1

Тема: Седневская сотня

СЕДНІВСЬКА СОТНЯ
(1651-1782 pp.)
====================

Сформована, ймовірно, ще у 1651 p., але юридично оформилася за Переяславськими угодами з Москвою. Вперше згадана у присяжних списках 1654 р. у складі Чернігівського полку. У 1659 році, після Гадяцької угоди, у зв'язку з посиленням військово-політичного протистояння між пропольською та проросійською козацькою старшиною, сотня була перетворена в окремий Седнівський полк (1659 p.), який мав підрозділи в Роїщах, Тупичеві, Клочкові і Березні, на чолі з полковником Григором Ничипором. Але в кінці того ж року полк ліквідували, а відновлену Седнівську сотню знову включили до Чернігівського полку.

У 1669 р. з її складу була виділена Сиберезька сотня. У складі Чернігівського полку Седнівська сотня незмінно знаходилася аж до ліквідації у 1782 p., коли її територію включили до Чернігівського намісництва. Серед сотенної старшини найбільш відомими урядовцями стали представники родин Полетик, Войцеховичів та Римш.
Сотенний центр: містечко Седнів, сьогодні - однойменне селище Чернігівського району Чернігівської області. До 1648 р. Седнів - центр Седнівської волості Чернігівського повіту Чернігівського воєводства.

Сотники: Григор Ничипір (1658). Півень (1665-1666). Коломбецький Іван (1671). Петличний Михайло Савич (1671-1673). Давидович Кирило (1673). Полетика Василь (1674). Пекур Григорій (1676). Полетика Іван (1677). Павлович Адам (1681; 1688, н.). Войцехович Богдан (1680). Опанас (1683). Давидович Рафаїл (1688). Стахович Андрій (1691-1695). Бутович Степан Іванович (1697-1698). Стахович Андрій (1699). Фридрикевич Криштоф Самійлович (1699-1700). Домонтович Федір Павлович (1705). Войцехович Петро Богданович (1712-1723). Базилевич Федір (1723, н.). Милютинович Дмитро (1723-1725). Мокрієвич Іван (1726; 1730, н.). Римша Іван (1727-1760). Римша Федір (1760-1769). Дубовик Федір (1773-1782).

Населені пункти: Андрушицький хутір; Андруші, село; Бігач, село; Білі Берези, село; Борки, село; Боромики, село; Великі Щимлі, хутір; Дирчин, село; Дирчинські млини; Драгівка, село; Жовідь, село; Загребельна слобода; Займище, село; Здрягівка, слобода; Ілкуча, слобода; Камка, село; Клочкове, село; Кобилянка, село; Конотоп (*), село; Макишене, село; Малі Щимлі, село; Низківка, село; Нові Боровичі, село; Нові Млини, село; Петрівка, село; Рогозка, хутір; Руденка, село; Сахнівка, село; Седнів, містечко; Смяч, село; Стара Рудня, село; Старі Боровичі, село; Хотуничі, село; Хрипківка, село; Черниші, село.
У 1769 р. до сотні занесені села Богородицьке, Бугачі, Войцеховичі, Волвід, Гутище, Петрова Слобідка.

(*) Не плутати з містом Конотоп Ніжинського полку.
=========================================

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

2

Re: Седневская сотня

Список сотенной старшины

СЕДНІВСЬКА СОТНЯ
======================

СОТНИКИ:
-------------------
Григор Ничипір (?-1658.09., сотник; 1659 - полковник седневський -?),
Півень (?-1665-1666-?),
Голомбецький Ян (?-1671.04.),
Петличний Михайло Савенко (1671.04.-1673.03-?),
Давидович Кирило (1673),
Политка (Василь ?) (бл.1674),
Пекур Григорій (?-1676-?),
Полетика Іван (?-1677-?),
Паришковський Казимир (?-1678),
Павлович Адам (1681, 1688, нак.),
Войцехович Богдан (?-1680-?),
Опанас (?-1683-?),
Давидович Рафаель Кирилович (?-1688-?),
Стахович Андрій (?-1691.04.-1695.12.-?),
Бутович Степан Іванович (?-1697-1698-?),
Стахович Андрій (?-1699),
Фридрикевич Криштоф Самійлович (1699-1700),
Домонтович Федір Павлович (?-1705.05.-?),
Войцехович Петро Богданович (?-1717-1722),
Княжиковський-Базилевич Федір (1723, нак.),
Милютинович Дмитро (1722-1726),
Мокрієвич Іван (1726, 1730, нак.),
Римша Іван (1727.21. 12.-1760),
Воєнов Іван (1734, нак.),
Римша Федір Іванович (1760- 1773),
Дубовик Федір (1773-1782).

