1

Тема: Полтавское женское епархиальное училище

Моя бабушка , Надержинская Мариамна Александровна,выпускница Полтавского женского епархиального училища 1912 года.Может быть сохранились какие нибудь документы и фото выпускниц? Очень хотелось бы  найти.

Share

2

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Может быть отзовутся потомки выпускниц Полтавского женского епархиального училища . Выпуск 1912 года. Дополнительный педагогический класс. Возможно существует фото этого выпуска.

Thanks: Алена1

Share

3

Re: Полтавское женское епархиальное училище

http://histpol.pl.ua/img/pages/old_poltava/3548-35.jpg
http://poltavahistory.inf.ua/foto.files/eparhuch_1.jpg
http://www.etoretro.ru/data/media/173/1332331644485.jpg

Share

4

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Полтавське жіноче єпархіальне училище (ПЖЄУ).

Відкрито 17.10.1868. Знаходилося у віданні Св. Синоду, належало до типу напівзакритих шкіл. Діяло згідно зі статутом 1843. До училища приймалися, в основному, доньки православного духовенства (дияконів, священиків, псаломщиків тощо), для яких навчання було безкоштовним. Приймалися також діти й ін. станів з платою за навчання 150–200 руб. на рік. Першою начальницею ПЖЄУ обрано С. І. Гуляєву, доньку проф., кол. кафедрального протоієрея Києво-Софійського собору І. М. Скворцова. До складу ради та правління ПЖЄУ входили: С. І. Гуляєва, В. О. Андрієвська, Д. Бутовський, протоієрей П. Катранов, священик Ф. Лебединський, І. Бєльговський, Д. О. Щедродаров, священик Базилевич. У 1870-х почесною доглядачкою училища була Милорадович, у 1882–1886 – графиня С. М. Капніст, з 1889 – К. Я. Котельникова. Училище мало 6-річний курс навчання, який наближався до програм жіночих гімназій, та сьомий педагогічний. 3-й – 6-й кл. відкрито протягом 1869/1870–1872/1873 н. р.

Перший випуск відбувся 24.06.1873. Викладалися: закон божий, російська мова, математика, географія, загальна та російська історія, педагогіка, чистопис, церковні співи, рукоділля, музика (навчали грі на роялі та скрипці). Періодично проводилися літ.-музичні вечори. Після закінчення навчання учениці отримували знання домашньої вчительки і мали право працювати у поч. народних школах. Розпорядок дня вихованок: підйом – о 6-й год. ранку; через 40 хв. – вранішня молитва, по закінченні якої пили чай; о 10-й год. 30 хв. – сніданок; потім – заняття; о 14.30 – обід і знову заняття; о 19-й год. пили чай; о 20-й год. 30 хв. – вечірня молитва, після якої перші чотири класи лягали спати, а старшим ще годину дозволялося продовжити денні справи. Щоденно по дві вихованки з кожного класу працювали на училищній кухні, допомагаючи готувати та роздавати їжу. Учениці також чергували у своїх кімнатах, працювали на училищних садівничих ділянках.

У складі вихователів та викладачів на 1916: протоієрей Г. Я. Лісовський, К. І. Ніцкевич (начальниця), М. М. Війк (інспектор), вихователі: Г. І. Соборницька, Г. Я. Сагарда, В. С. Павлович, М. М. Савченко, Є. О. Терлецька, Г. О. Капустянська, М. М. Ільяшенко, С. І. Пічета, Є. І. Сагарда, М. Г. Гординська, Т. Д. Хилецька, Є. О. Нєлєпіна, К. М. Падалка, К. О. Монакова, священик Ф. І. Булдовський (закон божий), І. І. Левицький (географія), М. Є. Воронков (історія), В. О. Щепотьєв (російська мова), В. О. Капустянська (арифметика), Г. П. Ковалевська (російська мова), О. М. Синицина (російська мова), О. І. Сагарда (фізика, природознавство), О. Л. Хорошевський (математика), священик О. Рождественський (співи), дяк М. П. Дараганов, Н. К. Зінченко.

При ПЖЄУ діяли зразкова поч. жіноча школа, б-ка (бл. 2000 томів), фізичний кабінет.

Містилося по вул. Колонійська, 34 (тепер вул. Сковороди, 1/3). Закрито 1918 після встановлення радянської влади.

Літ.: Двадцатипятилетие Полтавского епархиального женского училища // ПЕВ.ЧН. – 1894. – №№ 11, 15–20. – С. 375, 525, 594, 648, 739, 809; 1895; .№№ 2, 3, 4. – С. 45, 111, 143, 983.

Т. П. Пустовіт

Джерело: Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - history-poltava.org.ua+ Читати більше

Женские епархиальные училища имели свое особое назначение и свою особую организацию. Они были созданы в середине 19 века для дочерей православного духовенства, но не являлись сословным учебным заведением. За определенную плату, определяемую местным духовенством там могли обучаться девицы из других сословий общества.

Эти училища состояли в ведении Святейшего Синода, под управлением епархиальных архиереев, и вверялись ближайшему попечению местного духовенства, которое само находило средства к содержанию училища.

Духовенство ставило главной целью воспитать и приготовить из своих дочерей добрых и достойных жен священников. Дочь священника, желающая стать женою священника должна была быть образованною девицею, иначе она не смогла бы пользоваться уважением тех прихожан, которые обучали своих детей грамоте. Кроме этого, жена должна была поддерживать своего супруга: предохранить его от упадка духа, от нравственного усыпления и огрубения в материально-житейских помыслах и интересах, от дурного общения, от грубых склонностей и привычек, утешить и успокоить его в различных неудачах, лишениях и искушениях.

Преданная, умная и духовно образованная жена для пастыря церкви была часто среди окружающей его среды единственной советницей и сотрудницей. Она не только облегчала мужу трудности его общественного служения, но и принимала на свое попечение заботы по воспитанию детей и управление домом.

Ни какое-нибудь другое женское учебное заведение не могло подготовить дочерей духовенства к миссии жены священника. Курс преподаваемых предметов в светских и духовных училищах был один и тот же. Но только в духовных учебных заведениях девушка могла получить истинное духовное образование, в духе и под руководством Православной церкви. (4)

Из предметов обучения обязательными считались в женских епархиальных училищах следующие:

- Закон Божий: история ветхого и нового завета, пространный катехизис, объяснение богослужения, церковная всеобщая и русская история;

- русский язык, русская словесность и практическое ознакомление со славянским языком;

- арифметика и общие основания геометрии;

- география всеобщая и русская;

- гражданская история - всеобщая и русская;

- общие необходимые сведения из физики;

- педагогика;

- чистописание;

- церковное пение.

Необязательными считались музыка, рисование и новейшие языки. В некоторых епархиальных училищах было введено иконописание. Воспитанницы писали иконы для беднейших церквей епархий. Кроме того девицы обязательно обучались, только во внеурочное время шитью, кройке, вязанию и другим домашним рукоделиям. С 1888 года, по распоряжению Святейшего Синода, в училищах введено обучение шитью и починке церковных облачений и других принадлежностей церковной ризницы: облачения на престол, жертвенник, церковные завесы, облачения священнические и т.д.

Воспитанницы сами себе шили белье и платья, убирали комнаты и постели, поочередно готовили обеды и сервировали стол, занимались садоводством и другими предметами домашнего хозяйства. В светских учебных заведениях эта сторона воспитания оставалась без внимания.

Содержание воспитанниц было самое простое и незатейливое. Их заранее приучали к скромной трудовой жизни. По мнению московского митрополита Филарета, "воспитание их должно быть направленно, к тому, чтобы дать девицам религиозно - нравственное и хозяйственное образование, но не уклонять их от простоты жизни, свойственной им по рождению и назначению.... При помещении заведения должна быть устроена в нем церковь; прочее все, из бережливости, должно быть просто, кроме самого необходимого приспособления к потребностям заведения. Воспитываемые девицы живут в малых комнатах и непросторно. Кто придет в такое заведение из подобных светских , тот не похвалит видимого, потому что найдет только чистоту и опрятность, а не занимательный и блистательный вид. Но это сообразно с положением воспитываемых, которые пришли сюда из тесных и скудных жилищ и в такие же, по всей вероятности, должны возвратиться. Блистательное жилище во время воспитания сделало бы для них неприятным будущие их жилища, простые и скудные (2)".

Для того, что бы облегчить путь к духовному образованию воспитанницы использовали три известных основных средства:

Чтение слова Божьего;

Молитва;

Причащение Святых Таин.

Девицы ежедневно слушали положенные молитвы утром и вечером, до и после приема пищи, при начале и в конце уроков в классе. В воскресные и праздничные дни они присутствовали при богослужении. Соблюдая в точности посты , установленные Православною Церковью, все воспитанницы говели, исповедались и причащались Святых Таин два раза в год - в Великий пост на первой неделе и в пост перед Рождеством Христовым в дни 17-21 ноября.

В день причастия воспитанницам делали праздничный стол. На дни говенья уроков ученицам не задавали, некоторые дисциплинарные взыскания и наказания за неуспеваемость и шалости в первую четверть года (август - октябрь) налагали непременно до дней говенья.

Еще одна из составляющих духовного образования - это режим жизни в епархиальных училищах. В 7 часов воспитанницы встают, в 8 уже идут на утреннюю молитву в училищную церковь. С 9 часов до 15 проводятся занятия, причем каждый урок начинается и заканчивается молитвой. Между уроками перемена на 20 минут. Завтраки, обеды и ужины сопровождаются молитвой. В 21. 15 часов девицы ложатся спать. В итоге: 8 часов уделялось умственным и физическим занятиям, 2 часа на молитву, 4 часа на прогулку и принятия пищи и 10 часов на сон.

Преподавание церковного пения очень отличалось от преподавания в светских учебных заведениях и проводилось в строго религиозно-православном духе. Согласно учебному плану 12 часов в неделю было отведено этому предмету. Пели воспитанницы в храме и по партесным нотам, и по Обиходу, изданному Святейшим Синодом. Кроме хорового пения, девицы выступали и меньшими группами и по-одиночки. Они могли петь и молебны, и панихиды, при бракосочетании и крещении и т.д. Изучались также патриотические гимны и канты, литературные и народные песни, сохранившие в себе историческое национальное содержание и чистую поэтическую прелесть.

В 1886 году по распоряжению Синода было рекомендовано в старших классах знакомить воспитанниц с приемами образования певчего хора и управление им. Потому что многие девицы по окончании курса становились сельскими учительницами, для которых желательно было умение составить церковный хор или организовать церковное пение. Это тоже входило в систему духовного образования.

В некоторых епархиальных училищах дело обстояло совершенно иначе. Один заслуженный профессор университета пишет: "Горько жалуются на свою судьбу те наши батюшки, которые поженились на девицах местного епархиального училища; сидят себе, поджавши ножки, да романцы читают; не то они посмотрят, что в печке делается, не то умеют с мужиком поговорить; детишки чумазые и бегают без присмотра (217, 1.)". Такие мнения не раз появлялись в печати 19 века. В связи с этим некоторые священники: Сперанский, Ромашков, Преображенский и другие неоднократно в своих наставлениях начальницам женских епархиальных училищ проставляли акцент на духовное образование. По их мнению, только образование по духу христианской религии может нравственно усовершенствоваться человек и соответствовать тому назначению, какое требуется высоким достоинством его нравственной природы. Такое образование не может ограничиваться развитием одной какой - либо способности души, а должно обхватывать всю духовно-нравственную природу человека, со всеми ее силами и способностями. Духовное образование должно совершаться через преобразование всей духовной природы человека в ее главных способностях: ум, сердце и воле.

Ум человеческий имеет прирожденную способность стремиться к истине. Эта высокая цель должна достигаться сообщением ей необходимых важнейших истин о Боге, Господе Иисусе Христе, учением веры и христианской нравственности. Духовное образование должно стремиться действовать правильно на сердце и волю женщины. (3). Эти наставления были приняты как руководство для образования девиц в женских епархиальных училищах.

Воспитывая епархиалок в духе православия и народности, духовенство способствовало возвышению и укреплению в сердцах народа всего русского и национального. Духовное образование вело людей к духовной жизни и не было достояния только духовенства.

Используемая литература:

1. Никольский С. Взгляд Иннокентия Архиепископа Херсонского и Таврического по вопросу о школьном образовании девиц духовного звания // Черниговские епархиальные известия. - 1888. - № 8. - С.215-220.

2. Об училищах девиц духовного звания. - СПб., 1866. - С.162.

3. Ромашков Д.И. О задачах духовного просвещения в отношении к запросам современного русского общества // Чтение в Обществе любителей духовного просвещения. - 1911. - кн.11. - С.750-763.

4. Устав Епархиальных Женских училищ, Пенза, 1880, с.202.

Е.А. Андреева

Источник: biblio.narod.ru/gyrnal/statyi/eparx-andr.htm

Share

5

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Женское епархиальное училище открыто 17 октября 1868 г. первоначально в составе первых двух классов и помещалось в здании, купленном в 1864 г. за 9505 р. у почтового ведомства, на окончательное устройство которого было израсходовано 43000 рублей. Первый выпуск девиц (числом 17) был 24 июля 1873 г. В 1892 г., 30 мая, в усадьбе, принадлежащей епархиальному женскому училищу, произведена закладка нового здания, которое окончено постройкой и освящено 20 октября 1894 г. При этом училище 30 января 1877 г. была открыта воскресная женская школа, в которой занимались обучением воспитанницы VI класса, под руководством преподавателя педагогики; взамен нее 1 ноября 1887 г. открыта начальная образцовая церковно-приходская школа *). Первой начальницей епархиального женского училища была вдова бывшего профессора Киевской духовной академии Софья Ивановна Гуляева **).

*) См. о ней "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1893 г., № 23, стр. 924—936.

**) См о нем: "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1894 г. № 11, стр. 375—411, № 15, стр. 525—556, № 16, стр. 594—608, № 17, стр. 648—675, № 20, стр. 809—839, № 23, стр 983—1009; 1895 г., № 2, стр 45—60, № 3, стр. 111—128, № 4, стр 143—177 и №№ 6—7, стр. 239—248 и отдельную брошюру В. Ф. Щеглова, изд. 1895 года.

Источник: Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 317-318http://histpol.pl.ua/img/pages/395-1_sm.jpg

Преподаватели. 1-й ряд - А. Явойский, Д. Н. Нарцисов, св. О. А. Соколов, св. О. А. Юрикас, св. О. А. Каменский, епископ Иоанн, епископ Георгий, О. Г. Лисовский, О. А. Капустянский, св. Ы. Петровский, П. И. Трипольский, А. В. Андрущенко. 2-й ряд - А. Колесников, М. И. Виноградов, С. И. Каменская, М. Л. Чубко, М. Г. Колядина, Л. Д. Прокофьева. 3-й ряд - Э. В. Дамроф, Е. В. Анцыфрова, А. И. Соборницкая, В. Н. Галенковская. 4-й ряд - М. И. Хилецкая, Е. И. Ницкевич, М. Ю. Леванская. 5-й ряд - А. К. Кульчицкий.

Выпускницы (сверху вниз). Левая сторона - Е. Ф. Сохович-Канаровская, Л. И. Иваницкая, А. В. Савачева, С. Ф. Семеренко, Т. Д. Мильгевская, А. П. Крамаренко, Л. В. Кущинская, А. Н. Заика, Е. Д. Леонтович, М. З. Симоновская, З. Л. Илляшевич, А. П. Игнатова, Л. С. Базилевич, Л. А. Симоновская, Н. П. Лобач-Жученко, Л. И. Безпояскова, Е. И. Поповиченко, Т. П. Орловская, Е. П. Аврамова, Е. Д. Пищаленко, И. С. Дубина. Правая сторона - Е. Ф. Тимофеева, Е. М. Решитько, С. И. Беленькая, А. В. Баранович, Н. Д. Мильгевская, Л. В. Власенко, Ю. М. Гонтаровская, А. И. Костецкая, М. К. Шевченко, Е. П. Горонович, М. И. Черемхович, А. И. Савич(?), Д. М. Никифорова, М. А. Мартинович, Л. В. Дубнякова, А. М. Голтвянская, А. Х. Афанасьева, В. Е. Дараган, М. С. Бердникова, Л. В. Москалова, Н. Г. Федоренко.

Источник: Выпускная виньетка VI кл. 1 отделения Женского епархиального училища (год выпуска неизвестен), предоставлена Андреем Владимировичем Ткаченко, доктором педагогических наук, доцентом ПГПУ им. В. Г. Короленко

histpol.pl.ua/ru/component/conte … cle?id=395

Share

6

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Выпускницы Полтавского епархиального женского училища 1879, 1896, 1897, 1913, 1914 гг.

Выпуск 1879 года

Антоновская 1-я Александра
Антоновская 2-я Александра
Андрущенко Анна
Богаевская Анна
Богданович София
Беленькая Анна
Безпояскова Мария
Венецкая Александра
Волкова Анна
Вербицкая Варвара
Воблая Анна
Гнедина Евфимия
Грудницкая Мария
Гапонович Елена
Дараган Анастасия
Зубкова Феодосия
Ильчинская Анна
Костенко Евдокия
Коломинская Капитолина
Курдиновская Анастасия
Комарецкая Ольга
Кобзарева Мелания
Кузнецкая Мария
Крамаренко Параскева
Маркова Мария
Марченко Анна
Морщакова Дария
Мильгевская Анастасия
Никифорова Наталия
Прокопенко Мария
Пирская Маргарита
Псиол Анна
Самойлович Евдокия
Сечинова Анастасия
Тарасюкова Александра
Тиссаревская Пелагия
Фесенко-Навроцкая Ксения
Шепитковская Неонилла
Яснопольская Наталия

Выбыли в 1879 году:

Из IV класса 1 отделение:

Козачинская Евдокия – отчисляется по малоуспешности

Из IV класса 2 отделение:

Быстровская Ольга – отчисляется по малоуспешности

Выпуск 1896 года

Окончили VI класс

Штатный класс

Базилевич Мария
Базилевич Антонина
Богацкая Елена
Бриллиантова Ольга
Васильева София
Войтенко Матрона
Вербицкая Екатерина
Гриневич Галина
Гординская Варвара
Горбенко Домникия
Грудницкая Ольга
Доброленская Зинаида
Житецкая Анна
Жуковская Александра
Захаржевская Виктория
Зеленская Мария
Иваницкая Юлия
Колниболоцкая Марфа
Коломийцева Надежда
Курдиновская Евгения
Лысенко Зиновия
Лубяная Агафия
Максимович Екатерина
Мишта Валентина
Михайловская Мария
Мойсеенко Наталия
Негеевич Мария
Полтарева Мария
Пономаренко Елена
Пономаренко Антонина
Сагардп Ольга
Смирницкая София
Стефановская Елена
Сребницкая Евдокия
Тарановская Александра
Трикар Ольга
Чаловская Мария
Чубова Елена
Штепенко Александра
Якубовская Вера
Ярошевская Анна

Параллельный класс

Архангельская Елизавета
Базилевич Эмилия
Бобро Евдокия
Белоусова Мария
Вербицкая Евдокия
Гамалея Екатерина
Голуб Дария
Горунович Екатерина
Громницкая Анна
Демяновская Надежда
Дуброва Ольга
Ефимович Наталия
Зеньковская Матрона
Кислова Надежда
Комарецкая Вера
Костюченко Анна
Котляревская Анна
Курдиновская Надежда
Лукьянова Наталия
Макаренко Елена
Малиновская Александра
Матченко Аполлинария
Носенко Клавдия
Петровская Наталия
Рекало Людмила
Савицкая Мария
Свидерская Вера
Скитская Александра
Смерчинская Евфрасия
Тарасевич Мария
Тригубова Дария
Тупкало Евфросиния
Чаленко Людмила
Чубова Александра
Шостко Анна
Яценко Александра

Выбыла в 1896 году

Из II класса нормального

Кисилевская Анна - уволена по прошению отца

Выпуск 1897 года

Окончили VI класс

1-е отделение

Аксюкова Вера
Базилевич Антонина
Войтенко Елена
Гайдамакина Зинаида
Гасуха Мария
Голобородько Мария
Зуева Евгения
Корн Тамара
Королева Юлия
Костенко София
Кутенко Анна
Маркова Ксения
Михайлец Ксения
Немировская София
Нестеровская Лидия
Нестеровская Пелагея
Петрашевская Александра
Писаревская Евдокия
Попова Анастасия
Россинская Мария
Соборницкая Елена
Сокальская Мария
Сушицкая Ольга
Тарасевич Антонина
Тимашевская Надежда
Ткаченко Мария
Трояновская Любовь
Чубова Анна
Юнакова Мария
Якубовская Емилия
Яременко Анна

Предоставляется право держать экзамены в августе:

Колядинская Мария

2-е отделение

Афанасьева Ольга
Базилевич Раиса
Богаевская Ксения
Беленькая Екатерина
Григорович Наталия
Громницкая Матрона
Гришкова Елена
Геевская Таисия
Данилевская Евгения
Данилевская Мария
Житецкая Мария
Засядко Зинаида
Зеньковская Екатерина
Корнеенко Олимпиада
Кутовая Александра
Лукьянова Неонила
Леонтович Татьяна
Множинская Анастасия
Максимович Татьяна
Поповиченко Ольга
Пинчукова Елизавета
Роговенко Мария
Савицкая Анна
Савченко Варвара
Самусь Антонина
Сокальская Дарья
Стришинская Марфа
Тарасевич Зинаида
Чубова Александра
Шепитковская Мария
Яновская Анастасия
Федорова Евдокия

Оставляется на повторительный курс:

Чернышенко Наталия

Выбыли в 1897 году

Из IV параллельного класса

Мороз Афанасия - по малоуспешности

Из III нормального класса

Павлова Зинаида - отчисляется

Из II параллельного класса

Волкова Евдокия - отчисляется

Выпуск 1913 года (В скобках указан год окончания VII дополнительного класса)

I отделение

Баевская Елена
Бобрищева Ольга
Богодарова Зинаида
Варгулевич Серафима
Власенко Юлия (1914)
Вуколова Мелания (1914)
Гамагина Антонина (1914)
Голобородько Мария (1914)
Голтвянская Лидия (1914)
Грудницкая Мария
Дамаскина Таисия (1914)
Дудник Лидия
Зайцева Пелагея
Запара Анастасия (1914)
Зеленская Александра
Калениченко Ольга (1914)
Коломийцева Анна
Корнеева Евдокия
Костенко Параскева (1914)
Костец Зинаида
Ксензенко Ирина
Кущинская Александра (1914)
Лабунская Татьяна
Липинская Анна (1914)
Лисон Ольга
Лях Ирина (1914)
Маркова Надежда
Морозова Анна
Никитенко Александра
Пискунова Неонила
Попова Антонина
Попова Екатерина (1914)
Рудичева Анна (1914)
Спижакова Антонина (1914)
Совачева Анна
Терлецкая Нина (1914)
Храпкова Екатерина (1914)
Черная Ольга
Чернявская Евгения
Чайкина Таисия
Чернявская София

II отделение

Аврамова Маприя (1914)
Ващенко Александра
Воскобойникова Мария (1914)
Волкова Екатерина (1914)
Грек Лидия
Гонтаровская Мария
Гиренко Александра
Дзина Александра
Дьяченко Александра (1914)
Забиякина Надежда (1914)
Кремянская Фотина
Кремянская Анна
Кулие Мария
Купина Мария (1914)
Клищарь Евдокия
Кутовая Ольга
Лебединская Анна
Макаренко Анна
Нестеренко Александра
Никифорова Лидия (1914)
Никитенко Мария
Орловская Екатерина
Ольшанская Мария (1914)
Передерий Глафира
Полонская Домника
Ревуцкая Неонила (1914)
Романенко Анна
Савченко Александра (1914)
Саговская Анастасия (1914)
Собакарева София
Счавец Зинаида (1914)
Сребродольская Вера (1914)
Скляр Мария
Сулятицкая Елена
Сулятицкая Мария (1914)
Тарасевич Вера
Тарасевич Феодосия (1914)
Торская Елена (1914)
Чепеленко Антонина
Чернецкая Капитолина
Черняшевская Наталия
Широкова Вера (1914)

Окончили VII класс

Антоновская Надежда
Антоновская София
Безпояскова Антонина
Власюк Раиса
Грузинская Евдокия
Забарная Лидия
Заборская Вера
Илляшевич Зинаида
Коваленко Евфимия
Комарецкая Елена
Костенко Ксения
Кроткова Ольга
Легейда Валентина
Людкевич Анна
Мазиза Клавдия
Наконечная Мария
Орлова Анна
Писаренко Мария
Попович Александра
Рвач Ольга
Ревуцкая Александра
Сохович Анна
Спижакова Александра
Станиславская Ольга
Стаховская Капитолина
Терлецкая Мелисса
Тиссаровская Александра
Убейвовк Акелина
Черемхович Зинаида
Шевченко Неонила
Шефер Анна
Яновская Варвара

Выпуск 1914 года

I отделение

Антоновская Наталия
Безверхая Мария
Бобрицкая Анна
Вязовская Вера
Гееевская Ирина
Дудник Анна
Забиякина Анна
Звенигородская Раиса
Зубкова Нина
Ильиченко Анна
Каленич Антонина
Клепачевская Ангела
Константинович Серафима
Коропова Екатерина
Котько Анна
Кравцова Александра
Куриленко Людмила
Курцинская Евгения
Курцинская Юлия
Лубяная Ксения
Лях Агриппина
Мащенко Анна
Михайловская Антонина
Моргуль Лидия
Мороз Евфросиния
Панибрат София
Петриченко Зинаида
Петровская Елена
Пучко Евфимия
Рашкевич Мария
Савлучинская Антонина
Савченко Мария
Садковская Елена
Сохацкая Надежда
Торская Вера
Фесенко Юлия
Фесенко Наталия
Фесенко-Навроцкая Ольга
Фесенко-Навроцкая Татьяна
Черемхович Ольга
Штепенко Мария
Ярещенко Ольга

II отделение

Алтуева Ксения
Безрояскова Евгения
Бекаревич Мария
Береза Епистимия
Бордюг Анна
Белик Мария
Бухалкина Ольга
Головкова Дарья
Горбик Мария
Горюн Дарья
Дацевич Мария
Диаконенко София
Дуплеевская Александра
Иваницкая Мария
Клименко Вера
Ковалевская Наталия
Копа-Овдеенко Мария
Коновец Мария
Корнеева Ольга
Кочубей Ксения
Кучерева Елизавета
Мищенко Мария
Михайловская Елена
Петрик-Михайловская Анастасия
Попова Ольга
Прихожая Елена
Прокопович Мария
Пясецкая Вера
Рабчевская Нина
Рогальская Мария
Роговая Елена
Симонова Вера
Терлецкая Анастасия
Терлецкая Александра
Тищенко Александра
Удоденко Елена
Цареградская Нина
Чепеленко Нина
Шинкаренко Мария
Шинкаренко Параскева
Яновская Мария

Окончили VII класс

Ельчукова Александра

Источник: www.petergen.com/bovkalo/duhov/poltavaezu.html

histpol.pl.ua/ru/component/conte … cle?id=396

Share

7

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Диана пише:

Моя бабушка , Надержинская Мариамна Александровна,выпускница Полтавского женского епархиального училища 1912 года.Может быть сохранились какие нибудь документы и фото выпускниц? Очень хотелось бы  найти.

Диана, добрый день!
А Вы обращались в Государственный архив Полтавской области? http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=341

Share

8

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Добрый день, Алена.Я хочу обратиться в Гос. архив. Подскажите пожалуйста, как это сделать и можно ли оплачивать работу архива с территории России рублями? Заранее благодарю Вас.

Share

9

Re: Полтавское женское епархиальное училище

Диана, от контакти ДАПО poltava.archives.gov.ua/page/kontakti Спитайте в них про рублі.
Щодо фото я лише раз в житті бачив альбом випускниць училища, але в приватних руках. У Палаці піонерів в Полтаві головний дядько по муз гурткам.

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).

Share