1

Тема: Старообрядцы и раскольники

Государевы описные малороссийские раскольнические слободы (ХVIII в.)


Монография посвящена поселениям русских старообрядцев, которые существовали на территории Малороссии в XVIII в., т.н. Стародубье. Используя современные историко-демографические методы, автор анализирует социальные процессы, которые переживала эта религиозная группа, находясь в инородной этнической среде. Опираясь на источники статистического характера, исследователь рассматривает половозрастной состав и естественное движение населения, институт брака и семьи, положение женщины в старообрядческой семье, антропонимические особенности староверов, влияние миграционных процессов на формирования структуры население и социальные процессы. Делается попытка сравнения старообрядческого социума с украинским населением региона.

Книга предназначена специалистам в области истории старообрядчества и исторической демографии, а также всем интересующимся вопросами конфессиональной и социальной истории.ВВЕДЕНИЕ …5

ГЛАВА I
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ …14
§ 1. “Государевы описные малороссийские раскольнические слободы” в историографии …14
§ 2. Источника по истории старообрядческих поселений Гетманщины …39

ГЛАВА II
ПОСЕЛЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ГЕТМАНЩИНЫ В XVIII ВЕКЕ …49
§ 1. Обстоятельства основания слобод. Гражданское состояние их обитателей …49
§ 2. Динамика миграционных процессов и их влияние на демографическую ситуацию в слободах …85

ГЛАВА III
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕЛЕНИЙ …116
§ 1. Половозростной состав населения …117
§ 2. Естественное движение населения …130
2.1. Рождаемость …130
2.2. Смертность …138
2.3. Прирост населения …158
§ 3. Антропонимика стародубских староверов …164

ГЛАВА IV
БРАК, СЕМЬЯ, ДОМОХОЗЯЙСТВО …185
§ 1. Брачность и брачное состояние жителей слобод …185
§ 2. Типология и структура старообрядческих домохозяйств …212
2.1. Типология …212
2.2. Структура …226
§ 3. Положение женщины и ролевая система в старообрядческой семье …243
3.1. Положение женщины …243
3.2. Ролевая система …249

ВЫВОДЫ …254
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …265
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ …283

2

Re: Старообрядцы и раскольники

Після того, як в Росії у 1917 скинули царя, старовіри-некрасовці стали помалу вертаться на батьківщину. Їх розселяли переважно у Ставропольському та Краснодарському краях. Біля м. Приморсько-Ахтарськ (Ахтарі, кол. чорноморська станиця) є їхній хутір Некрасовський. Вони тримаються своїх звичаїв та віри. Мабуть, сьогодні бачив одного з них - водій автобуса "Сочі - Прим.-Ахтарськ", ще не старий, а з отакенною бородою! Після того, як з ними некультурно обійшлися в Імеретинській Долині біля Адлера (Сочі) під час "олімпійської епопеї", як держава стала на боці "ніконіанської" РПЦ, вони знов стали почуватися "неуютно". "Фішка" старообрядців - рукописні "поеми" про свого ворога Петра Першого, які вони дають читати при першій нагоді. Клянуть його й царів "у хвіст і гриву". smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

3 ( 31-01-2017 21:03:56 змінене Relic hunter )

Re: Старообрядцы и раскольники

Якщо вже до кінця іти то от:
Волошин Ю.В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVIII ст. (історикодемографічнийаспект). — Полтава: АСМІ, 2005. — 312 с.

Монографія присвячена поселенням російських старовірів, що існували на території Стародубського та Чернігівського полків Гетьманщини у XVIII ст. Використовуючи сучасні історикодемографічні методи, автор аналізує соціальні процеси, які переживала ця етнорелігійна група, перебуваючи у чужорідному етнічному середовищі. Спираючись на історикостатистичні джерела дослідник розглядає статевовіковий склад та природний рух населення, інститут шлюбу і сім'ї, статеворольову систему й становище жінки у старообрядницькій родині, антропонімічні особливості старовірів, вплив міграційних процесів на формування структури населення та соціальні процеси. Робиться спроба порівняння старообрядницького соціуму з українським населенням регіону.

dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123 … loshyn.pdf

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).
Thanks: LuckyLuke1

Share

4 ( 31-01-2017 21:13:05 змінене Relic hunter )

Re: Старообрядцы и раскольники

Альманах "Липоване" за старообрядницькою проблематикою.
За цим посиланням pdf Вип №10
oldbelivers.com/download.php?id=68482997
За цим посиланням лише частковий огляд змістів, далі гуглом.
www.borovskold.ru/content.php?pa … &id=47

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).

