1

Тема: Статьи Виктора Кохновича по Полесскому региону

Кохнович Виктор Адамович
www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=568 … map=121351
можно скачать

    Кахновіч, В.А. Бухгалтарскія матэрыялы латыфундый (1861-1914 гг.) Усходняга Палесся як гістарычная крыніца
    Кахновіч В. А. Асэнсаванне дваранскага прадпрымальніцтва ў Расійскай імперыі перыяду капіталізму: параўнаўча-генетычнае даследванне гістарыяграфіі
    Кахновіч В. А. Тэндэнцыі гаспадарчай дзейнасці ў парэформенным маёнтку на Палессі. В.А. Кахновіч
    Кахновіч В.А. Немцы і гаспадаранне ў маёнтках на Палессі ў парэформенны перыяд
    Кахновіч В.А. Аўгустоўскі, Агінскі і Днепра-Бугскі каналы як гідратэхнічныя і гістарычныя помнікі Беларусі
    Кахновіч В.А. Матэрыялы «вотчынных архіваў» Беларусі як крыніца для вывучэння эканамічнага развіцця панскай гаспадаркі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.
    Кахновіч В.А. Немцы і яўрэі ў сацыяльнай прасторы Палесся канца ХІХ ст.
    Кахновіч В.А. Пытанне аб ахове ўласнасці і яго вырашэнне на прыкладзе Гомельскай вотчыны княгіні Паскевіч падчас першай расійскай рэвалюцыі 1905–1907 гг.
    Кохнович В.А. Освоение Полесья, государственный фактор: вт. пол. XIX – нач. ХХ ст.
    Кахновіч В.А. Асаблівасці памешчыцкага прадпрымальніцтва на Палессі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.: метадалагічны і практычны аспекты
    Кахновіч В. М.С. Грушэўскі аб гісторыі Берасцейшчыны
    В. А. Кахновіч. Гаспадаранне ў палескіх маёнтках Цярэшчанкаў
    Кахновіч, В. А. Немцы ў валоданнях Радзівілаў на Палессі (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.)
    Кохнович, В.А. Хозяйство и доходы Радзивиллов в XIX – начале ХХ ст.
    Кахновіч, В.А. Эканамічнае становішча Расіі і Германіі ў часы Першай сусветнай вайны

Спасибо сказали: LuckyLuke1

Поделиться