1 ( 06-02-2022 19:20:09 змінене ktaras )

Тема: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Вели́ка Білозе́рка — село у Великобілозерському районі Запорізької області.

Єдине село в Україні, яке є районним центром та єдиним селом, в якому розташований суд. Великобілозерській, Новопетрівській, Трудовій і Червоній сільським радам підпорядковані 4 частини села (це чимось нагадує райони у місті). Новопетрівській раді також підпорядковані навколишні села Качкарівка і Новопетрівка.

Карта заселення Великої Білозерки протягом XIX століття:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi … yZkG1YUbJZ

+ Історичні відомості:

Територія, на якій розташоване сучасне село, була заселена з давніх часів, про що свідчать археологічні знахідки. Понад Білозерською балкою тягнуться кургани — частина з яких розкопана. Тут виявлені поховання доби бронзи (III — І тисячо- до н. є.). В курганах, відомих під назвами Цимбалка, Велика цимбалка, Мала цимбалка, Орел (курган), Чмирева могила виявлені багаті скіфські поховання з золотими прикрасами (V–III,)ж VIII–VII ст. ст. до н. е.). У Чмиревій могилі, в окремій камері, знайдено також поховання коней.

Курган скіфського часу — Чмирева могила, датують 345–325 роками до Р. Х..

Тривалий час у придніпровському степу через спустошливі набіги кочівників-татар постійних поселень не було, за винятком зрідка розкиданих зимівників запорізьких козаків.

Після приєднання у 1783 р. Криму та північної Таврії до Росії в цій місцевості почали виникати поселення. Саме на цей час і припадає заснування Великої Білозерки переселеними сюди державними селянами з Полтавської та Чернігівської губерній, які побудували тут 30 землянок уздовж річки Білозерки. Поселення дістало назву за найменуванням річки.

На відміну від сусіднього однойменного села, розташованого вище за течією річки, полтавці та чернігівці почали називати своє село Нижньою або Великою Білозеркою. Згодом за ним остаточно закріпилася ця назва. У 1804 році сюди прибула нова група поселенців із Загрудної та інших слобід Зіньківського повіту Полтавської губернії. Село зростало й далі за рахунок нових груп переселенців. У 1845 році тут утворилася сільська община. На початку 70-х років XIX ст. у Великій Білозерці налічувалося 900 дворів, проживало 7513 чоловік.

Станом на 1886 рік в селі, центрі Велико-Білозерської волості Мелітопольського повіту Таврійської губернії, мешкало 10116 осіб, налічувалось 1439 дворів, існували 3 православні церкви, 2 школи, 14 лавок, 3 бондарні, 2 колесні, відбувалось 2 ярмарки на рік: 17 березня та 20 вересня, базар.

У 80-х роках XIX ст. Велика Білозерка була одним із трьох сіл у Мелітопольському повіті, які славилися садами та городами, що займали тут понад 1000 десятин землі.

Оскільки Велика Білозерка простягалася майже на 25 кілометрів, приписані до сільської общини землі було розподілено за парафіями. З того часу в селі існували самостійно Петропавлівська, Покровська та Преображенська общини. Хлібороби обробляли землю за правилами і звичаями, наслідуваними від дідів. Через низьку культуру землеробства врожаї були низькими. В селі розвивалися гончарний, теслярський, ковальський, бондарний, стельмаський та інші промисли. Добротні будинки в селі мали тільки багатії, трудове ж селянство тулилося в землянках та критих соломою або очеретом саманних хатах. Вкрай незадовільним було в селі медичне обслуговування — тільки на початку ХХ ст. у Великій Білозерці відкрили амбулаторію : один лікар, два фельдшери та акушерка обслуговували дільницю, до якої належало 8 населених пунктів з 22,6 тис. чоловік населення.

В 1917 році село входить до складу Української Народної Республіки.

Внаслідок поразки Перших визвольних змагань село надовго окуповане більшовицькими загарбниками.

1923 року Велика Білозерка, де проживало 18,3 тис. чоловік, стала районним центром. Це сприяло подальшому розвиткові села. 1925 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Великій Білозерці перевищив довоєнний рівень. Колективні господарства з кожним роком міцніли, демонструючи переваги колективних форм господарювання над одноосібними. Весною 1923 року 23 колгоспи об'єднали все трудове селянство і у передвоєнні роки Другої Світової війни вони стали економічно міцними, прибутковими.

В 1932–1933 селяни Великої Білозерки, як і всієї Великої України, пережили сталінський геноцид.

19 вересня 1941 року село окупували німці. В ніч на 26 червня 1942 року у протитанковому рові на околиці села гітлерівці розстріляли 200 колгоспників, серед яких було багато жінок, дітей і літніх людей. За іншими даними, в цей день загинуло 280 людей.

В селі виникла підпільна прорадянська група під керівництвом молодої колгоспниці Г. Ф. Сторчило. Члени підпільної групи вели агітацію серед молоді, закликаючи юнаків і дівчат уникати відправки до Німеччини. Проте німцям вдалося вивезти з Великої Білозерки 190 чоловік, а планувалося 500.

29 жовтня 1943 року війська 4-го Українського фронту, зокрема, вояки 279-ї стрілецької дивізії Червоної Армії, вигнавши німців, звільнили село. Почалося відновлення радянського режиму. В боях за Велику Білозерку загинуло 3233 червоноармійців.

В складі Червоної Армії було понад дві тисячі мешканців Великої Білозерки. Загалом за роки Другої Світової війни загинув 591 житель села.

Після повторного встановлення радянської влади розпочалась робота з відновлення села. Було налагоджено роботу крамниць, шевських і кравецьких майстерень, пошти, зв'язку. Почалася відбудова райпромкомбінату. Невдовзі вже працювали ковальсько-слюсарний, шкіряний, теслярський, гончарний та інші цехи. Робітники МТС побудували тимчасові приміщення майстерень, відремонтували 3 трактори, 5 комбайнів, деякий інвентар.

З 1950 року у Великій Білозерці почалося поступове укрупнення колгоспів, внаслідок чого замість 23 дрібних господарств було утворено 6 великих багатогалузевих механізованих артілей: «Росія», ім. Фрунзе, «Білозерський», «40 років Жовтня», «Правда» та ім. Суворова. У 1954 році відбулося злиття 4 Рад — Трудової, Робітничо-селянської, Червоної та Шевченківської в одну сільраду — Великобілозерську.

37

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Вышла книга:

Новиков, А. В.
Новиковы: Семейная история (в документах) / А. В. Новиков. – Запорожье : СТАТУС, 2017. – 592 с. : табл., илл. – (История родного края).
ISBN 978-617-7353-52-I

На основе малоизвестных архивных документов в книге подана история семьи Новиковых из Гусарки Куйбышевского (Бильмакского с 2016 г.) района, Великой Белозерки одноименного района и Каменки-Днепровской одноименного района Запорожской области. Среди их предков были смоленские колонисты, реестровые казаки, старообрядцы – впоследствии ставшие крестьянами. Подготовлены родословные: Новиковы, Порвины, Юхник, Щербины, Ломенко, Яковлевы, Кияшкины, Зинуховы и показаны родственные связи между перечисленными семьями.

Издание посвящено предкам семьи Новиковых, переселившимся в Гусарку Александровского уезда из Смоленской губернии, в Большую Белозерку Мелитопольского уезда из Полтавской и Черниговской губерний и Малую Знаменку Мелитопольского уезда из старообрядческих слобод России. Охватывается более чем двухвековой период, начиная с момента их переселения и заканчивая началом XXI века.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся своей семейной историей.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

38 ( 08-09-2017 09:25:47 змінене kbg_dnepr )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Содержание книги:

Предисловие         3
Семейная история         3
   
Часть 1. ФОТО. ДОКУМЕНТЫ. РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО.         7
Семейные фото         8
Новиковы пяти поколений         16
Копии свидетельств о рождении, браке, смерти         18
Родословное древо         39
Дополнения к родословному древу по Гусарке         48
Дополнения к родословному древу по Большой Белозерке         53
Дополнения к родословному древу по Малой Знаменке         56
Фамилии предков прямой линии по поколениям         68
Фамилии предков прямой линии в алфавитном порядке         70
   
Часть 2. ГУСАРКА         71
   
Часть 3. ВЕЛИКАЯ БЕЛОЗЕРКА         183
Копии из метрических книг по селу Большая Белозерка     184
Родословная Юхник         200
Юхник (Юхненко) и Павелко из местечка Богачка         206
Родословная Щербина         210
Выписки из метрических книг Преображенской, Покровской и Петро-Павловской церквей села Большая Белозерка     219
Данные из метрических книг села Большая Белозерка Преображенской, Покровской и Петро-Павловской церквей         351
По документам и воспоминаниям о предках из Великой Белозерки         357
   
Часть 4. КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ         361
   
Список источников         569
Список иллюстраций         572
Именной указатель         579

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

39

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Здравствуйте! А фамилия Опанасенко по Великой Белозерке вам не встречалась? Спасибо за помощь.

Thanks: kbg_dnepr1

Share

40 ( 08-09-2017 12:08:15 змінене kbg_dnepr )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

В Именном указателе встречаются Панасенко (до переселения в ВБ - Загруновка):

Панасенко Иван 54 до 1768 - после 1786
Панасенко Яков Иванов 54 1786-12.02.1841
Панасенко Гликерия Лаврентиева 54 1801-17.01.1858 (жена Якова Ив.)
Омельченко (Панасенко) Нат. Яковл. 1833-19.07.1869

Автор: в указателе приведены только прямые предки.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

41

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

спасибо, у меня есть даные , что в 1871 году там жил Опанасенко  Гаврило васильевич, теперь не знаю как быть.

А как понять  Загруновка?

Share

42 ( 08-09-2017 16:35:02 змінене kbg_dnepr )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

tashik12 пише:

у меня есть даные , что в 1871 году там жил Опанасенко  Гаврило васильевич, теперь не знаю как быть

А я на 100% впевнена, що оті Панасенки - то і є Ваші Опанасенки. Треба спитати пана Новікова.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

43

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Именной указатель ( автора перечислены конкретные люди, я оставила только фамилии):

+ Читати більше

Авраменко
Арженов
Бадун
Базовкин
Бондарев
Волчков
Воронцов
Гетьман
Горбунов
Горелов
Грязев
Жуков
Зинухов
Знаменский
Зыков
Кисилев
Кияшкин
Клепилин
Комысин
Кузьменко
Лахматов
Лиманкин
Липилин
Ломенко
Малов
Маслов
Миргородский
Насекин
Недиля
Низяев
Новиков
Овчатый
Омельченко
Павелко
Панасенко
Пастернак
Паухарь
Поляков
Порвин
Ревунов
Резанцев
Ржаной
Рукобратский
Свешников
Собур
Сюселька
Тарасенок
Тарасов
Титов
Усачев
Фомин
Фурсов
Чернецов
Черников
Шариков
Ширкин
Шматов
Щербина
Юхненко
Юхник
Яковлев

В указателе приведены только прямые предки.
Кроме того, по представителям фамилий Зинухов, Кияшкин, Новиков, Ломенко, Порвин, Щербина, Юхник, Яковлев и других (связанных родством с перечисленными) можно найти больше информации в соответствующих родословных, выписках из ревизских сказок и метрических книг.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: litar Л1

Share

44 ( 20-11-2017 21:24:34 змінене kseniya78 )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Кое-что из МК 1878г

Антоний Феодотов Кудря крестный Ксении Калашник (19 января), он же крестный Дарьи Сторчило (15 марта)

№17
21 февраля
Евфросиния
Родители: Корнилий Иустинов Глотка и жена его Пелагея Евтихиева
Крестные: Иван Косьмин Глотка и Евфима Иосифова Глотки дочь девица Мария

№14
17 марта (есть пометка «помер 27.12.24г)
Кирилл
Карп Евфимов Глотка и жена его Анастасия Федорова
Крестные Владимир Федоров Кириленко и рядового Исаакия Петрова Кисиля жена Фекла Евфимова

№23
24 марта
Матрона
Афанасий Стефанов Бойко и жена его Ирина Андреева
Крестные Стефан Федоров Бехтир(ь) и Давида Павлова Кузьменко дочь девица Елисавета

№16
3 апреля
Крестные Иосифа Безуглого – Евфимий Иустинов Глотка и жена его Ксения Павлова

№29
26 апреля
Крестный Александры Кальницкой - Харитон Михайлов Бойко

№31
1 мая
Пелагея
Иван Косьмин Глотка и жена его Зиновия Диомидова
Крестные Макарий Яковлев Журба и Петра Киприанова Панасенко жена Варвара Васильева

№19
15 мая
Крестный Феодора Приймака – Исидор Варфоломеев Бойко

№36
18 мая
Крестный Елены Гороховец -Фома Прокопиев Бойко

№29
27 июня
Иоанн
Отставной рядовой солдат Алексий Климов Глотка и жена его Агрипина Саввина
Крестные Карп Евфимов Глотка и Евфима Иосифова Глотки дочь Мария (позже она же крестная Диомида Батюты)

Потапий Максимов Данильчук – крестный Косьмы Бехтира

№37
22июля
Трофим
Григорий Стефанов Бойко и жена его Наталия (?)Григорьева
Крестные Стефан Климов Недилько и Феодосия Прокопиева Козацкого жена Мария Павлова

Евфимий Марков Глотка – крестный Евдокии Ляшенко


№55
3 сентября
Моисей
Афанасий Никонов Бойко и жена его Мария Иванова
Крёстные Климент Иванов Лиходид и Савватия Петрова Василенка жена Агафия Никонова

Крестная Корнилия Плихуна – Стефана Никитова Бойко дочь Анастасия

Крестная Василенко Трофима – Афанасия Стефанова Бойко жена Ирина Андреева

№77
5 октября
Харитина
Потапий Максимов Яновский и жена его Мария Леонтиева
Крестные Стефан Федоров Бехтир и Афанасия Стефанова Бойко жена Ирина Андреева (она же крестная Павла Бо(х?)овца

Алексий Спиридонов Глотка крестный Стефаниды Пятак (он же крестный Игнатия Па(о?)велко)

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

45 ( 20-11-2017 21:40:38 змінене kseniya78 )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Кое-что из записей о рождении 1879 года

Григорий Стефанов Бойко крестный Гордия Лосевского


 №5
12 января 1879 года
крещён 13 января
Пётр
Родители: Рядовой Кирилл Евсевиев Паук и жена его Параскева Лукьянова
Воспреемники: государственный крестьянин Стефан Романов Лобач и Наума Лукьянова
Глотки дочь Ксения


№6
13 января
Татиана
Исидор Варфоломеев Бойко и жена его Анастасия Григорьева
Крестные Исидор Евтихиев Закаблука и Евфимия Григорьева Цукилы (Цукины???) жена
Евфросиния Григорьева


№11
24 января
Григорий
Парамон Леонтиев Бойко и жена его Татиана Артемиева
Крестные Семенов Боховец и Семена Павлова Боховца дочь
Ксения


Исидор Варфоломеев Бойко крестный Мариамны Бехтир
Алексия Спиридонова Глотки жена Мария Кодратова крестная
Дарии Степашко, она же крестная Елисаветы Терещенко
Григорий Андреев Бойко крестный Дарии Максименко
Феодора Климова Глотки жена Наталия Исидорова крестная
Ирадиона Деревян(ш)ка
Отставной солдат Савва Варфоломеев Бойко крестный Феодосии
Еременко, он же крестный Иоанна Цукил(н)ы? (но указан как рядовой)
Афанасия Стефанова Бойко жена Ирина Андреева крестная
Никифора Яловца
Иван Иустинов Глотка крестный Евфимия Приймака
Афанасий Никонов Бойко крестный Марины Ситник
Наума Лукьянова Глотки жена Анна Маркова крестная Евдокии Плинокос 
 

№51
23 августа
Пётр
Иаким Яковлев Бойко и жена его Домникия Феодосиева
Крестные Александр Меркуриев Павелко и рядового Самуила
Неофитова Оливки жена Анна Евтихиева


Семен Леонтиев Бойко крестный Елисаветы Юхник
Петра Емельянова(?) Сажка жена Акилина Максимова крестная
Сергия Данильчука


№60
14 сентября
Никита
Рядовой Савва Варфоломеев Бойко и жена его Мария Николаева
Крестные Рядовой Леонтий Евтихиев Закаблук и Евтихия
Андреева Василенкова жена Евдокия Алексиева

Василия Евфимова Бойко жена Феодора Феодорова крестная Феклы
Середы

№32
15 октября
Параскева
Феодор Мокиев Бойко и жена его Иустиния Владимирова
Крестные Иван Евтихиев Закаблук и Алексия Неофитова Оливки
жена Анастасия Онисимова

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

46 ( 22-11-2017 15:34:12 змінене litar Л )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Vlad S.,
Все що є в історико-географічному словнику.

i.piccy.info/i9/99448752a462f650 … mogyla.jpg

Post's attachments

Чмырева могила.jpg
Чмырева могила.jpg 218.95 kb, 1 downloads since 2017-11-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

47 ( 22-11-2017 23:39:20 змінене kseniya78 )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Из записей о браке 1878г

Фома Прокопиев Бойко свидетель по невесте Фекле Иакимовне
Каляжной

Наум Иванов Бойко свидетель по жениху Дионисию Исидорову Боховцу

№8
22января
Евстафий Леонтиев Павелко 18л и Наталия Спиридонова Глотка
18л
Свидетели по ж. Матвий Васильев Тищенко и Корнилий Тарасов
Пилипенко, по н. Трофим Андреев Пятак и Евфимий Сергеев Войтенко

Алексий Спиридонов Глотка свидетель по н. Наталье
Терентьевне Кривошее

Яков Прокопиев Бойко свидетель по невесте Евдокии Карповой
Ка….(? неразборчиво)
 
20
30января
Парамон Леонтиев Бойко 18л и Татиана Артемиева Маслюжна
(? неразборчиво) 19л
Свидетели по ж.Гавриил Феодоров Бехтир и Кондрат Касианов Старик, по н.Дорофей
Алексиев Шаповал и Исидор Варфоломиев Бойко

Иван Иустинов Глотка и Иван Косьмин Глотка свидетели по н.Соломонии
Александровне Приймаковой

Алексий Спиридонов Глотка свидетель по н.Ксении Кондратовой
Жуковой
Иван Косьмин Глотка свидетель по ж. Кондрату Зиновиеву
Пархоменко

34
5июня
Симеон Дорофеев Бехтир 19л и 
Мария Фомина Бойкина 19л
Свидетели по ж.Иоаким Феодоров Калюжный (или Камышный - неразборчиво) и Онуфрий
Матвиев Войтенко, по н.Мина Андреев Василенко и Афанасий Петров Попович


35
24 сентября
Тимофей Петров Третьяк 19л и Анастасия Стефанова Бойко 18л
Свидетели по ж.Афанасий Килиников Марченко и Яков Несторов
Ивченко, по н. Андрей Карпов Карпенко и Ефим Димитриев Погорелый

Григорий Стефанов Бойко свидетель по н. Матроне Леонтиевой
Скибиной
 
42
29октября 
Иоанн Данилов Бедюх 21 г и Мария Федотова Омельченко 20л
Свидетели от ж. Иван Никифоров Кисиль и Прокопий Исидоров Паук, по н. Стефан
Федоров Харенко и Иван Петров Попович

Фома Андреев Бойко свидетель по н.Матроне Петровой Орловой

53
5ноября
Ефрем Еверемеев Костенко 20л и Мария Мокыева Бойкова 19
(или29 – стерто)

Свидетели по ж Терентий Иванов Лисевский и Василий Евфимов
Борисенко, по н. Исидор Евтихиев Закаблук и Иван Варфоломиев Типлуха (?)

54
5 ноября Нестор Исидоров Шкрум 19л и Мария Евфимова Глоткина
18?


Из записей о браке 1879г


Афанасий Никонов
Бойко Свидетель по н.Гликерии Алексиевой Ситниковой


Афанасий Стефанов
Бойко Свидетель по н. Марии Иларионовой Харенковой


Наум Иванов Бойко
свидетель по ж. Василию Семенову Недилько

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

48

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Из МК 1895 г. (если в скобках вопросы, значит я не уверена, что прочла верно)

О рождении:

100
15 октября
Параскева Бойко
Авксентий Фомин Бойко и Ирина Самуилова
крёстные  Протасий (?) Симеонов (?) Бойко и рядового Иоанна Стефанова Бехтера жена Феодора Иаковлева

44
27 апреля
Крестный Александры Сторчило Григорий Афанасьев Бойко

49
3.мая
Крестная Тимофея Шершня – жена Матвея Симеонова Бойко Феврония Макарова

47
5 мая(крестили 6-го)
Ирина Бойко
Крестьянин Афанасий Никонов Бойко и законная жена его Мария Иоаннова
крестные Иоанн Иосифов Калашник и жена Косьмы Алексиева Литвиненка Наталия Диомидова

53
20 мая
Константин Глотка
Иоанн Сергеев Глотка и жена его Екатерина Никитова
крестные Василий Александров Приймак и Николая Иоаннова Глотки жена Феврония Пантелеймонова

55
28 мая
крёстный Иоанна Панасенко – Корнилий Адрианов Бойко

56
6 июня
Акилина
Исаакий Назаров Шкурка(о) и Ирина Евфимова
крестный Власий Иоаннов Шкурка

69
3 июля
Крестная Андрея Третьяка –Феодосия Наумова Бойко жена Параскева Хрисантова(?)

76
19 июля
Крестный Илии Ткаченко – Николай Иоаннов Глотка
70
24 июля
Крестная Параскевы Сороки(?) – Парамона Леонтиева Бойко жена Татиана Артемьева

71
29 июля
Крёстный Параскевы Костюк - Исаакий Михайлов Борисенко

76
9 августа
Крёстная Евдокии Радомской (из Курской губернии) – рядового Евфрема Яковлева Бойко жена Гликерия Григорьева

77
11августа
Крёстный Евдокии Борисенко - Исаакий Михайлов Борисенко

81
23 августа
Наталия Глотка
Иулиан Наумов Глотка и жена его Феврония Иаковлева
уволенный в запас Иларион Андреев Бойко и рядового Симеона Данилова Кравченко жена Мария Наумова

91
24 сентября
Крёстный Евфросинии Цёпы – уволенный в запас Константин Сергиев Глотка

100
8 октября
Иаков
Крестьянин Антоний Иаковлев Бойко и жена его Наталия Павлова
Крестные Архип Яковлев Никитенко и Луки Третьяка жена Татиана Артемьева

103
14 октября
Крёстная Евфимия Омельченка – Кирила Евсевиева(?) Паука жена Параскева Лукьянова111
27 октября
Крёстный Терентия Патенко - Исаакий Назаров Шкурка(о)

109
16 ноября
Крёстный Стефаниды Калашник Пётр Кириллов Паук


110
22ноября
Крёстный Екатерины Повелко – ув.в запас Евфимий Спиридонов Глотка

115
24 ноября
Крестный Климента Поповича – уволенный в запас Матвей Симеонов Бойко
115
22 декабря
Крестная Анастасии Кириленко Исаакия Назариева Шкурки жена Ирина Евфимиева

120
28 декабря
Крёстная Анисии Бутенко - Федора Мокиева(?) Бойко жена Иустиния Владимирова


БРАКИ 1895 год

7
22 января
Андрей Иоаннов Гирлач(?) 19лет и Иулитта Кириллова Паукова 18 лет
от ж. Георгий Павлов Порхоменко и Андрей Феодоров Водяницкий
от н. Григорий Лукьянов Глотка и Трофим Карпов Костенко

12
22 января
Кирилл Петров Сажко 17л10м и Мавра (Марфа) Корнилиева Пилипенкова 21год
по ж. Косьма Мануилов Булах и Афанасий Филиппов Ивщенко
по н. Фаддей Назариев Никитенко и Симеон Стефанов(?) Хоренко

14
30 апреля
Свидетель от невесты Акилины Сторчило - Исаакий Мефодиев Лебедь

16
26 июля
Псаломщик Иннокентиевской церкви села Тимошевки Мелитопольского уезда Фёдор Иосифов Бойков 26 лет и дочь диакона Больше-Белозерской Покровской церкви Анна Иосипова??? Александрова 19 лет
По ж. Священник Больше-Белозерской ПетроПавловской церкви Никифор Мироненко и священник Больше-Белозерской Преображенской церкви Леонтий Федоровский
По н. Больше-Белозерской Преображенской церкви диакон Петр Андреев Похвалитов и псаломщик селения Долгаевки (?) Екатеринославской губернии Святотроицкой церкви Лев Иоаннов Щураковский

17
10 сентября
Свидетель от невесты Анны Павловой Сторчилиной 22лет - Клим Федоров Бойко

22
22 октября
Терентий Семенов Бойко 18л и Мария Фомина Чернякова 16л
Свидетели от жениха Димитрий Афанасьев Попович и Фома Прокопиев
Бойко
от н. Никифор Терентьев Недилька и Григорий Сергиев Войтенко

21
22  октября
Свидетель от жениха Матвея Тихонова Бровко - Пётр Григорьев Спас

28
29 октября
Свидетель от невесты Феклы Емельяновой Панасенковой - Исаакий Афанасьев Ситник

Петропавловская церковь часть2
4запись
13 января 1895г
Больше-Белозерские крестьяне Дионисий Симеонов Кудря, 18л  и  Евфросиния Кириллова Холодова (на возрасте надорвано, но вроде 19л).
Оба первым браком.
По ж. Трофим Иларионов Дремлюга и дворянин Иаков Иосифов Дьяченко
По н. Антоний Кириллов Холод и Стефан Симеонов Дехтярь

23запись
18октября 1895 года
Больше-Белозерские крестьяне Кирилл Михайлов Сахно 18л. и Мелания Иоаникиева (?неразборчиво)Кудря, (на возрасте надорвано, но вроде 17л). оба первым браком
По ж. ув. в запас Филипп Павлов Гетьман и крестьянин Иаков Трофимов Хропич(Хромич, Храпич)
По н. Крестьянин Макарий Романов Корниец и запасной бомбардир Кодрат Сергиев Лущай


20
27августа
Свидетель от невесты крестьянки Полтавской губернии Лохвицкого уезда Песковской волости Феклы Павловой Сысиной (?), 24 лет - Авксентий Трофимов Бедюх


27
25 октября
Свидетель от невесты Вассы Терентьевой (фамилия стерта, возможно Голда) – Василий Стефанов Бедюх


Погребение 1895

10
21 марта
Кирилла Бойко дочь Платонида 2г. От дефтерита

15 
21 мая 1895г 
Тимофей Михайлов Кудря 42г.
от водяной
21
7июля
Григорий Федоров Бойко, 75 лет естественной

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

49 ( 23-11-2017 10:05:40 змінене litar Л )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

kseniya78,

Алексий Спиридонов Глотка свидетель по н. Ксении Кондратовой Жуковой

по невесте?
№ дела не подскажите?

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

50

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Да, по невесте. 
Это Петропавловская церковь
Ф.5593 О.2 Д.591

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка
Thanks: litar Л1

Share

51

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

kseniya78,
А по описи - это Покровская ц. Там моих больше всего.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

52

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Хм...пересмотрю завтра

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

53

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

1894 год Петропавловская церковь

Документ сильно поврежден. Записи о рождении с февраля по
август включительно – отсутствуют, нижние записи остальных страниц выцвели
почти полностью

3
4 января
Мелания
Родители Иоанн Прокопиев Паук и законная жена его Ирина Иоаннова
крестные – повреждено

64
11 сентября
Сергий
Родители:Максим Иоаннов Бойко и жена его Александра Павлова
Крестные:Поликарп Тимофеев Назаренко и дворянина Андрея Дьяченко жена Дария Тимофеева

70
25 сентября
Сергий
Родители: Иоанн Васильев Кудря и жена его Татиана(?) Антониева
Крестные: Кирилл Феодотов Бойко и Романа Тимощенко жена Мария Антониева

6 октября крестная Сергия Краснощокого – Новопетровского крестьянина Антония
Зубка жена Васса Феодотова

25 октября
крёстный Димитрия Водяницкого - …..Василиев Кудря

73
8 декабря
Анна
Родители Харьковской губернии Валковской волости крестьянин Иоанн …-копиев (возможно
Прокопиев) Белостоцкий и законная жена его Александра Иоа…(Иоаннова? или
Иоаковлева?)
Крестные: ….. Иоаннов Гавриленко и жена Романа Тимощенко Мария Антониева

74
4 октября
Петр
Родители: Евфимий Стефанов Бедюх и жена его Параскева Иоаннова
Крестные: Конон Емилианов Косярум и девица Мария Емилианова Косярумчасть2 (?)
6января крестная Сиклитикии Маловичко – Авксентия Бедюха жена Феодосия
Василиева

14 марта крестный Александра Лисогора – Максим(?) Иоаннов Бойко

25 марта крёстный Гавриила Ихно - Максим(?) Иоаннов Бойко

25
13 апреля
Платонида
Родители: Евфим Стефанов Бедюх и жена его Параскева Иоаннова
Крестные: ….Емилианов Косярум и ….Иосифова Попович23
28 апреля
Иоанн
Родители: Евфим Сергиев Глотка и жена его Ксения Никифорова
Крестные: Митрофан Захариев Миро….(-ненко?) и Карпа Голды жена ……..Максимова

41
7 августа
Матфей
Родители: Василий Стефанов Бедюх и жена его Феодора Дионисиева
Крестные:..…Дионисиев Багний и девица Варвара Стефанова Бедюхова

54
14 октября
Параскева
Родители: Онисим Тимофеев Паук и жена его Дария Иоакимова
Крестные: …ентий Иудов Голда и Стефана Бедюха жена Параскева Дамианова

14 октября
Крестная Параскевы Андрось – жена матроса Са…ла Бойко Татиана …..

60
20октября
Матрона
Родители:Д….рий (-рей) Григориев Бойко и жена его Феодора Максимова
Крестные: Исидор Иоаннов…… и Евтихия Дремлюги жена Агрипина Михайлова

26 октября
крестная Димитрия Редуна – Дио… Бойко жена Иулиания Фео…ва

66
1 ноября
Крестная Иулиании Борисенко – Кирилла Паука жена Пелагия
Ксенофонтова

85
22 ноября
Михаил
Родители: Кирилл Феодотов Бойко и жена его Мелания Иоаннова
Крестные: ……..Иоаннов Супрун и жена Косьмы… Евфимия Сафронова

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

54

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

1896 год Петро-Павловская церковь

8
27января
Анна
Иоанн Григорьев Бойко и Татиана Иаковлева(?)
Крестные: Пётр Павлов Шкрум и Андрея Горошко жена Евдокия Логгинова

12
16 февраля
Крёстная Федора Нагорного – Василия Бедюха жена Федора Дионисьева
|
25
20 марта
Анна
Авксентий Трофимов Бедюх и жена его Феодосия Васильева
Крестные: Косьма Потапиев Маловичко и Терентия Маловичко жена Фекла Прокопиева

27 мая крестная Никиты Фесенко – Иакова Кудри жена Татиана Лукианова
21 декабря крестная Анастасии Коваленко – Даниила?/первая буква оборвана/ Кудри жена Евфросиния Кириллова

37
1 июня
Крёстный Иоанна Печеника Авксентий Трофимов Бедюх

40
7 июня
Мария
Никифор Евдокимов Бедюх и жена его Христина Емилианова
Крёстные Николай Сергиев Редун и Радиона Чички жена Евдокия Маркова

43
15 июня
Агрипина
Иоанн Прокопиев Паук и жена его Ирина Иоаннова
крёстные состоящий в запасе армии рядовой Лука Сергиев Редун и Прокопия Назаренко жена Мария Павлова

50
10 июля
Крёстная Евфимии Сукач Василия Бедюха жена Федора Дионисьева

49
23июля
Крёстная Романа Сидоренко – Кирилла Сашко жена Мавра Корнилиева60
2сентября
Иоанн
Кирилл Стефанов Паук и жена его Пелагия Ксенофонтова
Крёстные Иоанн Прокопиев Паук и Павла Мариненко жена Екатерина Иоаннова

13 сентября
Крёстный Иоанна Завгороднего – Евфимий Сергиев Глотка
73
7октября
Крёстная Сергия Лущая - Максима Бойко жена Александра Павлова

Браки 1896

6
12января
Иаков Федоров Бедюх 18лет и Пелагея Евстратиева Яганова 18 лет
Свидетели от ж. Григорий Косьмин Сергиенко и запасной рядовой Иоанн Димитриев Мироненко,
от н. Иоанн Симеонов Олефиренко и Федот Федоров Деревянко

10
15января
Свидетель от ж. в запасе рядового Елисея Супруна - Иоанн Прокопиев Паук

12
17января
Свидетель от н. Евфросинии Трофимовой Дубогриевой - Василий Стефанов Бедюх

20
16 Октября
Кирилл Карпов Глотка 18л и Марфа Иоаннова Редька (Редько?) 19л
Свидетели: по ж. Нестор Исидоров Шкрум и Василий Александров Примак
по н. Иустин Василиев Борисенко и Иоанн Павлов Осташко

22
18октября
свидетель по ж. Онисифору Макариеву Мышастому – Максим Иоаннов Бойко, по н. Наталии Сильвестровой Берёзе – Кирилл Федотов Бойко

27
23 октября свидетель по н. Анне Василиевой Ганзиной - запасной унтер-офицер Власий Симонов Бойко
23 октября свидетель по ж. Василию Митрофанову Белану - Евфим Сергиев Глотка

23 октября свидетель по ж. Тимофею Федорову Горлачу - Феодосий (?) Иаковлев Бойко


О СМЕРТИ 1896
16
16апреля
Дионисия Бойко сын Владимир 9 мес. От кашля

30
24августа
Димитрий Григориев Бойко 40л. От чахотки

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

55 ( 25-11-2017 03:24:43 змінене kseniya78 )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

1902 год (записи с февраля по июль включительно отсутствуют)
2
6января
В крестных Татианы Коваленко есть Леонтий Бойко 


3
11января
В крестных Иоанна Павленко есть Каленник Бойко
 
21 января
В крестных у Анастасии Штепы - Михаила Бойко жена Ксения Артамонова
 
102
2августа
Анна
Илларион Харитонов Бойко и жена его Ирина Евфимова
Крестные Иоанн Евстафиев Павелко и Феодора Плихуна жена Марина Нестерова
 
102
8 августа
Матфей
Исаак Евдокимов Фурса и жена его Надежда Зиновьева
Крестные Михаил Василиев Немна и Феодора Кабы жена Александра Евдокимова
В этой же книге встречаются девица Мария Евдокимова Фурса и Иосип Евдокимов Фурса и жена его Соломония Карпова - рождение дочери  их Софии 18 сентября
 
104
9августа
Евдокия
Василий Харитонов Бойко и жена его Евдокия Иоаннова
Крестные Киприан Тимофеев Ващенко и Елисея Бойко жена Параскева Ермолаева
134
25 сентября
Крёстная Анастасии Хабло – Гордия Бойко дочь Анастасия
 
136
29сентября
Крестный Марии Хорольской Исаак Емилианов Глотка
 
139
5 октября
Крёстный Фомы Кисиля - Иоаким Василиев Бедюх
 
143
8 октября
Крестная Пелагии Лагоды – Петра Сашко дочь Наталия
 
150
29октября
Крестный Зиновия Шкрума - Иоаким Василиев Бедюх
 
175
19 ноября
Анна
Петр Емелианов Сажко и жена его Ксения Иоаннова
Гавриил Емелианов Сажко и Мануила Лисничего жена Сиклитикия Мартынова
 
164
29ноября
Крестная Андрея Онушко - Михаила Бойко жена Иустиния Артамонова
 
165
29 ноября
Крёстный Андрея Подгорного - Исаак Миронов Ткаченко
 
 
166
30 ноября
Крестная Андрея Гапотия Исаакия Кузьменка жена Анастасия Сазонтова
 
171
18декабря
Крёстная Григория Лиходида – Василия Бойко жена Евдокия Иоаннова
 
185
18 декабря
Крёстный Иульянии Король – Андрей …рофеев Бойко
 
БРАКИ
7
16января
Исаак Илларионов Шаповал 18л и Улита Федорова Коломиец 19л
Свидетели от ж. Потап Трофимов Шаповал и Василий Леонтиев Бровко, от н.Константин Иоанов Теряник и Григорий Емелианов Коломиец
 
6
16января
Свидетели от н. Агрипины Владимировой Науменко 20 лет - Артемон Семенов Бойко и Филипп Моисеев Маловичко
 
8
21 января
Свидетели от невесты Курской губ, Новооскольского уезда слобод Покровской, Михайловки крестьянки Акилины Николаевны Радомской 19л (жених Больше-Белозерский крестьянин Конон Игнатиев Тараненко 20л) – Бойко Нестор Иаковлев и Бойко Ефрем Иаковлев
 
 
9
21 января
Петр Стефанов Бедюх 19 л. и Татиана Радионова Тихенько 20л
Свидетели по ж. Макарий Евдокимов Остроконь и Епифан Михайлов Нагорный, по н. Иоанн Евтихиев Кумпанец и Василий Архипов Тихенько
 
13
21 января
Павел Кирил(к)ов Паук 18л и Параскева Карпова Черняк 18л
Свидетели по ж. Савва Михайлов Белан (Билан) и Иоанн Прокофиев Паук, по н. Симеон Лаврения Батюта и Тихон Евграфов Кириленко
 
25
4 февраля
Филипп Саввин Сажко 19 лет и Гюневская крестьянка Анастасия Иоаннова Пилипенко 19л
Свидетели по ж. Матфей Макаров Ткаченко и Иоанн Михайлов Сименько (?)
по н. Кир Иоаковлев Крамарец и Андрей Иоаннов Горлач
28
15 февраля
Андрей Тихонов Бойко 22л. и Полтавской губернии Золотоношского уезда дер. Белек, козачка Евдокия Павлова Захарченкова 18л.
Свидетели по ж. Трофим Прокофиев Лиходид и Иоанн Саввин Пасий(Палій?), по н. Трофим Владимиров Гетьман и Трофим Радионов Постернак
 
29
19 мая
Свидетель по н.Раисе Яковлевой Галенко (2 брак), 25 лет – Андрей Игнатов Бедюх
 
36
23 октября
Свидетель по ж. Филиппу Владимирову Гетьману 19л - Исаакий Назариев Шкурка
 
42
23 октября
Свидетель по ж. Михаилу Владимирову Науменко - Артамон Семенов Бойко
 
54
25 октября
Косьма Григориев Глотка 20л и Александра Архипова Су….ко
Свидетели по ж. Павел Иосифов Попович и Павел Афанасьев Лихо
по н. Трофим Ксенофонтов Лихо и Филипп Моисеев Маловичко
57
27октября
Свидетель от ж. Димитрия Иоаннова Цюк(п)ало(?)18л -  Марк Яковлев Бойко
 
71
8 ноября
Артемий Васильев Бедюх 19л и Мавра Емельянова Паук 19л
Свидетели по ж. Даниил Иоаннов Кирил…. и Игнатий Парфентьев Киричек (?)…, по н. Пантелеймон Иоаннов Малюга и Иоанн Иосифов Немна
 
ОБ УМЕРШИХ
10
11февраля
Дочь Иоанна Бойко Наталия от кори
40
22мая
Дочь Иоанна Бойко Мария 1,5(года или месяца?) младенське
 
47
3 августа
Сын Михаила Бедюха Карп 9нед. Младенське
 
54
21 сентября
Сын Исаака Глотки Иоанн 3 мес от поноса
 
62
25октября Иоанна Бойко сын Иаков 1г от простуды

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Share

56

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Комісії у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан.

Р - 1769 - Великобілозерська.
           Прізвища по яких є справи.
Андреев. Андриенко.
Базна. Бабич. Баклицкий. Бакумовский. Бердик. Билка (Билык). Бондаренко. Бондарь. Бородай. Брусь?
Ворон.
Гата. Глотка. Гоголенко. Голуб. Горлач. Гришко.
Даценко. Денисенко. Донец. Дрозд. Дычко. Дяченко.
Емец. Еременко.
Жук.
Загрудный (Загрунный?). Заплюсвичка (Заплюйсвичка).
Иванищ. Ищенко.
Каба. Казанников.  Карпенко. Кимлач. Кириленко. Кловопов. Коваль. Корниенко. Король. Кудлай. Куц. Кучеренко.
Левченко. Лизюра. Лисица. Любарский.
Макарин. Макаров. Миколаенко (Николаенко). Мисюря. Монько.
Нестеренко. Наливайко. Никитенко.
Олефиренко. Онищенко.
Павленко. Палий. Панасенко. Пекло. Передерий. Передирий. Пинчук. Писменый. Пленник. Пленников. Причиский.
Резниченко. Романенко. Ромас. Росик. Рубель.
Сажко. Сахно. Сечин. Сидорец. Скакун. Соляник. Старченко. Ступак. Супрун. Сыта (Сытая).
Тарасенко. Терець. Тишаков. Тищенко. Ткаченко.
Филипенко. Фоменко.
Хижняк. Холодилов. Худолий.
Чепула. Шевкопляс. Шепель. Шинкаренко. Шкурко. Шметько. Шовкопляс.

Батюта. Бондарь? Бузина. Градов. Замрий. Ищенко. Рижыков (Рыжиков?).

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

57

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Р - 1779
                                      Отдел народного образования
                                            Б. Белозерка.
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 33#p175333

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

58

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Книга скорботи України


i.piccy.info/i9/098cca9dc78d8c9d … CN0321.jpg


i.piccy.info/i9/babdcbfcf3c6d803 … CN0322.jpg

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Thanks: ktaras, kseniya782

Share

59

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)


i.piccy.info/i9/bbf36a2bbb3b6b18 … CN0323.jpg


i.piccy.info/i9/521a29d8d540731e … CN0323.jpg

Post's attachments

Белозерка.jpg
Белозерка.jpg 360.34 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Thanks: LG 775, ktaras2

Share

60 ( 15-07-2018 21:19:22 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Уважаемые форумчане
в соседней ветке нашел нужную мне фамилию в материалах о переселенцах в Белозерку
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 28#p171828

Переселение в  Дніпровского уезда Бѣлозерки из Борзенского уезда села Кладковки   
Сиротенко, Прохоренко, Миць, Савулѣй, Бойко, Легкій, Овдѣенков, Машко, Батюта, Терещенко, Бицко

Подскажите кто-то смотрел эти документы? Как получить их оригинал. Среди фамилий узнаются распространенные фамилии в Большой Белозерке Сиротенко, Бойко, Батюта, Овдиенко, Машко, Терещенко

Share

61 ( 19-07-2018 01:22:07 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Небольшая выборка по Великой Белозерке самых старых жителей (имя, рождение, смерть, возраст)

Бабенко Зиновий Ефремов    1782    1845    63
Бабич Петр Кондратов    1760    1845    85
Бойко Максим Яковлев    1783    1841    58
Бойко Роман Лукьянов    1759    1844    85
Бурудук Иван Васильев    1754    1844    90
Гаркуша Иоанн Евстафиев    1750    1845    95
Голобородько Семен Алексеев    1783    1841    58
Горлач Михаил Антонов    1781    1841    60
Горохове Леонтий Афанасьев    1765    1845    80
Гороховец Федор Прокопиев    1776    1846    70
Даннык Савва Игнатов    1774    1844    70
Довбня Стефан Гаврилов    1785    1845    60
Еременко Иван Власов    1781    1841    60
Еременко Павел Никифоров    1756    1841    85
Зубко Иван Гаврилов    1746    1846    100
Карпенко Никита Трофимов    1796    1846    50
Кисиль Федор Леонтьев    1750    1840    90
Кобылка Даниил Федоров    1781    1846    65
Кобылка Никита Федоров    1789    1844    55
Коваленко Мартин Данилов    1772    1842    70
Коваль Данил Лукианов    1772    1842    70
Кравченко Леонтьев Иоанн    1790    1840    50
Кравченко Мария Федоровна    1755    1840    85
Кривко Ефим    1770    1840    70
Кудря Марк Кондратов    1765    1845    80
Левун Григорий Романов    1769    1846    77
Лимарь Роман Павлов    1771    1846    75
Лисица Прокопий Емельянов    1783    1843    60
Лиходед Николай Антонов    1764    1844    80
Логвинов Ефим Корнилиев    1753    1843    90
Максименко Самуил Петров    1766    1846    80
Маловичко Филипп Павлов    1776    1846    70
Мартыненко Иван Анисимов    1778    1843    65
Мищенко Михаил Алексеев    1764    1844    80
Мыкало Антоний Андреев    1763    1843    80
Мыкало Федор Васильев    1760    1840    80
Назаренко Лаврентьев Яков    1767    1842    75
Нетреба Федор Игнатов    1766    1846    80
Николаенко Никифор Иванов    1793    1841    48
Овдиенко Емельян Федоров    1772    1842    70
Овдиенко Ксения Васильевна    1762    1842    80
Онищенко Стефан Моисеев    1786    1846    60
Пастернак Климент Петров    1786    1846    60
Погорелый Федор Филиппов    1789    1844    55
Попович Антоний Тимофеев    1760    1840    80
Попович Федор Ефимов    1785    1845    60
Потапенко Тихон Иванов    1786    1846    60
Пугач Сергей Иванов    1773    1843    70
Романенко Иоанн Якимов    1773    1843    70
Романенко Никита Яковлев    1753    1840    87
Скляр Даниил Максимов    1771    1841    70
Служивый Емельян Иванов    1779    1844    65
Сорока Андрей Гаврилов    1765    1840    75
Тараненко Даниил Григорьев    1792    1844    52
Тищенко Никон Нестеров    1786    1846    60
Харченко Игнатий Трофимов    1793    1842    49
Хоменко Гаврилов Фома    1786    1846    60
Черняк Диомид Иванов    1794    1840    46
Чмырь Емельян Федоров    1750    1840    90
Шадира Иван Иванов    1778    1843    65
Шевченко Пархомий Алексеев    1776    1846    70
Шкиндер Мина Трофимов    1800    1840    40
Юхник Семен Моисеев    1777    1846    69
Якимец Стефан Якимов    1760    1840    80

Share

62 ( 13-07-2019 20:29:47 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

из Запорожского архива
ФОНДИ УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (1920-1991 рр.)

Місцеві органи державної влади і державного управління
Великобілозерський, Р-1653, 1924-1927, 1929-1930, 1940-1941, 1960-.., 334 од.зб

1924-1927, 1929-1930:
1. Протоколы собраний по с\с р-на, списки лиц лишенных избирправ,
заявления гр-н о восстановлении прав голоса...............................................27
2. Мат-лы по перевыборам по Корнеевскому с\с
(списки избирателей и лиц не имеющих права голоса)....................................24
3. Протоколы собраний чл. сельКНС и избиркома с. Горюновки,
списки избирателей и лиц не имеющих права избирать.
4. Списки лиц лишенных права голоса по р-ну ...............................................24-25
5. Списки избирателей и лиц не имеющих права голоса по Н-Петровскому с\с...4
6. То же по Каменевскому с\с
7. Списки гр-н, возбудивших ходатайство о восстановлении изб. прав.
8. Списки избирателей и лиц, лишенных прав голоса по Б-Белозерскому р-ну.....25
9. Корнеевский с\с, списки кулацких х-в по р-ну...............................................30
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 46#p189046
раскулаченные http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=64503#p64503


Великобілозерський район

"Борец", с. Велика Білозерка", Р-4429, 1946-1950 рр., 8 од. зб.
"Вторая Пятилетка", с. Мала Білозерка, Р-5275, 1945-1950 рр., 15 од.зб.
ім.Котовського, с. Велика Білозерка, Р-4462, 1945-1958 рр., 61 од.зб.
"Коммунар-2", с. Мала Білозерка, Р-5144, 1946-1947, 1949-1950 рр, 10 од.зб.
"Красный партизан", с. Мала Білозерка, Р-5143, 1944-1950 рр.,23 од.зб.
ім. Кірова, с. Мала Білозерка, Р-5272, 1945-1959, од.зб., 52 од.зб.
ім. Красіна, с. Велика Білозерка,  Р-4426, 1945-1950 рр., 17 од.зб.
"Комінтерн", с. Велика Білозерка, Р-4430, 1946-1950 рр., 8 од. зб.
"Новый свет", с. Зелений Клин, Р-4362, 1946-1950 рр., 11 од.зб.
"Перебудова", с. Нова Білозерка, Р-5271, 1948-1959 рр., 16 од.зб.
"Победа", с. Мала Білозерка, Р-5440, 1946-1958 рр., 34 од.зб.
"Робітник України", с. Велика Білозерка, Р-4460, 1946-1949 рр., 4 од.зб.
ім. Свердлова, с. Велика Білозерка, Р-4431, 1950-1958 рр., 32 од.зб.
ім. Сталіна, с. Мала Білозерка, Р-5269, 1943-1969 рр., 106 од.зб.
ім. Тельмана, с. Мала Білозерка, Р-5267, 1945-1950 рр., 26 од.зб
"Україна", с. Мала Білозерка, Р-5268, 1947-1950 рр., 26 од.зб
"Червоний прапор", с. Велика Білозерка, Р-4427, 1946-1950 рр., ..
"Червоний Чонгар", с. Велика Білозерка, Р-4428, 1947-1950 рр., ..
ім. Шевченка, с. Мала Білозерка, Р-5247, 1945-1950 рр., 9 од. зб.

Отдел народного образования Б. Белозерка. Р - 1779
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 33#p175333

КОМІСІЇ У СПРАВАХ ЧЕРВОНОГВАРДІЙЦІВ І ЧЕРВОНИХ ПАРТИЗАН Р - 1769...29-35...132 од.зб.

+ Читати більше

Велико - Білозерська р-на партизанська комісія.
1929-1935

1. Переписка, списки, протоколы.....…34-35
2. переписка партизанской комиссии…34-35
3. По рассмотрению ходатайств........…29-30
4. Р-Крестьянского с/с.....................…33-35
5. Трудового с/с…..............................31-39
6. Гюновского с/с............................…32-35
7. Красного с/с...............................…34
8. Каменевского с/с........................…30-34
9. Ленинского с/с...........................…34-35
с 10 дела - Справи червоногвардійців затверджених комісією
с 18 дела - Справи червоних партизан затверджених комісією прізвища
   прізвища

http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 60#p172960

Бюро всесоюзной переписи населения 1939 г.  Р – 1202, оп. 1
   БОЛЬШЕБЕЛОЗЕРСКИЙ
Ленинский
Н-Петровский
Поповский
Сталинский
Трудовой
Червонный
Шевченковский
Щорсовский
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 27#p192927

Здесь можно найти материалы касательно периода голодомора 30-ых годов в Великобелозерском районе
1. https://drive.google.com/open?id=16tysl … icdthjb8mH
2. https://drive.google.com/open?id=1H0gAm … cu-9mTfIq1
рекомендую пользоваться  Ctrl+F для поиска

АРХІВИ ОКУПАЦІЇ: 1941–1944
Анотований реєстр фондів державних архівів України
Державний архів Запорізької області

Ф. Р-1693
2. Великобілозерська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), с. Велика
Білозерка Великобілозерського району Запорізької області
3. 1941-1943
4. 2 справи
5. Безпосереднє джерело надходження документів не встановлено. Фонд надійшов до
Запорізького облдержархіву у 1944 р. Точну дату надходження не зафіксовано, акт
приймання-передавання документів відсутній.
6. Вказівка облспоживспілки про нарахування податку з обігу. Відрядні посвідчення
працівників райспоживспілки.

1.Ф. Р-1845
2. Великобілозерська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної
комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників
та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським
організаціям і державним підприємствам, с. Велика Білозерка Великобілозерського
району Запорізької області

Державний архів Дніпропетровської області:
www.archives.gov.ua/Publicat/ree … es/009.pdf
1780/ф. Р-1167/Управління 5-ї Білозерської районної радянської
робітничо‑селянської міліції, с. Велика Білозерка Мелітопольського округу/1923–1926
рр./16 спр.

Запорожский архив: Партийный фонд П-209
Великобілозерський райком КПУ 1923-1941,1943-1963 (2628 спр.)

Народный суд 7-го участка. с. Б-Белозерка фонд Р - 1382
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 94#p190694
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 37#p191237
Народний суд 9-ї дільниці с.Велика Білозерка Мелітопольського повіту, Р4011, 9 од.зб.,1921-1923 р

ДАЗО.  Р - 1381, оп. 1, спр. 42
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 16#p193716

Ф.Р-1520, оп. 3, спр. 9 Дніпропетровська обласна прокуратура - о внесении колхозов района на черную доску


Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області : Збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. /
Авт.-упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. - Запоріжжя, Прем'єр, 2005. - 560 с.
https://drive.google.com/open?id=15_Jt0 … M4lROnRInS

Источники упоминающиеся в "Истории городов и сел"
http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=35091#p35091
Кримський облдержархів, ф. 26, оп. 3, спр. 271, арк. 5.
Запорізький облдержархів, ф. Р-2630, оп. 1, спр. 6, арк. 1-4
Запорізький облдержархів, ф. 109, оп. 1, спр. 36, арк. 5
Філіал Запорізького облдержархіву в Мелітополі, ф. Р-166, оп. 1, спр. 21, арк. 66
Запорізький облдержархів, ф. Р-41, оп. 2, спр. 242, арк. 2
Запорізький облпартархів, ф. 209, оп. 1, спр. 231, арк. 8, 10
Запорізький облпартархів, ф. 102, оп. 31, спр. 20, арк. 40
Запорізький облпартархів, ф. 102, оп. 1, спр. 15, арк. 18
Запорізький облдержархів, ф. Р-1236, оп. 2, спр. 120, арк. 2, 3; спр. 125, арк. 18—34

Великая Белозерка в ВОВ

19 вересня 1941 року – оккупирована Большая Белозерка
29 жовтня 1943 року - звільнена військами 4-го Українського фронту, зокрема, воїни 279-ї стрілецької дивізії 51 армии


Місцеві органи державної влади і державного управління
сільскі
Великобілозерська - Р-5589, 1954-1976рр., 307 од.зб.Комітети Ленінської Комуністичної спілки Молоді
районні:
П-246, 1923-1962 рр., 725 од.зб.

Планові комісії при виконавчих комітетах рад:
районні

Великобілозерська Р-1931, 1941 Р., 2 од.зб.

Фонд Р-1673 , опись 1

Дело # 3 Письма советских граждан, угнанных на каторгу в Германию из Бердянского и Больше-Белозерского районов (стр. 1734)

Дело # 4 Письма советских граждан, угнанных на каторгу в Германию из Больше Белозерского и Больше Токмакского районов (стр. 1755)

Р-2630, оп.1, спр. 6
Воспоминания об установлении советской власти в с. Б Белозерка и действиях партизанского отряда под командованием Моисеенко (1965 г)

Share

63 ( 11-08-2018 22:37:41 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

"Одним з найжахливіших заходів в історії репресивної політики ВКП(б) проти селянства (і українського селянства у перше чергу) стало запровадження так званого режиму "чорних дошок" щодо колгоспів, сіл, районів та навіть окремих осіб."
www.istpravda.com.ua/research/2010/11/27/6591/

http://his.img.pravda.com/images/doc/f/9/f9353f0-33.01.-----01.jpg
Газета "Зоря" від 1 січня 1933 року

Thanks: litar Л1

Share

64 ( 12-08-2018 02:10:00 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Vlad S. пише:

Тарас, в тексті в 1-му повідомленні, є згадка про курган, який носить назву Чмирева могила. Часто так називали тому, що поруч оселився козак з таким прізвищем. Ви не маєте інфо. стос. Чмиревоі могили?


"...в 1898 г., когда в наших краях производил раскопки член АК Ф.А.Браун. Д.Я.Сердюков
присутствовал на раскопках Чмыревой могилы у с.Большая Белозерка. В
1899 г. он (Демьян Яковлевич Сердюков) опубликовал в "ИТУАК" свою заметку об этих раскопках.
Датировав курган 4-3 вв. до н. э., он предположил, что в Чмыревой могиле
погребен сарматский князь [9]. Современные археологи относят Чмырев
курган к разряду так называемых скифских "царских курганов".
istznu.org/dc/file.php?host_id=1 … evchuk.pdf

«Чмырева могила» с. В.Белозерка:

1. 1898 г. курганы эпохи меди-бронзы, скифского времени. Исследования Ф.А.Брауна. ИАК. – СПб,1906. – Вып.19; Сердюков Д.Я. Чмырева могила // ИТУАК. 1899. - №30. – С.80-81..

2. 1909-1910 гг. курган эпохи бронзы - скифского времени. Исследования Веселовского. ОАК за 1909-1910 гг. – С.127-135. Кривцова-Гракова О.А. Генетическая связь ямной и катакомбной культуры // Сборник статей по археологии СССР. – М., 1938. – С.35, Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья. – К., 1986. – С.52

3. 1994 г. раскопки кургана «Чмырева могила». ПАЭ ИА АН УССР. Тощев Г.М. Розвиток археології в Запорізькому краї. – Запоріжжя,2000.

Share

65 ( 18-08-2018 10:00:23 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

из книги Новикова А. В. "Новиковы: Семейная история (в документах)" / А. В. Новиков. – Запорожье : СТАТУС, 2017. – 592 с. : табл., илл. – (История родного края):

За 1864, 1866, 1868 годы есть метрические книги в Каменско-Днепровском историко-археологическом музее.
За 1869 год есть метрические книги в ГАХО (Херс.архив)
Петропавловская церковь 1969 г. (ф.316, Оп.1, д.69)
Преображенская церквоь 1969 г. (ф.316, Оп.1, д.70)
Покровская церковь 1969 (ф.316, Оп.1, д.71)


Также вспоминается найденная информация в сельскохозяйственной переписи 1917 года.
И в источниках по Белозерке также упоминаются фонд Р-1202, оп.1

Thanks: strunkingleb1

Share

66

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

interstep пише:

За 1864, 1866, 1868 годы есть метрические книги в Каменско-Днепровском историко-археологическом музее.

Не совсем в тему. Случайно у них по Верхнему Рогачику за эти годы не сохранились книги? В консисторских экземплярах Белозерка и Рогачик шли всегда рядом.

Share

67

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Знатоки района, помогите, пожалуйста, определится с административным делением Великобелозерского района

  • Великобелозерский район основан 3 февраля 1923 года  в Мелитопольськом округе Екатеринославськой губернии.

  • 1930 год ВеликоБелозерский район входит в Днепропетровскую область

  • 10 январая 1939 г. передан в Запорожскую область

  • У 1941-43 роках територія Великобілозерський району входила до Кам'янсько-Дніпровського повіту Дніпропетровського генерального округу.

Share

68

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

interstep,
А в чем проблема?

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

69

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

Интересуюсь все ли так , как я описал выше)

Share

70

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

У 1941-43 роках територія Великобілозерський району входила до Кам'янсько-Дніпровського повіту Дніпропетровського генерального округу.

По этому пункту я не в курсе, остальное вроде так.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Thanks: interstep1

Share

71 ( 01-09-2018 17:48:26 змінене interstep )

Re: Велика Білозерка (село Великобілозерського району Запорізької області)

так как я нашел своих предков в Кладьковке до 1810 года, то решил выписать фамилии, которые встречаются в Кладьковке и также распространены в Белозерке (только те, что я точно помню и встречал в Белозерке)

Батюта
Бойко
Братусь
Ведмедь
Глотка
Голота
Горбач
Довбня
Жадик
Кузьменко
Лопатка
Машко
Мищенко
Овдиенко
Олейник
Омельченко
Стовбур
Сиротенко
Терещенко
Швидкий
Яременко

Share