1

Тема: Слов'янськi особовi iмена украïнцiв

Для кращого розуміння відіменних прізвищ українців

Павло Чучка. Слов'янськi особовi iмена украïнцiв: Історико-етимологiчний словник. 2011

Анотація
Пропонована праця становить доступний виклад історії особових імен українців та їхнії предків з посиленою увагою до імен дівніших часів, за яких особові імена слов'янського походження кількісно ще перважали над іменами чужомовними, тобто запозиченими з інших мов, передусім із давньоєврейської, давньогрецької, латинської та хахідноєвропейських, а також із числа радянських заідеологізованих утворень.

Передмова охоплює поняттєвий обсяг терміна "слов'янські особові імена", зокрема відомості про часові та просторові рамки їхнього функціонування, про первісну їхню семантику, про морфемну структуру та стилістичні можливості, а також думки про доцільність реабілітації давньоукраїнської іменної спадщини. Розгорнутий список використаних джерел та наукової літератури покликані глибше зрозуміти красу й багатство тисячолітньої іменної скарбниці українців, а уніфікрвана графіка та орфографія їхніх старовинних написань допоможуть однозначніше прочитати записи цих імен у виконанні колишніх писарів та ще й у різних редакціях.

Книга розрахована передусім на читача з гуманітарною освітою.

У кожному жарті є частка жарту.
-------------------------------------
Боднар - Красій - Гринишин - Герасимов - Воловодюк - Поліщук - Бас - Романовський - Денисевич - Троїцький
R-YP591|HV1a2 - Проект "Українська ДНК"

Сайт VHB

Share