1

Тема: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут / ДИСИ - ПГАСА

100 -річчя з  дати заснування вищої інженерно-будівельної освіти у  Катеринославі  — Дніпропетровську  — Дніпрі є чудовою нагодою проаналізувати увесь пройдений шлях, здійснивши подорож сторінками історії. Така мандрівка у часі, з огляду на численні архівні документи, роботи вчених — істориків і краєзнавців, спогади багатьох учасників подій, матиме, так би мовити, три зупинки:

Катеринославський політехнічний інститут (1916–1921).
Катеринославський вечірній робітничий будівельний технікум (1921–1930).
Дніпропетровський будівельний інститут (ДБІ, 1930–1935), Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ, 1935–1994), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА, з 1994 р.).

Після відкриття у  середині 1880-х рр. в  Катеринославі Брянського металургійного заводу і залізниці, яка сполучила Криворізький рудний і  Донецький вугільний басейни, місто пережило «індустріальний вибух», що позначився на всіх сферах його життя. Так, з  1885 по 1915 р. стрімко зросла чисельність населення (з 41,8 до 225,4 тис. осіб); удвічі збільшилася територія міста; в  рази, а  іноді в  десятки разів, підвищилася кількість торгівельних, промислових, просвітницьких і  навчальних закладів. Але наявність вищих навчальних закладів була привілеєм столичних міст або регіональних центрів, до яких тодішній Катеринослав ще не належав. Місцева інтелігенція вела боротьбу за відкриття у  місті нових вищих навчальних закладів, оскільки наявних  — Вищого гірничого училища (перетвореного на інститут у 1912 р.) і Комерційного училища (яке мало всі підстави реорганізуватися в  інститут) не вистачало, щоб підготувати фахівців вищої кваліфікації для промислового
міста.

З початком Першої світової війни, як не дивно, ситуація у  сфері розвитку вищої освіти у  місті поліпшилася.

Спочатку, в  1915  р., постало питання про переведення до Катеринослава університетів, що потрапляли до зони бойових дій  — Варшавського та Юр’ївського. хоча ці плани не були реалізовані, міська громада в 1916 р. активно обговорювала питання про відкриття у місті відразу чотирьох вишів  — класичного університету, політехнічного, транспортного та сільськогосподарського інститутів. Першим, як стверджує краєзнавець В.  С.  Старостін, був реалізований проект політехнічного інституту, який розпочав свою роботу 31  січня 1917  р., але Статут закладу був підписаний міністром народної освіти росії, графом П. М. Ігнатьєвим ще 5 квітня 1916 р.

За суттєвою допомогою викладачів Катеринославського гірничого інституту та часткового використання його матеріально-технічної бази організатори Політехнічного інституту змогли налагодити роботу закладу та оголосити перший набір студентів уже в серпні 1916 р. Численні справи студентів першого набору Політехнічного інституту, що зберігаються у фонді р2065 Дніпропетровського державного обласного архіву, датовані серпнем 1916 — січнем 1917 р. Всього у фондах архіву зберігається 2661 справа студентів і  викладачів Приватного політехнічного інституту, які свідчать про його активну діяльність упродовж 1916–1921 рр. Через студентські і  викладацькі справи можна прослідкувати еволюцію назви Приватного політехнічного інституту: у 1918 р. він знаний як Катеринославський єврейський науковий інститут, у 1919 р. — знову як Катеринославський політехнічний інститут, у  1920  р.  — як Катеринославський державний політехнічний інститут тощо.

У Державному архіві Дніпропетровської області (ДАДО) зберігаються справи студентів Катеринославського приватного політехнічного інституту (ППІ), серед яких досить часто трапляються у країнські і російські прізвища, що свідчить про відсутність етнічного цензу при вступі до цього єврейського (як  було визначено в  його Статуті) вишу. У  таблиці 1 наведено кількість студентів ППІ згідно з  описом, який зберігається у фонді р2065 (оп. 2, спр. 1629), а  за таблицею 2 можна прослідкувати динаміку подачі заяв до інституту впродовж 1917–1920 рр. Згідно з  вищенаведеними даними, всього в інституті протягом 1917–1920  рр. навчалося 1 170 студентів (серед яких налічувалося 107 українців і росіян), хоча заяв було подано на половину більше (1 479  — від євреїв, 131  — від українців і росіян).

https://pgasa.dp.ua/academy/history/

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

2

Re: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут / ДИСИ - ПГАСА

ДИСИ-ПГАСА

Шустеров Семен (Самуил) Исаакович https://www.flickr.com/photos/alexander … VhRa0b1e_4

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

3

Re: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут / ДИСИ - ПГАСА

ДИСИ-ПГАСА

https://www.flickr.com/photos/alexander … r0YaW4wMVw

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

4

Re: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут / ДИСИ - ПГАСА

На сайте artkostyuk.com/volok есть фотоархив Александра Волока с выпускными альбомами некоторых ВУЗов Днепропетровска, а также много фотографий самого города и карты.
Выпускной альбом — ДИСИ 1967 ПГС
Выпускной альбом — Строительный техникум 1962
Выпускной альбом ДИСИ 1935 (другой экземпляр)
Выпускной альбом ДИСИ 1935
Выпускной альбом ДИСИ 1952

Информация с ВГД (AlexStatov)

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться