1

Тема: БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ сотня

БІЛОЦЕРКІВСЬКА СОТНЯ
(1660-1782 pp.)

========================

Створена 1660 року у складі Полтавського полку. У 1661-1663 pp. в адміністративному підпорядкуванні Кременчуцького полку Від 1663 р. до 1665 р. - у Миргородському, у 1665-1672 pp. - знову в Полтавському, а від 1672 року і до кінця існування - адміністративна одиниця Миргородського полку. 1782 року ліквідована, а територія включена до Голтв'янського повіту Київського намісництва.
Сотенний центр: містечко Білоцерківка, тепер - село Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області.

Сотники: Левченко Роман Якович (1660; 1671). Сингир (1671). Вергун Іван (1672). Грошенко Іван (1673). Дяченко Марко (1676). Базилевський Василь (1676; 1700). Василь Онисимович (1682). Гнидченко Василь (1691). Базилевський [Просенко] Лаврін [Лаврентій] Васильович (1700-1718 і 1730-1732). Панасенко Процик (1719). Ярослав Іван (1722-1725). Лук'яненко Тихін (1725, н.). Базилевський Іван Лаврентійович (1737-1749). Зайченко Андрій (1739, н.). Жученко Василь (1752).

Населені пункти: Балаклійка, містечко; Білоцерківка, містечко; Борки, село; Зубані, село.
У ревізії 1723 р. с Зубані (маєтність Андрія Горленка) приписані до Остапівської сотні, а в Рум'янцевському описі 1765-1769 pp. дані по Білоцерківській сотні відсутні.
====================================

Парусимов, Найда, Гуд[ко], Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец[ченко,чук],  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок[енко], Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник[ченко] , Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2

Re: БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ сотня

Сотне Белоцерковской.

Действителний сотник Иван Ярослав, которий отправлен сего 1725 году коммандиром над козаками полку того в Гилянский поход,
Наказний сотник в место его Ярослава Тихон Лукяненко,
Данина (sic) Василенко атаман,
Василь Захариев писарь,
Григорий Нечаенко хоружий,
Семен Карпенко войт.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків Коритько, Гащенко, Шурига, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Жура, Порвенко, В'язовик, Білодід, Голиш, Стариченко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis
Спасибо сказали: ktaras, Алёна2

Поделиться

3

Re: БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ сотня

ЦДІАК. - Ф. 102. - Оп. 1. - Спр. 41 "Списки рядових козаків Білоцерківської сотні", б.д., 4 арк.

Спасибо сказали: borisovichi, Bragida, az.1963, Алёна4

Поделиться

4

Re: БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ сотня

1732 год

Сотня Белоцерковская

Сотник Белоцерковский
Лаврентий Василиев
Федор Лаврентиев син сотницкий
Иван Лаврентиев син сотницкий
Атаман городовий
Мартин Василиев
Хоружий Степан Пустовойт
Писар Василь Захариев

Козаки
Григорий Евецкий
Иван Тарасов
Роман Лиходед
Степан Пур
Василий Кравчуненко
Андрей Яковенко
Юско Тимошенко
Кирик Тиць
Матвей Сомовик
Влас Короленко
Клим Панасенко
Петро Верещченко
Динис Криворученко
Яким Пятушенко
Иван Даниленко
Максим Щербаненко
Семен Гавришенко
Михайло Неделка
Пилип Пятушенко
Иван Ворона
Мирон Хведенко
Наум Семенов
Корней Хурсенко
Антон Куриленко
Мусей Карпенко
Леско Панасенко
Василь Чугуенко
Хома Туржей
Иван Пединенко
Андрей Омелченко
Андрей Зайченко
Хвеско Даниленко
Игнат Дячщенко
Михайло Кристенко
Василь Бутенко
Мусей Калениченко
Василь Котураенко
Яков Туренков
Омелко Михайличенко
Иван Сераченко
Юхим Писанченко
Федор Карпов
Максим Романиця
Мартин Дядиченко
Мартин Игнатченко
Иван Песпалий
Трофим Сергиенко
Михайло Скибенко
Василь Пивоваренко
Левко Лиходед
Иван Василенко
Тимко Власенко
Грицко Ничай
Яким Ничипоренко
Тимуш Пилипенко
Грицко Волущук
Василь Самуйленко
Матвей Чугуенко
Трохим Тимченко
Омелко Кононенко
Леско Хведоренко
Лукян Богушко
Василь Кущ
Иван Омелниченко
Иван Хведоренко
Андрей Плужкаченко
Грицко Калениченко
Грицко Попенко
Динис Портянка
Василь Келаленко
Михайло Полюйченко
Хведор Давиденко
Лаврен Великодвор
Иван Бондаренко
Гаврило Проценко
Андрей Журавель
Антон Проскурня
Дмитро Глушенко
Хвилон Белишенко
Лаврен Бутченко
Василь Трибух
Юско Маценко
Леско Павлов
Павло Михайличенко
Дацко Оробейниченко
Иван Лукяненко
Василь Панасенко

Атаман Савка Томченко
Михайло Карась
Корней Даниленко
Миско Припутень
Мусей Петренко
Тихон Новитченко
Омелко Стовбашенко
Михайло Тесленко
Леско Палеенко
Иван Иваенко
Василь Шадурский
Кирик Даниленко
Василь Семененко
Симон Моценченко
Василь Гавриленко
Хведор Загоруйко
Давид Гнедашенко
Гаврило Белашенко
Семен Попаричний
Зенець Оченашенко
Степан Лесенченко
Иван Шевченко
Андрей Маценко
Сидор Олексенко
Семен Духовщенко
Илия Яременко
Дмитро Василиев
Микита Рощина
Федор Аврааменко
Иван Илляшенко
Леско Палеенко
Мусей Трипутненко
Корней Педученко
Самойло Палеенко
Яким Гниденко
Василь Музаренко
Илко Щербаченко
Пилип Педаненко
Харко Демяненко
Яков Чернушенко
Хвеско Телченко
Кирик Хвесенко
Семен Шулженко
Иван Тимошенко
Иван Гордеенко
Яков Харченко
Хвеско Кузменко
Гарасим Кайданенко
Прокоп Костюченко
Василь Авраменко

Атаман Ничипор Петренко
Тимуш Омелченко
Данило Дмитренко
Василь Критенко
Иван Марожченко
Федор Хоружченко
Павло Дягтяренко
Андрей Устименко
Авраам Заримурзенко
Семен Дюгтяренко
Андрей Устименко
Яков Яковенко
Яков Скибенко
Прокоп Клименко
Грицко Сененко
Лукян Головко
Грицко Карданенко
Грицко Катрушенко
Яким Цакаленко
Иван Лизенко
Тимош Матвеенко
Леско Савченко
Яков Корнеенко
Иван Зайченко (Защенко)
Леско Назаренко
Грицко Косенко
Грицко Панасенко
Василь Киттенко (Кистенко)
Василь Чайченко

Мещане
Войт Семен Карпенко
Андрей Римаренко
Микита Бондаренка
Денис Коленко
Наум Семенов

Люди цеховие
Цехмистр кушнерский Петро Данилов
Юско Лобода
Грицко Литвин
Мирон Нога
Леско Щербаненко
Степан Горгуц
Савка Сукаченко
Семон Шапочник
Иван Нога
Иван Мусеенко
Михайло Небедненко
Демян Мартиненко
Федор Богуненко
Трофим Трутненко
Антон Марченко

Цехмистр шевский Грицко Ромец
Леско Цекацора
Трофим Василенко
Матвей Турченко
Федор Василченко
Леско Любченко
Иван Григоренко
Иван Пилипенко
Иван Москаленко
Грицко Иваненко
Юско Сонеч
Кирило Андреев

Цехмистр ткацкий Иван Марченко
Яков Харченко
Василь Сетало
Карп Степаненко
Мартин Яковенко
Панас Пащенко
Илко Бруховенко
Игнат Тютюнник
Роман Кириченко
Лаврен Козенко
Лукян Губаренко
Стец Юрошенко
Василь Иваненко
Андрей Антонов
Василь Лаврененко
Федор Веретюнниченко
Федор Демченко
Петро Шоломка
Семен Ожоженко
Грицко Дрижаенко
Иван Хоменко
Федор Гринченко
Грицко Мороз
Яким Рудий
Семен Порох
Яков Худомисенко
Игнат Фесенко
Назар Морозенко
Роман Кириченко
Федор Родина

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=i33RIe4TEpE https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: Vlad S., parus2

Поделиться