1

Тема: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Тут буде тема про літературу по козацтву Гетьманщини.


http://trizub-miniature.com/uploads/images/______1.JPG

Спасибо сказали: d_sergiy, Алёна, kbg_dnepr4

Поделиться

2

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

ЛІТОПИСИ  Літопис Самовидця

http://litopys.org.ua/samovyd/obkl.jpg
==========================================================

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К.: Т-во “Знання України”, 1992. – 143 с. (PDF)

http://histans.com/LiberUA/e_dzherela_grabyanka_1992/e_dzherela_grabyanka_1992.jpg

====================================================================================================================

Величко Самійло. Літопис / Відп. ред. О. В. Мишанич. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1991. – 564 с.(PDF)

Величко Самійло. Літопис / Відп. ред. О. В. Мишанич. – Т. 2. – К.: Дніпро, 1991. – 581 c.(PDF)

http://histans.com/LiberUA/e_dzherela_litopis2_1991/e_dzherela_litopis2_1991.jpg

Поделиться

3

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Шпитальов Г. Г. Українське козацтво в семилітній війні (1756-1763)
або тут

Шпитальов Г.Г.  Лівобережне козацтво в російсько-турецькій війні 1768 – 1774 рр.
або тут

===
Шпитальов Г. Г. Військова організація запорозького козацтва періоду Нової Січі (1734 - 1775)
Шпитальов Г.Г. ЗАПОРОЗЬКА КІННОТА У БОЙОВИХ ДІЯХ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ 1735 – 1739 РОКІВ
Шпитальов Г.Г. ЗАПОРОЗЬКА КІННОТА В РОСІЙСЬКО -ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1768-1774 рр.
Шпитальов Г.Г. ЗАПОРОЗЬКА ФЛОТИЛІЯ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1768 – 1774 РОКІВ
Шпитальов Г. Запорізьке військо у другій половині 30-х років ХVІІІ століття
Шпитальов Г. Г. Населення Запорозьких Вольностей у воєнній організації Нової Січі. 1734 – 1775 рр.
Шпитальов Г. Г. Поштова і перевізна служби Війська Запорозького Низового в період російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр.

Поделиться

4

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

про Правобережжя.


  Крикун М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині XVII - на початку XVIII століття (2006)
http://www.franko.lviv.ua/institutes/istoryky/image/vydannj/03_Krykun.jpg

Поделиться

5

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. / Рецензенти: В. Горобець, М. Яременко. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2011. – 304 с.

PDF (6,1Mb)

http://histans.com/LiberUA/978-966-182-159-9/978-966-182-159-9.jpg
Зміст:
Перелік скорочень ...7
Передмова ...8
Роздiл 1. Iсторiографiя та джерела ...13
Короткий екскурс в історіографію ...14
Аd fontеs ...29
Розділ 2. Полковi мiста Гетьманщини в серединi XVIII ст. ...42
Полкове місто як осередок локальної адміністрації ...44
Правовий та економічний аспекти розвитку міст ...60
Розділ 3. Демографiчнi характеристики мiського соцiуму ...76
Загальна демографічна характеристика міських мешканців  ...77
«Ювіляри» і верифікація джерела ...79
Вік і стать ...85
Діти ...97
Статево-вікова структура дитячого населення ...97
Народжуваність ...102
Міські повитухи ...107
Дитяча смертність ...114
«Бεззаплати на харчах и одεянии хозяйскихъ» (діти поза власною родиною) ...125
Населення активного віку ...134
Холості і незаміжні ...138
Шлюбна поведінка ...144
Вдівці / вдови та повторні шлюби ...150
Літні люди ...164

Розділ 4. Окремi соцiальнi групи мiського населення у свiтлi демографiчних показникiв ...174
Основні соціальні групи ...176
Міщани ...176
Козаки ...185
Церковнослужителі ...194
Купці ...200
Ніжинська грецька спільнота ...211
Маргінальні групи ...222
«А пропитание имеют с милостыни» (стариці та убогі) ...224
«Въ ωной школε школники» ...226
«В шпитал нищиε» ...230

Пiслямова ...242
Додатки ...243
Бібліографія ...257
Покажчик імен ...278
Географічний покажчик ...291
Аннотация ...297
Summary ...300

Спасибо сказали: Алёна2

Поделиться

6

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Юрій Волошин Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини (PDF)
http://www.historians.in.ua/images/sampledata/hist-images/books/2012-02-06-jurij-woloshyn-staroobrjadnycki-slobody.jpg

Спасибо сказали: Алёна2

Поделиться

7

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Дзюба О. М. Приватне життя козацької старшини XVIII ст. (на матеріалах епістолярної спадщини) / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 347 с.

В
монографії на документальних матеріалах, в першу чергу епістолярної
спадщини, аналізується приватне життя козацької старшини ХVІІІ ст. Сюди
входить родинне життя: батьки — діти, жінка в козацько-старшинському
соціумі, виховання та освіта дітей, приятельські, патронолістські
відносини, релігійні вірування і переживання, інтелектуальні інтереси.

http://histans.com/LiberUA/978-966-02-6189-1/978-966-02-6189-1.jpg
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться історією

(PDF 43 Mb)
альтернативні посилання www.ex.ua/14689777
https://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=57630
www.twirpx.com/file/782486/

Зміст:
Вступ ...4
Глава 1. Проблеми родинні, взаємини між батьками й дітьми ...13
Глава 2. Одруження, роль родини в пошуках наречених і шлюбних змовинах ...69
Глава 3. Інтимне листування ...95
Глава 4. Подружнє життя, місце і роль жінки у сім’ї ...107
Глава 5. Виховання та освіта дітей ...149
Глава 6. Релігійні переживання, життя й смерть, церква ...189
Глава 7. Приятельські, патронолістські взаємини ...211
Глава 8. Учителі та учні ...227
Глава 9. Інтелектуальні інтереси, генеалогічні пошуки, бібліофільство ...273
Висновки ...303
Додатки ...307
Покажчик імен ...337

Спасибо сказали: Ирина_И, Алёна3

Поделиться

8

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

ист.реконструкции:
Реєстрові козаки середини XVII ст.(вступ)
Курінний отаман куреня Печерської сотні Опанаса Предримирського, середина XVII ст.
Козаки Печерської сотні Опанаса Предримирського під час Визвольної війни 1648-1657 рр.
Реєстровці середини XVII століття

http://www.ucrainarma.org/wp-content/uploads/2013/05/kozak_01_small.jpg

Поделиться

9

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)


Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.(PDF)
Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість з яких було
створено в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях
Гетьманщини. У вступі та коментарях упорядника досліджено стилістику
поданих актів, здійснено їх жанрово-тематичну класифікацію. Видання
ілюстровано зразками текстів.

http://histans.com/LiberUA/5-12-003205-2/5-12-003205-2.jpg

Поделиться

10

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії України раннього Нового часу

У монографії досліджуються різноманітні аспекти соціальної та політичної
організації козацької України. Реконструюється інституційна модель
організації влади Гетьманату, з’ясовуються механізми функціонування її
окремих елементів на центральному та місцевому рівнях, відтворюється
персональний склад козацької адміністрації та простежуються шляхи
службового зростання старшин. Акцентована увага звертається на
судочинство Гетьманату, аналіз якого в антропологічному вимірі допомагає
відтворити способи реалізації владних повноважень козацьких старшин у
цій сфері, а також з’ясувати матеріальну вигоду суддів від судового та
позасудового полагодження конфліктів.

Спасибо сказали: d_sergiy2

Поделиться

11

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

kis.prom.ua/p20117472-zamura-olena-velikij.html (всего 40 грн)
перш 13стр issuu.com/pubkis/docs/issuue_zamura/1
http://images.ua.prom.st/62376434_w200_h200_zamura_cover.jpg

ЗАМУРА Олена. «Великий шаленець»: смерть і смертність в Гетьманщині XVIII ст.

У сучасних суспільствах говорити про смерть не прийнято. Натомість для
людей доіндустріальних суспільств смерть не була табуйованою темою.
Погляд автора звернений у минуле й спрямований на одну із домодерних
спільнот, на Гетьманщину XVІІІ століття.

Нам, людям ХХІ століття,
яких постійно лякають депопуляцією і старінням населення, традиційне
аграрне суспільство з великою часткою дітей та молоді і високою
народжуваністю може видатися осередком демографічного благополуччя.
Насправді ця ідилічна картина мала зворотну сторону. Доіндустріальне
суспільство дорого платило за свою молодість. «Колективні побачення зі
смертю» відбувалися регулярно. Ці жахливі відвідини визначали світогляд
та увесь життєвий уклад.

Матері незрідка втрачали половину своїх
чад ще малими. Смерть підважувала християнський ідеал шлюбу, відповідно
до якого чоловік або жінка повинні були протягом усього життя мати лише
одного партнера, бо часто забирала одного із членів подружжя ще зовсім
молодим. Мешканці Гетьманщини знали, що смерть – «Великий шаленець» –
завжди поруч, забирає одних і свавільно скеровує життя інших. Однак вони
виробили певні жалобні ритуали й дотримувалися специфічних норм
поведінки, які дозволяли їм приборкати цей жах.

Про життя і смерть за правилами суспільства Гетьманщини йдеться у цій книжці.

Автор: ЗАМУРА Олена

Спасибо сказали: d_sergiy, Алёна3

Поделиться

12

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

БОРОДЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Бороденко О. А. Розпуста як прояв девіантної поведінки самотніх жінок Гетьманщини XVIII століття

Бороденко О. А. Нерухоме майно вдовиних домогосподарств  гетьманщини другої половини XVIII століття (на прикладі сіл Полтавського полку)

Олена Бороденко - Статево-вікова структура населення с. Жуки городової сотні Полтавського полку в другій половині XVIII століття (за матеріалами сповідних розписів 1775 року)

О.А.Бороденко НЕЗАМІЖНІ ЖІНКИ ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ (ІСТОРИКО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКОВИХ ДЖЕРЕЛ СІЛ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКУ)

Спасибо сказали: d_sergiy, Алёна, az.19634

Поделиться

13

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Зміст (зі сторінками книги) :

Передмова     3
І. Відомості про склад задніпрських поселень Миргородського і Полтавського полків 1752 року     7
1. Опис задніпрських поселень Миргородського полку 1752 року з короткою історичною довідкою про етапи заселення краю     7
2. Витяг з підсумкових даних про задніпрські поселення Миргородського полку, переданих графу Олексію Розумовському у Санкт-Петербурзі в листопаді 1752 року     11
3. Відомості Кременчуцької сотні до опису задніпрських поселень Миргородського полку 1752 року     12
4. Відомості Потоцької сотні до опису задніпрських поселень Миргородського полку 1752 року     19
5. Відомості Келебердянської та Переволочанської сотень до опису задніпрських поселень Полтавського полку 1752 року     20
6. Підсумкова відомість 1752 року про склад задніпрських жителів Келебердянської і Переволочанської сотень Полтавського полку     36
7. Копія карти задніпрських місць Келебердянської і Переволочанської сотень Полтавського полку 1752 року     38
8. Відомості Орлянської сотні 1752 року до опису задніпрських поселень Полтавського полку     39
9. Узагальнюючі відомості про кількість дворів у задніпрських поселеннях Полтавського полку 1752 року     41
10. Поіменні відомості про жителів задніпрських поселень Миргородського полку за матеріалами жовтневої ревізії 1752 року     42
11. Відомості про жилі та приїзджі двори старшини та інших чинів у придніпровських сотнях Миргородського полку за ревізією 1752 року     110
12. Загальні відомості про задніпрські поселення Миргородського полку за ревізією на кінець 1752 року     111
13. Карта сотенного поділу території Задніпрських місць Гетьманщини на початок 50-х років ХVІІІ століття     116
14. Відомості про церковний устрій задніпрських поселень до утворення Нової Сербії     117
IІ. Описи землеволодінь та документи з прав власності на задніпрські грунти     120
15. Опис документів з прав власності на задніпрські грунти Миргородського полку 1752 року     120
16. Витяг з підрахунків кількості урядових грамот і купчих записів на землеволодіння Миргородського полку за Дніпром, які передано графу О.Розумовському в Санкт-Петербурзі 29 листопада 1752 року     131
17. Донесення архангелогородського сотника від 28 лютого 1752 року з описом землеволодінь Архангелогородської сотні Миргородського полку     132
18. Опис землеволодінь за копіями купчих та інших актів задніпрських сотень Полтавського полку 1752 року     136
19. Опис задніпрських поселень та землеволодінь Орлянської сотні за відомістю від 21 березня 1752 року     138
20. Духовний заповіт 1650 року обозного Війська Запорозького Івана Тихоновича Волевача, посвідчений рукою Богдана Хмельницького     139
21. Підтвердження 1735 року від вдови гетьмана Данила Апостола миргородському полковому осавулу Антону Волевачу на задніпрські грунти     140
22. Запис уряду Власівської сотні від 9 березня 1690 року щодо прав Шульганя на пасіку Богдана Хмельницького в Чорному лісі     140
23. Купча 1691 року келебердянського жителя Мартина Бондаря на грунт в Чичаку коло села Дереївки     141
24. Купчий запис уряду Власівської сотні від 24 серпня 1698 року на продаж інокенею Єлизаветою пасіки Якова Сірого в Чорному лісі     141
25. Копії документів з прав власності за Дніпром з родинних паперів Устимовичів (Сахненків)     141
26. Підтверджуючий запис Прилуцького магістрату Андрію Горленку на продаж у 1703 році його батькові пасіки у Великому лісі за Дніпром     143
27. Копія універсалу миргородського полковника Данила Апостола 1707 року, наданого Андрію Білецькому та Ігнату Пугаченку на володіння лісними стінками при Майдуровій долині     143
28. Купчий запис 1714 року жителю кременчуцькому Дмитру Левченку на лісову стінку в урочищі при Володковій долині     143
29. Купчий запис 1719 року з уряду Кременчуцької сотні на лісову стінку у вершині Майдурової долини стрільцю куреня полковницького Яремі Плічку     144
30. Купчий запис 1739 року потоцького жителя Івана Гонтаренка на продаж батьківського грунту на тій стороні Дніпра своєму брату, Микиті Гонтару     144
31. Купчий запис Власівської сотні 1736 року на продаж хутора Олекси Довгого на Малому Інгульці Федору Москову     145
32. Посвідчувальний лист 1739 року колишньому кременчуцькому сотнику Матвію Чередничку на його володіння під Кременчуком та за Дніпром     145
33. Опис 1741 року задніпрських землеволодінь Потоцької сотні з підтвердженням старожилих козаків і сотенних старшин     146
34. Опис 1744 року задніпрських поселень, земельних та інших володінь Миргородського полку за їх власниками     148
35. Реєстр пасік у лісах Чорному і Чуті, доданий до опису прав на задніпрські грунти Миргородського полку 1744 року     155
36. Опис 1744 року купчих та інших документів з прав власності на задніпрські грунти Миргородського полку     157
37. Описи Задніпрських місць 1745 року, представлені в Сенат при рапорті підполковника Данила де Боскета від 9 січня 1752 року     168
38. Карта Задніпрських місць Данила де Боскета 1745 року та її опис     186
IІІ. Справа про повернення спадкоємних володінь Данила Апостола під Криловом     190
39. Витяг до доповіді гетьману Кирилу Розумовському та опис справи про передачу у 1752 році містечка Крилова у спадкоємне володіння лубенського полковника Петра Апостола     190
40. Донесення 1752 року гетьману К.Розумовському лубенського полковника П.Апостола у зв'язку з повільним ходом передачі грунтів під Криловом у його володіння     207
41. Донесення миргородського полковника Федора Остроградського 1752 року гетьману К.Розумовському з пропозиціями по вирішенню справи про передачу грунтів під Криловом у володіння П.Апостола     209
42. Клопотання власівського сотника Прокопа Майбороди 1752 року на ім'я гетьмана К.Розумовського у зв'язку з указом про передачу грунтів під Криловом у володіння лубенського полковника П.Апостола     210
43. Клопотання власівського козака Івана Бабича на ім'я гетьмана К.Розумовського у зв'язку з указом про передачу грунтів під Криловом у володіння П.Апостола     212
44. Звернення старшини і козаків Власівської сотні до гетьмана К.Розумовського у зв'язку з указом про передачу грунтів під Криловом у володіння П.Апостола     212
IV. Відомості про переселення жителів у зв’язку з утворенням Нової Сербії     214
45. Карта Нової Сербії 1752 року з планом розміщення перших рот Новосербського військового поселення     214
46. Рапорт миргородського полковника Ф.Остроградського 1753 року про розміщення новосербських шанців на території Цибулівської сотні     217
47. Реєстр 1753 року місць розташування та назв новоутворених шанців Гусарського і Пандурського полків Нової Сербії     218
48. Відомості 1753 року про вихід жителів з задніпрських поселень Власівської сотні     219
49. Відомості 1753 року про вихід жителів з поселень Криловської сотні     219
50. Відомості 1753 року про вихід жителів з поселень Цибулівської сотні     223
51. Відомості про жителів Криловської сотні, які у 1753 році перейшли на житло в Кодак та інші Запорозькі місця     225
52. Рапорт Генеральної військової канцелярії гетьману К.Розумовському від 12 жовтня 1753 року щодо реакції задніпрських сотень на указ про відведення території для поселення жителів за прикладом слобідських полків     226
53. Рапорт архангелогородського сотника від 20 листопада 1753 року про перехід жителів на нове поселення     226
54. Відомості Криловської сотні на кінець 1753 року про переселенські наміри жителів після виходу указу про відведення території для поселення на південь від новосербського кордону     227
55. Відомості Кременчуцької сотні, складені у січні 1754 року, про наміри переходу жителів на нове поселення чи повернення назад за Дніпро     232
56. Відомості про бажаючих перейти на поселення чи повернутись за Дніпро, надіслані генерал-майором І.Глєбовим в Сенат на початку 1754 року     236
57. Указ генерал-майора І.Глєбова від 24 лютого 1754 року з дозволом значковому товаришу Хомі Лиху на заселення слободи при річці Омельничку     237
58. Витяг з відомостей, представлених в Сенат при рапорті генерал-майора І.Хорвата від 1 грудня 1754 року про національний склад військових та інших новоприбулих поселян у полках Нової Сербії     240
59. Витяг з донесення Коша Запорозького 1755 року в Київську губернську канцелярiю про хутори жителів Слобідського козачого полку, поселені у межах запорозьких володінь     240
60. Відомості 1758 року про жителів Миргородського полку, які перейшли на житло в поселення Нової Сербії та Слобідського козачого полку     241
V. Інші документи з історії Задніпрського краю початку та середини ХVІІІ століття     245
61. Універсал гетьмана І.Скоропадського 1711 року про переведення жителів Задніпрського краю в лівобережні сотні Миргородського полку     245
62. Прохання гетьмана Д.Апостола 1728 року про повернення в межі Російської держави задніпрських територій Миргородського полку     245
63. Копія опису Задніпрських місць 1732 року та доданого реєстру млинів, складених генерал-квартирмейстром Карлом фон Штофелем     246
64. Опис руху російських військ від Мішуриного Рогу до Бугу при поході на Очаків у 1737 році     248
65. Витяг з опису Задніпрських місць 1740 року при розмежуванні кордонів з Польщею     249
66. Відомості з архіву Святого Синоду про спалення поляками у 1740 році двох церков у Криловській слободі за Дніпром     250
67. Указ Генеральної військової канцелярії 1740 року миргородському полковнику з дозволом на повернення жителів в Задніпрські місця     250
68. Витяг з реєстру Миргородського полку 1741 року про складання присяги імператриці Єлизаветі в Потоцькій, Кременчуцькій і Власівській сотнях з відомостями про козаків, які перебували за домашніми промислами за Дніпром     251
69. Звернення 1742 року миргородського полковника В.Капніста до імператриці з проханням поновити сотенне правління у Криловській слободі     257
70. Територія Задніпрських місць на фрагменті Генеральної карти від Києва по Дніпру 1743 року     259
71. Витяг з відповіді миргородського полковника В.Капніста 1745 року на скарги запорожців про зайняття їхніх земель на Малому Інгульцю     260
72. Відомості про задніпрські поселення Миргородського полку з донесення капітана Абакумова 1746 року в Комісію економії описних маєтностей     261
73. Відомості про задніпрські поселення Миргородського полку з донесення в Комісію економії описних маєтностей І.Цибулевського 1748 року     262
74. Донесення 1748 року поручика Івана Котляревського в Комісію економії описних маєтностей щодо з’ясування правомірності землеволодінь канцеляриста Тройницького в Буянському урочищі     262
75. Підсумкові відомості придніпровських сотень Полтавського полку за ревізією 1748 року з інформацією про склад поселень за Дніпром     264
76. Відомості про кількість жителів та чисельний склад дворів у задніпрських поселеннях Миргородського полку за сповідальними розписами церков Криловської хрестової намістії 1748 року     266
77. Витяг з Іменної книги Криловської хрестової намістіі про склад дворів в приходах одинадцяти церков за квітневою ревізією 1750 року     268
78. Відомості про загальну чисельність дворів і бездвірних хат у приходах церков Криловської хрестової намістії за ревізією 1750 року     277
79. Відомості про кількість шлюбів у церковних приходах Криловської протопопії 1752 року     279
80. Клопотання жителів сіл Дереївки і Порохнявців 1752 року про призначення священика та відкриття церкви (останньої церкви Задніпрських місць)     280
81. Донесення цибулівськоко сотника Д.Байрака 1753 року стосовно конфлікту з командою сербських військовопоселенців.     281
82. Витяг з рапорту 1753 року про склад форпостів для боротьби з гайдамаками на Криловській дистанції російсько-польського кордону     282
83. Відомості про зміни в кількості оподатковуваних дворів у задніпрських поселеннях за реєстрами Миргородського полку, отриманими Генеральною військовою канцелярією 27 квітня 1752 року і 14 липня 1753 року.     283
84. Відомості про оподатковувані двори в придніпровських сотнях Полтавського полку за даними квітневої та жовтневої ревізій 1753 року     285
85. Відомості про задніпрські села Полтавського полку за ревізією 1753 року     287
86. Донесення криловського протопопа С.Петрова київському митрополиту Т.Щербацькому наприкінці 1754 року з повідомленням про обезлюднення церковних приходів     289
87. Нова Сербія і Слобідське козаче поселення на картографічних зображеннях другої половини 50-х – початку 60-х років ХVІІІ століття     290
Додатки     303
Тлумачення окремих рідковживаних і застарілих слів     303
Перелік архівних установ, їх умовних позначень та використаних фондів     303
Список основних літературних джерел, на які є посилання у роботі     304
Умовні скорочення     304
Географічний покажчик     305
    слободи, хутори, пасіки, земельні та інші володіння за їх власниками     321
    церкви і монастирі, які згадуються у документах     330
Перелік картографічних зображень, приведених у виданні     331
Про автора     332

