1 ( 27-07-2015 06:50:18 змінене Ярематойсамий )

Тема: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Думаю, що більш реальнішим, конкретнішим та потрібнішим було б укласти саме такий словник (а не прізвищ). Що я за допомогою шановного панства потихеньку й роблю. Звичайно, без порад, підказок, консультацій ніяк не обійтися. Перше, що хочу спитати - як здійснювати відбір варіантів та форм імен у такий словник. Щоб було зрозумілішим, пояснюватиму на окремих іменах.
1. Домка, Домника, Доминика, Домаха. Ці імена намічено у словник, бо саме так називали люди жінку більшу частину її життя, так могли записати у документи. Різних деривативів канонічних імен Домінікія(-а) та Домна набагато більше - Дома, Домця, Домася, Домуля, Домочка, Доманя, Домничка тощо, але це переважно або пестливі імена для дівчаток, або вживані у колі близьких людей. Якщо якусь і називали весь вік Домцею, то це не було дуже поширеним. Канонічні, мабуть, теж треба подавати, але з заувагами, наскільки ця форма була вживвана в народі.
2. Петро. Думаю, чи давати Петрусь? Начеб воно пестливо-зменшувальне, але було дуже поширеним. Подавати? Решту форм - Петрунь, Петрик, Петраш, Петюн, Петько - відкидую. Чи, мо', більш відомі подібні деривативи прикладати до імен (у даному разі до "Петро").
3. Григорій, Григор, Григір, Грицько, Гриць, Гринь, Гринько, Гришко. Такі варіанти думаю подати як окремі імена. Звичайно, то все варанти імені Григорій, але вони дуже усамостійнилися.
.....................
Прошу поділитися думками.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена1

Share

2

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Пропоную корпус жіночих імен (в оригіналі) з ревізської казки 1850р. слободи Євсуг Старобільського повіту, Харківської губернії.
Список зроблений з таблиці Word, й легко перетворюється назад через «-«.
Перше – ім’я, друге – кількість носіїв, третє – відсоток (точність до 0,1%) від загальної кількості (1740 душ).
Коли ім’я зустрічається в різному написанні, вони подаються через кому, чисельність варіантів  теж.
Авдотья - 3-0,2
Агафія-46-2,6
Агрепина,Агрипина- 5,23-1,6
Акелина,Акилина- 4,35-2,3
Александра- 21-1,2
Аксинья- 3-0,2
Анисья - 6-0,3
Анна - 85-5
Варвара - 29-1,7
Василиса - 2-0,1
Васса - 43-2,5
Вѣра - 3-0,2
Гликерія- 5-0,3
Дарья - 40-2,3
Домникія-24-1,4
Евгенія-15-0,9
Евдокія-124-7,1
Евлампія-1-
Екатерина-45-2,6
Елена-39-2,2
Елисавета-10-0,6
Епистимія-2-0,1
Ефимія-26-1,5
Ефросинія,Ефросинья-1,58-3,4
Зиновія,Зиновья-1,5-0,3
Ирина-36-2
Капетолина-1-
Клеопатра-1-
Ксенья-50-2,9
Лампіада,Лимпіада-1,3-0,3
Лукія-23-1,3
Любовь-3-0,2
Мавра-4-0,3
Марина-51-2,9
Марфа-50-2,9
Марья-140-8,1
Матрена,Мотрена-2,52-3
Миланья-24-1,4
Минодора-2-0,1
Мокрина-3-0,2
Надежда-6-0,3
Настасья-43-2,5
Наталья-24-1,4
Ольга-10-0,6
Парфенія-1-
Пелагѣя-51-2,9
Прасковья-124-7,1
Сигклитія-4-0,2
Сирафима-1-
Соломонида-12-0,7
Софія-14-0,8
Стефанида-18-1
Татьяна-51-2,9
Улита-8-0,5
Ульяна-56-3,2
Устинья,Устынья-22,1-1,3
Февронья-6-0,3
Федосья,Феодосья-36,1-2,1
Фекла-23-1,3
Феодора-14-0,8
Феоктиста-3-0,2
Фіона-3-0,2
Харитина-13-0,7
Христина-13-0,7
ю. всього-1740-100

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

3

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

yavsyuha
Дуже дякую! Іменник дуже близький до мого 1864 р. Знов та ж Соломонида, якої сьогодні у святцях не знайду, тільки Соломонія. Але мені дуже цікаво знати, як тих жінок у народі звали? Феклу - Векла, Текля чи Фенька? Феоктиста - Фенька? Феодора - Хведоря, Пидорка, Тодора, Дорка? Минодора - Дорка, Нимидора? І т.д. Мені пощастило одну Клеопатру застати (торік померла). Її тільки Паткою, Патою звали. Але наскільки це було поширене? От що точно знаю, всіх отих Синклитикий Секле'тами звали і, мабуть, більш ніяк (хоч у документах варіантів купа).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

4

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Можу точно сказати, що в с. Велика Білозерка Запорізької області Феклу називали Веклою.

5 ( 01-08-2015 22:36:23 змінене ktaras )

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

До речі, щоб дізнатися народні інтерпретації імен, можна дивитися записи загсів за 20-30-ті роки - там дуже часто імена записані саме так, як звали в народі. Особисто зустрічав Литка, Санька, Федоська, Пріська, Вустя, Химка, Оверко і т.п.

6

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Пропоную корпус чоловічих імен (в оригіналі) з ревізської казки 1850р. слободи Євсуг Старобільського повіту, Харківської губернії.
Список зроблений з таблиці Word, й легко перетворюється назад.
Перше – ім’я, друге – кількість носіїв, третє – відсоток (точність до 0,1%) від загальної кількості (1787 душ).
Коли ім’я зустрічається в різному написанні, вони подаються через кому, чисельність в варіантах теж.
Аввакумъ      2    0,1
Аверьянъ      3    0,2
Авксентій      5    0,3
Аврамъ      20    1,1
Агафій      1    0,1
Августиній      1    0,1
Акимъ      13    0,7
Александръ      18    1
Алексѣй      29    1,6
Ананій      2    0,1
Андрей,Андрѣй     62,4       3,7
Андріанъ, Андрѣянъ     1,2    0,2
Аникѣй      4    0,2
Анисимъ      2    0,1
Анистратъ      3    0,2
Антонъ      41    2,3
Арсеній ,Арсентій     1,1    0,1
Артемъ      7    0,4
Архипъ      8    0,4
Асафій      2    0,1
Афанасій      27    1,5
Борисъ      6    0,3
Варфоломей      7    0,4
Василій      77    4,3
Владимеръ, Владимиръ,Владиміръ     1,1,1    0,2
Власъ      5    0,3
Вуколъ      3    0,2
Гаврило      30    1,7
Герасимъ      13    0,7
Гордій ,Гордѣй     1,12    0,7
Григорій      94    5,2
Гурій      1    0,1
Давидъ      5    0,3
Данило      30    1,7
Демидъ      6    0,3
Демьянъ      6    0,3
Денисъ      16    0,9
Дмитрій      39    2,2
Дорофѣй    5    0,3
Евдокимъ    15    0,9
Евлампій    1   
Евменій,Евменъ    2,1    0,2
Евсей,Евсѣй    1,3    0,2
Евсѣй    3    0,2
Евтихій    10    0,6
Егоръ    17    1
Елисей,Елисѣй    1,9    0,6
Емельянъ    35    1,9
Епифанъ    1    0,1
Еремей,Ермолай    2,1    0,2
Ерофѣй    4    0,3
Ефимъ    41    2,3
Ефремъ    7    0,4
Захарій    13    0,7
Зиновій,Зиновѣй,Зѣновій    8,1,1      0,6
Иванъ    196    11
Игнатъ    27    1,6
Изотъ    1    0,1
Илья    20    1,1
Іовъ    3    0,2
Іонъ    8    0,4
Іуда    6    0,3
Каленикъ,Калиникъ    10,1    0,6
Карпъ    10    0,6
Касьянъ    1    0,1
Кирило,Кирилъ    13,9    1,2
Климъ    10    0,6
Кодратъ,Кондратъ    2,14    0,9
Козьма    23    1,3
Кононъ    8    0,4
Константинъ    3    0,2
Корнилій,Корнѣй    1,15    0,9
Косьма    2    0,1
Купріянъ    2    0,1
Лаврентій    22    1,2
Лазарь    1    0,1
Ларіонъ    1    0,1
Леонтій    10    0,6
Логвинъ    4    0,2
Лука    7    0,4
Лукьянъ    7    0,4
Макаръ    10    0,6
Максимъ    30    1,7
Маркіянъ    3    0,2
Марко    11    0,6
Мартинъ    10    0,6
Матвѣй    28    1,6
Меркурій,Миркурій    3,3    0,3
Мефодій,Мифодій    2,2    0,3
Мина    7    0,4
Минай    1    0,1
Миронъ    6    0,3
Митрофанъ    7    0,4
Михайло    66    3,7
Михѣй    7    0,4
Мойсей,Мойсѣй    10,11    1,2
Мокій,Мокѣй    1,1    0,1
Назаръ    1    0,1
Наумъ    4    0,3
Несторъ    8    0,4
Никита    28    1,6
Никифоръ    21    1,2
Никодимъ    3    0,2
Николай    22    1,2
Никоноръ    1    0,1
Никонъ    3    0,2
Овилъ    1    0,1
Онофрій    2    0,1
Осипъ    25    1,4
Остапъ    10    0,6
Павелъ    65    3,6
Пантелемонъ    14    0,8
Парфемъ,Парфенъ,Парфилъ,Порфилъ,Парфомъ    1,2,3,1,2    0,5
Петръ    58    3,2
Пигасій    1    0,1
Платонъ    1    0,1
Поликарпъ    2    0,1
Потапъ    4    0,2
Прокофій    19    1,1
Промъ    1    0,1
Протасъ    1    0,1
Прохоръ    6    0,3
Радіонъ,Родіонъ    3,1    0,2
Романъ    17    1
Савва    19    1,1
Савостьянъ    3    0,2
Самойло    4    0,2
Самсонъ    7    0,4
Селифонъ    3    0,2
Семенъ    74    4,1
Сергѣй    21    1,2
Сидоръ    17    1
Силиверстъ    1    0,1
Симонъ    2    0,1
Софронъ    1    0,1
Спиридонъ    10    0,6
Степанъ    47    2,6
Стефанъ    6    0,4
Сусой    1    0,1
Сыла    1    0,1
Тарасъ    10    0,6
Терентій    14    0,8
Тимофѣй    31    1,7
Титъ    2    0,1
Тихонъ    11    0,6
Трифанъ    1    0,1
Трофимъ    29    1,6
Уваръ    1    0,1
Уліанъ    2    0,1
Федоръ    77    4,3
Федосій,Федосѣй    2,1    0,2
Федотъ    12    0,7
Федулъ    1    0,1
Феоктистъ    2    0,1
Феофанъ    1    0,1
Филатъ    1    0,1
Филипъ    44    2,5
Филонъ    2    0,1
Фока    1    0,1
Фома    19    0,6
Фролъ    1    0,1
Харитонъ    10    0,6
Харлампій    2    0,1
Яковъ    78    4,4
я. всього    1787    100

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

7

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

yavsyuha Дякую! Кілька запитань:
1)чому Ви Еремей і Ермолай разом дали, то різні імена? Парфил і Парфен теж різні. Чи у документах вони плуталися?   А Симон з Семеном та Степана з Стефаном краще разом;
2) Пром не помилилися - не Пров?
3) У Вас нема відчуття, що під Григоріями "заховалося" чимало Георгіїв?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: yavsyuha1

Share

8

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Ярематойсамий пише:

yavsyuha Дякую! Кілька запитань:
1)чому Ви Еремей і Ермолай разом дали, то різні імена? Парфил і Парфен теж різні. Чи у документах вони плуталися?   А Симон з Семеном та Степана з Стефаном краще разом;
2) Пром не помилилися - не Пров?
3) У Вас нема відчуття, що під Григоріями "заховалося" чимало Георгіїв?

1)Можливо й збився (Ермей, Ермилъ, Ермиппъ, Ермій, Ермолай, Ермъ(Ерма)) та, думаю, на статистику то не вплинуло, крім того завжди можна розділити - для кожного вказана кількість носіїв.
Парфемъ,Парфенъ,Парфилъ,Порфилъ,Парфомъ - крім Парѳенія інші імена важко віднести до якогось з "офіційніх" - Парменій, Парменъ, Парѳеній, Порфирій. Думаю й священники, й чиновники, й носії самі плуталися, то як же я розплутаю ?
2) Так їх треба було б об'єднати. Важко все перевірити по ім'яслову менше ніж за 4 години створення таблиць, понадіявся на пам'ять, каюсь.
3) Я зустрічав таку плутанину, але у церковних записах. Чиновник писав Егоръ (так як казав йому носій).
Спасибі за зауваження.

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

9

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

У нас з Георгіями-Єгорами-Григоріями повна плутанина була до 1950-х рр. Та й ще церква Юрій не визнавала (як і Єгор) окремим ім'ям, а лиш за варіант Георгія. Та ще чималенько у 20 ст. Жоржами у документах записаними. Потім стали Георгіїв Жорками називати, але чухаю потилицю, чи всі ті Жорки-Жоріки, кого знав старих Георгіями записані. І жодного разу не чув, щоб когось Георгієм називали. Греки Георгіоси на поч. 20 ст. в україномовному оточенні Юрками переназвалися.    Народний іменник - штука цікава і складна. Спрощено - він утворився за мотивами церковного, повної і чіткої відповідності немає.Одні імена роспадалися на гнізда споріднених деривативів, які я вважаю окремими іменами (Симон, Семен, Сень, Сенько; Афанасій, Опанас, Панас, Панько; Пантелеймон, Пантелей, Пантелій, Панько, Патько, Пентюх), а інші "стягалися" в одне і вже не зрозумієш, Явдоха - це тільки Євдокія чи й Євдоксія?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

10

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Вчора почув розумну думку - "Євдокія/Явдоха"-  гарне ім'я і воно було доти в моді, доки не перетворилося на Дуську/Дуньку/Дуняшку, начеб дурочку якусь. Почув нове жіноче ім'я - Ханька (Кубань чорноморська, перша пол. 20 ст.), у документах, начебто, "Єфросинія". Щось тут не клеїться. У кого будуть якісь думки? Чи чув ще хтось таке?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

11

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Євфросинія/Фрося/Фанька/Ханька.В українські мові писали через літеру Х. cool

Васильківський, Таращанський, Уманський повіт Київської губ.
Województwo Kijowskie powiat Kijowski, Żytomierski.
Województwo Bracławskie powiat Winnicki.
Województwo Wołyńskie powiat Krzemieniecki.

Share

12

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

В моих исповедках 18 века Трофима иногда записывали Отрохом, а в 18 веке Трофим - Трохим.
Есть Агафоник, Ефим - Юхим.
Гликерия - Лукира.

Share

13

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Акафій пише:

Євфросинія/Фрося/Фанька/Ханька.В українські мові писали через літеру Х. cool

Я не бачу містка між "Фрося" і "Фанька" (Хванька). Звичайно, з почутого один раз від літньої жінки не треба робити дуже серйозних висновків. Моя версія така. Ніхто точно не знає, чи дійсно та Ханька була Єфросинією, а якщо й була, то чи була нею від народження/хрещення. Дериватив "Хванька/Ханька" міг утворитися від Афанасія або Єпифанія. Таке ім'я могла одержати у хрещенні та станишна Ханька, а потім, після революції переписалася на Єфросинію.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

14 ( 06-08-2015 14:57:47 змінене AppS )

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

В моєї прабабусі була сестра Хванька (в житті чув тільки таке її йменування), а по метричній книзі вона Аѳанасія.

свій "корпус імен" я вже приводив http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=1714#p1714

Share

15 ( 06-08-2015 15:12:50 змінене Ярематойсамий )

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

turina пише:

В моих исповедках 18 века Трофима иногда записывали Отрохом, а в 18 веке Трофим - Трохим.
Есть Агафоник, Ефим - Юхим.
Гликерия - Лукира.

Об Отрохе/Отрошке/Атрохе мы уже дискутировали на ВГД. Остаюсь при своём мнении - этот дериватив возник от Евтропий, а позже, по мере того, как это имя выходило из моды, по созвучию он перекинулся и на Трофим. Юхымов живых много помню. Агафоник попадался, Агафонов больше - все в 18-19 вв. Всё это в народе были Гапон, Гапко.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

16

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

AppS пише:

В моєї прабабусі була сестра Хванька (в житті чув тільки таке її йменування), а по метричній книзі вона Аѳанасія.

свій "корпус імен" я вже приводив http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=1714#p1714

Післязавтра питатиму бабу Галю (Анну/Ганну) з пристрастієм. smile Здається, і то була Хванька, а не Ханька. Поки що чіпляюся до старих Юльок. Всі три Уляни. Одна навіть сказала, що то дураки її називають Юлькою, їй те дуже не подобається. Колоритна бабця - складає вірші рідною мовою. Колись один хоч запишу й подам тут десь.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена, ГіП2

Share

17

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Упорядкував матеріали, і склав 14 корпусів особистих імен слободи Євсуг.
1748 - перша хвиля колонізації, років 10-15 тому заселилися, років 10-15 по тому виселилися.
1765 - друга хвиля колонізцації.
1777 - 270 сімей з 180 населених пунктів Слобідської України й Гетьманщіни.
1816 - Імена записані цивільним чиновником, а не церковником.
1835 - Ага
1842 - Як все це батюшка через 100 років писав.
1850 - й коли вже допишу 1858 рік ?!
14 таблиць викладених 1 архівом на моїй сторінці.
http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=40722#p40722

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

18

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

yavsyuha Дякую! То Ви зробили велику й конкретну справу! А я ось по В.бурлуцькому району знайшов чол. ім'я  Аревон (1933). Як ви (до всіх) думаєте, що то є? Ларивон (Іларіон) чи Аарон? Хтось натрапляв на таке?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

19 ( 16-08-2015 01:35:44 змінене yavsyuha )

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Розмістив у себе http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=747 чотирі корпуси імен, що надавалися при хрещенні в 1869-1873 та 1891-1895рр. в моїй слободі.
Написання імен майже чисто церковно-слов'янське. Винятки Івани та Яківи
Тому причини:
1. - В той час у нашій церкві були священники досить освіччені.
2. - В мене не було часу возитися з автохтонним написанням імені, й так на кожний запис тратилося до 1,5 хвилини, тоб-то на річну книгу з 500-600 записами, потрібно було min15 годин напруженої праці, а це близько трьох днів архівної роботи, в одному томі 3 роки - 3 тижні, вся відпустка.
3. Мені треба було вносити їх до бази данних, а це вимагає уніфікації.
Ще трохи пояснень:
І - все ж записи не були абсолютно повні - в однім році не було літа - 3 літні місяці випали, в декількох відсутні перші листи, max по 16 січня - тобто Тетян-Василів менше,  багато, чи просто менше, ніж було насправді.
ІІ - по любому, 4-5 літ надто мало для статистики, навіть при тій чисельності новонароджених (200-300 на рік), треба, хоча б, вдвічі довші відрізки. Та чим багаті, тим і раді.
Що найменше Ви будите мати списки найвживаніших імен в їх офіційному написанні. (Перевірено згідно з офіційним ім'ясловом 1903 року).
Приємного перегляду.

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

20

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

yavsyuha
Дякую! Хоч то й не народні імена, але й такий матеріал потрібний. Вночі подивлюся.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

21

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Імена повнолітніх ( 18+ ) осіб с.Орлівка сучасного Куликівського району Чернігівської області на самий початок 1920х

творчість тогочасних "канцеляристів"

+ Читати більше

Абакум
Авакум
Авдей
Аверьян
Авраам
Аврам
Аврам
Аврам
Аврам
Аврам
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агафия
Агей
Агей
Агей
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Агрипина
Акилина
Аким
Аким
Акулина
Акулина
Акулина
Акулина
Акулина
Акулина
Акулина
Александа
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Александра
Алексей
Алексей
Алексей
Алексей
Алексей
Алексей
Аммос
Анастасий
Анастасий
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анастасия
Анатолий
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрей
Андрон
Андрон
Андрон
Аниким
Анисия
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Анна
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антон
Антонина
Антонина
Антонина
Анфа
Анфусия
Анфуся
Апанас
Апфа
Аркадий
Арсений
Арсений
Арсений
Артем
Артем
Артем
Артем
Артем
Артем
Артем
Артем
Артем
Архимлия
Архип
Архип
Архип
Архип
Архип
Архип
Архип
Архип
Архипп
Аукория(Лукория?)
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасий
Афанасия
Афанасия
Афанасия
Афанасия
Афия
Борис
Борис
Валентина
Валя
Варвара
Варвара
Варвара
Варвара
Варвара
Варвара
Варвара
Варвара
Варка
Варка
Варка
Варка
Варка
Варка
Варка
Варфоломей
Варфоломей
Варфоломей
Варя
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василий
Василина
Василина
Василина
Василина
Василина
Василина
Василиса
Василиса
Василь
Василь
Василь
Василь
Васса
Васька
Васька
Васька
Васька
Васька
Васька
Вася
Векла
Вера
Вера
Вера
Вера
Верка
Виктор
Виктор
Виктор
Викторина
Виктория
Виктория
Виталий
Виталий
Владимир
Владимир
Влас
Влас
Вофил
Вувдя
Вувдя
Вукол
Вукол
Вукол
Гавриил
Гавриил
Гаврило
Гаврило
Гаврило
Гавріил
Гарпина
Гарпина
Гарпина
Гартина
Герасим
Герасим
Герасим
Герасим
Герман
Герман
Герман
Герман
Гинда
Гордей
Гордей
Гордей
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Григорий
Грицко
Гурий
Гурий
Гурин
Давид
Давид
Давид
Даниил
Даниил
Данил
Данил
Данило
Данило
Данило
Данило
Данило
Данило
Данило
Дария
Дария
Дария
Дария
Дария
Дария
Дарья
Демид
Демид
Демид
Демьян
Демьян
Демян
Демян
Демян
Денис
Денис
Денис
Денис
Денис
Денис
Денис
Денис
Денис
Денис
Деонисий
Деонисий
Деонисий
Деонисий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Довникия
Домаха
Доминикия
Доминикия
Домникия
Домникия
Домникия
Домникия
Домникия
Домникия
Домникия
Дорофей
Дорофей
Евгений
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евгения
Евграф
Евдоким
Евдоким
Евдоким
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евдокия
Евким
Евлампий
Евлампий
Евлампия
Евлампия
Евлаша
Евмен
Евмен
Евмен
Евмин
Евпраксия
Евпраксия
Евпраксия
Евпрасия
Евпрасия
Евпрасия
Евпрасия
Евпросиния
Евсей
Евсей
Евсей
Евстафий
Евстафий
Евстрат
Евстрат
Евстрат
Евстрат
Евтихий
Евтихий
Евтихий
Евтихий
Евтихий
Евфим
Евфим
Евфим
Евфимия
Евфимия
Евфросиния
Евфросиния
Евфросиния
Евхим
Евхросиния
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Елампий
Елаша
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елизавета
Елизавета
Елизавета
Елизавета
Елизавета
Елизавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисавета
Елисей
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Емельян
Епифан
Епифан
Епифон
Епраксия
Еремей
Ермолай
Ермолай
Есип
Есип
Есип
Есип
Есып
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефим
Ефимия
Ефимия
Ефимия
Ефимия
Ефимия
Ефрем
Ефроиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Ефросиния
Захарий
Захарий
Захарий
Захарий
Захарий
Зина
Зина
Зинаида
Зинаида
Зинаида
Зинаида
Зинаида
Зинаида
Зинаида
Зиновий
Зиновий
Зинько
Зосим
Зоя
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Игнат
Игнат
Игнат
Игнат
Игнат
Игнат
Игнат
Игнат.
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Иларион
Илья
Илья
Илья
Илья
Иосиф
Иосиф
Ипатий
Ипполит
Ирина
Ирина
Ирина
Ирина
Ирина
Ирина
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Исаак
Іустим
Каленик
Каленик
Каленик
Карп
Карп
Карп
Карп
Карп
Карп
Карп
Карпа
Карпо
Катерина
Катерина
Катерина
Катерина
Катра
Кира
Кира
Кира
Кирил
Кирил
Кирилло
Кирило
Кирило
Кирило
Кирило
Кирило
Клавдия
Клавдия
Клавдия
Клавдия
Клетка
Клетка
Клим
Клим
Клим
Клим
Козьма
Кондрат
Кондрат
Кондрат
Кондрат
Кондрат
Кондрат
Конон
Констант.
Константин
Константин
Константин
Константин
Корней
Корней
Корней
Корней
Корней
Корней
Корней
Корней
Костюк
Костюк
Ксения
Ксения
Ксения
Ксения
Ксения
Ксения
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кузьма
Кулина
Кулина
Кулина
Кулина
Кулина
Кулина
Кулина
Кулина
Купрен
Лавр
Лавр
Лаврентий
Лаврентий
Лаврин
Лаврин
Лавро
Лазар
Лазарь
Ларион
Ларион
Ларион
Лахверия
Левко
Леонтий
Леонтий
Леонтий
Леонтий
Леонтий
Леонтий
Леонтий
Леонтий
Лепестина
Лепестина
Лидия
Лидия
Лидия
Логвин
Логвин
Логвин
Лука
Лука
Лука
Лука
Лукера
Лукера
Лукера
Лукерия
Лукерия
Лукерья
Лукерья
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукина
Лукия
Лукория
Лукьян
Лупантий
Любовь
Людгера
Людмила
Люксим
Мавра
Мавра
Мавра
Мавра
Мавра
Макар
Макарь
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Максим
Малетий
Мамандий
Марина
Марина
Марина
Марина
Марина
Марина
Марина
Марина
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Марияна
Марк
Марк
Марк
Маркел
Маркель
Марко
Марко
Марко
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Марта
Мартин
Мартин
Мартин
Мартин
Мартин
Мартин
Мартин
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Маруся
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марфа
Марьяна
Матвей
Матвей
Матвей
Матвей
Матвей
Матрона
Матрона
Матрона
Матфий
Махней
Мелания
Мелания
Мелания
Мелания
Мелания
Мелашка
Мелашка
Мелашка
Мефодий
Микита
Микита
Микита
Микола
Миколай
Мина
Мина
Мирон
Мирон
Мирон
Мирон
Мирон
Митро
Митрофан
Митрофан
Митрофан
Митрофан
Митрофан
Митрофан
Митрофан
Митрофан
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Мойсей
Мойсей
Мойсей
Мокрина
Мокрина
Мокрина
Мокрина
Мокрина
Мокрина
Мокрина
Мокрина
Момонт
Мотра
Мотра
Мотра
Мотра
Мотра
Мотра
Мотра
Мотра
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Мотрона
Надежда
Надежда
Надежда
Надежда
Назар
Назар
Назар
Назар
Назарий
Назарий
Назарий
Настасия
Настасия
Настия
Настя
Настя
Настя
Настя
Настя
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталия
Наталка
Наталка
Неонила
Неонила
Нестер
Нестер
Нестер
Нестер
Нестер
Нестер
Нестор
Ника
Никита
Никита
Никита
Никита
Никита
Никита
Никита
Никита
Никита
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Никифор
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Никон
Никон
Никон
Никон
Нина
Оверко
Овсий
Овсип
Одария
Одарка
Одарка
Одарка
Одарка
Оксана
Оксена
Оксена
Оксена
Оксения
Оксения
Оксения
Оксения
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксина
Оксиния
Октисия
Октися
Олесей
Олимпиада
Олимпиада
Ольга
Ольга
Ольга
Ольга
Ольга
Ольга
Ольга
Омелько
Оникий
Оникий
Оникий
Онила
Онила
Онисим
Онисим
Онисия
Онисия
Онисия
Онисия
Онисия
Онисия
Онисия
Онися
Онифат
Онифея
Опанас
Опатий
Опрасия
Опрасия
Опрасия
Орина
Оришка
Оришка
Оришка
Оришка
Оришка
Остап
Остап
Остап
Остап
Остафий(?)
Охрим
Охтиса
Охтист
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
Павло
Павло
Палагея
Палагея
Палагея
Палагея
Палагия
Палагия
Палажка
Палажка
Палажка
Палашка
Панкрат
Панталей
Панталей
Пантахей
Пантелей
Панфирий
Парамон
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параска
Параскева
Параскева
Параскевия
Параскевия
Парасковия
Парасковия
Парасковия
Парасковия
Парасковия
Параська
Параська
Параська
Пархомий
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагея
Пелагия
Пелагия
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петр
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Петро
Пилипп
Пилипп
Пилипп
Пилипп
Пимон
Пимон
Пимон
Пимон
Платон
Платон
Платон
Платон
Платон
Платонида
Полажка
Порфир
Порфир
Порфир
Порфир.
Порфирий
Порфирий
Порфирий
Порфирий
Порфирий
Потап
Потап
Праська
Приська
Приська
Приська
Приська
Приська
Приська
Приська
Прокоп
Прокоп
Прокоп
Прокофий
Прокофий
Прокофий
Прохор
Прохор
Пруська
Пруська
Пруська
Пруська
Пруська
Пруська
Пруська
Пруська
Радион
Радион
Раиса
Роман
Роман
Роман
Роман
Роман
Роман
Роман
Сава
Сава
Саватий
Савва
Савва
Савва
Савва
Савватий
Савка
Сак
Самойло
Самойло
Самуил
Самуил
Самуил
Сафоний
Сахрон
Сахрон
Свиридон
Свиридон
Сезюн
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Семен
Сенклета
Сенклетия
Сенклетия
Сенклита
Сенклита
Сенклита
Сенклита
Сенклита
Сенклития
Сенклития
Сенклития
Сенклития
Сенклития
Сеня
Серафима
Серафима
Серафина
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сидор
Сидор
Сидор
Сидор
Сидор
Сила
Сила
Сила
Сила
Сила
Симон
Симон
Симон
Соловида
Соломонида
Соломонида
Соломонида
Соломонида
Солоха
Солоха
Соня
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
Сргей
Стекла
Степан
Степан
Степан
Степан
Степан
Степан
Степан
Степан
Степан
Степан
Степанида
Степанида
Стефан
Стефан
Стефан
Стефан
Стефан
Стефан
Стефан
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стефанида
Стеха
Стеха
Стеха
Стеха
Стеха
Стеха
Стеха
Стеха
Сузана
Сузанна
Таисия
Тарас
Тарас
Тарас
Тарас
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Татьяна
Терентий
Терентий
Терентий
Терентий
Терентий
Терентий
Терентий
Терентий
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тимофей
Тит
Тит
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Трифон
Трифон
Трифон
Трифон
Трифон
Трифон
Трофим
Трофим
Трофим
Трофим
Трофим
Трофим
Трофим
Трофим
Трофим
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улита
Улития
Ульян
Ульян
Ульян
Ульян
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Ульяна
Устим
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устина
Устия
Устя
Устя
Устя
Устя
Фаня
Фаня
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федор
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федора
Федос
Федосий
Федосий
Федосия
Федосия
Федосия
Федосия
Федосия
Федот
Федот
Федот
Федот
Федот
Федот
Федот
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Фекла
Феодор
Феодор
Феодора
Феодора
Феодора
Феодора
Феодора
Феодора
Феодора
Феодосий
Феодосий
Феодосия
Феодосия
Феодосия
Феодосия
Феодосия
Феодра
Феоктист
Феоктист
Феоктист
Феоктист
Феоктиста
Феоктиста
Феоктиста
Феоктиста
Феоктиста
Феофан
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филимон
Филип
Филип
Филип
Филип
Филипп
Филипп
Филипп
Филипп
Филипп
Филипп
Филипп
Филипп
Филипп
Филония
Фима
Фимон
Фиона
Фодосия
Фокла
Фома
Фома
Фома
Форентий
Хаврония
Хаим
Харитин
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитина
Харитон
Харитон
Харитон
Харитон
Харитон
Харитон
Харитон
Харитон
Харлампий
Харлампий
Хартина
Хатерина
Хваня
Хеврония
Хивра
Хивра
Хивра
Хивра
Хима
Хима
Хима
Хима
Хима
Хима
Хима
Хима
Хима
Химия
Хиония
Ховрония
Ховрония
Хотина
Хотина
Христина
Христина
Христина
Христина
Христина
Христина
Христина
Христина
Христия
Христя
Хувра
Ювга
Ювга
Яким
Яким
Яким
Яким
Яким
Яким
Яким
Яким
Яким
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Яков
Ярмола
Ярофей
Ѳанасия
Ѳедор
Ѳедор
Ѳедор
Ѳедор
Ѳедора
Ѳедора
Ѳедора
Ѳедосия
Ѳедосия
Ѳедот
Ѳедот
Ѳекла
Ѳекла
Ѳеодора
Ѳеодора
Ѳеодосия
Ѳеоктист
Ѳеоктист
Ѳома
Ѳома

Share

22

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

AppS
Дякую! З першого разу - бр-р! Узимку "пережую". Куликів. р-н - це північний діалект, перехід до білор. мови? Там, в селі,  одна-дві родини євреїв жила? Васька, думаю, це жіноче. Клетка - мабуть, Секлета. Несподівано різнобій з Оксанами. Ну, а "Химия" - напевно, "культурна" Химка.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

23

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

ага, Хаим Каплун та його дружина Гинда.

Діалектність тут не дуже виражена, - явно канцелярист намагався олітературити.

Share

24

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Якось, за радянських часів, зустрів (здається в "Наука и жизнь") твердження, що ім'я Параскева (Прасковья, Параша) довгий час було в Російській імперії панським (дворянським), й холопам його уникали давати, й тільки по знищенню кріпацтва його стали активно використовувати селяни.
Не знаю.
По моїм слободам це ім'я було завжди досить розповсюдженним. Можливо тому, що мої слободи ніколи не були панськими, а належали державі і селяни були державними.
Можливо хтось з колег займається панськими селами й має статистику вживання цього імені до і після Реформи.

Мені все ж здається, що це один з міфів генеалогії-ономастики як, наприклад, і твердження про виключну традицію давати імена на честь діда-баби. Не оспорюючі такі випадки, смію твердити, що традиція давати дітям імена батьків більш виражена, але, звичайно потрібна статистика, а за усталеною світовою практикою для цього потрібно 50 років безперервних записів, що у нас неможливо.
Здається є ще один міф про давання імен Богдан, Богдана байстрюкам - щодного такого випадку я не зустрічав.

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

25

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

yavsyuha пише:

Якось, за радянських часів, зустрів (здається в "Наука и жизнь") твердження, що ім'я Параскева (Прасковья, Параша) довгий час було в Російській імперії панським (дворянським), й холопам його уникали давати, й тільки по знищенню кріпацтва його стали активно використовувати селяни.


Це дійсно якась чепуха
Ось принаймні в сер. XVIII ст. серед козаків і посполитих підданих Кочубею імя Параскева одне з самих поширених

Самые распространенные женские имена:

Агафия
Анна
Евдокия
Мария
Парасковея

Самые распространенные мужские имена:

Василий
Иван
Михайло
Петро
Федор

http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=55923#p55923

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Thanks: yavsyuha1

Share

26

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

borisovichi пише:


Це дійсно якась чепуха

http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=55923#p55923

Можливо це було справедливо для якоїсь з центральних провінцій Росії.
Все ж журнал був досить поважний й обережний.

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

27 ( 07-09-2016 20:30:46 змінене Julia_R1 )

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Додаю до колекції список чоловічих та жіночих імен містечка Троянів (нині Житомирська область) з сповідної відомості уніатів 1790 року (опрацьована одна церква з двох, що існували в містечку). Оригінал - польською мовою.

Чоловічі імена (їх кількість в сповідній відомості):  


Adam / Адам - 1


Andriy / Андрій - 11


Anton / Антон - 2


Artem / Артем - 2


Choma / Хома - 9


Chwedko / Хведко - 19


Chwedor / Хведор - 1


Danylo / Данило - 4


Dawyd / Давид - 1


Demian / Демян - 2


Demko / Демко - 1


Denys / Денис - 3


Dmytro / Дмитро - 1


Dorosz / Дорош - 1


Ewfimiy / Евфімій - 3


Gordiy / Гордій - 2


Gresko / Греско - 1


Harasym / Гарасим - 5


Hawrylo / Гаврило - 5


Hrycko / Грицко - 20


Ignacy / Ігнаци - 1


Ihnat / Ігнат - 4


Ilko / Ілько - 2


Isko / Ісько - 1


Iwan / Іван - 48


Iwanko / Іванко - 1


Jakim / Яким - 2


Jakob / Якоб - 1


Jakow / Яков - 14


Jan / Ян - 5


Janma ? / Янма - 2


Jesko / Єсько - 3


Jewtychy / Евтихі - 1


Josyf / Йосиф - 1


Josyp / Йосип - 1


Jowl ?/ Йовл - 1


Jurko / Юрко - 1


Jusko (Jucko) / Юско - 5


Kalennik / Каленнік - 4


Karpo / Карпо - 3


Klym / Клим - 2


Kondrat / Кондрат - 3


Kost / Кость - 1


Kuzma / Кузма - 1


Kyrylo / Кирило - 6


Lamko ? / Ламко - 1


Lawrin / Лаврин - 2


Lawro / Лавро - 1


Lazarz / Лазаж (Лазар) - 2


Lesko / Леско - 1


Lewko / Левко - 1


Lucko / Луцко - 1


Lukian / Лукіан - 6


Maciey / Мацей - 1


Makar / Макар - 4


Marko / Марко - 2


Martyn / Мартин - 2


Matwij / Матвій - 6


Maxim / Максим - 10


Musiy / Мусій - 5


Mychalko / Михалко - 7


Mykolay / Миколай - 8


Mykyta / Микита - 5


Myron / Мирон - 2


Nazar / Назар - 2


Neczypor / Нечипор - 3


Nester / Нестер - 2


Nikodem / Нікодем - 2


Olexa / Олекса - 4


Omelko / Омелько - 4


Onopriy / Онопрій - 4


Onysko / Ониско - 2


Ostap / Остап - 3


Oxenty / Оксенті - 1


Panas / Панас - 3


Panklemon / Панклемон - 1


Panko / Панко - 1


Pantelemon / Пантелемон - 1


Pawlo / Павло - 10


Petro / Петро - 10


Potap / Потап - 2


Prokop / Прокоп - 3


Pylyp / Пилип - 5


Radko Zdan ? / Радко Ждан - 1


Roman / Роман - 6


Sawka / Савка - 4


Selystery ? / Селистері - 1


Semen / Семен - 12


Serhiy ? / Сергій - 1


Seweryn / Северин - 1


Stasko / Стаско - 1


Stefan / Стефан - 3


Stepan / Степан - 12


Sydor / Сидор - 4


Sylwestr / Сильвестр - 1


Syrod ? / видимо ошибка, возможно Сидор - 1


Szymon / Шимон - 1


Telysftory / Телисфтори - 1


Teodor / Теодор - 1


Teresko (Tereszko) / Терешко - 2


Trochim / Трохим - 3


Tymko / Тимко - 8


Tymosz / Тимош - 2


Ulas / Улас - 4


Wasyl / Василь - 16


Zacharko / Захарко - 2


Zinko / Зінко - 1

Ремезенко, Ничипоренко, Швець (Чорнобиль, Залісся); Поронько, Ткач, Кучеровець (Клочків), Хлібович (Браслав), Ковріженко, Кобець, Наумовський (Київ та область), Сапалановський, Ратинський, Шпаковський, Врублевський, Дидковський (Житомир, Троянів) та інші.
Мій блог: genea.musicfancy.net/

28 ( 07-09-2016 20:32:50 змінене Julia_R1 )

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Жіночі імена: 

Akylyna / Акилина - 1


Alexandra / Александра - 6


Anna / Анна - 2


Chrystia / Христя - 3


Chwedora / Хведора - 3


Chweska / Хвеска - 9


Chymka (Chyma) / Химка (Хима) - 11


Domacka ? / Домацка - 1


Domasza ? / Домаша - 1


Ewa / Ева - 1


Ewdokia / Євдокія - 32


Fotina / Фотіна - 1


Halka / Галка - 2


Hanna / Ганна - 31


Hapka / Гапка - 24


Horpyna / Горпина - 6


Jaryna / Ярина - 5


Julianna / Юліанна - 1


Katarzyna / Катажина - 1


Kateryna / Катерина - 13


Katra / Катра - 2


Lubka / Любка - 3


Marianna / Маріанна - 3


Mariyka / Марійка - 21


Marta / Марта - 13


Maruszka / Марушка - 15


Maryna / Марина - 25


Melanka / Меланка - 6


Melaszka / Мелашка - 1


Motra / Мотра - 8


Nastia / Настя - 14


Natalka / Наталка - 5


Odarka / Одарка - 2


Olena / Олена - 5


Oryszka / Оришка - 6


Oxana / Оксана - 14


Palaszka (Palażka) / Палажка - 14


Paraska / Параска - 17


Pedoska / Педоска - 8


Priska / Пріска - 28


Stecha ? / Стеха - 1


Tekla / Текла - 1


Teodosia / Теодозія - 1


Tetiana / Тетіана - 16


Ulana / Уляна - 13


Ustia / Устя - 5


Warka / Варка - 10


Wicka ? / Віцка - 3


Zinka / Зінка - 6


Zofia / Зофія - 5

Ремезенко, Ничипоренко, Швець (Чорнобиль, Залісся); Поронько, Ткач, Кучеровець (Клочків), Хлібович (Браслав), Ковріженко, Кобець, Наумовський (Київ та область), Сапалановський, Ратинський, Шпаковський, Врублевський, Дидковський (Житомир, Троянів) та інші.
Мій блог: genea.musicfancy.net/

29

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Julia_R1 Дуже дякую за роботу! Я ще добре придивлюся, і ми обговоримо цей список. Там, мабуть, мало бути Domacha - Домаха, а не  Domacka.
...........................................
Панове, а хто якої думки про ім'я Саврадим? Від якого канонічного воно утворилося? Подивіться отут supercook.ru/name-imenoslov.html

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Julia_R11

Share

30

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Ось які думки виникли щодо прізвищ Яцун, Яцуненко. Раніше схилявся до того, що Яцун - це дериватив імені Яків, або Яким та подібних. Або Ян (Ясь, Яць). Зараз стукнуло в голову, чи то не канонічне Ясон замаскувалося під Яць, Яків?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

31

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Ось такі кантрі-метелики пишу до словника імен або Віршованої абетки "Старовинні українські імена". Дещиця:

ВАСИЛИНА

Василина-сусідонька
Встала рано вдосвітонька,
Та спросоння щось розбила
Й мене, парубка, збудила.
Піду ближче привітаюся,
Та про лишенько дізнаюся.

ГАФІЙКА

Гафійка-Гапка схопила сапку
Та й пішла у поле,
Ой, не чіпайте ви, хлопці, Гапку,
Хай нивку дополе.
Хай досапає рядок до краю,
Поки прохолода,
Та щоб діждалася врожаю
із свого городу.

ДОМНИКА

"Домнико, жінко невелика,
За що гризеш ти чоловіка?"
"Хіба гризу? Та лиш повчаю,
Його з халепи виручаю!"


ОПАНАС

Добрий дядьку Опанасе,
Несемо вам глечик квасу,
Свіжу білу паляницю
І ловити миші кицю.
Вийшов дядько Опанас,
Й запросив до хати нас.

ХОМА

Хома - упертий чоловік,
Нікому вірити не звик,
Йому скажи:"Диви, Хома,
Уже іде до нас зима!"
А він почухає чоло
І скаже:" Мало намело!
Зима тоді, як буде снігу
Надворі аж під саму стріху!"

МИХАЙЛО

Михайло наш не позихайло,
Михайло наш - хазяїн-дбайло,
Якби усі так добре дбали,
Повік би горя ми не знали!

ЯВДОКИМ

"Явдокиме-Явдоким,
Ти співав учора з ким?
Йшли  з весілля?" - "Ні, з хрестин!
В мене є хрещений син,
Як і я, він Явдоким!"

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

32

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Ярематойсамий пише:

Почув нове жіноче ім'я - Ханька 

А мене так у дитинстві називали) Батько досі іноді кличе Ханя)) Хоча я Оксана)

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

33

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

kseniya78 От бачите, що воно - деякі подібні імена ми прив'язуємо до канонічних навмання. Так і з Ханькою. Начебто, це Фанька, а Фанька -Афанасія. Або заходимо з іншого боку - бачимо в метриках "Афанасія", щоб її саме так звали в народі, навряд. А як? Та, мабуть, оте, почуте Ханька або Фанька воно й є. А, може, то Фаїна? А, може, Оксана? У мене була сусідка Серафима - Сєнька, яку часто ще й Ксенькою називали, так її в дитинстві мати Хенькою кликала. От і думай.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: kseniya781

Share

34

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Польский (Polski) ж. Anna (Анна), уменьшительные - Andzia (Анджя, Андзя), Aneczka (Анечка), Ania (Аня), Anka (Анка), Annusza (Аннуша), Anula (Ануля), Anulka (Анулька), Anusia (Анушя, Ануся), Anusieńka (Анущенька, Анусенька), Anusza (Ануша) ж. Hanna (Ханна, Ганна), уменьшительные - Hania (Ханя, Ганя), Hanka (Ханка, Ганка), Hannusza (Ханнуша, Ганнуша), Hanula (Хануля, Гануля), Hanulka (Ханулька, Ганулька), Hanusia (Ханушя, Гануся), Hańka (Ханька, Ганька) ж. Aneta (Анета). Имя представляет собой польскую адаптацию фр. имени Annette (см. Anne).
Источник: kurufin.ru/html/Translate/anna.html

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

35

Re: Словник українських імен 18 - поч. 20 ст.

Наші люди добре розрізняли -г- й -х-, так що малоймовірне Ханька від Ганна. Ганька могло бути від Ганна, а Ханька навряд. Галя, Галька, Гальця, Галюся, Ганзя, Гашка, Ганька, Ганулька, Ганнуся, Нуся, Нюся, Анця, Анничка, Анка, Анька, Анютка.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share