1 (20-04-2015 11:34:07 отредактировано AppS)

Тема: Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.)

Сливка Л. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.) (2009)

Книжка
присвячена малодослідженій в українській науці темі дрібної шляхти
(«ходачкової», «загродової», «помісної» тощо). В роботі подано широку
характеристику цієї групи, як окремої верстви українського населення
Галичини.


ВСТУП            4

РОЗДІЛ  1
Теоретико-методологічні  аспекти і  джерельно-історіографічна  база  дослідження
1.1.  Методологічні  засади  дослідження          8
1.2.  Джерела                                 16
1.3.  Історіографія        28


РОЗДІЛ  2
Зародженна  і  становлення  дрібної  шляхти в  Галичині
2.1.  Проблема  походження  та  шляхи  формування дрібношляхетської  верстви        40
2.2.  Розселення  та  внутрішня  диференціація  шляхти            54


РОЗДІЛ  3
Етнокультурна  своєрідність  дрібношляхетської  верстви
3.1.  Характерні  риси  матеріально-побутової  культури      80
3.2.  Відображення  самобутності  духовного  життя  дрібної  шляхти у  традиційно-звичаєвій  культурі...       100

РОЗДІЛ  4
Етносоціальна  ідентифікація  дрібної  шляхтт
4.1.  Особливості  етнічної  ідентифікації                          127
4.2.  Прояви  самосвідомості  дрібної  шляхти  як  соціальної  верстви українського  населення  краю             157
ВИСНОВКИ         183
СЛОВНИЧОК  ТЕРМІНІВ        188
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛІ  ЛІТЕРАТУРИ       190    

є тут, де придбати не знаю

+ открыть текст

https://toloka.hurtom.com/photos/150414201930438635_f0_0.jpg


Любов Сливка – старший викладач кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат історичних наук. У 2007 році захистила дисертацію на тему «Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772-1914 рр.)». Займається дослідженням етнічних процесів та соціальної історії Галичини ХІХ-ХХ століть.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться