1 (27-01-2019 09:55:04 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Тема: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Боярський, шляхетський, козацький, дворянський рід Стрільбицькі (Стрельбицькі) \ Strzelbicki \ Strilbycki (Strelbicki) \ Стрельбицкие (Стрельбитские)

За родовою легендою рід походить від  Данила з Кульчиць, який був ловчим у князя Льва-Онуфрія Даниловича.
Легендарний Данило з Кульчиць, у відповідності з тими документами, що надали Стрільбицькі в 1774 р. до Магнацької комісії  отримав у володіння під Старим Самбором від князя Льва Даниловича (автентичність списку  грамоти князя Льва у істориків викликає сумніви, вона зарахована до тих що були сфальсифіковані у XVI ст. Саме шляхетство в даному випадку не піддається сумнівам, оскільки для доводу шляхетства не потрібно було мати грамоти, грамоти фальшували, щоб в них закріпити межі села (володіння), чого не має в автентичних грамотах руських князів XIII ст. ), на річці Яблонька село Стрільбичи, потомки якого пізніше стали зватись Стрільбицьким та печатались гербом Сас.

Село Стрільбичі в документах фіксується вже з 1437 р.

Найдавніший  документ, що не викликає сумнівів і дійшов до наших днів у списку 1619 р., це заповіт Сидора з Кульчиць, війта Стрільбич, який в 1505 році розподіляє свій маєток на користь синів: Тимка, Яреми та Стеця.

1519 р. Ярема Стрільбицький отримав грамоту на село Стрільбичі від  короля польського, Великого князя Литовського, пана і дідича Русі - Сигизмунда І Старого.

Зараз потомки роду Стр(і/е)льб(и/і)цьких \ Стрельби(ц/тс)ких \ Strzelbickich \ Str(i/e)lb(i/y)(ts/c)ki мешкають по всьму Світу: Україна, Канада, Польща, Білорусь, Російська Федерація, Німеччина, Франція, Велика Британія, США, Аргентина, Молдова, Казахстан та інші.

Рід Стрільбицьких належав до гербової спільности Сас.

ДНК тестування потомків роду Стрільбицьких певним чином підтверджує достовірність легенди про воєводу Джуло-Драго Саса, який прийшов на службу до Данила Галицького з Мармароша (сучасне Закарпаття та Румунія).
Результат тестування -  E1b1b1 вказує на широке коло носіїв цього гербу як на Русі (Україні), Польщі та ВКЛ, а також на спорідненість з волошськими та угорськими родами Сасів та Басарабів uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% … %96%D1%8F) та інших.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Balakyn, marickad3

Поделиться

2 (09-01-2015 01:08:19 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Напевно, що вчора отримав найдавніше зображення свого предка.

Na rysunku zatytułowanym „Jazda wołyńska gen. Edmunda Różyckiego” widnieją trzy konne postacie. W uzupełniającym podpisie czytamy: Od lewej Gustaw Czerwiński, Berezowski, Strzelbicki.

Ян (Іван) Стрільбицький (Jan Strzelbicki)  - крайній праворуч.
http://www.ulan-wolynski.org.pl/berezowskicolor.jpg

посилання - www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn45.html

А тут пісня з тієї доби - Гей соколи // Hej sokoly

www.youtube.com/watch?v=fCXcfDli … mp;index=1

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна, LuckyLuke, Balymba, marickad4

Поделиться

3

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

"germanas" на форумі "всека...ое генеалогическое древо", в темі  - "Книги и другие источники "   CD-ROM "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina"

написав:

v_ost

Maria Strzelbicka
* Urodzona orientacyjnie w roku 1880
* Zmarła
# Mąż (ślub: ): Zygmunt Błociszewski z Błociszewa h. Ostoja (dw.39199) 1872-1920 , (Rodzice : Antoni Błociszewski z Błociszewa h. Ostoja (12.270.692) 1842-1929 & Maria Trąmpczyńska (12.270.693) ca 1840-1888)

* W. Dworzaczek (Genealogia i Teki) - dw.39215 Dw.,rkps.14401,s.656

Ludwik Żychało-Strzelbicki z Kulczyc
* Urodzony orientacyjnie w roku 1750
* Zmarł
żona (ślub: ): Tekla Wagin-Kretowicz (lu.3051) ca 1740 , (Rodzice : Józef Wagin-Kretowicz (lu.3050) ca 1720-1765 & Ewa Świerczkowska (lu.3046) ca 1720-1796/)

* Łuszczyński, "Silva Heraldica" - lu.3053
Łuszczyński, "Silva Heraldica" - lu.41211


Sabina Strzelbicka
* Urodzona orientacyjnie w roku 1850
* Zmarła
# Mąż (ślub: ): Wiesław Aleksander Żelechowski z Rzeszotar h. Ciołek (lu.9218) 1837 , (Rodzice : Daniel Żelechowski z Rzeszotar h. Ciołek (lu.9168) ca 1800-1846 & Romualda Zaręba (lu.9169) ca 1780)

* Łuszczyński, "Silva Heraldica" - lu.9219 córka Strzelbickiego i Sydonii Błeszyńskiej

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

4

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Стрельбицький Миколай

Стрельбицький Миколай– греко-католицький священик.

*1871р.; висвячений на священика 1901р.; ┼ 19.03.1938р.
Добростань, Городок 1901-1905р.
Керниця, Городок 1905р.
Стінка, Золочів 1906-1906р.
Сороки Щироцькі, Львів 1906-1935р.
Зарудє, Львів 1935-1938р.

Витяг з шематизму, виданого католицьким унівеситетом у Львові, спільно з Києво-Могилянською академією.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иван Иванович Стрельбицкий

Іван Іванович Стрельбицький (1720-1770 рр.) - за, документами Києво-Могилянської академії, він навчався в 1736-1737 рр. в школі піїтики академії. Як свідчать його вчителі "Іван Стрельбицький в учении был изряден".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иван Стрельбицкий

Іван Стрельбицький, служив панцирним хорунжим і володів маєтком Чепелів у Київському воєводстві, опираючись на привілей, що був йому наданий польським королем Августом II у 1701 році.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРЕЛЬБИЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

СТРЕЛЬБИЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ Родился 22 сентября 1937 на хуторе Панькин Приурального района Уральской области Казахской ССР. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина, Высшие экономические курсы при Госплане СССР. Бывший руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ — министра экономики РФ Я.М.Уринсона (1998)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицкий Иоанн Хрисанфович

Стрельбицкий Иоанн Хрисанфович (род. 1861 г.) — духовный писатель, священник; образование получил в Киевской духовной академии. Труды С.: "История русского раскола, известного под именем старообрядчества" (изд. 3, Одесса, 1898), "Обличение русского раскола" (Одесса, 1896), "Краткий очерк штундизма и свод текстов, направленных к его обличению" (изд. 4, Одесса, 1899), "Церковные униатские соборы с конца XVI в. до воссоединения униатов с православною церковию" (изд. 2, Одесса, 1891), "Паломник, или Необходимое руководство для лиц, посещающих св. гору Афон" (Одесса, 1890), "Св. Модест, архиепископ иерусалимский" (Одесса, 1892), "Жизнь и подвиги старца Паисия (Величковского) по случаю столетия со дня его смерти, 1794—1894" (Одесса, 1894), "Святитель Феодосий Углицский, архиепископ черниговский" (ib., 1897), "Пятидесятилетие воссоединения белорусских униатов, 1839—1889" (Вильна, 1889), "Архимандрит Владимир (Терлецкий), доктор богословия и медицины" (Одесса, 1889); ряд статей о происхождении штундизма в "Московских ведомостях" за 1890 г.; "Несколько слов по поводу заметки о заживо погребенных в днестровских плавнях Херсонской губ." ("Миссионерское обозрение", 1898) и др.
"Брокгауз и Ефрон"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Адам

Стрельбицький Адам – греко-католицький священик.
*1816р.; висвячений на священика 1848р.; ┼ 22.09.1887р.
Станіслав 1848-1849р., асистент.
Тисмениця, деканат Товмач 1849-58р.
Полтва, Перемишляни 1858-61р.
Полоничі, Перемишляни 1861-65р.
Виписки, Перемишлянт 1865-67р.
Більче, Заїщики 1867-69р.
Панівці Зелені, Борщів 1870-72р.
Медведівці, Бучач 1874?-1875
Худіївці, Борщів 1875-1883
Єпархія Станіславів 1885
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Андрій

Стрельбицький Андрій– греко-католицький священик.

*1790р.; висвячений на священика 1816р.; ┼ 16.10.1848р.
Словіта, Перемишляни 1832-48р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Василь

Стрельбицький Василь– греко-католицький священик.

*1890р.; висвячений на священика 1916р.; ┼ ??. ??. ????р.
Вишенька Мала, Городок 1916-1918р.
Вишнів, Рогатин 1924р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Григорій

Стрельбицький Григорій– греко-католицький священик.

*1783р.; висвячений на священика 1810р.; ┼ 27ю12ю1843р.
Білоголові, Зборів 18832-43р.
Тростянець Великий, Зборів 1832?- 1842р.
Несторівці, Зборів 1836?-1842?р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

Стрельбицький Іван– греко-католицький священик.

*1809р.; висвячений на священика 1838р.; ┼ 08.10.1866р.
Чемерівці, Станіславів 1839-42р.
Поплавники, Рогатин 1842-51р.
Ганівці, Рогатин 1851-66р.
Німшин, Рогатин 1848-49р. ??
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

Стрельбицький Іван– греко-католицький священик.

*1815р., народився в м.Гамбург, його батько - Iван Iванович, мати Іоанна-Марія-Терезія Мастай де Феретті
висвячений на священика 1841р.; ┼ 01.04.1882р.
Конюшків, Броди 1841-47р.
Коропець, Золочів 1847-48р.
Урлів, Зборів 1848-49р.
Виписки, Перемишляни 1849-1850р.
Кончаки, Станіславів 1850-51р.
Тростянець, Бучач 1851-54р.
Текуча, Коломия 1854-82р.
Дружина з роду Добрянських, донька пароха в Космачі.
Діти: Володимир, Лев, Антоній, Вікторія, ще одна донька ?.
Похований разом з своею матiрю та нащадками коло церкви в селi Текуча.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

Стрельбицький Іван– греко-католицький священик.

*1818р.; висвячений на священика 1843р.; ┼ 23.05.1889р.
Ферміїв, Рогатин 1843-1889р.
Кліщівне
Дунаїв
Нараїв
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

Стрельбицький Іван– греко-католицький священик.

*1819р.; висвячений на священика 1844р.; ┼ 05.05.1867р.
Сидорів, Гусятин 1844-48р.
Більче, Заліщики 1849-67р.
------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

Стрельбицький Іван– греко-католицький священик.

*1826р.; висвячений на священика 1853р.; ┼ 20.09.1903р.
Плавча Велика, Зборів 1853-55р.
Хренів, Камянка 1855-63 або 68р.
Гологорі-Воля, Золочів 1862-63р.
Убине, Камянка 1866-68р.
Підгородє, Рогатин 1868-1903р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

– греко-католицький священик.

*1826р.; висвячений на священика 1855р.; ┼ 03.08.1894р.
Копиченці, Гусятин 1855-59р.
Красносільці, Збараж
----------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Іван

Стрельбицький Іван– греко-католицький священик.

*1856р.; висвячений на священика 1888р.; ┼ 01.05.1925р.
Куряни, Березань 1888-90р.
Уліховичі, Перемишляни 1890-92р.
Наварія, Львів 1892-1925
Щироцьке 1900- 1918р. ???
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Йосип

Стрельбицький Йосип– греко-католицький священик.

*1834р.; висвячений на священика 1862р.; ┼ 10.01.1887р.
Денисів, Тернопіль 1864р.
Саранчуки, Березань 1864-87р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Миколай

Стрельбицький Миколай– греко-католицький священик.

*1774р.; висвячений на священика 1803р.; ┼ 29.03.1845р.
Озерна, Зборів 1832?-1845р.
Кізлівськ, 1832?-1842р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Миколай

Стрельбицький Миколай– греко-католицький священик.

*1770р.; висвячений на священика 1813р.; ┼ 08.10.1848р.
Болехів, Долина 1832?-1848р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Миколай

Стрельбицький Миколай– греко-католицький священик.

*1801р.; висвячений на священика 1825р.; ┼ 24.06.1866р.
Саранчуки, Бережани 1832-1866р.
Рибники, Бережани 1847-1848р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Миколай

Стрельбицький Миколай– греко-католицький священик.

*1844р.; висвячений на священика 1870р.; ┼ 27.10.1914р.
Підгірці, Золочів 1870-1871р.
Зарудці, Львів 1871-1877р.
Ясниська, Городок 1877-1886р.
Янів, Городок 1886-1894р.
Великополе, Городок 1894-1900р.
Янів, Городок 1900-1914р.
--------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Михайло

Стрельбицький Михайло– греко-католицький священик.

*1788р.; висвячений на священика ?р.; ┼ 01.01.1834р.
Підгайчики, Перемишляни 1832-1834р.
---------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Олексій

Стрельбицький Олексій– греко-католицький священик.

*1776р.; висвячений на священика 1797р.; ┼ 20.07.1837р.
Язловець, Бучач 1832-1837р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Семен

Стрельбицький Семен– греко-католицький священик.

*1770р.; висвячений на священика 1797р.; ┼ 15.06.1840р.
Дзвіннич, Заліщики 1832-1840р.
Бліщанка, Заліщики 1832р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Теодор (Федір)

Стрельбицький Теодор (Федір) – греко-католицький священик.

*1814р.; висвячений на священика 1838р.; ┼ 15.02.1843р.
Бачів, Перемишляни 1838-1839р.
Ферміїв, Березань 1839-1843р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрельбицький Теодор (Федір)

Стрельбицький Теодор (Федір) – греко-католицький священик.

*1842р.; висвячений на священика 1866р.; ┼ ??. ??. ????р.
Золотники, Підгайці 1866-1869р.
Єпархія, Хелм 1869р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теодор (Федір) Стрельбицький

Стрельбицький Теодор, почаївський гравер другої пол. 18 — поч. 19 ст. Автор гравюр на міді: «Апостоли Петро і Павло несуть модель Почаївської церкви» «Йов Почаївський», «Почаївська Богородиця», «Чернігівська Богородиця»; дереворити («Св. Іван Христитель», 1802); образки та мідерити типу народився картинок: «Лицар і смерть», «Два шляхи життя» тощо. На роботах С. помітний вплив класицизму.

Також на сайті Львівської галереї мистецтв  http://www.art.lutsk.ua/art/pochaev/index.shtml

На этом сайте немного отличная от российской версии Московского патриархата история лавры http://www.art.lutsk.ua/art/pochaev/tkt7.html

Больное количество гравюр и икон с портретами основателей и миценатов монастыря http://www.art.lutsk.ua/art/pochaev/index%20grafika.shtml

втч . і гравюри Теодора (Федора) Стрельбицького
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Яков Федорович Стрельбицкий


Яків Федорович Стрельбицький (Jakub Strzelbicki), був Чернігівським чесником і обирався в 1652 та 1654 роках депутатом на Сейм Речі Посполитої у Варшаві, від Чернігівського та Київського воєводств.

Чашник, чашничий, (чесник) - должностное лицо высшей королевской (княжеской) администрации на Руси и Речи Посполитой с 14 в., руководившее особым дворцовым учреждением, в ведении которого находились питейное дело, а также бортевое пчеловодство. Ч. ведали также хозяйственным, административным и судебным управлением дворцовыми сёлами и деревнями, населёнными добывавшими мёд бортниками, и дворцовыми бортными лесами. Ч. относились к числу ближайших советников князя. В 16—17 вв. административные функции Ч. перешли к т. н. Сытенному двору, а обязанности Ч. свелись к почётному прислуживанию царю (королю) на званых и праздничных пирах. Должность Ч. была ликвидирована в начале 18 в.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

5 (09-01-2015 00:57:02 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Вчора босоніж прогулювався по садибі предків в селі Військо (сучасна назва Nowe Sady) на кордоні Польщи та України, з польського боку. Там вони мешкали понад 200 років тому.
Збереглась церква та українські могилки біля неї.
На території садиби, що і нині має тей самий номер як і в ревізії кінця XVIII ст. росте 300 річна липа, мабуть єдиний свідок всіх цих сторічь.
Город колишньої прадідівської садиби зараз впирається в кордон України, там працює український зв'язок wink так що зв'язок з Україною є.
Хату можна даже викупити при бажінні wink.
В колишній руській (українській) "вєсі" залишилась єдина українська родина пана Василя, який вже має понад 80-т років і доглядає за Церквою Святого Юра та пантеоном борців за Волю та Незалежність України, що загинули під час визвольних змагань 1920-х та 1943-1948 рр..
Під церквою поховані предки та родичі: пять разів прадід, колишній парох цього села Ян Стрільбицький з дружиною Марією з Левицьких та їхній син, архідякон Перемишльський - Юрій (Георгій) Стрільбицький.

Світлини (фотографії) з "маєтку" та церкви додам пізніше, як повернусь до Києва.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10525900_789286781115370_8480826501651637147_n.jpg?oh=b23c649b0e72e92d055b6e29c5cff7a4&oe=553C46E6&__gda__=1429134174_7f4e79e44c80ee2b36fa0b74e70cdc02
Під прапрапра..дідівською липою.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10509621_789288544448527_3678233648404906902_n.jpg?oh=2dad4a220991913fbdd45624deaac2b0&oe=5524F099&__gda__=1429490977_9040cc18a70f21e10f798abeb56d4d53
Церква Святого Юра - оборона, збудована і освячена в 1839 р.

https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10527350_789293721114676_8061188019309459970_n.jpg?oh=5bdd64ed3539000d3a95a789a27b9b5b&oe=553E4217
Обеліск борцям за Незалежність України в визвольних змаганнях 1918-1920 рр. та 1945-1947 рр.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10492388_789295274447854_128062091747583326_n.jpg?oh=56e0ba9638faaaa7c28c8d43f0474d7a&oe=556D83EE&__gda__=1428298707_cb2ffbc978d49ce0b7bcc0828d5761ec
Стрільбичі, обістя на місці колишньої церкви Покрови Превсятої Богородиці та найдавнішого цвинтаря Стрільбич, що згадана в заповіті Стрільбицьких 1505 р.
Місце було віддано під забудову сучасним стрільбичанам в 1970-х роках.
Сам колишній церковний лан Стрільбицьких знаходиться під горою, що і досі називається "Княжгора".   

https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/14885_789294614447920_6653040986520182863_n.jpg?oh=e6d5821c9ae363c64851da068138ea1c&oe=552C6441
wink

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна2

Поделиться

6

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

1893. Полтавские епархиальные ведомости. 1893 года.  №1 стр 62
Преподаватель Одесской семинарии священник И.Стрельбицкий

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj2

Сайт BlackDolphin

Поделиться

7

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Ігнатій Стрельбицький (Ignacy Strzelbicki) прийняв участь в Елекційному сеймі 1764 р. (вибори сеймом останього короля Польського, великого князя Литовського, Руського .. ітд.. - Станіслава ІІ Августа Понятовського).
27 серпня він вписав своє ім"я як "посол Жидачівський" в складі шляхти Руського воєводства.

Джерело - Akt Elekcyi Roku Tyśiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siodmego. Verlagsort: W Warszawie (Акт Елекційний, року - 1764-го, місяця серпня, дня - 27-го.).

books.google.com.ua/books?id=UBB … mp;f=false

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

8 (29-09-2014 04:29:56 отредактировано VHB)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Стрільбицький Еразм Федорович
Подільські єпархіальні відомості:
Подольские епархиальные ведомости. - Г.[1]-44. - Каменец-Подольск: 1862-1905.
1891, №23 (8 июня). - 1891. - стор. 480.

Post's attachments

Стрільбицький Еразм Федорович.jpg 105.69 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
У кожному жарті є частка жарту.
-------------------------------------
Боднар - Красій - Гринишин - Герасимов - Воловодюк - Поліщук - Бас - Романовський - Денисевич - Троїцький
R-YP591|HV1a2 - Проект "Українська ДНК"
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj2

Сайт VHB

Поделиться

9

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Стрільбицький Флавіан, священник с. Малого Карабчієва
Подільські єпархіальні відомості:
Подольские епархиальные ведомости. - Г.[1]-44. - Каменец-Подольск: 1862-1905.
1891, №6 (2 фев.). - 1891. - стор. 123.

Post's attachments

Стільбицький Флавіан.jpg 141.88 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
У кожному жарті є частка жарту.
-------------------------------------
Боднар - Красій - Гринишин - Герасимов - Воловодюк - Поліщук - Бас - Романовський - Денисевич - Троїцький
R-YP591|HV1a2 - Проект "Українська ДНК"
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj2

Сайт VHB

Поделиться

10

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

інформація від Бориса Гузя

О Климентии Стржельбицком.
Бессарабский календарь на 1888 г. Адрес-календарь
Кишиневское Городское Полицейское Управление
Стр. 13
Полицейские участки
Участок
Околоточные надзиратели:
Коллежский секретарь Клементий Васильевич Стржельбицкий.

О Климентии Стржельбицком.
Из Удостоверения, выданного Кишиневской женской гимназией 21.02.1909 г.:
… Выбыла она из Кишиневской женской гимназии, учрежденной И.А. Наговской, в августе 1905 г. согласно прошению воспитателя ее Климентия Стржельбицкого. А так как она, Ротарь Елена, она же Стржельбицкая, окончила четыре класса гимназии, то может воспользоваться правами и преимуществами, означенными в ст. 45 Положения о женских гимназиях Министерства Народного Просвещения, изд. 1870 года.

Цитата з російської Вікіпедії, з статті про Козловського Костянтина Мирославовича, радянського, українського скульптора. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 … 0.B0.D1.8F
Бабушка, Елена Клементьевна, дочь коллежского секретаря Клементия Васильевича Стржельбицкого, православная. Её мать, Елисавета Дмитриевна Ротарь, была наполовину гречанкой, наполовину молдаванкой. В браке родители не состояли, Елена воспитывалась в семье Стржельбицких, окончила четыре класса Кишиневской женской гимназии и консерваторию, но стать профессиональной певицей ей не позволил дворянский статус мужа. Пела только в домашнем кругу.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

11

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ЦГИАК Украины

Фонд 127 Опись 1020 Дело 1304

Прошение А. Леонтьева о назначении его священником
церкви с. Хомутцы на место его тестя С. Стрельбицкого. 1749 г.

Фонд 127 Опись 1020 Дело 1652

Донесение жителя г. Киева Ф. Ковальского на протопопа Миргородского
духовного правления С. Стрельбецкого, не возвратившего ему денежный долг. 1750 г.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Алёна, Ostapec`-Strilbyckyj, RostOwl4

Поделиться

12

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Дмитре - ДЯКУЮ.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

13 (19-10-2014 19:03:53 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Справа Федора (Теодора) Стрельбицького // Delo svjaščennika Feodora Strel’bickago
Холмська консисторія греко-католицької церкви // Chełmski Konsystorz Greckokatolicki 

Скани // Skany - szukajwarchiwach.pl/35/95/0/12.3 … 1#tabSkany

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

14

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Вить, загляни сюда http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=14610#p14610

А это для затравки

Post's attachments

0001.jpg
0001.jpg 122.66 Кб, 1 скачиваний с 2014-10-19 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj, Алёна2

Поделиться

15

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Оль, чудове видання, маю його в друкованому вигляді, з підписом автора.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

16 (19-10-2014 19:06:52 отредактировано olyvd)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Отакої, а у мене всі десять томів, а підпису автора немає, треба швидко особисто знайомитися з автором smile)))))

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

17

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Раз така активність в темі, до додам ще одну світлину, про яку свого часу довідався в зібранні Бориса Возницького, що виставлені в Олеському замку.
В другій половині XVIII ст. українська шляхтичка Феодосія з роду Стрільбицьких — дружина пароха с. Миклашів о. Олексія Стрільбицького — пожертвувала для Успенської церкви на вул. Руській у Львові  6 000 золотих. У память чого її художній портрет був встановлений в Успенській церкві. (джерело:  Петрушевич А. С. «Дополненія по сводной Галицко-руской лѣтописи съ 1700 по 1772 года».— Львов, 1896.— Ч. І.— С. 334.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/1/14/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_1765_%D1%80._%D0%B7_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%28%D0%B2%D0%B5%D0%B1%29.JPG

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: olyvd, SVKM de L, DVK_Dmitriy, marickad4

Поделиться

18

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ЦГИАК Украины
Фонд 127 Опись 1020 Дело 7231

Копия контракта между Аненковым и Семеном Стрелбитским
на изготовление серебряной чаши и подноса для
Златоверхо-Михайловского монастыря. 1816 г.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj, olyvd2

Поделиться

19

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ДАКО
Ф. 384, Оп. 5, Д. 86 (1897г) Перепись населения, 152 листа
м. Фастов, Васильковского уезда, Киевской губ.

лл. 83-84 об.

Дом Леонарда Пионтковского, квартира № 4

1. Хозяин Стрельбицкий Иван Симонов - 42 года, женат, Дворянин, родился Киевская губ., Липовецкий уезд, с. Орехов (?),
    Православный, родной язык Русский, обучался в Духовной семинарии, Чиновник почтового ведомства.
2. жена Стрельбицкая Домникия Ефимовна - 30 лет, Дворянка, родилась Бердичевский у., с. Зозуленцы (?),
    Православная, училась в гимназии
3. сын Стрельбицкий Владимир Иванович - 4 года, родился Подольская губ., Ямпольский у., с. Капнярка (?)
4. дочь Стрельбицкая Ксения Ивановна - 2 года, родилась Подольская губ., Ямпольский у., с. Капнярка (?)

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj, Алёна2

Поделиться

20 (20-10-2014 17:29:57 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

DVK_Dmitriy пишет:

ДАКО
Ф. 384, Оп. 5, Д. 86 (1897г) Перепись населения, 152 листа
м. Фастов, Васильковского уезда, Киевской губ.

лл. 83-84 об.

Дом Леонарда Пионтковского, квартира № 4

1. Хозяин Стрельбицкий Иван Симонов - 42 года.......


Дмитрий - Супер!!!
Перепись 1897 г. вообще для меня не паханое поле!
Есть тема, в среду еду в ДАКО.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

21 (20-10-2014 17:58:56 отредактировано BlackDolphin)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Подольская губ., Ямпольский у., с. Капнярка (?) - может Вапнярка (33 северо-восточнее Ямполя)

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj, Алёна2

Сайт BlackDolphin

Поделиться

22

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

BlackDolphin пишет:

Подольская губ., Ямпольский у., с. Капнярка (?) - может Вапнярка (33 северо-восточнее Ямполя)

Скорее всего так и есть.
Я написал так как в деле.
Времени не было поискать эти нас. места.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

23

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ЦГИАК Украины
Фонд 127 Опись 1021 Дело 84

Дело о розыске бежавшего студента Киевской академии Стрельбицкого Михаила. 1774 г. (но скорее всего это 1784 г., т.к. раздел 1784 года)

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

24

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ЦГИАК Украины
Фонд 127 Опись 705  Дело 985, 13 листов

О рукоположении во священника окончившего курс Семинарии Симеона Стрильбицкого
Липовецкого уезда в М. Оратов. 11 Августа 1841 - 20 Июня 1842

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj2

Поделиться

25

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ЦГИАК Украины
Фонд 127 Опись 705  Дело 1474, 3 листа

О смерти священника Липовецкого уезда в М. Оратова Петра Стрельбицкого.   11 Декабря - 18 Декабря 1841 г. Дело ВЫБЫЛО

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj2

Поделиться

26

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Дмитре - Щиро ДЯКУЮ !!!

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

27 (11-12-2014 22:59:27 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Ось який цікавий опис Гродно з Стрельбицьким на коні та шаблею знайшовся на теренах сучасної Білорусі, в 1765 році.

Parafia Odelska. Okolica Hlebowicze, imć pan Piotr Hlebowicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Tomasz Kowalewski za imci pana Michała Hlebowicza na koniu gniadym, z karabinem, szablą y pistoletami. Imć pan Józef Odlanicki Poczobut – obozn. powiatu Grodzieńskiego, na koniu karym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Andrzey Hlebowicz na koniu karym, z pałaszem. Imć pan Marcin Hlebowicz z szablą y pistoletami na koniu cisawym. Imć pan Józef Hlebowicz na koniu białym z szablą. Imć pan Jerzy Hlebowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Dominik Hlebowicz na koniu strokatym z szablą. Imć pan Jerzy Hlebowicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał Hlebowicz na koniu białym, z szablą. Imć pan Sarosiek na koniu Płowym, z szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz na koniu skarostrokatym z szablą. Imć pan Strzelbicki – ienerał ikmci, na koniu karym, z szablą.

Що то є - "ienerał ik"?  (якийсь предстаник його королівської милості?)

Джерело - www.mem.net.pl/stg/popis1765.htm

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: DVK_Dmitriy1

Поделиться

28

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

ЦГИАК Украины
Фонд 961 Опись 1  Дело 1 (1771, 1774 гг), 36 листов

Ордера духовного правления священникам церквей Переяславской протопопии.

стр. 21-22

Из духовного протопопии Переяславской Правления
Всечестному перводесятоначалнику Релмязовскому
Василие Исаевиче и всем ведомствам вашего Священникам.

Ордер

стр. 22

6-й Указ

О поимке находившегось в Киевской Академии в обучении
Ясской Митрополии протоиерея Михаила Стрелбецкого
сына его Поликарпа Стрелбецкого, а примет оной ниже следующих:
росту низкого, круглолиц, бел, волосы на голове светлорусые,
нос умерен, очей темносерых, ходит скоро, в нимецком белом платье,
лет отроду 14. По речам его можно приметить, что Волоской нации.

30 сентября 1774 г.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

29

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Прислали корисне посилання:
"Про призначення Стефана Стрельбицького протопопом миргородського духовного правління".
ЦДІАУ у Києві, Ф. 127, оп. 1020, спр. 1022.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

30

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI-XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. : Зб. док. [Текст] / Автори-укладачі: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – К., 2011. – 559 c. : ил.
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ … 21SRD=DOWN

Документ № 141
1646 р., місяця серпня, 13-го дня. Київ.
Випис з гродських книг Київського воєводства протестації Свято-Михайлівського Злотоверхого монастиря у судовій справі  проти київського підчашого Криштофа Тишкевича на наїзд на монастирські борщовські грунти.

Ст. 188 - 189.

Пан Войтех Стрельбицький проходить свідком в цій справі.

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!

Поделиться

31

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

"Добряче" наплутано, але частково щось вірно.
Для закладок і джерел.

Через друге супружжя (28 серпня, 1899) з Ярославою Сумик, дочкою пароха с. Волосів Надвірнянського пов. о. Андрея й Іванни з Гарасимовичів, став посвоячений з другим священичим родом, який дав українській католицькій Церкві двох митрополитів Иосифа й Сильвестра Сембратовичів. Крім того, був посвоячений з нащадками графині Доротеї Мастай де Ферреті-Стрільбицької з Барсельони, єдиної сестри папи Пія IX, яка в часі паполєо-нівських воєн вийшла заміж за ротмістра кавалерії Миколу Стрільбицького, сина пароха Іщкова біля Теребовлі. її тлінні останки поховані на цвинтарі в селі Текуча, біля Яблонова, де вона доживала свого віку як удова, у свого єдиного сина о. Івана Стрільбицького, тамошнього пароха, жонатого з Добрянською, дочкою пароха Космача. Тепер прямими нащадками того роду, але в жіночій лінії, бо о. Іван не мав сина, тільки три доньки, є Дониґевичі, Ґадзінські, Дем'янчуки, Лукашевичі, Глібовицькі, та дальші Стрільбицькі. Ці роди є спадкоємцями великих родових дібр в Еспанії, біля Барсельони, бо також рід Мастай де Фереті вимер в чоловічій лінії. їх добра є в заряді еспанської держави та в аренді Єзуїтів. В 1936 році еспанська держава відновила справу спадку, але революція всю справу закопала. Всі добра й далі в користуванні єзуїтів.Справа має дуже загадковий характер. Коли ще перед першою світовою війною їхав адвокат до Еспанії, то його знайшли замордованого в поїзді у Швайцарії і всі документи пропали.

kolomyya.org/histpub/historypub63.htm

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

32 (30-12-2014 02:05:11 отредактировано Ostapec`-Strilbyckyj)

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Повідомлення про потрапляння до російського полону в час І світової війни та заслання до Саратова австро-угорського вояка, українця з села Романівка uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% … E%D0%BD%29 , що під Терембовлею -  Івана Стрельбицького.

http://forum.milua.org/download/file.php?id=16117&mode=view

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

33

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Antoni Strzelbicki

Data urodzenia: 1864-6-13
Data śmierci: 1922-12-18

Cmentarz: Kołomyja - Cmentarz Rzymskokatolicki

Джерело - nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=161070

http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/albums/userpics/10433/normal_P1020935.JPG

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

34

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Romuald Konstanty Strzelbicki

Data urodzenia: 1865-X-X
Data śmierci: 1929-X-XCmentarz: Żółkiew - cmentarz miejski

nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=165976

Helena Małgorzata Woynarowska (z domu Strzelbicka)

Data urodzenia: nieznana
Data śmierci: 1941-3-30

Cmentarz: Bóbrka - Cmentarz Miejski
nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=155507

Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

35

Re: Стрільбицькі \ Strzelbicki \ Strilbycki \ Стрельбицкие

Метрическая книга Белоцерковской Римско-Католической приходской церкви за 1865 г.

Раздел: Рождение

Стр. 127 об. – 128

Прозвания крещаемых: Стржельбицких

№ п/п 70

Счет родившимся мужского пола: 34

Число рождения: 13 Ноября 1850
Число крещения: 19 Августа 1865

Когда, где, кто и кем, одною ли водою или со всеми обрядами таинства окрещён?

1865 года Августа 19 дня в Бело-Церковском Римско-Католическом приходском Костеле дополнен обряд крещения над младенцем по имени Дыдак, Высокопреподобным Каноником Северином Могильницким Настоятелем сего Костела, с совершением всех обрядов Таинства.

Каких родителей, когда и где, т.е. в каком приходе родился крещенный?

Благородных Коллежского Регистратора Томаша и Бальбины урожденной Козловской Стржельбицких законных супругов сын, родившийся 1850 года Ноября 13  дня в м. Паволочи и окрещен по причине болезни только водою того же числа Ксёндзом Антоном Улановским Викарным того прихода.

Кто были по имени и прозванию восприемники при Святом крещении и кто присутствовал?

Восприемниками при дополнении обряда были: Дворянин Игнатий Ольшевский с Матильдою супругою Николая Авдерского.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: LuckyLuke, Ostapec`-Strilbyckyj, Алёна3

Поделиться