1

Тема: Переяславский полк (общие вопросы)

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
(1648-1782)

===========================

Полк належав до перших, "старожитніх" козацьких полків, центром якого став Переяслав (тепер Переяслав-Хмельницький, місто та районний центр Київської області). До нього відійшли старі руські міста (гради), такі як Желнин, Буромль, Рклієв, Кропивна, Гелмязов, Піщана, Домонтов, Дубков.
Ще в першій чверті XVI ст. на землях колишнього руського Переяславського князівства почало формуватися нове Переяславське староство Київського воєводства Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Сюди ж, на лівий берег Дніпра, поширюється територія і більш раннього Черкаського староства. На 1616 рік до складу останнього вже входили такі волосні (окружні) центри, як Піщане, Золотоноша, Домантів, слободи Ірклій, Кропивна і Голтва [Олтва]. Переяславське староство на той час включало місто Переяслав, містечка Гелм'язів, Биків, Яготин, Яблуневе [Яблонів]. При цьому основним населенням цього староства були козаки, осаджені тут ще від 1585 року князем Костянтином Острозьким на підставі привілею Стефана Баторія. Десь у 20-х pp. XVII ст. зі складу Переяславського староства виділився Миргородський округ (обвод), в якому теж формувалися козацькі підрозділи.

Згідно з „Ординацією Війська Запорозького" 1638 року Переяславський козацький полк складався з таких сотень: Переяславської - сотник Михайло Ворона; Лубенської (Процько Ворона); Богушківської (Михайло Залеський); Кропивнянської (Михайло Каша); Іркліївської (Папкевич Мисько); Березанської (Остап Лісовець); Биківської (Лютай Лесько); Яготинської (Яготинський Захар); Бориспільської (Мокієвський Северин); Миргородської (Дмитро Перехрест). Полковими старшинами були: Мокієвський Левко (осавул); Бут Мисько (хорунжий); Балдко Михайло, Яненко Михайло та Гладкий Іван - отамани полкові. Поряд знаходилася Золотоніська сотня Черкаського козацького полку на чолі з сотником Золотоніським Ференцем.

За „Реєстром" 1649 р. полк мав 19 сотень: 1. Романенкова - Романенко Андрій; 2. Коваленкова - Коваленко Іван; 3. Чикменева - Чикмень Федір; 4. Сидоровича - Сидорович Оверко; 5. Бабича - Бабич Іван; 6. Гоголівська - Гоголівський Василь (157 козаків); 7. Козелецька - Гарчака Прокіп (200 козаків); 8. Остерська - Кошин Яків (100 козаків); 9. Заворицька - Міщенко Іван (110 козаків); 10. Моровська - Ткаченко Ничипір (131 ко¬зак); 11. Яготинська - Станіслав Оброжевич (152 козаки); 12. Гельм'язівська - Яків Ілляшевич (128 козаків); 13. Березанська - Биченко Полуян (124 козаки); 14. Биківська - Величко Онопрій (141 козак); 15. Воронківська - Криштенко Богдан (101 козак); 16. Бориспільська - Герасименко Антін (196 козаків); 17. Баришівська - Шкабура Овсій (111 козаків); 18. Басанська - Смілий Тихон (80 козаків); 19. Переяславська полкова [перша] - Скук Петро. Переяславськими були також сотні Романенка, Коваленка, Чикменя, Сидоровича та Бабича. Всього шість переяславських сотень складали сукупно 1251 особу Полк нараховував 2982 козаки.

На початку 1654 року полк зазнав територіальних змін, поступившись на користь Київського полку північними сотнями - Остерською, Козелецькою та Заворицькою. 1658 року, у зв'язку з ліквідацією Кропивнянського полку, до Переяслава перейшла Кропивнянська сотня, а 1663 p., після ліквідації Іркніївського полку - Іркліївська. Внаслідок Андрусівської угоди 1667 р. до Київщини передали ще дві переяславські сотні - Гоголівську та Моровську. Натомість, у Переяславський полк 1667 р. включили п'ять лівобережних сотень правобережних полків: Канівського (Бубнівську та Ліплявську) і Черкаського Домонтовську, Золотоніську і Піщанську). Того ж року до полку перейшла розташована на правобережжі Трахтемирівська сотня підрозділ Канівського полку), а також було укрупнено Басанську за рахунок ліквідованої Биківської [504; 506; 508-510].
Відтак у 1672 році, коли до влади прийшов І. Самойлович, Переяславський полк нараховував 21 сотню: шість Переяславських, Баришівську, Басанську, Березанську, Бориспільську, Бубнівську, Воронківську Гелм'язівську, Домонтовську, Золотоніську, Кропивнянську, Ліплявську, Піщанську, Іркліївську, Трахтемирівську та Яготинську.

25 травня 1672 року на Конотопській раді були присутні і Конотопські статті підписали такі старшини Переяславського полку. Полковник - Дмитрашко Райча; обозний Григорій Рубаник; суддя Юрій Мокрієвич; осавул Роман Ракушка-Романовський; писар Кирило Бувайло; хорунжий Федір Забузький та 15 сотників: переяславський Максим Хоменко; баришпільський Василь Носач; басанський Сава Матяшенко; гелм'язівський Семен Якубенко; кропивнянський Процик Кульженко; піщанський Мусій Федоренко; бубнівський Богдан Омельченко; баришівський Павло Моркотун; воронківський Кирило Брайко; березанський Федір Бузинарський; золотоніський Войця Сербии; іркліївський Пилип Андрієнко; домонтовський Тишко Сашченко; ліплявський Семен Юхименко; яготинський Лаврін Скоченко.
За компутом і ревізією 1723 року полк складався із 17 сотень, які загалом нараховували 2188 піхотинців і 4512 кіннотників. До 1724 р. кількість сотень у Переяславі скоротилася до двох, а 1752 р. Бориспільська сотня відійшла до Київського полку. Навзамін 1757 року із сіл Іркліївської сотні (Канівці, Крутьки, Воронинці, Мельники, Лихоліти, Ревбинець) створено (відновлено) окрему Канівську [Канівцівську] сотню. 1764 р. була також відновлена третя Переяславська сотня, і на 1781 рік полк мав 18 сотень: три Переяславські, Баришівську, Басанську, Березанську, Бубнівську, Воронківську, Гелм'язівську, Домонтовську, Золотоніську, Іркліївську, Канівцівську, Кропивнянську, Ліплявську Піщанську, Трахтемирівську і Яготинську.

У січні 1782 року території цих сотень розподілено поміж Остерським, Козелецьким, Пирятинським, Переяславським, Київським, Городиським, Золотоніським та Хорольським повітами Київського намісництва. А саме: Баришівська (Остерський); Басанська (Козелецький, Остерський, Пирятинський); Бубнівська (Золотоніський); Воронківська (Київський); Гелм'язівська (Переяславський, Золотоніський); Домонтовська (Золотоніський); Золотоніська (Золотоніський); Іркліївська (Золотоніський, Городиський); Канівська (Золотоніський, Городиський); Кропивнянська (Золотоніський, Хорольський, Городиський); Ліплявська (Золотоніський); Переяславська перша (Переяславський); Переяславська друга (Переяславський, Золотоніський); Переяславська третя (Переяславський); Піщанська (Золотоніський); Трахтемирівська (Переяславський); Яготинська (Переяславський, Золотоніський, Пирятинський)
.
Всього ж за роки існування у складі Війська Запорозького (1648-1782 pp.). до Переяславського полку входило 28 сотень:
Баришівська (1648-1782);
Басанська (1648-1782);
Березанська (1648-1782);
Биківська (1648-1667);
Бориспільська (1648-1752);
Бубнівська (1667-1782);
Воронківська (1648-1782);
Гелм'язівська (1648-1782);
Гоголівська (1648-1667);
Домонтовська (1667-1782);
Заворицька (1648-1654);
Золотоніська (1667-1782);
Іркліївська (1663-1782);
Канівцівська (1757-1782);
Козелецька (1648-1654);
Кропивнянська (1663-1782);
Ліплявська (1667-1782);
Моровська (1648-1654);
Остерська (1648-1654);
Переяславські [було до шести сотень] (1648-1782);
Піщанська (1667-1782);
Трахтемирівська (1667-1782);
Яготинська (1648-1782).
На короткий час, на стадії реформування, до полку належали Буромльська (1665) та Крукпільська (1654) сотні.

Із Канівського полку до Переяслава перейшли Бубнівська, Ліплявська, Трахтемирівська та Канівська сотні, із Київського - Бориспільська, із Кропивнянського - Іркліївська та Кропивнянська сотні, із Черкаського - Золотоніська, Піщанська та Домонтовська сотні. Сотенними містами Лівобережжя були: Баришівка, Басань, Березань, Биків, Бориспіль [Баришполе], Бубнів [Бубнове], Буромль [Бурімка], Воронків, Гельм'язів, Гоголів, Домонтов, Заворичі, Золотоноша, Іркліїв, Канівка [Канівці], Козелець, Кропивна [Кропивня], Круки [Крукполе], Ліплява [Ліпляве], Морівськ [Муровськ], Остер, Переяслав, Піщана [Піщане], Яготин. Сотенним містом Правобережжя був Трахтемирів.

Під час судової реформи К. Розумовським у 1763 році полк розділено на два судові повіти - Переяславський та Золотоніський, а у 1766 році утворено дві фіскальні установи - Переяславське та Золотоніське комісарства.
Серед полковників та полкової старшини відомими в Гетьманщині діячами були Павло Тетеря, Тимофій Цицюра, Яким Сомко, Бойца Сербин, Думитрашко Раїч, Іван Лисенко, Леонтій Полуботок, родини Томар, Афендиків та Мировичів.
============================================

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Здравствуйте,

Нет ли у вас данных по Аршава или Оршава.

По некоторым сведениям Антон Аршава (Оршава) служил в 18в сначала в Переяславском а потом Стародубском полку.

Крайне признателен,

Евгений

Поделиться

3

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

arc3
а где служил в Стародубском?

Поделиться

4 (12-05-2014 22:17:03 отредактировано AppS)

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

План м. Переяслава. 1775–1790 рр.
(ф. 221, оп. 1, спр. 361, арк. 1)

+ открыть текст

http://cdiak.archives.gov.ua/images/vystavky/v_360_Pereiaslavska_rada/221_1_361_1.jpg

Поделиться

5

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Мякотин В. Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка (1729-1731)

Поделиться

6

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Вдівці і вдови у рум"янцевському описі Переяслава (Сердюк)

Поделиться

7

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Колибенко О., Колибенко О. Топоніми та топооснови Переяславщини у "Реєстрі всього Війська Запорозького"

Спасибо сказали: Оленка1

Поделиться

8

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Олена Замура - Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст

Поделиться

9

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Ревизии Переяславского полка:

1)   1726 г. - Институт рукописи Национальной библиотеки им. Вернадского - Ф. I - Д. 54336 и 54337 (634 арк.)
2)   1729 г. - Центральный государственный исторический архив г. Киева (далее - ЦГИАК) - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19313 (144 арк.)
3)   1731 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19362 (362 арк.)
4)   1732 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19365 (670 арк.)
5)   1734 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19368 (527 арк.)
6)   1736 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19366 (535 арк.)
7)   1737 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19374 (694 арк.)
8)   1738 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19376 (628 арк.)
9)   1739 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19378 (575 арк.)
10) 1740 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19334 (491 арк.)
11) 1741 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19335 (519 арк.)
12) 1743 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19339 (554 арк.),
13) 1743 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19340 (515 арк.)
14) 1747 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19346 (512 арк.)
15) 1750 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19360 (687 арк.)
16) 1752 г. - ЦГИАК - Ф. 51 - Оп. 3 - Д. 19352 (735 арк.)

