1 ( 19-01-2016 18:06:19 змінене Ярематойсамий )

Тема: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Перелік прізвищ гамшенських та понтійських вірменів на поч. 20 ст., Османська імперія , укладач - Торлакян Б. Г.:
arm-iro.com/forum/viewtopic.php?p=7281

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

2

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

А це http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=7384 там теж є? Що Ви про це думаєте?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

3

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Ні, Кечек, Кечекян(ц) там нема. Норнахічеванські (ростовські) вірмени - вихідці кінця 18 ст. з Криму. Може, вони теж у Крим здебільшого приходили з Трапезунду та Понту, але прізвища їхні формувалися вже у Криму та Ростові і вони відрізняються від гамшенських. Правда, я там не всі знаходжу, що знаю.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

4

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Імена та прізвища караїмів : www.karaims.com/page.php?cod=ru& … p;node=132

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Julia_R11

Share

5

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Грузинські дворянські роди (прізвища): nobility.pro/ru/dvoryanskie-familii-gruzii

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Julia_R1, LG 7752

Share

6

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Відповідність деяких вірменських чоловічих імен українським (християнські імена загального походження).

Агатангехос - Агатангел, Агафангел
Анастас - Анастас, Анастасій
Андранік - Андроник
Апрем - Охрім, Єфрем
Арсен - Арсен, Арсеній
Атанас, Атанес - Опанас, Панас, Афанасій
Багдасар - Валтасар
Баграм, Ваграм - Варлам
Габріел - Гаврило
Газар - Лазар
Гакоп, Акоп - Яків
Гевонд, Левон - Леонтій, Леон, Левко
Говнатан, Овнатан - Йонатан
Г'алуст, Калуст - Калліст, Калістрат
Г'еворг', Кеворк- Георгій, Юрій
Г'ріг'ор, Кіркор - Григорій, Григір
Гукас - Лука, Лукаш
Давід - Давид
Даніел - Данило
Єган - Євген
Єгіше - Єлисей
Єгіазар - Єлізар, Лазар
Єгія - Ілля, Ілько
Зограб, Зураб, Зограк - Зограф
Кіракос - Кир'як
Костан - Кость, Костянтин
Манвел - Мануйло
Маркос - Марко
Мартірос - Мардірій
Матевос, Матос - Матвій
Мікаел - Михайло
Мінас - Мина
Мусаел - Мисаїл
Мовсес - Мусій, Мойсей
Нікогос - Миколай, Микола
Ной - Ной
Овакім, Овагім - Яким
Ованес, Гованес, Оганес, Оган - Іван
Овсеп, Говсеп - Йосип, Осип
Петрос, Бедрос - Петро
Погос - Павло
Рафаел - Рафайло, Рафаїл
Сагак, Ісагак - Іса(а)к
Самвел - Самійло
Саркіс - Сергій
Степанос - Степан, Стефан
Тадевос, Татевос, Татос - Тадей, Фадей
Татул - Федул, Богдан
Теодор - Федір
Тумас - Хома, Тома, Фома
Шмавон - Симон, Семен

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

7 ( 24-02-2018 19:56:37 змінене Ярематойсамий )

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Найбільш поширені черкеські прізвища

Абреч, Агержаноков, Андрухаєв, Анзароков, Апиш, Аутлев, Афаунов, Ахеджак, Ачмиз,  Ашинов, Ашхамаф,  Басте, Бгуашев, Беданоков, Беджанов, Беретар, Берсир, Бешкок, Бжассо, Блягоз, Богус, Болотоков, Брант, Варпок, Гадагатль, Гвашев, Гиш, Гонежук, Гутте, Гучетль, Деди, Дербе, Джанчатов, Джаримов, Джаримок, Дзетль, Дзеукожев, Дзибов, Духу, Євтих, Ємтиль, Єреджибоков, Жане, Жанетль, Запсоков,  Заремук, Зафесов, Зекох, Кайтмесов, Калакуток, Калашао, Каншао, Керашев, Кошубаєв, Куваєв, Куїз, Куйок, Кунижев, Курашинов, Кушу, Лаюк, Ловпаче, Мамій, Мамійок, Машбашев, Мельгош, Меретуков, Меркицький, Мугу, Намитоков, Напсо, Натхо, Нефляшев, Нехай, Нибо, Панеш, Почешхов, Пчегатлук,  Пшідаток, Семен, Совмен, Сообцоков, Сохт, Сташ, Схакумид, Схаляхо, Схашок, Татаршао, Татлок, Теучеж, Тлевцежев, Тлемежок, Тлехас, Тлехурай, Тлехуч, Тлецері, Тлецерук, Тлишев, Тлюстен, Трахов, Тугуз, Тхаркахо, Тхабисимов, Тхагапсо, Тхагушев, Тхайцухов, Тхакушинов, Тхатль, Уджуху, Укол, Унароков, Хабаху, Хагуров, Хакуй, Хакурате, Хапай, Хапишт, Хатагогу, Хатков, Хашханок, Хейшхо, Хот, Хуако, Хунагов, Хурум, Хут, Хутиз, Хушт, Цей, Цику, Цикуниб, Чамоков, Чачух, Чермит, Чесебієв, Чирг, Читао, Чич, Чундишко, Чуяко,  Шадже, Шаззо, Шантиз, Шеожев, Шеретлук, Шеуджен(Шовгенов), Янок, Яхутль, Ячиков

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

8

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Найбільш поширені західночеркеські (адигейські) чоловічі імена. У дужках даю переклади деяких власне черкеських імен. Більшість імен - загальномусульмнські адаптовані.
Абдул, Абдулах, Абу, Абубачир, Адам, Айдамир, Айдамиркан, Айтеч, Алій, Амзан,  Амін, Андзаур, Анчок, Арамбій, Аскер, Аскербій, Аслан, Асланбеч, Асланбій, Асланчерій, Ахеджак, Ахмед, Аюб, Бабій, Байзет, Бат, Батмізе, Башир, Біболет, Біназ, Біназік, Бітлюстен, Беслан, Бжигак, Бирам, Бій, Галід,  Гамід, Гиса, Гучипс (Залізна душа), Даур, Даурбій, Даут, Джамбот, Довлет, Довлетбій, Довлетчерій, Єреджиб, Заур, Заурбій, Зафес, Зачерій, Ібрагим, Інал,  Ісмаїл, Ісхак, Казбек, Казбеч, Каплан, Киримизе, Магамет, Мадін, Мишеост, Мос, Мугдин, Мурат, Лю, Нальбій, Нурбій, Нух, Осман, Піюк, Пшімаф (Князь щасливий), Рамазан, Рашид, Руслан, Саламет, Салім, Сальбій, Сальмен, Сафер, Сафербій, Султан, Тагір, Тембот, Теучеж, Туркубій (турецький князь), Умар, Хабіб, Хаджимос, Хасан, Хачим, Хусен, Шамсудин, Шаріф, Шумаф, Юнус (Юнис), Юсуф, Якуб, Ях'я

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

9

Re: Імена та прізвища народів Чорноморського регіону

Грузинські хевсурські прізвища по селах станом на першу половину 20 ст. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D … 1%86%D1%8B

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share