1

Тема: Актовые книги Правобережья

Тема о публикациях актовых и подобных книг по Волынскому-Подольскому-Брацлавскому-Киевскому воеводставх Речи Посполитой.

(только ссылки и описания, без обсуждения)

(напоминаю, что границы современных областей и губерний Рос.империи не совпадают с админ делением Речи Посполитой. О её делении в картинках можно посмотреть , например, тут Podział terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Київське воєводство

- Книга Київського підкоморського суду (1584–1644)
- Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року
- Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582-1588 рр.)
- Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р.
- Книга Овруцького замкового уряду 1678 р.

Волинське воєводство

- ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ГРОДСЬКИЙ СУД ПОДОКУМЕНТНІ ОПИСИ АКТОВИХ КНИГ
- тексти з трьох актових книг Житомирського гродського уряду 1605, 1609, 1649–1650 рр.
- Кременецький земський суд. Описи актових книг
- Волинські грамоти XVI ст.
- Луцька замкова книга 1560-1561 рр.
- Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт.
- збірник документів “Українське повсякдення ранньомодерної доби. Волинь XVI ст.”.

Брацлавське воєводство

- Документи Брацлавського воєводства 1566-1606р

Спасибо сказали: Алёна, tankist, enskada, Оленка4

Поделиться

2

Re: Актовые книги Правобережья

Книга Київського підкоморського суду (1584–1644) 
history.org.ua/?litera&id=8291
toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=43209

Відп.
ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. 3. Гісцова,
В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М.
Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні;
Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний
історичний архів України у м. Києві. – К.: Наукова думка, 1991. – 344 с.
– (Пам’ятки української мови. Серія актових джерел)

http://histans.com/LiberUA/5-12-002494-7/5-12-002494-7.jpg

Спасибо сказали: enskada1

Поделиться

3

Re: Актовые книги Правобережья

Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року
(в эл.виде нет)
Підгот.:
А. М. Матвієнко, В. М. Мойсієнко / НАН України. Інститут української
мови. Житомирський держ. педагогічний ун-т. Північноукраїнський
діалектологічний центр. Центральний державний історичний архів України,
м. Київ. – Житомир, 2002. – 392 с. – (Пам’ятки української мови)

Поделиться

4

Re: Актовые книги Правобережья

Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582-1588 рр.)
(в эл.виде нет)
Відп.
ред. Віталій Макарович Русанівський ; Вид. підгот. М.К. Бойчук . – Київ
: Наукова думка, 1965 . – 191 с. : іл. і факс. – (Пам'ятки української
мови . XVI ст.)

Поделиться

5

Re: Актовые книги Правобережья

Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р.
Упорядник В. М Мойсієнко. - Житомир, 2004. - 256 с.

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Images/Akty_2004.jpg

PDF

Поделиться

6

Re: Актовые книги Правобережья

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ GРОДСЬКИЙ СУД ПОДОКУМЕНТНІ ОПИСИ АКТОВИХ КНИГ
(ссылка ПДФ)
Володимирський
гродський суд. Подокументі описи актових книг. – Вип. 1: справи 1–5:
1566–1570 / Складач Г. Сергійчук; наукова ред. Г. Боряк, Л. Демченко.
Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний
архів України, м. Київ. – К., 2002. – 228 с. (Серія "Архівні зібрання
України. Спеціальні довідники")

Поделиться

7

Re: Актовые книги Правобережья

Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Збірник актових документів /
Відп. ред. В. В. Німчук; Підг. до видан.: В. В. Німчук, В. М.
Русанівський, К. С. Симонова, В. Ю. Франчук, Т. К. Черторизька. АН
Української РСР. Ордена Трудового Червоного Прапора Інститут
мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Вид-во «Наукова думка», 1981. –
316 с. – (Пам′ятки української мови XVIІ ст. Серія актових документів і
грамот)
history.org.ua/?litera&id=89 … navStart=1

Збірник містить тексти
з трьох актових книг Житомирського гродського уряду 1605, 1609,
1649–1650 рр. і Підкоморської книги Київського воєводства 1643 p.
,
що охоплюють різні сфери суспільно-політичного, соціально-економічного
життя українського народу, правових і ділових відносин, суду, дають
багатий матеріал для дослідників української мови і фахівців, що
вивчають історію українського народу, його культуру.

http://histans.com/LiberUA/DilMovaVolNad_1981/DilMovaVolNad_1981.jpg

Поделиться

8

Re: Актовые книги Правобережья

Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст.
 

Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст. – Вип.2: книги № 12–22 (1601–1614 рр.)
Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст. – Вип.3: книги № 23–25 (1616–1625 рр.)
Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ–ХVІІ ст. – Вип.1: книги № 1–11 (1568–1598 рр.)

Поделиться

9

Re: Актовые книги Правобережья

Волинські грамоти XVI ст. / Упоряд.: В.
Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. НАН України. Інститут української мови;
Інститут української археографії. – К.: Наукова думка, 1995 [Пам'ятки
української мови XVI ст. Серія актових документів і грамот] ISBN
5-12-002644-3

history.org.ua/?litera&id=63 … avStart=87

http://histans.com/LiberUA/e_dzherela_gramoti_1995/e_dzherela_gramoti_1995.jpg

Поделиться

10

Re: Актовые книги Правобережья

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років / Упорядники М. Крикун,. О. Піддубняк; вступ М. Крикуна. Львів, 2008

historybooks.com.ua/prosmotr_pod … php?id=389
http://historybooks.com.ua/PicPod/DocumentuBraclavVoevod.jpg

Поделиться

11

Re: Актовые книги Правобережья

Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. – Луцьк, 2013. – 733 с.

archeos.org.ua/?page_id=1656

У
повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових
книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка
нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне
історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого
князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована
книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді
луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства
судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської
землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку
розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії
1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені
господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками,
посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно
представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом
вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її
північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів
засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне,
лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ,
іменний та географічний.

http://cdiak.archives.gov.ua/images/publikatsii/Lutska_zamkova_knyga.jpg

Поделиться

12 (29-05-2014 09:19:20 отредактировано Александр Коновальчук)

Re: Актовые книги Правобережья

Опись актовых книг Киевского центрального архива: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2577463

шляхта Барвинские/Барвицкие, Пилиховские, Згурские, Зилинские, Билецкие, Выговские, Липницкие, Ходаковские, Милькевичи, Пилинкевичи, Гурко
крестьяне и казаки из сёл Бровки, Василевка, Почуйки, Харлиевка, Ярешки Сквирского уезда, Чепилиевка, Лопатынщина Васильковского уезда, Косачёвка, Бондари Остёрского уезда

Поделиться

13

Re: Актовые книги Правобережья

Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 років mirknig.com/knigi/history/118170 … -rokv.html
"Збірник уміщає усі виявлені на сьогодні документи Брацлавського воєводства від його створення у 1566 р. і до смерті у 1606 р. брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, з архіву якого походить більшість (240) публікованих документів. Із 496 документів і актів 488 видано на основі рукописів, причому лише 41 із них були опубліковані; оригіналами є 320, тогочасними засвідченими і незасвідченими копіями — відповідно 125 і 51; 437 писані діловодною руською (українською) мовою, 54 — польською (здебільшого переклади з руської мови).

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: borisovichi, DVK_Dmitriy, bobrownik3

Поделиться

14

Re: Актовые книги Правобережья

history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7273-6/978-966-02-7273-6.jpg

Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / Відп. ред. Г. Боряк; Підг. до др.: А. Блануца, Д. Ващук, Д. Вирський (латиномовні документи). НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 154 с.

Спасибо сказали: alexkr8, Акафій, Оленка3

Поделиться

15 (17-02-2015 06:44:53 отредактировано Александр Коновальчук)

Re: Актовые книги Правобережья

Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р.


Книга Овруцького замкового уряду 1678 р.

шляхта Барвинские/Барвицкие, Пилиховские, Згурские, Зилинские, Билецкие, Выговские, Липницкие, Ходаковские, Милькевичи, Пилинкевичи, Гурко
крестьяне и казаки из сёл Бровки, Василевка, Почуйки, Харлиевка, Ярешки Сквирского уезда, Чепилиевка, Лопатынщина Васильковского уезда, Косачёвка, Бондари Остёрского уезда
Спасибо сказали: Мариненко, borisovichi, enskada, Оленка, nfs795

Поделиться

16

Re: Актовые книги Правобережья

Архивъ Юго-Западной Россіи

http://www.runivers.ru/upload/iblock/72d/1.1.gif.thumb.png

Спасибо сказали: nfs79, Оленка, parus3

Поделиться