1

Тема: Генеральне слідство про маєтності

Генеральне слідство про маєтності - розмежування маєтностей між їхніми власниками на Лівобережній Україні у 1729-1730 рр. з метою узаконення передачі в спадщину тимчасових володінь та збільшення прибутків у казну.Влітку 1729 р. в усі полки Лівобережної України прибули канцеляристи, які, переїжджаючи з села в село, з'ясовували, коли було засновано село, кому воно належало, збирали документи, що підтверджували право на володіння тощо. Зібраний матеріал систематизувався і перевірявся в полках і вносився до книг. Так виникли полкові книги Генерального слідства про маєтності. Їх звезли в Глухів, де в січні 1731 р. вони були розглянуті полковою і генеральною старшиною. Всі маєтності були розподілені на шість розрядів: старшинські; одержані за заслуги по грамотах та універсалах; ратушні; вільні; сумнівні; монастирські. На підставі цього поділу книги переписали і скріпили підписами. Один примірник відіслали в Колегію іноземних справ тепер зберігається в російському державному архіві давніх актів фонд 248, мікрокопія - у Центральному державному історичному архіві України у Києві
фонд КМФ-7 опис 2
спр.№ 1-6 Генеральне слідство про маєтності Київського полку
спр.№ 7-8 Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку
спр.№ 9 Генеральне слідство про маєтності Миргородського полку
спр.№ 10 Генеральне слідство про маєтності Гадяцького полку
спр.№ 11-14 Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку
спр.№ 15-18 Генеральне слідство про маєтності Прилуцького полку
спр.№ 19-27 Генеральне слідство про маєтності Черниговського полку
спр.№ 28-34 Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку
спр.№ 35-41 Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку

Оповіді старожилів і особливо документи, вміщені в кінці книг (універсали, пожалування тощо), важливе джерело для вивчення багатьох питань в історії України кінця 17 - 1-ї половини. 18 ст.Крім того, в документальних матеріалах Генерального слідства про маєтності знайшли відбиття питання заселення краю, наявність у старшини млинів, будинків та інших промислів, про закріпачення селянства, про класову боротьбу, становище міст і міського населення.
Частина архівних документів генерального слідства про маєтності була надрукована:

Труды Полтавской учёной архивной комиссии 1912 г., т. 9, с. 123 – 179 Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729 – 1730 гг


Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729 – 1730 гг. – Пл.: изд.губ.стат.комитета, 1893 г. – 45 с.


Чтения в историческом обществе Нестора-летописца 1893 г., т. 7, отд. 3, с. 29 – 68. Генеральное следствие о маетностях Киевского полка 1729 – 1730 гг


Чтения в историческом обществе Нестора-летописца 1896 г., т. 11, отд. 3, с. 3 – 38. Генеральное следствие о маетностях Прилуцкого полка 1729 – 1730 гг.


Сборник Харьковского историко-филологического общества 1896 г., т. 8, с. 244 – 288 Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка 1729 – 1730 гг.


Материалы для экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии, издаваемые Н.П.Василенко, т. 1. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729 – 1730 гг. – Чн.: 1901 г. – 9, 417 с


Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии, издаваемые Н.П.Василенко, т. 3 Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729 – 1730 гг. – Чн.:1908 г. – 30, 709 с


Український архів, т. 1 Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку 1729 – 1730 рр. – К.: ВУАН, 1929 р. – 26, 576 с.


Український архів, т. 4. Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. – К.: ВУАН, 1931 р. – 7, 185 с.


Бутич І.Л. Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729-1730. - Полтава: ВАТ "Видавництво "Полтава", 2007 - 176 с.

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться