1

Тема: Державний архів Вінницької області. Втрачені фонди

1942 р. Додатковий список фондів Вінницького облдержархіву (зазначені номери, назви, обсяги в од. зб. фондів, хронологічні межі і склад документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2218, арк. 1–52;
1942 р. Список архівних фондів секретної частини Вінницького облдержархіву (зазначені назви, склад, упорядкування і обсяги в од. зб. 212 фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1 спр. 2219, арк. 1–8 зв.;
7 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки Вінницького облдержархіву (зазначені довоєнна кількість фондів – 2500, од. зб. – 956000, хронологічні межі документів – 1903–1944 рр., кількість вивезених до м. Актюбінська секретних фондів – 240, од. зб. – 12500, кількість знищених фондів – 257, од. зб. – 42229) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2704, арк. 9–10; ДА Вінницької обл., ф. Р-1812, оп. 7, спр. 62, арк. 3–3 зв.;
7 вересня 1944 р. Описи фондів Вінницького облдержархіву, знищених і вивезених німецько-фашистськими загарбниками в 1941–1944 рр. (зазначені назви фондів, їх загальна кількість – 257, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2704, арк. 12;
2 жовтня 1944 р. Зведені відомості про кількість втрачених архівних фондів і од. зб. (документи за 1922–1941 рр.), що зберігалися у Вінницькому облдержархіві і районних архівах області – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2704, арк. 116;
12 лютого 1945 р. Паспорт Вінницького облдержархіву з відомостями про кількість фондів і справ на зберіганні в архіві в довоєнні й післявоєнні роки (на 1.1.1941: фондів – 2500, од. зб. 956000; на 1.1.1945: фондів – 2123, до. зб. – 560767) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 47, арк. 2–3;
12 серпня 1946 р. Список фондів Вінницького облдержархіву, втрачених у роки війни (за списком 271 фонд, зазначені номери фондів, хронологічні межі документів, обсяги фондів); листування з АУ УРСР щодо встановлення збитків – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, арк. 254–258.


Архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. Д-53/Окнинська нотаріальна контора.
2/ф. Д-78/Вінницьке старообрядське училище.
3/ф. Д-87/Михайлівська церква, с. Тарасівка Брацлавського повіту.
4/ф. Д-98/Дмитрівська церква, с. С тарі Потоки Вінницького повіту.
5/ф. Д-100/Миколаївська церква, с. П одлецький Хутір Літинського повіту.
6/ф. Д-103/Миколаївська церква, с. Рачки Брацлавського повіту/1803– 1918.
7/ф. Д-106/Параскеївська церква, с. Медведівка Літинського повіту.
8/ф. Д-110/Різдвяна церква, с. Китайгород Брацлавського повіту.
9/ф. Д-111/Богословська церква, с. Л исіївка Вінницького повіту.
10/ф. Д-117/Параскеївська церква, с. Медведівка Вінницького повіту.
11/ф. Д-118/Христо-Воздвиженська церква, с. Рівець Вінницького повіту.
12/ф. Д-119/Параскеївська церква, с. П оярівка Ямпільського повіту.
13/ф. Д-122/Преображенський собор, м. Вінниця/1800–1859.
14/ф. Д-134/Дем’янівська церква, с. Цвижин Вінницького повіту/1808– 1885.
15/ф. Д-136/Різдво-Богородицька церква с. Журавка Вінницького повіту.
16/ф. Д-142/Богословська церква, с. Нова Гребля Бердичівського повіту/ 1826–1915.
17/ф. Д-143/Михайлівська церква, с. Клітинці Брацлавського повіту.
18/ф. Д-148/Різдво-Богородицька церква, с. Щурівці Брацлавського повіту.
19/ф. Д-149/Різдвяна церква, с. С осонка Вінницького повіту.
20/ф. Д-150/Покровська церква, с. Овсяники Літинського повіту.
21/ф. Д-151/Покровська церква, с. П арпурівці Вінницького повіту.
22/ф. Д-152/Іоанно-Покровська церква, с. Л исіївка Липовецького повіту.
23/ф. Д-157/Богословська церква, с. Дашківці Літинського повіту.
24/ф. Д-158/Дмитріївська церква, с. Джуринці Липовецького повіту.
25/ф. Д-161/Михайлівська церква, с. Красненьке Літинського повіту.
26/ф. Д-165/Михайлівська церква, с. Велика Жмеринка Вінницького повіту.
27/ф. Д-166/Михайлівська церква, с. Вербівка Брацлавського повіту.
28/ф. Д-167/Богородицька церква, с. Володіївка Брацлавського повіту.
29/ф. Д-169/Єврейська синагога, м. Калинівка Вінницького повіту.
30/ф. Д-181/Вінницька поштово-телеграфна ощадна каса.
31/ф. Д-195/Мировий суддя 2-ї дільниці Литичівського судово-мирового округу.
32/ф. Д-219/Мировий посередник 1-ї дільниці Могилів-Подільського повіту.
33/ф. Д-232/Гулівецьке волосне правління, с. Гулівці Вінницького повіту.
34/ф. Д-246/Мировий суддя 4-ї дільниці Липовецького повіту.
35/ф. Д-251/Вінницька повітова переписна комісія.
36/ф. Д-275/3-й благочинний округ Могилів-Подільського повіту.

Архівні фонди радянського періоду

37/ф. Р-4/Брацлавська 2-га трудова школа, м. Брацлав Брацлавського повіту/1920 р./1 спр.
38/ф. Р-14/Вінницька районна контора із збирання, закупівлі та реалізації різних відходів (Утильзбір).
39/ф. Р-18/Правління ямпільського промислового кредитного товариства (Кусткредит), м. Ямпіль Могилів-Подільської округи.
40/ф. Р-21/Цегельний завод № 1 Вінницького державного цегельного тресту, м. Вінниця.
41/ф. Р-22/Вінницька контора цегельних заводів № 4 і № 5 Вінницького окружного відділу місцевої промисловості.
42/ф. Р-23/Вінницька контора цегельних заводів № 2–3, 6 Вінницького окружного відділу місцевої промисловості.
43/ф. Р-28/Лянцкорунське поштово-телеграфне відділення, м. Лянцкорунь Кам’янець-Подільської округи.
44/ф. Р-53/Інспектор Всеукраїнського управління лісами по Вінницькій окрузі.
45/ф. Р-84/Бершадський завозний пункт Уманської районної торговельної контори зі збуту цукру.
46/ф. Р-85/Писарівське сільське єдине споживче товариство (сільспоживспілка), с. Писарівка Вінницького району.
47/ф. Р-91/Управління зі збуту цукру Подільського відділення цукротресту.
48/ф. Р-99/Кам’янський санаторій Подільського губернського відділу охорони праці.
49/ф. Р-102/Тульчинський окружний відділ торгівлі Тульчинського окрвиконкому/1928–1929 рр./17 спр.
51/ф. Р-115/Вінницьке окружне промислово-кредитне кооперативне товариство.
52/ф. Р-117/Немирівська продуктивно-кооперативна артіль чинбарів (шкіряників) “Прогрес”/1928–1930 рр./11 спр.
53/ф. Р-118/Вінницька бондарська продуктивно-кооперативна артіль/ 1929–1930 рр./15 спр.
54/ф. Р-119/Калинівська продуктивно-кооперативна артіль “Праця”/ 1928–1930 рр./10 спр.
55/ф. Р-134/Стрижавське сільське єдине споживче товариство/1928–1930 рр./11 спр.
56/ф. Р-165/Гайворонський залізничний поштовий відділ.
57/ф. Р-167/Хмільницький повітовий фінансовий відділ Хмільницького повітвиконкому.
58/ф. Р-203/Острожський райвиконком, м. Острожок Вінницької округи.
59/ф. Р-220/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників торговельних і громадських організацій та установ Брацлавського продовольчого комітету.
60/ф. Р-225/Народний суд 4-ї дільниці Липовецького повіту/Карні та цивільні справи/1920–1922 рр./778 спр.
61/ф. Р-226/Народний суд 7-ї дільниці Проскурівського повіту/ 1923 р./945 спр.
62/ф. Р-235/Закритий робітничий кооператив Вінницької державної швейної фабрики ім. Володарського.
63/ф. Р-237/Їдальня закритого робітничого кооперативу Вінницької державної швейної фабрики ім. Володарського.
64/ф. Р–242/Вінницька окружна контора із заготівлі експортної сировини/1930–1932 рр./12 спр.
65/ф. Р-243/Вінницька міжрайонна контора Всеукраїнської контори із заготівлі експортної сировини/1931 р./23 спр.
66/ф. Р-248/Вінницька обласна контора з капітального сільськогосподарського будівництва/1930–1934 рр./171 спр.
67/ф. Р-257/Жмеринська агенція Подільського відділення Всеукраїнського торговельно-промислового товариства “Сприяння”.
68/ф. Р-258/Переліська продуктивно-кооперативна артіль з виробництва різних частин до возів “Червоний обідник”, с. П ереліски Пиківського району.
69/ф. Р-262/Ново-Ушицький фінвідділ Ново-Ушицького повітвиконкому/ 1922 р.
70/ф. Р-264/Штаб 2-го окремого батальону міліції постачання, м. Нова Ушиця.
71/ф. Р-269/Ново-Ушицька виїздна сесія Подільського губернського суду, м. Нова Ушиця/1922 р./77 спр.
72/ф. Р-274/Летичівський фінансовий відділ Летичівського повітвиконкому/ 1922 р./6 спр.
73/ф. Р-278/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки сільськогосподарських і лісових працівників Вінницького окружного бурякового товариства/ 1930 р./19 спр.
74/ф. Р-279/Каса взаємодопомоги Вінницького окружного сільськогосподарського кооперативного товариства/1926–1930 рр./14 спр.
75/ф. Р-282/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки сільськогосподарських і лісових працівників Вінницького окружного плодоовочевого товариства/1929 р./9 спр.
76/ф. Р-283/Подільське районне відділення Українського державного лісового управління/1926–1930 рр./191 спр.
77/ф. Р-285/Судовий виконавець 1-ї дільниці Літинського судового округу/1921–1923 рр./27 спр.
78/ф. Р-286/Народний слідчий 1-ї дільниці Проскурівського повіту/ 1923 р./15 спр.
79/ф. Р-287/Пиківський районний відділ Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок/1927–1928 рр./7 спр.
80/ф. Р-290/Дашівський районний відділ Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок/1929–1930 рр./4 спр.
81/ф. Р-291/Жмеринські вечірні загальноосвітні курси/1917–1918 рр./ 14 спр.
82/ф. Р-301/Вапнярське поштово-телеграфне відділення/1921–1923 рр./ 14 спр.
83/ф. Р-302/Мало-Кутищанський райвідділ народної освіти/1923 р./ 10 спр.
84/ф. Р-303/Вінницька сільськогосподарська секція Подільської губернської спілки споживчих товариств/1920–1922 рр./93 спр.
85/ф. Р-308/Малокутищанський волосний комітет незаможних селян/ 1923 р./5 спр.
86/ф. Р-309/Малокутищанський районний земельний відділ/1923 р./ 21 спр.
87/ф. Р-317/Народний суд 2-ої дільниці Брацлавського повіту/1918–1921 рр./294 спр.
88/ф. Р-319/Уладівське робітничо-селянське кооперативне споживче товариство/1925–1930 рр./53 спр.
89/ф. Р-320/Слідча комісія Подільського губернського ревтрибуналу.
90/ф. Р-325/Народний суд 8-ї дільниці Проскурівського повіту/1921–1922 рр./191 спр.
91/ф. Р-331/Народний суд 1-ї дільниці Летичівського повіту/1919– 1923 рр./631 спр.
92/ф. Р-332/Народний суд 2-ї дільниці Летичівського повіту/1919– 1923 рр./490 спр.
93/ф. Р-333/Народний суд 12-ї дільниці Вінницького повіту/1919– 1921 рр./486 спр.
94/ф. Р-344/Калинівський сільський комітет незаможних селян/1923– 1932 рр./30 спр.
95/ф. Р-347/Уповноважений Вінницького відділення Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгівлі в Тульчинському окрузі/ 5 спр.
96/ф. Р-348/Дунаєвецький текстильний державний трест.
97/ф. Р-351/Вахнівський волосний комітет незаможних селян.
98/ф. Р-359/Шепетівська міжрайонна контора Московської спілки споживчих товариств.
99/ф. Р-366/Хмільницький волосний комітет незаможних селян.
100/ф. Р-369/Уповноважений Московської спілки споживчих товариств у Старо-Костянтинівському районі.
101/ф. Р-372/Пиківська волосна судово-земельна комісія.
102/ф. Р-389/Літинський міський відділ комунального господарства/ Списки платників податків з нерухомого майна/1923 р./5 спр.
103/ф. Р-394/Вінницький обласний комітет Всесоюзної профспілки робітників мистецтва (РАБІС).
104/ф. Р-405/Народний суд 6-ї дільниці Вінницького повіту.
105/ф. Р-410/Управління 2-го району Літинського повітового карно-розшукового відділу/1921 р./3 спр.
106/ф. Р-411/Управління 3-го району Літинського повітового карно- розшукового відділу.
107/ф. Р-418/Управління 4-го району Літинської повітової робітничо-селянської міліції.
108/ф. Р-424/Уповноважений Українського технічно-житлового тресту по Вінницькій області.
109/ф. Р-426/Вінницький кооператив № 9 Українського поліграфічного об’єднання.
110/ф. Р-439/Тульчинська каса взаємного страхування кооперативних кустарів.
111/ф. Р-440/Дисциплінарна колегія при Подільському губернському суді.
112/ф. Р-443 /Первомайська міжрайонна каса взаємного страхування кооперативних кустарів.
113/ф. Р-446/Немирівська районна робітнича каса взаємного страхування кооперативних кустарів.
114/ф. Р-449/Могилів-Подільська районна робітнича каса Всеукраїнського кооперативного банку/1924 р./8 спр.
115/ф. Р-451/Вінницька плодоовочева сушилка Вінницького плодоовочевого кооперативного товариства/1928 р./17 спр.
116/ф. Р-454/Полонська районна контора Московської спілки споживчих товариств.
117/ф. Р-463/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників швейної промисловості Вінницького обласного тресту швейної промисловості.
118/ф. Р-472/Управління 6-го району Вінницької повітової робітничо- селянської міліції/1922 р./1 спр.
119/ф. Р-477/Вінницька макаронна фабрика Українського мукомольного тресту/1922–1924 рр./31 спр.
120/ф. Р-478/30-й державний млин Українського мукомольного тресту.
121/ф. Р-487/Старший інспектор Української контори Всесоюзного кооперативно-колгоспного банку в Могилів-Подільській окрузі.
122/ф. Р-506/Вінницька біржа праці.
123/ф. Р-551/Подільський губернский відділ Всесоюзної профспілки працівників цукрової промисловості.
124/ф. Р-576/Літинський повітовий відділ Всесоюзної профспілки працівників землі і лісу/1921–1923 рр./15 спр.
125/ф. Р-592/Жмеринська агенція Подільської губернської контори Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами/1923–1924 рр./13 спр.
126/ф. Р-596/Вінницька районна контора Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами/1924–1926 рр./64 спр.
127/ф. Р-598/Вінницький груповий комітет профспілки працівників громадського харчування/1924–1926 рр./27 спр.
128/ф. Р-599/Вінницький груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників харчової та смакової промисловості /1930–1931 рр./16 спр.
129/ф. Р-612/Дунаєвецький пункт Кам’янець-Подільської контори Всесоюзного об’єднання складової та транспортно-експедиційної справи.
130/ф. Р-619/Народний суд 13-ї дільниці Летичівського повіту.
131/ф. Р-629/Лісова контора при Вінницькій обласній конторі житлово-будівельної кооперації.
132/ф. Р-638/Вінницьке відділення Всеукраїнської інвентарної контори.
ф. Р-658/Жмеринський районний комітет Міжнародної організації допомоги революціонерам (МОДР).
134/ф. Р–660/Вінницька 1-а трудова артіль інвалідів з виробництва булочних і кондитерських виробів.
135/ф. Р-661/Вінницька трудова виробничо-кооперативна артіль інвалідів з виробництва фруктових соків.
136/ф. Р-663/Вінницький груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників м’ясо-рибної консервної промисловості.
137/ф. Р-667/Вінницька нотаріальна камера/12 спр.
138/ф. Р-668/Гайсинська нотаріальна камера.
139/ф. Р-673/Продовольча сесія Подільського губернського революційного трибуналу.
140/ф. Р-674/Могилів-Подільський окружний продовольчий комітет.
141/ф. Р-678/Управління Кам’янець-Подільської робітничо-селянської міліції.
142/ф. Р-688/Управління районної промислової міліції, м. Вінниця.
143/ф. Р-692/Проскурівська експедиція Подільського об’єднаного відділення видавництва ЦК ВКП(б) “Правда”/66 спр.
145/ф. Р-693/Тульчинська експедиція Подільського об’єднаного відділення видавництва ЦК ВКП(б) “Правда”.
146/ф. Р-694/Жмеринська експедиція Подільського об’єднаного відділення видавництва ЦК ВКП(б) “Правда”.
147/ф. Р-695/Кам’янець-Подільська експедиція Подільського об’єднаного відділення видавництва ЦК ВКП(б) “Правда”.
148/ф. Р-702/Тульчинська районна промислова рада.
149/ф. Р-712/Вороновицький груповий комітет Всесоюзної профспілки будівельників.
150/ф. Р-713/Браїлівський груповий комітет Всесоюзної профспілки будівельників.
151/ф. Р-751/Уманська міжрайонна контора Всесоюзного державного акціонерного хлібозаготівельного товариства.
152/ф. Р-752/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників кооперації і державної торгівлі Вінницької контори Всесоюзного державного акціонерного хлібозаготівельного товариства.
153/ф. Р-753/Краснянська агенція Вінницької окружної контори державного страхування.
154/ф. Р-758/Гніванська сільська єдина споживспілка.
155/ф. Р-780/Джулинський волосний комітет незаможних селян.
156/ф. Р-789/Юрковецький волосний комітет незаможних селян/1922–1923 рр./1 спр.
157/ф. Р-790/Могилів-Подільське окружне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів.
158/ф. Р-796/Петрунівська сільська рада/1922 р./1 спр.
159/ф. Р-808/Стінянська сільська рада/1923 р./2 спр.
160/ф. Р-809/Кущинецька сільська рада/1922–1923 рр./37 спр.
161/ф. Р-810/Карбівська сільська рада/1921–1922 рр./4 спр.
162/ф. Р-815/Зчятківська сільська рада/1921–1922 рр./19 спр.
163/ф. Р-825/Бершадська сільська рада/1921–1922 рр./5 спр.
164/ф. Р-838/Демківська сільська рада/1921–1922 рр./38 спр.
165/ф. Р-843/Вільшанська сільська рада/1921–1922 рр./2 спр.
166/ф. Р-869/Кислицький волвиконком/1920–1923 рр./35 спр.
167/ф. Р-870/Берізко-Чечельницька сільська рада/1921 р./1 спр.
168/ф. Р-883/Кунянський районний будинок культури/1 спр.
169/ф. Р-885/Шуро-Метлинецька трудова школа/1920 р./1 спр.
170/ф. Р-898/Баштанівський сільський революційний комітет/1920–1921 рр./7 спр.
171/ф. Р-902/Савинецький волосний революційний комітет/1920–1921 рр./7 спр.
172/ф. Р-915/Хащеватський волвиконком.
173/ф. Р-916/Хащеватський райвиконком.
174/ф. Р-917/Теплицький волвиконком/1923 р./3 спр.
175/ф. Р-919/Краснопільський волвиконком/1923 р./1 спр.
176/ф. Р-921/Краснопільське волосне податкове бюро.
177/ф. Р-922/Соболівське волосне податкове бюро.
178/ф. Р-923/Гайворонське районне податкове бюро Хащеватського продовольчого комітету.
179/ф. Р-931/Степашківська вища початкова школа/7 спр.
180/ф. Р-936/Вінницька окружна контора Всеукраїнського об’єднання транспортно-складського тарного господарства/1929–1930 рр./92 спр.
181/ф. Р-944/Помічник Подільського губернського прокурора в Тульчинському окрузі.
182/ф. Р-952/Уповноважений Подільського губернського суду в Тульчинському окрузі/1040 спр.
183/ф. Р-969/Уповноважений Подільського губернського суду в Гайсинському окрузі/82 спр.
184/ф. Р-974/Народний слідчий 1-ї дільниці Тульчинського округу/ 1928–1929 рр./80 спр.
185/ф. Р-976/Народний слідчий 3-ї дільниці Тульчинського округу/ 1928–1929 рр./74 спр.
186/ф. Р-978/Народний слідчий 5-ї дільниці Тульчинського округу/ 1927–1929 рр./62 спр.
187/ф. Р-979/Народний слідчий 6-ї дільниці Тульчинського округу/ 1927–1929 рр./50 спр.
188/ф. Р-150/Р-984/Народний слідчий 12-ї дільниці Тульчинського округу/1927–1929 рр./63 спр.
189/ф. Р-1012/Мястківське поштово-телеграфне відділення Ольгопільського повіту/1920–1921 рр./10 спр.
190/ф. Р-1013/Волковинецьке поштово-телеграфне відділення Летичівського повіту/1921–1929 рр./10 спр.
191/ф. Р-1014/Соболівське поштово-телеграфне відділення Ново- Ушицького повіту/1922–1923 рр./6 спр.
192/ф. Р-1015/Старо-Синявське поштово-телеграфне відділення Летичівського повіту/1920 р./6 спр.
193/ф. Р-1027/Трудова сесія Могилів-Подільського окружного суду/1923–1926 рр./1299 спр.
194/ф. Р-1028/Особлива сесія Могилів-Подільського окружного суду/1921–1922 рр./699 спр.
195/ф. Р-1061/Міжрайонна технічна інспектура з котлового нагляду при Могилів-Подільській облпрофраді/1935–1937 рр./8 спр.
196/ф. Р-1067/Народний суд 8-ї дільниці Вінницького повіту.
197/ф. Р-1070/Вінницька районна рада народних суддів.
198/ф. Р-1071/Надзвичайна сесія Тульчинського окружного суду.
199/ф. Р-1072/Особлива сесія народного суду Ольгопільського повіту.
200/ф. Р-1073/Народний суд 13-ї дільниці Вінницького повіту/1918–1921 рр./39 спр.
201/ф. Р-1074/Народний суд 5-ї дільниці Проскурівського повіту.
202/ф. Р-1076/Судовий виконавець 6-ї дільниці Вінницького округу.
203/ф. Р-1078/Народний суд 14-ї дільниці Брацлавського повіту.
204/ф. Р-1080/Народний слідчий 3-ї дільниці Вінницького округу/30 спр.
205/ф. Р-1081/Народний слідчий 1-ї дільниці Вінницького округу.
206/ф. Р-1083/Судовий виконавець 7-ї дільниці Вінницького округу.
207/ф. Р-1084/Судовий слідчий 7-ї дільниці Вінницького округу.
208/ф. Р-1085/Військовий слідчий 3-ї дільниці Старо-Костянтинівського повіту/5 спр.
209/ф. Р-1086/Судовий слідчий 3-ї дільниці Старо-Костянтинівського повіту.
210/ф. Р-1087/Народний суд 4-ї дільниці Гайсинського округу/18 спр.
211/ф. Р-1088/Народний суд 3-ї дільниці Липовецького повіту.
212/ф. Р-1089/Судова сесія народного суду Липовецького повіту.
213/ф. Р-1090/Особлива сесія народного суду Старо-Костянтинівського повіту.
214/ф. Р-1091/Народний суд 14-ї дільниці Вінницького повіту.
215/ф. Р-1092/Народний суд 11-ї дільниці Проскурівського повіту.
216/ф. Р-1096/Хмільницький будинок примусових робіт (БуПР)
217/ф. Р-1098/Судовий виконавець 1-ї дільниці Літинського повіту.
218/ф. Р-1099/Продовольча сесія Проскурівського повіту.
219/ф. Р-1100/Народний суд 2-ї дільниці Бердичівського повіту.
220/ф. Р-1101/Народний суд 6-ї дільниці Вінницького повіту.
221/ф. Р-1102/Народний суд 5-ї дільниці Літинського повіту.
222/ф. Р-1107/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки радянських торговельних службовців Могилів-Подільської районної спілки споживчих товариств.
223/ф. Р-1108/Уманська районна рада народних суддів.
224/ф. Р-1113/Проскурівський повітовий відділ народного господарства.
225/ф. Р-1126/Місцевий комітет Всеросійської профспілки працівників радянських, громадських і торговельних установ при Подільському губернському відділі ДПУ.
226/ф. Р-1127/Чечельницька організація Російської соціал-демократичної партії (меншовиків).
227/ф. Р-1132/Вінницький дільничий комітет профспілки робітників і службовців шляхо-гідротехнічного будівництва.
228/ф. Р-1153/Помічник Подільського губернського прокурора у Жмеринському повіті.
229/ф. Р-1155/Тираспільський відділ прикордонної служби збройних сил на Півдні Росії.
230/ф. Р-1178/Народний суд 2-ї дільниці Літинського повіту.
231/ф. Р-1183/Народний суд 4-ї дільниці Могилів-Подільського округу/1928 р./10 спр.
232/ф. Р-1187/Баговецьке поштове відділення.
233/ф. Р-1204/Каталинська сільська рада/1921–1930 рр./7 спр.
234/ф. Р-1214/Ямпільське робітничо-селянське споживче кооперативне товариство.
235/ф. Р-1242/Народний суд 6-ї дільниці Вінницького округу.
236/ф. Р-1300/Антонінський волосний військовий комісаріат.
237/ф. Р-1614/Рахно-Лісовський волосний військовий відділ/1922–1923 рр./44 спр.
238/ф. Р-2149/Особлива трудова сесія з трудових справ народного суду 2-ї дільниці Бердичівського округу.
239/ф. Р-2460/Уладівський районний комітет Всесоюзної профспілки будівельників.
240/ф. Р-2548/Уланівська судово-земельна комісія.
241/ф. Р-2591/Джулинський районний комітет Всесоюзної профспілки працівників сільського господарства.
242/ф. Р-2593/Осолинська сільська рада Літинського району.
243/ф. Р-2671/Гайсинський комендант на Поділлі.
244/ф. Р-2672/Командир 4 роти Летичівського повіту.
245/ф. Р-2674/Управління Ніжинського військового начальника.
246/ф. Р-2677/Могилів-Подільський окружний військовий комісаріат/ 1923 р./3 спр.
247/ф. Р-2684/Ново-Ушицький продовольчий військовий магазин.
248/ф. Р-2746/Вінницький обласний відділ харчової промисловості.
249/ф. Р-2773/Брацлавське поштово-телеграфне відділення/1921–1923 рр./38 спр.
250/ф. Р-2776/Городецьке поштово-телеграфне відділення/1923 р./2 спр.
251/ф. Р-2779/Комаргородське поштово-телеграфне відділення/1923 р./ 4 спр.
252/ф. Р-2780/Купинське поштово-телеграфне відділення.
253/ф. Р-2784/Смотрицьке поштово-телеграфне відділення.
254/ф. Р-2814/Гайсинське повітове статистичне бюро/1922 р./7 спр.
255/ф. Р-2822/1921–1924 рр./310 спр.
256/ф. Р-2823/Джулинський районний продовольчий комітет/1921–1923 рр./12 спр.
257/ф. Р-3005/Левківська сільська рада.
258/ф. Р-3011/Станіславчицьке районне статистичне бюро.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share