Share

5

Re: Старообрядцы и раскольники

Есть ли у кого-то опыт поиска предков-старообрядцев по каким-либо архивным документам?

Например, по документах Полицейского управления и т.п.?

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

6

Re: Старообрядцы и раскольники

Подавал запрос в ЦДІАК по поводу наличия информации о старообрядцах и старообрядческой церкви. Сегодня получил такой ответ:

Повідомляємо, що при перегляді описів фонду 301, Жандармські установи Подільської губернії.

 

Об'єднаний архівний фонд (1833-1917), документів з інформацією про народження, шлюб та смерть старообрядців Подільської губернії не виявлено.

 Было бы неплохо, если бы еще кто-то самолично проверил данную информацию в читальном зале архиве и нашел информацию по предкам-старообрядцам. 
У меня пока, к сожалению, такой возможности нет.. Вдруг что-то там найдете))

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії
Thanks: Balakyn1

Share

7

Re: Старообрядцы и раскольники

Здравствуйте!

Куда платили подати (налоги) старообрядцы, если их административно приписывали к мещанам уезда и подчиняли Полиции уезда?

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

8

Re: Старообрядцы и раскольники

Старовіри с. За Родіну на березі Азовського моря, Тамань, Темрюцький р-н, Краснодарський кр.. Переселилися сюди з сс. Журилівка й Каракліу, Румунія у 1950-х р - https://izdrevle.ru/staroobryadtsy_za_rodinu

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: ArturVer, kuks702

Share

9

Re: Старообрядцы и раскольники

В ДАКО є Ф. 1352 «Колекція метричних книг розкольників (старообрядців) та сектантів м. Києва та Київської губернії, 1875–1918 рр.»
У фонді зберігається 151 справа з метричними книгами розкольників (старообрядців) та сектантів, а також осіб, що відмовились від релігії, м. Києва та Київської губернії, а саме:
– київської міської поліції для реєстрації розкольників;
– київської громади  старообрядців  білокриницької єпархії (успінський та вознесенський храми);
– бердичівської свято-вознесенської та свято-покровської громад старо обрядців безпопівців;
Мова документів вищезгаданих фондів – російська, проте форма записів відповідає особливостям тогочасного правопису.
Довідковий апарат до фондів (картотека) та електронна база даних складені в процесі укладання зведеного каталогу метричних книг. Публікації за документами вищезазначених фондів відсутні.

Докладніше дивитися тут (с. 26-31): undiasd.archives.gov.ua/doc/metr … s/mbv2.pdf (Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідник : Том 2, розмір файлу 4,28 МБ)

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

10 ( 01-08-2018 14:17:54 змінене ArturVer )

Re: Старообрядцы и раскольники

Balakyn пише:

В ДАКО є Ф. 1352 «Колекція метричних книг розкольників (старообрядців) та сектантів м. Києва та Київської губернії, 1875–1918 рр.»

Дякую Вам за розгорнуту інформацію! Може щось подібне по Подільській губернії маєте (Вінницький повіт)?

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

11 ( 01-08-2018 14:23:44 змінене ArturVer )

Re: Старообрядцы и раскольники

Ярематойсамий пише:

Старовіри с. За Родіну на березі Азовського моря, Тамань, Темрюцький р-н, Краснодарський кр.. Переселилися сюди з сс. Журилівка й Каракліу, Румунія у 1950-х р - https://izdrevle.ru/staroobryadtsy_za_rodinu

Я ДНК тестами вийшов на родичів старовірів Липованьських - це м. Батошань в Румунії. Одна гілка (або родич предка),  далі на Захід тікав від релігійних утисків.
Ось, навіть посилання на фільм про їх Румунську діаспору https://youtu.be/ugCnEG_6_ik (може комусь буде цікаво подивитись)

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

12

Re: Старообрядцы и раскольники

Нажаль, я маю тільки відомості про всього-лише одну метричну книжку з фонду ДАХмО по Подільській губернії:

Конфесія (старообрядців, старовірів "розкольників") представлена однією метричною книгою – Подільське губернське правління за 1847 р. (Ф. 227), яка містить метричні записи сіл Жуківці Станіславчицької волості, Борсків, Курники Тиврівської волості, Медвеже Вушко Юзвинської
волості, Людавка Браїлівської волості Вінницького повіту

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

13

Re: Старообрядцы и раскольники

Ярематойсамий пише:

..."Фішка" старообрядців - рукописні "поеми" про свого ворога Петра Першого, які вони дають читати при першій нагоді. Клянуть його й царів "у хвіст і гриву".

Досить дивний висновок Ви зробили про ВСІХ старообрядців, маючи лише досвід спілкування з "окремими особистостями".

Але й воно не дивно. Властивість робити такі узагальнюючі заяви лише по окремим "частинкам відомої інформації" допомагала нашим предкам в сиву давнину виживати.

Приклад: побачив щось велике страшне і лохмате - тікай з тої печери чим-найдужче, бо всі великі і лохматі і які дуже кричать - небезпечні (наприклад - печерний ведмідь чи інші печерні люди). Так і народжувались стереотипи.

Зараз стереотипне мислення в наш час навпаки заважає і його потрібно позбуватися. Приклади стереотипного мислення, яке нав`язують нам телеканали та інші засоби психологічного впливу - ЗМІ - нам цілком відомі

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

14 ( 01-08-2018 15:05:37 змінене Ярематойсамий )

Re: Старообрядцы и раскольники

ArturVer пише:

Приклад: побачив щось велике страшне і лохмате - тікай з тої печери чим-найдужче, бо всі великі і лохматі і які дуже кричать - небезпечні (наприклад - печерний ведмідь чи інші печерні люди).

То Ви так сміливо його згадуєте, бо далеко від гір та печер живете і не тікали від нього, великого й кошлатого та рудого. Та ще в гору. Та ще з повним чувалом. Ото й дорікаєте мені стереотипами. Бо не знаєте, ма'ть, що таке ватні ноги. А саме стереотипи мене й врятували. Правда, він побіг в інший бік. smile
Хіба я сказав "всіх старообрядців"? Я ж не науковий трактат писав, а по стилистиці й лексиці видно, що то "вуличні враження". А ще вони люблять картину Сурикова "Бояриня Морозова". smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

15

Re: Старообрядцы и раскольники

Липованська газета ZORILE-ЗОРИ румун. й рос. мовами у Фейсбуці - https://www.facebook.com/redactia.zorile/

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: ArturVer1

Share

16

Re: Старообрядцы и раскольники

Ярематойсамий пише:
ArturVer пише:

Приклад: побачив щось велике страшне і лохмате - тікай з тої печери чим-найдужче, бо всі великі і лохматі і які дуже кричать - небезпечні (наприклад - печерний ведмідь чи інші печерні люди).

То Ви так сміливо його згадуєте, бо далеко від гір та печер живете і не тікали від нього, великого й кошлатого та рудого. Та ще в гору. Та ще з повним чувалом. Ото й дорікаєте мені стереотипами...

Мабуть щось було дуже цінне в тому чувалі цінного, що ви його не викинули, біжучі від ведмедя під гору? smile

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

17

Re: Старообрядцы и раскольники

ArturVer пише:

Мабуть щось було дуже цінне в тому чувалі цінного, що ви його не викинули, біжучі від ведмедя під гору? smile

Здогадуюся: корені живокосту лікарського (лат. Symphytum of., рос. окопник лек.) Подробиці див. тут: http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 55#p150855

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: ArturVer1

Share

18

Re: Старообрядцы и раскольники

Balakyn, Здогадуюся: корені живокосту лікарського Пам'ять гарна, але не вгадали. Живокіст росте по плавнях внизу і він дуже важкий. То було дороге й легке. Цетрарія ісландська. Сосново-березове криволісся, 1700 м над рівнем моря.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Balakyn1

Share

19

Re: Старообрядцы и раскольники

Интересный ресурс  по РГАДА

ruvera.ru/lib/archive_episkop/fond_1475


См., например, под обращениями списки подписавшихся - Килия (Бессарабия)
ruvera.ru/akteon/archive_episkop … ex.html#12

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы

Share

20

Re: Старообрядцы и раскольники

ArturVer пише:

Подавал запрос в ЦДІАК по поводу наличия информации о старообрядцах и старообрядческой церкви. 

Старообрядцев несколько если можно так выразиться видов, от умереных до совсем ортодоксальных, у некоторых есть церкви и священики, у некоторых только церкви (дома молитвы). Некоторые церкви были "единоверческие", в них вроде бы записывались и старообрядцы. Часть их взаимодействовала с государством, часть скрывалась и всячески избегала каких-либо записей, регистраций и т. п.

А еще один раз в метрической книге православной церкви видел запись о незаконорожденном ребенке некоей девицы Анны - которая записана как принадлежащая к староверам.


У меня по одной линии староверы, как их искать ума не приложу, до революции переехали в Новозыбков (до революции это был один из "центров" староверов), Брянская область, откуда переехали неизвестно, вроде откуда-то с Поморья.

Thanks: ArturVer1

Share

21

Re: Старообрядцы и раскольники

alextriam пише:

У меня по одной линии староверы, как их искать ума не приложу, до революции переехали в Новозыбков (до революции это был один из "центров" староверов), Брянская область, откуда переехали неизвестно, вроде откуда-то с Поморья.

У меня предки тоже из Новозыбкова:) Вы делали уже какие-то тесты ДНК (аутосомные, mtDNA или Y)?
Может где-то мы и родня по Новозыбкову..

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

22 ( 09-02-2019 12:54:14 змінене alextriam )

Re: Старообрядцы и раскольники

Тестов не делал, но собираюсь.

Мои формально не из Новозыбкова, прадед говорят был помором (поморцем) ну и старовером впридачу, где-то в период с 1890 по 1905, он откуда-то с женой и старшими детьми переехал в Новозыбков там родились младшие два сына и после родов его жена умерла, кто еще был с ним я без понятия. Затем в 1910, он переехал еще раз в Бердянск и женился во второй раз.

Share

23

Re: Старообрядцы и раскольники

alextriam пише:

Тестов не делал, но собираюсь.

Мои формально не из Новозыбкова, прадед говорят был помором (поморцем) ну и старовером впридачу, где-то в период с 1890 по 1905, он откуда-то с женой и старшими детьми переехал в Новозыбков там родились младшие два сына и после родов его жена умерла, кто еще был с ним я без понятия. Затем в 1910, он переехал еще раз в Бердянск и женился во второй раз.

мои корни из Новозыбкова раньше идут.
Были бы результаты тестов, можно было бы детальнее рассматривать возможных общих предков

Результати Y-DNA: Ч: I-FT89137 (BIG-Y) (ранні Європейці Палеоліта, North Dinaric cluster); ЖЧ R-BY120038 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія); ЖЖЧ R-FT216860 (BIG-Y, балто-слов’янська лінія) + ЧЧЖЧ R-FTB79685 (BIG-Y, слов’янська лінія).
Результати mtDNA: Ж: H; ЧЖ: U5b1e1; ЧЧЖ: H2a5b1; ЖЧЖ: X2b-T226C;
Подільска губернія. Православні та старообрядці + Мглинський повіт Чернігівської губернії

Share

24 ( 03-06-2020 15:26:54 змінене Sajuka )

Re: Старообрядцы и раскольники

У ДАЖО, як виявилося, є ще ось такі ревізії по старообрядцях у фонді Радомисльського повітового казначейства

527-3-2 Ревизские сказки о старообрядцах слободы Воли Киевской губернии. 1795г.
527-3-14 Ревизские сказки о старообрядцах причисленных с начала 1811г. в мещанство Радомысльского уезда. 1811г.
527-3-18 Ревизские сказки о монахах и служителях мещанах Чернобыльского старообрядческого монастыря. 1827г.

Особливо мене цікавить перша справа, в мене з тієї слободи не одна гілка, але наче раніше у зв'язках зі старообрядцями не помічені. Взагалі після 1810-х вона з метрик і сповідок зникає, моїх предків переселили у слободу (а згодом дєрєвню) Красницю, це теж біля Товстого лісу Радомисльського повіту. Переселення було масовим, тому мене це наштовхує на думку, чи не може бути, що Стара Красниця, яка згадується у пізніших записах, зі слободою Волею є одним поселенням. Стара Красниця, до того ж, знаходиться південніше Товстого лісу, саме в бік Глинни, а отже і Замошшя - одного з осередків старообрядництва на Київщині.

Share

25

Re: Старообрядцы и раскольники

Ще дещо з ДАЖО

ф.1 Волинська духовна консисторія
оп.14 спр.18  про розкольників, що мешкають у Волинській губернії, за 1853
оп.18 спр.208 про розкольників, що проживають у Житомирському повіті
оп.33 про приєднання до православної віри старообрядців с.Янушевичі Житомирського повіту

ф.519 Друге Радомисльське повітове чиншове присутствіє
оп.4 спр.27-32, 34, 36-42, 47-59 Чиншові справи старообрядців слобід Покровської, Красилівки, Замошшя (1890-1898)
оп.5 спр.5, 7-8, 29-73, 75-79 Чиншові справи старообрядців слобід Красилівки та Замошшя (1891-1896)
оп.8 спр.5-16 Чиншові справи старообрядців слобід Замошшя та Малий Корогод (1894-1898)

ф.529 Радомисльське повітове поліцейське управління
оп.2 містить поліцейські книги реєстрації шлюбів та народжень старообрядців Радомисльського повіту

Share

26

Re: Старообрядцы и раскольники

Ф.Ф.БОЛОНЕВ Старообрядцы Забайкалья в ХVIII-XX вв. yakov.works/history/18/2/1994bol2.html

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., вінчання трьох пар: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною в 1880-1884 роках і Афанасьєва Микити Івановича з Афанасією Дорофєєвою/Арєфьєвою, + записи їх народження; Афанасьєва Григорія Євдокимовича і Агрипини Миколаївни.
Thanks: ArturVer1

Share

27

Re: Старообрядцы и раскольники

Распределение старообрядцев и сектантов по толкам и сектам / Разраб. Центр. стат. ком. М-ва вн. дел. - [Санкт-Петербург] : Центр. стат. ком. МВД, 1901. - [2], 26 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003557773

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: ArturVer1

Share

28 ( 26-12-2020 14:05:27 змінене Balakyn )

Re: Старообрядцы и раскольники

Труды о Съезде старообрядцев всего Северо-Западного, Привислянского и Прибалтийского краев и других городов Российской империи, состоявшемся в гор. Вильне 25-27 янв. 1906 г. - Вильна, 1906. - IV, 206 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003739263


Калмыков, М.С. Молитвенник и обряды духовных христиан (молокан) в русском переводе / [Сост.] М.С. Калмыков. - Ставрополь : типо-лит. Т.М. Тимофеева, 1906. - 113 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003735190

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

29

Re: Старообрядцы и раскольники

Андерсон, Владимир Максимилианович (1880-1931). Старообрядчество и сектанство : Ист. очерк рус. религ. разномыслия / Владимир Андерсон. - Санкт-Петербург : В.И. Губинский, [1908]. - 460 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003746219

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

30 ( 29-12-2020 20:34:09 змінене Balakyn )

Re: Старообрядцы и раскольники

Маргаритов, Сергей Дмитриевич (1862-). История русских рационалистических и мистических сект / [Соч.] Дир. нар. училищ Таврич. губ., магистра богословия Сергея Маргаритова. - 3-е изд., испр. и доп. - Симферополь : Таврич. губ. тип., 1910. - VIII, 228, IV с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003706230


Буткевич, Тимофей Иванович (1854-1925). Обзор русских сект и их толков [Текст] / проф.-прот. Т. И. Буткевич. - Харьков : Тип. Губернскаго правления, 1910. - X, 607, [1] , XIX с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003765781


Русские сектанты, их учение, культ и способы пропаганды : Брат. труд чл. 4 Всерос. миссионер. съезда (с портр. сектантов и карт. сектант. радений) / Ред. и изд. М.А. Кальнев. - Одесса, 1911. - IV, 336 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003784301

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

31

Re: Старообрядцы и раскольники

Церква с. Недра Переяславського повіту
19 апреля 1906 г.
Черниговской губернии, Городнянского уезда, посада Добрянки мещанин Иаков Феодоров Щербак, старообрядец, 79 лет, присоединен к православной Греко-Российской церкви чрез миропомазание с оставлением прежняго его имени.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … cat=788572

Share

32

Re: Старообрядцы и раскольники

Церква с. Недра Переяславського повіту
30 декабря 1906 г.
Черниговской губернии, Городнянского уезда, посада Добрянки, вдова мещанка Анна Иаковлева Архипова, старообрядка, 48 лет, присоединена к православной Греко-Российской церкви чрез миропомазание с оставлением прежняго ея имени.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … cat=788572

Thanks: ArturVer1

Share

33

Re: Старообрядцы и раскольники

Церква с. Жуківка Переяславського повіту
22 октября 1900 г.
Наталия
Жена крестьянина Косьмы Петрова Рябцова он же и Шаповалов, урожденная Музыкина, из природних русских раскольников, 56 лет, присоединена к православной греко-российской церкви чрез миропомазание с сохранением прежняго ея имени.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1387776

Share