1

Тема: Добронизький / Добронизкий / Добронизский

ДОБРОНИЗЬКИЙ Андрій Іванович. - Син сотника Першої Переяславської сотні. Військовий товариш Переяславського полку (1760).

ДОБРОНИЗЬКИЙ Андрій Федорович. - Народився в 1736 р. З 1755 р. служив сотенним отаманом у Київському полку (1755-1784). 1 грудня 1784 р. звільнився зі служби за станом здоров’я у званні військового товариша. Мешкав в Острі (1786). Був одружений з донькою священика Уляною.
ДОБРОНИЗЬКИЙ Василь Васильович. - Син В. І. Добронизького та Анастасії Бороздни. Народився 1752 р. На службі у ВЗ з 1774 р. Колезький канцелярист Другої Малоросійської колегії (1774-1783). 6 серпня 1783 р. дістав звання полкового хорунжого. Помер після 1794 р. і похований в селі Даничі. Був одружений з донькою полкового судді Івана Левицького Іриною (з 29 жовтня 1777 року). Його зятем був капітан третього рангу Андрій Степанович Томара.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Василь Іванович. - Народився 1712 р. Син Івана Павловича Добронизького від шлюбу з донькою Прокопа Якубовича. Значковий товариш (1739-1740). Військовий товариш Чернігівського полку (1740-1747). 13 жовтня 1747 р. дістав чин бунчукового товариша (1747-1767). Першу дружину звали Уляна Степанівна. Другим шлюбом одружився з Уляною Миколаївною Бороздною. Жив у Чернігові. Помер 10 серпня 1776 р. Похований у Домонтові. Сват Василя Силича, Івана Левицького та Якова Якубовича.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Григорій Іванович. - Значковий товариш Переяславського полку (1750).

ДОБРОНИЗЬКИЙ Іван Васильович. - Син Василя Івановича Добронизького від першого шлюбу. Народився близько 1746 р. Від 1768 р. служив у ВЗ. Колезький канцелярист Другої Малоросійської колегії (1768— 1784). Третього жовтня 1784 р. дістав звання полкового писаря і перейшов на цивільну службу. Одружився з донькою Василя Силича Надією. Востаннє згадується у 1801 р. після смерті дружині.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Іван Павлович. - Син Павла Самійловича Добронизького та Варвари Леонтіївни Полуботок. Військовий канцелярист (1715). 21 червня 1715 р. універсалом гетьмана І. Скоропадського призначений сотником Першої Переяславської полкової сотні (1715-1752). Брав участь у Ладозькому поході (1721). У справі свого дядька П. Л. Полуботка був заарештований і утримувався під караулом у Глухові впродовж 1724-1725 рр. Член Кодифікаційної комісії (1729). Звинувачувався (1749) у зневазі Христа та чаклунстві. 28 липня 1752 р. звільнився з уряду через старість, хворобу та каліцтво. Був одружений з донькою чернігівського полкового хорунжого Прокопа Якубовича. Мав доньку Марію
(заміжню за С. І. Ілляшенком) та сина Василя.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Ілля Матвійович. - Народився 1750 р. Значковий товариш Стародубського полку (10 травня 1768-1782) в Шептаківській сотні.

ДОБРОНИЗЬКИЙ [Добраничченко] Матвій Федорович. - Син Федора Самійловича Добронизького та Є. К. Пригари. Народився 1705 р. З 1725 р. служив у Стародубському полку в Шсптаківській сотні значковим товаришем (1725-1757). 26 квітня 1757 р. вийшов у відставку в чині військового товариша (1757-1761). У 1772 р. згаданий як покійний. Його дружиною була Тимченко Єфросинія Тимофіївка. Мали синів Стефана, Івана та Іллю. Сват Василя Малаховського та Степана Томиловського.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Павло Самій-лович. - Син священика переяславської Преображенської (Святоспаської) церкви Самійла Васильовича Добронизького (1675-1701). Служив у ВЗ військовим канцеляристом (1687), військовим товаришем в Чернігівському полку (1690-1701). Після 1701 р. став священиком, зайнявши місце батька. Одружився з донькою переяславського полковника Леонтія Полуботка Варварою. Тесть М. І. Ісаєвича, сват Прокопа Якубовича.

ДОБРОНИЗЬКИЙ [Лейбенко] Степан Самійлович. - Син священика С. В. Добронизького, брат Павла та Федора Самійловичів Добронизьких. Мошнянський сотник у 1708 році (м. Мошни на Правобережжі). Домонтовський сотник (1714). Мав сина Андрія Лейбенка.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Стефан Матвійович. - Народився 1740 р. Значковий товариш Стародубського полку (10 травня 1768-1782). Дружина: Томиловська Меланія Стефанівна, донька новгородського бурмистра.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Федір Олексійович. - Син священика Олексія Павловича Добронизького. Народився в 1729 році. Навчався в Переяславському колегіумі (1740) та в КМА (1744). Від 1747 р. служив у ВЗ військовим канцеляристом ГВК (1747-1758). Військовий товариш (1758-1763). З 1763 р. жив у Петербурзі і став священиком (1765-1774). Дружину звали Ганна Іванівна (1740-1771). Помер від сухот 6 грудня 1774 р. і похований на Волковському цвинтарі.

ДОБРОНИЗЬКИЙ Федір Самійлович. - Значний військовий товариш Стародубського полку (1700-1704). Був одружений (1701) з донькою новгородського війта Костянтина Пригари Євфимією. Мав сина Матвія, який служив у ВЗ. 19 березня 1706 р. загинув у бою зі шведами під містом Несвіж.

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Post's attachments

Добронизькі (Добраницькі).jpg 496.49 Кб, 1 скачиваний с 2015-11-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

2

Re: Добронизький / Добронизкий / Добронизский

Цікаво, чи не від відомої тут нам Добраничівки походить це прізвище?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

3

Re: Добронизький / Добронизкий / Добронизский

Якраз навпаки, назва села походить від хутора, заснованого наприкінці 20-х- початку 30-х років 18 ст. переяславським священником Спасо-Преображенської церкви Олексієм Павловичем Добронизьким. Про це - на початку теми "Капустинці, Добраничівка, Плужники".

Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться