1

Тема: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

Бібіков Іван Іванович. - Російський державний та військовий діяч. Обер-прокурор Сенату (1723-1727). Президент Ревізіон (1727) та Комерц (1736) колегій. Генерал-лейтенант (1741). Голова ПГУ (правитель Малоросії) в 1742-1745 рр. Помер у Глухові в ніч з 24 на 25 травня 1745 р. Після його смерті голову ПГУ не призначали: ця установа діяла колегіально до обрання в гетьмани у 1750 р. К. Г. Розумовського.

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

2

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БИБИКОВ Георгий Евгеньевич

1881-1971,    полковник

Окончил Пажеский корпус. С 1900 г. служил в Лейб-гвардии Уланском полку, с которым выступил на фронт Первой мир. войны. Командир эскадрона, ротмистр, полковник. В 1918 г. командовал Добровольческими отрядами Северной армии в районе Острова и Пскова, в 1919 г. командовал конным отрядом в корпусе генерала А.П. Родзянко при взятии Ямбурга, был комендантом Ямбургского уезда. После неудачного наступления Северо-Западной армии на Петроград выехал в Берлин, затем жил во Франции и в США.

Р. Г. Шмаглит. Белое движение 900 биографий крупнейших представителей русского военного зарубежья

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

3

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БІБІКОВ Микола Гнатович, 1893 р.н., наро-
дився і проживав у с. Мала Рибиця, українець,
освіта початкова, працював у колгоспі „Червоний
шлях”. Арешт 4.03.1938, звинувачення за
ст. ст. 54-2, 54-7, 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР.
Миропільським РВ НКВС 3.03.1939 справа
закрита. (ГДА УСБУ в СО, спр. П-338).

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)
Спасибо сказали: marickad, olyvd2

Поделиться

4

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БІБІК Феодосій Каленикович, 1905 р.н.,
народився і проживав у с. Мутин, українець,
освіта початкова, член ВКП(б), голова Алтинівсь-
кої сільської ради. Арешт 16.01.1938. Військо-
вим трибуналом Київського ВО 29.08.1938
за участь в антирадянському військово-фа-
шистському заколоті під час перебування в
1932 р. на посаді політкерівника роти в ОЧДСА,
а також за участь у контрреволюційній українсь-
кій націоналістичній організації засуджений до
ВМП. Військовою колегією Верховного Суду
СРСР 31.10.1938 покарання пом’якшене до
10 років ВТТ, яке відбував у Республіці Комі
(Росія), де й помер  8.06.1943. Реабілітований
9.03.1961 згаданою військколегією. (ГДА УСБУ в
СО, спр. П-6354*).

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)
Спасибо сказали: marickad, olyvd2

Поделиться

5

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БІБІК Феодосій Каленикович, 1905 р.н.,
народився і проживав у с. Мутин, українець,
освіта початкова, член ВКП(б), голова Алтинівсь-
кої сільської ради. Арешт 16.01.1938. Військо-
вим трибуналом Київського ВО 29.08.1938
за участь в антирадянському військово-фа-
шистському заколоті під час перебування в
1932 р. на посаді політкерівника роти в ОЧДСА,
а також за участь у контрреволюційній українсь-
кій націоналістичній організації засуджений до
ВМП. Військовою колегією Верховного Суду
СРСР 31.10.1938 покарання пом’якшене до
10 років ВТТ, яке відбував у Республіці Комі
(Росія), де й помер  8.06.1943. Реабілітований
9.03.1961 згаданою військколегією. (ГДА УСБУ в
СО, спр. П-6354*).

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)
Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

6

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

Бібіков Костянтин Миколайович – генерал-майор (72 роки), помер 20 грудня 1918 р. (від “старческой дряхлости”), похований на старому міському кладовищі


Офіцери колишньої російської імператорської армії, поховані у Чернігові (1900–1918 рр.)
Сіверянський літопис № 3, 2011 р.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

7

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БІБІКОВ Борис Олексійович, 1916 р., с. Лисьва Свердловської обл., росіянин, службовець, позапартійний, освіта незакінчена вища, студент Дніпропетровського інституту інженерів транспорту. 03.01.1938 р. звинувачений у шпигунстві на користь Японії, 07.01.1938 р. розстріляний. Реабілітований 14.07.1989 р.

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

8

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БІБІКОВ Дмитро Гаврилович (21. 09. [1792] – 21. 02. 1870, похований у Петербурзі на цвинтарі Олександро-Невської лаври) – російський державний діяч.
Народився в сім’ї генерал-майора, учасника Вітчизняної війни 1812 р. Освіта домашня. Генерал-ад’ютант, генерал від інфантерії. Обіймав посади київського військового, подільського і волинського генерал-губернатора (29. 12. 1837 р. – 30. 08. 1852 р.), міністра внутрішніх справ Росії (1852–1855). Член Державної ради. Ініціатор заходів зросійщення зполонізованої Правобережної України, серед яких чільне місце належить створенню Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1843) та Київського центрального архіву давніх актів (1852). Ідею заснування історичного наукового товариства на зразок Московського чи Одеського, висловлену київськими шанувальниками старожитностей, перевів у політичну площину, надавши Комісії статусу державної установи при Канцелярії київського генерал-губернатора. Домігшись урядового дозволу на заснування Комісії 31 травня 1843 р., протягом червня-грудня вжив адміністративних заходів: організував фахові археографічні експедиції до архівів присутствених місць, церков та монастирів, приватних зібрань; залучав до збирання давніх документів місцевих чиновників. Після офіційного заснування Комісії 8 грудня 1843 р. протягом перших трьох років фактично керував її діяльністю: давав розпорядження про сприяння членам Комісії у пошуках архівів, їх описанні та доставленню до Києва, направляв чиновників особливих доручень своєї Канцелярії проводити обстеження архівів, для чого було розроблено спеціальну інструкцію, на які давні папери слід звертати особливу увагу, як їх брати в тимчасове користування з приватних магнатських архівів. Ним було видано кілька циркулярів (1844, 1845) повітовим предводителям дворянства про значимість актових книг. Згідно з доповідними записками Д. Б. відбулася передача з архіву Чернігівського губернського правління в Київ Румянцевського архіву, з Синоду – архіву колишніх уніатських митрополитів. Сприяв видавничій діяльності Комісії: надавав у її розпорядження досвідчених чиновників-перекладачів, сприяв облаштуванню друкарні для видання “Памятников” АЮЗР, прискорював отримання цензурного дозволу на вихід у світ видань Комісії та брав участь у їх розповсюдженні.
Майже десятирічна діяльність Комісії переконала Д. Б. у необхідності мати власне архівосховище. За його поданнями Микола І дав іменний указ Сенату 2 квітня 1852 р. про заснування Київського ЦАДА. Д. Б., як адміністратор, сприяв звезенню актових книг з архівів повітових судів, ратуш і магістратів спершу до Канцелярії генерал-губернатора, а потім до приміщення Університету Св. Володимира у Києві. Актові книги, перебуваючи на державному зберіганні, були захищені від фальшування при переведенні шляхти в дворянський стан, а також стали доступнішими для наукового археографічного опрацювання.
Як міністр внутрішніх справ Д. Б. забезпечував стабільне фінансування діяльності комісії та архіву.
Адміністративні заходи Д. Б., спрямовані на забезпечення збереженості архівних джерел, сприяли їх науковому опрацюванню, проте не були позбавлені політичної заангажованості, яка полягала в перевазі актового матеріалу “по-русски писаном”, тенденційному відборі документів до видання і втручання в тематику формування АЮЗР.
1902 р. книгозбірня Д. Б. (14 тис.) була передана його дочкою, графинею З. Д. Кассіні, до бібліотеки Університету Св. Володимира у Києві.Українські архівісти (XIX–XX ст.): Біобібліогр. довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – К., 2007. – 750 с.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

9 (27-06-2019 14:31:04 отредактировано Gordj)

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БІБІКОВ Федір Дем’янович, 1894 р. н., уродженець с.Нова Егорівка Харківської обл., мешканець м.Умань. Українець, б/п, освіта нижйа, одружений, пресвітер Уманської общини баптистів. Арештований 14.05.1935 р. Засуджений 16.11.1935 р. Київським обл. судом до 3 р. позбавлення волі з пораженням у правах на 3 р. за ст. 54-4 КК УРСР. 20.04.1990 р. пленумом Верховного Суду УРСР справу припинено.
Реабілітовані історією. Черкаська обл. Книга друга

БІБІКОВ Яків Йосипович, 1896 р.н., уродженець с.Мєняли Грубітівського повіту, Польща, українець,  б/п. Мешканець м.Кам’янка. Слюсар артілі “Електромеханік” м.Сміла. КОУ НКВС 11 жовтня 1937 р. засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1989 р.
Реабілітовані історією. Черкаська обл. Книга третя

Спасибо сказали: marickad, olyvd2

Поделиться

10

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

Бибиков Михаил Николаевич1855 г.р., окончил  университет в 1881 г., Лекарь, коллежский советник, земский врач, д. Багай, Вольский у., Саратовская губ.
Бибиков Николай Иванович1868 г.р., окончил  университет в 1897 г., Лекарь, земский врач, Романово-Борисоглебск,  Ярославская губ.Рос. медицин. список, 1902 г. - С. 39.

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

11

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

БИБИКОВ Илларион Илларионович, 21.04.1880, мичман (06.05.1901), лейтенант (06.12.1905). "Орел" (вах. офицер 17.07.1904 - 1905). В период с 22.12.1904 по 08.01.1905 г. списан в Россию по болезни. В отпуске по болезни с 04.04.1905 г. - Участник 1-й Мировой войны. Капитан 2-го ранга за отличие (01.01.1915). После событий февраля-марта 1917 г. некоторое время состоял при Особом отделении командования БФ (контрразведке). В начале 1918 г. состоял начальником военно-морской миссии при военном отделе Центрального комитета Балтийского флота. Уволен от службы приказом по флоту Балтийского моря от 30.04.1918 г. Во время Гражданской войны предположительно был в СЗА. В конце декабря 1919 г. находился в Ревеле на лечении воспаления легких. В эмиграции во Франции. На 1939 г. - в Париже. Погиб от взрыва 09.09.1944 г. в г. Бресте (Франция) вместе с женой и детьми.
// Челомбитко А.Н. Офицеры флота, Корпусов, Гражданские и Медицинские чины, Судовые священники Морского ведомства - участники Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Спасибо сказали: olyvd1

Поделиться

12

Re: Бібік / Бібіков / Бибик / Бибиков

Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова сыном его сенатором Бибиковым. - Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1865. - XIV, 144, 138 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003567789

Поделиться