-1517/Полтавський горілчаний завод, м. П олтава Харківської області/Циркуляри, розпорядження, накази, звіти, кошторис, колективні угоди, відомості про особовий склад, оподаткування, ліквідацію заводів і радгоспів, касова книга, бухгалтерські документи, листування/1922–1934 рр./1512 спр.
2015/ф. Р-1518/Полтавський повітовий відділ соціального забезпечення Полтавського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії/ Декрети, циркуляри, інструкції, накази, розпорядження, списки пенсіонерів, заяви сімей червоноармійців про видачу продовольства, листування/1919–1923 рр./151 спр.
2016/ф. Р-1519/Фінансовий інспектор 1-ї дільниці Чутівського району Полтавської округи/Список платників  податків /1923–1924 рр./1 спр.
2017/ф. Р-1520/Полтавська біржа праці, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри Наркомпраці та статвідділу, протоколи засідань комісії з перереєстрації безробітних, облік безробітних, відомості про прийом робітників на підприємства міста, перекваліфікацію та надання допомоги безробітним, стан артілей та трудколективів при комборбезі/1923–1930 рр./296 спр.
2018/ф. Р-1521/Полтавський медичний технікум, м. Полтава Харківської області/Протоколи шкільної ради, навчальні плани, особові справи учнів, заяви вступників, бухгалтерські документи/1921–1933 рр./230 спр.
2019/ф. Р-1522/Полтавське відділення державного контролю, м. П олтава Полтавської губернії/Звіти різних організацій, особові справи службовців/ 1917–1923 рр./520 спр.
2020/ф. Р-1524/Полтавський казенний винний склад № 1, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри Головного управління, відомості про особовий склад та господарську діяльність, бухгалтерські документи, листування/
1896–1923 рр./239 спр.
2021/ф. Р-1529/Полтавська окружна філія професійної спілки друкарів, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, протоколи засідань правління, культурно-масової комісії та комісії з охорони праці, звіти, особові справи членів спілки, бухгалтерські документи, листування/1925– 1928 рр./573 спр.
2022/ф. Р-1530/Полтавська окружна філія професійної спілки радянських торговельних працівників, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань комітету та загальних зборів, акти, звіти, заяви про прийом до членів спілки, справи комісії з охорони праці, допомоги безробітним, культурно-масової комісії, звіти низових профспілкових організацій, статистичні відомості, кошториси, відомості надходження членських внесків, бухгалтерські документи, листування/1923–1930 рр./1086 спр.
2023/ф. Р-1531/Прилуцька окружна філія професійної спілки радянських торговельних установ, м. П рилуки Прилуцької округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань окркомітету, комісій, плани, звіти низових осередків, фінзвіти, кошториси, статистичні відомості, акти ревкомісії, особові картки членів, листування/1922–1927 рр./688 спр.
2024/ф. Р-1532/Павло-Чутівський державний цукровий завод, ст. Скороходове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Циркуляри цукротресту, протоколи засідань колегії заводоуправління, облік робітників та службовців, прибутково-видаткові відомості цукру та патоки, відомості нарахування зарплати, звіти Маріїнської, Степанівської,
Павлівської, Чутівської, Олександрівської, Шляхівської, Шевченківської, Коханівської, Красної економій, бухгалтерські документи/1908–1925 рр./ 200 спр.
2025/ф. Р-1533/Яготинський цукровий завод, м. Яготин П рилуцького повіту Полтавської губернії/Бухгалтерські документи, листування/ 1910–1922 рр./10 спр.
2026/ф. Р-1534/Полтавська окружна спілка житлових кооперативів, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань правління та конфліктної комісії, заяви про надання житла/1923–1928 рр./70 спр.
2027/ф. Р-1535/Милорадівське кустарно-промислове товариство з переробки зерна “Мірошник”, с. Милорадове Червоноградського повіту Полтавської губернії/Протоколи засідань правління та загальних зборів, касові книги/1919–1922 рр./4 спр.
2028/ф. Р-1536/Полтавська районна контора тресту “Укрм’ясохолодобійня”, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, особові справи службовців, бухгалтерські документи, листування/1923–1926 рр./656 спр.
2029/ф. Р-1538/Линовицький державний цукровий завод, с. Линовиця Пирятинського повіту Полтавської  губернії  Циркуляри та розпорядження цукротресту, прибутково-видаткові книги цукру та патоки, облік плантацій, книги особових рахунків, документи лікарняної каси, відомості нарахування зарплати, інвентарний опис майна, відомості про збір цукрових буряків, бухгалтерські документи/1917–1922 рр./204 спр.
2030/ф. Р-1539/Кременчуцький губернський революційний продовольчий трибунал, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Судові справи про звинувачення різних осіб у невиконанні продподатків/1922 р./213 спр.
2031/ф. Р-1540/Полтавський об’єднаний банк, м. П олтава Полтавської губернії/Бухгалтерські документи/1910–1917, 1920 рр./19 спр.
2032/ф. Р-1542/Полтавська міська поштово-телеграфна контора, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження поштово- телеграфного округу, накази, листування про пограбування пошти, телеграми/ 1886, 1917–1923 рр./100 спр.
2033/ф. Р-1543/Курси при Полтавському педагогічному інституті, м. Полтава Харківської області/Особові справи та списки курсантів/1928– 1935 рр./435 спр.
2034/ф. Р-1544/Полтавська спілка сільськогосподарських кредитних кооперативів “Господар-спілка”, Зіньківська контора, м. З іньків Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, прибутково-видаткові книги, листування/ 1924–1927 рр./41 спр.
2035/ф. Р-1545/Акціонерне товариство “Село-техніка” з торгівлі машинами, знаряддям і технічними приладами для сільського господарства в Україні. Червоноградська районна контора, м. Червоноград Полтавської губернії/Звіти, відомості про особовий склад, бухгалтерські документи/ 1922–1925 рр./23 спр.
2036/ф. Р-1546/Спілка сільськогосподарських товариств “Хуторянин”, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи нарад, місячні звіти, особові справи та списки співробітників/1919–1923 рр./150 спр.
2037/ф. Р-1547/Український трест сільськогосподарського машинобудування “Український селянин”, м. Полтава Полтавської округи/ Циркуляри та розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування/ 1923–1927 рр./66 спр.
2038/ф. Р-1548/Полтавська база підготовки будівельних працівників Центрального інституту праці, м. П олтава Харківської області/Протоколи засідань, списки курсантів, відомості про особовий склад, касові книги/ 1932 р./14 спр.
2039/ф. Р-1549/Сухорабівський водяний млин сільськогосподарських та кооперативних товариств, с. Сухорабівка Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Місячні звіти, інвентарний опис млина, книга обліку працівників, списки поденщиків/1901, 1920–1921 рр./10 спр.
2040/ф. Р-1550/Спілка кустарно-промислових, продукційно-промислових кооперативів, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження правління, протоколи нарад, загальних зборів, статути артілей, звіти, колективні угоди, касова та книга-головна, документи з особового складу, листування/1921–1927 рр./805 спр.
2041/ф. Р-1551/Полтавська продукційно-кооперативна мішечно-картонажна артіль “Працівник”, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів артілі, книга обліку співробітників, бухгалтерські документи/1927–1928 рр./10 спр.
2042/ф. Р-1552/Макухівське кустарно-промислове кооперативне товариство артіль корзинщиків, с. Макухівка Полтавського району Полтавської округи/Циркуляри, постанови, протоколи засідань Полтавського “Союз-кустар”/1924–1926 рр./2 спр.
2043/ф. Р-1553/Червоноградська агенція кооперативного страхування при Червоноградській районній спілці сільськогосподарських кредитових кооперативів та колективів, м. Червоноград Полтавської округи/Циркуляри,
документи про страхування майна/1923–1928 рр./263 спр.
2044/ф. Р-1554/Управління уповноваженого з продовольства у Кобеляцькому повіті, м. Кобеляки Полтавської губернії/Списки службовців, правила хлібного податку, відомості про надходження термінових повідомлень, прийом справ колишнього повітового продовольчого комітету/ 1919 р./4 спр.
2045/ф. Р-1555/Костянтиноградська телефонна мережа, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Циркуляри Костянтиноградської повітової земської управи і поштово-телеграфної контори, листування по найму приміщень для центральних вузлових станцій в повіті, особовий склад службовців, відомості на виплату заробітної плати,
відомості про встановлення та ремонт телефонів/1917–1921 рр./39 спр.
2046/ф. Р-1556/Полтавська філія контори Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій, м. Полтава  Бухгалтерські документи/ 1931–1932 рр./8 спр.
2047/ф. Р-1558/Уповноважений окружного професійного бюро по Великобучківському району, с. Великі Бучки Полтавської округи П олтавської губернії/Розпорядження окрпрофбюро, звіти про роботу/1924–1925 рр./ 2 спр.
2048/ф. Р-1559/Полтавська агенція кооперативного страхового управління при Всеукраїнській кооперативній страховій спілці, м. Полтава/ Загальні правила Всеукраїнської кооперативної страхової спілки, звіт агенції, реєстраційні книги/1922–1930 рр./36 спр.
2049/ф. Р-1560/Полтавська агенція кооперативного страхування при Полтавській філії Українського банку, м. П олтава Полтавської округи/ Циркуляри Укрдержстраху, журнал обліку добровільних та обов’язкових неокладних страхувань від вогню, акти про збитки, бухгалтерські книги/1924–1930 рр./97 спр.
2050/ф. Р-1561/Полтавська окружна комісія у справах неповнолітніх, м. Полтава Полтавської округи/Судові справи/1926–1930 рр./1961 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, Т.В.2

Поделиться

15 (19-07-2017 13:08:28 отредактировано olyvd)

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

2051/ф. Р-1562/Полтавська губернська комісія у справах неповнолітніх, м. Полтава Полтавської губернії/Судові справи/1920–1925 рр./ 2134 спр.
2052/ф. Р-1563/Полтавська міська комісія у справах неповнолітніх, м. Полтава/Судові справи, бухгалтерські книги та документи/1930–1934 рр./ 1269 спр.
2053/ф. Р-1565/Полтавська районна контора Українського мукомельного тресту “Укрмут”, м. П олтава Полтавської губернії/Відомості обліку млинів, повідомлення техінспекторів/1922–1923 рр./10 спр.
2054/ф. Р-1566/Полтавський державний маслозавод № 10, м. Полтава Харківської області/Циркуляри Укрмасложиртресту, накази по заводу, протоколи засідань виробничих нарад, акти, протоколи, доповідні записки про стан заводу, п’ятирічні плани заводу, річні звіти, секретаріат, бухгалтерія/1921–1935 рр./472 спр.
2055/ф. Р-1567/Полтавське торговельне пайове товариство “Полтавторг” Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Директиви, розпорядження, інструкціі, листування, відомості та звіти про роботу, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./ 33 спр.
2056/ф. Р-1568/Українське товариство земельного влаштування працюючих євреїв “Озет”, м. Полтава Полтавської області/Директиви та розпорядження центральної ради Озету, Укрозету, облозету, протоколи засідань президії міськкомітету “Озет”, осередків “Озет” на підприємствах, в організаціях, установах, колгоспах, звіти про роботу, акти обстежень
осередків, відомості про переселення, про шефство над Біробіджаном, про участь у збиральних кампаніях, про Озетлотерею, заяви та зобов’язання переселенців, списки членів та активістів Озет, листування з низовими осередками, судові справи, фінансові звіти, кошториси, грошові документи/ 1927–1938 рр./325 спр.
2057/ф. Р-1570/Полтавське губернське відділення Всеукраїнської державної торговельної контори з експорту та імпорту, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції Народного комісаріату зовнішньої торгівлі/1922 р./1 спр.
2058/ф. Р-1571/Полтавська контора Всесоюзного об’єднання складської транспортної експедиційної справи “Союзтранс”, м. Полтава Харківської області/Бухгалтерські документи/1931–1933 рр./82 спр.
2059/ф. Р-1572/Полтавська база Всесоюзного об’єднання трикотажної промисловості Наркомлегпром “Союзтрикотаж”, м. П олтава Харківської області/Циркуляри та розпорядження Наркомлегпрому, інструкції, плани, договори з підприємствами і фабриками, рознарядки, звіти, листування, судові справи, рахунки, ордери різних фабрик/1932–1933 рр./80 спр.
2060/ф. Р-1573/Ковалівська районна робітничо-селянська міліція, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської округи/Реєстраційні картки міліціонерів, книга оперативних зведень книги реєстрації мисливців та торговців, відомості обліку бандитів/1923–1924 рр./36 спр.
2061/ф. Р-1574/Ромоданівський зсипний пункт Лубенської заготівельної контори Полтавського губернського продовольчого комітету, с. Ромодан Лубенського повіту Полтавської губернії/Інструкції про прийом зерна продналогу, зберігання зернопродуктів, зберігання і облік мішкової тари, акти на повантажені і відправлені зернопродукти і фактичної наявності
продуктових вантажів, що зберігаються на засипному пункті/1922 р./5 спр.
2062/ф. Р-1575/Полтавський краєвий архів профспілок, м. П олтава Полтавської округи/План роботи архіву, інструкції з впорядкування архівних матеріалів, касові книги, матеріали ліквідаційної комісії/1930 р./ 14 спр.
2063/ф. Р-1577/Другий державний млин, м. Полтава Полтавської  губернії/Списки робітників та службовців, табельні книги робітників/1920– 1924 рр./37 спр.
2064/ф. Р-1578/Полтавський окружний комітет боротьби з безробіттям, м. Полтава Полтавської округи/Накази та розпорядження Наркомпраці, плани роботи та звіти комітету, протоколи засідань президії комітету, правління об’єднаних колективів: “Труд”, “Нічні сторожі”, “М’ясопродукт”, “Махорка”, “Електрометал”, “Прачка”, п’ятирічний план боротьби з
безробіттям, списки недоїмників по податку на користь безробітних/1924– 1930 рр./311 спр.
2065/ф. Р-1579/Золотоніське повітове бюро професійних спілок, м. Золотоноша Золотоніського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи засідань президії повітового бюро, статистичні звіти, анкети відповідальних працівників/1921–1922 рр./35 спр.
2066/ф. Р-1580/Золотоніське повітове відділення професійної спілки працівників просвіти, м. З олотоноша Золотоніського повіту Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, матеріали з’їздів, конференцій, нарад профспілки, статистичні  звіти, списки членів профспілки повіту/1921–1922 рр./39 спр.
2067/ф. Р-1581/Полтавський губернський відділ професійної спілки працівників комунального господарства, м. П олтава Полтавської губернії/ Циркуляри і розпорядження ЦК профспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, анкети і протоколи волосних відділень профспілки, відомості на виплату заробітної плати/1920–1925 рр./
232 спр.
2068/ф. Р-1582/Кременчуцький окружний відділ професійної спілки працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри окружного правління профспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки районних комітетів та волосних секретаріатів, засідань правління спілки, кошториси та фінансові звіти районних комітетів профспілки, списки особового складу/1923–1928 рр./324 спр.
2069/ф. Р-1585/Кременчуцький окружний відділ професійної спілки працівників народного харчування, м. Кременчук Кременчуцької округи/ Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління спілки, акти обслідування побутових умов робітниць, списки і особові картки членів
правління профспілки/1923–1929 рр./150 спр.
2070/ф. Р-1588/Місцевий залізничий комітет ст. Полтава-Сортувальна, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань місцевкому, бухгалтерські документи/1918 р./2 спр.
2071/ф. Р-1589/Робітничий комітет професійної спілки будівельних працівників технічного підвідділу будівництва каналізації, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робочкому, культкомісії, виробничої та конфліктно-розціночної комісій/ 1925–1926 рр./10 спр.
2072/ф. Р-1590/Заводський комітет професійної спілки будівельників 1-ї державної цегельні, м. П рилуки Прилуцької округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профкому, розцінково- конфліктної комісії, культкомісії, комісії з охорони праці/1928–1929 рр./ 18 спр.
2073/ф. Р-1591/Груповий комітет № 2 професійної спілки будівельників, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи агальних зборів членів профспілки, засідань групкому, розцінково-конфліктної та виробничої комісій, колективні умови/1927–1929 рр./27 спр.
2074/ф. Р-1592/Великобучківський районний профспілковий секретаріат, с. Великі Бучки Великобучківського району Полтавської округи/ Розпорядження окружного профбюро, протоколи засідань райпрофсекретаріату та міжспілкової конференції/1926 р./2 спр.
2075/ф. Р-1593/Попельнастівський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Попельнастівка Попельнастівського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи засідань окрправління та райкому профспілки,
звіти сількомів, колективні та трудові угоди, заяви до розцінково-конфліктної комісії, акти про невиплату заробітної плати/1924–1927 рр./48 спр.
2076/ф. Р-1595/Уповноважений окружного профспілкового бюро по Вереміївському району, с. Вереміївка Вереміївського району Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань президії Золотоніського окружного професійного бюро/ 1925 р./8 спр.
2077/ф. Р-1596/Кооперативне об’єднання професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Кременчук Полтавської губернії/Головна книга, касовий журнал/1922–1923 рр./2 спр.
2078/ф. Р-1597/Полтавське товариство “Просвіта”, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань товариства, відомості про відзначення пам’яті І. П . Котляревського, примірники газети “Рідне слово”, чекова та розрахункова книжки/1920 р./5 спр.
2079/ф. Р-1599/Полтавська губернська контора державного страхування, м. Полтава Полтавської губернії/Декрети, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції Головдержстраху та Укрдержстраху, Держплану, губвиконкому, губфінвідділу, накази по конторі, матеріали з’їздів, нарад, звіти та доповіді про діяльність контори та страхагентів, листування з керуючими установами, з агентами, з установами, організаціями з питань страхування, судові справи, справи про зловживання страхагентів, книги реєстрації і страхові документи з різних видів страхування, акти про причини і збитки від пожеж, стихій, нещасних випадків, списки та особові справи працівників, матеріали ліквідаційної комісії/1922–1925 рр./774 спр.
2080/ф. Р-1600/Полтавська окружна контора державного страхування (Окрдержстрах), м. Полтава Полтавської округи/Декрети, постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Головдержстраху, Укрдержстраху, республіканських
та окружних органів влади, окрфінвідділу, накази окрдержстраху, протоколи засідань Всеукраїнського правління держстраху, з’їздів, нарад, звіти і доповіді про роботу контори та страхагентів, відомості про реорганізацію, українізацію та чистку апарату, про виконання завдань по всіх видах страхування, про зловживання страхагентів, страхові операції,
судові справи, журнали реєстрації різних видів страхувань, відомості платежів, акти обстежень, списки та особові справи страхувальників та особового складу, матеріали ліквідкому/1924–1930 рр./3273 спр.
2081/ф. Р-1601/Царичанський районний продовольчий комітет, с. Царичанка Кобеляцького повіту Полтавської  губернії/Листування про складання зведень Кобеляцькому повітпродкому/1921 р./1 спр.
2082/ф. Р-1602/Кишеньківська районна заготівельна контора, с. Кишеньці Кременчуцької губернії/Товарні книги про переробку зерна, касові книги/1920–1921 рр./2 спр.
2083/ф. Р-1603/Золотоніський районний продовольчий комітет, м. Золотоноша Золотоніського повіту Полтавської губернії/Накази 1-го райпродкому, відомості про особовий склад, про відрядження, про видачу посвідчень особи, акти прийому худоби, наряди, списки особового складу/1921–1922 рр./10 спр.
2084/ф. Р-1605/Кременчуцький губернський каральний відділ, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Копії протоколів засідань розподільної комісії при повітових БУПРах, прохання ув’язнених, листування з Черкаським повітовим каральним відділом/1921 р./4 спр.
2085/ф. Р-1606/Кременчуцький губернський земельний відділ Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Протоколи та виписки з протоколів загальних зборів, посімейно- майнові списки членів товариств та статути сільськогосподарських кооперативних
товариств Кременчуцького, Золотоніського та Хорольського повітів, листування та відомості про осушування боліт, торфорозробки, заболочення річок, землевпорядкування/1919–1922 рр./134 спр.
2086/ф. Р-1607/Червоноградська окружна комісія з чистки радянських установ, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/ Протоколи засідань комісії, матеріали комісії з чистки держапарату, списки службовців райвиконкомів, сільрад і кооперації по районах, акти, заяви, списки особового складу/1924 р./51 спр.
2087/ф. Р-1608/Полтавське губернське поштово-телеграфне відділення, м. Полтава Полтавської губернії/8 спр.
2088/ф. Р-1609/Пирятинська поштово-телеграфна контора, м. Пирятин Полтавської губернії/Накази Наркомату пошт та телеграфів, розпорядження Харківського управління зв’язку, циркуляри начальника Катеринославського поштово-телеграфного округу, відомості про захворювання службовців, упущення при пересилці кореспонденції, червоноармійську
кореспонденцію, листування, прибутково-видаткові книги/1921–1923 рр./ 15 спр.
2089/ф. Р-1610/Дігтярівське поштове відділення, с. Дігтярі Прилуцького повіту Полтавської губернії/1 спр.
2090/ф. Р-1611/Полтавський відділ наукового товариства при Всеукраїнській академії наук, м. П олтава Полтавської округи/Накази губвиконкому та інші, протоколи загальних зборів членів та засідань ради товариства, відомості про святкування 100-річчя збирача українських пісень М. Максимовича, листування про святкування ювілею професора Рекало,
праці Коваленка, надруковані в 1927 р.: “Дослідження луків Полтавської округи” та “П’ятирічний план колективного дослідження кормової площі”, короткий огляд діяльності товариства, каталог книг, списки членів/1925– 1929 рр./16 спр.
2091/ф. Р-1612/Полтавська агенція Центрального правління вугільної промисловості, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження Харківського представництва Донецького вугілля, відомості про одержання
та відгрузку матеріалу для кріплення, коней, фуражу для Донбасу, про договори на продаж палива, прибутково-видаткова книга, бухгалтерські документи, анкети та список особового складу/1921–1925 рр./121 спр.
2092/ф. Р-1613/Полтавська артіль інвалідів мукомельно-хлібопекарського промислу “Трудовий інвалід”, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, протоколи, листування, бухгалтерські документи/1924 р./8 спр.
2093/ф. Р-1614/Полтавська вокзальна поштово-телеграфна контора, ст. Полтава-Південна/Циркуляри Катеринославського поштово-телеграфного округу, накази, розпорядження начальника контори, листування про розшук відправлень, списки службовців/1899–1925 рр./50 спр.
2094/ф. Р-1615/Зіньківська поштово-телеграфна контора, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Циркуляри та інструкції керівних установ, відомості про відкриття поштово-телеграфних установ та про хлібну позику, списки особового складу, листування/1922 р./5 спр.
2095/ф. Р-1616/Кременчуцький губернський відділ народного зв’язку, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, накази та розпорядження Уповноваженого Наркомату пошт та телеграфів, протоколи засідань колегії, накази, відомості про відкриття відділень зв’язку у губернії, акти ревізій, звіти підвідомчих телеграфних відділень, відомості про перевезення
кореспонденції господарським способом по населених пунктах губернії, листування з поштово-телеграфними конторами та дільницями зв’язку, особові справи/1920–1922 рр./1381 спр.
2096/ф. Р-1617/Уповноважений професійної спілки народного зв’язку Бутенківського поштово-телеграфного відділу, с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, листування/1924–1926 рр./11 спр.
2097/ф. Р-1618/Полтавська окружна прокуратура, м. Полтава Полтавської округи/Документи нагляду за кримінальними справами, кримінальні і цивільні справи, справи про перевірку дописів в газетах/1923–1930 рр./ 13118 спр.
2098/ф. Р-1620/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 15-ї дільниці Південної залізниці Полтавської філії, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи засідань робіткому, комісії з охорони праці, культкомісії, відомості обліку членів спілки, грошові документи/1926–1928 рр./36 спр.
2099/ф. Р-1622/Заводський комітет Глобинської цукроварні, ст. Глобине/ 1 спр.
2100/ф. Р-1623/Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості  "Харчосмак” Білоусівського вальцьового млина, м. З олотоноша/15 спр.
2101/ф. Р-1624/Фабрично-заводський комітет професійної спілки харчової та смакової промисловості “Харчосмак” Сіньковецького млина, м. Золотоноша Золотоніського повіту Кременчуцької губернії/Протоколи загальних
зборів членів профспілки, книга обліку вихідних паперів, касові документи/ 1922 р./15 спр.
2102/ф. Р-1625/Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості “Харчосмак” Скородистицького вальцьового млина, с. С кородистик/2 спр.
2103/ф. Р-1626/Супрунівський районний місцевий комітет професійної спілки медично-санітарних працівників “Медсанпраця”, с. С упрунівка Супрунівського району Полтавської округи/Циркуляри ВЦРПС , директиви Полтавського губернського правління профспілки, виписки з протоколів засідань президії окружного профспілкового бюро, протоколи
загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому/1925 р./4 спр.
2104/ф. Р-1627/Уповноважений професійної спілки народного зв’язку Новосанджарського району, с. Нові Санджари Полтавської округи Полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи зборів членів профспілки, листування, списки особового складу/1920–1923 рр./8 спр.
2105/ф. Р-1628/Прилуцька поштово-телеграфна контора, м. Прилуки Прилуцького повіту Полтавської губернії/3 спр.
2106/ф. Р-1629/Полтавська контора спілки насіннєводів, м. Полтава/ 1 спр.
2107/ф. Р-1630/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавської окружної прокуратури, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів спілки, протоколи засідань місцевкому, розцінково-конфліктної комісії, відомості обліку членів спілки та членських внесків/1923–1927 рр./31 спр.
2108/ф. Р-1632/Полтавська школа конторсько-торговельного учнівства “Контру” професійної спілки радянських торговельних службовців, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів учнів, навчальні плани, документи учнів/1926–1927 рр./8 спр.
2109/ф. Р-1633/Центральна рада професійних спілок, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії, відомості заробітної плати, заяви різних осіб про погроми денікінських банд/1918–1919 рр./7 спр.
2110/ф. Р-1635/Комісія з перевірки землекористування у Роменському повіті Полтавської губернії/Протоколи засідань з перевірки землекористування/ 1922 р./5 спр.
2111/ф. Р-1636/Полтавська повітова земельна комісія, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження Полтавської губернської земельної комісії, відомості про сформування повітової комісії, нагляд за продажем з публічних торгів нерухомого майна, клопотання про укріплення ділянок надільної землі, списки службовців/1918–1919 рр./38 спр.
2112/ф. Р-1637/Лісняківське кредитне товариство, с. Лісняки Пирятинського повіту Полтавської губернії/2 спр.
2113/ф. Р-1638/Білоцерківська пошто-телеграфна дільниця, с. Білоцерківка Полтавської губернії/Книга наказів, відомості заробітної плати, книги бухобліку, відомості про особовий склад/1919–1925 рр./71 спр.
2114/ф. Р-1639/Кобеляцька поштово-телеграфна контора, м. Кобеляки Полтавської губернії/Розпорядження керівних установ, звіти, телеграми, відомості про особовий склад/1919–1923 рр./95 спр.
2115/ф. Р-1640/Великобудищанська поштово-телеграфна дільниця, с. Великі Будища Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження губпочтеля, звіти поштово-телеграфної дільниці/1922 р./29 спр.
2116/ф. Р-1641/Рунівщинський дільничий страховий агент, с. Рунівщина Полтавської округи/Розпорядження Полтавського губстраху, відомості про обов’язкове окладне страхування, сільськогосподарське страхування посівів та худоби, іменні платіжні списки застрахованих по сільрадах району, звіти страхагента, прибутково-видаткова книга/1923–1929 рр./
128 спр.
2117/ф. Р-1642/Решетилівський районний продовольчий комітет, с. Решетилівка Полтавського повіту Полтавської губернії/Відомості про розподіл хліба і фуражу, списки осіб на виконання продовольчого податку, зведення заготівельних пунктів, розпорядження 1-го запасного опродкомарму, грошова, матеріальна і господарча звітність/1920–1922 рр./22 спр.
2118/ф. Р-1643/Червоноградське окружне статистичне бюро, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Книга наказів, відомча статистика, статистика промисловості, сільського господарства, демографічної ситуації, фінансові звіти/1923–1924 рр./40 спр.
2119/ф. Р-1644/Полтавське міське товариство “Геть неписьменність”, м. Полтава/Облік неписьменних, що вчаться при школах м. Полтави та  при жилкоопах, звіт про склад неписьменних та малописьменних по сільрадах Полтавського району, матеріали перепису дітей від 6 до 15 років, неохоплених школою та неписьменних і малописьменних віком від 16 до
50 рр. по м. П олтаві/1930–1931 рр./103 спр.
2120/ф. Р-1645/Полтавське окружне товариство “Геть неписьменність”, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів товариства, протоколи засідань пленуму правління товариства, розпорядження центрального правління “Геть неписьменність”, листування з районними товариствами з питання ліквідації неписьменності, матеріали нарад та конференцій Полтавського товариства, фінансові звіти, заяви на вчителювання в школах малописьменних/1923–1930 рр./109 спр.
2121/ф. Р-1646/Полтавський державний кінотеатр ім. Короленка, м. Полтава Харківської області/Розпорядження та накази Харківського облкінофототресту, книга наказів, промфінплан, фінансові звіти/1934– 1936 рр./34 спр.
2122/ф. Р-1647/Груповий комітет № 1 професійної спілки будівельників, м. Полтава/Протоколи засідань комісії зі сприяння держпозиці/ 1930 р./1 спр.
2123/ф. Р-1648/Фабрично-заводський комітет 15-го державного млина, м. Полтава.
2124/ф. Р-1649/Фабрично-заводський комітет професійної спілки харчової промисловості Полтавського кишкового заводу, м. Полтава.
2125/ф. Р-1650/Профуповноважений професійної спілки працівників харчової промисловості при 1-му Котелевському державному млині, с. Котельва Полтавської округи.
2126/ф. Р-1651/Дучинський Антонін Філаретович – викладач Полтавського реального училища/3 спр.
2127/ф. Р-1652/Полтавське окружне організаційне бюро Всеукраїнського товариства друзів радянського кіно, м. П олтава Полтавської округи/ Протоколи засідань оргбюро/1929 р./2 спр.
2128/ф. Р-1653/Лохвицький повітовий фінансовий відділ Лохвицького повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Л охвиця Полтавської губернії/Про стягнення недоїмок державного прибуткового податку/1919 р./1 спр.
2129/ф. Р-1654/Вільхово-Різьке сільськогосподарське кредитне товариство, с. Вільховий Ріг Червоноградського району Полтавської округи/ Розпорядження Червоноградської спілки кредитних товариств, протоколи загальних зборів членів товариства, протоколи засідань правління та ревізійної комісії, заяви про вступ до товариства, книги бухобліку/1919–
1927 рр./61 спр.
2130/ф. Р-1655/Цукровий завод ім. В. І. Л еніна, ст. Кегичівка Червоноградської округи Полтавської губернії/Накази, інструкції, циркуляри, інформаційні відомості та звіти про роботу, журнали обліку майна та праці по економіях заводу, списки особового складу/1919–1925 рр./1470 спр.
2131/ф. Р-1656/Зіньківський нотаріус Саволаїн І. І., м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Купчі на продаж майна та землі/ 1919 р./66 спр.
2132/ф. Р-1657/Робітничий клуб ім. Енгельса Полтавської окружної ради професійних спілок, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань, правління клубу, драмгуртка, шахово-шашкового гуртка, військово- стрілкового гуртка, єврейського драмгуртка, музичних гуртків, фінансові документи/1926–1929 рр./26 спр.
2133/ф. Р-1658/Південно-український районний комітет професійної спілки мірошників-крупчатників, механиків, машиністів та їх помічників, м. П олтава Полтавської губернії/Відомості про направлення на роботу, протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії, фінансові документи, список членів спілки/1917–1919 рр./10 спр.
2134/ф. Р-1659/Рунівщинський районний комітет професійної спілки радянських торговельних службовців, с. Рунівщина Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження вищих профорганів, протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи засідань розцінково- конфліктної комісії/1925 р./3 спр.
2135/ф. Р-1660/Полтавська губернська прокуратура, м. П олтава Полтавської губернії/Накази та розпорядження Нарком’юсту, протоколи засідань комісії з амністії, списки осіб, що відбувають покарання в допрі, вироки губсуду, нагляд і контроль за кримінальними справами/1922–1925 рр./4915 спр.
2136/ф. Р-1661/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського губернського суду, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, відомості обліку членів спілки та членських внесків/1923–1924 рр./38 спр.
2137/ф. Р-1662/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського окружного суду, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, розцінково-конфліктної комісії/1925 р./14 спр.
2138/ф. Р-1663/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського губернського виконавчого комітету  ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії/Розпорядження губпрофспілки, протоколи загальних зборів, засідань розцінково-конфліктної комісії, ревізійної комісії/1920– 1925 рр./56 спр.
2139/ф. Р-1664/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського окружного комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, засідань розцінково-конфліктної комісії, культкомісії, редколегії, президії окрвиконкому, звіти про роботу місцевкому та каси взаємодопомоги, відомості членських внесків, список членів профкому/1923–1929 рр./
99 спр.
2140/ф. Р-1665/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського губернського фінансового відділу, м. П олтава Полтавської губернії/Розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, розцінково-конфліктної комісії, комісії з охорони праці, звіти про роботу
місцевкому/ 1923–1924 рр./12 спр.
2141/ф. Р-1667/Полтавське губернське управління мукомельно- круп’ яної промисловості, м. П олтава Полтавської губернії/Накази, розпорядження, протоколи засідань, розрахункові відомості, рахунки на перероблену сировину, листування, бухгалтерські документи/1920–1921 рр./ 101 спр.
2142/ф. Р-1668/Полтавська державна нотаріальна контора, м. Полтава Полтавської округи/Вексельна книга, загальні реєстри, книга оплат, наряди посвідчень/1928 р./9 спр.
2143/ф. Р-1669/Полтавський пункт Українського автомобільного тресту “Укравтотрест”, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження керівних установ, фінансові документи, звіти про роботу, список особового складу/1929–1930 рр./48 спр.
2144/ф. Р-1670/Уповноважений Харківського відділення акціонерного товариства млинарського будівництва “Млинбуд”, м. Полтава Полтавської округи/Відомості про виконання замовлень з будівництва, обладнання і ремонту млинів та  елеваторів/1924–1927 рр./5 спр.
2145/ф. Р-1671/Червоноградська державна нотаріальна контора, м. Червоноград Полтавської округи/Нотаріальні акти про відчуження споруд, про право забудови садиб, про закладку будівель, актові книги, список службовців/1923–1929 рр./66 спр.
2146/ф. Р-1672/Баляснівська районна робітничо-селянська міліція, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Звіти про роботу, табель термінових донесень/1924 р./1 спр.
2147/ф. Р-1673/Кегичівська районна робітничо-селянська міліція, с. Кегичівка Червоноградської округи Полтавської губернії/Розпорядження керівних організацій, телеграми, відомості з розшуку людей, протоколи допитів/1923–1925 рр./27 спр.
2148/ф. Р-1674/Олександрійський повітовий продовольчий комітет, м. Олександрія Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції Наркомпроду та ін. керівних установ, накази по повітпродкому, облік надходжень з розверстки різних продуктів, відомості про облік населення, інвентаря, садів, скота, акти здачі реквізованих товарів, списки платників різних видів податків, листування, бухгалтерські документи, списки особового складу/1920–1922 рр./291 спр.
2149/ф. Р-1675/Баляснівське товариство допомоги ліквідації неписьменності, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи Полтавської губернії/Розпорядження товариства Полтавської округи, протоколи загальних зборів/1924–1925 рр./1 спр.
2150/ф. Р-1676/Більська поштово-телеграфна філія, с. Більськ Зіньківського повіту Полтавської губернії/Розпорядження керівних установ, річні та місячні звіти філії, телеграми/1917–1922 рр./8 спр.
2151/ф. Р-1677/Полтавська губернська спілка споживчих товариств, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про роботу культурно-освітнього відділу, розрахункові книжки членів споживчих товариств/1917–1922 рр./ 55 спр.
2152/ф. Р-1678/Филенківська сільська рада робітничих селянських і червоноармійських депутатів, с. Филенкове Рублівського району Полтавської округи/Розпорядження Рублівського райвиконкому, протоколи засідань сільради і комісій, списки платників гужтрудподатку, відомості з єдиного сільськогосподарського податку, розпорядження військового комісаріату, списки допризивників, списки осіб позбавлених виборчих прав, метричні довідки, звіти сільських виборчих комісій/1922–1926 рр./26 спр.
2153/ф. Р-1679/Рублівське районне товариство взаємної допомоги, с. Рублівка Рублівського району Полтавської  округи/Протоколи засідань сільських комітетів взаємодопомоги, акти обстеження комітетів, відомості про земельні фонди/1923–1925 рр./4 спр.
2154/ф. Р-1680/Лихачівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лихачівка Чутівського району Полтавської округи/План роботи сільради, протоколи засідань комісії, довідки про шлюб та метричні виписи, листування з воєнкоматом, листування про відновлення у виборчих правах/1924–1925 рр./17 спр.
2155/ф. Р-1681/Флорівський сільський комітет незаможних селян, с. Флорівка Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Розпорядження Полтавського окрвиконкому, копії протоколів засідань Чутівського райвиконкому/1924 р./1 спр.
2156/ф. Р-1682/Чутівський сільський комітет незаможних селян, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Заяви членів КНС на одержання лісоматеріалу/1924 р./1 спр.
2157/ф. Р-1683/Чутівська районна комісія незаможних селян, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Звіти про роботу КНС по району, анкети обслідування господарств, відомості про кількість членів КНС по району/1923–1926 рр./6 спр.
2158/ф. Р-1684/Народний суд 2-ї дільниці, м. З олотоноша Золотоніської округи Полтавської губернії/Судові справи/1923 р./182 спр.
2159/ф. Р-1685/Кременчуцька губернська рада народних суддів, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Судові справи/1922 р./262 спр.
2160/ф. Р-1686/Народний суд 8-ї дільниці, м. Червоноград Червоноградської округи Полтавської губернії/Судові справи/1924–1925 рр./ 211 спр.
2161/ф. Р-1687/Заводський комітет професійної спілки металістів Полтавського чавуноливарного заводу, м. Полтава Полтавської губернії/ Відомості про переведення і звільнення по заводу/1920 р./1 спр.
2162/ф. Р-1688/Заводський комітет професійної спілки металістів Полтавського 1-го державного заводу “Серп і молот”, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів працівників, списки особового складу/1923 р./1 спр.
2163/ф. Р-1689/Фабрично-заводський комітет професійної спілки металістів Костянтиноградського колективу бричечників “Молот”, м. Червоноград Полтавської округи/Протоколи засідань райкому профспілки металістів, засідань фабзавкому, фінансові відомості, списки членів профспілки/ 1926–1927 рр./10 спр.
2164/ф. Р-1690/Заводський комітет професійної спілки металістів Полтавського заводу “Бричка”, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, засідань завкому та комісій, план роботи завкому, списки членів спілки/1927 р./9 спр.
2165/ф. Р-1691/Об’єднаний заводський комітет професійної спілки металістів працівників кустарних підприємств, м. П олтава Полтавської округи/Матеріали 1-ї районної наради Полтавського райкому профспілки металістів, копії протоколів засідань райкому, розпорядження та пропозиції щодо роботи об’єднаних завкомів/1926–1927 рр./3 спр.
2166/ф. Р-1692/Фабрично-заводський комітет професійної спілки металістів Полтавських майстерень Українського індустріального технікуму, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри Всеросійської професійної спілки металістів та Полтавського райкому профспілки металістів, протоколи загальних зборів та засідань фабзавкому, комісій, акти ревізійної
комісії/1924–1927 рр./26 спр.
2167/ф. Р-1693/Фабрично-заводський комітет професійної спілки комунальників Полтавського міського водопроводу, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань фабзавкому, культкомісії, комісії з охорони праці, розцінково-конфліктної комісії, виробничих нарад, акти ревізійної комісії, плани роботи фабзавкому, фінансові звіти, списки
особового складу/1923–1927 рр./38 спр.
2168/ф. Р-1694/Місцевий комітет професійної спілки комунальників лазні Полтавського окружного комунального відділу, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань місцевкому, план роботи, відомості про сплату членських внесків/1925–1927 рр./6 спр.
2169/ф. Р-1695/Народний слідчий 11-ї дільниці, м. Полтава Полтавської округи/Слідчі справи, книги обліку звинувачених, затриманих та речових доказів, листування у слідчих справах/1925–1927 рр./122 спр.
2170/ф. Р-1696/Народний слідчий 2-ї дільниці, м. П олтава Полтавської округи/Листування у слідчих справах, звіти, слідчі справи, таємна документація, книга обліку затриманих/1924–1928 рр./52 спр.
2171/ф. Р-1697/Народний слідчий 1-ї дільниці, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження окрпрокуратури, слідчі справи, список звинувачених, книга обліку затриманих/1923–1930 рр./20 спр.
2172/ф. Р-1698/Народний слідчий 2-ї дільниці Полтавської округи/ Циркуляри та розпорядження, звіти, листування у слідчих справах, слідчі справи, таємна документація/1923–1928 рр./338 спр.
2173/ф. Р-1699/Народний слідчий 1-ї дільниці Полтавської округи/ Циркуляри, розпорядження, звіти, листування у слідчих справах, слідчі справи, таємні циркуляри/1923–1926 рр./282 спр.
2174/ф. Р-1700/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавського окружного статистичного бюро, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань місцевкому, культосвітньої та розцінково-конфліктної комісій, плани роботи та звіти, розпорядження окружної спілки радторгслужбовців, списки членів
каси взаємодопомоги, відомості обліку членів спілки та членських внесків, списки особового складу/1925–1929 рр./25 спр.
2175/ф. Р-1701/Місцевий комітет професійної спілки радянських торговельних службовців Полтавської окружної інспектури праці, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів та засідань місцевкому, культосвітньої, розцінково-конфліктної, ревізійної комісій, плани, звіти, розпорядження окружної спілки радторгслужбовців, відомості обліку членів спілки, списки особового складу/1924–1930 рр./42 спр.
2176/ф. Р-1701/Полтавське окружне статистичне бюро, м. Полтава Полтавської округи/Реєстраційні картки з обліку технічного забезпечення Полтавської округи, статвідомості з обліку робітників і службовців, праці та заробітної плати в установах, відомості про ринкові обороти селянських господарств, звіти про інтенсивність і вартість праці в промисловості,
відомості місцевого бюджету, план потрібної робочої сили, план роботи по сільському господарству на 1927–1929 рр., штатний розклад, відомості заробітної плати/1923–1929 рр./38 спр.
2177/ф. Р-1703/Полтавська 1-а міська поштова дільниця, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Катеринославського поштово-телеграфного округу та Полтавського губернського поштово- телеграфного управління, відомості з переказних операцій, телеграми, приймально-здавальні акти, відомості нарахування заробітної плати, списки
поштових вагонів, списки особового складу/1917–1923 рр./15 спр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, Т.В.2

Поделиться

16

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

2178/ф. Р-1704/Полтавська 2-а міська поштова дільниця, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Наркомату пошт та телеграфів та Полтавського губернського поштово-телеграфного управління, звіти з переказних операцій, перевірочні повідомлення, відомості заробітної плати, списки особового складу/1917–1922 рр./16 спр.
2179/ф. Р-1705/Кишеньківська поштово-телеграфна дільниця, с. Кишеньці Кобеляцького повіту Полтавської губернії/Прибутково-видаткові документи/1918 р./2 спр.
2180/ф. Р-1706/Вільшанська поштово-телеграфна філія, с. Вільшана Прилуцького повіту Полтавської губернії/Відомості про рух перехідної кореспонденції та посилкових пошт, телеграми, відомості про особовий склад/1917–1922 рр./4 спр.
2181/ф. Р-1707/Рублівський сільський комітет незаможних селян, с. Рублівка Рублівського району Полтавської губернії/Плани роботи комітету, протоколи зборів, заяви про прийом до членів КНС, відомість про чисельний склад комітету/1924 р./5 спр.
2182/ф. Р-1708/Рублівський районний відділ комунального господарства, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Листування про стан будівель та ремонт шляхів/1926–1927 рр./6 спр.
2183/ф. Р-1709/Рублівський районний відділ охорони здоров’я Рублівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Циркуляри Наркомздраву, список населення, що обслуговується лікарями Рублівського здороввідділу, списки особового  складу/1926–1927 рр./ 4 спр.
2184/ф. Р-1710/Рублівський районний відділ народної освіти Рублівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Плани, звіти про стан шкіл і педперсонал, листування про ліквідацію неписьменності та відкриття дитячих ясел, акти про стан шкільних будинків, відомості про боротьбу з безпритульністю, списки особового складу працівників освіти/1925–1927 рр./12 спр.
2185/ф. Р-1711/Рублівський районний земельний відділ Рублівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Протоколи засідань технічних нарад, земельна реєстрація дворів, списки державних земель, перереєстрація культурних господарств, анкетні
обстеження колгоспів, відомості про Рублівську сільськогосподарську виставку, реєстраційні списки племінної худоби/1923–1926 рр./20 спр.
2186/ф. Р-1712/Рублівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рублівка Богодухівського повіту Харківської губернії/Іменні списки платників продовольчого і трудового гужового податків, звіти про сплату податків, списки звільнених від сплати податків/1922–1923 рр./13 спр.
2187/ф. Р-1713/Рублівська районна комісія незаможних селян, с. Рублівка Рублівського району Охтирської округи Харківської губернії/Списки членів комітету незаможних селян, протоколи засідань комітету, акти обстеження комітетів взаємної допомоги/1924 р./4 спр.
2188/ф. Р-1714/Рублівський районний відділ соціального забезпечення Рублівського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Протоколи засідань опікунської ради, облік інвалідів/1926– 1927 рр./2 спр.
2189/ф. Р-1715/Рублівська районна робітничо-селянська міліція, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Копії наказів Полтавської окрміліції, донесення про діяльність міліції і розшуку, облік майна, слідчі справи, списки розшукуваних осіб, відомості про постачання зброї, фінансові документи/1923–1926 рр./33 спр.
2190/ф. Р-1716/Рублівська районна судово-земельна комісія, с. Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Копії наказів Наркомзему, судові справи про розділ майна/1924–1926 рр./6 спр.
2191/ф. Р-1717/Филенківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Филенкове Богодухівського повіту Харківської губернії/Записи актів громадянського стану, розкладка подвірно-майнового податку, облік олійниць, млинів, пасік/ 1921 р./4 спр.
2192/ф. Р-1719/Вовчицька комісія з перевірки землекористування, с. Вовчик Роменського повіту Полтавської губернії/Накази, циркуляри і розпорядження Роменського повітвиконкому та опродкомдиву 1-го запасного, протоколи засідань комісії, список політпрацівників і профпрацівників/ 1922 р./2 спр.
2193/ф. Р-1720/Полтавське губернське статистичне бюро, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про перепис населення м. П олтави, про кількість забудованих володінь, жилих будинків і квартир/1919 р./5 спр.
2194/ф. Р-1721/Полтавська 5-а галенова хіміко-фармацевтична фабрика Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Копії наказів Полтавського губвиконкому, накази завідуючого, протоколи обстеження фабрики, прибутково-видаткові кошториси, приймально-здавальні акти на сировину і вироби/1922–1923 рр./
6 спр.
2195/ф. Р-1722/Полтавське об’єднання черепичного та цегельних заводів “Полтдержсилікат” Полтавського відділу місцевої промисловості, м. Полтава Полтавської округи/Розпорядження, протоколи засідань виробничих комісій, виробничі програми і кошториси заводів, відомості про відпуск готових виробів, фінансові звіти, головна книга, книга замовлень, списки особового складу/1924–1930 рр./39 спр.
2196/ф. Р-1723/Полтавський губернський відділ будівельних матеріалів Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Фінансові звіти, листування з повітовими відділами
будматеріалів, державними цегельними заводами про відпуск продукції і забезпечення сировиною, штатний розклад, списки особового складу цегельних заводів/1920–1921 рр./65 спр.
2197/ф. Р-1724/Словоливарня Українського поліграфічного тресту, м. Полтава Харківської області/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів, звіти та відомості, бухгалтерські документи, списки особового складу/1924–1934 рр./163 спр.
2198/ф. Р-1725/Полтавський кооперативний технікум, м. Полтава Полтавської губернії/Навчальні плани та звіти, списки педагогічного персоналу, анкети лекторів, заяви студентів про вступ до технікуму, протоколи засідань ради лекторів та навчальної комісії, касова книга, особові справи студентів/1921–1923 рр./138 спр.
2199/ф. Р-1726/Полтавський сільськогосподарський технікум Полтавського губернського відділу народної освіти, м. Полтава Полтавської губернії/Накази, розпорядження, інструкції Полтавської губосвіти, накази і розпорядження по технікуму, навчальні плани, протоколи загальних зборів студентів, засідань ради технікуму, засідань контрольно-навчальної комісії,
заяви про вступ до технікуму, особові справи студентів, списки особового складу/1921–1923 рр./84 спр.
2200/ф. Р-1727/Полтавський сільськогосподарський політехнікум Управління професійної освіти, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, навчальні плани, звіти та відомості, протоколи, бухгалтерські документи, особові справи викладачів і студентів, документи Козельщинського підсобного господарства, 5 місячних міжокружних курсів з підготовки до робітфаку, міжрайокружних курсів районного активу з підвищення сільськогосподарських знань/1927–1929 рр./591 спр.
2201/ф. Р-1728/Зіньківський повітовий фінансовий відділ Зіньківського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. З іньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/ Постанови, розпорядження, накази, циркуляри губвиконкому і губфінвідділу, копії протоколів засідань губфінвідділу, звіти та кошториси установ
і організацій Зіньківського повіту, прибутково-видаткові книги, журнали податкових зборів, листування, списки особового складу/1919– 1923 рр./49 спр.
2202/ф. Р-1730/Зіньківський повітовий відділ записів актів громадянського стану, м. З іньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/ Циркуляри Полтавського губернського відділу ЗАГС, звіти про роботу, метричні книги, списки особового складу/1920–1923 рр./17 спр.
2203/ф. Р-1731/Зіньківське районне податкове бюро № 17, м. Зіньків Полтавської губернії/Книга наказів, відомість про продподаток, звіти, послужні списки працівників, списки недоїмщиків/1921–1923 рр./44 спр.
2204/ф. Р-1732/Зіньківська повітова ліквідаційна комісія, м. Зіньків Полтавської губернії/Акти ліквідаційної комісії з ліквідації волосних і повітових організацій/1923 р./14 спр.
2205/ф. Р-1733/Полтавська вища робітнича школа при Центральній раді професійних спілок, м. П олтава Полтавської губернії/Навчальні плани, журнали реєстрації лекцій і практичних занять, заяви і посвідчення співробітників/1920–1921 рр./5 спр.
2206/ф. Р-1734/Малобудищанський державний черепично-цегельний завод Полтавської губернської ради народного господарства, м. Полтава Полтавської губернії/Відомості про випуск готових виробів, річний звіт за 1922 р., відомості нарахування заробітної плати, книги бухобліку/1921– 1924 рр./57 спр.
2207/ф. Р-1735/Очеретянський цегельний завод Полтавського об’єднання черепичного та цегельних заводів, м. П олтава Полтавської округи/ Звіти, касові книги, список особового складу/1924–1928 рр./7 спр.
2208/ф. Р-1736/Управління черепичними і цегельними заводами Полтавського окружного відділу місцевого господарства, м. П олтава Полтавської округи/Виробничі програми і кошториси, звіти, касові книги, відомості з продажу виробів заводів, списки особового складу/1923– 1926 рр./88 спр.
2209/ф. Р-1737/Полтавський дитячий будинок № 14, м. Полтава Полтавської області/Книга наказів, листування про соцстрах, книги бухобліку/ 1936–1938 рр./37 спр.
2210/ф. Р-1738/Полтавський губернський відділ професійної спілки металістів, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань дисциплінарного товариського суду/1920 р./1 спр.
2211/ф. Р-1739/Комітет службовців Полтавської губернської ради народного господарства професійної спілки радпрацівників, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження губвідділу профспілки
радпрацівників, протоколи загальних зборів, заяви про вступ до спілки, списки особового складу/1920–1924 рр./28 спр.
2212/ф. Р-1740/Кременчуцький повітовий відділ професійної спілки працівників освіти, м. Кременчук Полтавської губернії/Прибутково- видатковий кошторис/1923 р./1 спр.
2213/ф. Р-1741/Об’єднаний заводський комітет професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, с. Градизьк Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Заяви про вступ до спілки/1922 р./ 1 спр.
2214/ф. Р-1742/Червоноградський груповий комітет спілки працівників народного харчування, м. Червоноград Полтавської округи/Протоколи загальних зборів членів спілки і засідань групкому/1926 р./1 спр.
2215/ф. Р-1743/Кременчуцький губернський відділ професійної спілки працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Положення про місцеві комітети профспілки, обстеження становища безробітних членів спілки, списки членів спілки/1921–1922 рр./8 спр.
2216/ф. Р-1744/Кременчуцький клуб транспортних і будівельних працівників, м. Кременчук Полтавської губернії/Протоколи засідань правління клубу/1923 р./1 спр.
2217/ф. Р-1745/Олександрійський окружний відділ професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Олександрія Олександрійської округи/Протоколи зборів окрвідділу, анкети обліку безробітних, відомості сплати членських внесків, списки робітників і службовців/1923–1925 рр./7 спр.
2218/ф. Р-1746/Костянтиноградська професійна спілка діячів народної освіти та соціалістичної культури, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/Заяви про вступ до спілки/1920 р./ 1 спр.
2219/ф. Р-1747/Золотоніський окружний відділ професійної спілки металістів, м. З олотоноша Золотоніської округи Полтавської губернії/ Протоколи загальноміської конференції, план роботи окрвідділу, протоколи засідань заводських комітетів, акти обстеження роботи районних та заводських комітетів, копії протоколів засідань президії Всеукраїнського
комітету металістів, списки працівників підприємств/1920–1925 рр./32 спр.
2220/ф. Р-1748/Комітет службовців професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості “Харчосмак” Полтавського губернського управління з переробки продуктів сільськогосподарської промисловості “Губсільпром”, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи засідань комітету та загальних зборів, списки службовців, колективний договір, циркуляри та постанови Наркомату торгівлі/1921–1922 рр./5 спр.
2221/ф. Р-1749/Місцевий комітет професійної спілки радторгслужбовців Полтавського окружного статистичного бюро, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів, відомості зі соцзмагання, список службовців/1926–1928 рр./3 спр.
2222/ф. Р-1750/Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості 3-го державного млина, м. Полтава Полтавської губернії/План роботи фабзавкому, фінансовий звіт/1925 р./1 спр.
2223/ф. Р-1751/Осередок організації МОДР при Полтавській окружній робітничо-селянській міліції, м. П олтава Полтавської округи/Списки членів організації, протоколи засідань бюро осередка/1927 р./1 спр.
2224/ф. Р-1752/Груповий комітет № 2 професійної спілки працівників приватних підприємств, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи загальних зборів/1927 р./1 спр.
2225/ф. Р-1753/Зіньківський повітовий відділ праці Зіньківського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/ Розпорядження Полтавського губернського та Зіньківського повітового відділів праці, протоколи засідань відділу праці та конфліктно- нормувальної комісії, плани, звіти і доповіді, акти перевірок умов праці на підприємствах і в організаціях, листування, бухгалтерські документи, списки особового складу/1920–1923 рр./72 спр.
2226/ф. Р-1754/Полтавський агрокооперативний технікум, м. Полтава Полтавської округи/Особові справи співробітників та студентів, відомості про підсобне господарство технікуму у с. Козельщина та кооператив “Студент-незаможник”/1923–1927 рр./964 спр.
2227/ф. Р-1755/Дитячий будинок ім. 18-річчя Жовтня, м. Полтава Полтавської області/Накази директора, книги бухобліку, список вихованців/ 1935–1938 рр./9 спр.
2228/ф. Р-1756/Полтавський губернський торф’яний комітет, м. Полтава Полтавської губернії/Накази, інструкції, постанови по губторфкомітету, виробничі програми, листування з торфорозробниками, звіти і доповіді про роботу на торфорозробках, фінансові документи, списки особового складу губторфу і торфорозробок/1920–1921 рр./38 спр.
2229/ф. Р-1757/Зіньківська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Видаткові кошториси поштово-телеграфної контори і Зіньківського відділу соцзабезпечення/ 1920 р./3 спр.
2230/ф. Р-1758/Зіньківська 1-а радянська друкарня, м. З іньків Зіньківського повіту Полтавської губернії/Листування з повітвиконкомом про кількість працюючих, відомість нарахування зарплати, щомісячні звіти про діяльність   друкарні / 1921–1923 рр./8 спр.
2231/ф. Р-1759/Полтавський районний комітет професійної спілки цукровиків, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, анкети адміністративного і технічного персоналу сортувальних станцій/ 1925 р./1 спр.
2232/ф. Р-1760/Полтавська контора спілки санітарно-технічного будівництва тресту “Союзсантехбуд”, м. Полтава  Полтавської області/ Накази, листування з трестом “Союзсантехмонтаж” про будівництво прядильної фабрики і заводу № 11 в м. П олтаві, касові і меморіальні документи/1935–1940 рр./111 спр.
2233/ф. Р-1762/Полтавська районна контора акціонерного товариства “Хлібопродукт”, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, накази, інструкції, протоколи загальних зборів, засідань правління, звіти, бухгалтерські документи, відомості про діяльність закупівельних пунктів та яєчних складів/1925–1927 рр./748 спр.
2234/ф. Р-1763/Комітет службовців професійної спілки радпрацівників транспортно-матеріального відділу Полтавської губернської ради народного господарства, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів, відомості про соціально-побутову роботу, списки особового складу/1920–1921 рр./9 спр.
2235/ф. Р-1764/Полтавська губернська контора акціонерного товариства “Хлібопродукт”, м. П олтава Полтавської губернії/Циркуляри Всеукраїнської контори “Хлібопродукт”, місячні звіти, лімітні ціни на зернові продукти, книги договорів продажу зерна, листування, звіти районних закупівельних пунктів, бухгалтерські звіти/1922–1925 рр./869 спр.
2236/ф. Р-1765/Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості 62-го державного млина, м. Ромни Роменської округи Полтавської губернії/План роботи фабзавкому, виписки з протоколів засідань президії окрпрофбюро, копії постанов Наркомпраці/1921–1925 рр./2 спр.
2237/ф. Р-1767/Місцевий комітет Полтавської губернської інспектури праці та губернського бюро соціального страхування професійної спілки радпрацівників, м. Полтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів та засідань місцевкому, плани роботи, фінансові звіти, списки особового складу, заяви до вступу на роботу, протоколи засідань розцінково-
конфліктної комісії/1920–1924 рр./18 спр.
2238/ф. Р-1768/Парасковіївська неповна середня школа, с. Парасковіївка Полтавського району Харківської області/Накази Наркома освіти УРСР і Полтавського відділу освіти, розпорядження Василівського і Рунівщинського волвиконкомів та волосних відділів народної освіти, відомість про успішність учнів та виконання програм/1920–1935 рр./9 спр.
2239/ф. Р-1769/Полтавський центральний історичний архів, м. Полтава  Полтавської губернії/Постанови, інструкції, циркуляри з охорони, перевезення, упорядкування архівів, листування про складання довідок до 50-річчя земств Полтавщини, доповіді про діяльність архіву, відомості про стан архівів у повітах, протоколи засідань архівної комісії з вилучення макулатури, списки особового складу, штатні розклади, заяви на видачу архівних матеріалів/1918–1920 рр./24 спр.
2240/ф. Р-1774/Полтавський губернський комітет покалічених воїнів, м. Полтава Полтавської губернії/Прибутково-видаткові ордери, вимогові відомості на утримування службовців і робітників майстерні/1917–1919 рр./ 28 спр. 2241/ф. Р-1775/Уповноважений управління з палива по Полтавській губернії, м. Полтава Полтавської губернії/Накази по головному управлінню з палива, протоколи засідань ліквідкому, вимогові та прибутково-видаткові відомості, списки особового складу/1921–1924 рр./73 спр.
2242/ф. Р-1776/Полтавська 1-а трудова школа ім. Котляревського, м. Полтава Полтавської округи/Документи учнів/1924–1930 рр./6 спр.
2243/ф. Р-1777/1-а Українська гімназія ім. Котляревського, м. Полтава Полтавської губернії/Документи учнів, заяви про вступ до гімназії/ 1917–1921 рр./5 спр.
2244/ф. Р-1778/Щербанівська земельна громада, с. Щербані Полтавського району Полтавської округи/Акти передачі майна, трудові угоди, договори на контрактацію городини, фінансові документи, акт ревізії громади, заяви громадян про надання позики на посівматеріали, розпорядження керівника громади/1929–1930 рр./4 спр.
2245/ф. Р-1779/Полтавське 2-е дитяче містечко (єврейський інтернат), м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань дитячого комітету, піонерських організацій, картки та списки дітей, відомості про соцзмагання, плани роботи з дітьми/1922–1926 рр./17 спр.
246/ф. Р-1780/Робітничий факультет Харківського інституту організації сільськогосподарської території при Полтавському землевпорядчому технікумі, м. Полтава Харківської області/Книга наказів, списки та особові справи студентів, облік успішності та відвідувань, річні звіти, протоколи приймальної комісії, головна і касова книги/1932–1934 рр./19 спр.
2247/ф. Р-1781/Робітничий факультет Одеського інституту організації сільськогосподарської території при Полтавському землевпорядчому технікумі, м. Полтава Харківської області/Книга наказів, річні звіти, відомості успішності, здачі вступних іспитів, бухгалтерські документи, списки та особові справи студентів/1934–1935 рр./37 спр.
2248/ф. Р-1783/Полтавський історико-філологічний факультет при Полтавському товаристві “Просвіта”, м. Полтава Полтавської губернії/ Заяви про вступ до факультету, фінансові документи, протоколи засідань ради факультету, програми, навчальні плани, списки студентів/1918– 1921 рр./32 спр.
2249/ф. Р-1784/Єврейський піонерський дитячий будинок ім. С . М. Кірова, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань педагогічної та піонерської рад, списки та особові картки вихованців інтернату, ордери на продукти, бухгалтерські документи/1930–1939 рр./398 спр.
2250/ф. Р-1785/Шестимісячні курси колгоспників “6000” при Полтавському землевпорядчому технікумі, м. Полтава Харківської області/ Директиви, розпорядження, накази, протоколи засідань кваліфікаційної комісії, навчальні плани та програми, розклад лекцій, списки викладачів, списки та особові справи курсантів, бухгалтерські документи/1934–1935 рр./
60 спр.
2251/ф. Р-1786/Шестимісячні курси комбайнерів при Полтавському землевпорядчому технікумі, м. Полтава Харківської області/Директиви, розпорядження, накази, протоколи засідань кваліфікаційної комісії, навчальні плани, списки викладачів та студентів, касові книги/1934 р./63 спр.
2252/ф. Р-1787/Груповий комітет № 14 професійної спілки працівників освіти при будинку робітників-підлітків та єврейському піонерському дитбудинку, м. Полтава Харківської області/Протоколи загальних зборів та засідань групкому, колективна умова, інструкції, розпорядження спілки працівників освіти/1930–1933 рр./14 спр.
2253/ф. Р-1788/Народний суд 4 (5) дільниці, с. Чутове Чутівського району Полтавської округи/Кримінальні та цивільні справи/1923– 1928 рр./3806 спр.
2254/ф. Р-1790/Полтавське управління губернського архітектора, м. Полтава Полтавської губернії/Накази губвиконкому, протоколи засідань губекономради та планові комісії, доповіді губархітектора, кошториси, акти огляду приміщень, зведення приймальних комісій, відомості про штат управління і витрати на його утримання/1923–1924 рр./62 спр.
2255/ф. Р-1791/Новорублівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Рублівка Рублівського району Полтавської округи/Протоколи загальних зборів селян та нарад, звіти та плани роботи, списки громадян села по маєтковому стану, списки допризивників, платників податку, позбавлених виборчих прав, скарги та заяви
червоноармійців, копії посвідчень про маєтковий стан/1924–1926 рр./9 спр.
2256/ф. Р-1793/Полтавське державне об’єднання текстильної промисловості, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи нарад у голови губернської ради народного господарства, тези і доповіді про стан текстильної промисловості, патенти на торгові підприємства, листування з Лубенською суконною фабрикою, колективні договори/1922–1929 рр./95 спр.
2257/ф. Р-1794/Полтавська міська контрольна комісія робітничо- селянської інспекції, м. П олтава Харківської області/Директиви, постанови, циркуляри, розпорядження, інформаційні листи, інструкції Наркомату РСІ УСРР, Наркомату постачання УСРР, Харківської обласної контрольної комісії РСІ, Полтавської міської ради та Полтавської міської контрольної
комісії РСІ, протоколи засідань президії Полтавської міськради, міської контрольної комісії РСІ, бюро скарг комісії, плани роботи, матеріали розслідувань скарг, акти обстежень установ, організацій, колгоспів, матеріали про роботу груп сприяння РСІ на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, списки особового складу, листування/1929–1934 рр./830 спр.
2258/ф. Р-1795/Курси аптечних асистентів при Полтавському губернському відділі професійної освіти, м. Полтава Полтавської губернії/Заяви і анкети курсантів, відомості виплати заробітної плати працівникам і стипендій курсантам/1921 р./2 спр.
2259/ф. Р-1796/Правління Полтавського освітнього товариства допомоги медичній освіті, м. Полтава Полтавської  округи/Протоколи засідань правління, статут товариства, анкети членів товариства/1927–1928 рр./ 7 спр.
2260/ф. Р-1798/Полтавська неповна середня школа № 16, м. Полтава Харківської області/Циркуляри та розпорядження Наркомату освіти, протоколи засідань педради, характеристики учнів школи, списки вчителів і учнів/1925–1934 рр./103 спр.
2261/ф. Р-1799/Красноградський державний олійний завод № 11, м. Червоноград Харківської області/Циркуляри, накази, інструкції Наркомату постачання УРСР, книга наказів, звіти про роботу, виробничі плани, особові картки робітників та службовців/1931–1934 рр./64 спр.
2262/ф. Р-1800/Полтавський державний миловарний завод, м. Полтава Полтавської округи/Книга наказів, річні звіти про діяльність заводу, кошториси, приймальні акти будівель заводу, листування про реалізацію готової продукції, списки особового складу/1923–1927 рр./28 спр.
2263/ф. Р-1801/Карлівський державний крохмальний завод, м. Карлівка Карлівського району Полтавської округи Полтавської губернії/ Річний звіт за 1924–1925 операційний рік/1924–1925 рр./1 спр.
2264/ф. Р-1802/Полтавське губернське правління професійної спілки народного зв’язку, м. Полтава Полтавської губернії/Циркуляри, інструкції, розпорядження губернської ради професійних спілок, протоколи засідань членів губернського комітету профспілки народного зв’язку, листування про обслідування поштових відділень, протоколи
засідань повітових правлінь профспілки/1920–1922 рр./140 спр.
2265/ф. Р-1803/Робітничий комітет професійної спілки народного зв’язку Полтавської центральної поштово-телеграфної контори, м. Полтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції губернської ради професійних спілок, тарифні погодження конфліктно-розціночної комісії, анкети членів профспілки, справи товариського дисциплінарного
суду/1919–1926 рр./14 спр.
2266/ф. Р-1804/Робітничий комітет професійної спілки народного зв’язку Полтавської телефонної станції, м. Полтава Полтавської губернії/Матеріали з перереєстрації членів спілки, листування про надання відпусток робітникам
станції/1921–1923 рр./2 спр.
2267/ф. Р-1806/Полтавська окружна поштово-телеграфна контора, м. Полтава Полтавської округи/Листування про зловживання поштово- телеграфних працівників, про пограбування поштових агенцій, відомості про прийом, звільнення, переміщення по службі, відрядження працівників контори, екзаменаційні листи працівників зв’язку/1926–1930 рр./53 спр.
2268/ф. Р-1807/Полтавське губернське управління телефонними мережами, м. Полтава Полтавської губернії/Постанови, розпорядження, накази Полтавського губвиконкому, списки службовців повітових телефонних мереж, документи про ліквідацію управління/1923–1924 рр./7 спр.
2269/ф. Р-1809/Полтавське районне правління професійної спілки народного зв’язку, м. Полтава Полтавської губернії/Заяви про вступ до членів профспілки, листування про робітників Полтавського телеграфу, що перебувають під слідством/1923 р./3 спр.
2270/ф. Р-1810/Полтавська міська телефонна станція, м. Полтава  Полтавської округи/Циркуляри, накази, інструкції губернського управління зв’язку, протоколи загальних зборів працівників, кошторис на переміщення станції, анкети особового складу/1920–1929 рр./11 спр.
2271/ф. Р-1811/Кооперативне об’єднання робітників поштово-телеграфних і телефонних установ “Надія”, м. П олтава Полтавської губернії/ Заяви про прийом до членів кооперації, листування про передачу кооперативу столової № 10/1921 р./2 спр.
2272/ф. Р-1812/12-а державна фабрика взуття, м. Полтава Харківської області/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи загальних зборів, річні звіти, листування, списки особового складу, бухгалтерські документи/1924–1935 рр./420 спр.
2273/ф. Р-1814/Полтавський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. Полтава Полтавської губернії/Клопотання селян власників землі на право власності на земельні ділянки/1917 р./9 спр.
2274/ф. Р-1815/Полтавська державна нотаріальна контора, м. Полтава Полтавської округи/Посвідчення угоди про відчуження і заставу домобудівель і права забудови, про видачу свідоцтв про право наслідування/ 1929–1930 рр./18 спр.
2275/ф. Р-1816/Зіньківський повітовий відділ соціального забезпечення Зіньківського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. З іньків Полтавської губернії/ Циркуляри, відомості про опіку над майном померлих громадян/1919– 1921 рр./27 спр.
2276/ф. Р-1817/Комендатура охорони Яготинського цукрового заводу, м. Яготин Полтавської губернії/Циркуляри, накази, списки особового складу/1922–1924 рр./39 спр.
2277/ф. Р-1818/Полтавський обласний комітет професійної спілки працівників земельних органів, м. П олтава Полтавської області/Директиви ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників земельних органів, постанови обласного комітету спілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, фінансові звіти, списки стахановців, річні кошториси низових
профспілкових організацій/1937–1941 рр./303 спр.
2278/ф. Р-1819/Машинно-тракторна база союзного державного будівельного тресту “Елеваторбуд” Народного Комісаріату з будівництва “Головспецбуд”, м. Харків/Циркуляри і розпорядження Всесоюзного тресту “Хлібобуд”, накази Всесоюзного тресту “Елеваторбуд”, звіти про роботу, касові книги, контрольний журнал/1936–1939 рр./274 спр.
2279/ф. Р-1820/Комендатура охорони Згурівського цукрового заводу, с. Згурівка Прилуцького району Прилуцької округи Полтавської губернії/ Книга наказів, списки особового складу, бухгалтерські документи/1921–1924 рр./120 спр.
2280/ф. Р-1821/Комендатура охорони Новобихівського цукрового заводу, с. Нове Бихове Полтавської губернії/Накази по комендатурі, списки особового складу/1922–1923 рр./23 спр.
2281/ф. Р-1823/Комендатура охорони Халтуринського цукрового заводу колишнього Мартинівського, с. Мартинівка Чутівськоі волості Полтавського повіту Полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження, книга наказів, листування/1922–1923 рр./30 спр.
2282/ф. Р-1824/3-й окремий батальйон Циглярівського цукрового заводу, с. Циглярівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії/ Заяви, списки особового складу/1921 р./2 спр.
2283/ф. Р-1825/Управління коменданта станції Полтава-Південна, м. Полтава Полтавської округи/Накази по управлінню, списки особового складу/1923–1926 рр./154 спр.
2284/ф. Р-1828/Ново-Празький районний продовольчий комітет (радпродком) Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/1920– 1922 рр./4 спр.
2285/ф. Р-1829/Інспектор надзвичайної уповноваженої ради робітничо- селянської оборони з постачання армії і флоту/Протоколи засідань комісії з передачі військового майна в цивільне відомство, список керівних працівників районної інспекції/1920–1921 рр./34 спр.
2286/ф. Р-1830/Кременчуцьке губернське відділення Центрального управління військово-промислового господарства “Цувійськпромгосп”, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи/1922 р./ 6 спр.
2287/ф. Р-1831/Полтавська господарспілка, м. П олтава Полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань правління, стенограми з’їзду, звіти, акти ревізій, плани, кошториси, книги покупців, бухгалтерські документи, списки особового складу, листування/ 1922 р./24 спр.
2288/ф. Р-1832/Олександрійський окружний відділ професійної спілки “Всеробітземліс”, м. Олександрія Олександрійської округи Катеринославської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань профбюро та загальних зборів членів профспілки, статистичні відомості, звіти, доповіді про роботу, листування, колективні умови, заяви членів спілки, списки особового складу, батраків, списки та особові картки членів профспілки/1923–1925 рр./139 спр.
2289/ф. Р-1833/Заводський комітет Всесоюзної професійної спілки металістів Полтавського заводу “Бричка”, м. Полтава Полтавської округи/ Постанови Наркомпраці, протоколи засідань завкому, загальних зборів робітників і службовців виробничих нарад, засідань конфліктно-розціночної та культкомісії, листування, списки членів спілки/1927–1928 рр./9 спр.
2290/ф. Р-1834/Об’єднаний заводський комітет працівників кустарних підприємств, м. П олтава Полтавської округи/Розпорядження Полтавського райкому профспілки металістів, матеріали 1-ї районної наради Всеросійської
спілки металістів, протоколи засідань райкому металістів, заяви про вступ до спілки, пропозиції щодо роботи завкому, касова книга/1926–1927 рр./3 спр.
2291/ф. Р-1835/Фабрично-заводський комітет колективу бричечників “Молот”, м. Червоноград Полтавської округи /Циркуляри та розпорядження Червоноградського райпрофсекретаріату, протоколи засідань президії ЦК Всеросійської профспілки металістів, райкому профспілки та фабзавкому, списки членів профспілки/1926–1927 рр./10 спр.
2292/ф. Р-1836/Заводський комітет професійної спілки металістів чавуноливарного заводу, м. П олтава Полтавської губернії/ Заяви про прийом на роботу, переводи і звільнення/1920 р./1 спр.
2293/ф. Р-1837/Заводський комітет професійної спілки металістів 1-го державного штампувального заводу “Серп і молот”, м. П олтава Полтавської губернії/Протоколи загальних зборів робітників і службовців, списки особового складу/1923 р./1 спр.
2294/ф. Р-1838/Фабрично-заводський комітет професійної спілки металістів майстерень 1-го індустріального технікуму, м. П олтава.
2295/ф. Р-1839/Народний суд 14-ї дільниці, с. Балясне Баляснівського району Полтавської округи/Кримінальні та цивільні справи/1924 р./ 2040 спр.
2296/ф. Р-1840/Робітфак Одеського інституту організації сільського господарства території, м. Полтава Харківської області/Книга наказів, річний звіт, відомості обліку студентів, картки обліку відвідувань, успішності, відомості здачі вступних іспитів, бухгалтерські документи, списки та особові справи студентів/1934–1935 рр./38 спр.
2297/ф. Р-1842/Полтавська комісія з обліку червоних партизан і червоногвардійців, м. Полтава Полтавської округи/Протоколи засідань комісії, відомості про затвердження в правах партизан і червоногвардійців, документи червоних партизан у Решетилівському районі, список червоних партизан у Полтавській окрузі/1928–1930 рр./4 спр.
2298/ф. Р-1843/Полтавський обласний комітет професійної спілки працівників свинорадгоспів, м. П олтава Полтавської області/Директиви ЦК Всесоюзної профспілки працівників свинорадгоспів, протоколи загальних зборів, матеріали 2-ї обласної конференції спілки, листування з ЦК профспілки/1937–1940 рр./165 спр.
2299/ф. Р-1844/Полтавське окружне аптекоуправління, м. Полтава Харківської області/Секретаріат, відділи: кадрів, плановий, організаційно- інструкторський, бухгалтерія/1934–1935 рр./144 спр.
2300/ф. Р-1845/Робітничий комітет професійної спілки працівників землі і лісу Олександрійського лісництва, м. Олександрія Олександрійської округи Катеринославської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, доповіді, плани, протоколи загальних зборів членів профспілки і технічних нарад, листування/1924–1925 рр./6 спр.
2301/ф. Р-1846/Місцевий комітет Полтавської окружної інспектури праці, м. П олтава Полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань місцевкому, листування, статистичні відомості, бухгалтерські документи/1924–1930 рр./63 спр.
2302/ф. Р-1847/Місцевий комітет Полтавського окружного статистичного бюро, м. П олтава Полтавської округи/Протоколи засідань місцевкому, статистичні відомості, листування, списки особового складу бюро, бухгалтерські документи/1925–1929 рр./25 спр.
2303/ф. Р-1848/Кременчуцький губернський військово-санітарний підвідділ, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Особові справи медперсоналу/ 1922 р./2 спр.
2304/ф. Р-1849/Черкаський дільничий комітет професійної спілки залізничників, ст. Черкаси Черкаської округи/Протоколи загальних зборів працівників, засідань місцевкому, комісії з охорони праці, конфліктно- розціночної комісії, листування з профуповноваженими, списки членів профспілки, працівників комітету та активістів/1922–1924 рр./13 спр.
2305/ф. Р-1850/Тернівське районне податкове бюро № 2 Лебединського повітового продовольчого комітету, с. Терни Лебединського повіту Харківської губернії/Листування, особові рахунки/1922 р./6 спр.
2306/ф. Р-1851/Уповноважений Київського губернського відділу з заготівлі сільських продуктів у Чорнобильському повіті, м. Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської губернії/Виправдовуючі відомості, листування, бухгалтерські документи/1919 р./15 спр.
2307/ф. Р-1852 Київський районний комітет професійної спілки працівників цукрової промисловості Київської  округи  Протоколи засідань завкому, анкети членів профспілки, звіти завкому Горіхівського заводу/ 1924 р./1 спр.
2308/ф. Р-1889/Червоноградський окружний військовий комісаріат, м. Червоноград Червоноградської округи.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, Т.В.2

Поделиться

17

Re: Державний архів Полтавської області. Втрачені фонди

Філіал Полтавського обласного державного архіву в м. Кременчуці

17 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Полтавського облдержархіву в м. Кременчуці (зазначені довоєнна кількість фондів – 1753 і од. зб. – 1487636, хронологічні межі документів – 1648–1940 рр., кількість знищених фондів – 1703 і од. зб. – 467636, кількість евакуйованих фондів – 50 і од. зб. – 20000)

Філіал Полтавського обласного державного архіву в м. Лубнах
25 вересня 1943 р. Акт про повне знищення (спалення) документів філіалу Полтавського облдержархіву в м. Л убнах – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2722, арк. 2;
15 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Полтавського облдержархіву в м. Л убнах (зазначені довоєнна кількість фондів – 1072 і од. зб. – 687430, хронологічні межі документів – 1649–1940 рр., кількість знищених фондів – 1022 і од. зб. – 672430, кількість евакуйованих фондів – 50, і од. зб. – 15 000)

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, Т.В., luvi, tanya_hurt4

Поделиться