1

Тема: Шептаковская сотня

Административно-территориальная и войсковая единица в составе малороссийского Стародубского полка, существовавшая в XVII-XVIII веках.

Центр — село Шептаки.

Share

2

Re: Шептаковская сотня

ШЕПТАКІВСЬКА СОТНЯ
(1651-1782 pp.)
=======================

Вперше згадується як адміністративний та військовий підрозділ Ніжинського полку на початку 1654 року. Вочевидь сформувалася між 1651-1653 pp. у складі Новгородського полку (1653-1654 pp.) як друга Новгородська сотня. У 1663 р., при створенні Іваном Брюховецьким Стародубського полку, була введена до його адміністративної території, в якій і перебувала до ліквідації у 1782 р. Населені пункти Шептаківської сотні увійшли до Новгород-Сіверського намісництва.
Сотенний центр: село Шептаки, нині - однойменне село Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Сотники: Кириленко Тимофій (1654-1660). Ісаєнко Василь (1660-1677). Бунак Юрій (1672). Тимох (1680). Ларко Тимофійович (1682-1687). Тимофій Андрійович (1688). Маньківський Карпо Іванович (1692-1701). Шейменко Василь Тимофійович (1709-1720). Шейменко Нестор Васильович (1723). Шейня Іван Васильович (1725-1727 н.). Немирович-Данченко Гнат (1727). Маньківський Іван Карпович (1728-1757). Маньківський Петро (1759-1778). Худорба Архип (1779-1782).

Населені пункти на середину XVIII ст.: Андрійківська слобода; Андрійковичі, село; Архипівка, село; Багринівка, село; Бирин, село; Білозерська слобода; Блистів, село; Буда, село; Будиська слобода; Бучки, село; Вереб'ївка, село; Гудівка, село; Гута Скобичевська, слобода; Гутище, слобода; Жадова Слобода, село; Каліївка, село; Каміньська слобода; Камінь, село; Кістобобер, село; Кистри, село; Лариновичі, село; Лизунівка, село; Мамекине, село; Машів, село; Печеніги, село; Погорільці, село; Попівка, село; Прокопівка, село; Пушкарі, село; Рогівка, село; Смячі, село; Старі Андрійковичі, село; Старожатів, село; Стахорщина, село; Стративе, село; Фаївка, село; Форостовичі, село; Хутір Мовчана Василя, військового товариша; Шевченкова гута; Шептаки, село.

В "Генеральному описі Малоросії" 1765-1769 pp. за сотнею записано також наступні населені пункти: села - Старе Жадове, Ковпинка, Радомка, Чудівці і Шевченкове; слободи - Єльня Руднівська, Кирилівка, Лосева, Машівська, Ольшанка, Старогутище; хутори - Варва та Кропивний.
=================================

Share

3

Re: Шептаковская сотня

[url=http://forum.vgd.ru/post/285/25087/p709540.htm#pp709540]
##
[/url]  ЦДІАК
ф51 оп 3 спр 3994 арк 3; спр 4004 арк3  1732р Шептаківська сотня
згадується що козак Харитон Гарбуз був 10 років у шведському полон

Share

4

Re: Шептаковская сотня

Очень интересуют любые сведения по селу Бирин и фамилии Ипатко, Ипатченок, Ипатка, Епатко.

Share

5

Re: Шептаковская сотня

Судиенко. Материалы для отечественной истории. Том 1

www.knigafund.ru/books/30723

В третьей части описание имений Стародубского полка Шептаковской сотни.

Share

6

Re: Шептаковская сотня

1732 год

Сотня Шептаковская

+ Читати більше

Сотник Шептаковский Иван Манковский
Хоружий сотенний Иосиф Яковлев
Асаул Григорий Кононенок
Писар Тимофей Панковский

