1 (05-05-2019 23:11:49 отредактировано kuks70)

Тема: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

До матеріалів бюро ЗАГС Маріупольської міської ради за 1932-1933 рр. відносяться 5 фондів:    
Р-6855 "Городской район"
Р-6856 "Жовтневый район"
Р-6857 "Ильичевский район"
Р-6858 "Орджоникидзевский район"
Р-6859 "Приморский район"
----------------------------------------------------------------------------------------------
  
Бюро записів Актів громадянського стану
Маріупольської міської ради
м. Маріуполя Донецької області
м. Маріуполь Донецької області

Фонд № Р-6855

Опис № 1

справ постійного зберігання


за 1932-1933 роки

Передмова

  На підставі Декрету РНК УРСР від 20.02.1919 року «Про організацію відділів записів актів громадянського стану», Декрету «Про громадянський шлюб та ведення актів громадянського стану», Декрету «Про розірвання шлюбу» у 1920 році у м. Маріуполь бюро ЗАГС почало реєстрацію актів громадянського стану з основних видів реєстрації: народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу.
  22.10.1948 року м. Маріуполь перейменовано у місто Жданов. Відповідно до Постанови ЦК КПРС та Кабінету Міністрів СРСР від 22.01.1989 року місту повернена назва – Маріуполь.
  Завданням органів реєстрації актів цивільного стану є:
  - забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;
  - внесення до актових записів необхідних змін, доповнень і виправлень;
  - видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
  - збереження архівного фонду.
  На підставі звернення Секретаріату Президента України від 13.06.2007 року № 30-6-219 щодо передачі державними відділами реєстрації цивільного стану книг реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки до відповідних обласних державних архівів у зв’язку з відзначенням у 2008 році 75-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області підготовлено до передачі в держархів Донецької області справи за вищевказаний період.
  У червні 2007 року працівниками відділу РАЦС Головного управління юстиції у Донецькій області була проведена експертиза документів, з яких вилучено актові записи за 1932-1933 роки. Документи за зазначений хронологічний період сформовано в окремі справи. Фізичний стан документів задовільний.
  На документи за 1932-1933 роки складено опис, до якого внесено 32 справи постійного зберігання. Опис складено за хронологічною ознакою з розділів основних видів реєстрації: народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу. Довідковий апарат до фонду складає алфавітні журнали до книг реєстрації актів цивільного стану про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу за 1932-1933 рр.
  В опис включені документи по фонду бюро ЗАГС по Маріупольській міській раді м. Маріуполя Донецької області (м. Маріуполь, Донецька область).
  Збереження архіву в відділі реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки неповне. Номери актових записів, що відсутні в книгах, а також номери актових записів, що повторюються, внесені до графи «Примітка».
  До опису складено науково-довідковий апарат: титульний лист, передмову, засвідчувальний напис.

Головний спеціаліст відділу                         (підпис)                                          Т.Ю. Фатьянова
реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції
у Донецькій області


                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                            Заступник начальника
                                                                                                            Головного управління юстиції
                                                                                                            у Донецькій області
                                                                                                            (підпис) Гладка Л.Є.
                                                                                                            18.09.07 року

Фонд №
Опис №
справ постійного зберігання
           за 1932-1933 роки

Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради

м. Маріуполя Донецької області

№    Заголовки справ                                           Дата справи            Кількість               Примітка
                                                                            (тому, частини)        аркушів
                                                                                                            у справі

1932 рік

Народження

1.     Книга актових записів про народження        1 січня                  185            Відсутній а/з № 129
                                                                          17 березня 1932

2.     Книга актових записів про народження        17 березня            221            Відсутній а/з № 384
                                                                           20 червня 1932

3.     Книга актових записів про народження        20 червня             240            Відсутні а/з 1196, 1197, 
                                                                          4 жовтня 1932                        1200, 1201, 1204, 1205,                                                                                                                                                                       1208, 1209, 1212, 1213,
                                                                                                                        1216, 1217, 1220, 1221,
                                                                                                                        1224, 1225, 1228, 1229,
                                                                                                                        1244, 1245
                                                                                                                        Повтор. а/з 876, 1002-1007

4.     Книга актових записів про народження        4 жовтня               228            Відсутні а/з 1437, 1536, 1606
                                                                          31 грудня 1932                        Повтор. а/з 1487, 1541,
                                                                                                                         1548, 1549, 1649, 1668

5.     Алфавітний журнал до книг реєстрації         1932-1933             74
        актів громадянського стану
        про народження

Смерть

6.     Книга актових записів про смерть               1 січня                  184            Відсутні а/з 227, 295, 298, 
                                                                         8 квітня 1932                          364, 365
                                                                                                                       Повтор. а/з 179, 231, 342, 369

7.     Книга актових записів про смерть               8 квітня                 200
                                                                         28 червня 1932

8.     Книга актових записів про смерть               28 червня              258            Відсутні а/з 1037-1040,
                                                                         16 вересня 1932                      1045-1048, 1065-1069

9.     Книга актових записів про смерть               16 вересня            310            Відсутні а/з 1323, 1594, 
                                                                         31 грудня 1932                       1661, 1877
                                                                                                                       Повтор. а/з 1826

10.  Алфавітний журнал до книг реєстрації          1932                      87
       актів громадянського стану про смерть

Шлюб

11.  Книга актових записів про шлюб                  1 січня                  214            Відсутні а/з 327, 328, 
                                                                         21 червня 1932                       331-339, 353
                                                                                                                       Повтор. а/з 228, 255, 353

12.  Книга актових записів про шлюб                  21 червня              187             Відсутні а/з 497, 550, 556, 
                                                                         31 грудня 1932                         687, 688
                                                                                                                         Повтор. а/з 502, 544-553

13.  Алфавітний журнал до книг реєстрації          1932                      60
       актів громадянського стану про шлюб

Розірвання шлюбу

14.  Книга актових записів про розірвання           1 січня                  109            Відсутні а/з 123, 124
       шлюбу                                                        29 грудня 1932                        Повтор. а/з 63

15.  Алфавітний журнал до книг реєстрації          1932-1933              56
       актів громадянського стану про розірвання
       шлюбу

1933 рік

Народження

16.  Книга актових записів про народження        1 січня                    231            Відсутні а/з 167, 247, 353
                                                                         27 травня 1933                         Повтор. а/з 69, 245, 
                                                                                                                         287, 377-379

17.  Книга актових записів про народження        27 травня                   198         Відсутні а/з 701, 792, 793
                                                                         5 серпня 1933                           Повтор. а/з 609, 718, 772, 807

18.  Книга актових записів про народження        7 серпня                     205           Відсутні а/з 992, 1040, 1041
                                                                         17 жовтня 1933                           Повтор. а/з 932, 1032, 1033,
                                                                                                                           1074, 1084, 1100, 1110, 1124

19.  Книга актових записів про народження        17 жовтня                  225          Відсутні а/з 1255, 1346-1395,                                                                                                         31 грудня 1933                          1505, 1710

Смерть

20.  Книга актових записів про смерть                  1 січня                     325           Відсутні а/з 338, 339, 342
                                                                           7 березня 1933

21.  Книга актових записів про смерть                  7 березня                 200         Відсутні а/з 688, 845, 931-975,
                                                                           15 квітня 1933                        1046-1049

22.  Книга актових записів про смерть                  15 квітня                    209        Відсутній а/з 1436
                                                                           22 травня 1933

23.  Книга актових записів про смерть                  22 травня                  363         Відсутні а/з 1660-1669, 1912,
                                                                           3 липня 1933                           2142, 2190-2199
                                                                                                                          Повтор. а/з 1838-1860

24.  Книга актових записів про смерть                  5 липня                     179         Відсутні а/з 2499, 2507, 2508,
                                                                           20 липня 1933                          2550
                                                                                                                           Є повтор. а/з

25.  Книга актових записів про смерть                  20 липня                  196          Відсутні а/з 2575-2584,
                                                                           9 серпня 1933                          2781-2785, 2840, 2841, 2869

26.  Книга актових записів про смерть                  9 серпня                  348           Відсутні а/з 3094, 3502, 3619,
                                                                           5 жовтня 1933                          3684
                                                                                                                          Є повтор. а/з

27.  Книга актових записів про смерть                  5 жовтня                 300           Відсутні а/з 3775, 3776, 3843,
                                                                           31 грудня 1933                        3896, 4202, 4203, 4277, 4278,
                                                                                                                          4290
                                                                                                                          Є повтор. а/з

28.  Алфавітний журнал до книг реєстрації          1933                         78
       актів громадянського стану про смерть

Шлюб

29.  Книга актових записів про шлюб                     1 січня                     200
                                                                             2 вересня 1933

30.  Книга актових записів про шлюб                     3 вересня               213          Відсутні а/з 402, 452, 457-466
                                                                            31 грудня 1933                       Повтор. а/з 404, 448

31.  Алфавітний журнал до книг реєстрації          1933                         43
        актів громадянського стану про шлюб

Розірвання шлюбу

32.  Книга актових записів про розірвання            4 січня                    94              Відсутній а/з № 77
       шлюбу                                                          31 грудня 1933                         Повтор. а/з 136-140


У даний розділ внесено 32 (тридцять дві) справи, з №1 до №32, у тому числі:
літерні номери _________
пропущені номери ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007

Головний спеціаліст відділу реєстрації                       (підпис)                        Фатьянова Т.Ю.
актів цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007

                                                                                                                                       СХВАЛЕНО
                                                                                                                                       Протокол ЕК Головного
                                                                                                                                       управління юстиції
                                                                                                                                       у Донецькій області
                                                                                                                                       від 10.09.07 № 9

(штамп)
--------------------------------------------------------------
Документальные материалы за 1932-1933 гг.
в количестве 32 (тридцать два) дела
______________________________________
_______ ед.хр. приняты на хранение.
Литерные №№ ______________
Пропущенные №№ ______________

Сдал: Глав.спец.    (подпись)   Т.Ю. Фатьянова
Принял: Вед.спец. (подпись)  Ю.Б. Рябцева
--------------------------------------------------------------

Всего по описи принято 32 (тридцать два) дела.
   Вед.спец. (подпись) Ю.Б. Рябцева
                                                                    8.11.2007

Засвідчувальний напис опису №1 (фонд № _______)
У опису пронумеровано 8 (вісім) аркушів,
у тому числі:
літерні аркуші _________
пропущені номери аркушів ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2 (18-07-2017 12:08:08 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

Трудно читать книги актовых записей о смерти... я думал, что тяжело читать метрики, особенно когда встречаешь записи о смерти, как правило от болезней, в которых: умирают родители, оставляя детей сиротами; родители хоронят всех своих детей (и умирают сами или кто-то один из родителей остается); и прочие "варианты"... но не мог представить, как тяжело мне будет читать книги актовых записей о смерти за 1933 год. Была некая "иллюзия" или "надежда", что в крупных городах "меньше" людей умирало от голода и болезней... теперь её нет. Я прочитал 7 дел (с 20-го по 27-е за 1933 год по г. Мариуполю, по центру) и с каждым следующим делом мне нужно было больше дней перерыва, чтобы хоть немного "успокоиться", хотя это особо не помогало: сидел в читальном зале, читал актовые записи, плакал, вытирал слёзы и читал дальше. Вот и сейчас, набирая этот текст, сижу и плачу...Я не проводил точных подсчетов, только примерно, в прочитанных делах количество актовых записей о смерти с указанием явной причины "от голода" составляет (в зависимости от дела) 30-50%, минимум, от общего числа записей в деле. Почему минимум, потому что много записей, в которых причины смерти явно или завуалировано были или могли быть следствием голода.
Вот (массовые) примеры написания "причин смерти от голода" (в т.ч. у неизвестных, найденных на улицах):
- виснаження;
- виснаження, отьок, понос;
- від упадка пітанія;
- істощеніе на почве голода (і холода);
- загальне істощеніе тела;
- загальне послабленіе тела;
- разстройство пітанія;
- скоротечний параліч;
- упадок сердечной деятельності, упадок сил (умершие на базаре, дело 25);
- коліт;
- катар кішок.

Вот пример двух актовых записей о смерти (из 20-го дела), несвязанных с голодом:

Лук'янець Дмитро Иосифович http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 24#p142724

Ручка Клавдія Федіровна http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 25#p142725


Далее я на примере 20-го дела выписал все актовые записи о смерти детей неизвестных родителей в больнице, поликлинике, детских яслях № 4, доме грудного ребенка (города Мариуполя). Фамилии этих детей, если они и указаны в актовых записях, вероятнее всего выдуманы соцработниками, но 100% гарантию данной информации, конечно, никто дать не сможет. Смертность очень большая, трудно сказать какие были средства для помощи этим детям у сотрудников указанных заведений и всё ли возможное они делали, чтобы помочь детям... в любом случае результат ужасает - это я говорю после прочтения всех 7 дел. У кого-то ещё повернется язык рассказывать, что детская смертность была большой в Царской России? Голод и полная антисанитария, я уже не говорю о наличии каких-либо действенных лекарственных препаратов, которых просто не было даже в больницах...

Вот эти актовые записи (стилистика сохранена):

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 6, запись 12

Маріупол. ЗАГС  2/I 1933 р. № 12
Потапов Воля (по батькові не вказано)
помер 1/I 1933 р.
вік 10 дн.
де жив: вул.Артема будин. Немовлят
сім.стан померлого: дитина   невідомий чоловік
ремесло: коштами держави
де помер: у будинку Немовлят
причина: слабонароджений, дитячий понос
довідка лікаря Залкінда від 1/I-33 р.
Заявник: будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 2/I-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 28, запись 57

Маріупол. ЗАГС  9/I 1933 р. № 57
Макушін Костя (по батькові не вказано)
помер 8/I 1933 р.
вік 3 м.
де жив: будин. Немовлят
сім.стан померлого: дитина   
відомостей немає
де помер: у будинку Немовлят
причина: запалення легенів
довідка лікаря Я.Залкінда
Заявник: будинок Немовлят
Свід. про смерть видано 9/I-33 р. за № 164

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 64, запись 128

Маріупол. ЗАГС  19/I 1933 р. № 128
Захаревич Анатолій (по батькові не вказано)
помер 17/I 1933 р.
вік 1 р. 1 м.
відомостей немає    полікліника "Озівсталь"
де помер: поліклініка
причина: дізентерія
Заявник: поліклініка "Озівсталь"
Підпис заявника: ПО Доля
Свідоцтво про смерть видано 19/I-33 р. за № 337

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 65, запись 130

Маріупол. ЗАГС  19/I 1933 р. № 130
Варовскій Женя (?) (по батькові не вказано)
помер 17/I 1933 р.
вік 11 міс.
відомостей немає    дитина невідомих батьків
де жив: Буд. грудного ребенка
де помер: Буд. грудного ребенка
причина: корь с воспалением легких
Заявник: Будинок Грудного ребенка
Підпис заявника: Зайкова
Свідоцтво про смерть видано 19/I-33 р. за № 330

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 102, запись 203

Маріупол. ЗАГС  27/I 1933 р. № 203
Невідома жінка
померла 26/I 1933 р.
вік 1 1/2 р.
жінка    відомостей немає
де помер: в Радлікарні
причина: Рожа обличчя й поноса
довідка Радлікарні № 23 від 26/I-33 р.
Заявник: Радлікарня
Свід. про смерть видано 27/I-33 р. 523

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 124, запись 247

Маріупол. ЗАГС  3/II 1933 р. № 247
Пичахчі Сеня (по батькові не вказано)
помер 3/II 1933 р.
вік 1 р. 3 міс.
дитина невідомих батьків
громадянство: українське, національність: невідома
де жив: вул.Артема будинок Немовлят
ремесло: коштами держави      дитина
причина: корь   запалення легенів
довідка лікаря Залкінда від 3/II-33 р.
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 3/II-33 р. № 639

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 140, запись 276

Маріупол. ЗАГС  5/II 1933 р. № 276
Аржерусов Женя (по батькові не вказано)
помер 4/II 1933 р.
вік 11 міс.
дитина невідомих батьків
громадянство: українське, національність: невідома
де жив: вул.Артема будинок Немовлят
ремесло: коштами держави      дитина
причина: корь   разстройств пітанія
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 5/II-33 р. № 684

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 140, запись 277

Маріупол. ЗАГС  5/II 1933 р. № 277
Буц Ваня (по батькові не вказано)
помер 5(?)/II 1933 р.
вік 3 нед.
дитина невідомих батьків
громадянство: українське, національність: невідома
де жив: вул.Артема № 46
ремесло: коштами держави      дитина
причина: Врождений сіфиліс
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 5/II-33 р. № 685

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 141, запись 278

Маріупол. ЗАГС  5/II 1933 р. № 278
Февральський Мірон (по батькові не вказано)
помер 4/II 1933 р.
вік 3 дня
дитина невідомих батьків
де жив: вул.Артема № 46
ремесло: коштами держави      дитина
причина: параліч сердця
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 5/II-33 р. № 686

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 160, запись 316

Маріупол. ЗАГС  9/II 1933 р. № 316
Найденов Федя (по батькові не вказано)
помер 6/II 1933 р.
вік 1 д.
дитина невідомих батьків
де жив: вул.Артема № 46
ремесло: коштами держави      дитина
причина: недоношений
довідка лікаря Залкінда від 6/II-33 р.
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 9/II-33 р. № 755

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 160, запись 317

Маріупол. ЗАГС  9/II 1933 р. № 317
Корнієвська Тося (по батькові не вказано)
померла 8/II 1933 р.
вік (не вказано)
дитина невідомих батьків
де жив: вул.Артема № 46
ремесло: коштами держави      дитина
причина: параліч м'якого нёба   істощеніє
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 9/II-33 р. № 756

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 193, запись 379 (вероятно ошибка? а/з 349)

Маріупол. ЗАГС  14/I 1933 р. № 379 (вероятно ошибки? месяц II и а/з 349)
Явлінська Дуся (по батькові не вказано)
померла 10/I 1933 р.
вік 2 р.
дитина невідомих батьків
відомостей немає
померла: в Доме грудного ребенка
причина: корь і растройство пітанія
довідка лікаря Залкінда від 14/II 1933 р.
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Довідка про смерть від 14/II-33 р. № 863

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 194, запись 350

Маріупол. ЗАГС  14/II 1933 р. № 350
Горькій Яков (по батькові не вказано)
помер 11/I 1933 р.
вік (не вказано)
Батьки невідомі Відомостей немає
помер: у Будинку немовлят
причина: воспаленіе легенів
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Видано довідку про смерть 14/II-33 р. № 864

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 194, запись 351

Маріупол. ЗАГС  14/II 1933 р. № 351
Дудніков Ніколай (по батькові не вказано)
помер 11/II 1933 р.
вік 1 р 8 м
Батьки невідомі Відомостей немає
помер: у Будинку немовлят
причина: корь, запалення легенів
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Видано довідку про смерть 14/II-33 р. № 865

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 195, запись 352

Маріупол. ЗАГС  14/II 1933 р. № 352
Чайковський Володимір (по батькові не вказано)
помер 12/I 1933 р.
вік 2 міс
Батьки невідомі Відомостей немає
помер: у Будинку немовлят
причина: запалення легенів
довідка лікаря Залкінда
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Видано довідку про смерть 14/II-33 р. № (не вказано)

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 215, запись 392

Маріупол. ЗАГС  16/II 1933 р. № 392
Зіміна Тома (по батькові не вказано)
померла 14/II 1933 р.
вік 11 міс
дитина невідомих батьків
де жив: в/садова вул 4-80
ремесло: коштами держави
причина: запалення кишок   понос
довідка лікаря Дрейцера
Заявник: діт. яслі
Підпис заявника: Прокопенко
Свід. про смерть видано 16/II-33 р. № 937

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 215, запись 393

Маріупол. ЗАГС  16/II 1933 р. № 393
Белов Альберт (по батькові не вказано)
помер 16/II 1933 р.
вік (не вказано)
дитина невідомих батьків
де жив: вул Садова 4-80
ремесло: коштами держави
причина: кровавий понос
довідка лікаря Дрейцера
Заявник: діт. яслі
Підпис заявника: Прокопенко
Свід. про смерть видано 16/II-33 р. № 938

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 222, запись 407

Маріупол. ЗАГС  19/II 1933 р. № 407
Александров Александр (по батькові не вказано)
помер 19/II 1933 р.
вік 4 міс
дитина невідомих батьків
де жив: вул Садова 4-80
ремесло: коштами держави     дитина
причина: запалення легенів
довідка лікаря Дрейцера від 19/II-33 р.
Заявник: діт. яслі № 4
Підпис заявника: Прокопенко
Свід. про смерть видано 19/II-33 р. № 974

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 230, запись 422

Маріупол. ЗАГС  19/II 1933 р. № 422
Фрумкін Костя (по батькові не вказано)
помер 16/II 1933 р.
вік 1 1/2 міс
дитина невідомих батьків
де жив: вул Артема 46
ремесло: коштами держави     дитина
причина: коклюш
довідка лікаря Залкінда від 16/II-33 р.
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 19/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 230, запись 423

Маріупол. ЗАГС  19/II 1933 р. № 423
Ципкін Вася (по батькові не вказано)
помер 16/II 1933 р.
вік 2 р 1/2 міс
дитина невідомих батьків
де жив: вул Артема 46
ремесло: коштами держави     дитина
причина: центральне запалення легенів й коліт
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 19/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 231, запись 424

Маріупол. ЗАГС  19/II 1933 р. № 424
Майська Міля (по батькові не вказано)
померла 16/II 1933 р.
вік 1 1/2 міс
дитина невідомих батьків
де жив: вул Артема 46
ремесло: коштами держави     дитина
причина: коклюш
довідка лікаря Залкінда від 16/II-33 р.
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 19/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 231, запись 425

Маріупол. ЗАГС  19/II 1933 р. № 425
Думбур Павлік (по батькові не вказано)
помер 17/II 1933 р.
вік 10 міс
дитина невідомих батьків
де жив: вул Артема 46
ремесло: коштами держави     дитина
причина: корь  диспенсія
довідка лікаря Залкінда від 17/II-33 р.
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 19/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 253, запись 468

Маріупол. ЗАГС  20/II 1933 р. № 468
Невідома дитина    чоловік
помер 13/II 1933 р.
вік 3 нед
Відомостей немає
помер в лікарні
причина: асфіксія
лік. дов. № 62 судмедлікаря від 13/II-33 р.
Заявник: лікарня
Свід. про смерть видано 20/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 278, запись 524

Маріупол. ЗАГС  25/II 1933 р. № 524
Кильдяшов Микола (по батькові не вказано)
помер 24/II 1933 р.
вік 1 р. 3 міс
Відомостей немає
помер в лікарні
причина: туберкульоз легенів
довідка полуклін. Озівсталі від 24/II-33 р.
Заявник: Озівсталь
Свід. про смерть видано 25/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 282, запись 528

Маріупол. ЗАГС  25/II 1933 р. № 528
Беленька Ала (по батькові не вказано)
померла 24/II 1933 р.
вік 11 міс.
дитина невідомих батьків
де жила: вул в/садова № 80
ремесло: коштами держави
причина: дізентерія
довідка лікаря Дрейцера
Заявник: діт. яслі
Підпис заявника: Дубик
Свід. про смерть видано 25/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 282, запись 529

Маріупол. ЗАГС  25/II 1933 р. № 529
Волошін Боря (по батькові не вказано)
помер 23/II 1933 р.
вік 8 міс.
дитина невідомих батьків
де жила: вул в/садова № 80
ремесло: коштами держави
причина: запалення легенів
довідка лікаря Дрейцера
Заявник: діт. яслі
Підпис заявника: Дубик
Свід. про смерть видано 25/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 283, запись 530

Маріупол. ЗАГС  25/II 1933 р. № 530
Міленький Вова (по батькові не вказано)
помер 25/II 1933 р.
вік 5 міс.
дитина невідомих батьків
де жила: вул в/садова № 80
ремесло: коштами держави
причина: дитячий понос   диспенсія
довідка лікаря Дрейцера
Заявник: діт. яслі
Підпис заявника: Дубик
Свід. про смерть видано 25/II-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 285, запись 559

Маріупол. ЗАГС  28/II 1933 р. № 559
Февральскій Митя (по батькові не вказано)
помер 26/II 1933 р.
вік 2 1/2 р.
відомостей немає
помер в Будинку немовлятів
причина: корь та запалення легенів
лікарська довідка
Заявник: Будинок Немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 28/II-33 р. № 1183

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 287, запись 562

Маріупол. ЗАГС  28/II 1933 р. № 562
Суковенко Миша (по батькові не вказано)
помер 28/II 1933 р.
вік 5 міс.
відомостей немає
помер в яслях № 4
причина: диспенсія  детскій понос
лікарська довідка
Заявник: діт. яслі № 4
Підпис заявника: А Суков (?)
Свід. про смерть видано 28/II-33 р. № 1186

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 287, запись 563

Маріупол. ЗАГС  28/II 1933 р. № 563
Хелцина (?) Вера (по батькові не вказано)
померла 27/II 1933 р.
вік 1 г. 2 міс.
відомостей немає
померла в яслях № 4
причина: корь
лікарська довідка
Заявник: діт. яслі № 4
Підпис заявника: А Суков (?)
Свід. про смерть видано 28/II-33 р. № 1187

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 314, запись 613

Маріупол. ЗАГС  4/III 1933 р. № 613
Кіриченко (ім'я та по батькові не вказані)
помер 27/II 1933 р.
вік 6 дней (перечеркнуто)
відомостей немає
Помер у лікарні
причина: мертвонародженний
довідка лікарні від 27/II-33 р.
Заявник: площа волі 4-2
Підпис заявника: Проскурко
Свід. про смерть видано 4/III-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 315, запись 615

Маріупол. ЗАГС  4/III 1933 р. № 615
Кузьменко Іван (по батькові не вказано)
помер 2/III 1933 р.
вік 2 1/2 р.
дитина невідомих батьків
де жив: вул. Артема 4-46
ремесло: коштами держави
причина: корь   разстройство .....(?)
довідка лікаря Залкінда
Заявник: будинок немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 4/III-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 316, запись 616

Маріупол. ЗАГС  4/III 1933 р. № 616
Мірошніченко Макар (по батькові не вказано)
помер 1/III 1933 р.
вік 1 міс 3 нед
дитина невідомих батьків
де жив: вул. Артема 4-46
ремесло: коштами держави
причина: коклюш
довідка лікаря Залкінда
Заявник: будинок немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 4/III-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 316, запись 617

Маріупол. ЗАГС  4/III 1933 р. № 617
Снежінський Олег (по батькові не вказано)
помер 1/III 1933 р.
вік 1 міс 1 нед
дитина невідомих батьків
де жив: вул. Артема 4-46
ремесло: коштами держави
причина: від коклюша
довідка лікаря Залкінда
Заявник: будинок немовлят
Підпис заявника: Зайкова
Свід. про смерть видано 4/III-33 р.

---------------------------------------------------

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 20, лист 323, запись 630

Маріупол. ЗАГС  7/III 1933 р. № 630
Павлова Зоя (по батькові не вказано)
померла 6/III 1933 р.
вік (не вказано)
дитина невідомих батьків
де жив: в/садова вул 4-80
ремесло: коштами держави
причина: дитячий понос
довідка лікаря Дрейцера від 6/III-33 р.
Заявник: дитячі яслі
Підпис заявника: Головань
Свід. про смерть видано 7/III-33 р.

   
   
"дитина невідомих батьків"... - а ведь это чьи-то детки, неизвестные листочки неизвестных семейных деревьев... безымянные детки...

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: GRYN, сергей-гродовка, Алёна3

Поделиться

3 (18-07-2017 12:20:35 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

при просмотре дел №20-27 мне встретилось 2 актовых записи с такой формулировкой в причине смерти, возможно я какие-то пропустил... одна из них:

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 21, лист 122, запись 883


П.І.Б. невідома дитина
вік 15 д.
померла в лікарні
причина: залишена дитина без ніякої допомоги

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

4 (21-07-2017 13:07:12 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

немного из 22-го дела:

Лазаренко Феодосій Євменович http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 81#p141781

Лук'янец Афанасій Калініков http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 84#p143484


также попалась интересная фамилия (все данные из а/з не переписывал):

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 22, лист 188, запись 1466

Продай-Вода Володя (?) Петрович

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: litar Л, SV17, Алёна3

Поделиться

5

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

из 23-го дела (тоже выборочно):

Ручка Алексій Моїсеевич http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 86#p143486

Міхайліченко Катерина http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 87#p143487

один из примеров а/з о смерти от голода неизвестного ребёнка (фотоснимки из книги с а/з прикреплены):

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 23, лист 61, запись 1627

Мар. міськ. ЗАГС  1/VI 1933 р. № 1627
Невыдомий ребенок
помер 26/V 1933 р.
вік 2 год.    чоловік
Відомост нема  помер в лікарн
назва підприємства: кладбище
де помер: лікарн.
причина: истощение тела от голодан.
суд.лікар.
Адреса заявника: кладбище
Свідоц. выдан. про смерть 1/VI-33 р.

Post's attachments

6855_1_23_061_1627.jpg
6855_1_23_061_1627.jpg 150.95 Кб, 1 скачиваний с 2017-07-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: litar Л, Алёна2

Поделиться

6

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

Торкут http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 61#p143561

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин

Поделиться

7 (31-08-2017 14:17:32 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

пример а/з о смерти ребёнка из детского дома (фотоснимки из книги с а/з прикреплены):

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 23, лист 64, запись 1633

Мар. міськ. ЗАГС  1/VI 1933 р. № 1633
Буц Феня (по батькові не вказано)
помер 31/V 1933 р.
Де жив: Артема 46
вік 1р
Дитина невідомих батьків
Відомост немає  помер в лікарн
назва підприємства: Дітяч. будинок
причина: корь  воспаление легких
лікар. Залкин.
Адреса заявника: Дит будынок
Свідоц. выдано про смерть 1/VI-33 р.

Post's attachments

6855_1_23_064_1633.jpg
6855_1_23_064_1633.jpg 171.41 Кб, 2 скачиваний с 2017-08-31 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: litar Л, Алёна2

Поделиться

8 (31-08-2017 14:35:02 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

ещё пример а/з о смерти ребёнка из детского дома от отсутствия необходимой мед.помощи, голода/плохого питания (фотоснимки из книги с а/з прикреплены):

ГАДонецкойО, фонд Р-6855, опись 1, дело 23, лист 64, запись 1634

Мар. міськ. ЗАГС  31/V 1933 р. № 1634
Симоненко Дуся (по батькові не вказано)
померла 31/V 1933 р.
Де жив: Артема 46
вік 3р
Дитина невідомих батьків
Відомост немає  помер в Дитячем будинки
причина: корь  растройсво питания
лікар. Залкін.
Адреса заявника: Дет будынок
Свідоц. выдано про смерть 1/VI-33 р.

Post's attachments

6855_1_23_064_1634.jpg
6855_1_23_064_1634.jpg 175.22 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: сергей-гродовка, litar Л2

Поделиться

9

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

здравствуйте,подскажите пожалуйста,где можно узнать было ли зарегистрировано бракосочетание Демьянчук Павел Дементьевич и Войцеховская Изабелла Феликсовна в Мариуполе 1934-1935 год? заранее благодарю

Поделиться

10

Re: Фонд Р-6855 Бюро ЗАГС Маріупольської міської ради 1932-1933 рр.

можете позвонить в Мариупольский городской РАГС, узнать сохранились ли у них за эти годы оригиналы или вторые экземпляры записей актов о браке. Возможно у них есть фамильный указатель и они смогут подсказать сохранилась ли вообще такая запись. Вероятнее всего они перенаправят Вас в бывший областной архив РАГС в г. Донецк, туда нужно ехать либо самому, либо человеку с доверенностью от Вас + весь перечень документов подтверждающих Ваше родство с искомыми родственниками (актовыми записями).

Поиск предков (Херсонская губ.): Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; (Екатеринославская губ.): Никитась (Микитась), Вергелес, Ручка (Ручко), Белемеря, Железняк, Магдычавский, Бабич, Милюк, Дядькин, Коваленко, Бойе, Балдинов, Бабаенко, Акольцев.
Поиск предков / родственников по линии супруги: Шлапак, Переймибіда, Порохончук, Колесников, Мутилин, Шатохин
Спасибо сказали: litar Л, Алёна2

Поделиться