1

Тема: Любечская сотня

ЛЮБЕЦЬКА [ЛЮБЕЧСЬКА] СОТНЯ
(1654-1782 pp.).
=============================

Вперше згадану у складі Чернігівського полку у 1654 p., але як "пустий городок Любеч". Як адміністративна одиниця і військовий підрозділ Чернігівського полку в документах виступає з 1656 року. Весь час існування входила до його складу. Ліквідована 1782 p., а територія включена до Чернігівського намісництва. Сотенний центр: містечко Любеч, тепер - селище Ріпківського району Чернігівської області.

Сотники: Водоволенко Петро (1656, н.). Герасим (1656, н.). Внучко Сава (1656-1657). Грищенко Хилько (1658, н.). Ращенко Хома (1659). Внучко Сава (1660). Гаврило Васильович (1661). Внучко Сава (1669). Войцехович Степан (1671). Решутько Іван Матвійович (1673-1677). Устимович Василь (1681-1686). Александрович Юрій (1688). Устимович Василь (1689). Мокрієвич Іван (1690). Мина Михайлович (1691, н.). Юрієвич Тимофій (1689-1691). Мокрієвич Іван (1693). Юркевич Тимофій (1695-1697). Ворошило Павло (1698). Устимович Василь (1698). Худолій Кирило Гапонович (1695, н.). Ворошило Павло (1699-1700). Семен Васильович (1699-1703, н.). Полоницький Василь (1701). Силич Іван (1705). Силич Василь (1706). Полоницький Василь (1708). Савич Іван (1709-1733). Савич Іван Іванович (1733-1746). Костянтинович Тихон (1735; 1740; 1742, н.). Савич Василь Іванович (1747-1764). Федорович Іван (1763-1773). Репчинський Семен (1773). Корицький Матвій (1781).

Населені пункти: Антоновичі, село; Білоцерківка, село; Борисівський, млин; Борисоглібівка, село; Буда, село; Борки, село; Ведельці, село; Веребйове, село; Вертецька гута; Вертецька рудня; Вертеча, село; Вертіївка, село; Веселейки, село; Високинь, село; Гайдуки, село; Галків, село; Гитки, село; Голобурди, село; Грабів, село; Грабівська рудня; Губичі, село; Гуньківська рудня; Довгуни, село; Довжин, село; Жданів, село; Жидиничі, село; Залізна гута; Зліїв, село; Зміївський хутір; Зубиха, село; Кезі, село; Кислі, село; Клопів, село; Ковпита, село; Козарки, село; Козел, село; Козли, село; Коробки, село; Корольча, село; Корховець, село; Краснівське, село; Краснівський хутір; Кротин, село; Кувичичі, село; Кукарі, село; Лявонки, село; Лісківська рудня; Лопатин, село; Лугова рудня; Любеч, містечко; Малейки, село; Манки, село; Мніїв, село; Миси, село; Михнівський млин; Млини на Косовиці, Локотковбму, Пакульці, Пустинках, Чиковці; Мокрі Велички, село; Молочки, село; Москалі, село; Мостківський млин; Мохнатинська слобода; Мохначі, село; Мохначівська слобода; Мутичів, село; М'якошине, село; М'якшунівка, хутір; М'якшунівська гута; Навоз, село; Неданчичі, село; Нова гута; Нова Озерська гута; Нова Угринська гута; Нововертецька рудня; Новосілки, село; Озерська гута; Онисовці, село; Оселівка, село; Осняки, село; Павлівка, село; Папірний завод; Папірня Лизогуба Петра, бунчукового товариша; Пересажа, село; Перохів, село; Петрики, село; Петруші, село; Плюхів, село; Покуль, село; Посохівка, село; Простори, село; Пузики, село; Пушкарі, село; Радківка, село; Радуль, слобода; Рашкова слобода; Розсудів, село; Розсудівська рудня; Семаки, село; Семендей, село; Сеники, село; Сивки, село; Скитки, село; Скугари, село; Стара гута; Стара Монастирська гута; Стара Хотилівська гута; Старе Гутище, село; Сухі Велички, село; Табаївка, село; Убіжичі, село; Углівська слобода; Углівська рудня; Унучки, село; хутори: Гаврилова Самійла, священика; Кохановського Якима, значкового товариша; Пушки Петра, любецького отамана; Черв'яки, село; Шибериківка, село; Шумани, село.

В Генеральному описі 1765-1769 pp. за сотнею записані також села: Баба, Бахани, Бондарівка, Брехуни, Бутівка, Волосківці, Голубівка, Домашлин, Злієве Друге, Злієве Мале, Злієве Третє, Капустинці, Кархівка, Кононівка, Низьківка, Остапівка, П'ящики, Сваричівка, Слобідка, Слободяки, Смолячівка, Станецьке, Яниці. Підкреслені ж поселення в ньому відсутні.

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

2

Re: Любечская сотня

Лазаревский А. СПИСОК ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (в 1742 году)
(Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Книга 2. – Выпуск 5-6. – Чернигов. – 1872. – С. 99-135.)
===================================================
Ведомость, сочиненная з сотенных рапортов, за силу указа ея И.В. сколко в полку Черниговском мелниц,
на каких реках и с которой войсковая часть собирается, и посколко в год, и куда оной употребляется и
кому войсковия части надани, и равна ль части с казачих и посполитых войсковая собиралась … 1742 года

В сотне ЛЮБЕЦКОЙ
-----------------------------------
96. Владения бунчукового товарища Андрея Полуботка волости Любецкой и Довжицкой мелници:
На ритце Разсудовце – 1.
На ритце Гончаровце – 2.
На ритце Болгаче – 1.
На ритце Ворзне – 1.
На ритце Димарце – 1.
На ритце Гуманце – 1.
На ритце Вертече – 1, при д. ГУБИЧАХ.

97. Владения монастира Антониевского любецкого.
На речке Варажце – 1.
На речке Гончаровце – 1.

98. Владения бунчукового товарища Ивана Лизогуба, волости семаковской, на речке Муравне – 3.

99. Владения монастира Троецкого Черниговского, волости Петрушинской, на ретце Гонтце – 1.

100. Войскового товарища Николая Соколовского, на речке Колиновце – 1, на речке Варажке, в деревне ОНИСОВЦАХ – 1.

101. Удовствуючой Григориевой Пушкаровской, на речке Ковале – 1.

102. Сотника любецкого Ивана Силича, на той же речке – 1.

103. Монастира киевопечерской лавры волости покулской, на речке Пакулце:
При Новых Ведилцах – 1.
При Старых Ведилцах – 1.
В Гутовце – 1.
В Михновце – 1.
В с. ПАКУЛЕ – 1.
В Борисовце – 1.
В Паперне – 1.
В Пилне – 1.
В Рудне – 1.
В Пустинках – 1.
На речке Витовом броду, в Кучавце – 1.
На речке Хотиловце, при Старой-Гуте – 1.

104. Сотника полкового Федора Посудевского, на речке Пакулце, при селе ПЛИОХОВЕ – 1, на ритце Вертечи – 1; в рудне Вертецкой – 1.

105. Владения бунчукового товарища Василия Лизогуба, волости шибириновской, на речке Вертечи, при Старой-Гуте – 1; при рудне Грабовой – 1; при Паперне – 1.

106. Значкового товарища Якова Кохановского, на речке Ворзне – 1.

107. Владения обозного енерального Якова Лизогуба, на речке Ворзне, при Димарце – 1.

108. Монастира катедри черниговской, на речке Вертечи, при Борисоглебовце – 1; на речке Перелюбе, при Димерце Неданчицкой – 1; на речке Козле, при с. КОЗЛЕ – 2.

109. Значкового Михаила Зеневича на речке Разсудовце – 1.
======================================================

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

3

Re: Любечская сотня

Модзалевский В.Л.
ОПИСЬ ЛЕСОВ И ПУЩ, НАХОДИВШИХСЯ В ЧЕРНИГОВСКОМ ПОЛКУ В 1752 ГОДУ
(ЧИОНЛ. – Кн. 19. – Вып. 4, отдел ІІІ. – Киев, 1907. – С. 105-124.)

ЛЮБЕЧСКАЯ СОТНЯ
---------------------------------------
Ведомость сотне Любецкой,
коликое число імеется в оной сотне пущи разнихъ владелцовъ, и чія, при якихь урочищахъ или рекахъ и болотахъ находится, і в коликомъ от полкового города Чернъгова разстояніемъ числе верстъ в длину і в ширину, и якое дерево, боръ-ли, елникъ, іли черній, — о томъ явствуетъ ниже,
1753 году, февраля 13 дня учиненная.

Владения удовствующой госпожи Анастасіи Стефановни Полуботковой в волости Любецкой пущи разной в урочищахъ по одну сторону местечка Любеча, от деревне Мисовъ под деревню Тулею, з разними сябрами, в должину верстъ 4, а в ширину 1 верста; разстояниемъ от полкового города Чернегова верстовъ въ 55.

По другу же сторону Любеча, повз реку Днепръ, около деревенъ Новоселокъ, Лопатнювъ и Сенюкувъ, з разними сябрами пущи чорной и смоловой от самого Любеча по урочище за Лопатнями Певнимъ, долж. в. 20, шир. в. 7; от Чернегова — в. 80.

Владения Антониевского Любецкого монастира пущи разной з разними сябрами в урочищи от Любеча повз Мисовскую дорогу до деревне Мисовъ, шир. в. 4, долж. в. 10, от Чернегова — в. 60, до реки Днепра — 4 в.

Козаковъ сотне Любецкой Никифора и Сави Брехуновъ пущи чорной, в разнихъ урочищахъ, вдовжъ и вширь на ½ версти; отъ Чернегова — в. 50.

Значкового полку чернеговского товариша Михайла Зеневича при деревне Смолеговце, над речкою Ворзною в двоихъ местахъ пущи чорной, в долж. в. 3, в шир. ¼ в., а смоловой на ¼ в. вширь, от Чернегова — в. 50.

Впадения монастира катедри Чернеговской волости Вертецкой пущи разной з разними сябрами в урочищи Величковщине в долж. в. 20, а в шир. в. 10.

В Клоновскомъ острове отрубной монастырской вширь и вдолжь верстъ на 1½ да в урочищи Калениковщине отрубной-же вширь и вдолжъ в. на 4; от реки Днепра миль 3, а от Чернегова миль 4.

Владения монастиря Кіево-Печерской лаври, волости Покулской, соснового бору от урочища Нералви (?) за деревню Сивки, повз Днепрь реку, верстъ на 20, да от села Пакуле до реки Днепра врочищи Пустинки того жъ бору в шир. в. 10; от Чернгова — 6 миль.

Владения бунчукового товариша Петра Лизогуба пущи разной, з разними сябрами, в урочищи Грабовомъ повз болото, прозиваемое Глинище, долж. и шир. на 10 верстъ; от Чернегова миль 3.

Владения бунчукового товарища Михайла Буркувского пущи разной з сябрами в урочищи Щодрове долж. в. 6., шир. ½ в., повз болото, прозиваемое Великое; от Чернегова верстъ 60.

Козаковъ сотне Любецкой Ивана и Омеляна Манковъ разного лесу в разнихъ урочищахъ, з сябрами оной деревне Манковъ, в долж. в. 2, в шир. в. 1; от Чернегова 6 миль, а от реки Днепра — в. 8.

Владения войскового канцеляриста Якима Ренчицкого разной пущи в разнихъ урочищахъ долж. в. 20, шир. в. 10; от Чернегова миль 6, а отъ реки Днепра в. 4.

Владения монастиря Троецкого Чернеговского пущи разной в урочищахъ повз болото Кротинское, прозиваемое Кобилевъ, в долж. в. 3, в шир. в. 2, з сябрами; да отрубного монастирского соснового лесу в урочищи Новой Зимници в долж. 1½ в., в шир. 1 в.; от Чернегова миль 6, а от Днепра в. 6.

Попа чернеговского Андрея Себирского чорного лесу в урочищи Плоскомъ в долж. 1 в., в шир. ½ в.; от Чернегова в 40.

Бунчукового товариша Івана Миклашевского чорного лесу в долж. 1 в., в шир. ½ в., в урочищи Сеножатяхъ; от Чернегова в. 35.

Владения удовствующой Анастасіи Полуботковой волости Довжицкой пущи смоловой долж. и шир. на 30 в., в урочищи повз реку, прозиваемую Вертечу; а чорного лесу в разнихъ урочищахъ в долж. 2 в., в шир. ½ в.; от Чернегова миль 8.

Козака сотне Любецкой Павла Тарасевича соснового лесу в долж. 3 в., в шир. 2 в., повз болото, прозиваемое Вертечъ; от Чернегова миль 5.

Жителей неданчицкихъ Стефана Дедовца, Ларка Купреенка и козака Карпа Набока пущи разной, з сябрами разними, в урочищи Даничеве, повз болото Рудное, в долж. 10 в., в шир. 4 в.; от Чернегова миль 8. (…)

Писарь сотни Любецкой Корней Лукяновский.
Любецкого правления канцелярист Стефан Зеленский».
==============================================

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

4

Re: Любечская сотня

ОПИСАНИЕ РЕК И РЕЧЕК ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА В 1754 ГОДУ
(Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – Выпуск седьмой.
– Чернигов. – 1908 (1906-1908). – С. 3-52.
================================================================

Сотня ЛЮБЕЦКАЯ
-------------------------------
Ведомость 1754 года Июля 11-го. А именно:

В деревне АНТОНОВИЧАХ речка прозываемая ПАКУЛЯ взялась с урочища прозываемого лесу Грабища, впала оная речка в реку Днепр; поселение на ней деревня АНТОНОВИЧИ, футор ТУПИЧЕВСКИЙ, вниз мельница; деревня БОРКИ, деревня СКУГАРИ, деревня ВЕДИЛЬЦЫ и деревня МАЛЕЙКИ, там же и мельницы две.

В селе КОЗЛЕ речка прозиваемая КОЗЕЛ, взялась оная з урочища прозываемого Гирманка, поселение над нею село КОЗЕЛ, мелниц две, впала оная речка в сотне Слабинской в реку Десну.

В селе ШИБИРИНОВЦИ речка прозиваемая РУДКА взялась з Довгого лесу, поселение над нею село ШИБИРИНОВКА, а впала оная в сотне Полковой в деревне ЯНОВКИ в речку Белоус.

В деревне ЛЕВОНКАХ речка прозиваемая ЛЕДКОВКА, вишла з урочища, прозиваемого Ледковки, поселение над нею деревня ЛЕВОНКИ и мелница една, впала ж сотне Белоуской в селе РУДЦЕ в речку Рудку.

В селе ДОВЖИКУ речка прозиваемая СВИШЕНЬ, вишла с урочища, прозиваемого лесу Сущовки, поселение над нею деревня ПАВЛОВКА, там же и мелница една, вниз другая, деревня КУВЕЧИЧИ и мелница една, в селе ДОВЖИКУ мелниц две да вниз ДОВЖИКА мелница прозиваемая Кулчеевка; деревня УНУЧКИ там же и мелница една, да еще вниз мелница една ж, а впала оная речка в сотне Белоуской в речку Белоус. (…)

В деревне ПУЗИКАХ речка прозиваемая БИЛОУС взялась оная речка з урочища лесу Дубового, течет сотне Белоуской в село ЛИСТВЕН.

В селе ПАКУЛЕ речка ПАКУЛ, вишла с под села АНТОНОВИЧ з тамошних олсов, над оною поселение село ПАКУЛ, деревня ВЕДИЛЦЕ, в оной деревне мелниц две, з тех вниз една от тоей мелнице новая Локотковская, Чиковская, Михновская и Пакулская, после всех ПАПЕРНОЙ ЗАВОД; низшее его ПИЛНЯ водная, далее новая Паперницкая мелница и нижше тоя ПАПЕРНЯ, другая прозиваемая РУДНЯ, а на конце мелниця Пустинская, от которой оная Пакулка войшла в речку Днепр;

там же речка, прозиваемая КОСОВИЦЯ, вишла з болота близ села КОВПИТИ состоящаго, на которой мелниця вешная прозванием Куцовка, а упала оная в реку Днепр в селе НАВОЗЕ;

другая речка ХОТИЛОВКА вишедшая з бору, над которою устроена старая ПАКУЛСКАЯ ГУТА и на оной тако ж вешняк мелниця, впала ж оная за селом НАВОЗОМ под деревнею ВЕДИЛЦЯМИ в реку Днепр и там прозивается Смоловая.

А более оних рек и речок, також над оними футоров, мелниц и пасек в сотне Любецкой не имеется.
Писарь сотни Любецкой Корней Пухтяновский
Асаул сотенний Любецкий Клим Савич, а вместо его неграмотного по его велению Иосиф Павловский подписал.
=================================

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

5

Re: Любечская сотня

Василенко Н.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА 1729-1730 г.
– Чернигов, 1908. - С. 48-64.
===================================================

В Любецкой сотне
---------------------------------

І. Село ДОВЖИК – 48, деревня УНУЧКИ – 28, БЕЛОЦЕРКОВЦИ – 26, ПАВЛОВЦИ – 62, ХОРОЛЧИ – 10, РОЗСУДОВ – 13, НАДАНИЧИ – 5, МОХНАТИНСКИЙ – 25, КУВЕЧИЧИ – 22, итого 239 дворов; владеют бывшего черниговского полковника Полуботка дети его, Андрей да Яков Полуботки, по жалованной грамоте, данной деду их Леонтию Полуботку 7198 (1690) года в вечное владение. Мелници на реке Белоусе, да мелница на реке Свишне о 4 колах мучных; а на какие уряды до отдачи Полуботку надлежалы, того в жалованной грамоте не означено.
ІІ. Оное село ДОВЖИК з деревнями, при нем написанными, по сказки старожилов, из давних лет никому ни на який уряд не надлежалиЮ а поселени де оные дедом нынешних владелцов Леонтием Полуботком на купленных его землях; а деревню КУВЕЧИЧИ полковник Полуботок сам купил после отца своего а Катерины вдовы, Богдановичовой жены, которая в ней, по предках ей, была крепостная.
По 8-му пункту.

І. Село ШИБИРИНОВКА – 46, деревня АНТОНОВИЧ – 44, ВЕЛИЧКИ – 26, ГУТА – 9, ВИСОКИН – 13, СЕМАКИ – 11, ПЕРЕСАЖ – 9, ПЕТРИЧКИ – 12, ОСЕРЕНКИ – 2, БУХАНЫ – 2, ЗУБАХИ – 5, УГЛУВКА – 7, итого 186 дворов, принадлежащие до полку; а ныне владеет бунчуковый товарищ Семен Лизогуб, по жалованной грамоте, данной 1719 года за войсковые службы в вечное владение. 3 мелници на реке Муравле о трех колах мучных, да на реке Вертечи о двух колах мучных.
ІІ. Оное село ШИБИРИНОВКА, по сказки тамошних старожилов, издавнапоселено сотником любецким Савою Унучком на пустовских грунтах и владели оным селом сотники любецкие до полковничества в Чернигове Якова Лизогуба; потим сын его Евфим Лизогуб, полковник черниговский, скупивши в том селе людские грунта, завладел и людми, на них живучими; а протчие деревни он же, полковник Евфим Лизогуб, а по нем сын его, бунчуковый товарищ Семен Лизогуб, населили також на скупленных шляхецких и других помещицких землях, а не купленными, по жалованных грамотах, завладели.
По 8-му пункту.

І. Село ПЛІОХОВ – 11 дворов, деревня ОСНЯКИ – 12, БОРКИ – 19, ВЕЛИЧКИ – 6, СКУГАРИ – 8, итого 56 дворов; подданные поселены на грунтах, данных по привилегиям королей полских Владислава и Казимира 1633 (?) года Любецким шляхтичам Данилу и Пархому Юсновичам, а ныне владеет оными черниговского полку значковый козак Федор Посудевский, по универсалу Скоропадского, данном 1715 года в спокойное владение. 2 мелници – одна на реке Вертеч об одном коле мучном, другая на реке Непотужной о двух колах мучных, да об одном коле валюшном. А на какой уряд надлежали, того не означено.
ІІ. Оное село ПЛІОХОВ з деревнями прописанными, по сказкам тамошних старожилов, из давних лет ни на який уряд никому не надлежало во владение, а надлежало всегда предкам нынешнего владелца Посудевским, по королевским привилегиям и по их купли, по которых и он, Посудевский, ныне наследственно теми маетностями владеет.
А сего 1730 года оный владелец Федор Посудевский объявил подлинные королевские привилеи, одного короля Владислава 1663 (1633?) года, другого короля Казимира 1653 года на тие грунта, на которых то село ПЛІОХОВ и другие деревни поселены, служащие.
По 8-му пункту.

І. Село ШИБИРИНОВКА – 2, деревня АНТОНОВИЧИ – 1, ЛЕВОНКИ – 17, итого 20 дворов, поселены на полковых грунтах; владеет черниговского полку значковый товарищ Александер Малявка, по универсалу бывшего гетмана изменника Мазепы, данному 1702 года до войсковыъ услуг. Мелница на реке Людковке об одном коле мучном. А напред сего на какой уряд надлежали, того не означено.
ІІ. Оное село ШИБИРИНОВКА и деревня АНТОНОВИЧИ одни теж, что и выше сего, во владении за бунчуковым Семеном Лизогубом прописаны; а что в ШИБИРИНОВЦИ показано 2 двора, у АНТОНОВИЧАХ 1 двор за Александром Молявкою во владении, и те дворы отца его Ивана Молявки купленные, не полковые. Деревня ЛЕОНКИ також, по сказки старожилов, тим же Иваном Молявкою поселена на икупленной его земли, которою ныне наследственно, по отцу своем, владеет сын его значковый товарищ Федор Молявка; и оная деревня никому ни на який уряд, кроме отца его, не надлежала во владение.
По 8-му пункту.

І. Село КОЗЕЛ – 6, ШУМАНИ – 5, и того 11 дворов, принадлежащие на полковников; а ныне владеет бунчужный товарищ Василий Полоницкий без крепости.
ІІ. В селе КОЗЛЕ, по сказки старожилов, 4 двора толко показанного Полоницкого имеется, купленные, не полковые; а прежде сего были полковые.
А сего 1730 году оного Полоницкого жена, вдова Анастасия, объявила универсал подлинный гетмана Скоропадского 1709 году мужу ея, Полоницкому, данный, з якого взята копия, а в оном универсале гетман Скоропадский утверждает ему, Полоницкому, два селца: ШУМАНИ и КЕЗЕ, здавна з ласки войсковой наданные, в зуполное владение за купленными его там же грунтами.

І. Деревня МОСКАЛИ – 13 дворов, поселено на полковых купленных мужицких грунтах; владеет значковый товарищ Стефан Радич по жалованной грамоте, данной в 7198 (1690) году.
ІІ. Оная деревня, по сказки старожилов, издавна никому ни на який уряд не надлежала; а владел оною бунчуковый знатный товарищ Пантелимон Радич; а по нем наследственно досталась оная ж деревня двоим сынам его Ивану и Стефану Радичам во владение, с которых один Иван умер, а Стефан и ныне в низовом походе, в значковых товарищах, пятый год служит; а по яким дачам та деревня отцу их была во владении, того старожилы не показали.
По 8-му пункту.

В той же сотни из монастырских:
І. Деревня КУКАРИ – 10, деревня СКУГАР – 8, итого 18 дворов, владеет монастыр Выдубицкий, по универсалу гетмана Мазепы 1704 года.
ІІ. Оная деревня КУКАРИ, по сказки старожилов, от давних лет, як они упомнят, прислушала до Любеча, до владения черниговских полковников; а когда изменник гетман Мазепа отнял местечко Любеч от полку во свое владение, тогда из своего владения отдал ту деревню к монастырю Любецкому, а не Выдубицкому; а деревня СКУГАРЫ была також во владении полковников черниговских, которую полковник черниговский Павел Полуботок из своего владения отдал к тому же монастырю Любецкому, и ныне за оным монастырем та деревня во владении.

І. Село КОЗЕЛ и дер. РУДНЯ – 93 двора, во владении черниговского Катедрального монастыря, а по каким крепостям – не объявлено.
ІІ. Оное село КОЗЕЛ, по сказки старожилов, от владения ляхского не было ни за ким во владении, кроме монастыря архиерейского черниговского. А по якой дачи оным селом тот монастырь владеет, они того не знают. А РУДНИ, при том селе написанной, на лице не сискалось.

І. Деревня ПЕКУЛИ – 56, деревня НАВОЗ – 43, деревня СИВКИ – 22, деревня ТАРГОВКА – 69, село КОВПИТ – 45, деревня ВЕДИЛЦЫ – 63, итого 298 дворов, владеют киево-печерского монастыря монахи.
ІІ. Оное село ПАКУЛЬ с протчими селы идеревнями, по сказки тамошних старожилов, из давних лет во владении Киево-Печерского монастыря, по дачи князя черниговского Николая Святоши.

В той же сотни Любецкой, сверх присланного экстракта, сыскались села и деревни прописные, ниже показанные:
І. Село ПЛІОХОВ – 38, деревня ВЕЛИЧКИ – 4, деревня ПУЗИКИ – 5, РУДНЯ ГУНКОВКА – 8, итого 55 дворов; владеет Яков Лизогуб, нынешний енералный обозный.
ІІ. В оном селе ПЛІОХОВЕ поданные, по сказки старожилов, были полковые, владению полковникам черниговским надлежащие (кроме части подданных значкового Посудевского, в том селе имеючихся); в которых подданных бывший бунчуковый, нынешний енералный обозный Яков Лизогуб покупил грунта и оными, по той купли, владеет; а в протчих деревнях, також в Козаков скупивши части, по доброволной продажи земель, поселил на той купле своих людей и оными владеет.
А от владелца сказкою показано, что де покупил он грунта шляхецкие и на оных сам людей населил, которые до владения полковников черниговских не надлежали.
По 8-му пункту.

І. Деревня ТАБАЮВКА – 7, деревня МОХНАЧИ – 11, деревня ГУБИЧИ – 15, МИСИ – 1; владеют черниговского полковника Павла Полуботка сыны его, Андрей да Яков Полуботки.
ІІ. Оная деревня ТАБАЮВКА, по сказки тамошних старожилов, ни на який уряд никому не надлежала; а як они упомнят, владел ею перво некоторый Иван Ножовник, атаман черниговский; потим, як досталось во владение деду нынешних владелцов Леонтию Полуботку, так по нем была во владении сына его Полуботка Павла; и ныне за унуками его Андреем да Яковом Полуботками; а почему, того они не показали. Деревня МОХНАЧИ поселена на купленных полковника Полуботка грунтах недавно; деревня ГУБИЧИ частю на купленных Леонтия Полуботка, деда нынешних владелцов, грунтах поселена, а частю, по жалованной грамоте, оному же деду из людьми, в ней будучими, во владение отдана.
По 8-му пункту.
================================
Приведены материалы по статьям, в которых упоминаются села Черниговского района.

Спасибо сказали: olyvd, Bragida2

Поделиться

6

Re: Любечская сотня

Из материалов ревизии Черниговского полка 1732 года

СОТНЯ ЛЮБЕЦКАЯ
======================
Реестр приездных владелческих старшинских и бунчукового товариства дворов,
також поповских, дяковских, поламарских, шинковых, школ, шпиталев и футоров

В МЕСТЕЧКЕ ЛЮБЕЧ
----------------------------------
Двори приезжие разних владелцов
Двор приежжий бунчукових товаришей панов Полуботков
Двор приежжий бунчукового товариша Ивана Мокриевича
Двор приежжий значкого товариша Якова Иллича
Двор приежжий асаули полкового […][…]
Двор приежжий бунчукового товариша Владимера Полунецкого

В том же местечку поповских дворов
Двор попа любецкого пятницкого Козми Горбина
Двор нежилий того ж попа пятницкого Горбина
Двор попа любецкого пречистского Самоли Гаврилова
Двор попа пречистенского векария Ивана Ерофеева
Двор попа любецкого покровского Якова Иванова
Двор попа любецкого троецкого Ивана Малавца(?)
Двор пречиского Гаврили […]

В том же местечку дяковских дворов
Двор дяка троецкого Михайли Дмитрова
Двор пречистенский дяка Ивана Ерофеева
В том же местечку паламарских дворов
Двор поламаря пятницкого Ивана Спишитова(?)

В том же местечку корчми
Корчма бунчуковых товаришей Полуботков
Корчма пана сотника любецкого Ивана Савича
Корчма бунчукового товариша Владимера Полунецкого
Корчма бунчуковых товаришей Полуботков
Корчма мещинани любецкого Трофима Бубелника
Корчма мещанки любецкой Анастасии Безпалчой
Корчма мещанина любецкого Трофима Бубелника
Корчма мещанина любецкого Стефана Мартынова
Корчма бунчуковых товаришей Полуботков

В том же местечку школы
Школа покровская 1
Школа пятницкая 2

В том же местечку шпитали
Шпитал покровский 1
Шпитал троецкий 1
Шпитал пятницкий 1

В том же местечку футоры
Футор монастиря любецкого
Футор мещанки любецкой Анастасии Безпалчой
Футор попа любецкого Гаврили Иосифова

СЕЛА ЗЛЕЕВ
-----------------------
Дом попа Григория Елисеева
В том же селе
Двор дяка Ивана Копиченка
Двор паламаря Якова Каленикова
В том же селе
Шпитал 4
В том же селе
Корчма сотника любецкого пана Ивана Савича

В СЕЛЕ КРОТИНЕ(?)
---------------------------------
Двор попа Иосифа Широинова(?)

В ДЕРЕВНЕ КУВЕЧИЧАХ
---------------------------------------
Двор приездний бунчукового товариша Андрея Полуботка

В СЕЛЕ ДОВЖИКЕ
--------------------------------
Двор приездний бунчукових товарищей Полуботков
В том же селе
Двор попа того ж села Карпа […]
В том же селе
Школа 3
В том же селе
Шпитал 5

В ДЕРЕВНЕ СЕМАКАХ
------------------------------------
Двор приездний бунчукового товариша Ивана Лизогуба

В ДЕРЕВНЕ ШУМАНАХ
-------------------------------------
Двор приездний бунчукового товариша Владимера Полунецкого

В СЕЛЕ МНЕВЕ
---------------------------
Двор попа Якова Бутовича
В том же селе
Двор Паламара Мойсея Корноушенка
В том же селе
Корчма монастиря Киево Печерского

ДЕРЕВНЯ ГУБИЧИ
--------------------------------
Двор приездний бунчукових товаришей Полуботков

СЕЛО ПЛИОХОВ
----------------------------
Дом попа плиоховского Ивана Журавского
В том же селе
Карчма пана Якова Лизогуба обозного енералного
Карчма значкового товариша Федора Посудевского
В том же селе
Школа 4

СЕЛО ШИБИРИНОВКА
-------------------------------------
Двор попа шибириновского Ивана Иванова
В том же селе
Школа 5

В ДЕРЕВНЕ ОСНЯКАХ
-----------------------------------
Двор приездний сотне любецкой бившой писарки Марии Красковской

В СЕЛЕ КОЗЛЕ
-------------------------
Двори поповские
Двор попа козлянского Иоанникия Тимофеева
Двор попа козлянского ж Григория Терещенко
Дворец монастиря катедралного черниговского
В том же селе
Школа 6
В том же селе
Корчма монастиря катедри черниговской

СЕЛО РЕДКОВКА
-------------------------------
Двор попа редковского Павловского(?)
В том же селе
Двор паламаря Василия Захарева
В том же селе
Двор шинковый Полуботков

СЕЛО ПЕТРУШИ
-----------------------------
Двор попа петрушинского Михайла Левоненка
Двор монастиря троецкого черниговского
В том же селе
Школа 7
В том же селе
Шпитал 6

НА ВРОЧИЩИ ЗМЕЯХ
-------------------------------------
Футор попа пятницкого любецкого Горбина

СЕЛО ПАКУЛЕ
-------------------------
Двор попа пакулского Илии Рабенка
Дворец монастиря Киево Печерского
В том же селе
Двор паламарский Григориева
В том же селе
Корчма монастиря Киево Печерского

ДЕРЕВНЯ КОВПИТА
--------------------------------
Дворец монастиря Киево Печерского

СЕЛО МНЕВ
-----------------------
Двор попа Якова Бутовича
В том же селе
Двор поламаря Ивана Корноушенка
В том же селе
Двор шинковый монастиря Печерского
В том же селе
Школа 8

СЕЛО НАВОЗ
------------------------
Двор попа Кондрата Иванова
Двор приезжий монастиря Печерского
В том же селе
Двор дяка Якова Поповича
В том же селе
Двор Паламара Андрея Шевцы
В том же селе
Корчма монастиря Киево-Печерского

СЕЛО КОРХУВКА
-----------------------------
Двор попа корховского Ев[…] Черневича
Дворец монастиря Киево Печерского
В том же селе
Двор дяка Романа Поповича
В том же селе
Двор Лукьяна Паламара
В том же селе
Двор шинковый монастиря Киево Печерского
В том же селе
Школа 9

В ДЕРЕВНЕ ВЕДИЛКАХ
--------------------------------------
Дворец преезжий монастиря Киево Печерского

НА УРОЧИЩИ ЧИСТЫХ ЛУГАХ
-------------------------------------------------
Футор попа Любецкого церкви Рождества богородици Гаврила(?) Ерофеева
===================================

Горобець С. Невідомий фрагмент ревізії Чернігівського полку 1732 р.
// Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 12-40.

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

7 (08-06-2014 22:56:00 отредактировано AppS)

Re: Любечская сотня

с. Пакуль, 1767г.
25) Зеновий Постол - 60 уроженец оного села звания посполитого.
дѣти его
Лаврентий -22
Димитрий - 13
Кирило - 13
Параскевия - 20
Анастасия - 10
брат Зеновия - Иван Постол - 44
жена Ивана Ирина - 30
дѣти ихъ
Иван - 13
Евстафий - 9
брат Зеновия Илия Постол - 38
жена Илии Варвара - 35
дѣти ихъ
Марина - 19
Агрипина 8
Елисавета - 1

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

8

Re: Любечская сотня

pivnich.info/zyavylosya-krajezna … yj-zlijiv/


Краєзнавче дослідження ріпкинця Петра Бобровника «Голос пам’яті. Історія сіл Вороб’їв та Великий Зліїв».

Книга
присвячена 320-й річниці їх першої письмової згадки  в історичних
джерелах. Видання наповнене цікавими архівними даними, авторськими
ілюстраціями і картою, розповідає як про історію краю, так і про
конкретних людей.

Як виявив дослідник, перша письмова згадка про
обидва села зафіксована 28 вересня 1691 року в акті купівлі-продажу
землі. Отже 28 вересня 2011 року села Вороб’їв та В. Зліїв відзначили
свою ювілейну дату, яка відзначається як День села. Старий (Малий)
Зліїв, який згадується в акті 1673 року, відзначить 13 січня 2013 року
340-річчя першої письмової згадки.

http://pivnich.info/wp-content/uploads/2012/10/IMG-1280x768.jpg

Поделиться

9

Re: Любечская сотня    18 грудня [2012] на засіданні клубу "Краєзнавець" було презентовано
видавничі здобутки Чернігівського районного осередку Національної спілки
краєзнавців України. Присутні в залі представники інтелігенції м.
Чернігова та Чернігівського району мали змогу ознайомитись з книгами Д.
Вайсмана "Судьба солдата – хроника одной семьи", В. Зайченко
"Новобілоуська метрична книга та її персоналії", В. Якубця "Наша Семеняговка".

  За допомогою відеопрезентацій свої видання представили науковий
співробітник Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського,
заслужений працівник культури України Віра Зайченко та інженер за фахом
та краєзнавець за покликанням Василь Якубець.
  Студію кандидата
історичних наук, нині бібліотекаря Бруклинської Публічної бібліотеки
(США) Дем’яна Вайсмана про долю полковника Червоної Армії Михайла
Бланка, який загинув при обороні Чернігова у вересні 1941 року,
представив методист Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського Євген Шпилевський. Особливу
зацікавленість присутніх викликали унікальні кадри німецької кінохроніки
перших днів окупації Чернігівщини.
  В обговоренні презентованих
книг взяли участь заступник директора з наукової роботи Чернігівського
історичного музею ім. В.В. Тарновського Людмила Линюк, начальник
інспекції держтехнагляду Чернігівської облдержадміністрації, уродженець
с. Семенягівка Чернігівського району Василь Дорошок, представник
товариства "Чернігівське земляцтво" у Києві Олексій Єршов, голова
правління Чернігівської міської єврейської общини, головний редактор
газети "Тхия" Семен Бельман, генеральний директор Національного
архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", відомий
історик та краєзнавець Андрій Курданов, директор інституту історії,
етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т.Г.
Шевченка, голова обласного осередку Національної спілки краєзнавців
України, президент клубу "Краєзнавець", професор Олександр Коваленко.

  Під час презентації у залі була розгорнута книжково-ілюстративна
виставка під назвою "Мало любити свій рідний край, його треба ще й
знати" М. Рильський", яку прокоментувала ведуча заходу, завідуюча
відділу краєзнавства Ірина Каганова.Семеняговка - рядом с Пакулем.

Поделиться

10

Re: Любечская сотня

В.П. Коваленко НАВОЗИ – ЛІТОПИСНЕ МІСТО НА ДНІПРІ

Поделиться

11

Re: Любечская сотня

с.Пакуль 1764 г.

Зѣновïй Симеоновъ синъ Постолъ    46   
жена его Зѣновïя Иванова дочъ        43
Дѣти ихъ       
Леонъ    25   
Матѳей    21   
Іванъ    19   
помянутого Леона жена Еѵдокïя Пархомова дочъ        23
брати его роднïе       
Іванъ Семеоновъ    43   
Илïя    31   
помянутого Ивана жена Ирина Филимонова дочъ        35
Дѣти ихъ       
Іванъ    10   
Ѳеодоръ    7   
помянутого Илïи жена Варвара Иванова дочъ        30
Дѣти ихъ       
Павелъ    5   
Матрона        3
---    ---    ---

Василъ Андреевъ синъ Пѣвенъ    47   
жена его Васса Іванова дочъ        46
Дѣти ихъ       
Павелъ    17   
Григорïй    13   
Силвестръ    8   
Ѯенïя        6
брати его родніе       
Аѳанасïй вдовъ    35   
Дѣти его       
Варвара        17
Марина        11
дрɤгой братъ Петръ    31   
жена его Марïя Григорïева дочъ        30
Дѣти его       
Василïй    3   
Параскевïя        5

Поделиться

12

Re: Любечская сотня

Кондратьєв І.В. Любецьке староство (XVІ – середина XVII ст.). – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – 384 с.

У дослідженні робиться спроба відтворити історію людності та населених пунктів на території Любецького староства Київського воєводства Великого князівства Литовського, а з 1569 р. – Речі Посполитої. У середині ХVII ст., із  покозаченням місцевої шляхти, Любеч став центром козацької сотні Чернігівського полку. На сьогодні це в більшості територія сучасного Ріпкинського, а також частини Чернігівського, Куликівського та Городнянського районів Чернігівської області. До складу староства також входив сучасний Лоєвський та частини Брагінського і Гомельського районів Гомельської області Республіки Білорусь. Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів історії, музейних працівників, студентів, широкий читацький загал.

+ открыть текст


Поделиться

13

Re: Любечская сотня

ЦДІАК ф.64
Любецька сотенна канцелярія

1180    Рішення сотенного суду про сплату боргу та винагородження за шкоди, заподіяні Проциками Юхимом та Лавріном чоловіку Савичевої
1181    Справа про захоплення спадкової землі в с.Суличівка та іншого майна у вдови значкового товариша Чернігівського полку Климовича Андрія його братом Яковом

Поделиться

14

Re: Любечская сотня

Ігор Кондратьєв

Власні твори:

Богдан Хмельницький та любецька шляхта    Істор. Стаття    1995

До джерел формування служебної шляхти Любецької волостi    Істор. Стаття    2006

Етапи існування Любецького замку в XIV–XVII ст. (за матеріалами археологічних досліджень Б.О. Рибакова)    Істор. Стаття    2012

Любецька волость наприкінці ХV - на початку ХVІ ст.    Істор. Стаття    2006

Любецьке староство (XVI - середина XVII ст.)    Істор. Праця    2014

chtyvo.org.ua/authors/Kondratiev_Ihor/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

15

Re: Любечская сотня

В Любецкой сотне.

Иван Савич сотник действителный,
Карп Губар xopyжий,
Яким Гарасименко асаул,
Писара сотенного не определено,
Григорий Шумейко атаман городовий,
Демян Бурдук городничий.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться