1

Тема: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

м. КРОЛЕВЕЦЬ

1781 (16-18 вересня) - 1796 (23 грудня) - Кролевецький повіт Новгород-Сіверського намісництва
1796 (23 грудня) - 1802 (27 лютого) - заштатне місто (посад) на території Глухівського повіту Малоросійської губернії
1802 (27 лютого) -1803 (27 березня) - заштатне місто на території Глухівського повіту Чернігівської губернії
1803 (27 березня) - 1923 (7 березня) - Кролевецький повіт Чернігівської губернії

Thanks: Installego1

Share

2

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

ДАЧО. – Ф. 128. – Оп. 6. – Спр. 7. («Список купців, які прибули в м. Кролевець на Хрестовоздвиженський ярмарок», 19 вересня 1821 року)

Списокъ приехавшимъ въ городъ Кролевецъ на крестовоздвиженскую ярмонку для продажи товаровъ купцамъ

Учиненъ 1821 года сентября 19 д.


1. Калужскій купецъ Григорій Бородинъ
2. Московскій купецъ Дмитрій Григорьевъ
3. Московскій купецъ Василій Афанасьевъ
4. Харковскій купецъ Осипъ Болоровъ
5. Харковскій купецъ Федоръ Рудаковъ
6. Харковскій купецъ Федоръ Синиельниковъ
7. Московскій купецъ Николай Сидекинъ
8. Московскій купецъ 3й гильдіи͒ Петръ Матвѣевъ
9. Курской мѣщанинъ Петръ Карапковъ
10. Курской мѣщанинъ Яковъ Бочаровъ
11. Калужскій купецъ Владимеръ Фалѣевъ
12. Калужской купецъ Василій Тарубановъ
13. Калужскій купецъ Гаврило Шапошниковъ
14. Калужскій купецъ Иванъ Свѣчниковъ
15. Московскій купецъ 3й гилдіи͒ Яковъ Говарковъ
16. Тульскій купецъ 2й гилдіи͒ Иванъ Савицевъ
17. Тульській купецъ Никита Добранинъ
18. Стародубскій купецъ 3й гилдіи͒ Иванъ Алимпіевъ
19. Московскій купецъ 2й гилдіи͒ Иванъ Волковъ
20. Курской купецъ 3й гилдіи͒ Петръ Гладковъ
21. Гариловского посада купецъ 2й гилдіи͒ Алексѣй Ковалѣевъ
22. Юровской купецъ Иванъ Мельниковъ
23. Московскій 3й гилдіи͒ купецъ Алексѣй Капустинъ
24. Московскій купецъ Филонъ Поркинъ
25. Владимиской 2й гилдіи͒ купецъ Яковъ Проковіевъ
26. Московскій купецъ 2й гилдіи͒ Александръ Алексѣевъ
27. Московскіе купцы Терентій и Иванъ Салдатенко
28. Московскій 1й гилдіи͒ купецъ Александръ Александровъ
29. Ріевска польской купецъ Василій Горяиновъ
30. Московской купецъ Петръ Масловъ
31. Московскій 2й гилдіи͒ купецъ Михайло Горяиновъ
32. Московская купчиха Акулина Мошиха
33. Московской купецъ Владимеръ Третьяковъ
34. Московской купецъ Иванъ Прохоровъ
35. Згацкой 1й гилдіи͒ купецъ Григорій Чориковъ
36. Московской 2й гилдіи͒ купецъ Иванъ Бѣсоновъ
37. Московской 1й гилдіи͒ купецъ Александръ Гразовъ
38. Московской 3й гилдіи͒ купецъ Алексѣй Байнѣковъ
39. Московской 3й гилдіи͒ купецъ Иванъ Течерикъ
40. Московской 3й гилдіи͒ купецъ Григорій Капустинъ
41. Московской 3й гилдіи͒ купецъ Павелъ Ларіоновъ
42. Московской купецъ Федоръ Пентелѣевъ
43. Московскій 2й гилдіи͒ купецъ Николай Ремизовъ
44. Московской 2й гилдіи͒ купецъ Андрей Семеновъ Биковъ
45. Московской 3й гилдіи͒ купецъ Василій Капустинъ
46. Московской 2й гилдіи͒ купецъ Иванъ Быковскій
47. Рильской 3й гилдіи͒ купецъ Сергѣй Виходцовъ
48. Рыльской купецъ 3й гилдіи͒ Павлинъ Ивановъ
49. Рыльской 3й гилдіи͒ купеческій сынъ Иванъ Мелеховъ
50. Рыльской 3й гилдіи͒ купецъ Иванъ Выходцовъ
51. Рыльской 3й гилдіи͒ купецъ Алексѣй Виходцовъ
52. Нѣжинской 3й гилдіи͒ купецъ Ананій Григоровичъ
53. Нѣжинскій 3й гилдіи͒ купецъ Кирило Якубовской
54. Конотопскій 3й гилдіи͒ купецъ Григорій Бардаковъ
55. Рыльскій 3й гилдіи͒ купецъ Дмитрій Сѣкеринъ
56. Московскій 3й гилдіи͒ купецъ Яковъ Филиповъ
57. Калужской 2й гилдіи͒ купецъ Петръ Мѣклуковъ
58. Курской 3й гилдіи͒ купецъ Иванъ Полевой
59. Курской 3й гилдіи͒ купецъ Иванъ Ивановъ Полевой
60. Нѣжиской грекъ Иванъ Клецъ
61. Московскій купецъ Аксентій Буювъ
62. Московской 3й гилдіи͒ купецъ Тихонъ Суровщиковъ
63. Калужской 3й гилдіи͒ купецъ Алексѣй Ланѣевъ
64. Курской купецъ Василій Калугинъ
65. Курской купецъ Михайло Шубинъ
66. Курской купецъ Матвѣй Пискуновъ
67. Московской купецъ Петръ Липинскій
68. Адеской 3й гилдіи͒ купецъ Степанъ Долгополовъ
69. Курской губерніи͒ князя Барятинского дворовой человѣкъ Петръ Перожниковъ
70. Курскій мѣщанинъ Михайло Ивановъ
71. Черниговскій 3й гилдіи͒ купецъ Яковъ Вангендеймъ
72. Рыльскій купецъ Федоръ Мелеховъ
73. Курской 2й гилдіи͒ купецъ Савостіянъ Мелеховъ
74. Глуховскій мѣщанинъ Нестеръ Болотниковъ
75. Прилуцкой купецъ Александръ Трубаевъ
76. Мѣщанинъ Кролевецкій Матвѣй Котляревскій [викреслений укладачем списку]
77. Кролевецкій мѣщанинъ Григорій Дулинъ [викреслений укладачем списку]
78. Путивльской мѣщанинъ Яковъ Пачинъ
79. Путивльскій мѣщанинъ Иванъ Чисталѣнъ
80. Путивльскій мѣщанинъ Лука Куцинъ
81. Путивльскій мѣщанинъ Степанъ Быторинъ
82. Харьковскій купецъ Иванъ Таракановъ
83. Московскій купецъ Илья Захаровъ
84. Харьковскій купецъ Павелъ Верьховскій
85. Роменскій купецъ Иванъ Фалѣевъ
86. Нѣжинскій грекъ Иванъ Артиповъ
87. Адеской купецъ Григорій Барбирига
88. Кизлярской купецъ Давидъ Сулимановъ
89. Качиванскій мѣщанинъ Егоръ Давидовъ
90. Курской купецъ Иванъ Полевой
91. Резанской економической крестьянинъ Захаръ Петровъ
92. Рыльской мѣщанинъ Петръ Сѣкеринъ
93. Нѣжинскій грекъ Николай Альбанезовъ
94. Бѣлостоцкой области еврей мѣщанинъ Гершка Биданъ
95. Бѣлоцерковскій еврей купецъ Берко Липцкій
96. Минской губерніи͒ слуцкой купецъ еврей Михель Барколь
97. Прикащикъ Скверскаго купца еврей Савелъ Марзунъ
98. Бердичевскій мѣщанинъ Ицка Цакеръ Кандель
99. Житомирскій прикажщикъ 3й гилдіи͒ купца еврея Шая Гельхмана Берка Геровичъ
100. Виленского коммисіонѣра 1й гилдіи͒ купца прикащикъ Берка Монашовичъ
101. Бѣлоцерковской 3й гилдіи͒ купецъ еврей Илія Дречъ
102. Житомирского купца еврея Іосѣ Лейбы Каменка прикащикъ Іосель Штапель

[Тут верхню частину аркуша (до середини) обірвано. Також обірвано лівий край сторінки, тому номерів не видно]

Бердичевскій…
Тульской мѣщан…
Новгородской купецъ Иванъ Мачулиновъ
Новгородской купецъ Николай Чумичовъ
Рыльской купецъ Павелъ Сучкинъ
Рыльской купецъ Терентій Вознесенской
Глуховской мѣщанинъ Иванъ Бародиновъ
Глуховской мѣщанинъ Матвѣй Коробейникъ
Нѣжинскій мѣщанинъ Петръ Апсютинъ
Московской удѣлной крестьянинъ Филимонъ Рука[…]никовъ
Московской удѣлной крестьянинъ Петръ Трофимовъ
Московской удѣлной крестьянинъ Степанъ Кіріевъ
Бѣлгородской мѣщанинъ Василий Фоминъ

[далі йде арк. 3 зв, який також наполовину обірваний]

131. Тульской…
132. Тульской
133. Тульской
134. Курской куп…
135. Тульской купец…
136. Курской купецъ Григорій Дремиловъ
137. Курской купецъ Матвѣй Орловъ
138. Нѣжинскій купецъ Семенъ Черновъ
139. Тульской купецъ Василій Ломовъ
140. Роменскій купецъ Лука Семенчиковъ
141. Калужской купецъ Дмитрій Тресковъ
142. Глуховской купецъ Василій Котляровъ
143. Бѣліовскій купецъ Василій Евстратовъ
144. Калужскій купецъ Михайло Кудринъ
145. Нижегородской купецъ Никита Телеховъ
146. Воронѣжской купецъ Алексѣй Фроловъ
147. Павловскій крестьянинъ господина Ремечова Иванъ Галіовъ
148. Калужской купецъ Григорій Діогтяревъ
149. Гадяцкой купецъ Иванъ Маруліовъ
150. Глуховской купецъ Федоръ Лимаровъ
151. Глуховской мѣщанинъ Иванъ Максимовъ
152. Кролевецкій мѣщанинъ Дмитрій Левченковъ
153. Юрьевской купецъ Михайло Барадулѣнъ
154. Крестьянинъ госпожи Щербатовой Александръ Жарковъ
155. Шуйской купецъ Исакъ Панѣнъ
156. Шуйской купецъ Петръ Волковъ
157. Шуйской купецъ Алексѣй Журовъ
158. Растовской купецъ Михайло Маракуевъ
159. Шуйской купецъ Василій Киселіовъ
160. Шуйской купецъ Степанъ Посилинъ
161. Суждельской купецъ Федоръ Ермолинъ
162. Гавриловскаго посада купецъ Григорій Жилинъ
163. Московской купецъ Иванъ Тюринъ
164. Ярославской купецъ Николай Флягинъ
165. Юревской купецъ Александръ Миньщиковъ
166. Юрьевской купецъ Алексѣй Амбросимовъ
167. Александровской купецъ Дмитрій Зубовъ
168. Нерихтинской купецъ Петръ Полубининъ
169. Шумской купецъ Василій Соковъ
170. Шуйского купца Корнилова прикащикъ Василій Щепетѣльниковъ
171. Глуховскій мѣщанинъ Семенъ Куксинъ
172. Роменской купецъ Степанъ Жидкинъ
173. Глуховской мѣщанинъ Семенъ Болотниковъ
174. Глуховской купецъ Данило Зеленскій
175. Иностранецъ австрійский подданій Исаакъ Лушкеронъ
176. Иностранецъ турецкой подданый Дмитрій Харитопуль
177. Иностранецъ турецкой подданный Юрчи Костанда

Городничий Быковъ

Thanks: parus1

Share

3

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

ДАЧО. – Ф. 128. – Оп. 1. – Спр. 282. – Арк. 3зв.–4 ("За поданням Чорноморської військової канцелярії з долученням списку про переселених на землі Чорномор’я козаків Чернігівської губернії")

Відомість про козаків м. Кролевець, які переселялися на землі Чорноморського козацького війська (23 січня 1804 року)

Города Кролевця (лѣта по ревизіи 795 года писанные)
Дмитрій Рожокъ (46)
сыни его
Григорій (14)
Семенъ (8)
Семенъ (3)
братъ его Романъ (38)
сини его
Иванъ (16)
Трофимъ (8)
Иванъ (3)
Захарій Рожокъ (35)
сыни его
Иванъ (7)
Андрей (4)
Мокій (1)
Тимофѣй Рожокъ (32)
сыни его
Данило (10)
Моисей (8)
Иванъ Васильевъ сынъ Губа (58)
Фома Захаріевъ сынъ Рожокъ (43)
сынъ его Семенъ (20)
Семенъ Захарьевъ сынъ Рожокъ (38)
Иванъ Гутира (25)
сынъ его
Иванъ (1)
Моисей Рожокъ (65)
Григорій Семеновъ сынъ Дмитренко (24)
братъ его Василій (22)
Григорій Остаповъ сынъ Дмитренко (21)
Василій Марковъ сынъ Сракунъ (12)
братъ его Григорій (2)
отецъ ихъ Марко умершій послѣ ревизіи (35)
Андрей Мазепа (41)
сынъ его Лазарь (17)
Иванъ Дзюба (28)
сыни его
Василій (4)
Лазарь (2)
Мойсей Клюшникъ (22)
сынъ его Григорій (2)
Семена Сивця сынъ Василь Сивченко (30)

Итого 36 душь

Share

4

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

до істоорії революційних подій в Кролевці:

Thanks: nfs79, enskada2

Share

5

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

Покажчик розподілу прізвищ між церковними парафіями м. Кролевець за 1830-1850 роки.

Покажчик дозволяє звужувати територію генеалогічного пошуку в межах м. Кролевець до конкретної церковної парафії, забезпечуючи економію часу під час роботи в архіві. Його укладено винятково на основі метричних записів про смерть за зазначений період.

Протягом 1830-1850 років у м. Кролевці існувало п'ять церковних парафій: Миколаївська (заснована до 1650 року), Різдво-Богородицька (заснована в середині 1650-х років), Покровська (заснована близько 1690 року), Спасо-Преображенська (заснована близько 1710 року) та Варваринська (заснована 1763 року). Збереженість метричних книг дозволила без пропусків охопити лише Різдво-Богородицьку та Покровську парафії, тоді як в інших деякі роки пропущені. На початку кожної колонки вказано, на основі яких саме років укладено покажчик парафії.

В процесі роботи над покажчиком форма запису еволюціонувала, тому записи з Покровської парафії докладніші порівняно з іншими парафіями. Зокрема в них у дужках додано рік першої згадки прізвища в межах зазначеного періоду (1830-1850). Це дозволяє отримувати з покажчика інформацію не тільки про наявність певного прізвища в цій парафії, а й про міру його поширеності, а отже, давності (в середньому давніші роди більш розгалужені й чисельні, а отже, з більшою ймовірністю з'являтимуться на самому початку періоду, ніж менш давні роди; певна річ, з цього правила бувають винятки). В інших парафіях поряд із прізвищем зазначалося соціальне становище родини (міщани, козаки, селяни тощо), а також місце походження, якщо померла особа не була жителем Кролевця.

Миколаївська (1830–1832, 1834–1840)
Августинович, дворяни
Бабич, міщанин м. Короп
Басараб, міщани
Баюн, міщани
Бирин, козаки
Бихно, козаки
Бичков, селяни-кріпаки с. Обтів
Бігун, міщани
Бідовський, міщани
Білоусов, офіцер
Бондаренко, козаки с. Добротів
Бугаєв, міщани
Велес, міщани
Веприцький, міщани
Войцехович, губернський секретар
Голуб, солдат
Гребеник, козаки
Дерискиба, козаки
Довгоп’ятий, офіцер
Євмановський, козаки
Єфремов, міщани
Єфремов, титулярний радник
Жуков, солдат
Зарізаний, міщани
Зінченко, козаки
Івченко, міщани
Ігнатенко, міщани
Кащенко, міщани
Ковбаса, міщани
Козачков, офіцер
Корнієнко, міщани
Красовський, офіцер
Кривошея, міщани
Кузьменко, міщани
Куриптя, міщани
Кутенко, козаки
Кухтенко, солдат
Кучеренко, селяни-кріпаки
Лаврук, цеховий
Лазебник, міщани
Левченко, міщани
Лубенець, міщани
Лукавецький, козаки
Лучницький, дворяни
Мансуров, офіцер
Мартиновський, канцелярист
Масютин, міщани
Моджилевський, канцелярист
Мосіяка, міщани
Мостенко, міщани
Музикантов, колезький реєстратор
Ничипоренко, солдат
Ніжинець, губернський секретар
Ніжинець, офіцер
Ніколаєнко, міщани
Овсієнко, кріпаки
Огієвський, дворяни
Огієвський, офіцер
Огняник, селяни-кріпаки
Павленко, міщани
Пека, міщани
Пивовар, міщани
Піддубний, дворяни
Піддубний, дячок
Пітух, міщани
Поденко, козаки
Поденко, селяни, відпущені кріпаки
Подинський, козаки
Почепинець, міщани
Правдюк, козаки
Пустовойт, казенні селяни с. Камінь
Радченко, солдат
Реутський, козаки с. Ревутинці
Риндя, міщани
Різаний, міщани
Савченко, селяни-кріпаки
Самійленко, селяни-кріпаки
Самусенко, міщани
Самусенко, селяни-кріпаки с. Грузьке
Самусь, міщани
Селюченко, міщани
Семененко, селяни-кріпаки
Сивак, козаки
Скалько, козаки
Скляр, козаки
Спічка, міщани
Тищенко, козаки
Тищенко, солдат
Тонкопій, міщани
Федченко, канцелярист
Харченко, міщани
Чередник, козаки
Шаповал, міщани
Шендрик, міщани
Шкляр, козаки
Шкода, міщани
Шкура, міщани
Ющенко, міщани
Якубенко, міщани
Якубовський, дворяни
Різдво-Богородицька (1830–1850)
Алексенко, кріпаки Савина
Алексенко, селяни
Байло, міщани
Балобон, козаки с. Спаське
Барабаш, солдат
Бараненко, солдат
Барановський, міщани
Бардашов, провіантського штату вахтер
Басистий, солдат
Безмінов, міщани
Безрученко, поштар
Безуб, кріпаки Чуйкевича
Бідашев, губернський секретар
Бідашев, міщани
Бідашев, учитель
Бідний, міщани
Біленко, міщани
Біленко, селяни с. Оболонья
Білокопитов, солдат
Білоусов, солдат
Богданов, кріпаки Савина
Богданович, кріпаки Іваненка з Курської губернії
Богославський, канцелярист Курської губернії
Божков, солдат
Бойко, кріпак Яворської
Бондаренко, козаки с. Добротів
Боровик, солдат
Бражник, підлікар
Бражников, губернський секретар
Буренко, солдат
Вакуленко, солдат
Васильєв, солдат
Веребей, козаки
Весюлькін, кріпаки Килинського
Ворончук, солдат
Гавриленко, титулярний радник
Горб, солдат
Горбатенко, солдат
Горбач, козаки
Гордієнко, міщани
Горомка, міщани
Грановський, губернський секретар
Гресь, кріпаки Забіли
Григоровський, міщани
Грищенко, міщани
Гуляй, дворові Карповського
Гундин, солдат
Гунченко, солдат
Данченко, солдат
Демченко, міщани м. Ніжин
Дзюба, козаки
Дикий, кріпаки Савина
Дідевич, офіцер
Дідевич, солдат
Дробинський, колезький реєстратор
Євтихіїв, колезький реєстратор
Євтихіїв, учитель
Євфименко, солдат
Ємильянов, солдат
Єфремов, міщани
Жоптя, кріпаки Забіл
Заборовський, канцелярист
Загайний, титулярний радник
Заєць, козаки
Заєць, міщани
Заїка, духовенство
Заріцький, міщани м. Короп
Зіпун, солдат
Зубцов, дворові Пеки
Іванов, казенні селяни
Іванов, солдат
Калій, кріпаки Загайного
Калій, кріпаки Майбороди
Калюк, відсуджені на волю кріпаки Генкеля
Камінський, губернський секретар
Канавець, міщани
Карпіка-Рудзинська, колезька радниця
Карповський, титулярний радник
Качан, офіцер
Квасков, кріпаки Євтихіїва
Кириченко, козаки с. Атюша
Кирпич, кріпаки Малченка
Кобизький, губернський секретар
Кобизький, козаки
Коваленко, солдат
Ковтун, козаки
Козел, дворовий Мишури
Козлов, державні селяни Вятської губернії
Колесник, міщани
Колосов, міщани
Колот, міщани
Кононенко, кріпаки Огієвського
Корж, міської лікарні рекрут
Корінець, солдат
Корнієнко, міщани
Коровкін, солдат
Коропчевський, міщани
Котляр, губернський секретар
Котляревський, міщани
Котляренко, міщани
Котляров, колезький секретар
Котляров, купець
Крушев, кріпак Мазурева з Чернігівського повіту
Кулик, міщани
Куліш, солдат
Куниченко, кріпаки Забіли
Кусай, губернський секретар
Лазебник, міщани
Лахно, міщани м. Глухів
Лащинін, колезький реєстратор
Левченко, купець
Левченко, міщани
Лега, колезький реєстратор
Лесенко, міщани
Лисенко, колезький реєстратор
Лисенко, міщани
Лопатин, міщани
Лосинюк, письмоводитель
Лукаш, міщани
Лушницький, дворяни
Лушницький, колезький реєстратор
Максимович, офіцер
Малиновський, лікарський учень
Малцов, державні поселяни Курської губернії
Марій, міщани
Марченко, козаки
Марченко, солдат
Мець, кріпаки Забіли
Мирополець, козаки
Михайлов, солдат
Могиленко, кріпаки Ярового-Равського
Моргацький, офіцер
Мороз, козаки с. Бистрик
Морозов, кріпаки Зарудної
Морозов, офіцер
Мухін, купець м. Курськ
Наумов, писець
Ніжинець, титулярний радник
Носач, міщани
Ночовний, офіцер
Нужний, вільний хлібороб
Облецов, міщани Калузької губернії
Оболонський, міщани
Овдієнко, казенні селяни с. Мезин
Огієвський, колезький канцелярист
Омельченко, губернський секретар
Омельченко, міщани
Онанка, козаки
Орлянський, солдат
Осипенко, кріпаки Соломки
Остапенко, козаки с. Ревутинці
Павленко, міщани
Павловський, офіцер
Пац, офіцер
Пацюк, солдат
Пека, колезький секретар
Пека, міщани
Пека, титулярний радник
Перепелкин, міщани
Полка, солдат
Поляков, комісіонер
Пономаренко, селяни с. Ревутинці
Попов, титулярний радник
Попович, дворові Ярового
Редька, офіцер
Різниченко, солдат
Рожок, міщани
Романовський, помічник титулярного радника
Руденко, козаки
Руденко, кріпаки Карповського
Рудзинський, колезький радник
Савельєв, солдат
Савин, офіцер
Салогуб, солдат
Самойленко, селяни
Самойлик, кріпаки Рудзинського
Світличний, солдат
Севрук, міщани
Севрук, поштар
Семенцов, титулярний радник
Семенюк, козаки
Сербиненко, солдат
Сердюк, кріпаки Іллєнка
Сивоха, польський шляхтич
Синельник, солдат
Ситенко, солдат
Скляренко, козаки
Скрипиленко, звільнені кріпаки Огієвського
Сліпуха, солдат
Смолій, козаки
Снітко, солдат
Спічка, міщани
Срібний, поштар Ніжинської поштової контори
Сташенко, солдат
Стефанов, міщанка Костромської губернії
Стожок, колезький реєстратор
Стороженко, офіцер
Сураєв, солдат
Сухов, офіцер
Телегуз, солдат
Титов, солдат
Тищенко, козаки
Ткаченко, кріпаки Мостицького
Триподонов, солдат
Трифонов, міщани
Ушаков, козаки с. Сопич Глухівського повіту
Фененко, колезький асесор
Фіненко, міщани м. Глухів
Харченко, міщани
Хилчевський, колезький реєстратор
Химич, солдат
Хоружий, козаки
Циганков, кріпаки Багрієва з Сосницького повіту
Циганков, кріпаки Забіли
Чайка, солдат
Чемена, козаки
Чередник, міщани
Чернієко, кріпаки Шумицького
Чорнопхай, міщани
Чортков, кріпаки Анненкової
Шабельник, міщани
Шендрик, кріпаки Загорського
Шендрик, кріпаки Семенцова
Шилов, офіцер
Шиш, міщани
Шкляренко, козаки
Шкода, міщани
Шпановський, дворяни
Штрафун, офіцер
Шуканов, кріпаки Рудзинського
Шумицький, офіцер
Шуст, кріпаки Шиша
Ювченко, міщани
Яворський, титулярний радник
Яковлев, міщани м. Москва
Яковлев, солдат
Ялинний, міщани
Яновський, духовенство
Яременко, козаки
Яровий, титулярний радник
Ярошенко, кріпаки Карповського
Яценко, міщани
Яценко, титулярний радник
Покровська парафія (1830–1850)
Андрусов, солдат (1835)
Антоненко, міщани (1843)
Артемонов, селяни Басанова (1849)
Ашкуренко, солдат (1847)
Бабич, селяни Зарудного (1837)
Балабін, солдат (1846)
Балабон, козаки с. Спаське Кролев. пов. (1840)
Баранник, козаки (1841)
Басанов, колезький асесор (1844)
Басанов, чиновник 9-го класу (1841)
Баюн, міщани (1831)
Безпалий, міщани (1830)
Безпалий, титулярний радник (1838)
Бихно, козаки (1830)
Біланов, селяни Соломки (1845)
Білик, солдат (1850)
Бобров, солдат (1849)
Богданов, унтер-офіцер (1850)
Божаволя, козаки (1838)
Боженко, козаки (1830)
Божок, дворянин с. Алтинівка Кролев. пов. (1847)
Борзенець, козаки (1830)
Бородков, титулярний радник (1831)
Брагін, унтер-офіцер (1837)
Брачій, міщани м. Конотоп (1844)
Бридько, міщани (1831)
Бурховецький, селяни Іванова (1836)
Васильченко, солдат (1835)
Велес, козаки (1831)
Веребей, міщани (1832)
Винниченко, міщани (1837)
Вишневецький, селяни Соломки (1833)
Вищидай, селяни Генкеля (1841)
Гавриленко, титулярний радник (1831)
Гайовий, селяни Забіли (1832)
Галич, козаки (1830)
Галич, міщани (1832)
Гейкова, козачка с. Лукнів Кролев. пов. (1848)
Генкал, міщани (1831)
Генкель, губернський секретар (1833)
Генкель, титулярний радник (1847)
Герасимець, міщани (1840)
Гирин, солдат (1844)
Глоба, козаки (1842)
Глобенко, міщани (1849)
Глушков, солдат (1849)
Гончаренко, унтер-офіцер (1834)
Горбач, козаки (1831)
Горбачев, церковнослужитель (1840)
Гордієнко, солдат (1831)
Гриб, солдат (1842)
Гриша, селяни Фесенка (1841)
Грищенко, міщани (1830)
Грищенко, селяни Фесенка (1848)
Данилевський, дворяни (1837)
Даценко, козаки (1836)
Даценко, солдат (1830)
Демченко, козаки (1830)
Демченко, міщани (1837)
Демченко, унтер-офіцер (1830)
Дзюба, козаки (1831)
Дзюба, козаки с. Погребки Кролев. пов. (1846)
Дзюба, трубач жандармського полку (1841)
Довбищев, невідомого стану (1834)
Дорошенко, селяни Криницького (1843)
Дуля, козаки (1833)
Дуля, козаки с. Риботин Кролев. пов. (1848)
Євментієв, солдат (1850)
Жиленко, солдат (1841)
Жоптя, селяни Забіли (1843)
Загайний, солдат (1850)
Загрузій, міщани (1835)
Задера, міщани (1830)
Задорожний, міщани (1838)
Заїка, козаки (1830)
Заїка, солдат (1838)
Залізняк, козаки (1841)
Залізняк, міщани (1841)
Замонин, селяни Сушинського (1842)
Зарізаний, міщани (1833)
Іванов, офіцер (1837)
Іванов, солдат (1850)
Іванченко, солдат (1840)
Іванченко, міщани (1837)
Івасько, козаки села Локня Кролев. пов. (1838)
Іващенко, селяни Зарудної (1832)
Ігнатенко, міщани (1841)
Ілляшенко, солдат (1844)
Кабенко, селяни Фесенка (1830)
Калеников, селяни Камінського (1848)
Калита, солдат (1830)
Калицький, унтер-офіцер (1846)
Калієнко, селяни Криницької (1850)
Калійченко, селяни Криницького (1830)
Камінський, титулярний радник (1847)
Канавець, міщани (1846)
Каширний, козаки (1832)
Кирик, дворові кріпаки Соломахи (1837)
Кириченко, міщани (1831)
Кирієнко, солдат (1830)
Кібальник, міщани (1835)
Климович, унтер-офіцер (1844)
Кобизький, губернський секретар (1832)
Кобизький, дворяни (1830)
Кобизький, козаки (1837)
Кобизький, колезький канцелярист (1831)
Кобизький, титулярний радник (1837)
Кобильченко, селяни Вауліна (1839)
Ковба, міщани (1843)
Ковбаса, міщани (1836)
Ковдя, відставний солдат (1838)
Ковдя, міщани (1848)
Ковтун, козаки (1831)
Коза, козаки (1839)
Коза, солдат (1850)
Колесников, селяни Камінського (1849)
Колошенко, козаки Глухівського пов. (1835)
Комаровський, солдат (1839)
Комишев, солдат (1838)
Коновал, козаки (1830)
Коноваленко, солдат (1831)
Кононенко, селяни Огієвського (1845)
Кононенко, селяни Савицького з Лохвицького пов. Полтавської губ. (1842)
Косенко, міщани (1843)
Костюк, солдат с. Обтів Кролев. пов. (1840)
Кочур, міщани (1831)
Кошук, міщани (1831)
Кривенко, селяни Криницької (1848)
Кривенко, селяни нащадків Огієвського (1848)
Криницький, губернський секретар (1837)
Криницький, не записаний в ревізії житель с. Волинка Сосницького пов. (1844)
Криницький, чиновник (1833)
Крупник, козаки (1835)
Кубрак, міщани (1832)
Кулеба, козаки (1839)
Кулеба, солдат (1831)
Кунішев, міщани (1838)
Куцевол, селяни Іванова (1842)
Кучер, міщани (1830)
Лесенко, солдат (1837)
Линник, міщани (1837)
Лисенко, міщани (1832)
Лисогор, козаки (1833)
Лисуха, селяни Закоморної (1831)
Лисуха, селяни Іваненкової (1831)
Литвиненко, солдат (1845)
Литовченко, солдат (1850)
Лось, міщани (1840)
Лукаш, міщани (1831)
Любивий, дворовий кріпак Сушинського (1835)
Любивий, міщани (1833)
Макаренко, козаки (1847)
Макаренко, міщани (1848)
Макаровець, міщани (1831)
Максильянов, вільні хлібороби (1845)
Максимов, селяни Забіли (1847)
Мамай, міщани (1831)
Мартинюк, унтер-офіцер (1839)
Марченко, селяни Тарасевича (1839)
Маслюков, дворяни (1846)
Маслюков, колезький реєстратор м. Батурин (1841)
Масюта, губернський секретар (1833)
Матвіївець, дворові кріпаки Генкеля (1837)
Меркулов, селяни Нарамонцької з Ярославської губ. (1835)
Минзар, козаки (1838)
Мирополець, міщани (1841)
Михайленко, солдат (1836)
Михайлов, солдат (1850)
Михальченко, унтер-офіцер (1830)
Мірошник, козаки (1837)
Мовчан, козаки (1839)
Мовчан, корнет (1830)
Мойсеєнко, козаки с. Краснопілля Кролев. пов. (1832)
Молчан, козаки с. Андріївка Кролев. пов. (1849)
Молчанов, солдат (1837)
Молчановський, козаки (1846)
Мормоль, козаки (1846)
Мормоль, міщани (1830)
Мороз, козаки (1832)
Мороз, козаки с. Добротів Кролев. пов. (1849)
Муха, козаки с. Краснопілля Кролев. пов. (1844)
Неровня, козаки (1830)
Нечет, солдат (1842)
Нечит, селяни Сушинського (1848)
Нижник, селяни Могилянського з с. Обтів Кролев. пов. (1835)
Нижник, селяни Криницького (1844)
Ничипоренко, козаки с. Алтинівка Кролев. пов. (1840)
Нишенко, відставний прапорщик (1838)
Ніколенко, селяни Зарудного (1839)
Новіков, селяни Долинського (1833)
Носовський, козаки (1830)
Ночоглод, міщани (1833)
Оболонський, міщани (1845)
Овсієнко, міщани (1836)
Овсієнко, солдат (1833)
Овчаренко, козаки с. Добротів Кролев. пов. (1832)
Овчаренко, козаки с. Камінь Кролев. пов. (1839)
Ожеха, дворова дівка Іванова (1837)
Омельченко, міщани (1832)
Омельчук, селяни Фосенка (1839)
Онисимов, однодворці Сибірської губ. (1833)
Охріменко, міщани (1836)
Панченко, селяни Криницького (1833)
Панченко, селяни Матлашевського (1830)
Пека, міщани (1830)
Перезва, селяни Зарудного (1837)
Петух, міщани (1841)
Пивовар, пропущені в останній ревізії (1848)
Пилипчук, селяни Басанова (1840)
Піддубний, селяни Вауліна (1840)
Пісковцов, селяни Шкляревської (1848)
Пітух, козаки (1848)
Полька, солдат (1840)
Польовик, дворовий кріпак Фесенка (1837)
Почепинець, міщани (1833)
Приходько, солдат (1832)
Прокопенко, міщани (1833)
Пузій, селяни Криницького (1843)
Радченко, дворяни (1830)
Ракоїд, козаки (1830)
Раступицький, козаки (1831)
Рева, козаки (1831)
Рева, міщани м. Коропа (1843)
Редя, селяни Басикова (1838)
Редя, міщани (1835)
Рибальченко, козаки (1848)
Різник, козаки (1831)
Різниченко, козаки (1844)
Роговець, селяни Іванова (1839)
Рожок, козаки (1832)
Рокочій, канцелярист (1840)
Роменець, міщани (1832)
Руденко, козаки (1830)
Руденко, старший лікарський учень (1847)
Саксон, козаки с. Риботин Кролев. пов. (1850)
Самотесенко, селяни Криницького (1833)
Світличний, солдат (1842)
Севрук, міщани (1833)
Семенцов, дворяни с. Камінь Кролев. пов. (1849)
Семенцов, письмоводитель (1843)
Сидоров, унтер-офіцер (1846)
Сикал, міщани (1830)
Симкова, селянка Кобизького (1847)
Синиця, міщани (1838)
Сідлецький, дворянин м. Новоград-Волинський Волинської губ. (1847)
Сірий, міщани (1830)
Січкар, міщани (1833)
Скрипель, селяни Огієвської (1850)
Сліпуха, солдат (1842)
Соломаха, козаки (1831)
Соломка, губернський секретар (1846)
Сомко, селяни Федоровського (1848)
Спічаков, селяни Сушинського (1842)
Спічка, міщани (1846)
Сракун, міщани (1831)
Старченко, козаки с. Псарівка Кролев. пов. (1835)
Стожок, козаки (1832)
Стожок, колезький канцелярист (1832)
Стороженко, унтер-офіцер (1843)
Сушинський, церковнослужитель (1836)
Тараненко, міщани (1841)
Терещенко, козаки (1841)
Тищенко, козаки (1831)
Торопенко, міщани (1843)
Трипольський, міщани (1833)
Трофімов, солдат (1836)
Усов, унтер-офіцер (1831)
Фастовецький, житель, який називав себе козаком (1834)
Федоровський, дворяни (1848)
Федоровський, колезький асесор (1833)
Федосенко, селяни Румянцева з с. Вишенька Кролев. пов. (1839)
Федченко, губернський секретар (1832)
Федченко, козаки (1835)
Федченко, колезький реєстратор (1832)
Федченко, селяни Пузиревського (1832)
Фесенко, надвірний радник (1848)
Фесенко, титулярний радник (1832)
Хизь, міщани (1834)
Хитрий, селяни Іванова (1840)
Холецький, дворовий кріпак Генкеля (1837)
Холецький, міщани (1843)
Холецький, селяни Генкеля (1841)
Холод, міщани (1830)
Холодюн, міщани (1840)
Хоминський, міщани (1839)
Цакал, міщани (1835)
Циганик, селяни Левченкової (1831)
Цидуга, козаки (1834)
Цимбал, міщани (1831)
Чалий, козаки с. Бистрик Кролев. пов. (1831)
Чеботарьов, міщанин м. Дмитрівськ Орловської губ. (1849)
Чередник, міщани (1840)
Чередник, солдат (1831)
Шафір, дворовий кріпак Федченка (1837)
Шевчик, козаки (1831)
Шиш, міщани (1835)
Шиш, селяни Криницького (1841)
Шкода, міщани (1836)
Шкура, міщани (1832)
Шрамко, козаки (1833)
Щербань, козаки (1833)
Щербань, міщани (1846)
Щербань, унтер-офіцер (1832)
Юрченко, селяни Ісаєва (1832)
Якименко, казенні селяни с. Паліївка Глухівського пов. (1849)
Якубенко, міщани (1833)
Ялинний, міщани (1830)
Яценко, міщани (1830)
Яценко, солдат (1849)
Преображенська (1846–1850)
Аверков, губернський секретар
Антоненко, міщани
Антоненко, міщани
Антоненко, солдат
Безусовський, вільновідпущені
Беседа, офіцер
Бігун, міщани
Борода, козаки
Борщевський, міщани
Боярин, козаки
Боярин, колезький реєстратор
Бридько, міщани
Бугай, козаки
Василенко, міщани
Винниченко, міщани
Волков, солдат
Галько, міщани
Герасимов, кріпак Долгорукова з Московської губернії
Грановський, офіцер
Грибач, кріпаки Грановського
Грибач, кріпаки Зарудного
Гринь, козаки
Грищенко, міщани
Гутиря, козаки
Дера, кріпаки Аверкова
Дерискиба, козаки
Дерискиба, міщани
Дмитренко, козаки
Дмитренко, офіцер
Драган, солдат
Дубницький, офіцер
Євфименко, козаки
Єрмаков, козаки
Єфремов, титулярний радник
Жабка, кріпаки Бутовича
Жук, міщани
Жук, солдат
Загрузій, міщани
Замула, кріпаки Забіли
Зарізаний, міщанин
Звягінцов, міщани м. Орел
Зінченко, міщани
Золотар, солдат
Іваненко, кріпаки Сергієнка з с. Андріївки
Івашко, козаки
Каблюк, губернський секретар
Каблюк, колезький реєстратор
Калій, міщани
Калюка, міщанин м. Глухова
Кірушка, міщани
Клочко, міщани
Кобизький, козаки
Ковбух, кріпаки Бутовича
Компанієць, офіцер
Костюченко, міщани
Кролевецький, козаки
Крупник, міщани
Кучерявий, міщани
Лазебник, міщани
Лимановський, міщани
Лупін, офіцер
Любивий, міщани
Ляшко, козаки с. Добротів
Мазний, кріпаки Аверкова
Макаренко, козаки
Макухін, міщани
Мандрик, козаки
Мандрик, козаки с. Дубовичі (Глухівського повіту)
Марій, козаки
Марій, міщани
Масюта, міщани
Матчаненко, кріпаки Іваненка з с. Обтів
Неровня, козаки
Неровня, солдат
Нестеренко, міщани
Нечеглод, міщани
Нишенко, міщани
Ніженець, козаки
Ніпот, міщани
Новоселець, кріпаки Грановського
Оболонський, міщани
Олифір, міщани
Падалка, козаки
Паталах, козаки
Пацюк, солдат
Петух, козаки
Підіпригора, міщани
Побіжан, титулярний радник
Подольський, лікар
Постовит, офіцер
Почепинець, міщани
Рева, козаки
Рева, колезький реєстратор
Рева, міщани
Риндя, міщани
Різниченко, козаки м. Ромни Полтавської губернії
Розкошний, колезький реєстратор
Романюк, козаки
Роменець, міщани
Руденко, міщани
Савенко, солдат
Сайко, козаки
Салівон, козаки
Сергієнко, козаки
Сердюк, козаки
Середа, козаки
Сірий, міщани
Скоробагатий, солдат
Скрибка, кріпаки Балабіна
Скрипель, козаки
Сліпуха, козаки
Смиченко, козаки
Соломка, офіцер
Срібранець, козак
Страфун, козаки
Тарабан, міщани
Терещенко, міщани
Тетеря, козаки
Тимченко, офіцер
Тисячка, міщани
Тищенко, козаки
Тищенко, солдат
Токар, козаки
Толок, козаки
Тюра, міщани
Удод, офіцер
Удот, солдат
Федченко, колезький реєстратор
Феодорович, духовенство Варваринської церкви
Фесенко, кріпаки Закоморного з с. Ревутинці
Хоменко, козаки
Христенко, солдат
Час, міщани
Чеберяка, міщани
Чепурний, козаки
Чернявський, солдат
Шабельник, міщани
Шибаєв, кріпак Уварова з Московської губернії
Шрамко, козаки
Ярмак, козаки
Яскевич, міщани
Яценко, міщани
Варваринська (1830–1833, 1838–1850)
Байдаковський, кріпаки Огієвського
Безкровний, міщани
Безпалий, канцелярист
Безпалий, колезький секретар
Богдан, селяни-кріпаки
Боженко, козаки
Бойко, солдат
Бондаренко, міщани
Бондаренко, селяни-кріпаки
Борисенко, міщанин
Борщ, козаки с. Погребки
Буйвал, козаки
Буйвал, солдат
Бутенко, солдат
Василенко, міщани
Васильєв, солдат
Веребей, міщани
Винниченко, міщани
Володя, солдат
Газун, селяни-кріпаки
Галич, міщани
Галченко, селяни Пікуса
Гаранька, міщани
Гаранька, селяни Карпіки
Глушенко, міщани
Головкін, селяни Майбороди
Гончаренко, міщани
Горбач, козаки
Греченко, дворові Пікуса
Давиденко, селяни Стожка
Данько, міщани
Даценко, козаки
Дворніков, селяни Стожка
Дворніков, солдат
Деменко, міщани
Демченко, офіцер
Дикий, вільновідпущені Савинової
Дикий, селяни-кріпаки
Диченко, козаки
Дуля, козаки
Євтушенко, козаки
Євтушенко, козаки с. Бистрик
Жарко, козаки
Жоптя, вільновідпущені Забіл
Забіяка, селяни Ночеглода
Забіяка, селяни Пікуса
Задорожний, міщани
Заїка, козаки
Закоморний, міщани
Заливний, кріпаки Карташевської
Запорун, солдат
Здоровцов, селяни Демченка
Зубко, дворові селяни Федоровича
Іванченко, міщани
Іллєнко, міщани
Калюк, дворові
Капітаненко, козаки
Карпіка, офіцер
Касянов, селяни-кріпаки
Качан, селяни-кріпаки
Качаненко, селяни-кріпаки
Каченков, селяни Балабіна
Киричок, міщани
Коваленко, козаки
Ковдя, козаки
Ковдя, міщани
Ковтун, міщани
Коза, міщани
Козаченко, міщани
Колотуша, міщани
Комаровський, міщани
Коробка, міщанин
Косинка, селяни Карпіки
Косник, селяни Карпіки
Костюченко, міщани
Кочур, міщани
Кубрак, міщани
Кулик, міщани
Кунишев, міщани
Купрієнко, селяни Кобизького
Купрій, селяни Кобизького
Куртас, міщани
Левицький, духовенство
Лесніков, дворові
Линник, міщани
Лисенко, міщани
Лось, міщани
Луценко, дворові Ночеглода
Луценко, селяни Пікуса
Макаренко, козаки
Макаренко, міщани
Макаровець, міщани
Малиновський, солдат
Маркович, міщани
Масютин, духовенство
Масютин, лікар
Мірошниченко, міщани
Мітченко, кріпаки Пікуса
Молчановський, дячок
Мормоль, міщани
Москаленко, козаки
Москаленко, селяни-кріпаки
Назаренко, кріпаки Пікуса
Неровня, козаки
Овчаренко, солдат
Огієвський, дворяни
Оникієнко, міщани
Оробей, міщани
Островський, козаки
Отрох, міщани
Охрімець, селяни-кріпаки
Павлюченко, кріпаки Пікуса
Паламаренко, козаки
Палиґа, міщани
Пастух, міщани
Пастушенко, міщани
Перогов, дворові селяни Карпіки
Петренко, селяни-кріпаки
Петруха, міщани
Петух, селяни Ночеглодової
Петух, селяни Лучницької
Пироженко, дворові
Пікус, губернський секретар
Пікус, козаки
Пікус, штабс-капітан
Пілатенко, міщани
Пітух, дворові
Пітух, міщани
Пономаренко, солдат
Потокуленко, дворові
Прокопенко, міщани
Прокотило, міщани
Рекуха, міщани
Реутський, міщани
Реуцький, козаки
Романовський, селяни-кріпаки Судійкіна
Романюк, міщани
Ручка, козаки
Ручка, міщани
Самойленко, селяни Ночеглода
Самойлик, дворові селяни Ночеглода
Світусь, селяни Зарудного
Сережка, міщани
Сикало, міщани
Синиця, міщани
Ситник, міщани
Скубовський, міщани
Станіславський, солдат
Стельмашенко, солдат
Стеценко, солдат
Стожок, козаки
Стожок, міщани
Сторчиченко, козаки
Сукмань, селяни-кріпаки
Сукманюв, селяни Семенцової
Сухомлин, міщани
Сушаков, козаки с. Подолів
Танченко, козаки
Ткаченко, селяни Балабіна
Топарков, селяни-кріпаки
Харченко, солдат
Хизь, міщани
Холод, міщани
Хоменко, козаки
Чередник, міщани
Шаповал, міщани
Шаргородський, козаки
Шаргородський, солдат
Шкура, міщани
Щербань, міщани
Щербина, солдат
Яковенко, дворяни
Янковський, селяни Дриги
Янковський, селяни Огієвського
Яскевич, міщани
Яскін, солдат
Яценко, міщани

Share

6

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

Перелік голів єврейських родин із ревізії м. Кролевця 1811 року

Подана 1811 года сентября 30 д.
Ревижская сказка
1811го года сентября _____ дня Малороссїйской Черниговской губернїи͒ повѣтового города Кролевца о состоящихъ въ ономъ мужеска пола евреяхъ купцахъ и мѣщанахъ.

Купцы
Розинбурхъ Ицка Илліовичъ

Мѣщане
Авруніовъ Гирша Азиковичъ
Бороховъ Аронъ Зусьевичъ
Босивскїй Янкель Іосель Хаймовичъ
Брагинскїй Манасъ Симховичъ
Бурмистровичъ Донъ Фишеліовичъ
Ганкинъ Довидъ Ґершеновичъ
Голицкїй Хайцикъ Симоновичъ
Голубковъ Портной Ювна Берковичъ
Гомельскїй Лейба Самойловичъ
Гусинскїй Янкель Ицковичъ
Данилейковичъ Довидъ Мовшовичъ
Добрушкинъ Ерахмаилъ Уриевичъ
Ильчицкїй Ицка Осеровичъ
Кармия Аврамъ Гиршовичъ
Кармїя Савулъ Израѣль Гиршовичъ
Клевенскїй Лейба Мойсеевъ сынъ
Коновалъ Хаимъ Лейбовичъ
Кошицкой Гирша Берковичъ
Кошицкой Лейба Кальмановъ сынъ
Красилщикъ Лазоръ Мордоховичъ
Краснополскїй Лейба Янкелевичъ
Кричевскїй Берка Лейбовъ сынъ
Ливицкїй Аронъ Рувимовичъ
Лѣвицкїй Израѣль Берковъ сынъ
Мадорскїй Зельма Меяровичъ
Медведевъ Израѣль Силимовичъ
Медведевъ Нохимъ Мордоховичъ
Миринъ Давидъ Мовшовичъ
Могиленскій Гирша Лейбовичъ
Нѣмцовъ Лейба Лейбовичъ
Оршанскїй Гевсѣй Лейбовичъ
Рапапортъ Салимонъ Самойловичъ
Розинбурхъ Довыдъ Моношовичъ (обращенный съ купцовъ в мѣщане)
Сапожникъ Довидъ Мовшовичъ
Симецкїй Гирша Берковичъ
Синайскій Моношъ Иліовичъ
Старосѣлскїй Янкель Гевсеевъ сынъ
Старосѣлскїй Шліома Гиршовъ сынъ
Тисминицкїй Волька Нухимовичъ
Фойницкїй Аронъ Абрамовичъ
Хотимскїй Іосифъ Вульфовичъ
Царковскїй Аврамъ Лейбовичъ
Шапира Довидъ Гиршовичъ

к сей сказки руку приложилъ еврейскїй кагалнїй мѣщанинъ города Кролевца Аронъ сынъ Аврамовъ Фойницкий

Джерело: ДАСО. - Ф. 818. - Оп. 1. - Спр. 6. - Арк. 51-54зв.

Share

7

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

фото
Кролевець

+ Читати більше

Thanks: Алена1

Share

8

Re: м. КРОЛЕВЕЦЬ Кролевецького повіту

До історї роду Жарко з Кролевця+ Читати більше

Share