Поделиться

10

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Пожалуйста, к какой сотне относился нас пункт  с. Дівички Переяславського полку в 1750 году

Поделиться

11

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

D_i_V_a пишет:

Пожалуйста, к какой сотне относился нас пункт  с. Дівички Переяславського полку в 1750 году

село Дівички Переяславська Перша сотня Переяславський полк

Джерело:      Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України 50-х років XVIII ст.     mirknig.com/2013/03/25/admnstrat … ii-st.html

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

12 (02-12-2014 20:25:29 отредактировано parus)

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Переяславский полк 1784 г.

Часть 1

                    Именной список о казаках полку Переясловского (оторвано) шесты эскадронов, действительно служащих [и] [по]читающихся в домах своих хозяевами.
                1784 году, декабря 26 дня

+ открыть текст

Имена и прозвания козаков служащих и в домах своих почитающихся хозяевамы.число людейИмена и прозвания козаков служащих и в домах своих почитающихся хозяевамы.число людей
Первого эскадронаСакий Феник1
Иван Кроха1Потап Зуб1
Семен Скочко1Опанас Коркач1
Лукян Вакула1Клим Зуб1
Алексей Трещик1Кирило Садовый1
Яким Падалка1Иван Сакало1
Микола Омелян1Михайло Брачик1
Аврам Козаченко1Иван Швайка1
Федор Пилипенко1Федор Сподян1
Матвей Ярмоленко1Самойло Стоян1
Есип Кириченко1Клим Гриценко1
Денис Ева1Никита Тищенко1
Леонтый Грекало1Кирило Гордеенко1
Степан Хижняк1Кондрат Колесниченко1
Грицко Барабаш1Яков Вакуленко1
Василь Ещенко1Никон Николаенко1
Андрей Гринец1Клим Горпинич1
Иван Шульга1Мартин Кузменко1
Ничипор Легкий1Семен Ломака1
Леонтый Борщевский1Никита Сова1
Корней Волошин1Яков Лисенко1
Улас Шрамко1Федор Красножон1
Артем Смелий1Данило Щербына1
Демид Андрусенко1Карпо Кошель1
Савка Задорожней1
Петро Сахно1Пантелимон Малуш1
Антон Дубына1Андрей Середа1
Иван Таран1Матвей Дубрак1
Хорко Дяченко1Гаврило Труба1
Андрей Колос1Константин Майборода1
Василь Савченко1Яков Плющ1
Мирон Коркач1Иван Басай1
Итого55Григорий Вовк1
Второго эскадронаИван Игнатенко1
Лукян Денба1Иван Блажко1
Иван Петренко1Никон Ворвикишка1
Иван Павлюк1Прокоп Ворвикишка1
Григорий Вертипорох1Трофим Калин1
Прокоп Нестеренко1Конон Корнеенко1
Алексей Гайченко1Ефим Матвеенко1
Иван Омелченко1Иван Бардак1
Григорий Тригуб1Демян Поддубный1
Осип Петренко1Филип Труба1
Кондрат Кулик1Итого39
Яков Лозин1Третьего эскадрона
Григорий Тищенко1Сава Дордей1
Иван Голубничий1Петро Величко1
Григорий Иванец1Иван Пищик1
Алексей Шарафан1Демид Доброштан1
Андрей Коцюба1Яков Олексенко1
Емелиян Довбыш1Сава Кулинич1
Матвей Смусь1Федор Кепка1
Иван Тарапон1Иван Собко1
Алексей Кисель1Яков Рябошлик1
Василь Степаненко1
Андрей Чучупака1Игнат Манько1
Антон Ренда1Алексей Махонко1
Петро Воропай1Степан Шандра1
Сава Пилипенко1Кирило Харченко1
Степан Тарандушка1Степан Малишко1
Иван Скрипко1Есип Чеснейший1
Радион Сащенко1Иван Коломиец1
Демян Москоленко1Илия Костюк1
Данило Яковенко1Семен Костенко1
Иван Яременко1Илия Филоненко1
Парфен Палаш1Данило Паламаренко1
Петро Гриценко1Иван Исаенко1
Сидор Драш1Авакум Бышовец1
Петро Мармута1Кондрат Бей1
Ефим Брагинец1Петро Кириленко1
Омелко Боханец1Василь Цвелей1
Антон Сушко1Никита Коваленко1
Моисей Ганненко1Степан Лазко1
Степан Збразкий1Иуда Пушна1
Даныло Безпалий1Роман Глухенкий1
Фома Швидкий1Иван Науменко1
Никита Шпак1Герасим Вершина1
Василь Лисак1Иван Рудь1
Антон Тимошенко1Петро Порало1
Григорий Шевейко1Федор Ворона1
Никита Бойко1Семен Клименко1
Давид Шарата1Павло Семак1
Михайла Лебедь1Федор Близнюк1
Мойсей Пилипенко1Фома Третяк1
Андрей Свистелник1Евтух Довгий1
Есип Исай1
Федор Лоенко1Иван Бородавка1
Дорош Сидоренко1Мартин Руденко1
Иван Коваленко1Павло Оксен1
Иван же Коваленко1Аврам Роспутний1
Потап же Подобный1Иван Сапон1
Иван Заец1Прокоп Якуб1
Яким Хобта1Самойло Дубец1
Итого77Василь Полено1
Четвертого эскадронаОхрем Глушак1
Семен Горлушка1Гаврило Слезка1
Николай Бут1Панко Хмарский1
Яков Шашко1Гаврило Полено1
Парфен Мацко1Сава Солошенко1
Иван Горлушка1Аврам Костюченко1
Фома Полягушка1Остап Гармата1
Кирило Ященко1Гаврило Гордеенко1
Павло Кусий1Василь Гладкий1
Игнат Берко1Корней Пеший1
Никита Панченко1Омелко Красноок1
Алексей Кусый1Трохим Сергеенко1
Никита Фалей1Игнат Герасименко1
Зенко Носок1Семен Назимок1
Улас Космина1Павел Сухенко1
Омелко Глушак1Петро Белокринецкий1
Алексей Дяченко1Данило Чмир1
Прокоп Капран1Опанас Потоцкий1
Савка Тимошко1Савка Манферес1
Улас Халимон1Иван Бондар1
Остап Дяченко1Аврам Луневский1
Михайло Туровский1
Петро Могилевский1Опанас Ирлик1
Трохим Белокринецкий1Павло Бабич1
Гаврило Иванченко1Назар Самойленко1
Грицко Нагулка1Есип Лях1
Давид Галич1Алексей Маляревский1
Павло Самсон1Василь Джоролка1
Иван Бабак1Михайло Мукась1
Терешко Василец1Леонтый Запесочний1
Кирило Борзаковский1Андрей Пошиваной1
Матвей Журибеда1Улас Юрченко1
Степан Даценко1Илия Литвиненко1
Максим Коморный1Петро Заец1
Федор Лиман1Григорий Коробка1
Иван Занко1Итого94
Леонтый Ярош1Пятого эскадрона
Тимош Рябко1Максим Гордеенко1
Яков Головко1Улас Клименко1
Василь Сидоренко1Петро Харченко1
Матвей Плюта1Андрей Лихота1
Есип Лепеха1Трофим Шамшур1
Ничипор Шаповал1Степан Пархоменко1
Андрей Авраменко1Степан Дяченко1
Кондрат Пугач1Денис Шило1
Ефим Величко1Алексей Бобровник1
Козма Величко1Василь Бятец1
Игнат Величко1Артем Мудрак1
Кондрат Пирский1Федор Язловецкий1
Иван Величко1Федор Максютенко1
Остап Басан1
Ониско Масенко1
Прокоп Титко1
Ефим Стрелец1Трофим Гопкало1
Данило Недранец1Алексей Макаренко1
Матвей Гринченко1Петро Поладко1
Каленик Шевченко1Моисей Коломиец1
Онуфрей Биркал1Ефим Буряк1
Павло Дениско1Матвей Парфиненко1
Назар Федорченко1Пилип Васко1
Тарас Мироненко1Евсей Бабак1
Иван Ярмак1Иван Ланецкий1
Левко Дериболот1Назар Кондратенко1
Иван Куделя1Артем Шулга1
Иосиф Мишко1Софроний Митрофан1
Сидор Дарда1Федор Богуш1
Гаврило Дулай1Иван Лукяненко1
Иван Чеховский1Мойсей Савенко1
Кондрат Чорноуско1Никита Скоромец1
Григорий Пустовойт1Алексей Кочколда1
Ярмола Илляшенко1Марко Падалка1
Иван Колодей1Степан Коваленко1
Алексей Печка1Петро Карпенко1
Петро Дикий1Гаврило Дмитренко1
Трохим Немирский1Федор Чобетко1
Афанасий Колесник1Онуфрей Рудешко1
Степан Семенюк1Яким Роздобудко1
Клим Олексенко1Иван Логвин1
Иван Василенко1Грицко Ефименко1
Евстафий Карман1Михайло Касяненко1
Лукьян Ващенко1Иван Мартиненко1
Гаврило Коломиец1Федор Бараннык1
Василь Пилипенко1Мойсей Сошка1
Денис Дарда1
Иван Самоквет1Павло Пирог1
Иван Колга1Кирило Шастун1
Иосип Шевель1Василь Климец1
Грицко Пловко1Семен Кахно1
Демид Трохимец1Федор Овсеенко1
Федор Юрко1Максим Коновал1
Семен Коцюба1Степан Бойко1
Федор Ведмедь1Максим Федко1
Федор же Ведмедь1Антон Придатко1
Ефим Крамаренко1Денис Зеннык1
Иван Парей1Игнат Шафорост1
Федор Ещенко1Иван Черпак1
Герасим Триполец1Иван Гордеенко1
Антон Чепель1Гаврило Луценко1
Алексей Бурдун1Василь Шапочник1
Семен Яровий1Василь Гарасименко (так в тексте)1
Матвей Прокопенко1Мойсей Дон1
Омелко Очеретко1Василь Гаврилко1
Лазор Журба1Иван Назаренко1
Иван Данжа1Иван Нода1
Данило Дузь1Пилип Кармаза1
Кирило Левон1Павло Олешко1
Федор Уласенко1Григорий Шепета1
Иван Гудим1Иван Строкач1
Трофим Слепец1Герасим Терещенко1
Семен Дорошенко1Семен Новохат1
Федор Гамза1Никита Удод1
Павло Недождей1Федор Кубрак1
Семен Гудим1Григорий Олексенко1
Андрей Василенко1
Итого133
Шестого эскадронаМаксим Василенко1
Борис Лябах1Марко Ладан1
Мойсей Киян1Василь Демяненко1
Иван Дорошенко1Василь Цверкун1
Яким Клок1Василь Середа1
Павло Панюта1Михайло Лисенко1
Игнат Каменский1Корней Крайней1
Иван Корноух1Демян Шкарбута1
Леонтий Палагута1Андрей Макаренко1
Василь Хотян1Иван Пасечник1
Иван Омелченко1Василь Белец1
Федор Лесик1Степан Мереба1
Алексей Аврамич1Демян Карацим1
Иван Кузменко1Артем Бабич1
Есип Семененко1Семен Дудка1
Леонтый Серополь1Михайло Гаминин1
Семен Лаврик1Павел Авраменко1
Иван Волошин1Федор Науменко1
Григорий Сич1Андрей Беда1
Аврам Данилченко1Федор Мойса1
Павло Кравченко1Петро Халецкий1
Яким Мазура1Яков Дворный1
Григорий Лесенко1Яков Шиш1
Гаврило Шут1Василь Резун1
Михайло Болелий1Денис Неприворотный1
Леонтый Педоренко1Кирило Журавел1
Давид Синелник1Тимофей Ляхович1
Федор Белоуско1
Дмитро Лелюх1Иван Калачник1
Улас Паламаренко1Василь Кривко1
Петро Штока1Леонтий Собко1
Дорош Танский1Лукян Пластун1
Яким Радков1Семен Богуш1
Марко Сахно1Василь Редка1
Григорий Гармаш1Степан Михно1
Игнат Кутовый1Итого71
Григорий Сидоренко1А всего в шесты эскадронах469
Степан Тимошенко1
Полковый командир бунчуковый товарищ Михайла Юзефович
Именной список о казаках полку Переяславского (оторвано) …надцяти сотен, оставшихся от укомплектования эскадронов (оторвано), действительно служащих и почитающихся в дома[х](оторвано) своих хозяевами. Учинен 1784 году, де[ка]бра “26”дня
Имена и прозвания козаков служащих и в домах своих почитающихся хозяевами.число людейИмена и прозвания козаков служащих и в домах своих почитающихся хозяевамы.число людей
Сотне перво[й]полковойПавло Дзюба1
Марко Белик1Денис Бублик1
Панко Тимошенко1Кирило Целий1
Яков Гавриленко1Григорий Левченко1
Игнат Сластен1Евстафий Пренич1
Терентий Бойко1Степан Левченко1
Остап Слюсар1Марко Губарь1
Григорий Петренко1Никита Галенко1
Иван Панченко1Фома Стас1
Ефим Лапа1Кирило Воловик1
Иван Хобта1Мартин Яременко1
Андрей Ливогляд1Василь Шамшур1
Иван Ревут1Грицко Никон1
Федор Корзун1Дмитро Калич1
Грицко Розлач1Иван Довгопол1
Федор Щока1Василь Сироцкий1
Семен Ефименко1Ничипор Костюк1
Леско Ждан1Дмитро Плакса1
Самойло Петрик1Данило Бейко1
Трохим Забузкий1Петро Воловик1
Павел Тернавский1Иван Савеско1
Иван Горпинченко1Роман Живогляд1
Прохор Романенко1Грицко Бугай1
Степан Головка1
Степан Пригода1
Прохор Крошка1Игнат Голота1
Козма Бабенко1Сергей Шовкошитний1
Антон Василенко1Фома Товкач1
Итого50Мойсей Печеник1
Сотне второ[й] полковойГордей Яловий1
Яков Ковбасенко1Игнат Науменко1
Осип Лесенко1Павло Николаенко1
Яков Цивенский1Роман Брайло1
Степан Корноух1Петро Бороден1
Давид Мартишко1Василь Тарасенко1
Павло Маляр1Данило Довгий1
Грицко Найденко1Парфен Миненко1
Грицко Чорнозуб1Клим Гуцак1
Кирило Дейнека1Грицко Даценко1
Владимер Курило1Грицко Синица1
Максим Довгий1Степан Близнюк1
Максим Гарасименко (так в тексте)1Ермолай Сердюк1
Иван Соломка1Федор Павленко1
Семен Кучеренко1Степан Кузмич1
Яков Сиволап1Мойсей Повчун1
Демян Диба1Касян Хавер1
Карпо Мищенко1Грицко Закалюжний1
Василь Лавро1Роман Дрозд1
Яким Дрозд1Степан Стеценко1
Гаврило Иванченко1Игнат Потупа1
Иван Ерченко1Гаврило Мокронос1
Никита Карпенко1Онопрей Тупик1
Конон Галушка1Федор Шепель1
Сава Сироид1Никита Бражник1
Иван Максименко1Дорош Оплачко1
Семен Марченко1Итого56
Сотне трето[й] полковойГригорий Довгий1
Николай Гордеенко1Василь Тихий1
Алексей Панченко1Осип Шандирин1
Иван Лепеха1Алексей Кривенко1
Емелиян Кухна1Сидор Позепа1
Алексей Степашко1Григорий Смачний1
Мойсей Сонко1Трофим Пластамак1
Сидор Костюк1Иван Таран1
Тимофей Опанасенко1Степан Редкоус1
Алексей Левченко1Василь Евтушенко1
Василь Заноз1Федор Гаращенко1
Марко Лепеха1Григорий Яременко1
Пантелимон Манойленко1Филип Усик1
Петро Боярка1Никита Луценка1
Иван Валко1Андрей Илленко1
Михайло Дребко1Яков Кубара1
Герасим Зайка1Михайло Мойсак1
Сидор Матвеенко1Иван Резник1
Семен Шульга1Трофим Миненко1
Павел Джун1Федор Красуль1
Яков Галичин1Максим Самойленко1
Иван Гаращенко1Гаврило Иващенко1
Ермолай Жук1Федор Свириденко1
Кондрат Самсон1Степан Богуш1
Кирило Бойко1Петро Илленко1
Василь Шендрик1Роман Волинский1
Яков Михайленко1Григорий Довгорук1
Гаврило Вчерашней1Никита Манко1
Григорий Жук1Семен Туней1
Михайло Луценко1Прокоп Цукало1
Онисим Розовека1Остап Аврамич1
Иван Василенко1Иван Ворона1
Павел Сидоренко1Афанасий Борец1
Федор Попович1Петро Дук1
Опанас Толочко1
…н(оборвано) Калита1Григорий Шмак1
Кондрат Калита1Иван Пагорелий1
Сидор Калита1Дмитро Микитенко1
Никифор Иващенко1Давид Илченко1
Марко Близнюк1Лазор Давиденко1
Семен Луценко1Демян Семидей1
Василь Кучура1Яков Молиш1
Григорий Панченко1Сава Касян1
Никифор Боярка1Иван Рубан1
Лаврентый Кравец1Марко Махнич1
Илия Хмель1Олифер Тулуб1
Филон Волошин1Андрей Отечко1
Филип Лазорович1Яков Мисан1
Леонтый Гарбуда1Григорий Науменко1
Павел Щербына1Федор Неирко1
Кондрат Гоярин1Степан Удод1
Семен Волошин1Трофим Филоненко1
Яков Сердюк1Иван Андрушко1
Данило Касян1Пилип Бойко1
Федор Барабаш1Иван Яковенко1
Иван Бобровник1Андрей Герасименко1
Кондрат Богуш1Кирило Боярин1
Итого90Андрей Бузницкий1
Сотни ТерехтемировскойИтого31
Иван Тарасенко1Сотне Воронковской
Сидор Мотюк1Максим Бобровник1
Потап Черевко1Михайло Лебедь1
Корней Забияко1Кирило Петренко1
Григорий Холява1Грицко Коновал1
Иван Помолях1Есип Исай1
Мойсей Пищик1Василь Мамайсур1
Иван Савенко1Ярема Гладкий1
Никола Федко1
Пилип Рук1Козма Шевченко1
Павло Радко1Антон Поцрок1
Андрей Ращенко1Опанас Бунчук1
Иван Неня1Федор Бобровник1
Иван Черпак1Сава Мирон1
Есип Братус1Иван Кононенко1
Данило Попович1Зенко Черниш1
Сергей Дримлюга1Артем Бедей1
Омелко Голуб1Герасим Тимошенко1
Грицко Дяченко1Итого51
Аврам Косинский1Сотне Баришовской
Грицко Гасенко1Герасим Глитень1
Гаврило Опришко1Костантин Градель1
Грицко Гапон1Кирило Корноух1
Артем Ситник1Павло Довбенко1
Антон Панченко1Семен Лисенко1
Максим Фесенко1Прокоп Коваленко1
Максим Тимошенко1Ярош Зекий1
Яким Бойко1Опанас Товкач1
Федор Бабич1Лукян Пушня1
Клим Онищенко1Захарий Московка1
Давид Манович1Лаврен Лихацкий1
Тимош Ярош1Иван Себта1
Михайло Щербак1Иван Сушко1
Иван Андрущенко1Петро Масюк1
Федор Смоляр1Есип Петрусенко1
Иван Мисник1Андрей Рихлик1
Петро Говоруха1Василь Деркач1
Федор Глущенко1Федор Карпенко1
Степан Лемза1Гаврило Билмач1
Иван Карпенко1Итого19
Иван Давиденко1
Иван Рябко1
Данило Гузей1
Сотне БерезанскойТимош Волошин1
Клим Каган1Дмитро Зубенко1
Кондрат Терех1Фома Кулеш1
Грицко Бакуменко1Архип Кисель1
Алексей Лухтай1Герасим Куриленко1
Конон Танич1Прокоп Евтух1
Гаврило Журба1Терешко Омелян1
Данило Тимченко1Иван Костюк1
Грицко Ветряк1Павло Зубенко1
Иван Илляшенко1Андрей Антоненко1
Степан Чобетко1Тарас Петренко1
Петро Костенко1Улас Тоцкий1
Иван Ефименко1Степан Петренко1
Савка Лисъвец1Ничипор Гирман1
Гаврило Пекуль1Семен Тоцкий1
Михайло Роздобудко1Максим Грижа1
Яков Бородиня1Лукян Онучко1
Иван Волошин1Михайло Крутко1
Кирило Охременко1Грицко Голюнка1
Трохим Дмитренко1Мойсей Бутко1
Артем Пархоменко1Михайло Каранда1
Петро Самоквет1Омелко Яценко1
Грицко Омелян1Харко Цис1
Василь Павленко1Грицко Бобошко1
Матвей Нечитайло1Сидор Яксун1
Иван Таратурка1Яков Мороз1
Михайло Курилко1Антон Мороз1
Иван Демченко1Мирон Журба1
Трохим Самоквет1Гаврило Сема1
Иван Дмитренко1Павло Голюнка1
Федор Яско1Гаврило Тарасенко1
Федор Василенко1Иван Павленко1
Василь Окова1Михайло Бей1
Семен Костюк1Максим Рунец1
Тимош Паливода1
Иван Стас1
Аврам Буряк1
Михайло Боровик1Семен Исай1
Улас Садковский1Грицко Бакуменко1
Иван Долина1Иван Левченко1
Василь Даниленко1Данило Бодня1
Степан Бурлака1Николай Яременко1
Максим Самойленко1Яким Попович1
Федор Ященко1Иван Андрох1
Грицко Кисель1Никита Булах1
Самойло Прийма1Трофим Поправка1
Иван Якименко1Грицко Кривошия1
Тимош Боровик1Улас Федюрка1
Максим Буряк1Филон Вишар1
Веремей Фастовец1Василь Корж1
Федор Боровик1Михайло Садковский1
Степан Комар1Василь Лазебний1
Ониско Харченко1Максим Крамаренко1
Омелко Сущенко1Кирило Барабаш1
Фома Зуенко1Каленик Жулай1
Карпо Андрейченко1Яков Моркотун1
Данило Бутенко1Леско Парей1
Федор Прийма1Юско Ющенко1
Федор Дмитренко1Юско Восколович1
Грийко Иллюшка1Ефим Яковлев1
Иван Сергеенко1Семен Сухомлин1
Сава Коломиец1Федор Орляка1
Павло Надточей1Итого128
Иван Корнета1
Павло Кисель1
Игнат Лукяненко1
Федор Касян1
Максим Бакуменко1
Игнат Бочечка1
Иван Игнатей1
Сотне БасанскойИван Серенко1
Андрей Луценко1Антон Рябченко1
Василь Луценко1Илко Онопреенко1
Ефим Сергеенко1Сергей Лиско1
Артем Щербак1Петро Заец1
Кондрат Лукяненко1Кондрат Горлушка1
Лазор Лукяненко1Демид Маслюк1
Кондрат Галич1Сава Карпухно1
Степан Мигитко1Наум Карпухно1
Иван Слезка1Алексей Сазон1
Иван Рудковский1Иван Головня1
Василь Сова1Итого43
Федор Иванецкий1Сотне Яготинской
Степан Сухенко1Андрей Клименко1
Иван Ювченко1Степан Клименко1
Иван Хилко1Максим Бурма1
Грицко Кравченко1Карпо Шийка1
Алексей Хмарский1Яков Клименко1
Дмитро Мигитка1Федор Юрченко1
Илко Сидоренко1Парфен Олиференко1
Андрей Головня1Матвей Охтень1
Петро Каваль1Иван Джурило1
Иван Кравченко1Петро Прокопенко1
Иван Лиска1Павло Бобир1
Грицко Бервицкий1Григорий Олиференко1
Степан Немчин1Никита Педоренко1
Игнат Московченко1Иван Гопкало1
Леонтый Белокринецкий1Осип Микитенко1
Павло Казачок1Прокоп Батрак1
Иван Чмир1Павло Тарасенко1
Иван Менжерес1Леонтий Дудченко1
Василь Красник1
Федор Безуглий1
Дорош Никитенко1Павло Дзюбенко1
Григорий Гриценко1Афанас Барабанец1
Федор Малишка1Лазор Рудак1
Данило Тыхий1Парфен Ильенко1
Тихон Маренецкий1Максим Вовк1
Иван Турукало1Иван Куц1
Григорий Крихно1Есип Прус1
Григорий Тарасенко1Григорий Кобзаренко1
Данило Оробей1Игнат Гопкало1
Карпо Антоненко1Иван Шамардак1
Гаврило Дворко1Василь Усик1
Федор Костенко1Яков Лашко1
Леонтый Гордеенко1Григорий Тарасевич1
Денис Сорока1Радион Розум1
Корней Бовтрук1Михайло Щербак1
Гордей Диба1Василь Зубченко1
Андрей Щербак1Итого65

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»  
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гуд[ко], Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец[ченко,чук],  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок[енко], Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник[ченко] , Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина

Поделиться

13 (02-12-2014 20:25:53 отредактировано parus)

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Переяславский полк 1784 г.

Часть 2

                    Именной список о казаках полку Переясловского (оторвано) шесты эскадронов, действительно служащих [и] [по]читающихся в домах своих хозяевами.
                1784 году, декабря 26 дня

+ открыть текст

Прокоп Чиргикало1Сотне Гелмязовской
Иван Лабунец1Павло Гармаш1
Прокоп Дзюба1Никита Палка1
Есип КрихноВасиль Васик1
Андрей НепорожнейКирило Могила1
Кирило Тимченко1Михайло Харченко1
Никита Непийвода1Степан Бутченко1
Петро Матвеенко1Петро Чепель1
Макар Калениченко1Роман Попович1
Степан Кирпа1Иван Грицак1
Марко Кириченко1Василь Линник1
Никифор Паламаренко1Денис Якан1
Фома Онищенко1
Ефим Кулиненко1
…(оборвано) Келеп1Иван Горбенко1
…цко(оборвано) Форостина1Федор Сакун1
Карней Семенец1Кондрат Тарасенко1
Степан Рева1Ониско Савецкий1
…м(оборвано) Козинец1Алексей Буденко1
Андрей Скреба1Грицко Микитенко1
Кирило Сидорец1Федор Гавриленко1
Григорий Левченко1Яков Карпенко1
Яким Чуйко1Яков Томика1
Роман Галуда1Артем Ищенко1
Ефим Матюх1Грицко Ядан1
Степан Левченко1Матвей Кейша1
Сава Гвоздик1Федор Макаренко1
Петро Деркач1Иван Сухина1
Дмитро Некоз1Федор Приймак1
Никита Яценко1Андрей Лобас1
Антон Яременко1Кондрат Падалка1
Сава Кучерявий1Савка Чорненко1
Ефим Кириченко1Савка Кролевец1
Василь Лобода1Опанас Щербак1
Федор Ярошенко1Игнат Некоз1
Федор Плетень1Семен Артеменко1
Иван Терех1Иван Вахнюк1
Иван Онопреенко1Михайло Копитко1
Сава Сидоренко1Иван Савенко1
Грицко Сакало1Данило Лесун1
Василь Олексеенко1Петро Лихогра1
Иван Олексеенко1Алексей Андрусенко1
Василь Бакум1Алексей Бут1
Дмитро Павленко1Демян Хамут1
Опанас Степанец1Иван Ищенко1
Козма Михайленко1Радион Брус1
Есип Головко1
Михайло Евтушенко1
Ничипор Кулик1
Остап Марченко1Сотне Кропивянской
Ничипор Савченко1Пилип Рубан1
Федор Дубенец1Иван Дзюбан1
Харко Зражевский1Трохим Кузменко1
Федор Онищенко1Федор Симон1
Герасим Иванченко1Федор Хрен1
Алексей Дубенец1Омелко Руденко1
Ярош Повленко1Пилип Кривобородко1
Федор Жидченко1Федор Кривенко1
Алексей Падалка1Левко Юрченко1
Данило Прохоренко1Герасим Наконечний1
Иван Белоха1Андрей Перепада1
Михайло Бурба1Демян Савченко1
Игнат Ярошенко1Василь Пугач1
Федор Сисоенко1Иван Глоба1
Итого93Яков Руденко1
Сотне ЗолотоношскойАлексей Киктенко1
Алексей Емец1Иван Пелех1
Роман Зубко1Самойло Говоруха1
Пантелимон Клименко1Михайло Даник1
Демян Чугай1Иван Зайка1
Козма Грицай1Иван Шевченко1
Михайло Свирид1Федор Овдеенко1
Иско Сеня1Петро Даниленко1
Иван Борботко1Григорий Калачник1
Фома Дудик1Яков Труба1
Иван Попович1Андрей Старук1
Григорий Шеремет1Прокоп Ещенко1
Иван Андреенко1Никола Бутенко1
Артем Костогриз1Мойсей Стоян1
Сава Смаелей1Марко Руденко1
Василь Пилипенко1Василь Гурин1
Роман Сопка1Иван Соколан1
Итого16Кирило Науменко1
Самойло Перемета1
Данило Гришко1
…м(оторвано) Кисель1Никита Корнейченко1
…о(оторвано) Талда1Иван Бабченко1
Артем Стеценко1Иван Гакус1
Федор Гладкий1Федор Ярошенко1
Василь Терещенко1Роман Паламаренко1
Василь Кириченко1Максим Сухомяс1
Федор Кучера1Демян Рева1
Грицко Гаркавенко1Иван Бутенко1
Иван Гурин1Ефим Таран1
Яков Панченко1Кирило Дорошенко1
Петро Луняха1Грицко Мелниченко1
Марко Шутенко1Гордей Король1
Павло Джулай1Степан Надточей1
Герасим Тарасенко1Ефим Тертичный1
Прокоп Июнь1Остап Черенко1
Яким Петраш1Остап Березняк1
Тимош Труш1Иван Оксаненко1
Грицко Шаповаленко1Фома Демченко1
Степан Прищепний1Омелко Фесенко1
Тарас Ковтун1Корней Гичко1
Пилип Маркобронь1Степан Хоруженко1
Павло Иванченко1Федор Мерочник1
Василь Симон1Василь Хименко1
Илляш Киктенко1Федор Савойско[й]1
Алексей Гладкий1Демян Булюк1
Левко Шкурка1Никола Шаповаленко1
Антон Илляшенко1Никита Лобода1
Козма Клочко1Артем Могила1
Игнат Коляда1Иван Леда1
Андрей Крот1Павло Лупина1
Данило Корнеенко1Грицко Давиденко1
Федор Логвин1Иван Пошиваник1
Андрей Труш1Яким Хоруженко1
Антон Рожко1Иван Даниленко1
Омелко Марченко1Сидор Кравченко1
Тихон Коройд1
Семен Зайка1Петро Суховей1
Герасим Литвиненко1Иван Онестратенко1
Мартин Сокотун1Степан Бондарь1
Савка Онищенко1Никита Кабан1
Никита Гурин1Карпо Уворвикишка1
Пилип Тимченко1Василь Кушка1
Герасим Труш1Федор Курилко1
Федор Бугай1Алексей Овдеенко1
Петро Гладкий1Никола Драй1
Павло Горбань1Яков Науменко1
Павло Зенченко1Яким Топчей1
Яким Топчей1Прохор Жейда1
Федор Бабенко1Онуфрей Синеоченко1
Семен Шут1Федор Кутняк1
Тарас Ядан1Иван Мацко1
Максим Науменко1Иван Будило1
Грицко Голиш1Матвей Харченко1
Василь Котолуп1Федор Доброскок1
Дмитро Голиш1Есип Павленко1
Иван Перемета1Алексей Дой1
Павло Пилипенко1Каленик Дворный1
Итого127Павло Савчук1
Сотне ИрклеевскойАндрей Даладан1
Иван Олексенко1Антон Романченко1
Игнат Самойленко1Степан Солоха1
Улас Севериненко1Семен Сабадаш1
Яков Степаненко1Грицко Дмитренко1
Никита Романенко1Грицко Танский1
Сидор Сененко1Тишко Велко1
Василь Мищенко1Федор Лазоренко1
Корней Кобилка1Никита Чепинога1
Яким Немченко1Никита Доля1
Мартин Авраменко1
Прокоп Чинбай1
Иван Безуглий1
Итого44
Сотне КаневскойГригорий Щипак1
Улиян Игнатенко1Артем Бут1
Матвей Панченко1Данило Кононенко1
Василь Пошиваник1Мойсей Каранда1
Кондрат Потапенко1Прокоп Веткаленко1
Улас Гаращенко1Данило Середа1
Василь Василенко1Алексей Брагинец1
Семен Радченко1Петро Хоменко1
Семен Ирлик1Петро Ширай1
Данило Бережка1Яков Илляшенко1
Прокоп Киктенко1Григорий Палей1
Андрей Лесовий1Яким Калюжний1
Гордей Яковенко1Никифор Артеменко1
Антон Пацюра1Арсен Коломиец1
Карпо Кулик1Михайло Михно1
Иван Стринжа1Федор Деденко1
Роман Собко1Михайло Яременко1
Сидор Тарасенко1Данило Белогляд1
Иван Бакай1Фома Сутула1
Арсен Трохименко1Итого51
Клим Носенко1Сотне Пещанской
Тимош Терещенко1Григорий Круц1
Никита Бакай1Марко Калко1
Филип Старученко1Есип Бонецкий1
Клим Крикушенко1Артем Бок1
Сава Юрченко1Григорий Романенко1
Алексей Карпенко1Клим Чайка1
Михайло Матюша1Яков Дахно1
Алексей Собко1Сидор Макаренко1
Алексей Прядка1Омелко Андреец1
Козма Самойленко1Данило Якименко1
Степан Емец1Давид Илленко1
Данило Журавель1


Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»  
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гуд[ко], Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец[ченко,чук],  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок[енко], Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник[ченко] , Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина

Поделиться

14 (16-01-2015 11:28:11 отредактировано о и)

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Прошу откликнуться. У кого есть книга Кривошея В.В. "Переясловский полк"?
Спасибо.

Поделиться

15

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Вот на OLX продают boyarka.ko.olx.ua/obyavlenie/v-k … 6c00bfa569

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.
Спасибо сказали: о и, Алёна2

Поделиться

16

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Повторюсь.
Прошу откликнуться. У кого есть книга Кривошея В.В. "Переясловский полк"?
Спасибо.

Поделиться

17

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

У меня есть, кто интересует?

Спасибо сказали: о и, Алёна2

Поделиться

18

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

о и пишет:

Прошу откликнуться. У кого есть книга Кривошея В.В. "Переясловский полк"?
Спасибо.

в мене також є. Що потрібно?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: о и, Алёна2

Поделиться

19

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

здравствуйте! кто может подсказать, к какой церкви была приписана в 1767 г. Слобода Лизогубова Яготинской сотни Переяславского полка ? с ув.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Поделиться

20

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Мотыжинский архив. Акты переяславского полка. XVII-XVIII в.  Тип. К.Н. Милевского Киев 1890 254 с. www.runivers.ru/lib/book8358/473869/
Бумаги «Мотыжинского архива» (м. Мотыжин Киевского уезда) разделены на две части. В первой помещены семейные бумаги Сулим (родословную Сулим см. на стр. 6 настоящего издания). Во второй – посторонние бумаги, но относящиеся к местам и лицам Переяславского казацкого полка, где Сулимы в продолжение всего XVIII века занимали первенствующее положение.
Бумаги первой части сборника являются дополнением к тем, которые были напечатаны в «Сулимовском архиве» (фамильные бумаги Сулим, Скорун и Войцеховичей XVII–XVIII в.) в Киеве в 1884 г. Тем не менее они заключают много интересных сведений для истории землевладения и семейных отношений. Некоторые бумаги имеют самостоятельное значение. Например, бумага (№ 41) по доносу Переяславской полковой старшины на своего полковника Семена Сулиму содержит много подробностей из истории местного управления в гетманской Малороссии. Первая часть сборника завершается выписками из перечневой книги актов на земельные владения Сулим.
Бумаги второй части заключают: сведения об участии Нежинского протопопа Адамовича и Переяславского полковника Дмитрашка-Раича в заговоре против гетмана Самойловича и о тех волнениях в народе, которыми сопровождалось низложение гетмана Самойловича; акты по истории городского управления; обширный документ о злоупотреблениях Барышевского сотника Лизакевича. В заключение напечатаны отрывки из генерального следствия о принадлежавших Сулимам селах.

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна2

Поделиться

21 (06-12-2015 19:34:20 отредактировано zviktor)

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Добрый день всем!

Прошу у знающих помощи. Очень интересует где (в каких фондах и делах архива) можно посмотреть записи о детях казацкой старшины Леплявской сотни, а именно интересуют казаки: ЗУБЧЕНКО [Зубковський] Ничипір [Никифор] Тимофійович, ЗУБЧЕНКО Максим Тимофійович и ЗУБЧЕНКО Григорій Тимофійович, биографии которых кратко упомянул В.М.Заруба. "Козацька старшина гетьманської України."

Я так понимаю, что нужно смотреть в исповедниках или ревизиях, только каких?? Буду признателен за любую помощь.

Ищу сведения о отце для Зубченко (Зубко) Ивана 1727 г.р. и Зубченко (Зубко) Василия 1732г.р., проживавших с 1763 г. в с.Серезлиевка (сейчас Анновка, Новоархангельский р-н Кировоградская обл.)

Поделиться

22

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Полк Переяславский.

Полковника действителного не определено,
Наказний полковник сотник Борисполский Стефан Афендик,
Обозного полкового не определено,
Семен Новакович судия полковий,
Карп Бурляй писарь полковий, от господина енерала майора Румянцова на место полкового писара Павла Черняховского, которий в Глухове держан за арестом.
Роман Юрченко асаул полковий, определен от господина енерала майора Румянцова.
Лука Василиевич асаул другий полковий, которий бил под арестом в Глухове.
Прокоп Парфенов хоружий, определен от господина енерала Румянцева.
Григорий Бартошевич атаман городовий,
Стефан Гаптаренко атаман другий,
Павел Дах асаул арматний,
Иван Многогрешний городничий,

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків Коритько, Гащенко, Шурига, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Жура, Порвенко, В'язовик, Білодід, Голиш, Стариченко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis
Спасибо сказали: Алёна, Т.В.2

Поделиться

23

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Покажчик до присяги (реєстру, компуту) Переяславського полку 1718 року (прізвища)

https://sites.google.com/view/registers … -%D0%B4-28

Гринько, Черкащів (с.Юсківці Сенчанські та Лохвицький повіт - с.Збур'ївка, Дніпровський повіт)
Власенко (с.Кардашинка, Дніпровський повіт)
Ткаченко, Кушнір  (с.Кізий Мис - острів Бакай, Херсонський повіт)
Рудий, Химич, Черватюк (с.Жван, Могилівський повіт)
Спасибо сказали: о и, VadShv, сергей-гродовка3

Поделиться

24

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Прошу помощи.Мои предки "БАРАННИК" из села СЕМЕНИВКА ,сотня Березанская.Возможно есть какие сведения о них.Поделитесь ,пожалуйста.

Поделиться

25

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

gmaslova49 пишет:

Мои предки "БАРАННИК" из села СЕМЕНИВКА ,сотня Березанская.

В присязі Переяславського полку 1718 року прізвище Баранник згадується.
https://sites.google.com/view/registers … -%D0%B4-28

ЦДІАК
cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_ … me_007.xml

ДАПО (Полтава)
Полтавська губернія
Полтавська єпархія
Архидияконо-Стефанівська церква, с. Семенівка Переяславського пов. с. Лелеки; х. Хмельовик (станом на 1902 р.)
Народження: 1847–1852: ф. 706, оп. 4, спр. 302; 1853–1858: ф. 706, оп. 4, спр. 329; 1859–1864: ф. 706, оп. 4, спр. 350
Шлюб: 1847–1852: ф. 706, оп. 4, спр. 302; 1853–1858: ф. 706, оп. 4, спр. 329; 1859–1864: ф. 706, оп. 4, спр. 350
Смерть: 1847–1852: ф. 706, оп. 4, спр. 302; 1853–1858: ф. 706, оп. 4, спр. 329; 1859–1864: ф. 706, оп. 4, спр. 350

стор. 672
undiasd.archives.gov.ua/doc/metr … s/mbv4.pdf

Гринько, Черкащів (с.Юсківці Сенчанські та Лохвицький повіт - с.Збур'ївка, Дніпровський повіт)
Власенко (с.Кардашинка, Дніпровський повіт)
Ткаченко, Кушнір  (с.Кізий Мис - острів Бакай, Херсонський повіт)
Рудий, Химич, Черватюк (с.Жван, Могилівський повіт)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

26

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

Сотники, курінні отамани і товариство сотень Переяславського полку у присязі 1676 р. [Російський державний архів давніх актів. – Ф.229. – Оп.2. – Спр.42. – 789 арк.,]
Виділені козаки, які у 1682 р. стали полковими старшинами, сотниками чи військовими товаришами

Іван Хрипуненко сотник Переяславський
Карп Грисенко сотник другий Переяславський

Гаврило Захарченко отаман курінний Максим Хоменко, Грицко Рева (?)
Тимуш Богомаз, Процик Кулженко, Грицько Зещенко (?), Федір Самойлович,
Мирун Гавришенко, Федір Кобилецький отаман курінний, Тимуш Сизоренко,  Гаврило Сизоренко, Сахно Прокопенко, Ярема Ничипоренко, Кіндрат Мелещенко, Герасим Колиненко, Яким Савенко, Сидір Ювхименко, Петро Романенко отаман курінний, Роман Романенко, Харко Романенко, Іван Карпенко, Гаврило Ісаєнко, Степан Носенко, Василь Хоменко, Мисько Севериненко, Левко Артюшенко, Яцько Матюшенко отаман: Сидір Гопкало,
Тарас Матюшенко, Юсько Скиба, Яків Пилипенко, Іван Удовиченко, Петро Милитченко, Олексій Пшеничка отаман, Васько Ланецький, Левко Щока, Проник Гарун, Іван Грищенко, Лук’ян Пилипенко, Іван Гладкий, Грицько Олещенко, Васько Черняхувський, Харко Яценко, Васько Мозирка, Кирик Дмитренко отаман, Остап Даниленко, Антун Хведоренко, Василь Кузьменко,
Мартин Говорушенко, Левко Нагурний, Лашко Сошновський, Іван Лащенко, Василь Шульга, Давид Ємченко отаман, Юсько Ємченко, Іван Євхименко, Демид Гриненко, Лесько Нерувний, Грицько Ляховченко, Васько Хоменко, Тимуш Ярмущенко, Євтух Хвесенко; Остап Володко отаман, Федір Полено, Кирило Житло (?), Василь Болозко, Хвесько Мищенко, Корній Луценко,
Михайло Шут, Савка Роменко, Левко Ющенко, Петро Андрєєнко; Лесько Мануйленко отаман, Лесько Романенко, Мисько Малюга, Матвій Мовчаненко, Артем Василенко, Опанас Яхненко.

Другої сотні переяславської отамани курінні і товариство Грицько Горкуша отаман, Іван Литовченко, Логвин Рокитненко, Андрій Калющенко, Іван Брекаленко, Омелько Силенко, Лесько Хвесенко отаман, Мойсей Харченко, Гнат Лавриченко, Гнат Гуляниченко, Іван Д(Ц)ибенко, Юсько Жученко, Дем’ян Онищенко, Олексій Романенко, Пархум Юненко; Яцько Костюченко отаман, Степан Бондаренко, Максим Лягомець, Юсько Голованенко отаман, Артюх Ємченко, Іван Костюченко, Данило Остапенко, Іван Демиденко, Ващенко Мойсей, Курило Погребний отаман, Андрій Лехненко, Іван Тимошенко, Андрій Юрченко, Хведір Хвесенко; Миско Чекмен отаман, Грицко Косиченко, Іван Жук, Лазар Сащенко, Карп Жунуєнко, Улас Ярмоленко, Павло Бут, Мойсей Саченко отаман, (…) Свириденко, Улас Іванович, Андрій Кривонус, Тарас Солоницький, Хома Купленник, Лесько Корноушенко отаман, Василь Глазун, Курило Шитик, Яцько Хведоренко, Степан Лосенко, Андрій Кошовий, Кіндрат Лутаненко отаман, Омел’ян Хвесенко, Хвесько Максименко, Степан Ігнатенко, Луцик Мануйленко, Іван Хуб (?) отаман, Лук’ян Дейнека, Фесько Москаленко, Іван Бабак, Павло Канівець, Іван Корнієнко отаман, Яцько Солонченко, Васько Носенко, Хведор Корноушенко, Хвесько Товкаченко, Лаврін Марченко, Кіндрат Защенко отаман, Мойсей Лемешенко, Андрій Павленко, Грицько Голубець, Роман Лисенко, Семен Мироненко, Максим Назаренко отаман, Федір Ярмоленко, Євхим Василенко, Семен Проценко, Іван Боршенко, Лаврін Скук отаман, Степан Кубрак, Грицько Чаяло, Іван Татарин, Андрій Мойсеєнко.
Хведір Ігнатенко сотник Березанський, Хвесько Василенко хорунжий, Степан Гавриленко отаман; товариство сотні тієї підписується: Антон Козлувський, Андрій Бакуменко, Процик Задорожний, Грицько Даниленко, Улас Грищенко, Грицько Невгад, Юско Воробьєнко, Тимуш Кириченко, Михайло Колотенко, Іван Гряк (?), Михайло Каранда, Іван Борович, Яцько
Лукашенко, Василь Моркотуненко, Левко Хведоренко.
Карп Ященко сотник Басанський, Василь Цурка, Андрій Нерада, Савка Матюшенко, Гришко Шаповаленко, Олексій Кучма, Ничипор Пляшенко хорунжий, Лаврін Лашко, Петро Басана, Дмитро Голюнка, Мартин Макаренко, Мисько Ананка
Іван Честнейший сотник Баришівський, Тимуш Дейнека отаман городо-
вий, Степан Яворський, Лесько Іваненко, Данило (…), Курило Бабич, Гаврило
Радченко, Степан Павлюк.
Трохим Поцар війт Баришівський
Василь Волочай сотник Бариспілський, Іван Шорсткий отаман, Хвесько Нехорошенко хорунжий, Василь Москалець, Іван Новакович, Лук’ян Гриненко, Опанас Губа, Іван Горкун, Опанас Ананченко, Хома Коптовський, Демко Сахненко, Грицько Голубничий, Грицько Бородко, Давид Борсученко, Павло Стетченко війт Бориспілський
Іван Дмитрович Берло сотник Воронківський, Вакула Тимченко, Роман Ус, Прокоп Кгрисенко, Степан Лисенко, Петро Манович, Яцько Бриленко, Іван Гриценко, Михайло Голуб, Сидір Бабка,
Кирило Іванович Брайко, Михайло Пацюк, Кирило (…).
Іван Густченко сотник Леплявський, Іван Манкомеля, Лавр Лотиша (?),
Семен Юхименко, Іван Полещенко, Ілля Василенко, Федір Кужель, Грицько Потапенко, Лесько Демиденко, Іван Гулаченко.
Хведір Туранський сотник Бубновський, Жадан Пінчук хорунжий, Яцько Котляр отаман городовий, Савка Коноваленко, Хурс Сторенко, Матфей Лисиця, Михайло Богданенко, Богдан Омел’яненко, Іван Колодеєнко.
Левко Іванович сотник Домонтівський, Кирик Дахненко хорунжий, Дмитро Лапко, Іван Наливайко, Дмитро Шуменко, Шкода, Курило Волошиненко, Дахно Жидченко, Карп Омельченко, (…) Щербина.
Хвесько Шкрябко сотник Піщанський, Андрій Костенко, Івашко Костенко,
Яким Шулган, Васько Скоробагатко, Лесько Шурейбалка (?), Ілля Грищенко,
Охрім Вакуленко, Тимуш Передерій.
Хилько Побиванець сотник Золотоніський, Корній Янголенко, Хвесько Голодня, Василь Перетятько, Хвесько Кушніренко, Степан Орандарчик, Улас Мацюшенко, Грицько Зеленчук, Тимуш Степанов, Олешко Джулай, Яруш Ляховченко, Михайло Фезанко.
Лук’ян Демченко сотник Кропивенський, Хвесько Кусюра хорунжий, Васько Грихненко отаман городовий, Василь Талденко, Харко Євсюченко, Остап Опанасенко, Юсько Динисенко, Лесько Тарасенко, Павло Тимченко, Хвесько Яковенко, Нестор Артюшенко.
Грицько Рубан сотник Іркліївський Кирик Батрак отаман городовий Грицько Буша, Андрушко Буша, Грицько Бут, Роман Воропай, Яків Потапенко, Савка Ярмоленко, Яків Петренко, Терешко Буша, Пилип Андрущенко.
Лук’ян Єменьченко сотник Гельмязівський, Тимуш Зуй отаман городовий, Хведір Ісаєнко, Каленик Михайленко, Андрій Якубенко, Максим Якубенко, Павло Бараненко, Богдан Ємченко.

Урядники Переяславського полку за присягами 1676 і 1682 рр.
1676
Полковник - Войца Сербин (в.т. у 1682)
Обозний полковий - Олефір Максимович (в.т. у 1682)
Суддя полковий - Семен Кульженко
Писар полковий - Леонтій Папкевич
Осавул полковий - Іван Мироненко (в.т. у 1682)
Хорунжий полковий - Роман Забара
Полковник Канівський - Іван Кгурський (в.т. у 1682)
отаман городовий Переяславський - Грицько Рубан
війт Переяславський - Кирило Савонович
Сотник переясл. полковий - Іван Хрипуненко
Сотник переясл. полковий другий - Карп Грисенко
Сотник Березанський - Федір Ігнатенко
Сотник Басанський - Карпо Ященко
Сотник Баришівський - Іван Честнейший
Сотник Бориспільський - Василь Волочай
Сотник Воронківський - Іван Дмитрович Берло
Сотник Леплявський - Іван Густченко
Сотник Бубнівський - Федір Туранський
Сотник Домонтівський - Левко Іванович
Сотник Піщанський - Хвесько Шкрябко
Сотник Золотоніський - Хилко Побиванець
Сотник Кропивенський - Лук’ян Демченко
Сотник Іркліївський - Грицько Рубан
Сотник Гельмязівський - Лук’ян Єменьченко
Сотник Яготинський - сотня не виділена з другої полкової
Сотник Терехтимирівський - Семен Лесенко

1682
Полковник - Леонтій Артемович Полуботок
Обозний полковий - Іван Гулак
Суддя полковий - Семен Кульженко
Писар полковий - Леонтій Папкевич
Осавул полковий - Прокіп Кульженко
Хорунжий полковий -  -
Полковник Канівський -  -
отаман городовий Переяславський - Максим Хоменко
війт Переяславський - Іван Іванович Волкушин
Сотник переясл. полковий - Мирон Гавришенко
Сотник переясл. полковий другий - Мойсей Саченко
Сотник Березанський - Дем’ян Безбородченко
Сотник Басанський - Григорій Дем’янович
Сотник Баришівський - Михайло Микиєвський
Сотник Бориспільський - Федір Філонович
Сотник Воронківський - Іван Берло
Сотник Леплявський -   -
Сотник Бубнівський - Іван Каневець
Сотник Домонтівський - Тодрашко Волошин
Сотник Піщанський - Федір Шкрябко
Сотник Золотоніський - Іван Степанович, Корній Іванович
Сотник Кропивенський - Стефан Дробницький
Сотник Іркліївський - Григорій Рубан
Сотник Гельмязівський - Федір Кобелецький
Сотник Яготинський - Іван Литовченко
Сотник Терехтимирівський - Семен Лесенко


Кривошея Ір.І. Неурядова старшина та урядники Переяславського полку за присягами 1676 і 1682 рр.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Vlad S., SVKM de L, Relic hunter, Алёна, GRYN5

Поделиться

27

Re: Переяславский полк (общие вопросы)

......


Проте виявилося, що одна з ревізій полку випадала з поля зору дослідників. Вона була записана в описі №3 фонду №51 ЦДІАУК спочатку як ревізія Полтавського полку, а потім як ревізія Київського полку 1750 року. Насправді це гарно збережена ревізія 1750 року Переяславського полку (не збереглись лише відомості Леплявської сотні)

.........

Адаменко Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Стовпяги Терехтемирівської сотні.
Берло Іван – бунчуковий товариш, мав у Воронкові Переяславського полку 5 підсусідків посполитих кінних і 5 піших, в д. Жеребятині 2 кінних та 1 пішого, власний житловий двір і шинок у Воронкові, а також 5 дворів найманих людей, приїжджий двір та шинок у с. Рогозова та 5 дворів найманих людей, приїжджий двір у с. Старому, приїжджий двір у д. Жеребятин.
Бондаренко Михайло – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Золотоноші.
Борковський – бунчуковий товариш, мав двір приїжджий у с. Козацьке Басанської сотні.
Бурляй – значковий товариш Переяславського полку, мав приїжджий двір у с. Ничипорівка
Яготинської сотні.
Бурма Пилип – значковий товариш Переяславського полку мав житловий двір при його хуторі в Яготинській сотні.
Бутович – бунчуковий товариш, мав у Яготинській сотні в с. Черевки посполитих 5 дворів малоґрунтових на 5 хат, 8 бездвірних хат убогих, всього 5 дворів, 13 хат та 2 двори служителів.
Вакулович Аврам – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Вакулович Василь – значковий товариш Переяславського полку, мав у Борисполі двір житловий.
Вакулович Михайло – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Дем’янинці першої полкової сотні житловий двір.
Василенко Йосип – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Дем’янинці першої полкової сотні двір.
Вертипорох Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір у с. Богданові Гельмязовської сотні.
Волошин Яким – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Ветово Березанської сотні.
Гаврилов Михайло – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Пологи-Яненки другої полкової сотні.
Гвоздик Лаврентій – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір у с. Сосновій Яготинської сотні, його дружина Марина мала у Переяславі 1 двір підсусідків піших.
Горленко Петро – бунчуковий товариш мав у Яготинській сотні в хуторі Петрівці посполитих підсусідків 2 двори на 4 хати убогих і 4 хати бездвірних, всього 2 двори, 8 хат, 7 піших, 5 дворів служителів; у д. Гланишів першої полкової переяславської сотні 3 двори убогих посполитих на 3 хати та 1 бездвірну хату.
Гринь Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Даниленко Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Усовці Басанської сотні двір житловий.
Дараган Юхим – бунчуковий товариш, мав у с. Глибоке Воронківської сотні приїжджий двір, 21 двір убогих посполитих, шинок у Воронкові.
Дем’янович Федір – бунчуковий товариш, мав у Яготинській сотні в с. Безуглівка підсусідків посполитих 3 двори на 3 хати убогих, 1 тяглий і 5 піших та у Баришівці двір житловий.
Демешко Герасим – бунчуковий товариш, мав приїжджий двір, 2 шинки, 32 двори найманих людей та 2 хати для служителів у Басані. Разом з Денисом мав володіння у Басані: посполитих 3 двори на 8 хат малоґрунтових, 37 дворів на 43 хати убогих, 65 бездвірних, всього 40 дворів, 116 хат.
Демешко Денис – бунчуковий товариш, мав у Басані 5 шинків, 32 двори найманих людей, приїжджий двір та підсусідків 6 піших. Разом з Герасимом мали володіння у Басані посполитих 3 двори на 8 хат малоґрунтових, 37 дворів на 43 хати убогих, 65 бездвірних, всього 40 дворів, 116 хат.
Демченки Мойсей та Іван – значкові товариші Переяславського полку, мали двір житловий у с. Деньги в Кропивенській сотні, ще з одним Іваном Демченком утрьох володіли хутором над р. Ірклієм на 4 хати, в якому самі й жили. Мойсей окремо мав у с. Деньги Кропивенської сотні 2 піших підсусідки.
Дем’янович Федір – бунчуковий товариш, мав житловий двір спільний з Гнатом Савескулом у с. Безуглівка Яготинської сотні.
Деркач Андрій – бунчуковий товариш, мав 1 пішого підсусідка посполитих у с. Слободка Бубнівської сотні та в с. Сушки його двір приїжджий, посполитих 5 дворів середньоґрунтових на 6 хат, 3 двори малоґрунтових на 3 хати, 8 дворів на 9 хат убогих, 3 хати бездвірних, всього 16 дворів, 21 хата. У сл. Томарівці мав житловий двір. Також його хутір при р. Золотоноші, в якому 3 двори найманих людей Золотоніської сотні .
Деркач Корній – померлий абшитований військовий товариш Переяславського полку, за ним записаний двір приїжджий у с. Мицалівка та хутір на р. Кропивна вдови його Ірини в Золотоніській сотні.
Деркаченко Семен – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Бубнові.
Джулай Яким – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Ірклієві .
Дивак Семен – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Недра Березанської сотні.
Дробницький Василь – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с.Деньги Кропивненської сотні та хутір над р. Ірклієм.
Дудченко Кирило – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Сеньковець Золотоніської сотні.
Думирашка-Райча Петро – померлий бунчуковий товариш, у Бакумівці в його дворі жив зять Олексій Канаровський. Вдова останнього Анастасія, на той час сотникова домонтівська Платковська, мала у с. Корніївка Березанської сотні 5 дворів посполитих 7 статті й 5 дворів посполитих 8 статті, у с. Паришкові 4 двори, при Бакумівці 4 підсусідки.
Думитрашка-Райча Іван – бунчуковий товариш, мав у Березанській сотні в с. Ветово посполитих 11 дворів на 12 хат убогих, в Бакумівці двір житловий та 6 піших підсусідків, при власному хуторі в Яготинській сотні приїжджий двір.
Дунін – померлий бунчуковий товариш, у 1750 при хуторі в Гельмязівській сотні за ним залишався приїжджий двір та 3 двори найманих.
Дуніновна Софія – вдова бунчукового товариша мала у Переяславі двір житловий та 2 піших підсусідка.
Забіла Захар – бунчуковий товариш, мав у с. Озеряни Басанської сотні приїжджий двір, 10 дворів найманих служителів, посполитих 2 двори на 3 хати малоґрунтових, 13 дворів на 17 хат убогих, 31 хату бездвірну. Всього 15 дворів, 51 хата. Його ж в с. Щаснівці житловий двір, хутір, 18 дворів найманих служителів, посполитих 3 двори на 5 хат малоґрунтових, 15 дворів на 21 хату убогих, 51 хата бездвірну. Всього 18 дворів, 61 хата.
Завойка Павло – значковий товариш Переяславського полку, мав підсусідків посполитих у Піщаній 2 піших та хутір над р. Ірклієм на 2 хати у Кропивенській сотні.
Загорулько Леонтій – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір у с. Сосновій Яготинської сотні.
Загорулько Яків – значковий товариш Переяславського полку, мав в Яготинській сотні в с.Сошникові 1 тяглого і 1 пішого підсусідка та двір житловий у с. Ветово Березанської сотні.
Затиркевич – бунчуковий товариш, мав у с. Морозівка Баришівської сотні 1 двір середньоґрунтових посполитих, 2 двори малоґрунтових, 6 дворів убогих, всього 9 дворів. Його ж у Березанській сотні в с. Недра посполитих 3 двори на 6 хат малоґрунтових, 21 двір на 26 хат убогих, всього 24 двори на 32 хати.
Звосколович Леонтій – значковий товариш Переяславського полку, мав шинок у Кропивній, разом з Іваном Восколовичем, теж значковим товаришем, володіли двором у с. Богодухівка.
Зеленський Василь – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Харківці першої полкової сотні житловий двір.
Зеленський Опанас – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Зощенко Гаврило – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Зуєвич – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір та шинок в с. Черевки Яготинської сотні.
Зуєвич Григорій – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Березані.
Зуєвич Яким – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Березані.
Іваненко – бунчуковий товариш, в його хуторі в Яготинській сотні 2 піших підсусідки, приїжджий двір та ще один хутір з приїжджим двором.
Іваненко Григорій – бунчуковий товариш, мав у с. Остролуччя Баришівської сотні двір житловий, посполитих 2 двори малоґрунтових, 76 дворів убогих на 100 хат, 2 бездвірних, всього 78 дворів на 105 хат та 1 двір служителя, двір житловий у с. Селище, шинок в с. Рудницькому. В Яготинській сотні в хуторі посполитих підсусідків 2 двори на 3 хати убогих і 4 хати бездвірних, всього 2 двори 7 хат, 2 піших.
Іваненко Михайло – бунчуковий товариш, мав у с. Остролуччя Баришівської сотні посполитих 2 двори на 7 хат середньоґрунтових посполитих, 4 двори на 8 хат малоґрунтових, 79 дворів на 102 хати убогих, всього 85 дворів на 118 хат та 1 двір служителя. У Золотоніській сотні при хуторі 4 кінних та 4 піших підсусідки, 4 двори найманих людей; при хуторі над Росошкою 5 кінних і 10 піших підсусідків посполитих. У Кропивенській сотні при хуторі Лебединському його 6 тяглих і 6 піших підсусідків.
Кандиба Петро – військовий товариш Переяславського полку, мав шинок, підсусідків 2 кінних і 3 піших у Піщаній, при хуторі його ж 4 двори найманих людей. У сотні Гельмязівській при хуторі “дворець” та 3 піших підсусідки.
Климович Григорій – значковий товариш Переяславського полку, мав у Басані приїжджий двір, житловий двір у с. Осівці.
Ковалевський Антон – військовий товариш Переяславського полку, мав у Переяславі власний житловий двір та 1 тяглого підсусідка, у першій полковій сотні в с. Войтівці 1 пішого підсусідка, в д. Мазюнках 1, 3 в с. Пристроми.
Козинченко Яків – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Ковтунові Золотоніської сотні.
Козловський Дмитро – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір у с. Лісняки Яготинської сотні.
Коник Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Циблі другої
полкової сотні.
Коник Сава – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Циблі другої
полкової сотні.
Копцевич Семен – військовий товариш у Переяславському полку, мав у Переяславі житловий двір при солодовні, ще один власний двір та 6 підсусідків тяглих і 18 піших, в с. Пристроми 1 двір убогих підсусідків посполитих (5 піших). Мав приїжджий двір у д. Гайшині. В другій полковій в с. Комарівка його власний приїжджий двір, 2 підсусідки тяглих і 2 піших, у с. Стовпяги Терехтемирівської сотні 1 тяглий підсусідок, в с. Козинці приїжджий двір та 1 піший підсусідок. Мав у Яготинській сотні в с.Полежаях двір приїжджий, 1 пішого підсусідка, в с. Дениси 2 тяглих і 2 піших, при його хуторі приїжджий двір.
Костенко Аврам – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Ковтунові Золотоніської сотні.
Костомаха Петро – значковий товариш Переяславського полку, мав у с.Морозівка Баришівської сотні 3 кінних і 2 піших підсусідки, також і в с. Мала Стариця.
Котляр Йосип – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Котляриха Євдокія – вдова значкового товариша Переяславського полку, мала двір житловий у Переяславі.
Лебідь Кіндрат – військовий товариш, мав у Баришівці двір житловий і 2 шинки, 3 двори найманих служителів, хату в д. Пасічки, в с. Рудницькому мав житловий двір при пасіках, у Яготинській сотні в хуторі Довженківському приїжджий двір і 4 піших підсусідки.
Лейбиха Олена – вдова значкового товариша мала у с. Сошникові першої полкової Переяславської сотні двір приїжджий.
Леонтій Петрович – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Каленики Гельмязівської сотні посполитих убогих 4 двори на 5 хат, в м. Гельмязові двір житловий та 2 кінних і 6 піших підсусідків; при його хуторі приїжджий двір, в с. Пристроми першої полкової 2 двори посполитих підсусідків. У с. Велика Каратуль другої полкової мав двір приїжджий та ще один в с. Комарівка.
Лизогуб Василь – бунчуковий товариш, мав у Яготинській сотні при хуторі Рокитне двір приїжджий, при ньому 5 дворів найманих людей, у с. Слободка Яготинської сотні 6 піших підсусідків посполитих.
Лизогуб Григорій – бунчуковий товариш Переяславського полку, мав приїжджий двір у с. Лісняки й 1 двір убогих підсусідків, в них 2 тяглих і 2 піших та при його хуторі Кононівському Яготинської сотні приїжджий двір.
Лизогуб Яків – бунчуковий товариш, мав у Яготинській сотні в с. Пирловці двір приїжджий, 11 дворів найманих людей та посполитих 18 дворів на 23 хати убогих і 11 хат бездвірних, всього 18 дворів, 34 хати, 1 двір служителів та в його хуторі власному приїжджий двір.
Макаровський Іван – померлий значковий товариш Переяславського полку. За ним по ревізії числився двір приїжджий у Золотоноші, 1 підсусідок і двір житловий, в якому жила його вдова Наталія у с. Драбівці, її ж хутір на р. Золотоноші Золотоніської сотні.
Максимович Григорій – абшитований бунчуковий товариш, мав у с. Мала Стариця Баришівської сотні житловий двір, посполитих 7 дворів убогих, всього 7 дворів на 8 хат.
Маленовський Олексій – бунчуковий товариш, мав у Переяславі 2 підсусідки піших, у с. Войтівці першої полкової Переяславської сотні 1 пішого підсусідка, житловий двір у с. Харківці, приїжджий у с. Дівички.
Манжак Федір – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий і шинок у Золотоноші, хутір на р. Згарь, в ньому 2 двори найманих людей.
Медовник Леонтій – значковий товариш Ніжинського полку, володів у с. Скопці першої полкової Переяславської сотні 1 двором підсусідків, посполитих 5 піших та приїжджим і шинковим дворами.
Мелещенко Мартин – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Дем’янинці першої полкової сотні двір.
Мехеда Семен – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір у с. Нехайки Гельмязовської сотні.
Мехеда Тимофій – значковий товариш, мав у Золотоніській сотні при хуторі на р. Кропивній 3 двори найманих людей та 1 пішого підсусідка та двір приїжджий у с. Мицалівка. Також його двір житловий с. Нехайки Гельмязовської сотні.
Мироненко Юхим – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Виповзки другої полкової сотні.
Михайловський Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Ветово Березанської сотні.
Мізин Андрій – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Ірклієві.
Моснецький (Мосцицький) Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі та двір приїжджий у с. Циблі другої полкової сотні.
Мосцицький Петро – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Циблі другої полкової сотні.
Неверовський Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий, шинок і 3 піших підсусідка у Золотоноші та 1 в с. Сеньковці, при хуторі на р. Золотоноші 2 кінних підсусідки та 8 дворів найманих людей.
Нестор Васильєв – абшитований значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у сл. Томарівці Бубновської сотні.
Новакович Федір – значковий товариш Переяславського полку, мав у Борисполі двір житловий, 3 піших підсусідки, в с. Іванкові його приїжджий, 1 тяглий та 1 піший підсусідки, в с. Дудоркові приїжджий двір.
Опанас і Леонтій Федоровичі – значкові товариші Переяславського полку, мали двір житловий у Кропивній та хутір над Ірклієм на 2 хати.
Петраш Василь – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Кропивній, хутір над р. Ірклієм на 3 хати.
Печеник Павло – померлий значковий товариш Переяславського полку, за ним записаний двір житловий у с. Войнинці другої полкової сотні.
Половка Дмитро – значковий товариш Переяславського полку, мав у Яготинській сотні в с. Лісняки 3 тяглих і 1 пішого підсусідка.
Полуботок Василь – бунчуковий товариш, мав у Яготинській сотні в с. Коломийці посполитих 9 дворів на 13 хат убогих і 6 хат бездвірних, всього 9 дворів, 19 хат, 1 двір служителя. В хуторі Старому приїжджий двір та підсусідків 4 двори на 4 хати убогих, 4 піших, у сл. Ковалівці підсусідських 16 дворів на 18 хат, 7 піших. Володів приїжджим двором при млинах на р. Трубайлі в Терехтемирівській сотні, там же мав 2 тяглих і 8 піших підсусідків.
Прокопенко Федір – значковий товариш Переяславського полку, мав у Баришівці двір житловий і шинок.
Прохорович Антон – значковий товариш Переяславського полку, мав двір і підсусідків у с. Прохорівці Бубновської сотні, в Яготинській сотні на хуторі 5 піших підсусідків.
Прохорович Данило – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір при його хуторі в Яготинській сотні, при ньому 5 дворів найманих людей, мав двір і підсусідків 1 кінного та 1 пішого у с. Прохорівці Бубновської сотні. В с. Сушки його 1 піший підсусідок.
Прохорович Дмитро – бунчуковий товариш, мав двір житловий, 2 шинки та підсусідків 9 кінних і 7 піших у с. Прохорівці Бубновської, у Золотоніській сотні при хуторі на р. Кропивній 3 двори найманих людей та 2 кінних підсусідків.
Савенко Яким – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Кропивній.
Садковський Григорій – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Корніївка Березанської сотні.
Сакевич Олександр – померлий бунчуковий товариш, за ним ще записані посполиті в другій полковій Переяславській сотні в с. Козлові 1 двір малоґрунтових. Тут же мала приїжджий двір його вдова Катерина.
Свірський Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір у Гельмязові.
Сезченко Дорош – значковий товариш Переяславського полку, мав в Яготинській сотні в с. Войтівці двір житловий та 1 пішого підсусідка.
Сердюк Семен – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Синьоок Андрій – абшитований військовий товариш, мав у Золотоніській сотні при хуторі на р. Кропивній, в якому жив з синами, ще 3 двори найманих людей, 1 кінного та 3 піших підсусідків; ще його один хутір та 1 хата наймана.
Следзинські Леонтій, Петро і Яків – значкові товариші Переяславського полку, мали в Кропивній 1 тяглого і 4 піших підсусідка; Леонтія в с. Крупському 1тяглий і 4 піших підсусідки, хутір над р. Ірклій на 2 хати; Петра у с. Богодухові 2 піших підсусідки, а у с. Деньги двір приїжджий, і хутір над р. Ірклієм на 1 хату; Якова хутір над Ірклієм на 1 хату. Леонтію і Якову належав також двір житловий у Кропивній. Петру і Якову належали в Іркліївській сотні в с.Каневець посполитих 2
двори на 3 хати малоґрунтових, 4 двори на 6 хат та 2 піших підсусідки, Петро мав там двір житловий.
Стародуб Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Стародуб Іван – померлий значковий товариш Переяславського полку, його вдова мала у д. Мазюнках 1 пішого підсусідка.
Сулима Степан – померлий бунчуковий товариш, його син Олексій у с. Скопцях першої полкової мав 1 двір малоґрунтових посполитих, 8 убогих, 2 бездвірних хати, всього 9 волів, 17 хат та приїжджий двір.
Тарасевич – бунчуковий товариш Переяславського полку, мав хутір при р. Золотоноші, в якому 3 двори найманих людей та 1 пішого підсусідка в Золотоніській сотні.
Терлецький Сава – військовий товариш, мав двір житловий, посполитих малоґрунтових у с. Шабельники Піщанської сотні 1 двір на 2 хати, убогих 3 двори на 4 хати статті 7 та убогі 8 статті 4 двори 7 хат, 7 хат бездвірних – 14 сімей. В селі й двір його рідного брата Мойсея Терлецького власний житловий. Сава мав ще хутір, в якому було 3 двори найманих людей.
Тернавський Андрій – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Тимченко Матвій – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Воронкові.
Тимченко Семен – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Воронкові.
Томара Стефан – бунчуковий товариш, мав у Яготинській сотні в с. Войтівці посполитих 12 дворів на 14 хат убогих і 25 хат бездвірних, всього 12 дворів, 39 хат та 1 двір служителя. В с. Томарівка власний двір приїжджий та посполитих 3 двори на 9 хат малоґрунтових, 11 дворів на 12 хат убогих, 10 хат бездвірних, всього 14 дворів, 31 хата та 5 дворів служителів; в д. Семенівці приїжджий двір та посполитих 2 двори на 5 хат малоґрунтових, 10 дворів на 13 хат убогих і 14 хат бездвірних, всього 12 дворів, 32 хат та 4 двори служителів. У Кропивенській сотні в с. Богушкова Слободка посполитих 12 дворів на 15 хат убогих, 18 хат бездвірних, всього 12 дворів, 33 хати та 3 двори служителів. Мав посполитих у с. Слободка Бубнівської сотні: 3 двори середньоґрунтових на 4 хати, 5 дворів малоґрунтових на 6 хат, 6 дворів на 8 хат убогих, 3 хати бездвірних, всього 14 дворів (21 хата). В сл. Томарівці приїжджий двір та 6 дворів найманих людей. Також мав підсусідків посполитих у м. Домонтові малоґрунтових 3 двори на 4 хати, 1 тяглий і 5 піших. У Гельмязівській сотні в с. Каврай його двір житловий, 15 дворів найманих людей та посполитих підсусідків 8 кінних і 23 піших; в с. Підставки двір приїжджий, посполитих убогих 44 двора, 68 хат, 1 бездвірна; в с. Нехайки приїжджий двір та 15 дворів на 20 хат убогих посполитих; в Гельмязові 2 кінних підсусідки; при хуторі приїжджий двір та 3 двори найманих людей, 1 кінний і 4 піших
підсусідка. Мав у Піщанській сотні млини при Новій Греблі, приїжджий двір, 6 дворів найманих людей та підсусідків убогих 8 статті 9 ( 2 двори, 2 хати, 7 бездвірних).
Томара Федір – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у м. Домонтові та підсусідка посполитого 1 пішого.
Турчиновський Стефан – значковий товариш Переяславського полку, мав житловий двір при його хуторі Яготинської сотні та житловий двір у Березані.
Хандогій Сидір – значковий товариш Переяславського полку, мав у с. Красному Басанської сотні двір житловий.
Чернацький Кирило – померлий значковий товариш, за ним записаний двір житловий у с. Старому Бикові, в якому жив його син Олексій.
Чернявський Стефан – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Золотоноші.
Шаркевич Іван – військовий товариш Переяславського полку, мав двір приїжджий у с. Козинці Терехтемирівської сотні.
Щербина Іван – значковий товариш Переяславського полку, мав двір в с. Дем’янинці першої полкової сотні.
Юр’єв Антон – військовий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у Переяславі.
Яковенко Олексій – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Ковтунові Золотоніської сотні.
Ярошенко Прокіп – значковий товариш Переяславського полку, мав двір житловий у с. Слюзчина Слободка Золотоніської сотні.
Ярошенко Фесько – значковий товариш Переяславського полку, мав хутір при р. Кропивній, в якому жив, у Золотоніській сотні.

І.І.Кривошея. Невідома ревізія Переяславського полку як джерело до історії неурядової старшини.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: nfs79, VadShv, Vlad S., Алёна, сергей-гродовка, GRYN, Ivan7

Поделиться