1

Тема: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Очередной уезд, которому "повезло" оказатся в разных областях.

план поиска стандартный:
- за 1870/80-наши дни - обл.архивы (Житомирский, Киевский, Винницкий)
- до 1874 - ЦДІАК + ДАКО
- сохранилась частично перепись 1897г.
___
фамилии по селениям:

Ревуха
Новоселица
Вербовка
Вчерайше

Ружинский костел

однодворцы Сквирского уезда

_

Поделиться

2

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Мое знакомство с уездом началось когда-то давно с м.Паволоч

из краеведч.книги про Кальник:

Класичним взірцем дослідження історії окремої парафії є праця священика Серапіона Брояновського, котрий подав глибоко історичні роздуми з церковної історії Богоявленського приходу м. Паволочі. Він розглянув минуле приходу на тлі історичного розвитку краю, історію будівництва приходської церкви, зміст і збереження церковного архіву, діяльність церковноприходської школи та її покровителів, і послідовність православних священнослужителів у храмі*
________________________________

*Брояновский Серапион. Из церковной летописи Богоявленского прихода в м. Паволочи, Сквирского уезда // КЕВ. – 1895. – № 10. – 16 сентября (не официальная часть). – С. 442–452, № 11. – 1 июля. – С. 507–516, № 14. – 16 июля. – С. 639–647, № 16. – 16 августа. – С.752–762, № 18. – 16 сентября. – С. 855–869, № 21. – 1 ноября. – С. 1010–1022.

Поделиться

3

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Володимир Станiславович Шовковський народився та вирiс на Житомирщинi, у селi Верхiвня Ружинського району.

Речь идет об отце известного вратаря Динамо и футбольной сборной Украины - Александре Шовковском. Село находится приблизительно посредине между Ружином и Паволочью.

гаплогруппа R1a

(кстати, сам видел его семью в ревизиях)

Поделиться

4

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Ревуха, деревня

Бородюкъ
Васюрина
Васюринчукъ
Величко
Вернигорчукъ
Волынецъ
Ворнигорчукъ
Гаврилюкъ
Голишовскій
Гуманецъ
Гуменюкъ
Дубований
Дубовенко
Каптанчукъ
Кисель
Климчукъ
Колбасюкъ
Котикъ
Котломецюкъ
Лапчукъ
Лисакъ
Маслюкъ
Мельникъ
Нагорнякъ
Назарчукъ
Несповѣданный
Павленко
Павленчукъ
Пакоръ
Сиренко
Сова
Стрельчукъ
Табачукъ
Тарантюкъ
Трофимчукъ
Фурманъ
Шапчукъ
Шепулька

Поделиться

5

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Новоселица, село

Андрийчукъ
Бабчукъ
Бабякъ
Барвицкій
Гладунъ
Глушеница
Голишевскій
Гордѣй
Гулька
Дмитренко
Жолмиръ
Загорякъ
Ивашко
Колбасюкъ
Копынчукъ
Кортиничъ
Кравчукъ
Лабунскій
Литвакъ
Лысый
Маташенко
Матишъ
Матушенко
Матюшенко
Михальченко
Нагорнякъ
Нагорняченко
Полѣщукъ
Процюкъ
Рабенко
Речмединъ
Риндичо(?)
Сабатинъ
Сидорчукъ
Симонюкъ
Сиренко
Федюкъ
Халипа
Чубъ

Поделиться

6

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Вербовка, село

Барвицкій
Бондарь
Бритека
Гулька
Гуменный
Демчукъ
Дмитренко
Игнюшка
Калбасюкъ
Капельчукъ
Кобѣрникъ
Коваль
Ковбасюкъ
Корольчукъ
Костюкъ
Кравчукъ
Кривчукъ
Кривый
Кухарчукъ
Кухаръ
Лабунскій
Лата
Латюкъ
Лементарчукъ
Лысѣй
Мартынчукъ
Марчукъ
Мелинчукъ
Мельникъ
Михальчукъ
Музычукъ
Нагорнякъ
Накѣкаш
Онофрейчукъ
Остапчукъ
Писмянникъ
Погребнякъ
Полѣщукъ
Полончукъ
Поѣщукъ
Рабенко
Рудюкъ
Сіянъ
Сѣменчукъ
Сѣмончукъ
Сорока
Стадникъ
Таламай
Титовъ
Треба
Украинецъ
Филончукъ
Фляшечукъ
Фѣдоровъ
Чорній
Шлапачукъ
Якубчукъ

Поделиться

7

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Вчерайше, местечко

Бабичъ
Барвинюкъ
Барилюкъ
Бѣлоусъ
Бойко
Бондарчукъ
Бриль
Ващенко
Вилетикъ
Виштакъ
Гайдай
Галичъ
Гарковскій
Горобецъ
Гринюкъ
Гришко
Гуменюкъ
Гуцалъ
Десятки
Дзюба
Дзюбишинъ
Дубенко
Дяченко
Емильянчукъ
Завальный
Задорожный
Захарченко
Зеленюкъ
Иванецъ
Ивановского
Игнатій
Ковальчукъ
Ковбаса
Колодяжнюкъ
Коломийчукъ
Коробка
Коростельный
Кривий
Крикунъ
Кудрикъ
Куличукъ
Кучменко
Лавренчукъ
Мазуръ
Макриничъ
Матвлюкъ
Мельникъ
Морозюкъ
Мохонька
Негода
Нечипорукъ
Никитинъ
Оксенюкъ
Олѣйникъ
Онуфрийчукъ
Опатюкъ
Остапчукъ
Очеретный
Павликъ
Папума
Пашнакъ
Петляньскій
Плишученко
Потляньскій
Приемишъ
Приступюкъ
Притупъ
Прокопчукъ
Рудюкъ
Сарапуковъ
Севериньчукъ
Сергатюкъ
Сердюкъ
Сидоришинъ
Сиротукъ
Стадничукъ
Старчукъ
Стиринъ
Таранецъ
Таранъ
Ткачъ
Чернишъ
Чубанъ
Швакунъ
Шевчукъ
Шершунъ
Шимко
Ширинъ
Щербатенко
Щербатюкъ
Юрашъ
Якимчукъ
Яковецъ
Яровищукъ
Ященко
Ящукъ

Поделиться

8

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Фамилии (основная часть) прихожан Ружинского костела на конец 19 века

Андржевский
Березовский
Бильский
Врублевский
Госциминский
Григорович
Гуменицкий
Данилевич
Добжанский
Добржанский
Добровольский
Дубиневич
Жабинский
Затурский
Зборовский
Козяревич
Косцяновский
Кржижановский
Ласковский
Ластовский
Лесневский
Миловицкий
Михаловский
Новийкий
Ольшевский
Осовский
Пасецкий
Пшитоцкий
Руновский
Савицкий
Садовский
Саноцкий
Свобода
Седлецкий
Сухоцкий
Тарнавский
Уздовский
Хоцяновский
Целинский
Шептицкий
Янкевич
Ярошевский
Яткевич

Спасибо сказали: tretyak.ns1

Поделиться

9

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Фамилии однодворцев Сквирского уезда, разных вероисповеданий
(фамилии могут быть с ошибками)


Абрамович
Абрешский
Адамович
Андржиевский
Андриевский
Андриевский
Андриевский
Андриевский
Атаманьский
Байраковский
Балановский
Балаховский
Балашкевич
Балицкий
Балицкий
Балицкий
Балуньский
Бараковский
Барановский
Барановский
Барановский
Баратиньский
Баритинский
Батыский
Бахатский
Бачиньский
Бачиньский
Беднарский
Бедрицкий
Бездашевский
Березицкий
Березнанский (?)
Березницкий
Березницкий
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Бернатович
Бернацкий
Бжедицкий
Билинский
Билинский
Билинский
Билицкий
Билецкий
Билецкий
Билецкий
Биляхевич
Биньковский
Биньковский
Бих
Блоцкий
Белецкий
Белецкий
Белик
Белиньский
Белиньский
Белецкий
Белецкий
Белошицкий
Бельский
Бобровский
Бобровский
Бобровский
Бобровский
Бовкун
Богатко
Богатко
Богатко
Богачевский
Богачевский
Богданевич
Богдановский
Богдашевский
Богдашевский
Богдиневич
Богушевский
Бодарецкий
Болоньский (Болопский)
Болсуновский
Болуховский
Болуховский
Бонарский
Бонковский
Боратинский
Боратынский
Боратынский
Боржежский
Борковский
Борковский
Борковский
Боровский
Бортковский
Бочковский
Боярский
Боярский
Брагилевич
Братковский
Брезницкий
Бржезицкий
Брженицкий
Бржизицкий
Бржозовский
Бржозовский
Брокезицкий
Бростовский
Бростовский
Брудковский
Бугальский
Бульковский
Бульковский
Бульковский
Бульковский
Бульковский
Буневич
Бурба
Буржынский
Бурковский
Бурковский
Буткевич
Буханевич
Буханевич
Бялобожанский
Бячиньский
Вадзицкий
Вакулинский
Валохович
Варнецкий
Вартецкий
Василевский
Василевский
Василевский
Василевский
Васильковский
Васылевский
Васькевич
Васьковский
васьковский
Васьковский
васьковский
Васьковский
Вахольский
Венесроский (?)
Венжицкий
Вербицкий
Вербицкий
Вербицкий
Вербицкий
Вербицкий
Верещинский
Вержбицкий
вержбицкий
вержбицкий
Вертецкий
Вечера
вечера
Вечера
Вечера
Вигановский
Вигурский
Вильчинский
Вильчинский
Вильчиньский
Винярский
Вислоух
Виснецкий
Витвицкий
Виткевич
Витковский
Витковский
Витыньский
Витыньский
Витыньский
Вишниовский
Вишниовский
Вишновский
Вожаровский
Война
Войницкий
Войницкий
Войткевич
Войциховский
войциховский
Войциховский
Войциховский
Войциховский
Войциховский
Войциховский
Войциховский
Войцеховский
Войцеховский
Волковский
Волковской
Волосовский
Волостовский
Волотовский
Вольский
Воницкий
Вонсаревский
Вонсаровский
Ворона
Воронецкий
Вошомирский
Вроблевский
Врочинский
Врублевский
Выговский
Вылиневский
Высловский
Выслоух
Выслоух
высоцкий
Выховский
Вышневский
Выясковский
Гавловский
Гаврилов
Гавронский
Гадзевич
Гадзиньский
Гадзишевский
Гайворонский
Галабурда
Галашевский
Галембивский
Ганецкий
Ганецкий
Гарабурда
Гарбулиньский
Гарлинский
гвоздецкий
Гениньский
Геротосавицкий
Гес
Гилевич
Гимбицкий(?)
Гиневич
Гирич
Гирыч
Глинкевич
Глинский
Глинский
Глиньский
Глиньский
Глиньский
Глиньский
Гловацкий
Гловацкий
Гловацкий
Гловацкий
Глочовский
Годлевский
Голембиовский
Голембиовский
Голембовский
Голембовский
Голембовский
Големовский
Голинский
Голинский
Голковский
Головня
Гоньчель
Горецкий
Горчыньский
Гошевский
Грабовецкий
Грабовский
Грабовский
Грабовский
Грабовский
Грабовский
Грабовский
грабовский
Грабовский
Грабовский
Гразовский
Грибовский
Григорович
Григорович
Григорович
Григорович (иосиф Стефанов]
Гриневич
Гриневич
Гринькевич
Гринькевич
Гришкевич
Гродецкий
Гроньский
Грохольский
Грудзиньский
Грушецкий
Грушецкий
Грущинский
Грущиньский
Грысквчи (? Гриневич?)
Гудзевич
Гудзевич
Гудзевич
Гулавский
Гулемовский
Гуляницкий
Гуляницкий
Гуляновский
Гурковский
Гурский
Гурский
Гуслинский
Гутковский
Гутковский
Гутовский
Гутовский
Гутовский
Даницкий
Данишевский
Дачковский
Дашкевич
Дашкевич
Дашынский
Дебгыньский
Делионговский
Дембровский
Денисевич
Держановский
Дзвонковский
дзвоновский
Дзвоновский
Дзвоновский
Дзержановский
Дзержановский
Дидух
Дижскул (??)
Дмитревич
Дмитревич
Дезиньский
Добранский
Добраньский
Добраньский
Добраньский
Добринецкий
Добровольский
Добровольский
Добровольский
Добровольский
Добровольский
Добровольский
Добровольский
Добровольский
добровольский
Добровольский
Добровольский
Добровольский
Долинский
Долинский
Доманьский
Домашевский
Домашевский
Домашевский
Домашевский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домбровский
Домосливский(??)
Дорначинский
Дорожинский
Достаевский
Драгомирецкий
Дроздович
Дромарецкий
Дубицкий
Дубецкий
Дубецкий
Дудзиковский
Дунаевский
Дунаевский
Езарский (Язарский)
Езерский
Ендржеевский (Яндржеевский)
Жаврида
Жаврида
Жаврыда
Жездымовский
Желиховский
Женский
Жибровский
Жидкевич
Жилеховский
Жилеховский
Житиньский
Житкевич
Жищкий
Жмуцкий
Жоваковский
Жолткевич
Жуковецкий
Жуковецкий
Жуковский
Жуковский
Жуковский
Жуковский
Журавский
Журавский
Журавский
Жураковский
Жураковский
Забила
Забладский
Заблодцкий
Забродский
Забродский
Забродский
Завадзкий
Завадский
Завадский
Завацкий
Завиша (?)
Заворский
Заградский
Загробский
Загурский
Заенчковский
Зайковский
Закревский
Закревский
Закусило
Закусило
Залевский
Залевский
Залецкий
Залиский
Залевский
Залевский
Залевский
Замобовский
Заремба
Заремба
Зарицкий
Заросинский
Засилский
Засуцкий
Зашобовский(???)
Зволинский
Згардовский
Зданович
Зданович (Жданович)
Здановский
Зелиньский
Земский
Зилинский
Зинкевич
Зиомбровский
Зиомбровский
Злоцкий
Змиевский
Зелинский
Зозулиньский
Золотаревич
Золохович
Зороновский
Зралинский
Зубович
Зубович
Зубович
Иваницкий
Иваницкий
Иваскевич
Ивашкевич
Издебский(?)
Ильницкий
Ильницкий
Ильницкий
Ильницкий
Ильницкий
Ильницкий
Ильницкий
Ильницкий
Ильнецкий
Иляшевский
Искрицкий
Истомин
Истомин
иончковский
иотка
Кабара (Кабаха?)
Казимирский
Казинский
Каземир
Калаура
Каленский
Каленьский
Каленьский
Калиновский
Калиновский
Калиньский
Калихевич
Каленьский
Каленьский
Каленьский
Камецкий
Каминевский
Каминский
Каминьский
Каминьский
Каминьский
Каминьский
Каминьский
Каминьский
Каминьский
Камынский
Канский
Карабовский
Карбовский
Карбовский
Карноухов
Карпий (?)
Карпиньский
Карпицкий
Карпович
карчевский
карчевский
Качановский
Качковский
Качуровский (?)
Кашперский
Квятковский
Кендзерский
Керолбицкий
Кжилсинский(???)
Кинзеровский
Климацкий
Климацкий
Клецкий
Клюковский
Келитинский
Ковальский
Ковальский
Ковальский
Ковальский
Ковальский
Ковальский
Ковельский
Козинский
Козиньский
Козловский
Козловский
Козловский
Козяревич
Кокошинский
Кольбутевич
Комаревич
Комаровский
Комаровский
Комаровский
Комнацкий
Комнацкий
Конзярский
Конопка
Коржевский
Коржевский
Корижовский
Кориневич
Корний [Карпий]
Корницкий
Королениовский
Королевич
Королевич
Коротиньский
Короткевич
Корчевский
Корчинский
Костецкий
Костецкий
Котвицкий
Котовский
Котовский
Котовский
Кохановский
Коцубский
Краевский
Краковский
Красицкий
Краснодемский (?)
Красовский
Крепс
Кржановский
Кржановский
Кржижановский
Кржимовский
Крижановский
Крижановский
Крижановский
Крижановский
Крижановский
Крижановский
Кримовский
Крисвский(?)
Кришинский
Кротович
Крошиньский
Кругальский
Кругальский
Кругликовский
Круковский
Круковский
Круковский
Круковский
Круминьский
Кручковский
Крушельницкий
Крушеньницкий
Крыжановский
Крыжановский
Крыжановский
Крыжановский
Крыжановский
Крыжановский
Крысинский
Кубарский
Кудерский
Кузминьский
Куликовский
Куликовский
Куликовский
Кулиньский
Кулицкий
Кульбицкий
Кулькевич
Кульчицкий
Кульчицкий
Кульчицкий
Кульчыцкой
куманьский
Куницкий
Куницкий
Курманевич
Куровский
Кухарский
Кухарский
Кучинский
Кучковский
Лабуньский
Лабуцкий
Лазаревич
Лазовский
Лантач
Лапиньский
Лапковский
Лапский
Лапчевский
Левандовский
Левицкий
Левицкий
Левицкий
Левичкий
Левковский
Левсковский
лемешинский
Леписавницкий
Лещиньский
Линкевич
Линькевич
Липесовицкий
Липецкий
Липинский
Липпицкий
Липсавицкий (??)
Липский
Липский
Липский
Липский
Липский
Липский
Липский
Липский
Лисецкий
Лисневич
Лисниовский
Лисниовский
Лисниовский
Лисовский
Лисовский
Лисовский
Литиньский
Лищинский
Лищинский
Лищыньский
Лищыньский
Лещинский
Лещинский
Лещинский
Лещинский
Ловчинский
Логовский
Лозиньский
Лозиньский
Лозицкий
Лозицкий
Лопушиньский
Лопушыньский
Лопушыньский
Лукашевич
Лукомский
Луцкий
Луцкий
Луцкий
Луцкий
Луцкий
Львович
Львович
Любашский
Лясковский
Лясковский
Лясковский
Лясковский
Лясновский (Лясковский?)
Лясота
Лясота
Лясота
Ляхович
Ляшевич
Ляшевский
Ляшевский
Ляшевский
Маевский
Маевский
Мажаровский
Мазурка
Макевич
Маковецкий
Маковецкий
Маковский
Маковский
Малецкий
Малиневский
Малиновский
Малиновский
Малиновский
Малиновский
Малицкий
Маницкий
Мариянский
Маркевич
Маркевич
Марковский
Марковский
Марковский
Марценовский
Марчевский
Маршалкевич
Матковский
Машиньский
Машцкий
Медведовский
Медведская
Медынский
Менжиньский
Метельский
Метельский
Милевский
Милевский
Милиневский
Милькевич
Минаковский
Миньковский
Михайловский
Михалевский
Михалевский
Михаловский
Михальский
Михневич
Мициньский
Мицкевич
Мишевский
Миодушевич
Младзяновский
Млодзяновский
Могалевский
Могилевский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Можаровский
Мондзельский
Мондзельский
Мондзиевский
Мончиньский
Морозов
Мостович
Мочарский
Мошиньский
Мошкевский
Мошковский
Мошковский
Мошковский
Мощицкий
Мрочковский
Мрочковский
Муравский
Мушинский
Мялковский
Нагорельский
Надольский
Наруцкий
Невиньский
Невиньский
Невмерицкий
Негодзинский
Негодзиньский
Недашковский
Недашковский
Недашковский
Недзведзький
Недзельский
Недзельский
Незабитовский
Незгодзинский
Незяннковский(?)
Некрашевич
Некрашевич
Некраш
Немирецкий
Нетыкша
Нетыкша
Нетыкша (?)
Нимирецкий
Нимирицкий
Ницкевич
Нлинский (Глинский?)
Некраш
Некраш
Новаковский
Новаковский
Новацкий
Новицкий
Новицкий
Новицкий
Новицкий
Новицкий
Новецкий
Новоселецкий
Новосельский
Обадзиньский
Обдерман
Ободзинский
Огуновский
Огуновский
Олескевич
Олиховский
Олешевский
Ольф
Ольшевский
Оневиньский
Оратиньский
Оратыньский
Ордовский
Орельский
Орешховский
Ориховский
Орлеховский
Орловский
орловский
Орловский
Орловский
Орловский
Орловский
Орловский
Осецкий
Осиповский
Осмолинский
Осецкий
Осецкий
Осташевский
Островский
Островский
Островский
островский
Островский
От..овский
Отвиновский
Охримовский
Очковский
Ошовский
Павелковский
Павловский
павловский
павловский
павловский
павловский
павловский
павловский
Павловский
Павловский
Павловский
Падковский
Падковский
Падковский
Падковский
Падковский
Палковский
Палковский
Палковский
Палковский
Палеводский
Палеводский
папроцкий
Папроцкий
Пархомович
парчевский
Парчевский
Парчевский
Патовский
Пацановский
Пашкевич
пашковский
Пашковский
Пекарский
перегуда
Периньский
Петрашевский
Петрашевский
Петрашкевич
Петрицкий
Петровский
петровский
Петровский
Петровский
Петровский
Петруневич
Петрушинский
Пивоварский
Пилинкеич
Пилиньский
Пилиповский
Пилькевич
Пилькевич
Пинькевич
Пинькевич (Тишкевич?)
Пиньковский
Пиньковский
Пиньковский
Пиньковский
Пионтковский
Пионтковский
Пионтковский
Пиотровский
Пиотровский
Пиотровский
Пиотровский
Пиотровский
Пиотровский
Плевак
Плонский
Плотницкий
Плоцинский
Пенковский
Пеньковский
Пехорский
Погойский
Подвысоцкий
Подвысоцкий
Полинькевич
Полоньский
Поплавский
поплавский
поплавский
Поплавский
Поплавский
Поришко
Поролико(??)
Пржаныцкий
Пржемыцкий
Пригарницкий
Пригоржевский
Приемский
Приемский
Присликий(?)
Протоцкий
Прохницкий
Прушинский
Пршасковский
Пршицлицкий
Пугарецкий
Пуканевич
Пуканевич
Пуканевич
пулинский
пулинский
Пухальский
Пухливский
Пухливский
Пуховский
Пясецкий
Пяткович
Равинский
Радзимин
Радзиевский
Радкевич
Радкевич
Радкович
Радковский
Радковский
Радковский
Радомиский
Радомский
Раковский
Расвинский
Рафалович
Рачковский
реброцкий
Резгурский
Резнер
Реминский
Реминский
Реминьский
Репецкий
Репиньский
Репиньский
Реут
Рибицкий
Ридванский
Риминьский (?)
Ринсевич
Резанович
Ровиньский
Розановский
Рокитский
Романовский
романовский
Романовский
Романовский
Романовский
роминский
Росковский
Росовский
Ростовский
Рублевский
рублевский
Рудковский
Рудковский
Рудницкий
Рудницкий
Рудницкий
Ружицкий
Ружицкий
Рузевич
Русецкий
Рутковский
Рутковский
Руцкий
Руцкий
Рыбицкий
Рысиньский
савицкий
Савицкий
Савицкий
Сагайдаков
Садовский
Саецкий (???)
Сакович
Самарский
Самбарский
Самборский
Самовальский
Саноцкий
Сарнавский
Сарычевский
Саханевич
Сахарский
Сахацкий
Сачинский
Сашевский
Сварчевский
Свидерский
Свиридович
Свиридовский
Свирский
Свирский
Свирчевский
Свирчевский
Свирчевский
Свенцицкий
Свецкий
Севрук
Седлецкий
Седлецкий
Седлецкий
Селецкий
Сербиновский
Середзенский
Сестривитковский
Сивкович
Сивкович
Сивкович
Сивкович
Сидлецкий
Сикарский
Сикарский
Сикорский
Симаньский
Синенко
Синьковский
Сиротский
Ситниций
Сицкий
Сидлецкий
Скибинецкий
Скоростинский (Скоробринский?)
Скриньский
Скродзский
Славиньский
Славиньский
Сломинский
Слотвинский
Смолиньский
Смолич
Смолич
Смульский
Смульский
Смульский
Смульский
Серановский
Серпинский
Собираньский
Соболевский
Соболевский
Собуцкий
Собуцкий
Сойковский
Соколовский
Соколовский
соколовский
соколовский
Соколовский
Соколоский
Сосимович
Сосницкий
Сосновский
Сосновский
Сосновский
Сосновский
Сосновский
Сохасбский
Сошевский
Сплавский
Спржинский
Ставинский
Станицкий
Старинский
Стариньский
Старлинский
Статкевич
Статсцкий
Стаховский
Сташкевич
Сташкевич
Стеблиовский
Стеблиовский
Стемпковский
Студзинский
Ступницкий
Стычинский
Сузанский
Сузаньский
Сулковский
Суневич
Сухарский
Суходольский
Сухоцкий
Сухоцкий
Сущиньский
Сынгаеский
Табенский
Табулевич
Танька
Тарасевич
Тарасевич
Тарнавский
Тарнавский
Тарнавский
Тарновецкий
Тарнопольский
Татаринский
Таулевич
Твардзинский
Тележинский
Телецкий
Терлецкий
Тишкевич
Тишкевич
Тишкевич
Томашевский
Топоровский
Топоровский
Топорский
Трасковский
Трембицкий
Трусевич
Тубниский
Тульчинский
Туржанский
Туржанский
Туржанский
Туржанский
Туровский
Турский
Тушиньский
Тушеський (?)
тхоржевский
тхоржевский
Тыбулевич
Тычина
Тышкевич
Тышкевич
Тышкевич
Уляницкий
Уляницкий
Уляницкий
Уляновский
Улястовский
Урандовский
Фатынский
Фащевский
Федорович
Федоровский
Ференз
Фильтанович
Хацкевич
Хащевич
Хенциньский
Хереско
Хлопицкий
Хмелиовский
Ходаковский
Ходаковский
Ходаковский
Ходаковский
Ходаков
Ходачиньский
Хоминьский
Хомыньский
Хороща
Храповский (Храновский)
Хржановский
Хронстовский
Хрустицкий
Хуцинский
Цегальский
Цембрович
Цибульский
Цибульский
Цибульский
Цивинский
Цименьский
Цихарский
Цишевский
Чаин (?)
Чайковский
Чайковский
Чайковский
Чаплинский
Чарковский
Чарковский
Чекановский
Чекановский
Чернецкий
Чернецкий
Чернецкий
Чернишевский
Черний
Черневский
Чернушевич
Черняховский
Черняховский
Черняховский
Черняховский
Черняховский
Чеховский
Чижевский
Чиховский
Чоповский
Чоповский
Чоповский
Чоповский
Чубинский
Шайковский
Шайковский
Шанявский (Шапявский)
Шатурский
Шатурский
Шахваростовский
Шендерский
Шепниовский
Шептицкий
Шиманский
Шиманский
Шимковский
Ширшиневич(?)
Шклярский
Шкрабацкий
Шкрупский
Шкуратовский
Шмидт
Шмит
Шобуцкий
Шолковский
Шоломицкий
Шоломицкий
Шоломицкий
Шоломицкий
Шоломицкий
Шоломицкий
Шоломицкий
Шостаковский
Шпакович
Шуляковский
Шуминьский
Шумский
Шумяковский
Шушицкий
Щавиньский
Щенявский
Щепанский
Щеснович
Щуцкий
Юнкевич
Юнкевич
Юревич
Юревич
Юркевич
Юхимович
Яблонский
Яблоньский
Яблоньский
Яворский
Яворский
Яворский
Яворский
Яворский
Яворский
Яворский
Яворский
Ягодзиньский
Ягушевский
Ягушевский
Якубовский
Якубовский
Якубовский
Якубовский
Якубовский
Якубовский
Яневский
Янишевский
Янишевский
Янкевич
Янковский
Янковский
Янковский
Янковский
Яновский
Яновский
Яновский
Янушевич
Ярмолиньский
Ярмолицкий
Ярмулицкий
Ярошевич
Ярошевич
Ярошинский
Ярошиньский
Ярушкевич
Яршульский
Ясинский
Ясинский
Ясиньский
Ястрембский
Ястрембский
Ястрембский
Яткович
Ятковский
Ятковский
Яхимович
Яцевич
Яцевич
Яцентиев

Спасибо сказали: vovalala, puchowski, aviv_n3

Поделиться

10

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

1925р. (з преси)
Про розборку староі церкви с.Бистрик
Заслухавши заяву - клопотання громади с.Бистрику Вчорайшанського району про дозвіл розібрати стару церкву цього села, аби матеріял з неі використати на будівлю школи, президія ухвалила це клопотання задовольнити.

Спасибо сказали: Helena201

Поделиться

11

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Прочитав в Вашем списке однодворцев, фамилии моих предков- Зелинские,Земские,прошу уточнить по именам,если это возможно,интересует информация до 1820 года

Зелінські-Земські,Соколовські,Лічкановські,Мандебура,Майдебура(Мандибур и др.) Подільска губ. Бобраков,Ємельяненко Херсонська губ.Омелян Переяславський повіт Полтавська губ.

Поделиться

12

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

К сожалению, по именам уже невозможно. На руках нет, а там где есть - фонды закрыты.

Поделиться

13

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

AppS пишет:

К сожалению, по именам уже невозможно. На руках нет, а там где есть - фонды закрыты.

  И на том спасибо.

Зелінські-Земські,Соколовські,Лічкановські,Мандебура,Майдебура(Мандибур и др.) Подільска губ. Бобраков,Ємельяненко Херсонська губ.Омелян Переяславський повіт Полтавська губ.

Поделиться

14

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Корбут Григорий Иванович                     
                        

medalirus.ru/upload/portret/73.jpg
 

Корбут Григорий Иванович. Подпрапорщик Л .-гв. 2-го Стрелкового
Царскосельского полка. Из крестьян Киевской губернии, Сивирского уезда,
Володарской волости, села Рубченки. Окончил 2-классное министерское
училище. До призыва на службу работал слесарем-механиком. На военную
службу призван 29 октября 1908 года в 191-й пехотный резервный
Дрогиченский полк. С 10 июля 1910 года зачислен в Л.-гв. 2-й Стрелковый
Царскосельский полк. Награжден Георгиевскими медалями 4-й ст. № 55591,
3-й ст. № 1464, а также Георгиевскими крестами
4-й ст. № 82137, 3-й ст. № 5005, 2-й ст. № 1706, 1-й ст. № 3179,
медалями «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» и «В память
300-летия Дома Романовых».

Поделиться

15

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

AppS
Не в тему, наверное. Но увидела Рубченки...
Мой прапрадед служил в этом селе священником до 1901 г. У Вас нет метрики Корбута, случайно? Возможно, его крестил Кирилл Ящуржинский.

Поделиться

16

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Nathalie
У меня нет метрики Корбута. Фамилия Ящуржинский мне знакома по ряду других приходов. Вы до какого времени проследили эту линию священников?

Спасибо сказали: АндрійБЦ1

Поделиться

17 (30-04-2014 06:52:08 отредактировано Nathalie)

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

AppS

Информация по Ящуржинским у меня есть с конца XVIII в. (униатские священники) до 1930 г., когда был "раскулачен" и сослан последний священник из этого рода.
Но есть белые пятна. Возможно и появление новых персонажей, т.к. род разветвленный. Его представители служили не только в Сквирском, но и в Махновском (Бердичевском), Васильковском уездах, а также в Умани и Уманском повете.
К этому же роду относится, по всей вероятности, и Гавриил Алексеевич Ящуржинский (ариепископ Георгий). Подтвердить это родство мне пока не удалось.
Буду благодарна за любую информацию о священнослужителях Ящуржинских.

Поделиться

18

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Nathalie
создайте тему Ящуржинские тут http://forum.genoua.name/viewforum.php?id=77 распишите ветки, я дополню тех, что знаю.

Поделиться

19

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

ln2288

Добрый день!
Подскажите - ищу данные на дедушку и бабушку:
Ткачук Кузьма Иванович 1900 г.рожд.
Ткачук (урожд. Забила) Евгения Павловна 1901 г.рожд.
Приехали из села Каменная Гребля Сквирского района на ст. Жуляны под Киевом в 1929 г.
Может быть у кого-то есть данные на села Каменная Гребля/Золотуха по эти фамилиям?

Каменная Гребля (укр. Кам’яна Гребля) — село, центр сельского совета Сквирского района Киевской области. В ХІХ столетии село Сквирского уезда Киевской губернии.

beket.com.ua/kievskaja/kamennaya_greblya/

Данные не проверял!!!

ЦГИАК

Кам'яна Гребля, с. Сквирського пов. Київської губ.
Церква Св. Іоанна Богослова

Метрична книга

Ф. 127, Оп. 1012, Д. 370(1764-1789); 850(1786-1796); 1173(1800); 1193(1801); 1208(1802); 1218(1803); 1243(1804); 1253(1805); 1274(1806); 1287(1807); 1308(1809); 1314(1808); 1328а(1810); 1344(1811); 1357а(1812); 1371(1813); 1398(1815); 1411(1816); 1445(1818); 1446(1818); 1462(1819); 1504(1822); 1519(1823); 1533(1824); 1550(1825); 1570(1826); 1586(1827); 1606(1828); 1626(1829); 1666(1831); 1698(1832); 1721(1833); 1783(1835); 1816(1836); 1845(1837); 1882(1838); 2043(1841); 2165(1843); 2227(1844); 2296(1845); 2360(1846); 2422(1847); 2564(1849); 2629(1850); 2707(1851); 2783(1852); 2846(1853); 2924(1854); 2988(1855); 3062(1856); 3126(1857); 3187(1858); 3250(1859); 3311(1860);  3374(1861); 3440(1862); 3505(1863); 3772(1867); 3858(1868); 3966(1869); 4172(1871); 4282(1872); 4389(1873); 4393(1873); 4498(1874); 4549(1875)

Ф. 127, Оп. 1013, Д. 249(б.д.) *

Ф. 127, Оп. 1014, Д. 165(1821); 171(1830); 176(1834); 189(1839); 199(1842); 269а(1865)

Ф. 127, Оп. 1078, Д. 389(1877,1884); 390(1878,1880-1883); 494(1885); 49991885); 502(1887); 506(1888); 511(1889); 513(1890); 517(1891) ; 519(1892); 522(1893); 524(1894); 526(1895); 528(1896); 530(1897); 534(1898); 536(1899); 538(1900); 510(1901); 542(1902); 549(1904); 551(1905); 555(1906); 560(1907)

Ф. 127, Оп. 1079, Д. 955(1911); 964(1912); 969(1913); 976(1914); 980(1915); 982(1916); 988(1917); 989(1918-1819)


Сповідний розпис

Ф. 127, Оп. 1015, Д. 454(1832); 480а(1833); 506а(1835); 540(1837); 559(1838); 575(1839); 594(1840); 615(1841); 635(1842);  656(1843); 676(1844); 693(1845); 718(1846); 739а(1847); 757(1848); 778(1849); 796(1850); 834(1852); 852(1853); 867(1854); 884(1855); 902(1856); 922(1857); 939(1858); 981(1860); 1002(1861); 1063а(1864); 1086(1865); 1118(1866); 1154(1870)

Ф. 127, Оп. 1016, Д. 396(1850); 430(1859); 451(1863)

Ф. 127, Оп. 1017, Д. 145а(1862)


Сканы у мормонов:

https://familysearch.org/search/image/i … %3D1503045

Микрофильмы у мормонов
:
МК

https://familysearch.org/eng/library/fh … 23x442%3B%

ИР

https://familysearch.org/eng/library/fh … ns=*,180,0

Поиск по фамилии:

https://familysearch.org/search/collect … id=1503045

На сайте SurnameIndex info:

surnameindex.info/news/?tag=%D0% … 0%BB%D1%8F

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

20

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Добрый день. Делюсь информацией по 
127 фонду  ЦГИАК


Киевская  губерния. Сквирский уезд.
село Антонов.   Благовещанская церковь


Метрические и исповедные книги

Поделиться

21

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Alisa_2010
В смысле делитесь?

Поделиться

22

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Есть номера дел по этому селу. Могу по ходу своего поиска  посмотреть конкретно  и другие фамилии

Поделиться

23

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Helena-rnd

Добрый вечер! Может быть, и мне подскажете, какие документы сохранились по с. Макаровка - Киевская губерния, Сквирский уезд, Бровковская волость ?

Данные не проверял!!!

ЦГИАК

Макарівка, с., Сквирського пов. Київської губ.
Церква Різдва Христового

Метрична книга

Ф. 127, Оп. 1012, Д. 451(1772-1822); 452(1772-1816); 1173(1800); 1193(1801); 1208(1802); 1218(1803); 1243(1804); 1253(1805); 1274(1806); 1287(1807); 1308(1809); 1314(1808); 1328а(1810); 1344(1811); 1357а(1812); 1371(1813); 1384а(1814); 1398(1815); 1411(1816); 1445(1818); 1446(1818); 1462(1819); 1475(1820); 1504(1822); 1519(1823); 1533(1824); 1550(1825); 1570(1826); 1586(1827); 1606(1828); 1626(1829); 1666(1831); 1698(1832); 1722(1833); 1749(1834); 1783а(1835); 1818(1836); 1845(1837); 1990(1840); 2043(1841); 2166(1843); 2295(1845); 2360(1846); 2422(1847); 2494(1848); 2564(1849); 2629(1850); 2707(1851); 2783(1852); 2850(1853); 2924(1854); 2988(1855); 3063(1856); 3185(1857); 3190(1858); 3249(1859); 3312(1860); 3372(1861); 3416(1862); 3507(1863); 3562(1864); 3697(1866); 3772(1867); 3857(1868); 3962(1870); 4063(1870); 4170(1871); 4276(1872); 4395а(1873); 4499(1874)

Ф. 127, Оп. 1014, Д. 165(1821); 171(1830); 189(1839); 199(1842); 204(1844); 269а(1865)

Ф. 127, Оп. 1079, Д. 991(1918)


Сповідний розпис

Ф. 127, Оп. 1015, Д. 452(1832); 453(1832); 480а(1833); 506а(1835); 540(1837); 559(1838); 575(1839); 594(1840); 615(1841); 635(1842); 656(1843); 676(1844); 693(1845); 739а(1847); 757(1848); 778(1849); 796(1850); 834(1852); 852(1853); 867(1854); 884(1855); 939(1858); 959(1859); 981(1860); 1002(1861); 1063а(1864); 1086(1865); 1154(1870); 1316а(1909)

Ф. 127, Оп. 1016, Д. 396(1850); 421(1856); 422(1857); 423(1858); 451(1863)

Ф. 127, Оп. 1017, Д. 145а(1862)


В Житомирском архиве:

Макарівка, с. Бровківської волості, церква Різдва Христового
П: с. Макарівка
Народження, шлюб, смерть: 1875 (1/77/88); 1880 – 1884 (1/77/
296, 301, 303, 663, 311, 314); 1885 – 1889 (1/77/314, 585, 592.
593, 603); 1890 – 1894 (1/77/609, 622, 629, 637, 645); 1895 –
1899 (1/77/660, 1818, 1828, 1834, 1842); 1900 – 1904 (1/77/
1851, 1860, 1866, 1874, 1881); 1905 – 1909 (1/77/1891, 1899,
1905, 1919, 1927); 1910 – 1914 (1/77/1937, 1945, 1955-а, 1961,
1969); 1916 – 1919 (1/77/1985, 1990, 2212, 2216)
Церковні примірники: 1920 – 1922 (Народження, шлюб, смерть)
(1/77/2242)

Сканы у мормонов:

https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecapi%2Fsord%2Fwaypoint%2FM5SD-KXF%3A66436601%2C68127301%3Fcc%3D1503045

Микрофильмы у мормонов
:
МК

https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=titledetails&titleno=1387742&disp=%26%23x41c%3B%26%23x435%3B%26%23x442%3B%

ИР

https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=titledetails&titleno=1808482&disp=%26%23x418%3B%26%23x441%3B%26%23x43f%3B%%20%20&columns=*,180,0

На сайте SurnameIndex info:

http://surnameindex.info/news/?tag=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

24

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Большое спасибо, Дмитрий! Обязательно посмотрю сканы у мормонов в ближайшее время.

Поделиться

25 (03-07-2014 16:45:56 отредактировано Perehuda)

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Привіт! Цікавить Сквирський повіт (список однодворців). Прізвище - Перегуда. Де шукати ? Знайшов багато у мормонів. Про однодворців інфо відсутнє. 

З пошаною....

Поделиться

26

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Perehuda
Вас цікавлять якісь конкретні люди чи просто знайоме прізвище?

Поделиться

27 (04-07-2014 05:10:34 отредактировано Perehuda)

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

AppS


Мене цікавит інфо про архів, опис, справу де зустрічається це прізвище.

forum.vgd.ru/1311/Pereguda/80.ht … iew&o=
Це результати пошуків.

Поделиться

28

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Шановні спеціалісти!

Чи зустрічав хто-небудь прізвище Рудий по повітові....

Цікавить в першу чергу село Руде сучасного Володарського району... раніше  - Сквирського повіту... але і й інші населені пункти також...

Дякую за будь-яку інформацію...

Виговський, Скороход, Вовк, Атаманенко, Гудик, Пелих, Савчук, Іващенко, Рудий, Пономаренко (Архипчук), Онищенко, Коваленко, Іщенко, Пересунько, Баран, Ригас...
Цікавить генеалогія селян і дворян Васильківського повіту - Яблунівка, Сорокотяги, Пилипча, Мала Вільшанка, Фесюри, Фастівка і Сквирського повіту - Мала Сквирка Київської губернії - нині Білоцерківський район Київської області.

Поделиться

29

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Perehuda
в Сквирському повіті - це Володарка та навколо. Архіви все ті ж. ДАКО, ЦДІАК та ін.

АндрійБЦ
прізвище Рудий ніколи не було рідкісним.

Поделиться

30

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Село Быстрик ныне относится к Погребищенскому району Винницкой области. Ранее относилось к Сквирскому уезду Киевской губернии. На сайте мормонов нашёл в каталогах дела 1840-1850х годов, а интересует конец 19, начало 20 века. Неизвестно ли кому о наличии дел по данному селу в архивах ?

Post's attachments

паов.jpg
паов.jpg 448.97 Кб, 1 скачиваний с 2014-09-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Поделиться

31

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

по-моему, этот вопрос, с Вашим участием разбирали не единожды с 2010 года.

Поделиться

32

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Здравствуйте.Ищу предков,которые в 1850-70 годах заселяли Таврическую губернию - поляки однодворцы. В ГАХО нашла информацию,что они из Сквирского уезда ,село Зладневка(может быть ошибка,неясно было написано).Матковские, Пашковские, Прочитанские. Заранее спасибо.

Поделиться

33

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Вам стоит поработать с ревизией однодворцев 1858 года по Сквирскому уезду в Киевском областном архиве. Метрики в ЦДІАК.

Поделиться

34

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

fenix пишет:

Здравствуйте.Ищу предков,которые в 1850-70 годах заселяли Таврическую губернию - поляки однодворцы. В ГАХО нашла информацию,что они из Сквирского уезда ,село Зладневка(может быть ошибка,неясно было написано).Матковские, Пашковские, Прочитанские. Заранее спасибо.

Всё просто.
Это деревня Злодиевка.

beket.com.ua/kievskaja/vladimirovka_7/

А вот и Ваши предки.

Матковские

https://familysearch.org/search/collect … id=1503045

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

35

Re: Сквирский уезд (Сквирський повіт)

Большее спасибо.

Поделиться