1

Тема: Березнянская сотня

БЕРЕЗНЯНСЬКА [БЕРЕЗНЕНСЬКА] СОТНЯ
(1651-1782 pp.)
======================================

Виникла між 1651-1654 pp. у складі Чернігівського полку з селами: Волосківці, Степанівка, Стольне, Локнисте, Михайлове Городище. Юридично закріплена Переяславськими угодами 1654 р. з Москвою у складі Ніжинського полку, у котрому перебувала до 1672 р. 1669 р. з неї виділено Стольненську сотню. Гетьман Іван Самойлович під час реформування полково-сотенного устрою Лівобережної України у 1672 р. включив сотню до Чернігівського полку, у складі якого вона знаходилася аж до ліквідації у 1782 р. Населені пункти були включені до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Березне [Березна, Березина], нині - селище Березня Менського району Чернігівської області.

Сотники: Підгайний Семен (1654). Гоневський Сава Іонович (1660-1680). Грибовський Павло Мартинович (1676, н.). Антонович Василь (1676-1689). Мокрієвич Самійло Карпович (1689-1690). Мандрика Прокіп (1688, н.). Іваниненко Яків (1695, н.). Скоропадський Василь Ілліч (1697-1709). Михайло Іванович (1711). Бонаткевич [Бунаркевич] Василь (1711-1719, н.). Лисенко Федір Іванович (1723-1728). Давидович Іван (1724, н.). Брежицький Олександр (1730, н.; 1731-1735). Лисенко Андрій Федорович (1744-1746). Михно Андрій [Артем] (1742, н.). Сахновський Яким (1748-1769). Сахновський Павло (1770-1782).

Населені пункти у 1750 р.: Баба(*), село; Березне, містечко; Гориця, село; Городище, село; Гусавка, село; Дурне, село; Локнисте, село; Мена, містечко; Рогозка, село; Феськівка, село. В Рум'янцевському описі за сотнею значиться також: села Бреч, Єлін, Жесківка, Куковичі; хутори - Луговий, Прищепиний; урочища - Мехі, Миші, Моргуличі і Домницький монастир.

(*)Тут і далі підкреслено населені пункти, які в „Генеральному описі Малоросії" 1765-1769 pp. записані за іншими сотнями або відсутні зовсім.
=============================================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

2

Re: Березнянская сотня

Список сотенной старшины

БЕРЕЗЕНСЬКА СОТНЯ
=======================

СОТНИКИ:
--------------------
Гоневський (Іовенко) Сава (?-1660-1680-?),
Грибовський Павло Мартинович (1676, нак.),
Антонович Василь,
Мокрієвич Самійло Карпович (?-1689-1690-?),
Мандрика Прокіп (1688, на місці сотника),
Забіла Тарас Петрович (?-1694-?),
Іваниненко Яків (1695, нак.),
Скоропадський Василь Ілліч (1697-1709.02.),
Речицький Оникій (1704, нак.),
Бонаткевич (Бушаркевич) Василь (1711-1719),
Лисенко Федір Іванович (?-1723-1727.12.),
Давидович Іван (1724, нак.),
Міхно Артем Михайлович (1725, нак.),
Брежицький Олександр (1730, нак.; 1731.12. 01.-1731),
Іван (1737, нак.),
Лисенко Андрій Федорович (1731-1747),
Міхно Артем Михайлович (1739, нак.),
Міхно Семен Михайлович (1737, 1741, нак.),
Міхно Андрій (1742, нак.),
Сахновський Яким Іванович (1748. 15.02.-1769),
Сахновський Павло Якимович (1770-1782).

ОТАМАНИ:
------------------
Поливач Василь (?-1672.11.-?),
Артюшенко Міхно (?-1679.11.-1680.03.-?),
Макарович Петро (?-1694-?),
Міхно Артем Михайлович (?-1725.11.-1732.22.01. -?),
Дунаєвський Григорій Андрійович (1738-1741-?),
Максимович Іван (?-1750.12.-?),
Міхно Іван (1751-1752),
Коненко Григорій (1752-1756),
Савицький Василь (1759.13. 03.-1767),
Мельник Андрій (1767-1768-?),
Кубраковський Леонтій Іванович (1772-1779),
Братусь-Британовський Леонтій (1779-?),
Єрковський Іван (1782-?).

ПИСАРІ:
-----------------
Григорович Костянтин (?-1696.10.-?),
Савицький Семен (?-1725-1741-?),
Богдановський,
Волевач Андрій (?-1746-?),
Тарасевич Дем'ян (?-1750-1752),
Савицький Василь (1752. 2.04.-1759),
Речицький-Логвинов Василь Михайлович (1766. 25.07.-1782),
Єрковський Іван (1782).

ОСАВУЛИ:
-------------------
Андрущенко Степан (?-1725-?),
Соляник Іван (?-1737-1750-?),
Коненко Григорій (?-1754-?),
Мельник Андрій (1758-1768),
Кубраковський Леонтій Іванович (1768-1770),
Родяновський Федір (1777-1779-?).

ХОРУНЖІ:
------------------
Михненко Леонтій (?-1725-?),
Артем Іван (?-1737-1741-?),
Михненко Іван (?-1746-?),
Чумак Миколо (?-1750-?),
Кубраковський Іван (?-1757-?),
Кубрановський Леонтій Іванович (1766.4.03.-1768),
Клименко Трохим (1772-1779).
===================================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації.
– Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 59-60.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

3

Re: Березнянская сотня

Лазаревский А. СПИСОК ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (в 1742 году)
(Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Книга 2. – Выпуск 5-6. – Чернигов. – 1872. – С. 99-135.)
===================================================
Ведомость, сочиненная з сотенных рапортов, за силу указа ея И.В. сколко в полку Черниговском мелниц,
на каких реках и с которой войсковая часть собирается, и посколко в год, и куда оной употребляется и
кому войсковия части надани, и равна ль части с казачих и посполитых войсковая собиралась … 1742 года

В сотне БЕРЕЗИНСКОЙ
-----------------------------------------
110. Бунчуковой жены Мойсеихи Затиркевички, в селе ГОРОДИЩИ, мелница одна, о двох колах, на реке Дяговой.

111. В том же селе ГОРОДИЩИ, Андроницкого монастира мелница, на реке Сенкувке, об едном коле.

112. В м. БЕРЕЗНОМ, сотника Березинского Андрея Лисенка, мелница на реке Березной, о двох колах – 1.

113. Наказного березинского Артема Михайлова, на реке Березной, о едном коле.

114. Того же наказного мелница в футоре РОГОЖЦЕ, на реке Рогожки, о едном коле.

115. Удовствуючой Игнатихи Морозихи, мелница на реке Березной, о едном коле.

116. Евдокима Мороза, мещанина березинского, мелница на той же реке, о едном коле; другая на той же реке, о двох колах.

117. Значкового товарища Федора Антоновича, в деревне ГУСАВЦЕ, мелница о двох колах, на реке Гусавке.

118. Монастира Домницкого, мелниц две, на одной гребле, на реке Думнице, о трох колах.

119. Сотника наказного березинского Артема Михайлова, мелница о двох колах, на реке Думнице.

120. Значкового товарища Василия Вишневецкого, мелница о двох колах, на той же реке.

121. Ратуши Березинской мелница, на реке Вершине, о двох колах.

122. Мещанина березинского Карпа Мороза, мелница, на реке Рогозки, о едном коле.

123. Ратуши Березинской, мелница на реке Вершене, о двох колах.

124. Евхима Марченка, козака березинского, мелница на реке Рогозке.

125. Войскового товарища Ивана Паскевича, мелница на оной же реке Рогозки, о двох колах.

По справки, во всей сотне Березинской, нигде таковых мелниц, чтобы кому за какие служби надани были не имеется, кроме владения Домницкого монастыря, мелниц две о трох колах, которыми владеют по гетманским универсалам. Более же сколько не имеется вешняних мелниц, то оними владеют по купшим, с которих, як в битность в Малой России коллегии, войсковая часть не взималась, так и ныне не взимается, ибо на оних мелницах толко мелется весною, а чрез все лето и зиму пустуют; сколко же во всей сотне березинской и чии именно и на каких реках, о том више показано.
============================================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

4

Re: Березнянская сотня

Из материалов ревизии Черниговского полка 1732 года

[Реестр приездних владелческих, старшинских и бунчукового товариства дворов, також поповских, дяковских, поламарских, шинкових, школ, шпиталев и футоров]

СОТНЯ БЕРЕЗИНСКАЯ
==========================

В ГОРОДЕ БЕРЕЗНОМ
----------------------------------
Двори приездние разних владелцов
Двор бунчукового Михайла Скоропадского
Двор бунчукового Ивана Мокриевича
Двор бунчукового Ивана Мокриевича
Двор бунчукового Ивана Скоропадского
Двор бунчукового Михайла Скоропадского
Двор сотника столинского Ивана Бобира
Двор значкового Ивана Княжницкого
Двор удовствующой Антоновички
Двор монастиря Домницкого
Двор монастиря девичого Черниговского
Двор старости Скоропадских Ивана Шпилки
Итого 12

Доми поповские
Дом наместника отца Василия Сокурского(?)
Дом отца Андрея Вознесенского
Дом отца Андрея Благовищенского
Дом отца Василия Сечевицы
Дом отца Иосифа Успенского
Дом отца Матфея Успенского
Дом отца Феодора Соколовского
Дом отца Михайла Страховского
Дом отца Ивана диякона Покровского
Дом отца Павла Успенского
Дом отца Афанасия диякона
Дом отца Иосифа Благовещенского
Дом отца Иосифа Соколовского
Дом Елени попаде Успенской
Дом отца Матвея Петропавловского
Дом отца Филимона
Дом другой отца наместника Березинского
Итого 17

Двори шинковые разних владелцов
Шинк Антоновичев
Шинк Артема Михненко
Шинк хоружого Березинского
Шинк Ивана Чумака(?)
Шинк Речицкого
Шинк Иванихи
Шинк асаули сотенного
Шинк козачий сотенний
Итого 8

Мещанских шинковых дворов
Шинк Ивана Мороза
Шинк Ивана Соляника
Шинк Ивана Мороза
Шинк Евхима Каранди
Шинк Максима Андрешка(?)
Шинк Якова Котика(?)
Шинков Чумакових два
Шинк Кондрата Коренка(?)
Шинк Ивана Мороза
Шинк Ивана Мороза
Цехових дворов шинковых 5
Итого 15

Школи
Школа Покровская
Школа Успенская
Школа Богоявленская
Школа Вознесенская
Школа Петропавловская
Итого 5

Дом дяка Покровского 1

Доми паламарские
Дом поламара Грицка Сиктенка(?) Вознесенского
Дом поламара Благовищенского Кондрата
Дом поламара Петропавловского Михайли Пилипенка
Итого 3

Шпитале
Шпитал Покровский
Шпитал Богоявленский
Шпитал Успенский
Шпитал Вознесенский
Шпитал Петропавловский
Итого 5

В СЕЛЕ ЛОКНИСТОМ
------------------------------------
Домы приездные владелческие
Дом бунчукового Михайли Скоропадского
Двор приездний чернечий
Итого 2
Дом поповский 1
Шинк бунчукового Михайли Скоропадского
Школа 1
Шпитал 1

В СЕЛЕ ГОРОДИЩИ
---------------------------------
Дом попа Николского
Дом попа Михайловского
Итого 2
Двори шинковые
Шинк обозного енералного пана Якова Лизогуба
Шинк бунчукового Андрея Борковского
Шинк сотника березинского
Шинк Остема(?) Михненка
Шинк монастиря Андроницкого
Итого 5
Дом дяковский 1
Дом Семена поламара Николского
Дом Тимоха поламара Михайловского
Итого 2
Школа Михаловская
Школа Николская
Итого 2
Шпиталев 2

В ДЕРЕВНЕ ДУРНЯХ
-----------------------------------
Шинк монастиря Домницкого 1

Итого в сотне Березинской
Дворов приездних – 14
Домов поповских – 20
Шинков – 30
Домов дяковских – 2
Поламарских – 5
Школ – 8
Шпиталев – 8
===================

Горобець С. Невідомий фрагмент ревізії Чернігівського полку 1732 р.
// Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 12-40.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

5

Re: Березнянская сотня

ЦДІАК ф 51 оп3 спр 6765 (1-10л), 1738 рік
Донесення жителя
м.Березне Чернігівського полку Григорія Дунаєвського* з проханням про
надання уряду городового отамана, як колишньому співаку при царському
дворі та копія універсалів канцелярії про звільнення від
загальнонародних повинностей.


* кстати, тот Дунаевский, который советский композитор с Полтавской губернии родом.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

6 (28-10-2014 00:08:54 отредактировано AppS)

Re: Березнянская сотня

ЦДІАК ф 64 (сотенні канцелярії)
Березинська сотенна канцелярія
1115    Купча на частину двору в м.Березна і частину млина на р.Березна, що дана жителем містечка Зенченком Іллею сотнику Речицькому Оникію
1116    Купча на частину млина під м.Березна, дана жителем містечка Кузменком Яковом родичу Речицькому Кузьмі
1116а    Атестація березинського сотенного і міського урядів про насильницький відбір у співаки підлітків м.Березни курёєром та ін.службовцями кн.Меншикова, про захоплення ними ратушного майна, про побиття купця м.Калуги Щолканівця

Спасибо сказали: kbg_dnepr2

Поделиться

7

Re: Березнянская сотня

В Березинской сотне.

Действителная старшина:
Федор Лисенко сотник,
Семен Савицкий писарь в низовом походе.
Леонтий Михненко хоружий,
Степан Андрущенко асаул,
Артем Михненко атаман,
Клим Олещенко городничий.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

8

Re: Березнянская сотня

Сьогодні знайшов наступні дані по сотенній старшині Березнянської сотні Чернгівського полку:

Тарасевич Дем'ян - писар Березнянської сотні (грудень 1762 - березень 1763 рр.). В джерелах проходить як "Черниговского полку абшитований сотни Березанской писар Демян Тарасевич". Тут потрібно зауважити, що дана особа паралельно виступала повіреним (адвокатом) в майнових та боргових справах, які розглядалися в Генеральному військовому суді. Так, принаймні, в березні 1763 р. Дем'ян Тарасевич в Глухові вів принаймні дві справи: вдови бунчукового товариша Семена Полуботка Анастсії в її судовій тяганині з Чернігівським Троїцьким монастирем, а також там же представляв інтереси "абшитованного значкового полку Черниговского товариша Ивана Мороза" в стягненні боргу з військового канцеляриста Генеральної військової артилерії Корнія Жебельова. (ЦДІАК України, ф. 56, оп. 3, спр. 1868 - 1869.).

Спасибо сказали: kbg_dnepr, az.19632

Поделиться