ОТАМАНИ:
------------------
Півень Осип (?-1689-?),
Стефанович Федір (?-1691-1694.1.07.-?),
Тимофійович Омелян (?-1695.10.-1697-?),
Баран Стефан (?-1703-?),
Борецький Федір (?-1716-1728.13.03.-?),
Давиденко Григорій (?-1734-1755-?),
Якименко Карпо (1770-1779-?).

ПИСАРІ:
----------------
Знайко Роман (?-ран.1694),
Данилевич (?-1725-?),
Долбинський Павло (?-1739-1746-?),
Вільневецький Семен (1752-?),
Колодкевич Роман (1762.12.11.-1779-?).

ОСАВУЛИ:
------------------
Нуско Семен (?-1725-?),
Богданенко Степан (?-1737-?),
Пекур Федір (?-1739-?),
Богданенко Степан (?-1746-?),
Петров Матвій (?-1755-?),
Вільневський Семен (1764-1779-?).

ХОРУНЖІ:
-----------------
Давидович Іван (?-1715.1.02.-?),
Іванов Іван (?-1725-?),
Петличний Федір (?-1737-1746-?),
Марченко Леонтій (?-1755-?),
Вільневський Семен (?-1764),
Якименко Карпо (1765 -1770).
=========================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації.
– Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 63.

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

3

Re: Седневская сотня

Лазаревский А. СПИСОК ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (в 1742 году)
(Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Книга 2. – Выпуск 5-6. – Чернигов. – 1872. – С. 99-135.)
===================================================
Ведомость, сочиненная з сотенных рапортов, за силу указа ея И.В. сколко в полку Черниговском мелниц,
на каких реках и с которой войсковая часть собирается, и посколко в год, и куда оной употребляется и
кому войсковия части надани, и равна ль части с казачих и посполитых войсковая собиралась … 1742 года

В сотне СЕДНЕВСКОЙ
---------------------------------------
Под СЕДНЕВОМ река Снов, на оной имеется мелниц всех дванадцать, в том числе:
26. Бунчукового товарища Андрея Борковского, мелниц три, о десяти колах.

27. Обозного войскового енералного Лизогуба мелниц две о четирех колах. Да в тех же мелницах разних владелцов кола мучние, а именно: бунчукового товарища Андрея Стаховича, одна, дозорце березинского Матвея Спицкого, одна, до монастыря Домницкого.

28. Бунчукового товариша Шуби, мелница одна о трох колах мучних.

29. Значкового товарища Пантелимона Макриевича, одна, о трох колах мучних.

30. В козачки седневской удови Знойчихи, мелница одна, о двох колах.
З той мелници со всякого помолного хлеба три части взимается в дом еи, а четвертая часть до скарбу войскового взимается сборщиками.

31. Сотника Седневского Ивана Римши мелница одна, о двох колах купленная.
З той мелници всякой помолной хлеб половинною частию взимается в дом его, сотника, а другая, теж половинная часть, войсковая, собираетя в монастир Елецкий Черниговский, по универсалам гетманским, а до скарбу войскового надлежащой части не взимается.

32. Бунчукового товарища Константия Лизогуба, мелница одна, о трох колах мучних.
З оной мелници всякий помолной хлеб собирается в дом его, Лизогуба, по крепостям, а до скарбу войскового надлежащой части не взимается. В той же мелници другой камень млина монастира Домницкого, а з оного отбирают войсковую часть на ранг комендантский две доли, в дом полковника Черниговского; в той же мелници третий камень млива Федора Петличного, хоружного сотенного Седневского, из оного собирается в войсковую часть до скарбу войскового зборщиками четвертая доля.

33. Бунчукового товарища Стефана Бутовича мелница о двох колах мучних.

34. Удовствующой полковниковой гадяцкой Милорадовичевой, мелница о трох колах мучних.

В селе ДИРЧИН, на реке Снове мелниц семь:
35. Бунчукового товарища Семена Лизогуба, мелница о трох колах мучних.

36. Бунчукового товарища Стефана Шуби, мелница о шести колах, в которой три колы его ж Шубы, одно бунчукового товарища Василия Лизогуба, два кола козака сотни Седневской Ивана Лопати.

