1

Тема: Фонд Р-6858 Бюро ЗАГС Орджонікідзевського району м.Маріуполя 1932-33р.

До матеріалів бюро ЗАГС Маріупольської міської ради за 1932-1933 рр. відносяться 5 фондів:
Р-6855 "Городской район"
Р-6856 "Жовтневый район"
Р-6857 "Ильичевский район"
Р-6858 "Орджоникидзевский район"
Р-6859 "Приморский район"

--------------------------------------------------------------------------

Бюро записів Актів громадянського стану
Успенівській сільської ради
Маріупольської міськради
Донецької області
Орджонікідзевський район м. Маріуполя

                                                 Фонд № Р-6858
                                                          Опис № 1
                                            справ постійного зберігання

                                                  за 1932-1933 роки

                                                       Передмова
 На підставі Декрету РНК УРСР від 20.02.1919 року «Про організацію відділів записів актів громадянського стану», Декрету «Про громадянський шлюб та ведення актів громадянського стану», Декрету «Про розірвання шлюбу» з 1926 року виконком Успенівської селищної ради Новоселівського району Маріупольського округу почав реєстрацію актів громадянського стану, а саме народження, смерть, шлюб.
 Пізніше (у 1936 році) на території селища Успенівка було утворено Орджонікідзевський район.
 У 1940 році засновано Орджонікідзевське бюро запису актів громадянського стану м. Маріуполя, до складу якого передалися книги реєстрації актів виконкому Успенівської селищної ради.
 22.10.1948 року м. Маріуполь перейменовано у місто Жданов. Відповідно до Постанови ЦК КПРС та Кабінету Міністрів СРСР від 22.01.1989 року місту повернена назва – Маріуполь.
 Завданням органів реєстрації актів цивільного стану є:
 - забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;
 - внесення до актових записів необхідних змін, доповнень і виправлень;
 - видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
 - збереження архівного фонду.
 На підставі звернення Секретаріату Президента України від 13.06.2007 року №30-6-219 щодо передачі державними відділами реєстрації цивільного стану книг реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки до відповідних обласних державних архівів у зв’язку з відзначенням у 2008 році 75-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області підготовлено до передачі в держархів Донецької області справи за вищевказаний період.
 У червні 2007 року працівниками відділу РАЦС Головного управління юстиції у Донецькій області була проведена експертиза документів, з яких вилучено актові записи за 1932-1933 роки. Документи за зазначений хронологічний період сформовано в окремі справи. Фізичний стан документів задовільний.
 На документи за 1932-1933 роки складено опис, до якого внесено 3 справи постійного зберігання. Опис складено за хронологічною ознакою з розділів основних видів реєстрації: народження, смерть, шлюб за 1932-1933 роки.
 В опис включені документи по фонду бюро запису актів громадянського стану Успенівської селищної ради Новоселівського району Маріупольської округи (Орджонікідзевський район м. Маріуполя).
 Збереження архіву в відділі реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки неповне.
 До опису складено науково-довідковий апарат: титульний лист, передмову, засвідчувальний напис.

Головний спеціаліст відділу                        (підпис)                                          Т.Ю. Фатьянова
реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції
у Донецькій області

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                    Заступник начальника
                                                                                                    Головного управління юстиції
                                                                                                    у Донецькій області
                                                                                                    (підпис) Гладка Л.Є.
                                                                                                    18.09.2007 року

Фонд №
Опис № 1
справ постійного зберігання

за 1932-1933 роки

                                   Бюро записів актів громадянського стану
                             Успенівської селищної ради Новоселівського району
                                               Маріупольської округи

№    Заголовки справ                                        Дата справи            Кількість               Примітка
                                                                       (тому, частини)          аркушів
                                                                                                          у справі

                                                       1932-1933 роки
                                                         Народження

1.     Книга актових записів про народження        1 січня 1932              134
                                                                              30 грудня 1933

                                                             Смерть

2.     Книга актових записів про смерть                5 січня 1932              104
                                                                              29 грудня 1933

                                                              Шлюб

3.     Книга актових записів про шлюб                  9 січня 1932               38
                                                                              30 грудня 1933

У даний розділ внесено 3 (три)
справи з № 1 до № 3, у тому числі:
літерні номери _________
пропущені номери ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                          (підпис)                        Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007

Головний спеціаліст відділу реєстрації                      (підпис)                       Фатьянова Т.Ю.
актів цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007

                                                                                                        СХВАЛЕНО
                                                                                                        Протокол ЕК Головного
                                                                                                        управління юстиції
                                                                                                        у Донецькій області
                                                                                                        від 10.09.07 № 9

(штамп)
--------------------------------------------------------------
Документальные материалы за 1932-1933 гг.
в количестве 3 (три)
______________________________________
_______ ед.хр. приняты на хранение.
Литерные №№ ______________
Пропущенные №№ ______________
Не сдано №№
______________
Сдал: Глав.спец.   (подпись)   Т.Ю. Фатьянова
Принял: Вед.спец. (подпись)  Ю.Б. Рябцева
--------------------------------------------------------------
Всего по описи принято 3 (три) дела.
            Вед.спец. (подпись)  Ю.Б. Рябцева
                                                                    8.11.2007

Засвідчувальний напис опису
№1 (фонд № _______)
У опису пронумеровано 3 (три) аркуша, у тому числі:
літерні аркуші _________
пропущені номери аркушів ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюро записів Актів громадянського стану
Успенівській сільської ради
Маріупольської міськради
Донецької області
Орджонікідзевський район м. Маріуполя

                                                            Фонд № Р-6858
                                                         Опис № 1 доповнення
                                                    справ постійного зберігання

                                                           за 1932-1933 роки

                                                                Передмова
 На підставі Декрету РНК УРСР від 20.02.1919 року «Про організацію відділів записів актів громадянського стану», Декрету «Про громадянський шлюб та ведення актів громадянського стану», Декрету «Про розірвання шлюбу» з 1926 року виконком Успенівської селищної ради Новоселівського району Маріупольського округу почав реєстрацію актів громадянського стану, а саме народження, смерть, шлюб.
 Пізніше (у 1936 році) на території селища Успенівка було утворено Орджонікідзевський район.
 У 1940 році засновано Орджонікідзевське бюро запису актів громадянського стану м. Маріуполя, до складу якого передалися книги реєстрації актів виконкому Успенівської селищної ради.
 22.10.1948 року м. Маріуполь перейменовано у місто Жданов. Відповідно до Постанови ЦК КПРС та Кабінету Міністрів СРСР від 22.01.1989 року місту повернена назва – Маріуполь.
 Завданням органів реєстрації актів цивільного стану є:
 - забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;
 - внесення до актових записів необхідних змін, доповнень і виправлень;
 - видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
 - збереження архівного фонду.
 На підставі звернення Секретаріату Президента України від 13.06.2007 року № 30-6-219 щодо передачі державними відділами реєстрації цивільного стану книг реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки до відповідних обласних державних архівів у зв’язку з відзначенням у 2008 році 75-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області підготовлено до передачі в держархів Донецької області справи за вищевказаний період.
 У квітні 2010 року працівниками Орджонікідзевського відділу РАЦС Маріупольського управління юстиції в результаті перевірки наявності виявлено документи за 1932-1933 роки.
 На ці документи складено додатковий опис на 1 (одну) справу, в яку увійшли актові записи про розірвання шлюбу. В опис включені документи по фонду бюро ЗАГС Орджонікідзевського району м. Маріуполя (Успенівська сільська рада).
 До опису складено науково-довідковий апарат: титульний лист, передмову, засвідчувальний напис.
 
Головний спеціаліст відділу                        (підпис)                                         Т.Ю. Фатьянова
реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції
у Донецькій області

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                            Заступник начальника
                                                                                                            Головного управління юстиції
                                                                                                            у Донецькій області
                                                                                                            (підпис) Гладка Л.Є.
                                                                                                            30 квітня 2010 року

Фонд № Р-6858
Опис № 1 доповнення
справ постійного зберігання

за 1932-1933 роки

                                      Бюро записів актів громадянського стану
                                Успенівської селищної ради Новоселівського району
                                                   Маріупольської округи

№    Заголовки справ                                              Дата справи           Кількість               Примітка
                                                                              (тому, частини)        аркушів
                                                                                                               у справі

                                                        1932-1933 роки
                                                     Розірвання шлюбу

1.     Книга актових записів про розірвання            9 лютого 1932             17
        шлюбу по Успенівській сільраді                      22 грудня 1933

У даний розділ внесено 1 (одна) справа з № 1, у тому числі:
літерні номери _________
пропущені номери ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
26.04.2010

Головний спеціаліст відділу реєстрації                       (підпис)                        Фатьянова Т.Ю.
актів цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
26.04.2010

                                                                                                          СХВАЛЕНО
                                                                                                          Протокол ЕК Головного
                                                                                                          управління юстиції
                                                                                                          у Донецькій області
                                                                                                          від 26.04.10 № 9

(штамп)
ОДОБРЕНО
Экспертно-проверочной комиссией
Государственного архива Донецкой области
Протокол №9 от 30.04.2010

(штамп)
--------------------------------------------------------------
Документальные материалы за 1932-1933 гг.
в количестве 1 (одно)
______________________________________
_______ ед.хр. приняты на хранение.
Литерные №№ ______________
Пропущенные №№ ______________
Не сдано №№ ______________

Сдал: Зав.архивом (подпись)   Н.К. Федоренко
Принял: Гл.специалист (подпись)  С.Е. Гончарик
--------------------------------------------------------------
                                                                 24.06.2010

Засвідчувальний напис опису №1 (фонд № _______)
У опису пронумеровано 3 (три) аркуша, у тому числі:
літерні аркуші _________
пропущені номери аркушів ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин

Поделиться