Рядовое товариство
Самон Космачов
Клим Жуков
Павел Кочережчин
Леон Омелков
Гришка Космачов
Михайло Комачов
Марка Куличин
Андрей Домнич
Конон Щерба
Тимох Окуленков
Андрей Колоцуцок
Игнат Тарасов
Яков Дубина
Остап Матвеев
Михайло Милючин
Василь Треселин
Симон Корначов
Григорий Грицов
Левон Радченок
Конон Гапеенок
Данило Игнатенок
Хома Кримский
Самон Сенчишин
Данило Быков
Данило Комар
Григорий Быков
Дмитро Черняков
Павел Кгрек
Иван Лозовий
Демян Комендант
Ярох Парфенов
Михал Белоок
Лазар Голик
Федор Кудленок
Гаврило Филонов
Иван Козлик
Павел Ходинич
Астап Бгмутец
Грицко Бгмутец
Нестер Чорноштан
Отрох Фесенков
Тимофей Иосифов
Василь Слесар
Игнат Панченок
Яким Журченок
Михал Джуган
Матвей Асауленок
Иван Кадуля
Тимох Борисенок
Марка Кустан
Сидор Голик
Антон Голик
Матвей Акулов
Левон Заец
Алексей Сов
Марко Павлов
Тихон Кот
Григорий Ковал
Петро Отрохов
Стефан Санков
Ярмола Манджосов
Гришка Пискрат
Евтух Арденок
Клим Пирожков
Михайло Пятчин
Кирей Лобанов
Мойсей Данилин
Иван Карастак
Семен Бородин
Мойсей Пигачин
Михаил Козарез
Ничипор Гвоздиков
Ничипор Шарпанов
Гапон Капуста
Мартин Самонов
Семен Санков
Семен Клисак
Михал Криволапов
Овсей Савеников
Данило Скоробогатий
Гаврило Гучач
Отрох Мазов
Григорий Усов
Иван Макаренко
Василь Хомашин
Иван Швец
Василь Хвецкого
Борис Кротов
Овсей Боринчин
Кузма Котов
Андрей Тростенков
Игнат Бураков
Иван Чанов
Гаврило Чанов
Алексей Ковалев
Денис Андреев
Гордей Горин
Сапрон Андреев
Роман Прищен
Исай Левонов
Кондрат Хвостов
Левон Андреев
Яков Дичин
Костя Трусов
Яков Пилипов
Хведор Подголин
Михал Сопонов
Сако Маидруенок
Пантелимон Санков
Олисей Запорожец
Тарас Кислого
Андрей Полевцов
Овтух Полевцов
Евдоким Апанасенков
Яков Апанасенков
Андрей Кулманов
Муйсей Бурянов
Семен Бурянов
Иван Еврашко
Клим Климов
Василь Гарбуз
Костя Кротов
Кирило Лосов
Ярмола Розумного
Андрей Филипов
Сила Молчанов
Василь Мирочник
Никита Положок
Григорий Будел
Ничипор Мякочин
Павел Тимохов
Халимон Сухтеев
Кузма Лабан
Харитон Гарбуз
Иван Горбачов
Тарас Нужного
Демян Кравцов
Василь Данченков
Савка Пикуликов
Тимох Сопронов
Иван Швец
Осип Штиков
Евхим Штиков
Оникий Шарпанов
Остап Данилин
Степан Тютюнников
Иван Шарпан
Степан Лабнюков
Стефан Волевачов
Антон Волевачов
Курило Волевачов
Апанас Секунов
Терех Поскрабчин
Пантелимон Левонов
Апанас Букаченко
Апанас Шостопалого
Корней Пчолников
Кондрат Клишков
Гапон Лябехов
Макей Ладнюков
Евтух Димус
Максим Моложавий
Данило Козарезов
Окула Онопреев
Осип Левонов
Денис Демянов
Максим Патриваев
Максим Федоров
Семен Кручок
Артем Подолшинний
Яков Мелючонок
Семен Кулешев
Пархом Кулешев
Евтихий Кулешев
Борис Прокуренок
Никита Шупеня
Яким Степанов
Алексей Гулок
Грицко Ипаченок
Алексей Сорокин
Прокоп Судак
Петро Цинбалистенок
Андрей Адаминок
Никита Смеленок
Федор Джелка
Антон Щерба
Петро Коптев
Иван Коптев
Лазар Архипенок
Иля Сорокин
Антип Иллющенок
Яким Военинок
Яким Василченок
Клим Павленков
Артем Клищенок
Евдоким Дупликов
Омелян Овсяников
Костя Горгорцов
Филип Коцубай
Никита Бражинок
Хлор Ревенок
Мойсей Цикаленок
Гордей Хандожчинок
Яков Безрученок
Семен Козленков
Курило Козленок
Андрей Цикуленко
Яков Нивицкий
Апанас Трихонов
Филип Вавулин
Марко Ивашнев
Андрей Галущин
Федор Иващенихин
Кондрат Салников
Дмитро Козел
Лаврен Белоруцкий
Иван Лень
Терех Бурикин
Матвей Хмелюк
Левон Лукяненок
Улас Буртил
Лукян Димидов
Демян Архипенок
Андрей Истоменок
Федор Гарпинка
Иван Илляний
Петро Королишин
Меркурий Павленко
Тарас Иллин
Никита Иванченок
Яким Дорошенок
Максим Васков
Кузма Шалаев
Юрко Шалаев
Стефан Шалаев
Иван Кукшин
Игнат Ковтун
Василь Тимошенков
Иосиф Семенов
Отрох Тимошенков
Кузма Костенков
Павел Белдюга
Исай Яшков
Иван Басов
Семен Рева
Антон Кононов
Мартин Гащенков
Иван Прохоров
Петро Бунаков
Сопрон Обара
Иван Гудименок
Левон Ляшенок
Ларко Артюхов
Илля Глущенков
Корней Лопатинский
Павел Кононов
Григорий Нестеренков
Никита Гомонов
Яков Яшков
Иван Гомонов
Антон Венгоров
Алексей Соколов
Семен Сенченок
Самон Сенченок
Игнат Матвеев
Тимох Пасев
Остап Пасев
Отрох Терехов
Данило Лобанов
Василь Лобанов
Ларко Лобанов
Василь Сибын
Иван Грибуткин
Роман Лукашенков
Андрей Венгеров
Купрей Венгоров
Иван Бубликов
Стефан Бубликов
Сивко Сичов
Данило Мурин
Тимох Петраченок
Опанас Холодний
Ярох Хлоров
Кузма Хирин
Исай Пелюшкин
Михал Пелюшкин
Тимох Белдлягин
Тимох Лукянов
Алексей Будников
Гришка Гарунов
Опанас Писев
Лаврен Богомазов
Ярема Клеова
Яким Хирин
Илля Хирин
Павел Пащенок
Кондрат Штуленок
Омелко Лосев
Павел Хлоров
Мойсей Хлоров
Гаврило Лейнин
Мойсей Суховеев
Кузма Раманов
Михал Тимошенков
Овсей Сердюченков
Никита Кононов
Иван Ляшенков
Евстрат Овдеенков
Федор Бунаков
Иван Сенченков
Гаврило Кожухов
Процко Шалудяченок
Юрко Ащерин
Алексей Яркун
Иван Северилов
Андрей Гришин
Исай Сердюков
Сидор Усиков
Улас Фирсин
Яким Довбак
Карп Борович
Евфим Ходин
Василь Пилипенков
Михал Тарасов
Яким Лукашенков
Степан Никитенок
Корней Ковшиков
Василь Фирсин
Тимох Гарун
Алисей Гарун
Василь Магонин
Остап Чорномаз
Прокоп Цверкунов
Федор Савецкий
Тимох Житняк
Иван Фесенков
Харитон Варушила
Тимох Чмирон
Яким Пущай
Денис Ковшун
Василь Тюров
Павел Голиков
Максим Бондаренков
Иван Бондаренков
Карп Бондаренко
Николай Ярохов
Савка Кондратов
Иван Холодного
Федор Хирин
Денис Потапиков
Прокоп Магонин
Никита Жоров
Андрей Сичов
Ничипор Ребячого
Кондрат Видутин
Максим Кгакгай
Остап Трипузенок
Александер Трипузенок
Никипор Примаченок
Кондрат Будник
Федор Касенок
Василь Векуненок
Иван Будник
Устим Немцов
Аврам Немцов
Тихон Кавеня
Дмитро Момонов
Дмитро Потерайский
Мойсей Потерайский
Герасим Ус
Кирей Манин
Павел Побвенок
Илия Манин
Иван Попелущенок
Фома Пелущенок
Кондрат Пик
Яким Артемов
Тимох Кулешонок
Исай Середа
Феско Тишченко
Авакум Кулага
Тимох Кулага
Никипор Терещенок
Семко Букас
Яцко Барабашенок
Иван Савченок
Евдоким Барабашенок
Василь Барабашенок
Клим Цинбалистенок
Левон Литвин
Грицко Алющенок
Иван Алющенок
Малах Иванченок
Гришко Симоненок
Исай Аксенов
Оникей Антонов
Овсей Дученок
Тишко Дученок
Каленик Дученок
Анисим Дученок
Сахон Деребин
Илля Швец
Никита Мовчанов
Симон Стезна
Артем Рудий
Иван Дубник
Лукян Порохнач

© Hugin (Роман Москаленко)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

7

Re: Шептаковская сотня

Присяжні книги 1654 року Білоцерківський та НІжинський полки (Присяжные книги 1654 года Белоцерковского и Нежинского полков)

ДРУГАЯ СОТНЯ НОВГОРОДКА СЕВЕРСКОГО УЕЗДУ (Шептаковская сотня в период вхождения в Нежинский полк 1654-1663 годов)

села Шептаковского:

+ Читати більше

сотник Тимофій Кирилов
писар Иван Найденов
ясаул Никифор Богданов
хоружей Яков Андрїев

Козаки:
Василей Исаев
Осип Софонов
Артемій Микуленко
Конон Федоров
Григорей Минайлов
Потап Гаврилов
Кирила Бондар
Емелян Бондаренко
Купреян Кулмаченко
Стенка Ширибера
Иван Прядня
Никифор Юрьев
Григорей Венгрии
Иван Одоевец

атоман Юрья Буначенков
Афонасей Велдяжака
Федор Цвыркуненко
Андрей Яныченко
Тихон Шелменко
Костянтин Жюк
Михайла Моксимов
Матюшка Мартинов
Сенка Андріеев
Никита Соколенко
Петр Данилов
Яков Григорьев//
Фрол Никонов
Павел Горбуненко
атоман Роман Нехлеб
Мина Римар
Иван Мосаленко
Андрій Шеповал
Богдан Моргуненко
Евсій Шик
Иван Серченяк
Власко Кикта
Конон Потеряйского
Сидор Михайлов
Сергей Шеповалов
атоман Григорей Вороненко
Калинка Бирюченко
Дмитрей Куровский
Яков Василев
Михайла Малыник
Нефед Дмитреев
Сава Борадатой
Иван Рыбка
Васка Василев
Семен Степанов
Василей Илаков
Михайло Короткий
Григорей Устомов
Фома Подруенко
Яско Шеповал//
Архим Дудченко
Прокофей Дюхтяр
Степан Кругликов
Мокій Коровенко
Янка Софонов
Акула Иванов
Иван Лебедка
Лаврентей Прокофев
Яков Шингиріенко
Федор Борнадын
Прокофей Ряпый
атоман Андрій Леонтьев
Дмитрей Остафьев
Андрій Савельев
Петр Колесничонок
Михайла Лодинченко
Горасим Куневский
Ларко Иванов
Стенка Мсалый
Михайла Пътиченко
Екимка Емченко
Еким Гурьев
Микита Скорозвон
Иван Павлов
Евлан Мойсіев
Андрій Кейка
атоман Горасим Торасов
Григорей Гаврилов
Иван Сологуб
Горасим Пуздренок
Иван Федоров
Матвій Белченок
Алексій Иевлев
Наум Иванов
Алексеи Сукач
Сенка Косый
Баско Злодій
Гришка Цвырыскенок
Федор Дудка
атоман Игнатей Бакус
Богдан Борисов
Иван Музуненок
Григорей Ефрімов
Юрья Павлов
Иван Ефрімов
Алексій Романов
Сергей Романов
Мишко
Ботенко
Иван Романов
Григорей Яковлев
Ждан Юрьев
Сергій Конопелченок
Родион Ворсобенок
Яков Игнатьев
Юрья Щоголевский
Василей Лочиненок
Моксим Дудка
Сидор Солотченко
Гришка Рева
Иван Цыганок
Иван Гребенник
Анисим Мартинов
Иван Товстопича
Иван Сидоров Швагир
Лазорка Горасимов
Иван Бревус
Яков Сухий
Тимофей Летинский
Афонасей Соболев
Иван Добыш
Михайла Штозбічек
Гришка Свибнолуенок
Ерофій Овдокимов
Дмитрей Новиченок
Демид Роплянин
Сава Оникіев
Васко Дудка
атоман Михайла Якомецкий
Андрій Буйзяйчинок
Адам Швец
Емелян Мокряк
Порфен Яковлев
Марко Бондар
Кузма Никонов
Моксим Довжик
Исак Тимофіев
Васка Моксимов
Ермола Хоцков
Григорей Перевозник
Васко Кутічин
Григорей Козарезенко
атоман Иван Черниговец
Григорей Свиридов
Андрій Малюженок
Онисимко Удворенок
Гаврила Пенченок
Марко Коморенко
Антон Бончанок
Алексій Царенков
Корній Свиридов
Конон Кудра
Гришка Шелютенок
Юрья Лукьянов
атоман Алексій Мещаненко
Иван Серый
Васко Колочовец
Афонасей Лотышко
Сомсон Котеба
Сафон Шевчин
Порфен Сорочин
Иван Космиченок
Алимпій Логвинов
Андрій Винначек
Гришка Шевчик
Петр Кротянок
Сенка Велюйко
Сава Родионов
Иван Бобровец
Иван Сніхченко
Гришко Олейник
Васко Ряжтыренко
Васко Борисов
Юрья Ефрімов
Сава Подорожной
Яков Шомский
атоман Андрій Рожко
Яков Лобошенко
Андрій Мабошенко
Ил я Гонпаш
Мигал Климов
Лазор Гудок
Иван Шумиволоз
Степан Твил
Иван Буда
Овдій Кико
Игнатей Кирилов
Евсівей Рывченок
Роман Болта
Иван Кривово
Никифор Горбаченко
Федор Мицук
Моксим Ходосонок
Костянтин Гудок
Еким Боран
Гришко Баршовец
атоман Микита Прокофев
Павел Вагучин
Петр Ларионов
Борис Иванов
Яков Козак
Богдан Букатко
Максим Трылусов
Иса Момован
Созон Пиченко
Влас Воронин
Иван Криволипый
Ерошка Созонов
Софон Колинин
Сенка Голый
атоман Роман Гуляк
Нестер Андріев
Яков Степанов
Федор Жолойков
Тимофій Пофомов
Кузма Торасов
Хоцко Несыненок
Тит Полойчанок
Есип Сиженок
Афонасей Васильев
Степан Ондріев
Родион Остафьев
Моисій Коншин
Василей Денисов
Савелей Михайлов
Андрій Чюра
Васко Зуйков
Есип Игнатьев
Андрій Никитин
атоман Афонасей Лазорев
Кондратей Игнатьев
Алексій Василев
Васко Белаенко
Оникій Дедоров
Роман Олексіев
Горасий Федоров
Иван Бочка
Михайла Сабуня

село Шептаковское мещане:

войта Иван Андріев
Иван Григорев
Артемій Иванов
Тихон Андріев
Свирид Федоров
Иван Семенов
Иван Романов
Зенка Селиванов
Иван Матвіев
Степан Фролов
Иван Матвіев
Овдій Андріев
Григорей Севериянов
Игнатей Долгополой
Яков Исаев
Сава Яковлев
Никифор Остафьев

© Kordeni

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Thanks: Алена1

Share

8

Re: Шептаковская сотня

О. О. Васильєва, кандидат історичних наук Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ШЕПТАКІВСЬКА ВОЛОСТЬ В РАМКАХ КОМПЛЕКСУ ГЕТЬМАНСЬКИХ РАНГОВИХ МАЄТНОСТЕЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ПЕРША ТРЕТИНА XVIII СТ.)

https://drive.google.com/file/d/0B-kWuW … sp=sharing

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена, gagay2

Share

9 ( 19-06-2016 14:54:28 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

Павло Провозін
Сіверський літопис

ШЕПТАКИ

За 15 км від древнього міста Новгорода-Сіверського розташоване село Шептаки. Відоме з 1-ї пол. XII ст. У книзі «Описание Черниговской єпархії» пишеться: «...Думают, что названіє свое Шептоки поселеніе получило от того, что первый поселившийся здесь занимался волшебством» шептанием и потомки его занимались темь же ремесломь... Какь бы то ни было: только несомненно, что поселеніе существовало здесь и до татарь».1
З документів 1724 р. відомо, що цим селом у період з 1618 р. до 1648 p., ко-ли Лівобережна Україна була під владою Польщі, володіли польські намісники А. Пясочинський та Ян Куницький.
З 1654 р. с. Шептаки стало сотенним центром Ніжинського полку, а з 1663 — 1664 р. — Стародубського полку та передане під гетьманську булаву. Ним став володіти перший гетьман Лівобережної України І. М. Брюховецький. Тут було відкрито центральне правління для поселень представників гетьмана. Царського грамотою 1665 р. с. Шептаки було остаточно закріплене «гетьманською булавою» разом ще з 18-а селами нинішніх Н.-Сіверського та Семенівського районів Чернігівської області.
У XVII ст. в Шептаках була заснована козацька Михайлівська церква, яка в сер, XIX ст. стала цвинтарною та Христоріздвяна — гетьманська. При них у XVIII ст. діяли козацькі школи.
Жителі Шептаків брали участь у політичних подіях того часу. 12 лютого 1669 р., в числі багатьох, шептаківськйй сотник Василій Ісаєнко поставив свій підпис під Глухівськими статтями в м. Глухові. Це договірні умови про політичне і правове становище України в складі Росії, підписані царським урядом і гетьманом Лівобе-режної України І. М. Брюховецьким. Він також брав участь при підписанні «Конотопських статей» 25 травня 1672 p. біля Козацької діброви між Конотопом та Путивлем, де гетьманом Лівобережної України був обраний Д. Г. Многогрішний.1
У 1708 р. с. Шептаки було під гетьманською булавою І. С. Мазепи. Селом правив його соратник — Андрій Бистрицький. У цей час воно опинилося у вирі Північної війни.
20—21 жовтня 1708 р. загони шведів пройшли в напрямку м. Н -Сіверського. Пізніше, прибічники царя Петра І вчинили допит шептаківців. Після поразки гетьмана І. С. Мазепи с. Шептаки стало володінням нового гетьмана І. І. Скоропадського, який часто бував у ньому.
У 1710 р. у м. Бендери, шо на той час були під турецькою владою, гетьманом в еміграції Пилипом Орликом була оприлюднена його Конституція, натоді одна з найдемократичніших у світі. У ній, зокрема, говорилося й про Шептаківську сотню «… Гетьман не мав права само¬вільно роздавати усі добра монастирям, духовенству, урядникам, слугам, вдовам і іншим. Він повинен був задовольнятися своїми оброками і прибутками «на булаву» та особу його гетьманську належніме, як-то — індукцією, полком Гадяцьким, сотнею Шептаківською, також Почепською, Оболонською й іншими...».2 Індукт-податок за довіз товару. Це означало, що П. Орлик бував у Шептаках. Ще в 1707 р. був виданий універсал гетьмана І. Мазепи про установлення межі Шептаківської сотні.
У 30-х р. XVIII ст. в Шептаківській сотні 30% козацьких сімей не мали землі. У 1720 р. гетьман І. І. Скоропадський, перебуваючи в Шептаках, запросив туди генерал-фельдмаршала О. Д. Меншикова. Туди ж була привезена скарга жителів м. Н.-Сіверського на сотника Ф. Лісовського, який безжалісно обкрадав жителів міста. Скарзі було дано хід.
У цей час в Шептаківській сотні почали розвиватися різні ремесла. Було налагоджено виробництво поташу та смальчуги-будництво.3
На початку XVIII ст. російські підприємці масово скуповують прядиво в Україні та вивозять його до Росії. А в 20-х роках вони почали засновувати мануфактури для переробки прядива в Стародубському полку. У 1726 р. Строганови заснували в шептаківській волості «парусну» мануфактуру. Управителем її був теж росіянин — Павлов. Мануфактура розвивалася слабо. У 1727 р. вона опинилася в руках О. Д. Меншикова, а потім була передана президентові Малоросійської колегії. Року 1730 Шептаківську мануфактуру приєднано до Почепської. Шептаківська мануфактура давала за рік 462 звої (сувої) парусини».4
5 червня 1750 р, указом царського уряду останньому гетьманові Лівобережної України К. Г. Розумовському даровано міста Батурин, Почеп та велику частину дворів Шептаківської сотні, а в 1760 р. вся Шептаківська сотня була йому передана у вічне володіння. З матеріалів ревізії, проведеної царським урядом у 1764 р. видно, що Шептаківська сотня входила до складу Стародубського полку.
У 1774 р. за наказом гетьмана Розумовського в Шептаках замість старої Христоріздвяної церкви була побудована нова Христоріздвяна. Вона зроблена з дерева з дзвіницею, де встановили дзвін вагою 81 пуд, відлитий у Москві на заводі Богданова. При козацькій Михайлівській та гетьманській Христоріздвяній церквах діяли козацькі школи.5
У 1764 р. у зв'язку з ліквідацією гетьманства с. Шептаки було виведене з-під гетьманської булави. У 1781 р. в «Деле обо всех в Малой России казенных домах» описані сотенні канцелярії в м. Н.-Сіверському та в с. Шептаках, які входили до складу Стародубського полку. У 1781 р. у зв'язку з уведенням намісництва на Україні і скасуванням полкової системи Шептаки ввійшли до Н.-Сіверського повіту Н.-Сіверського намісництва.
У середині XIX ст. село складалося з кутків, названих іменем перших поселенців: Бунаківка, Карпівка, Овдіївка, Ревівка, Тимошівка, Вернигорівка, Басосівка, Гоманівка, Аксенівка, Кожухівка, Полюшківка, Сигутівка. У 1866 р. — 271 двір, 2235 жителів; волосне правління» сільська розправа, сільське училище, 2 церкви (вищезгадані). У 1897 р.— 574 двори, 3605 жителів, земська школа. Крім основного заняття (сільське господарство), шептаківці в той час робили колеса для возів і продавали їх на ярмарках в м. Стародубі.
У роки Великої Вітчизняної війни в боях з фашистами загинуло 360 жителів с. Шептаків. У 1967 р. їм було споруджено обеліск Слави, а ще раніше, в 1965 р., споруджено надгробок на братській могилі воїнів-визволителі в, загиблих при визволенні села від фашистів у вересні 1943 р. Уродженцями Шептаків є Герої Радянського Союзу П. М. Максимихін та І. Тимошенко.
Нині в селі розташовані центр садиби сільгосппідприємства ім. Мічуріна (спеціалізація — м'ясо-молочне тваринництво), відділення зв'язку, середня школа, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб на 120 місць, 3 бібліотеки (14 тисяч книг).

Джерела та література
1. Описание Черниговской епархии. — К-, 1874. — Книга VI, — С. 43.
1.    Величко С. Літопис. Переклав з книжної української мови Валерій Шевчук. К-, 1991. — т-2. — С. 93, 154.
2.    Полонська-Василенко Н. Історія України. У двох томах. — К.( 1992. — т. 2. — С. 191.
3.    Там само, — С, 182
4.    Там само. — С. 184.
5.    Чернігівщина. Енциклопедичний довідник: К-, 1990. С. 951.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

10 ( 19-06-2016 14:57:49 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

Шептаки

В 9 верстах от Новгорода, в 170 от Чернигова, на дороге из Новгорода в Стародуб; расположено на обширной долине, по берегам речки Ромы, когда-то богатой водою, содержавшей много мельниц.
Ныне село занимает в длину до 6 верст. Оно состоит, кроме главного поселения по дороге, называющегося селом, из нескольких кутков. Последние носят название первых поселенцев своих: Бунаковка от Бунака, Карповка от Карпа, Авдеевка от Авдея, Ревовка от Ревы, Тимошевка от Тимоша, Вернигоровка от Вернигора, Басосовка от Басоса, Гомановка от Гомана, Аксеновка от Аксена, Кожуховка от Кожуха, Полюшкова и Сигутова от Полюшка и Сигута.
Думают, что название свое Шептоки поселение получило от того, что первый поселившийся здесь занимался волшебством шептанием и потомки его занимались тем же ремеслом. Оправданием такой мысли служит не только то, что и поныне здесь в разных случаях обращаются к шептунам, так и то, что местность Шептаков была до недавних времен весьма глухая. Окружалась темными лесами и к ней вела тесная дорожка.
Как бы то ни было: только несомненно, что поселение существовало здесь и до татар, местность вполне благоприятствовала тому. С одной стороны недальний город служил некоторою защитою от нападения степняков; с другой местность была богата лугами, землею хлебородною, бортневыми деревьями.
По акту 1724 г. «Халимон Константиновичь, прозиваемый Римон, товарищ войсковий сотни шептаковской, а ныне мешкаючий в селе Шептаках полку стародубскаго», свидетельствуя по правде о мельнице, говорит: п. Песочинский «властвовал над городом Новгородом и притомными селами, а после пана Песочинскаго настал пан Кунецкий и владел городом Новгородком… Сие мое свидетельство по сущой правде объявляю, много лет жиючий, еще до Хмельницкаго, когда ляхов из украйны выгнали за Вислу; того часу ставши пан гетман Хмельницкий в рок пошол на Жовтую воду со всею силою воевати ляхов».
Таким образом Шептоки и до Хмельницкого были местом центрального правления для сел Новгородского властителя. Это в соединении с значением Шептоков, как места состкого управления, утверждает в той мысли; что Шептоки видели не только московское правление, но и татарщину.
Так как при гетманщине Шептоки были и местом сотенного правления и здесь же было центральное правление для поселений гетманской булавы: то естественно, что были здесь два храма: храм архан. Михаила и храм рождества Христова.
По общему местному убеждению, храм арх. Михаила самый древний местный храм. Это так должно быть и потому, что при гетманщине храм архангела был приходским храмом казаков, а храм рождественский был гетманским. И доселе день архан. Михаила празднуется в Шептоках как храмовой праздник, хотя храм архангела давно остается только кладбищным храмом. Храм этот теперь занимает уже третье место. Сперва он находился на линии села, почти на самом берегу р. Ромы, на 10 версте от Новгорода, невдали от мельницы Квитницкого, ныне князей Голицыных. Здесь и доселе лежит плита в виде четвероконечного креста. Другое место храма было там, где ныне Михайловское кладбище. В 1820 г. казаки Кожухи уступили свою землю для Михайловского храма и он поставлен в Кожуховке старанием священника Иоанна Духневича. До 1831 г. при нем был особый священник. В храме остаются: триодь цветная к. п. 1685 г. триодь постная к. п. 1715 г. служебные минеи, в 8 д. м. п. 1710 г. служебник черниг. п. 1747 г.
Шептоковский священник Герасим Домницкий писал в просьбе св. Синоду: «при церкви рождества Христова Шептокув от прадеда и деда и отец священствовали; отец его посвящен на весь приход и 1708 г. умер, он по смерти его до возрасту учился в школах, во время учения в 1715 г. Киевской епархии села Полонок поп Иван Германовский в село Шептоки перешел и наследственным его приходом завладел», в 1729 г. Домницкий произведен в священника на весь приход; в 1732 г. по письму гетмана Германовский определен вторым священником и потом удален, а в 1734 г. вновь определен консисториею. Св. Синод, вытребовав сведения о числе дворов, определил: Германовский и Домницкий оставляются в Шептоках, – первый при 65 дворах, второй при 140 дворах, так как Германовский определен был в 1715 г. законно по просьбе прихожан (и священство – не наследство) и по укасу 1722 г. в приходе с 200 дворами должно быть два священника; первенствовать будет на служении каждый в очередное служение по храму.
По этим словам храм рождества с священником Домницким существует в Шептаках по крайней мере с 1640 г., если только не существовал и прежде того. Памятники древности, остающиеся в нынешнем храме, подтверждают эту мысль о храме и даже указывают на существование его в 1630 г. На колокольне храма есть колокол в 27 пудов, с надписью около ушей: 1630 г. Книги храма: цветная триодь черниг. п. 1685 г., минеи служебные м. п. 1695 г., синаксарь о победе Полтавской, черн. п. 1710 г., евангелие к. п. 1712 г., постная триодь к. п. 1715 г., Апостол к. п. 1738 г., служебник к. п. 1746 г. черн. п. 1747 г., метрическая книга 1723 г. Около храма остается плита дикого камня в 1 ½ арш. длины и в аршин ширины, с надписью: «здесь лежит раб Божий Иоанн Захарьевичь Плакса 1729 г. мая 14 д.».
Нынешний храм рождества Христова, деревянный на каменном фундаменте, с тремя престолами, построен и освящен в 1774 г. на иждивение графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Он стоит на возвышенном, весьма красивом, месте, на 12 версте от Новгорода, вблизи бывшего дома и сада Разумовского.
На колокольне новый колокол с надписью: «усердием прихожан и старанием шептоковского священника Стефана Максимова Полтарацкого, весу 81 пуд. и 18 ф. лиг в Москве на заводе Богданова».
Нельзя не заметить, что усадебная земля причта рождественского, соседняя с храмом, после священника Петра Германовского перешла в частную собственность.
Число прихожан Шептаковских: в 1770 г. 1360 м. 1340 ж.; в 1790 г. 1435 м. 1415 ж.; в 1810 г. 1332 м. 1333 ж.; в 1830 г. 994 м. 1041 ж.; в 1850 г. 1087 м. 1200 ж.; в 1860 г. 1115 м. 1161 ж.; в том числе казаков 532 д. м. Они занимаются хлебопашеством, но есть между ними ремесленники.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

11 ( 19-06-2016 13:55:26 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

СОТНИКИ:

Куриленко (Кирилів) Тимофій (?-1654-1660.02-?)*
Ісаєнко Василь (1660-?)
Бунак Юрій (?-1672.04.-?)
Ісаєнко Василь (?-1677)
Куриленко Тимох (?-1679-1680-?)
Тимофійович Ларко (?-1682-1687-?)
Андрійович Тимофій (?-1688-?)
Маньківський Карпо (?-1692-1701)
Шейменко Василь Тимофійович (?-1709.10-1720)
Шейменко Нестор Васильович (?-1723 -?)
Шейня Іван Васильович (1725-1727, наказовий)
Немирович- Данчєнко Гнат (?-1727-?)
Маньківський Іван Карпович (1728- 1757-?) Маньківський Петро (?-1759-1778)
Худорба Архип (1779.3.02.-1782)

*КУРИЛЕНКИ-ТИМОШЕНКИ:
Тиміш Куриленко очолював сотню досить довго як перший, так і другий раз. Його нащадки зберегли документа до нього Івана Золотаренка, Дем'яна Многогрішного, Василя Золотаренка, Григорія Коровки-Вольського, два універсали на маєтності (1655, 1679). Сотню від батька, очевидно, прийняв син Ларко Тимофійович. З онуків Тимофія відомі Василь, Семен, Василь і Герасим, сини яких були рядовими козаками в кінці XVIII ст. у Шептаках.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

12 ( 19-06-2016 13:53:02 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

ОТАМАНИ:

Ганичєнко Андрій (?-1676.02.- ?)
Бунак Юрко (?- 1682.06.- ?)
Андрій (?-1688.04.- ?)
Дорофійович Павло (?-1710-?)
Михайлович Опанас (?-1715-?)
Домонтовський Семен (?-1725-?)
Ляшко Петро Павлович (?-1727-?)
Кононенко Григорій (?-1730- ?)
Тимошенко Василь (?-1733-?)
Семен (?-1755-?)
Плакса Михайло Іванович (?-1767-?)

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

13

Re: Шептаковская сотня

ПИСАРІ:

Наданов Іван (?-1654.02.- ?)
Васильович Іван (?-1713-?)
Паньківський Тиміш (?-1730-1736-?)
Мовчан (?-1755-1760-?)
Мовчан Андрій (?-1763-1765-?)

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

14

Re: Шептаковская сотня

ОСАВУЛИ:

Богданів Микифор (?-1654.02.-?)
Несоненко Григорій (?- 1676.02.-?)
Забузький Іван (?-1723-?)
Кононенко Григорій (?- 1733-?)
Овдієнок Яким (?-1755-1760-?)
Овдієнок Василь Якимович (?-1763-1767-?)

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

15

Re: Шептаковская сотня

ХОРУНЖІ:

Андріїв Яків (?-1654-?)
Мішанський Гришко (?-1676-?)
Бунаков Василь (?-1755-1765-?)
Хандажка Федір Кузьмович (?-1763-?)

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

16

Re: Шептаковская сотня

ЦГИАУ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 125

Местечка Шептаков

Две ведомости волосты Шептаковской
одна на 8, другая на 658 листах

(л. 238)
Ведомость

В учрежденную о сочинении в малороссийском
Стародубовском полку генералной описе
коммисию от волостного Шептаковского
правления о имеючихся волости шеп
таковской владения его сиятелства
високо превосходителного господина генерал
фелдмаршала сенатора генерал адютан
та действителного камергера и разних
ординов кавалера графа Кирилла Григо
риевича Разумовского селах и деревнях
и футорах и в них разних его сиятел
ства принадлежитостях також
о посполитих дворах и бездворних
хатах и о живущих в них посполитих
с их имуществом и показанием
обоего пола мужеска и женска душ
сочиненна 1768 году августа м-ца

Волость Шептаковская

Которая его сиятелству графу и кава
леру Кириллу Григориевичу Разумовскому
принадлежит во вечное и потомст
венное владение по имянному
высочайшему блажения и высокославныя
памяти государины императрицы
Елисавет Петровны самодержицы
всероссийской указу 1760-го году
февраля 17 д. Состоявшамусь

Оной ея императорского величества указ
орегеналной в его сиятелства имеется
(л. 238 об.)
воной Шептаковской волости принадлежитостей

В селе Шептаках

Его сиятелства дворец деревяной
к житю годной

огородов в самом селе неболшими шмат
ками в разних местах шесть

(л. 239)
К дворцу шептаковскому пахотного
поля в трех переменах нив 30

Кои положение свое имеют

В первой перемене нив 13

(л. 240)
В другой перемени нив 7

(л. 241)
В третой перемене нив 10

(л. 242)
Винокурня в селе Шептаках при дворце
одна вино висеживается чрез шесть
мцей зимних на 6, а летом чрез
шесть мцей на 3 котла в год хуф
по 50, а ведер до двох тисяч, а иногда
болше, иногда же и менше

(л. 242 об.)
Хлеб употребляется свой з пахотних поль
и из мелниц, а временом покупной в под
даних своих волости Шептаковской
и из великороссии подрядом покупается
в год до ста четвертей, а иногда болше,
иногда же и менше

Шинок при дворци один по дороги лежа
чой от Новгородка к Стародубу воном вино
продается кввартами и чарками свое
не покупное

Мелница в селе Шептаках на речке Роме
о дву колах прозиваемая Захарченкова,
с коей доход две части отбирается
до дворца шептаковского, а третая часть
третиникам наследникам Захарчен
ковим за содержание оной всем их
коштом. Мелет оная весною и ежели
вода достаточна и летом, а в случаи
удаления води не мелет

При той мелници в озери за занесениеми
от песку риби нет

За селом Шептаками по тракту новго
родском в полверсти от села футор для
содержания птиц дворових прозива
емий Красовский воном хоромное стро
ение деревяное старое
...

(л. 243)
За селом же Шептаками

другой футор на тракту до Стародуба
лежачом при речке Смячи прозиваемий
(л. 243 об.) Узруй разстоянием от села Шептаков
в пяти верстах в нем строение деревя
ное старое

К оному принадлежитостей

На речки Смячи мелница о дву колах
Ивалюшня мелит всегда, доход
соной ввесь отбырается в узруевский дворец
риба в озери ловится для двора мелкая
щука, плотки и протчая

Огородов 5

(л. 246) Село Шептаки

Полку Стародубовского сотне Ше
птаковской, от полкового города Ста
родуба в 60 десяти верстах

Поселением имеется на гороватом
и песковатом месте при реке Роме

Владелец... Разумовской

В котором селе между оным владе
нием жителствуют разные чинов
ники и рядовые казаки

(л. 246 об.)
Во оном селе подданных его сиятелства

Дворов 174
Бездворных жиючих при огородах 13

в ных людей

мужеска полу от 1 до 15 лет триста
четирнадцать
от 15 до 60 лет триста пятдесят лять

Перестарилих и увечных к работе не способных
десять


Женска полу

от 1 до 15 лет двесте восемдесят
от 15 до 60 лет триста сорок двое
перестарилих и увечных к работе неспособных
десять

в ных соседей и работников

Мужеска полу

от 1 до 15 лет девятнадцать

(л. 247) от 15 до 60 лет семнадцать
увечных одно

Женска полу

от 1 до 15 лет тринадцать
от 15 до 60 лет двадцать четири
перестарилых и увечных двое

(л. 248)
Оные подданние платят консистенской
дачи неравно посколко когда по росположению
(л. 248 об.) доводилось, а в 1764-м году отдавали
мукою, крупою и солью порций семдесят
пять с половиной, да раций овсом и сеном
тридцать семь с половиною; и ныне же
денгами по кварталам платят в год
сто семдесят восемь рублей и пятде
сят копеек

Расположение делают между собою
смекая по грунтам и по состоянию
имущества

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

17 ( 20-06-2016 08:34:22 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

ШЕПТАКІВСЬКІ СОТНИКИ

                  Ім'я                                    О. Лазаревський              Г. Гаєцький            В. Заруба           В. Кривошея

Лазар Тимофійович (Кириленко)                   1687                        07.1687               1682-1687            1682-1687

Тимофій Андрійович                                                                                                      1688                      1688

Карп Манківський                                    1692-1701                 1692-1701              1692-1701           1692; 1701

Василь                                                                                                                                                         1696

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

18 ( 20-06-2016 08:46:30 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

ДЖЕРЕЛА

Шептаківські сотники

             Ім'я                                Роки врядування              Джерела

Лазар Тимофійович (Кириленко)     1682-07.1687         Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. – К. - с. 69;
                                                                                       Універсали Івана Мазепи... - Ч. 1. - с. 64.

Тимофій Андрійович                             1688                   Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. – К. - С. 69.

Карп Манковський                             03.1693-1701      ЦДІАУК. - Ф. 208. - Оп. 1. - Спр. 82. - Арк. 22-22 зв.;
                                                                                       ІР НБУВ. - Ф. І. -Спр. 555444.-Арк. 1.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

19 ( 22-06-2016 13:48:44 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки.” / Упорядники: Ю. Мицик, М. Кравець. — Київ, 2003

ДРУГАЯ СОТНЯ НОВГОРОДКА СЕВЕРСКОГО УЕЗДУ (ШЕПТАКОВСКАЯ СОТНЯ в период вхождения в Нежинский полк 1654-1663 годов)

села Шептаковского:

сотник Тимофій Кирилов
писар Иван Найденов
ясаул Никифор Богданов
хоружей Яков Андрїев

Козаки:
Василей Исаев
Осип Софонов
Артемій Микуленко
Конон Федоров
Григорей Минайлов
Потап Гаврилов
Кирила Бондар
Емелян Бондаренко
Купреян Кулмаченко
Стенка Ширибера
Иван Прядня
Никифор Юрьев
Григорей Венгрии
Иван Одоевец

атоман Юрья Буначенков
Афонасей Велдяжака
Федор Цвыркуненко
Андрей Яныченко
Тихон Шелменко
Костянтин Жюк
Михайла Моксимов
Матюшка Мартинов
Сенка Андріеев
Никита Соколенко
Петр Данилов
Яков Григорьев
Фрол Никонов
Павел Горбуненко
атоман Роман Нехлеб
Мина Римар
Иван Мосаленко
Андрій Шеповал
Богдан Моргуненко
Евсій Шик
Иван Серченяк
Власко Кикта
Конон Потеряйского
Сидор Михайлов
Сергей Шеповалов
атоман Григорей Вороненко
Калинка Бирюченко
Дмитрей Куровский
Яков Василев
Михайла Малыник
Нефед Дмитреев
Сава Борадатой
Иван Рыбка
Васка Василев
Семен Степанов
Василей Илаков
Михайло Короткий
Григорей Устомов
Фома Подруенко
Яско Шеповал
Архим Дудченко
Прокофей Дюхтяр
Степан Кругликов
Мокій Коровенко
Янка Софонов
Акула Иванов
Иван Лебедка
Лаврентей Прокофев
Яков Шингиріенко
Федор Борнадын
Прокофей Ряпый
атоман Андрій Леонтьев
Дмитрей Остафьев
Андрій Савельев
Петр Колесничонок
Михайла Лодинченко
Горасим Куневский
Ларко Иванов
Стенка Мсалый
Михайла Пътиченко
Екимка Емченко
Еким Гурьев
Микита Скорозвон
Иван Павлов
Евлан Мойсіев
Андрій Кейка
атоман Горасим Торасов
Григорей Гаврилов
Иван Сологуб
Горасим Пуздренок
Иван Федоров
Матвій Белченок
Алексій Иевлев
Наум Иванов
Алексеи Сукач
Сенка Косый
Баско Злодій
Гришка Цвырыскенок
Федор Дудка
атоман Игнатей Бакус
Богдан Борисов
Иван Музуненок
Григорей Ефрімов
Юрья Павлов
Иван Ефрімов
Алексій Романов
Сергей Романов
Мишко
Ботенко
Иван Романов
Григорей Яковлев
Ждан Юрьев
Сергій Конопелченок
Родион Ворсобенок
Яков Игнатьев
Юрья Щоголевский
Василей Лочиненок
Моксим Дудка
Сидор Солотченко
Гришка Рева
Иван Цыганок
Иван Гребенник
Анисим Мартинов
Иван Товстопича
Иван Сидоров Швагир
Лазорка Горасимов
Иван Бревус
Яков Сухий
Тимофей Летинский
Афонасей Соболев
Иван Добыш
Михайла Штозбічек
Гришка Свибнолуенок
Ерофій Овдокимов
Дмитрей Новиченок
Демид Роплянин
Сава Оникіев
Васко Дудка
атоман Михайла Якомецкий
Андрій Буйзяйчинок
Адам Швец
Емелян Мокряк
Порфен Яковлев
Марко Бондар
Кузма Никонов
Моксим Довжик
Исак Тимофіев
Васка Моксимов
Ермола Хоцков
Григорей Перевозник
Васко Кутічин
Григорей Козарезенко
атоман Иван Черниговец
Григорей Свиридов
Андрій Малюженок
Онисимко Удворенок
Гаврила Пенченок
Марко Коморенко
Антон Бончанок
Алексій Царенков
Корній Свиридов
Конон Кудра
Гришка Шелютенок
Юрья Лукьянов
атоман Алексій Мещаненко
Иван Серый
Васко Колочовец
Афонасей Лотышко
Сомсон Котеба
Сафон Шевчин
Порфен Сорочин
Иван Космиченок
Алимпій Логвинов
Андрій Винначек
Гришка Шевчик
Петр Кротянок
Сенка Велюйко
Сава Родионов
Иван Бобровец
Иван Сніхченко
Гришко Олейник
Васко Ряжтыренко
Васко Борисов
Юрья Ефрімов
Сава Подорожной
Яков Шомский
атоман Андрій Рожко
Яков Лобошенко
Андрій Мабошенко
Илія Гонпаш
Мигал Климов
Лазор Гудок
Иван Шумиволоз
Степан Твил
Иван Буда
Овдій Кико
Игнатей Кирилов
Евсівей Рывченок
Роман Болта
Иван Кривово
Никифор Горбаченко
Федор Мицук
Моксим Ходосонок
Костянтин Гудок
Еким Боран
Гришко Баршовец
атоман Микита Прокофев
Павел Вагучин
Петр Ларионов
Борис Иванов
Яков Козак
Богдан Букатко
Максим Трылусов
Иса Момован
Созон Пиченко
Влас Воронин
Иван Криволипый
Ерошка Созонов
Софон Колинин
Сенка Голый
атоман Роман Гуляк
Нестер Андріев
Яков Степанов
Федор Жолойков
Тимофій Пофомов
Кузма Торасов
Хоцко Несыненок
Тит Полойчанок
Есип Сиженок
Афонасей Васильев
Степан Ондріев
Родион Остафьев
Моисій Коншин
Василей Денисов
Савелей Михайлов
Андрій Чюра
Васко Зуйков
Есип Игнатьев
Андрій Никитин
атоман Афонасей Лазорев
Кондратей Игнатьев
Алексій Василев
Васко Белаенко
Оникій Дедоров
Роман Олексіев
Горасий Федоров
Иван Бочка
Михайла Сабуня

село Шептаковское мещане:

войта Иван Андріев
Иван Григорев
Артемій Иванов
Тихон Андріев
Свирид Федоров
Иван Семенов
Иван Романов
Зенка Селиванов
Иван Матвіев
Степан Фролов
Иван Матвіев
Овдій Андріев
Григорей Севериянов
Игнатей Долгополой
Яков Исаев
Сава Яковлев
Никифор Остафьев

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

20

Re: Шептаковская сотня

Жалованная Грамота Гетману Брюховецкому на Шептаковскую Сотню

Божиею милостью, Мы, Великий Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайловичь, всеа Великия. и Малыя и Белыя России Самодержец, Московский, Киевский, Владимерский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и. иных, Государь и Великий князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский, Витепский, Мстиславский и всеа Северные страны Повелитель и Государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинские земли, Черкаских и Горских Князей и иных многих Государств и земель Восточных и Западных и Северных Отчич и Дедич и Наследник и Государь и Обладатель.

Пожаловали есмя нашего Царскаго Величества Боярина и Гетмана войска Запорожскаго Ивана Мартиновича Брюховецкаго, что бил он челом нам, Великому Государю, Нашему Царскому Величеству, чтоб нам Великому Государю нашему Царскому Величеству пожаловати его велети ему дати в Стародубском уезде под Новым городком Северским Шептоковскую сотню и в ней села и деревни, и крестьян, и бобылей, и всякие угодья в вечное владенье ему и жене ево и детем, и Мы Великий Государь, наше Царское Величество Боярина нашего и Гетмана войска Запорожскаго Ивана Мартиновича Брюховецкаго за ево к нам, Великому Государю, к нашему Царскому Величеству, верную службу пожаловали в Стародубском уезде, под Новым городком Северским, Шептаковскую сотню и в ней села и деревни со крестьяны и со всеми угодьи, велели ему и жене ево и детем дать в вечное владение, опричь Козацких дворов и земель, и сю нашу Царскаго Величества жалованную Грамоту дать ему велели, и по нашей Государской милости, нашего Царскаго Величества, Боярину и Гетману войска Запорожскаго Ивану Мартиновичу Брюховецкому, в Стародубском уезде, под Новым городком Северским, сотнею Шептаковскою, селами и деревнями и крестьяны и всякими угодьи владеть вечно ему и жене ево и детем со всеми принадлежностями, как к той Шептаковской сотне к селам и деревням изстари надлежит, опричь Козацких дворов и земель. И ему, нашего Царскаго Величества Боярину и Гетману войска Запорожскаго, Ивану Мартиновичу Брюховецкому, видя к себе наше Государское жалованье служить нам, Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею МихайловичьЮ, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержцу, и нашим Государским детем, благоверному Царевичу и Великому Князю Алексею Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и Белыя России, и Благоврному Царевичу и Вели-кому Князю ?еодору АлексЬевичу, всеа Великия и Малыя и Белыя России, и Благоверному Царевичу и Великому Князю Симеону Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и Белыя России и нашим Государским наследником верно, и всякаго добра хотети, и наше Государское повеление исполняти по своему обещанию. Дана сия наша Царскаго Величества жалованная Грамота в нашем царствующем великом граде Москве, лета от создания мира 7174 (1665) месяца Декабря 3 дня.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

21

Re: Шептаковская сотня

РГАДА фонд 229, оп.1, д.84 (5895)

Донесение Государю Царю и Великому князю Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, обоим сторон Днепра Гетмана Ивана Мазепы о бывшем походе под Казы-Кирмень, о взятии той крепости, при чем приложена именная роспись воинским людям, которые были ранены и убиты в том сражении 1696 г.


стр.15 В ненешнем 204 году марта в 24 де к Великому Гсдрю Црю и Великому Кнзю Петру Алексеевичу всея великия и малыя и белыя росии самодержцу войска запорожского обеих сторон Днепра Гетман Иван Степановичь Мазепа приехали посланцы розных полков Полковники и старшина и казаки с языки бусурманскими взятыми в Казыкермене
А из Батурина ехали они к Москве розными дорогами, на Севеск, на Брянеск, на Куреск
А в проезжих гетманских листах, каковы обявили в приказе Малыя Росии те ево гетманские посланцы написано:
Что приказал он Гетман ехать к Москве, полтавцом на Ахтырку и на Куреск, Черниговского, Стародубского, Прилуцкого полков старшине и казаком на Брянеск
а татар с ними послано, которые ехали на Брянеск 113 члвк
а в росписи за гетманскою рукою и за войсковою печатью, какову подали в приказе малыя росии ево ж гетманские посланцы Гадяцкой Полковник
стр.16 Михайла Боруховичь стоварыщи, написано:
в тех вышепомянутых в четырех полкех, которые ехали на Брянеск и на Куреск, старшины и казаков...
в Стародубском ...
1 члвк сотник Карп Менковский ...
стр.296
… запорожских канцелярий … написаны сколь много в сех полках городовых и охотных старшины и таварства вовзяти Казыкерменя и иных городков бусурманских насмерть убиты и ранены в прошло 203 году
стр. 301...
сотни Шептаковской
Грицко Иваненко убит
Оска Тарасенко убит
Ерка Григоренка убит
Федор Степаненко убит
Василей Карпенко убит
Филип Чака убит
Федор Бакула убит
Иван Кудлаенка убит
Семен Грищенко ранен
Петр Куриленка ранен
Сенка Бедляшенка убит
Андрей Будненка убит

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

22

Re: Шептаковская сотня

Присяжні книги 1654 року Білоцерківський та Ніжинський полки (Присяжные книги 1654 года Белоцерковского и Нежинского полков)

село Шептаки, в том селе поставлена ц(е)рков древеная во имя Р(о)ж(де)тва Хр(и)та Б(о)га н(а)шего, у тое ц(е)ркви служащей поп Калистрат

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

23

Re: Шептаковская сотня

Kordeni
коли копіююють списки з друкованих видань, то зазвичай дають посилання на джерело звідки їх скопіювали.
В даному випадку
Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки.” / Упорядники: Ю. Мицик, М. Кравець. — Київ, 2003

Це акт поваги до авторів, що зробили джерело доступними. Інакше буде виглядати як видавання чужої роботи за свою.

Thanks: О.І., Алена2

Share

24

Re: Шептаковская сотня

1784 год

ЦГИАК
Фонд 736 опись 1 дело 207
Именные списки казаков украинских полков, проходящих войсковую службу в 1784-1785 годах

Лист 21 об.
Сотни Шептаковской
Алексей Сердюков
Остап Коновец
Иван Тищенок
Никифор Усов
Алексей Подголин
Никита Войненок
Данила Седый
Корней Сорока

Итого в сотни Шептаковской 8

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

25

Re: Шептаковская сотня

1673 г., 1 января „Осадной листъ" Шептаковского старосты Сухомлиненка на поселенье слободы Михальчиной.

Року 1672, иануарія 1 дня. Чиню вѣдомо симѣ моимь рукоданнимь пысмомь, ижь за росказаннемь ясневелможного его мылости пана Демяна Игнатовыча, гетмана войска его царского пресвйтлого велычества Запорозского, владзою старшинства моего отъ велможности его зостаючого на резиденцiи въ Шептакахь, далемь писмо на слободу Нестеру Мозоленку, ку размноженю на добра зобрання на славу, яко дѣдичному пану велможности его, зо всѣхь краевь на слободу проходячихь, жадной турбаціи и утяження не мають поносити, яко то до десяты лѣть вшелякимы потребамы въ грунтахь велможносты его, то въ сотнѣ Шептаковской на прысадѣ межи Бучекь и слободы Каменской, къ рицѣ Рогозной, и вшелякими пожитками мають и на потомніе часи корыстовати. И по выбитю десяты годь, ведлугь поставленного трактату одъ ясневелможного его мылости
пана гетмана, належытное до скарбу, яко своему дѣдичному пану, что іншіе посполытіе люде мають вѣддти. Писань въ Шептакахь, року и дня вишшеписаного. Даныло Дмытріевичь Сухомлиненко, зостаючій отъ ясневелможного его мылости пана гетмана на резиденцiи въ Шептакахь.
Спысаль полковій канцелярысть Яковь Лысенко.

Мотыжинский архив. Акты Переяславского полка. XVII-XVII р. К.-1890 г.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

26 ( 22-07-2016 12:25:59 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

Войты Шептаковские

Софрон Ісаевич, вуйт Шептаковский

Мотыжинский архив. Акты Переяславского полка. XVII-XVII р. К.-1890 г.

Василь Корнеенок, войт Шептаковский

РГАДА ф. 140, о. 1 д. 34 Присяги и списки лиц, присягавших сыну Петра I царевичу Петру Петровичу

Опоченок, войт Шептаковский.

Собрание сочинений Н.И.Костомарова. Исторические монографии и исследования. кн.6. т.15-16. - СПб, 1905

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

27

Re: Шептаковская сотня

Даныло Дмытріевичь Сухомлиненко, староста Шептаковский

Мотыжинский архив. Акты Переяславского полка. XVII-XVII р. К.-1890 г.

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

28

Re: Шептаковская сотня

Въ числѣ лицъ, ранѣе другихъ поступившихъ въ Лебединъ на расправу за участіе въ измѣнѣ Мазепы, были: войтъ Шептаковской волости Опоченокъ и канцеляриста Дубяга.
Шептаковская волость подарена была царемъ гетману Мазепѣ въ потомственную собственность и находилась въ его владѣніи уже восемнадцать лѣть. Управителемъ или наместникомъ владѣльца былъ тамъ Быстрицкій, полякъ по происхожденію, родственникъ или свойственникъ гетмана. Въ октябрі 1708 года носился въ народѣ страхъ скораго вступленія непріятельскихь войскъ. Заволновались обыватели Шептаковъ. Управитель Быстрицкій призываетъ къ себѣ войта и говоритъ: «Войдутъ къ намъ шведы; они дѣлать худого народу не будутъ; объяви же мужикамъ, чтобъ не боялись шведовъ; пусть остаются у себя въ домахъ и сидятъ спокойно; разоренія никому не учинятъ». Сказавши это, Быстрицкий уѣхаль въ Стародубъ по какому-то дѣлу. Прошло послѣ того дня два,и вотъ, въ среду, вступаетъ въ Шептаки шведскій конный отрядъ. Опо-ченокъ ушелъ въ Новгородокъ-Сѣверскій извѣстить новгородъ-cѣвepcкaro сотника о вступленіи шведовъ. По его показанію, данному въ Лебединѣ при допросі, сотникъ, выслушавъ донесеніе шептаковскаго войта, хотѣлъ отправить въ Шептаки отрядъ козаковъ, но тутъ съ войтомъ шептаковскимъ встрѣчается служитель Быстрицкаго. по прозвищу Усовичъ, и говоритъ: «Вотъ приходятъ москали съ Меншиковымъ, они будутъ поопаснѣе шведовъ». Далѣе Опоченокъ на суді показывалъ, что послѣ того онъ воротился въ Шептаки и засталъ тамъ Бы-стрицкаго, уже успѣвшаго воротиться изъ Стародуба. У Быстрицкаго увидалъ онъ шведскаго генерала и Бистрицкій сказалъ войту: «Проведи генерала на большую дорогу, а самъ ступай въ Новгородокъ-Сѣверскій и скажи сотнику: пусть не велитъ стрѣлять по шведамъ, а когда придетъ московская пѣхота, путь велитъ ее рубить». Войтъ, прибившій въ Новгородокъ-Сѣверскій передалъ приказаніе Быстрицкаго тамошнему сотнику черезъ городничаго, сотникъ отправилъ войта къ черниговскому полковнику, а тотъ отослалъ его къ русскому фельдмаршалу.
Снявши съ Опоченко такое показаніе, усомнились въ его искренности и подвергли его два раза пыткѣ. Подъ пытками онъ сознался, что, явившись въ Новгородокъ-Сѣверскій, онъ кричалъ по улицамъ, чтобъ люди не боялись шведовъ, а потомъ добавилъ, что и сотникъ новгородъ-сѣверскій въ соумышленіи съ Мазепою. Опоченка казнили смертью.


Собрание сочинений Н.И.Костомарова. Исторические монографии и исследования. кн.6. т.15-16. - СПб, 1905

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

29

Re: Шептаковская сотня

Старшина сотне Шептаковской.

Сотника в той сотне не определено действительного, Иван Василиев наказний сотник,
Василь Григориев хоружий,
Иван Забузкий писарь сотенний.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: Алена1

Share

30 ( 10-05-2019 22:16:14 змінене Kordeni )

Re: Шептаковская сотня

Печатка Шептаківської сотні

ЦДІАК, ф.64, оп.1, спр.1113, арк.1. 1775 р.

В полі печатки на основі двоповерхова вежа з прочиненими воротами, за якою перехрещено стрілу і меч вістрями додолу, згори шоломова корона, обабіч якої дві восьмипроменеві зірки.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ СОТНІ ШЕПТАКОВС

Post's attachments

Печатка Сотні Шептаківської реконструкція.png
Печатка Сотні Шептаківської реконструкція.png 1009.65 kb, 1 downloads since 2019-05-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share