1 (16-01-2017 20:35:52 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

БАЛУЙ- ВАРИ-ВЕДИ-ВЕРНИ-ВЕРТИ-, ВЕРШИ-ВИРВИ- ГНИ- ГОЛИ-ГОНИ-ГОРИ-ДАВИ-ДЕРИ-ЗАБИЙ-ЗАГНИ-ЗАГУБИ- ЗАДАВИ- ЗАПЛЮЙ-ЗАПРИ-ЗАСЯДЬ- ЗЛАМЫ- КАДИГРОБ КАПИНІС/КАПИНОС КОПАЙ- КРУТИ- КУЙ- КУПИ- ЛУПИ- МАЕШ РОДЫЧ МАЙ- МАХНИ- НАГНИ- НЕДАЙ- НЕЇЖ- НЕПИЙ- НЕСВЯТИ- НЭСОЛЫБОРЩ НЕЧУЙ- ПАЛИ- ПАРИПСА ПЕРЕБИЙ- ПЕРЕПНИ- ПІДІПРИ- ПОКИНЬ- ПОКОТЫ- ПОЛЫЙ- ПОПСУЙ- ПРОБЫЙ- ПРОДАЙ- ПРЫБЫЙ- ПРЯДИУС ПЭРЭВЭРНЫ- ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК ПЭРЭСКОЧ ПАНА РОЗДАЙ- РОЗМЫЙ- СВЯТИ- СКОЙ- СКОЛИ- СКОЧИ- СМАЛИ- СОЛОМАЙНОГА? СТРИЖИ- СТРІЛЯЙ- СТРОМО - ТОВЧИ - ТЯГНИ- УБИЙ- УМОЧЫ- ФАТАЙ- ХЛЕЩИ-ЦІДИ- ЧЕПИ-

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

667 (04-06-2017 14:54:33 отредактировано Balymba)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

(кулич можно было только разрезать ножом).

Звичаї часто протилежні. Колись в Карпатах паску (як і інші обрядові хліби) не можна було різати ножем, тільки "ломити". Може десь "дерти" використовувалось, як відповідник до "ламати"?
Ця традиція зараз збереглася щодо весільного короваю - молодий з молодою обдаровують ним весільних гостей, ламаючи руками, а не ріжучи ножем.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Gut

І-Р37/ Н
Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

668

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Точно пам'ятаю, що весільний коровай різали ножем. Різав дружко (староста) і під час різання співали:"Дружко коровай кроє, дружко коровай кроє,..............(забув), чорняві обоє! Гу-у!" Різали коровай перед обдаруванням. Потім дружко з свашкою клали на піднос або велику тарілку шмат короваю, шишку, дві чарки з горілкою, підносили черговому гостеві, називали його за шаблоном"Є в нашого молодого рідна тьотя...." і так далі.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba, Алёна2

Поделиться

669

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Товчигречка серед переселенців з Роменського пов. Полт. губ. у Таврійську губ. (4 род.) - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 07#p140007

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

670

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГАПО  Ф.987 Оп.1 Д.95  Приемная роспись рекрутам....1872 г.    Хорольский уезд  дер. Балбасовка
Л.32(О)   №93  запасной Алексий Иванов  Раздайбеда

Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

671

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Роздайбіда, було. Але й далі прошу повідомляти про знахідки, все піде на користь. Так, останнім часом мені здається, що такі прізвища найбільше поширені були саме на Полтавщині. Цікаво б було порівняти з січовими реєстрами, але що саме рівняти?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

672

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Гречкосій ?

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

673

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

nfs79, Це Ви на мене? smile Ні, я Сійгречка, а сьогодні був В'яжипомадор.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba, Алёна, tanosa3

Поделиться

674

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

smile
Жерибор ?

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

675 (15-06-2017 22:09:59 отредактировано nfs79)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Черноштан

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

676

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

nfs79, А де тут у Чорноштані дієслово? Жерибор треба подумати, що таке. Наче б і воно, але що таке "жерти бор"?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

677

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

nfs79"жерти бор"?

може Жери-бери?

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

678

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А Болибок звідси чи ні?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Bragida2

Поделиться

679

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Звідси, але треба до нього придивитись.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

680 (21-06-2017 13:01:21 отредактировано Bragida)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba пишет:

(кулич можно было только разрезать ножом).

Звичаї часто протилежні. Колись в Карпатах паску (як і інші обрядові хліби) не можна було різати ножем, тільки "ломити". Може десь "дерти" використовувалось, як відповідник до "ламати"?

шановні, про яке ламання хлібобулочних виробів ви торочите??  :o
здирання шкіри живцем - дуже давнє і поширене всюди у світі катування

... Гонту передали в руки польській шляхті для розправи. За вироком суду йому повинні були зідрати тринадцять пас шкіри зі спини, поступово відрубати руки, вуха, ніс, язик, виколоти очі тощо. Кара мала тривати 14 днів. На третій день Гонті відрубали голову і дальшу кару чинили на трупі.

Абу-Касима щосили
У обарінок скрутили,
Положили на поміст,—
Оттоді суддя сідає
І допроси починає.
...
Чи здурів, чи дуриш нас?
Зараз все признай для суду,
Бо як ні, то зараз буду
З шкіри в тебе дерти пас!

(с) Іван Франко - Абу-Касимові капці

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Ярематойсамий2

Поделиться

681

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr пишет:

А Болибок звідси чи ні?

якщо українське - звідси
якщо спотворене [кримсько]тататрське Бельбек - не звідси

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

682

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Так чому спотворене? украінізоване, бо як його украінізували, то воно стало українським, а яке було до того - то вже третє діло.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

683

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Звичайно, первинне походження цікаве, але з часом прізвища змінюються настільки, що вони стають "нашими" або сприймаються як іншого походження. Могло бути й наше, але Балиб-ок, Баляб-ок. В те, що Дерипаска - це "дерти паску" теж не вірю, "дерти пас" і в мене була така версія, і "дерти басом", але я пішов ще далі - це спотворене старе Дрібас, Дрібаско. Один із варіантів - Дроб'язко.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: nfs791

Поделиться

684 (21-06-2017 13:46:34 отредактировано Bragida)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

... очень часто попадаются козаки с прозвищем Дрибас с наиболее вероятным ударением на второй слог.
...
Вероятнее всего, "дрибасами" называли низких,мелких (дрібних) людей и не исключено - передвигающихся мелкими шагами, семенящих.

я більш прихильний до Дрібота́ння, -ня, с. Неразборчивая болтовня скороговоркой.

hrinchenko.com/slovar/znachenie- … show_point

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Ярематойсамий2

Поделиться

685

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А хіба на малих дітей, коли їх вчили ходити, держачи за руці, а вони рвалися й перебирали ніжками на місці або "бігли", не казали:"Дріботушки, дріботушечки! Отако, отако!"? А Дробот від чого? До речі, "дріб" - це ще й дрібна худоба, свійське птаство.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: nfs79, Алёна2

Поделиться

686

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Появився Кипибіда : http://forum.genoua.name/search.php?search_id=311282045

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Gut

І-Р37/ Н
Спасибо сказали: Bragida, kbg_dnepr2

Поделиться

687 (03-07-2017 17:41:40 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А Голифост http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=24642 це "голи хвіст" чи голий хвіст? Бо є ж Голиборода, і там це таки "голи борода".

А Голижінка про що? Бо є Голыженков...

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

688

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr пишет:

Ось які "давителі" є у сучасній Україні:


ДАВЫКОНЬ  - 15, всі в Маріуполі!

Вітаю, шановні!) одна з цих людей я! А всі інщі, це мої родичі.
Але нажаль, я геть нічогісенько не знаю про історію мого прізвища .. і запитати нема в кого, бо старше покоління вже немає в живих. Підкажіть, де і як шукати будь яку інформацію?

Спасибо сказали: nfs791

Поделиться

689 (06-07-2017 08:52:41 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Шановна пані Is_my_lova, вітаю Вас на форумі!

Я створила тему "Давиконь" http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 1#p141991, напишіть там все, що Вам відомо про найдальших предків (як звали, коли і де жили, сімейні перекази), а ми спробуємо всім загалом підказати, що з усім тим робити.
Ось як це роблю я http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=811

Багато порад про генеалогічний пошук тут http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=4083

Путівник по форуму тут http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=25468

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

690

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Валерий Зломинога возглавляет департамент правового обеспечения запорожского горсовета.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Т.В., Ярематойсамий3

Поделиться

691 (07-07-2017 22:21:45 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Шановна Is_my_lova ! Що можна сказати про походження прізвища Давикінь/Давиконь? Це звичайна, переважно українська, модель утворення прізвиськ, прізвищ, назв рослин (нечуйвітер...), пташок (крутиголовка, задерихвіст...). Нічого особливо гуморного я в таких прівищах та інших словах не бачу. Не вважаю їх, як деколи можна почути, "запорозькими" або "козацькими". Вони виникали скрізь і всюди по Україні, а найбільше на Подніпров'ї. На жаль, Ви не знаєте родинних переказів про походження прізвиська першого носія. Що таке "давити" й "кінь" ми добре знаємо, але за яку подію було прозвано предка тепер можна тільки фантазувати. Якби це діялося зараз, то перше, що спливає в голові, так можна було прозвати водія чималого транспорту, який наїхав на коня (дв роки тому у нас коні переходили автотрасу по переходу, а автобус збив кобилу - оце вам і Давикінь). Але у стародавні часи машин ще не було, а трапилась якась інша пригода - або господар туго запрягав коня (коней), або дійсно чимось та якось задавив коня, або це є насміх.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

692

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пане Яремо, а скопіюйте це ще й сюди http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 1#p141991, будь ласка!

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

693

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А Цибинога http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=24106 було?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

694

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А що таке "циби" ?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

695 (09-07-2017 07:16:44 отредактировано lora_39)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У нас в селі на хлоців з довгими ногами казали "цибатий" та на півнів також так називали. Мабуть це довгоногий перекладається.

Головко,Москаленко,(с.Березнеговатое ,Николаевская область)Мороз,(Новобогдановка,Николаевский район.Николаевская обл.)Стекольщиков,(Владимирская обл)Муранов,(Алтайский край,Крым)Бохон(Крым,Белорусь)
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

696

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тобто це не звідси, а з типу "Чорнобай" (Цибанога)

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

697

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Все так, прикм. цибатий, ім. циба - це довгоногий, високий. Але що таке "циби" у нашому випадку? Це наказова форма дієслова? Якого? Скоріше, ми маємо унікальний випадок, коли від "циба, цибатий" утворено прізвище даного типу, але такого дієслова нема. Другий варіант - це спотворене або якесь місцеве Чепинога.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: kbg_dnepr, nfs792

Поделиться

698 (23-07-2017 07:58:36 отредактировано lora_39)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А ще ми завжди нашого пса проганяли такою фразою,як "Циба в будку".Тоді цибатий-довгоногий.А циба по нашому регіону- пішов.

Головко,Москаленко,(с.Березнеговатое ,Николаевская область)Мороз,(Новобогдановка,Николаевский район.Николаевская обл.)Стекольщиков,(Владимирская обл)Муранов,(Алтайский край,Крым)Бохон(Крым,Белорусь)
Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr2

Поделиться

699

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Це не з тієї опери "циба'", бо тут і наголос інший. У нас казали "цібе'! (бодай би ти здох!) Ще могли казати "ціка'! цька!", але частіше, коли нацьковували.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

700

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

В нашей местности слово с ударением на первый слог.Сегодня нашла словарь : "Цибати, баю, єш, гл. Идти, шагать. Близько видати, далеко цибати. Ном. № 11423.Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. "

Головко,Москаленко,(с.Березнеговатое ,Николаевская область)Мороз,(Новобогдановка,Николаевский район.Николаевская обл.)Стекольщиков,(Владимирская обл)Муранов,(Алтайский край,Крым)Бохон(Крым,Белорусь)
Спасибо сказали: Т.В.1

Поделиться

701

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

lora_39 пишет:

В нашей местности слово с ударением на первый слог.

Тобто, у вас на собак кричали "ци'ба!", а не "цібе'!", як у нас і в УЛМ? У деяких кубанських російськомовних авторів є "тібо'!", але це здебільшого у лінійців (російськомовних кубанських козаків).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться