1 (03-08-2020 10:12:11 отредактировано kuks70)

Тема: Фонд Р-6857 Бюро ЗАГС Іллічівського району м. Маріуполя 1932-1933 рр.

До матеріалів бюро ЗАГС Маріупольської міської ради за 1932-1933 рр. відносяться 5 фондів:
Р-6855 "Городской район"
Р-6856 "Жовтневый район"
Р-6857 "Ильичевский район"
Р-6858 "Орджоникидзевский район"
Р-6859 "Приморский район"
--------------------------------------------------------------------------

Бюро записів Актів громадянського стану
Заводської, Волонтерівської, Сартанської,
Старо-Кримської сільських рад м. Маріуполя
Донецької області
Іллічівський район м. Маріуполя

В читальном зале ГАДО: фонд не отсканирован, только бумажный оригинал.
На сайте ГАДО: отсутствует.
На сайте мормонов: отсутствует.

                                                                  Фонд № Р-6857
                                                                      Опис № 1
                                                       справ постійного зберігання
                                                               за 1932-1933 роки

                                                                     Передмова
  На підставі Декрету РНК УРСР від 20.02.1919 року «Про організацію відділів записів актів громадянського стану», Декрету «Про громадянський шлюб та ведення актів громадянського стану», Декрету «Про розірвання шлюбу» виконкоми Старо-Кримської селищної ради з 1919 року, Сартанської селищної ради з 1920 року почали реєструвати акти громадянського стану, а саме народження, смерть, шлюб, а з 1925 року – розірвання шлюбу.
  22.10.1948 року м. Маріуполь перейменовано у місто Жданов. Відповідно до Постанови ЦК КПРС та Кабінету Міністрів СРСР від 22.01.1989 року місту повернена назва – Маріуполь.
  З 1927 р. по 1938 рік до складу теперішнього Іллічівського району входила Заводська райміськрада, Волонтерівська, Сартанська, Червоно-Волонтерівська, Старо-Кримська селищні ради.
  Завданням органів реєстрації актів цивільного стану є:
  - забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;
  - внесення до актових записів необхідних змін, доповнень і виправлень;
  - видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
  - збереження архівного фонду.
  На підставі звернення Секретаріату Президента України від 13.06.2007 року № 30-6-219 щодо передачі державними відділами реєстрації цивільного стану книг реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки до відповідних обласних державних архівів у зв’язку з відзначенням у 2008 році 75-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області підготовлено до передачі в держархів Донецької області справи за вищевказаний період.
  У червні 2007 року працівниками відділу РАЦС Головного управління юстиції у Донецькій області була проведена експертиза документів, з яких вилучено актові записи за 1932-1933 роки. Документи за зазначений хронологічний період сформовано в окремі справи. Фізичний стан документів задовільний.
  На документи за 1932-1933 роки складено опис, до якого внесено 32 справи постійного зберігання. Опис складено за хронологічною ознакою з розділів основних видів реєстрації: народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу за 1932-1933 роки.
  В опис включені документи по фонду бюро ЗАГС Іллічівського району м. Маріуполя (Іллічівський район м. Маріуполя).
  Збереження архіву в відділі реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки неповне. Номери актових записів, що відсутні в книгах, а також номери актових записів, що повторюються, внесені до графи «Примітка».
  До опису складено науково-довідковий апарат: титульний лист, передмову, засвідчувальний напис.

Головний спеціаліст відділу                         (підпис)                                        Т.Ю. Фатьянова
реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції
у Донецькій області

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                   Заступник начальника
                                                                                                                   Головного управління юстиції
                                                                                                                   у Донецькій області
                                                                                                                   (підпис) Гладка Л.Є.
                                                                                                                   18.09.2007 року

Фонд №
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1932-1933 роки

                                                Бюро записів актів громадянського стану
                                                    Іллічівського району м. Маріуполя

№   Заголовки справ                                                   Дата справи            Кількість               Примітка
                                                                                (тому, частини)         аркушів
                                                                                                                у справі
                                                                          1932 рік
                                                                       Народження
1.     Книга актових записів про народження        1 січня                            239            Повтор. а/з № 201-212,
        по Заводській райміськраді                          5 березня 1932                                 214-220

2.     Книга актових записів про народження        7 березня                        236            Повтор. а/з № 221-232,
        по Заводській райміськраді                          4 травня 1932                                   246, 419, 426

3.     Книга актових записів про народження        4 травня                         300             Відсутні а/з № 472, 644
        по Заводській райміськраді                          29 липня 1932                                   Повтор. а/з № 588, 636

4.     Книга актових записів про народження        22 липня                         277            Відсутні а/з № 955, 985,
        по Заводській райміськраді                         10 жовтня 1932                                 980, 1012, 1003, 1013

5.     Книга актових записів про народження        11 жовтня                        287            Відсутній а/з № 1181
        по Заводській райміськраді                          31 грудня 1932

6.     Книга актових записів про народження        10 січня 1932                   94
        по Волонтерівській селищній раді                16 листопада 1933