37. Наказного сотника Березинского Михненка, мелница о трох коалх.

38. Бунчукового товарища Василия Лизогуба мелница о двох колах.

39. Его ж Лизогуба мелница о двох колах, в которой еден камень млива его же, другой попа седневского Василия Гладкого.

40. Значкового товарища Остапа Силича, мелница о трох колах мучных.

41. Бунчукового товарища Василия Лизогуба мелница о двох колах мучних, в которой его ж и мещанина Березинского Евдокима Мороза.
З оних Лизогубовой войсковой части не взимается, з Морозовой же войсковая часть взимается, на ранг полковника черниговского Измайлова.

На ритце Рудце, на урочище Ковтоби.
42. Мелниц две обозного енералного Якова Лизогуба, о двох колах мучних; другая, бывшого полковника черниговского Богданова, о двох же колах.

43. Там же, под селом ДИРЧИНОМ, на речке Рудки, две мелницы: една бунчукового Стефана Шуби о едном коле; другая козака дирчинского Бориса Степанца, о едном коле.

44. На той же ретце Рудки, повише, гребля козака Купи, на оной имеется мелниц две, о трох колах мучних.
З оних мелниц всякой хлебной приход войсковая часть собирается на обитель монастира Елецкого черниговского.

Под селом СМЯЧУ, на реке Болшой Смячи гребля одна, на оной:
45. Мелниц две хоружого полкового черниговского Леонтовича, в едной мелнице две коле мучних, а трете коло валючное.

В селе РУДЦЕ, на реке Смяче, гребля одна, на которой
46. Мелниц шесть, в том числе значкового Антона Булавки, мелнца одна; другая асаули полкового Стефана Славатинского о едном коле, третяя протопопи седневского Мнецкого о едном коле, четвертая козака Михайли Матвеевича, о едном коле; пятая козака Рудницкого Артема Кене, о едном коле; шестая значкового товарища Антона Булавки о едном коле.
З оних мелниц всякой помолной хлеб собирается з войсковою частию в доме их владелцов, а до скарбу войскового ни кто не собирал; вишеозначенного же козака Кене четвертая доля собирается до скарбу войскового зборщиками, а Кеня своею частию владеет по крепостям.

47. В селе ПЕТРОВЦЕ, удовствуючой Каневской на ставку, мелница о едном коле мучном.

48. В селе НОВЫХ БОРОВИЧАХ, на реке Снове, мелниц три бунчукового Андрея Полуботка о осми колах мучних.

49. В селе ЖОВЕДЕ, на реке Жоведе ж, мелница одна, о вдвух колах, бунчукового Войцеховича.

50. В селе ЗАЙМИЩИ, обозного енералного Якова Лизогуба, на реке Сниве, гребля одна большая, на которой мелниц шисть, в оной каменей помолних мучних семнадцать, ступних валюшних три.

51. В РОГОЖЦЕ сина его Илии Лизогуба, мелница на ритце, вешняная.

52. В футоре ЩИМЛЕ, на ретце мельница одна о двух колах вешняних, Якова Лизогуба.

53. В селе НОВИХ МЛИНАХ, на реке Снове, гребля большая, на оной имеется мелниц семь, о 14-ти колах мучних, в том числе одна мелница о дву колах, обозного енералного Якова Лизогуба; 2. бунчукового Полуботка, о дву колах; 3. удовствуючой Бутовичовой, о дву колах; 4. бунчукового Симона Лизогуба о дву колах; 5. козаков Еременка и Орищенка, о дву колах; 6. вдовы спаской козачки и мещанина березинского Ивана Мороза, о дву колах.

54. В села НОВЫХ МЛИНАХ, на реке Сниве, гребля большая, на оной мелниц шесть, о 14-ти колах мучних; да две мелници о 4-х колах ступних, монастира троецкого черниговского.

55. В селе КУЧИНОВЦЕ, на речце Кучиновце, мелница одна о двох колах мучних того ж монастира Троецкого.

56. В селе САХНОВЦЕ бунчукового Борковского гребля на ставку Хмельница, о едном коле вешняном.

В сотне Седневской на разных реках, а именно под местечком СЕДНЕВОМ, на реке Сниве, за бивших гетманов зо всех мелниц собиралась часть войсковая в скарб войсковой две доли, а третяя – мелницкая свободна; с козаков же кто войсковую службу отбувает, собиралась половина, по уневерсалам данним от гетманов и полковников; те же мелници разные пани повикупляли, а по куплям повиправляли себе универсалии на части войсковые и некоторие и грамоти монаршие, и потому и частми войсковими завладели и в скарб войсковий и за прежних гетманов не давали; за Колегии же собиралась половинная часть в скарб войсковий зо всех мелниц, не обходя никого, а посля указом з оной же коллегии повелено собирать четвертую часть, так як т в Великороссии. Ныне же сотне Седневской зборщиками четвертая част по их усмотрению собирается, токмо с тех, с которых прежде коллегии, за гетманов, в скарб войсковий собиралось; в сотенном же Седневском правлении справится не почему з яких мелниц порознь всякого хлеба в приходе бивае, так же хто с которого року владеет, по яким крпостям, тож справится нечего обо всех обстоятелно, что некоторие владелци мелници в сотне Седневской имеют, а в других полках живут, крепости же их как в войсковой, так и в полковой канцелярии имеются.
=============================================

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

4

Re: Седневская сотня

Модзалевский В.Л.
ОПИСЬ ЛЕСОВ И ПУЩ, НАХОДИВШИХСЯ В ЧЕРНИГОВСКОМ ПОЛКУ В 1752 ГОДУ
(ЧИОНЛ. – Кн. 19. – Вып. 4, отдел ІІІ. – Киев, 1907. – С. 105-124.)

СЕДНЕВСКАЯ СОТНЯ
---------------------------------------
Ведомость сотне Седневской,
коликое число імеется в оной сотне пущи разнихъ владелцовъ, и чія, при якихь урочищахъ или рекахъ и болотахъ находится, і в коликомъ от полкового города Чернъгова разстояніемъ числе верстъ в длину і в ширину, и якое дерево, боръ-ли, елникъ, іли черній, — о томъ явствуетъ ниже,
1752 году, сентября..... дня учиненная.

Владенія бунчукового товарища Иліи Лизогуба хвоевой пущи от футора его-жь Рогозского, понад рекою Сновю, к Медвежому болоту; в длину верстъ 3 і в ширину верстъ 3; разстояніемъ оть полкового города Чернегова версть 32.

Владенія Григорія, Иліи и Якова Лизогубовъ неразделной фоевой же пущи от футора Гутища, за селомъ Новими Млинамы не в далекомь разстояніи надуючогося, едучи шляхомъ до села Займища повз Сновъ реку до болота Бухина і речки Щимля; в длину верстъ 4, а в ширину верстъ 3.

Да самого Якова Лизогуба чорной пущи, состоящой понад речкою ІЦимлею от футора его-жъ Щимелского, в длину верстовъ на 2, а в ширину на 1 версту.

К той-же чорной пущи прилеглой до оной фоевой пущи его жъ Лизогуба до урочища болота Витинского, в длину на 1 версту, а в ширину на 1 версту.
От прописаннихъ пущъ черной і фоевой по исчисленію до полкового города Чернегова верстъ 45.

Владенія покойного Семена Полуботка, бунчукового товариша, между деревнями Старими Боровичами и Андрушами, чорной (лесъ), находячійся понад речкою Сновю, а померній до пущи Смяцкой, в длину верстъ на 6, а в ширину верстъ на 4. От вишъозначенного леоа разстояніемъ до полкового города Чернегова верстовъ 45.

Владъніе удовой Стефановой Леонтовичевой, хоружой полковой чернеговской, в грунтахъ Смяцкихъ пуща черная, спорная з Иліею Лизогубомъ, по сей стороне Снови, от острова Сулинского (?) по болото Печицу, а з другой сторони по болото-жъ Гричинку, состоящая понад Сновю, в длину верстей на 2, а в ширину на 1 версту; разстояніемъ от полкового города Чернегова верстъ 45.

Более же в сотне Седневской, кроме вишписанной фоевой пущи і черного леса, не имеется.
Сотникъ седневскій Іванъ Римша. — Писарь сотенній Павелъ Долбинскій.
======================================

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

5

Re: Седневская сотня

ОПИСАНИЕ РЕК И РЕЧЕК ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА В 1754 ГОДУ
(Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – Выпуск седьмой.
– Чернигов. – 1908 (1906-1908). – С. 3-52.
================================================================

Сотня СЕДНЕВСКАЯ
-----------------------------------
Ведомость учинена 1754 года апреля.