Спасибо сказали: Алёна, d_sergiy, Relic hunter4

Поделиться

14 (07-08-2014 18:06:29 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Сергію, щиро вітаю!

Історики присвятили нове видання джерел до історії козацтва сучасним захисникам України

2014 » Серпень » 7

«Присвячується українським солдатам, які, подібно своїм предкам, мужньо стали на захист Батьківщини» — саме так записано у присвяті в щойно виданій у Чернігові книзі джерел до історії козацтва «Ревізія Чернігівського полку 1732 року».

Упорядники нового видання: Сергій Горобець, науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук, та Ігор Ситий, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського, кандидат історичних наук. Передмова Ірини Кривошеї, кандидата історичних наук.
Видання здійснене під грифом Українського інституту національної пам’яті, Центрального історичного архіву України в м. Києві, Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського.

Ревізія 1732 року є першою за часом ревізією Чернігівського полку, яка охопила одночасно козацьке і селянське населення регіону.

Повний текст документу складається з двох частин, які опинилися в складі різних фондів Центрального державного історичного архіву України у м. Києві. Основна частина (ревізія козаків, міщан і посполитих) зберігається у фонді Генеральної військової канцелярії (№ 51) і нараховує 429 аркушів. Друга частина – заключні 51 аркуш (реєстр дворів козацької старшини і духовенства, перелік шкіл, шпиталів, шинків і хуторів, а також списки старшинських підсусідків) – виявилася у складі фонду Чернігівської полкової канцелярії (№ 108), не мала датування і була ідентифікована як частина згаданої вище ревізії тільки в 2008 році. Таким чином, нинішнє видання дозволяє всім бажаючим ознайомитися з повним текстом джерела.

Книга супроводжується географічним та іменним покажчиками, останній з яких налічує майже 21 000 персоналій. До книги додається кольорова карта Чернігівського полку, де для більшої наочності населені пункти кожної сотні зображені різним кольором.

Це третя книга серії матеріалів і документів «Джерела до вивчення козацтва», яку започаткувала група ентузіастів-дослідників, що об’єдналися в рамках «Науково-дослідного центру історії та культури Лівобережної України». Ініціаторами та упорядниками її випусків стали Сергій Горобець та Ігор Ситий. Книги друкуються видавництвом «Десна Поліграф» у Чернігові.

Нагадаємо, що перше джерелознавче видання з цієї серії «Присяга Чернігівського полку 1718 року» побачило світ у 2011 році, а друге — «Переписна книга 1666 року» у 2013 році. Зараз готується до видання «Присяги Стародубського полку 1718 року».

Бажаючі придбати видання серії можуть звертатися за електронною адресою: gsm-2011@ukr.net

Олександр Майшев
член Національної спілки Журналістів України

upi.org.ua/news/istoriki_prisvja … 8-07-20427

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: d_sergiy, Julia_R12

Поделиться

15

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

стаття Алфьоров, О "Чернігівська полкова сотня за матеріалам невідомого джерела часів Гетьманщини"
У статті подано невідому ревізію Чернігівської полкової сотні 30-х рр. XVIII ст
enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2395

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

16

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Ревизии 18 столетия Грунской сотни Гадяцкого полка

Спасибо сказали: boda73, mushka-m192

Поделиться

17

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Днепровская линия (1770-1797) Запорожье, 2014

В настоящей работе представлены, расположенные в хронологическом порядке, документы и материалы, освещающие светскую (военную) и церковную историю Днепровской линии - военно-оборонительного фортификационного комплекса, состоявшего из семи крепостей, созданного во время войны 1768-1774 гг. для защиты российско-турецкой границы на крымском направлении.
www.reenactor.ru/ARH/PDF/Makidonov_01.pdf

+ ссылка от о и https://yadi.sk/i/fDV4NQ4ZYnJjR

http://books.reenactor.ru/images/Makidonov_01-title.jpg

Спасибо сказали: kbg_dnepr, d_sergiy, Алёна, Old Stary4

Поделиться

18

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

220x284

Кобалия Д. Р. Днепровская гребная флотилия в I пол. XVIII в.

"В книге запорожский археолог Дмитрий Кобалия исследует тему возникновения
и развития на территории Украины военного флота в 1 половине XVIII
века. Автор анализирует не только значительный объем письменных
источников, хранящихся преимущественно в российских государственных
архивах, но и многочисленные данные подводной археологии, полученные в
последнее время. Благодаря такому подходу вопрос о создании и
использовании Днепровской гребной флотилии предстает в новом ракурсе,
заставляет еще раз задуматься о роли флота в истории нашего государства.

Книга рассчитана на историков, археологов, краеведов, студентов
гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется отечественной
историей.

Содержание
От автора
Глава 1. Историография вопроса и источники
Глава 2. Эволюция флотилии 1696—1746 гг.
Типы судов и их строительство
Традиции различных кораблестроительных школ в создании Днепровской гребной флотилии
Глава 3. Артиллерия Днепровской флотилии
Глава 4. Успехи и промахи
Исторические условия возникновения флотилии
Возникновение флотилии в конце XVII-XV11I ст.
Развитие Днепровской флотилии в 30-е - 40-е годы XVIII ст.
Итоги
Глава 5. Место Днепровской флотилии в истории Южного края
Заключение
Литература
Приложения
Д. Р. Кобалия. О местонахождении Второй морской дивизии полковника Баранова на о.Хортица; 1739 г.
Д. Р. Кобалия, В. В. Нефедов. Затонувшие корабли Днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг.
Д. Р. Кобалия. Локализация стоянки Днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг. по данным Я. Новицкого .

Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

19

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Пришляк В. В. Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола

Спасибо сказали: d_sergiy, v_golub, Алёна3

Поделиться

20

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Украинское казачество и первый Азово - Днепровский поход (2015 - pdf)

Спасибо сказали: v_golub, Алёна, Старина3

Поделиться

21

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ
Збірник наукових праць
Випуск 21, Частина ІІ
К И Ї В, 2 0 1 2

скачать pamjatky.org.ua/wp-content/uploa … /21_02.pdf

З М І С Т
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Пазиніч Юлія, Пікалов Сергій (Дніпропетровськ)
Політичний розвиток Української козацької держави: аналіз джерел .............3
Ластовський Валерій (Київ)
Походження козацької демократії в контексті походження козацтва:
соціально-правові аспекти..................................................................................10
Мищак Іван (Київ)
Українське козацтво як національно-культурний феномен.............................13
Грель Ольга (Хмельницький)
Населені пункти на території сучасного Летичівського району,
що згадуються у документах ХV століття ........................................................17
Ночовний Юрій (Полтава)
Малюнок-схема головної вулиці Лубен: маловідоме джерело історії
ратушного міста Гетьманщини XVIII століття.................................................23
Коваленко Оксана (Опішне Полтавської області)
Цехи полтавського полку першої чверті XVIІІ ст. ...........................................27
Яремченко Віталій (Полтава)
Професії та ремісничі спеціальності населення Полтавського полку
у середині ХVІІ століття (за писемними джерелами) ......................................36
Сердюк Ігор (Полтава)
Дитяча праця в місті Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. ......................50
Ковбаса В’ячеслав (Дніпропетровськ)
Нові дані до історії Хортицького замку Д. Вишневецького ............................55
Мазурик Юрій (Луцьк)
Вижівський замок ХVІ – ХVІІ століття на Волині...........................................63
Вілінов Юрій, Ільїнський Вадим (Запоріжжя)
Слідами легенди про володарку Білозерну .......................................................68
Крішан Акаш (Київ)
Самоврядування в українських містах у другій половині XVII ст.:
правові норми та їх сприйняття у королівському Ковелі і козацькій Лохвиці.....73
Ярмошик Іван (Житомир)
Постать Прецлава Лянцкоронського в польській та українській історіографії....78
Бабінська Марина (Житомир)
Українське козацтво в дослідженнях Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego (1906–1939) .................................................................................83
Srogosz Tadeusz (Częstochowa)
Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali .............................................88
Тимів Іван (Калуш Івано-Франківської області)
Розгром гетьманом Яном Собеським татарських військ
на Калущині у жовтні 1672 р..............................................................................92
Гуцул Володимир (Ужгород)
Пам’ятка станкового живопису «Битва під Оршею» з національного
музею у Варшаві як джерело до історії козацтва першої третини XVI ст....103
Горькова Анастасія (Київ)
Козацькі клейноди в експозиції Білоцерківського краєзнавчого музею...... 111
Жуковський Мирослав (Нікополь)
Ікона-ставротека Війська Запорозького Низового 1747 року –
національна реліквія українського народу та його держави ......................... 117
Діденко Яніна, Кукса Надія (Чигирин)
Родовий маєток Хмельницьких - Суботів в “Мандрівках історично-
археологічних по Україні” Ф.Равіта-Гавронського ....................................... 121
Кукса Надія (Суботів)
Свято-Іллінська церква в Суботові в «Описании благочестивых
заграничных в Короне Польской» Мельхіседека Значка–Яворського......... 128
Буряченко Світлана (Дніпропетровськ)
Морські походи запорозьких козаків на Крим і Туреччину на початку
XVII ст. в українській, російській та польській історіографія...................... 131
Засипко Мар’яна (Івано-Франківськ) Розвиток української культури
в період гетьманування Д. Апостола............................................................... 134
Філімонов Дмитро (Дніпропетровськ)
Новосергіївська фортеця: маловідома пам’ятка Присамар’я
кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століть................................................................. 137
Шмиголь Любов (Чигирин)
Городові отамани Чигирина 1657 – 1676 років .............................................. 148
Желєзко Роман (Ніжин)
Ніжинський полковник Марко Борсук............................................................ 152
Потапенко Світлана (Київ)
Вихідці з Білорусі у середовищі козацько-старшинських родів
Слобожанщини (на прикладі роду Горленських)........................................... 156
Кривошея Ігор (Умань)
Надвірні козацькі формування магнатів Потоцьких на Уманщині у XVIII ст. . 162
Яценко Владислав (Київ)
Гетьман Іван Мазепа та «палацовий переворот» Наришкіних 1689 р.
у сучасній історіографії.................................................................................... 166
Якубова Тетяна (Київ)
Роль І.Мазепи, С.Понятовського, КарлаXII в історії фортеці Очаків
у часи Північної війни (1709 р.) (За матеріалами польського, французь-
кого фондів Національної бібліотеки України імені. В.І.Вернадського)..... 175
Дембіцький Станіслав (Переяслав-Хмельницький)
Петро Перший і Переяслав .............................................................................. 183
Пискун Ольга (Чигирин)
Генеральний обозний Війська Запорозького – І.Чернята.............................. 186
Лавріненко Назар (с. Івківці, Чигиринський район, Черкаська обл.)
Загадки зображення Максима Залізняка......................................................... 190
Луняк Євген (Ніжин)
Українсько-кримські взаємини у 1750-1760-х роках (за свідченнями
французьких сучасників).................................................................................. 195
Рига Данило (Чернігів)
Відбудова Спасо-Преображенського собору Чернігівським
полковником Василем Дуніним-Борковським ............................................... 202
Малов Олександр (Москва), Векленко Андрій (Дніпропетровськ)
Гіпотези щодо змін місцерозташування Самарського
Пустинно-Микільського монастиря у XVII–XVIII ст. ...................................205
Кравченко Олександр (Чернігів)
Картографічні матеріали як джерело вивчення монастирів
північного заходу Слобожанщини...................................................................213
Татаринов Сергей (Артемовск-Бахмут)
Взаимоотношения между донскими, изюмскими и запорожскими
казаками в Бахмутской провинции в ХVІІІ столетии ....................................215
Татаринов Сергій (Артемівськ)
Бахмутський козацький полк, ХVІІІ ст. ..........................................................219
Кушнір Олександр (Київ)
Гайдамацький рух в архівних документах: актові джерела...........................221
Петровський Анатолій (Южноукраїнськ)
Неймовірна доля зниклої визначної історичної пам’ятки..............................226
Ключнева Ирина (Луганск)
Трехизбенский городок в исторических источниках .....................................231
Язвінська Олена, Сєрова Олена (Київ)
Становлення національного музичного простору у козацьку добу ..................234
Хармак Марина (Батурин)
Військова музика - гвардія гетьманського уряду ...........................................245
Пашковський Олександр (Київ)
Дримби XIII – початку XVII ст. за археологічними знахідками ...................248
Сегін Богдан (Київ)
Фестивально-видовищні традиції Запорозької Січі............................................253
Вілінов Юрій, Шишков Сергій (Запоріжжя)
Монограма на скелі ...........................................................................................261
Панченко Володимир (Київ)
Нові знахідки містечкових печаток Слобожанщини XVIII ст.
(за матеріалами фондів ЦДІА України у місті Києві) ....................................265
Карацюба Євгенія (Київ)
Колекція Скоропадських поповнилася............................................................269
Колосок Богдан (Київ)
Архів у Вінніпезі про дослідження ВУАН 1930 року ....................................275
Майнгардт - Гоголь Наталія (Хмельницький)
Проблемні питання щодо паспортизації об’єкта історії
“Місце битви польсько-шляхетської армії із військами Остапа Гоголя”...........280
Рева Лариса (Київ)
Вплив Національно-визвольної боротьби українського народу,
очолюваної козацтвом, на розвиток культури в Галичині
в першій половині ХІХ ст.................................................................................283
Ароян Артур, Мокляк Володимир, Павленко Валерій (Полтава)
Панорама м. Полтави початку XVIII ст...........................................................301
Задунайський Вадим (Донецьк)
Дослідження бойового мистецтва українських козаків Кубані
у сучасній вітчизняній та російській історіографії ........................................ 309
Татаринов Сергій, Щербак Віктор (Артемівськ)
Військова організація козаків Бахмату у ХУІІІ ст. ........................................ 314
Брель Ольга, Діденко Яніна (Чигирин)
Польова гармата ХVII століття з колекції музею Богдана Хмельницького
Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» .................... 316
Бартош Алла (Київ)
Козацькі реліквії першої чверті ХУІІ ст. з фондів Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника ................................ 321
Ивануц Михаил (Киев)
К вопросу об участии казаков в боевых действиях по осаде
и обороне укрепленных пунктов в XVI в........................................................ 329

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk

Поделиться

22

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Марков Владимир Иванович
О ВОЗНИКНОВЕНИИ УКРАИНСКОГО КОЗАЧЕСТВА

Москва, 2014 г.

ВВЕДЕНИЕ ...................................................... 5
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЕРМИНА «КАЗАК» ............. 17
ТРИ ОСНОВНЫХ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА «КОЗАК» ~ КАЗАК В ЯЗЫКЕ ПОСТЗОЛОТООРДЫНСКИХ ТАТАР И ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОСТЗОЛОТООРДЫНСКИМ ТАТАРАМ В XV–XVI вв. ................................ 22
ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА КАЗАК В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ МОСКОВСКОМ. В XVI в. (исключая обозначение татар) ....... 36
ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «КОЗАК» В ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ УНИИ. Конец XV–XVI в. (исключая обозначение татар) ....... 44
АНАЛИЗ ПЕРВЫХ УПОМИНАНИЙ УКРАИНСКИХ КОЗАКОВ В ИСТОЧНИКАХ. Конец XV — первая четверть XVI в. ................ 98
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОГО КОЗАЧЕСТВА ............................ 108
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКОГО КОЗАЧЕСТВА ДО НАЧАЛА 1580-х гг. ................... 122
АВТОРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI в. О ПОГРАНИЧЬЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И ПОЛЬШИ СО СТЕПЬЮ И ИХ МОЛЧАНИЕ ОБ УКРАИНСКИХ КОЗАКАХ ...164
О ТЮРКСКОМ ВЛИЯНИИ НА ЗАПОРОЖЦЕВ И ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКУЮ УНИЮ ........... 171
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................... 199
АПОЛОГИЯ БАРСКОГО СТАРОСТЫ БЕРНАРДА ПРЕТВИЧА НА СЕЙМЕ 1550 г. .............. 217
О ХОЖДЕНИИ НА НИЗ САМУИЛА ЗБОРОВСКОГО (отрывок) ........................... 240

www.academia.edu/7538888/%D0%A2% … 0%90%D0%9C

правильная ли книга?

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk

Поделиться

23

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Левицький Орест Іванович

По судах Гетьманщини: Нариси народного життя Гетьманщини 2-ої половини XVII віку

ПЕРЕДМОВА 1
По судах Гетьманщини 6
І. ПРИБИШІ 6
II. НЕТЯГИ 8
III. ЗЛОДІЙСЬКА СКЛАДКА 8
IV. КОЗАЧЕ НАСИЛЬСТВО 9
V. ПІП-УБИВЦЯ 10
VI. СТРАШНИЙ ЗВИЧАЙ 13
VIII. СУДОВА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 15
X. ТЕСТЬ І ЗЯТЬ 17
XI. ГОСПОДАР І РОБІТНИЦЯ 18
XII. ДВОМУЖНИЦЯ 20
ХІІІ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ШЛЮБУ, ЯК КАРА 21
XIV. СУДОВА ІДИЛІЯ 23
XV. РОЗЛУКА ЧЕРЕЗ КРАДІЖКУ 24
XVI. ЗАБОРОНА ЧЕТВЕРТОГО ШЛЮБУ 24
XVII. ОБДУРЕНА ШИНКАРКА 25
XVIII. КИШІНСЬКИЙ ДОН ЖУАН 26
XIX. ГРІШНИЙ ІГУМЕН 30
XX. ЛИЧКУВАННЯ ПЕРЕЛЮБНИКІВ 31
XXI. ЗГАНЬБЛЕНА ВДОВА 32
XXII. ДЯК-ЛОВЕЛАС 33
XXIII. ЯВДОХА ПАЛАМАРКА 33
XXIV. НЕВДАЛЕ ЗАЛИЦЯННЯ 35
ХХV. КРАДІЖКА МАЙНА, СХОВАНОГО ВІД ТАТАР 36
XXVI. КРАДІЖКА НА ЯРМАРКУ 37
XXVII. СУД НАД ЗЛОДІЯМИ 38
XXVIII. СПІЙМАНИЙ БДЖОЛОКРАД 39
XXIX. КРАДІЖКА В ЧУМАЦЬКІЙ ДОРОЗІ 40
XXX. ВІДНОВЛЕННЯ ЗГАНЬБЛЕНОЇ ЧЕСТИ 40
XXXI. ПОМІРКУВАННЯ 41
XXXII. ЗАПОРОЖЕЦЬ З ОДКУШЕНИМ ВУХОМ 42
XXXIII. ВОРОЖБИТСТВО Й ЧАРІВНИЦТВО 42
XXXIV. СТРАШНИЙ ПРИСУД 43
XXXV. САНДЖАРІВСЬКІ ЧАРІВНИЦІ 44
XXXVI. НАЧАРУВАЛА НА СВОЮ ГОЛОВУ 46
XXXVII. ПОЛТАВСЬКІ ШКОЛЯРІ 46

Спасибо сказали: borisovichi, d_sergiy, Старина, v_golub, enskada, Алёна6

Поделиться

24

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

До теми козаки та релігія
Сергій Плохій (бібліографія автора)

Зокрема:
Plokhy, Serhii. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford University Press, 2002
або суржикове видання Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні

Сергій Плохій аналізує участь козаків у релігійній боротьбі першої половини XVII століття та вплив релігії на самоусвідомлення цього молодого суспільного прошарку.
Залучивши широкий масив історичних джерел, автор розглядає засадничий для формування української ідентичності сюжет у контексті загальноєвропейських процесів: контрреформації та професіоналізації громадського й політичного життя, а також ствердження абсолютизму.
Книжка є істотним внеском в дослідження не лише релігійної свідомості, але й політичної культури та ідеології ранньомодерної доби.


http://chtyvo.org.ua/content/covers/b007de9fd4a6817e8356c71c6f6dd6a7.jpg

Спасибо сказали: bobrownik, Vlad S., v_golub, Алёна4

Поделиться

25

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Славутич Євген   Однострої надвірної компанійської корогви гетьмана Кирила Розумовського // Історико-географічні дослідження в Україні. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. - №7. - c.185 history.org.ua/JournALL/geo/7/10.pdf


Славутич Є.   Однострої гвардійської сторожі гетьмана Кирила Розумовського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. - №11. - c.329 history.org.ua/JournALL/sid/11/1/19.pdf


Славутич Є.   Фузилерна рота - урядова військова рота на Гетьманщині: історія, організація, однострій (1765-1781) // Історико-географічні дослідження в Україні. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №9. - c.126 - history.org.ua/JournALL/geo/9/6.pdf

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: nfs791

Поделиться

26

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Апанович "Збройні сили України першої половини XVIII ст."

Книга про збройні сили Гетьманщини. Задумувалась як трилогія про участь України в російсько-турецьких війнах.

Спасибо сказали: v_golub, Old Stary2

Поделиться

27

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Именные списки казаков украинских полков, проходящих воинскую службу в 1784-1785 гг. book

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

28

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Цікаве джерело інформації в якому можна зустріти списки козаків
Депутатские наказы от городов Малороссийской губернии 1767 г. /Сборник Императорского русского исторического общества. Том 144. Материалы Екатерининской законодательной комиссии. Том 13. С.-Пб. 1914. Завантажити можна з сайту starieknigi.info/index/SIRIO.htm

P.S Для Слобідської України корисним буде Депутатские наказы от городов Слободско-Украинской и Новороссийской губерний 1767 г. /Сборник Императорского русского исторического общества. Том 147. Материалы Екатерининской законодательной комиссии. Том 14. Петроград. 1915

Post's attachments

image.jpg
image.jpg 522.28 Кб, 13 скачиваний с 2015-07-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

29

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО / Авт.: О. Бачинська, Т. Чухліб, В. Щербак. - Київ: Кристал Бук, 2015. - 400 с. www.academia.edu/11959955/УКРАЇН … 5._-_400_с
Зміст

Post's attachments

img.jpg
img.jpg 147.62 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

30

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Gajecky G. The Cossack Administration of the Hetmanat

diasporiana.org.ua/ukrainica/953 … nat-vol-1/
diasporiana.org.ua/ukrainica/994 … nat-vol-2/


хоча й не зовсім сюди, але цього же автора

Gajecky G, Baran A. The Cossacks in the Thirthy Years War
diasporiana.org.ua/istoriya/6650 … war-vol-1/
diasporiana.org.ua/istoriya/6651 … war-vol-2/

Поделиться

31

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

статті Пришляка
chtyvo.org.ua/authors/Pryshliak_Volodymyr/

Григорій Граб'янка (історико-генеалогічна розвідка)
З листування Данила Апостола
Записна книга Лубенського полку 1730 року
Козацький Гетьманат часів Данила Апостола: протиріччя між гетьманською та імперською системами влади
Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі
Украинское Гетманство в годы правления Даниила Апостола: обзор архивных коллекций документов и материалов Санкт-Петербурга (рос.)
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура

Спасибо сказали: kbg_dnepr, Ivan2

Поделиться

32

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

забули цю книгу

Іржа на лезі: лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 років

publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/ … ezhne.html

http://publish-ukma.kiev.ua/img/shop/vs1409905322.jpg

Монографія присвяченаучасті козацтва Лівобережної України в російсько-турецькій війні 1735-1739років. Розглядається місце "козацького питання" в міжнароднихвідносинах у Центрально-Східній Європі 30-х років XVIII ст., становище різнихкатегорій козацтва Гетьманщини та участь лівобережних полків у бойових діях.

Книга розрахована на науковців, студентів і викладачів вузів, широкийчитацький загал.

Зміст

Вступ

Розділ 1. «Козацьке питання» в геополітичних планах Російської імперії у 30-х рр. XVIII ст.

    1.1. Козацький аспект у загостренні протиріч між Російською та Османською імперіями напередодні війни 1735-1739 рр.
    1.2. Зміни в російській політиці щодо «козацького питання» в 1735-1739 рр.


Розділ 2. Соціальне становище та статус козацтва у 30-х рр. XVIII ст.

    2.1. Рядове козацтво
    2.2. Урядова старшина
    2.3. Значне військове товариство


Розділ 3. Лівобережні полки в походах російсько-турецької війни 1735-1739 рр.

    3.1. Мобілізаційні можливості Гетьманщини напередодні та під час війни
    3.2. Лівобережне козацтво в далеких походах
    3.3. Специфіка дій лівобережних полків у ближніх виправах


Висновки

Список використаних джерел та літератури
Список скорочень
Додатки
Іменний покажчик

Поделиться

33

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Чухліб Т. Воєнне мистецтво // Історія української культури. - Т.3. - Київ: "Наукова думка", 2003. - С.293 - 316. https://www.academia.edu/28328851/%D0%A … .293_-_316

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

34

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Безсмертна Ю. С. «Служителі» й «работніки» в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології

   
Кривошея І. І. Основні службові обов'язки значного товариства військового Гетьманщини в XVII ст.


Сень Д. В., Швайба Н. И. “Извещал письменно на бунчюковых Семена Лизогуба да Андрея Горленка…”: случай из истории казачьей старшины Гетманщины 1720-х гг.

Поделиться

35

Re: Література по українському козацтву (Гетьманщина)

Олена Пивоваренко.
- Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація.

- Виноградне вино у житті козацької старшини в першій половині ХVIII ст. (на матеріалах щоденників Я. Марковича).

- Різновиди горілчаних напоїв у ХVIII столітті (на матеріалах щоденників Якова Марковича).
Годунова Лариса. Проблеми встановлення контролю російського царату над фінансами Гетьманщини у вітчизняній історіографії кінця XVII–XVIIІ ст.

Спасибо сказали: сергей-гродовка, v_golub2

Поделиться