7.     Книга актових записів про народження        11 серпня 1932                137           Відсутні а/з № 1, 96
        по Сартанській селищній раді                      16 грудня 1933

8.     Книга актових записів про народження        5 січня 1932                     41
        по Старо-Кримській селищній раді                3 вересня 1933

                                                                            Смерть
9.     Книга актових записів про смерть                  1 січня                            208
        по Заводській райміськраді                            13 липня 1932

10.   Книга актових записів про смерть                  13 липня                         242         Відсутні а/з № 690-724, 824
        по Заводській райміськраді                            31 грудня 1932

11.   Книга актових записів про смерть                   4 січня                            80
        по Червоно-Волонтерівській селищній раді     28 грудня 1932

                                                                             Шлюб
12.   Книга актових записів про шлюб                    3 січня                            267
        по Заводській райміськраді                            27 червня 1932

13.   Книга актових записів про шлюб                    2 липня                           259     Відсутні а/з № 376, 377
        по Заводській райміськраді                            31 грудня 1932

14.   Книга актових записів про шлюб                    14 січня 1932                   16
        по Сартанській селищній раді                         28 грудня 1933

15.   Книга актових записів про шлюб                     5 січня                            15
        по Волонтерівській селищній раді                   26 листопада 1932

16.   Книга актових записів про шлюб                     16 січня 1932                   23
        по Старо-Кримській селищній раді                  29 грудня 1933

                                                                      Розірвання шлюбу
17.   Книга актових записів про розірвання            16 червня 1932                 14
        шлюбу по Червоно-Волонтерівській                13 липня 1933
        селищній раді

18.   Книга актових записів про розірвання            4 січня                              54         Відсутні а/з № 62, 63
        шлюбу по Заводській райміськраді                 31 грудня 1932

19.   Книга актових записів про розірвання            14 квітня 1932                   3
        шлюбу по Сартанській селищній раді             10 квітня 1933

20.   Книга актових записів про розірвання            8 січня 1932                      13
        шлюбу по Старо-Кримській селищній раді      28 жовтня 1933

                                                                               1933 рік
                                                                            Народження
21.  Книга актових записів про народження           1 січня                              250      Повтор. а/з № 89, 91, 138
       по Заводській райміськраді                             25 липня 1933

22.  Книга актових записів про народження           26 липня                           254        Повтор. а/з № 269
       по Заводській райміськраді                             7 жовтня 1933

23.  Книга актових записів про народження           7 жовтня                           230
       по Заводській райміськраді                             23 грудня 1933

24.  Книга актових записів про народження           10 жовтня                          20            Відсутні а/з № 1-43, 45
       по Старо-Кримській селищній раді                  26 грудня 1933

                                                                               Смерть
25.  Книга актових записів про смерть                   1 січня                               300
       по Заводській райміськраді                             8 липня 1933

26.  Книга актових записів про смерть                   9 липня                              300
       по Заводській райміськраді                             21 серпня 1933

27.  Книга актових записів про смерть                   21 серпня                           300
       по Заводській райміськраді                             23 жовтня 1933

28.  Книга актових записів про смерть                   23 жовтня                           230          Повтор. а/з № 1095
       по Заводській райміськраді                             31 грудня 1933

                                                                               Шлюб
29.  Книга актових записів про шлюб                     2 січня                               283
       по Заводській райміськраді                             8 вересня 1933

30.  Книга актових записів про шлюб                     8 вересня                          300
       по Заводській райміськраді                             31 грудня 1933

31.  Книга актових записів про шлюб                     19 січня                              45
       по Червоно-Волонтерівській селищній раді      26 грудня 1933

                                                                        Розірвання шлюбу
32.  Книга актових записів про розірвання             1 січня                               210       Відсутні а/з № 43, 77, 84
       шлюбу по Заводській райміськраді                  27 грудня 1933                               Повтор. а/з № 84, 85

У даний розділ внесено 32 (тридцять дві) справи з № 1 до № 32, у тому числі:
літерні номери _________
пропущені номери ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007

Головний спеціаліст відділу реєстрації                       (підпис)                          Фатьянова Т.Ю.
актів цивільного стану Головного
управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007
                                                                                                                                      
                                                                                                      СХВАЛЕНО
                                                                                                      Протокол ЕК Головного
                                                                                                      управління юстиції
                                                                                                      у Донецькій області
                                                                                                      від 10.09.07 № 9
(штамп)
--------------------------------------------------------------
Документальные материалы за 1932-1933 гг.
в количестве 32 (тридцать два)
______________________________________
_______ ед.хр. приняты на хранение.
Литерные №№ ______________
Пропущенные №№ ______________
Не сдано №№ ______________
Сдал: Глав.спец.   (подпись)   Т.Ю. Фатьянова
Принял: Гл.спец. (подпись)  О.В. Щербакова
--------------------------------------------------------------
                                                                8.11.2007

Засвідчувальний напис опису №1 (фонд № _______)
У опису пронумеровано 7 (сім) аркушів, у тому числі:
літерні аркуші _________
пропущені номери аркушів ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                          (підпис)                        Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Поделиться