Река СНОВ вершиною с полку Стародубовскаго, а впала сотне Белоуской в селе БРУСИЛОВЕ в реку Десну; над которою Сновю села сотне Седневской, НОВИЕ БОРОВИЧИ и при оних мелнице, деревня СТАРИЕ БОРОВИЧИ, деревня АНДРУШИ; деревня НОСОВИ МЛИНИ з мелницами; село ЗАЙМИЩЕ з мелницами, село НОВИЕ МЛИНИ з мелницами; село ДИРЧИН с мелницами; село МАКИШИН; местечко СЕДНЕВ з мелницами; село КЛОЧКОВ; футор ЧУДИНОВ, деревня КОБЕЛЯНКА, деревня БОРКИ, а село БОРОМИКИ над Десною.

Речка прозиваемая СМЯЧ, началась вершиною з сотне Городницкой, а впала в предреченную речку Снов, над которою село СТАРАЯ РУДНЯ з мелницами и село СМЯЧ з мелницами ж.

Другая речка РУДКА вершиною идет з сотне ж Городницкой, авпала в означенную речку Снов в селе Дирчине; на которой мелница, прозиваемая Петличковская, футор КУПИНСКИЙ з мелницами; пониже тех мелница прозиваемая Крукова.

Сотник Иван Рымша.
=================================

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

6

Re: Седневская сотня

Василенко Н.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА 1729-1730 г.
– Чернигов, 1908. - С. 64-78.
===================================================

В Седневской сотне
----------------------------------

І. Местечко СЕДНЕВ – 19, села МАКИШИН – 40, ДЫРЧИН – 12, БОРКИ – 14, КЛОЧКОВ – 5, и того 96 дворов, принадлежащие до владения черниговского полку полковников, и ныне владеет черниговский же полковник Богданов. Мелница на реке Снове о шести колах мучных.
ІІ. Оное местечко СЕДНЕВ з селами МАКИШИН, ДЫРЧИН, БОРКИ и КЛОЧКОВОМ, по сказкам тамошних старожилов, як они упомнят, всегда были во владении черниговских полковников, и ныне, по полковничеству, во владении черниговского полковника Михайла Богданова. А в показанном местечку, в селах и деревнях имеется грунтовых людей – 52, огородников – 38.
По 10-му пункту, на уряд полковничий.

І. Село БОРОМИКИ – 12, местечко СЕДНЕВ – 5, и того 17 дворов, было во владении на уряд черниговских полковников, чем они и владели, а потом бывший черниговский полковник Яков Лизогуб отдал зятю своему, черниговскому асаулу полковому Стефану Бутовичу, и дан от гетмана Скоропадского универсал в 1708 году в спокойное владение. Две мелницы на речке Снове о четырех колах мучных.
ІІ. Оное село БОРОМИКИ, по сказки того же старожилов, як они упомнят, всегда было во владении полковников черниговских до полковничества Якова Лизогуба, который из своего владения отдал то село зятю своему, асаулу полковому черниговскому Стефану Бутовичу, и ныне по той дачи оным селом жена его з сынами владеет. А что в СЕДНЕВЕ показано 5 дворов, и те очистил сын его Петр Бутович сказкою, что оные купленные, не полковые.
А сего 1730 году бунчуковый товарищ Демьян Бутович объявил жалованные грамоты: одну, отцу его в 1708 году данную, другую – удовствующей матери его и трем братам Демьяну, Стефану и Петру Бутовичам в 1728 году, за службы отца их, на все маетности и грунты, и прочия угодия; в том числе и на показанное село БОРОМЫКИ, данную в свободное владение. Також гетманские универсалы: Мазепин 1700 году.
По 8-му пункту.

І. Село КОБИЛЯНКА – 5 дворов, владеет бывшего черниговского судового писаря жена его, вдова Анна, по универсалу гетмана Скоропадского, данному мужу ея, помянутому писару Булавки за заслуги его. Мелница на реке Смячи об одном коле мучном. А на какой уряд оное село и мелницы надлежали, о том в универсале не означено.
ІІ. Оное село КОБИЛЯНКА, по сказки того ж села старожилов, всегда было во владении полковников черниговских до полковничества Якова Лизогуба, который полковник из своего владения отдал то село Михаилу Булавке, бывшему атаману Черниговскому, а по нем владел сын его Петро Булавка, будучи полковым черниговским, а после судов генеральных писарем. И ныне оное село за его женою и за сынами во владении.
На то село сего 1730 году объявили подлинные универсалы; а з тех универсалов явно есть, что в начале полковник черниговский Яков Лизогуб 1688 году дал то село Михаилу Булавке, атаманом в Чернигове бывшему, за значные его войсковые службы, пришедшему по разорении тогобочной Украины в Чернигов на житте, з ведома и з позволения гетманского, для вспоможения нового его, при старости, господарства, в спокойное владение. И владел оным селом после отца сын его, Петр Булавка, по той же дачи; а по смерти его жене его, вдова з осиротелыми детми гетман Скоропадский 1719 году тож село утвердил во владение спокойное.
По 8-му пункту.

