1

Тема: Літературні джерела про фонди ДАВіО

Легун, Юрій Вікторович. Матеріали ревізійного перепису населення 1795-1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Ю. В. Легун, О. С. Петренко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Державний архів Вінницької області. - Вінниця : О.Власюк, 2005. - 71 с. - ISBN 966-8413-62-8

Пропоноване науково-довідкове видання є першою  спробою каталогізації  відомостей  про  первинні  матеріали  ревізійних  переписів  Поділля кінця XVIII — середини XIX сг. У ньому вміщені дані про ревізійні списки 5-ї ревізії 1795—1796 рр. із зібрання Державного архіву Вінницької області. Для науковців, генеалогів, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

chtyvo.org.ua/authors/Lehun_Yuri … skoi_obla/

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share