І. Село ЖОВЕДИ – 33 двора, надлежало до полку, владеют бывших седневского сотника, да значкового козака Ивана, да войскового канцеляриста Стефана Войцеховича жены их, по универсалам гетмана Скоропадского, данным мужам их 1710 году до ласки войсковой. Мелница на реке Жоведи об одном коле мучном.
ІІ. Оное село ЖОВЕДЬ в присланном экстракте з канцелярии Министерского правления в двох листах написано, а оно одно то село. По сказкам старожилов, як они упомнят, от давних лет было во владении за Богданом Войтеховичом, который был сотником в Седневе. А на чин ли ему сотничий, или от предков его досталось, и прежде его на який уряд надлежало и кто оным владел, того никто не упомнит. А по нем владели сыны его три – Стефан, Иван и Петр Войтеховичи, по разделу на три части. А по смерти их теперь владеют жены их з сынами. А что в местечке СЕДНЕВЕ показано за женою Стефана Войтеховича 2 двора, то купленные свекром ея Богланом Войтеховичем, не полковые.
(Документы): универсал Мазепин 1687 году, Богдану Войтеховичу данный; того ж Мазепы универсал 1705 году сынам его – Стефану, Ивану и Петру Войцеховичам; и гетмана Скоропадского в 1710 году им же, трем братам Войцеховичам, на то ж село в конфирмацию данный. З яких универсалов явно показуется, что то село им, яко по предках их, изстари надлежащое, утверждено во владении.
По 8-му пункту.

І. Село БЕГАЧИ – 86, местечко СЕДНЕВ – 5, ЩИМЕЛИ – 7, дер. РАГУЗКА – 6, и того 104 двора; владеет генеральный бунчучный Яков Лизогуб по жалованной грамоте 7198 (1690) году за войсковые его службы в вечное владение. Мелница на реке Снове о пяти колах мучных, которыми владели дед и отец его.
ІІ. (...) А что в СЕДНЕВЕ 5 дворов написано, о тех з дому владельческого показано, что купленные, а не полковые.
По 8-му пункту.

І. Местечко СЕДНЕВ – 5, село СМИЧИН – 42, ХРИПОВЦИ – 20, дер. КОНОТОП – 12, и того 86 дворов; владеет значковый товарищ Стефан Леонтович по универсалу гетмана Скоропадского, данному 1715 году до ласки войсковой. А на какой уряд оные надлежали, того в универсале не показано.
ІІ. В оном местечке СЕДНЕВЕ – 5 дворов оного владельца, по сказки его, купленные, а ни от кого не наданные.
А сего 1730 году сын Григория Фридрикевича Григорий, пасынок Стефана Леонтовича, доношением в полковую черниговскую канцелярию отозвался, что де он к тем маетностям по отцу своему наследник, и объявил на оные гетмана Скоропадского универсал 1715 году, отцу его данный на протекцию и на спокойное оных маетностей владение; и дал з оного универсалу, за рукою отчима своего Леонтовича, копию, якая по свидетельству з подлинным, за справкою, к копиям крепостей сообщена. А ныне де такие маетности с прошедшего 1728 году из владения дому их взяты и отданы были сотнику сосницкому Ивану Римше, после и от сотника оного отобравши, и владеет де оными обозный генеральный Яков Лизогуб, не ведать почему. А что за ним написано во владении село СМИЧИН, и то именуется СМЯЧ, и деревня КОНОТОП, по сказки тамошних страожилов, як они упомнят, были в ведомстве и во владении полковников черниговских при местечке СЕДНЕВЕ; потом гетман Мазепа отдал пасынку своему Криштофу Фридрикевичу; а по нем владел сын его Григорий по смерть свою, которого жену Стефан Леонтович взял, и по ней теми маетностями владел; а ныне де оные маетности за сотником седневским Иваном Рымшою, по дачи ясневелможного его милости пана гетмана. Село ХРИПОВКА имеется в сотни Городницкой и в той сотни она прописана.
Отдано универсалом Генваря 15 дня 1731 году прежнему владельцу Леонтовичу, по 8-му пункту.

Прописные:
І. СЛОБОДА за ЖОВЕДЮ – 53 двора, владеет гетманша Скоропадская.
ІІ. Оная СЛОБОДА за ЖОВЕДЮ, по сказки тамошних жителей, лет тому за 20 населена гетманом Скоропадским, и ныне за гетманшою во владении. Сяя СЛОБОДА уступлена Семену Лизогубу за протчимы черниговского полку маетностями от дочки гетмана Скоропадского Улияны, жены бывшего полковника Толстого, в вечное владение.
По 8-му пункту.
=============================
Приведены только те материалы, где упоминаются села Черниговского района.

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

7 (08-06-2014 22:46:44 отредактировано AppS)

Re: Седневская сотня

Бігач, село

nslovo.com/blog/de-zakopana-zolo … -u-bihachi
Відрадно,
що є у нашому районі люди, яким небайдужі його історія і сьогодення.
Уже видані книги про Дягову і Березну, Куковичі і Мену. Нещодавно
з’явилась ще одна – про Бігач.

Автор книги «Бігач і погляд
крізь століття» – уродженець цього мальовничого села Василь Рекун, який
нині живе у Славутичі. Він присвятив видання своєму другу Володимиру
Амельчуку, що живе і працює на Донбасі, але для Бігача – малої
батьківщини його батьків – Володимир Васильович зробив і робить багато
добрих справ.

Готуючи книгу, Василь Рекун використовував не лише
історичні та архівні матеріали, а й газетні публікації про село, спогади
його старожилів.

Видання читається легко і захоплююче. Автор
професійно веде читача у сиву давнину, розкриваючи такі факти, якими б
пишалося будь-яке село району, а то й України. Адже свого часу у Бігачі
бував Тарас Шевченко.

У 1708 році власником села став Яків
Лизогуб – відомий військовий і політичний діяч тогочасної України.
Наступним господарем Бігача був Микола Кейкуатов, котрий у 1847 році
приймав у своєму маєтку Кобзаря.

Останнім з князівської династії
Бігачем володів Михайло Кейкуатов. Але коли наблизилися революційні
хмари і розпочалися селянські заворушення, князь із сім’єю виїхав до
Франції. Разом з ним покинула село і молода кухарка Ганна Сікач. У
Бігачі і понині живуть її родичі, котрі, на жаль, про її подальшу долю
нічого не знають.

Ще про перебування Шевченка у Бігачі. Якось
Тарас Григорович гостював у Седневі, де жили Андрій та Ілля Лизогуби, з
якими він дружив. Кейкуатов запросив Кобзаря намалювати портрети його
дружини і трьох дітей. Близько двох місяців Тарас мешкав у флігелі
панського двору, де жили службовці князівської економії. За свідченнями
старожилів, Шевченко виїхав з Бігача обурений інцидентом, в якому
проявилося жорстоке ставлення князя до кріпаків.

У книзі дуже
багато цікавих історичних переказів. Приміром, ще з давнини бігачани
передавали з покоління в покоління легенду про те, що нібито в урочищі
Мокричі сільський пан, виїжджаючи за кордон, закопав золоту карету. Який
саме пан – забулося. Знаходилися місцеві ентузіасти, які перекопали
ледь не все урочище, але карети не знайшли.

У роки Великої
Вітчизняної, коли німці вступили в Бігач, їм теж стало відомо про ту
карету. Вони і міношукачами користувалися, шукаючи золото, і підривали
урочище, а результату – нуль.

Уже в 60-х роках минулого століття у
Мокричах з’явилися торф’яні та піщані кар’єри. Мабуть, були надії на
виявлення золотої карети. Та все марно.

Нове видання, на жаль, має обмежений тираж.

Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

8

Re: Седневская сотня

В Седневской сотне.

Действителная старшина:
Димитрий Милитинович сотник з Господином Енералом Майором Румянцевим у Порти Отоманской,
Федор Борецкий атаман,
Иван Иванов хоружий в Гилянском походе,
Самойло Стохович городничий,
Данилевич писарь,
Семен Нуско асаул.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться