71

Re: Кочан

Общий алфавит фамилиям владельцев, имения которых находятся под запрещением с 1829 по 1865 год: Кн. 1. - Санкт-Петербург: тип. Правительствующего сената, 1867. - 32. Содержащая в себе фамилии, начинающиеся буквами: К, Л. - 1867.


Иосиф Иванович Кочан, помещик, его имение состояло под запрещением Сенатским объявлением ст. 11089 (1858-1865-?).
Феликс Францевич Кочан, помещик, его имение состояло под запрещением Сенатским объявлением ст. 10182 (1856-1865-?).

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

72

Re: Кочан

1652, жовтня 18-24. – Уривок з табірного щоденника Я. Радзівіла

АГАД. –Ф. «АР». –Відділ ІІ. –Супплемент. –№ 541/1. – Копія середини ХVІІ ст. Запис на с. 7, зроблений іншою рукою очевидно у ХVІІІ ст.: «№ 5 fas. 26. Kiszczy», тобто «№ 5 фасцикул 26. Кіщінських»


A to inaures (?) w. ks. m. donosze, ze pan Zdanowicz i p. Kaczanowski, rotmistrzowie ks. j. m. pana marszalka, przychodzili do mnie, opowiadajac, ze im czwierc i sluzba za niedziele pultorej ex piraje(?). Alec i insze choragwie nowego zaciagu rwac sie poczynaja i wszystcy 9000 9bris teskliwie wygladamy.

А ще до вух доповідаю вашій князівській мості, що пан Зданович і пан Качановський, ротмістри князя його мость пана маршалка, приходили до мене, кажучи, що їм (кінчається) чверть i кінчається за півтора тижня служба. Але й інші хоругви нового затягу починають зриватися з місця і всі ми, 9000, смутно чекаємо листопада.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

73

Re: Кочан

Актовые книги Кременецкого Земского суда (вып. III)


1617 (кн. №25)
Лютого 20 — Зізнання возного «єнерала» Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Максима Кочановського про передачу у володіння кн. Адаму Вишневецькому священиком м. Кременця церкви, землі і всього церковного майна до сплати грошового боргу,
док. № 121, арк. 172 з в . — 173.

1624 (кн. №34)
Листопада 16 — Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Петра Кочановського про вручення позову п. Костянтину Ярмолинському від брацлавського воєводи кн. Олександра Заславського про звільнення татарина з дубенської фортеці,
док. № 86, арк. 44.

1625 (кн. №35)
Липня 12 — Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Ісая Жидкевича про вручення позову п. Остафію Пясецькому від п. Петра Кочановського за побиття урядника,
док. № 39, арк. 68.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

74 (11-01-2015 20:38:25 отредактировано SVKM de L)

Re: Кочан

Собчук В.Д. Від коріння до крони: Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV - першої половини XVII ст. - Кременець Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2014. - 508 с.


(Рід Боговитинів) (с. 226)

Ганна Федорівна, уперше згадана восени 1601 р.7, у лютому 1604 р. перебувала ще під опікою батькового брата Павла8, а 1607 р. була вже замужем за шляхтичем Іваном Качановським9. 1631 р. разом із чоловіком та сестрою і зятем вона відступила свою половину двору, фільварку й села Залужжя Данилу Єло-Малинському10. 3 тестаменту, складеного 1651 р., можна зрозуміти, що ця з Боговитинівен належала до східного обряду11.

_________________________________________________________________________________________________
7 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 13, арк. 231-233 зв.
8 Там само, кн. 14, арк. 367-369.
9 Ворончук І. Родоводи волинської шляхти... - С . 171.
10 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 38, арк. 155-158 (7. 08. 1631).
11 Довбищенко М.В. Волинська шляхта... - С. 495, № 34.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj, Алёна3

Поделиться

75

Re: Кочан

Серед відправників знайдених 288 листів 1939 р. є Сергій Володимирович Качанов з Ленінграду forum.vgd.ru/1790/63583/

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: SVKM de L1

Поделиться

76

Re: Кочан

Качан у Національно-визвилоьних змаганнях:

Удовиченко О. Третя Залізна Дивізія Матеріяли до історії Війська Української Нарподньої Республіки. Рік 1919

Качан Аандрій, Поручник


Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма

стор. 364:

“Вперед!", “Бігом!”.. Все невтримніший стає гарматний вогонь противників, бо трохи завчасно сунулися ми наперед, але кілька наших кулеметників - з-поміж них варт ізгадати Качана - кидаються зі своїми кулеметними тачанками вперед майже в самі ворогові ряди й влучним вогнем примушують передні ворожі розстрільні відступити аж до залізничного насипу.

Спасибо сказали: SVKM de L, Алёна2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

77

Re: Кочан

Тинченко Я. Герої українського неба пілоти визвольної війни 1917-1920 рр

Стор. 11:


16 грудня 1917 р. із добровольців, які належали до різних частин старої російської армії та заявили про своє бажання служити у військахЦентральної Ради, у Києві, при 5-му авіаційному парку розпочалося формування 1-го Українського авіаційного загону. Командиром цього підрозділу було призначено члена Центральної Ради, відомого льотчика — георгіївського кавалера підпоручика Олександра Наконечного. Крім нього до загону належали три військових льотчики: штаб-ротмістр О. Єгоров, підпоручик В. Чудновський, прапорщик П. Качан, а також п’ять льотчиків-дозорців: штабс-капітан Ф. Кудря (у документах він помилково іменується військовим льотчиком, але це не відповідає дійсності), поручики І. Морей де Моран, М. Поготовко, підпоручик Веревський та прапорщик В. Чечет8.

Стор. 16:


До складу загону протягом весни-літа 1918 р. належали такі літуни:
...
Качан Павло, хорунжий, військовий льотчик;

Стор. 17:Бойова частина загону, до складу якої належали військові льотчики Котов, Кротюк, Вноровський, Чудновський, Вержбицький та Качан, льотчики-дозорці Гербанівський, Покровский, Воробкало, дозорці Пономаренко, Єгоров II та Воробкало, брала участь у всіх бойових діях Запорізької дивізії на Лівобережній Україні та в Криму. Ці події частково освітлюють документи, нещодавно віднайдені російським дослідником М. Хайруліним, зокрема характеристики командира загону Олександра Єгорова за підписами отамана Олександра Натієва (командира Окремої Запорізької дивізії) та його начальника штабу Павла Вержбицького.
...
Збереглися також характеристики на військових льотчиків Ілларіона Кротюка та Павла Качана, які брали найбільш активну участь у боротьбі з більшовиками.

...
Діяльність П. Качана охарактеризував Олександр Єгоров: «Мало балака — багато робе. Найкращій літун в отряді, честнейший человек і великій работник. В отряде наібільш проціовав чім всі другі. Всі своі сили и житя віддовав на боротьбу з більшивиками за Украіну забув зовсім о своей личной жизни» 15.

10 липня 1918 р., коли остаточно закінчилися бойові дії з більшовиками, льотчики Вноровський, Кротюк, Качан і Веселовський на літаках «Сопвич» №№ 1201 та 8176 дезертирували та перелетіли у розпорядження білогвардійської Добровольчої армії16.

8. ЦДАВОУ. — Ф. 4588. — Оп. 1. — Спр. 1. — С. 9,14.
15. РГВА. — Ф. 30. — Оп. 1. — Спр. 62. — С. 383, 385
16. ЦДАВОУ. — Ф. 4063. — Оп. 1. — Спр. 3. — С. 135


Легендарні льотчики, що у 1918 р. служили у складі Повітряного флоту УНР, Павло Качан та Іван Лойко, фото 1923 р. Фото з фондів ЦДАГОУ

Спасибо сказали: SVKM de L, Алёна3

Сайт LuckyLuke

Поделиться

78 (01-02-2015 12:51:05 отредактировано LuckyLuke)

Re: Кочан

Качан А[ндрій]. Перша Українська школа старшин в обороні Києва під час наступу Муравйова //
Український Комбатант. — Мюнхен, 1962.; (слід зазначити, що насправді А. П. Качан написав спогади не про 1-у, а — про 2-у школу.)

Спасибо сказали: SVKM de L2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

79

Re: Кочан

У 50-річчя Зимового Походу Армії УНР

стор. 113:

„Вперед! Бігом!” ... Все невтримніший стає гарматний вогонь противників, бо трохи завчасно сунулися ми наперед, - але кілька наших кулеметчиків - з поміж них варто згадати Качана - кидаються зі своїми кулеметними тачанками вперед майже в самі ворожі ряди й влучним вогнем примушують ворожі розстрільні відступити аж до залізничного насипу.

Спасибо сказали: SVKM de L2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

80 (02-02-2015 13:38:39 отредактировано LuckyLuke)

Re: Кочан

Також є згадки про:

- сотника Качанівського (За Державність Зб. 5, Зб. 7)
- хорунжого Миколу Качанюка (Плющ, В. Боротьба за Українську державу під совєтською владою, Журнал Літопис Червоної Калини 1929-1939)
- Качанович Акім Наумович, 1888, уродженець Пскова (Абраменко Л.М. «Последняя обитель. Крым 1920-1921 годы»)

Спасибо сказали: SVKM de L2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

81

Re: Кочан

Тинченко Я.Ю. Голгофа русского офицерства в СССР, 1930-1931 годы

Лица, арестованные по делу Ленинградской контрреволюционной организации


ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ

91 КОЧАНОВ Иван Александрович поручик триангулятор 1-го Тригонометр. отр.

Спасибо сказали: SVKM de L2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

82

Re: Кочан

LuckyLuke пишет:

Легендарні льотчики, що у 1918 р. служили у складі Повітряного флоту УНР, Павло Качан та Іван Лойко, фото 1923 р. Фото з фондів ЦДАГОУ

Спасибо большое! А самого фото у Вас случайно нет?

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

83

Re: Кочан

Прошу!

Post's attachments

Тинченко Я. Герої українського неба пілоти визвольної війни 1917-1920 рр_page2_image1_1.jpg 1.06 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Спасибо сказали: Мариненко, SVKM de L, Алёна3

Сайт LuckyLuke

Поделиться

84

Re: Кочан

LuckyLuke, спасибо большое! И за остальную информацию тоже!

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

85

Re: Кочан

Не за что, говорите, если что еще посмотреть. Это я искал по заявке olyvd

Сайт LuckyLuke

Поделиться

86

Re: Кочан

Херсонский уезд

Поделиться

87

Re: Кочан

Херсонский областной архив:

КОЛЕКЦІЯ  КАРТ І ПЛАНІВ
ФОНД № 302

1542. План ділянки землі хутора Качана С.А. та І.А.Качанів. 1905.
(План Херсонской губернии, Херсонскаго уезда, участка под названием хутор Качана, владения крестьян
Степана и Иоаникия Андреевых Каганов. В участке состоит земли: степи 104 десятины 1177 сажень, под
усадьбою 792 сажени, под течением балки 260 сажень. А всего удобной и неудобной земли: сто четыре
десятины, две тысячи двести двадцать девять сажень.).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (29,5х66,5). Землемір К.Василевський. Рукопис. Текст. Дата по печатці
зембанку.

Поделиться

88 (07-05-2015 12:25:00 отредактировано SVKM de L)

Re: Кочан

Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Том 5.


Иван Кочанов, дворянин, царский посланник в Сибирь.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

89

Re: Кочан

Степан Качановский, правобережный шляхтич герба "Елита"; его гербовая печать присутствует на одном из т.н. "Свидетельств 12 благородных лиц" (вид док-ва дворянства).

ЦДІАК України. – Ф. 481. – Оп. 2. – Спр. 620. – Арк. 69.
Алфьоров О. Особові печатки правобережної шляхти (нововіднайдені екземпляри)

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

90 (28-07-2015 14:39:25 отредактировано SVKM de L)

Re: Кочан

Войско ВКЛ 1528 г.

РЕИСТРЪ БОЯР ПИНЪСКИХ
ХТО НА КОЛЬКУ КОНЕХ МАЕТ СЛУЖИТИ

...
Федко Кочановичъ кон. | Богумиловая Кочановичъ кон.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

91

Re: Кочан

Знаю про Кочанів з с. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області (раніше Верхньодніпровський повіт Катеринославської губернії). Ніхто раптом не зустрічав відомостей про Кочанів з цієї місцевості?

Сайт ktaras

Поделиться

92

Re: Кочан

Харьков, 1782 г., войсковые обыватели

Игнат Петров син Качан 65
У него жена Варвара Леонтиева дочь 40

У них дети
Синовя
Григорий 37
Гаврило 30

У Григория жена Евдокия Артемова дочь 35
У них дети
Син
Иван 2
Дочери
Ефимия 15
Ирина 10
Устиния 5
Наталия 3
М[а]рия 2

У Гаврила жена Феврония Игнатова дочь 30

Кирило Петров син Качан 69
У него жена Агрипина Игнатова дочь 40

У них син
Карп 24
У него жена Ксения Василева дочь 25

У них дети
Дочери
Феврония 3
Евфросимия Трех месяцеи

Данило Алексеев с[ы]н Качан 55
У него жена Мелания Григориева дочь 35

У них дети
Сыновья
Михайло 20
Василий 5
Илия 2
Дочерь
Параскевия 15

[соседний двор]
Иван Алексеев с[ы]н Качан 40
У него жена Пелагия Харитонова дочь 30

Григорий Федоров сын Качаненко 14 [один во дворе]

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

93

Re: Кочан

SVKM de L пишет:

Козаки Полтавського полку за Румянцевським описом 1766
Село Диканка

94а Работникъ Качанъ Уласъ, Лубен. пол., с. Гудима 1(семей) 3 (муж.) 2 (жен.)


Расшифровка:
Генеральная ревизия 1767 года

Двор 94
Живущий в немъ козакъ Іванъ Задорожній уроженецъ Полку Полтавского села Тахтаулова… на одинъ левой глазъ хромъ  wink
Его жена Олена Павлова рождена Полку Полтавского мѣстечка Великих Будищъ…

Его пасенокъ Сидоръ Мораховченко уроженецъ Полку Полтавского мѣстечка Великих Будищъ 12 летъ здоровъ скозаковъ


У него работникы нанятие вгодъ

Лаврентій Видюченко уроженецъ Полку Полтавского мѣстечка Великих Будищъ… посполитъ

Уласъ Качанъ уроженецъ Полку Лубенского села Гудима  50 летъ здоровъ с козаковъ  оной записанъ в хуторе зна чкового товариша Петра Мороза в подсуседкахъ почему отселе и исключен?

Его жена Улияна Федорова рождена оного села Диканки 45 летъ здорова
У них деты
1 синовя Филипъ 8 летъ
2 — // — Іванъ 2 летъ
3 дочъ девка Евдокия 4 летъ  } здоровы

Работници нанятия вгодъ
Баба вдова Мария Савчина Вовкова уроженецъ мужъ еи билъ Полку Полтавского села Нових Млиновъ Посполитъ 24 летъ здорова

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Спасибо сказали: ktaras, SVKM de L2

Поделиться

94

Re: Кочан

Unplugged
Роспись… села Диканьки прихода церкви Святителя Христова Иоана Златоустаго… сего 1775 года


40. Иванъ Задорожнѣй…
41.
42. Татіяна Морозыха вдова
43. Федоръ Морозъ


Вишеписаной Морозихы подсусѣдки

Власій Скотарь - 54
Жена Его Уліяна - 53
Дѣты ихъ
Филыпъ - 17
Евдокїя - 13
Иоанъ - 7

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Спасибо сказали: SVKM de L1

Поделиться

95

Re: Кочан

1688 р., лютого 21. Баришівка. –
Оборонний універсал генерального осавула Войця Сербина переяславському полковнику Дмитрашці-Райчі на місце для млина на річці Трубіж на Переяславській греблі під селом Попівці

//(арк. 261) “Я, ниже на подписі выражоный, чиню відомо сим моим писанем, у кождого суду и права, кому о том відати будет належало, иж рекспектом давней, не розерваной ку собі братерской зычливости, его млсти пна Думитрашка Райчы, полковника Войск их црского пресвітлого величества Запорозкого переясловского, купленное місце на млын о трох заставках на реці Трубешу, на греблі міской под Попувцами, за певную суму от небожки пни Качановской, обывателки переясловской, его млсти пну полковнику переясловскому вічными часы дарую. Волен теди его мл. пн полковник на тым місцу млыни будовати и з них собі вшелякие пожитки винайдовати, и кому хотіт, построївши млын, дати, даровати, люб за гроши продати, о которое місце ежели бы его мл. пн Дмитрашка Райча, полковник переясловский, міл бы міт от кого якую турбацию, я сам от кождого такового турбатора винен буду его млсти пна полковника у кождого суду и права боронити и заступовати. С тим для ліпшое віри и певности даю его млсти сее мое писане з притисненем печати и подписом руки моей.
Писан в Баришовці д[ня] 21 февруария року 1688.
Войца Сербин, асаул Войска их црского пресвітлого // (арк. 261 зв.) величества Запорозкого енералный”.


П о м і т к а: У кінці документа намальоване коло, у котрому написано: “місто печати”.

ІР НБУВ, ф. 420, № 46, 1 арк. Оригінал.
ІР НБУВ, ф. 307, № 535/1763, арк. 261–261 зв. Копія.

Опубліковано: Мицик Ю.А. З документів до історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІІ–ХVІІІ ст. // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5.– С. 30–31.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: olyvd, Алёна2

Поделиться

96 (12-08-2015 12:25:50 отредактировано SVKM de L)

Re: Кочан

Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ–ХVІІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зб. док. / Автори-укладачі: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2011. – 559 с.


Тимош Качан, бурмистр Чернухинский [одноименной сотни Лубенского полка], на уряде городовом (?-1712-1714-?).

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

97

Re: Кочан

Качан Мустафа Эмир Усеин, 1880 г. р., м. р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, грамотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, работал в колхозе садовником, арест. 02.11.1937 г. Ялтинским РОНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-тиколхозная агитация, осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир.
30.10.1989    г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф. р-4808, оп. 1, д. 015987.

Качанов Андрей Яковлевич, 1899 г. р., м. р. г. Симферополь, украинец, из служащих, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста г. Симферополь, красноармеец воинского склада № 65, арест. 10.05.1943 г. ОО НКВД Приволжского военного округа, ст. 5810 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 08.06.1943 г. ВТ Сталинградского гарнизона к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1934 г. по ст. 74 УК РСФСР к 1 году ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022395.

Качанов Иван Дмитриевич, 1880 г. р., м. р. Керченский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, арест. 29.09.1930 г. Ленинским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 27.02.1931 г. Ленинским РО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф. р-4808, оп. 1, д. 0117.

Реабілітовані Історією

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: SVKM de L, Алёна2

Поделиться

98

Re: Кочан

Качан Василь Денисович, 1912 р.н., с.    Володіївці     Барського    р-ну,     прож. м. Вінниця, українець,  із  селян,     освіта     середня, член міської    колегії адвокатів, одруж., 2    дітей.     Арешт. 25.06.1941 р. Звинувач. за ст.54-10 КК УРСР. За     постановою ОН НКВС СРСР від 16.06.1943р. справа    припинена.

Качан Дмитро Володимирович, 1901р.н.,     с.Забужжя Немирівського р-ну, українець, із     селян, письменний, мірошник млина, одруж., 1    дитина. Арешт. 17.08.1937р. Звинувач.за ст.    54-10     КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС     Вінницької    обл.     від     02.09.1937    р. ув’язн. на 10р. ВТТ.    Реабіл. 02.06.1965р.

Качан Іван Степанович, с. Кам’янка, Теплицького  р-ну,    українець, із селян, письменний, одноосібник. Арешт. 1934 р. Звинувач.     за ст. 54-8  КК УСРР. За вироком     Вінницького облсуду від 23.04.1934 р.засудж. на 10 р. ВТТ. Вдруге арешт.
1944    р. За    постановою ОН МВС СРСР від 04.01.1947 р. на 3р. заслан. у Якутію, РФ. Втретє арешт. 05.11.1948р. За     постановою ОН МДБ СРСР від 29.01.1949р. заслан. у Красноярський край.    Реабіл.13.12.1995р.

Качан  Лука  ІваноВич, 1901    р.н.,    с.Рогачів Рівненської    обл.,     прож. м. Козятин, українець, бухгалтер     страхової каси.     Арешт.  11.01.1934р. Звинувач. за    ст. 54-6 КК    УСРР.    За постановою ОН ДПУ  УСРР від 25.02.1934    р. ув’язн. на 3р. ВТТ.    Вдруге  звинувач. за ст.54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк.     ВС і Прокур. СРСР від 23.11.1937    р.підлягав    розстрілу.Реабіл.    26.01.1990    р.

Качан Матвій Володимирович, 1901р.н.,     с.Забужжя Немирівського р-ну, українець, із     селян, письменний, одноосібник.     Арешт. 21.03.1931 р. Звинувач.за    ст. 54-8,9,    12 КК    УСРР. За постановою Трійки    ДПУ    УСРР    від 11.11.1931р.    ув’язн. на 3 р. концтаборів.    Реабіл. 15.01.1990 р.

Качан Микола Іванович, 1898 р.н., м.Гайсин,     прож. с.Миролюбівка     Піщанського р-ну, українець, із службовців, освіта     середня,вчитель. Арешт. 12.03.1933 р. Звинувач. за ст.    54-11 КК  УСРР.     За  постановою     ОН ДПУ УСРР від 29.09.1933    р. ув’язн.  на 3р. концтаборів.     Реабіл. 02.03.1990 р.

Качан Тихін Олексійович, 1902 р. н.,с. Грушівка Криничанського р-ну Дніпропетровської обл., прож. с.    Капустяни     Тростянецького    р-ну,    українець,    із селян, освіта    початкова,    електрик цукрозаводу, одруж., 2    дітей.     Арешт. 05.02.1937    р.  Звинувач. за     ст.54-7, 11 КК УРСР. За рішенням     Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.11.1937    р. розстріляний 19.01.1938    р. Реабіл. 13.06.1959    р.

Качан Трохим Нестерович, 1897р.н., с.    Лісниче Бершадського    р-ну,    українець,    із селян, письменний,     колгоспник,     одруж., 3    дітей.     Арешт. 08.10.1947р. Звинувач. за     ст.54-10 КК УРСР. За вироком Вінницького облсуду     від 21.01.1948р. засудж. на    10р.    ВТТ.    Реабіл. 25.12.1991р.

Качанов Сергій Михайлович, 1908    р.н.,     кол. с. Кокорівка Суземського р-ну Брянської обл., РФ,    прож. с. Соболівка    Теплицького р-ну, росіянин,    із селян, освіта початкова,    автомеханік МТС, одруж., 2    дітей. Арешт. 14.12.1937р. Звинувач. за ст.54-4, 11 КК УРСР. За  рішенням Нарк. ВС і Прокур.     СРСР     від  08.03.1938    р. підлягав    розстрілу.    Реабіл.19.07.1938 р.

Реабилитированные историей. Винницкая область

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, SVKM de L2

Поделиться

99

Re: Кочан

РГИА, Ф. 1343, оп. 44 О предоставлении фамилий, отчеств и сословных прав лицам усыновленным. 1877-1917 гг.

Post's attachments

РГИА. Ф. 1343, оп. 44, д. 2015.jpg
РГИА. Ф. 1343, оп. 44, д. 2015.jpg 23.59 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, SVKM de L2

Поделиться

100

Re: Кочан

РГИА. Ф. 1343 Оп. 23 О сопричислении к дворянскому состоянию. Литера "K".

Post's attachments

РГИА, Ф. 1343 Оп. 23 Качанов.jpg
РГИА, Ф. 1343 Оп. 23 Качанов.jpg 25.58 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, SVKM de L2

Поделиться

101

Re: Кочан

РГИА. Ф. 1343 Оп. 23 О сопричислении к дворянскому состоянию. Литера "K".

Post's attachments

РГИА, Ф. 1343 Оп. 23 Кочан.jpg
РГИА, Ф. 1343 Оп. 23 Кочан.jpg 13.43 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, SVKM de L2

Поделиться

102

Re: Кочан

Эварницкий Д.И. Сборник для истории запорожских козаков. - С-Пб, 1888. - 248 с.


Григорий Коченевский - полковой есаул Запорожской Сечи; после разрушения Сечи Потемкиным произведен в прапорщики (1779). - с. 209

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

103 (06-07-2020 15:56:21 отредактировано SVKM de L)

Re: Кочан

УКНП. Полтавський полк. Т. 1.
Джерела з історії Полтавського полку. Тт. I, II, ІІІ, V

Грицько Дяк Мануж[.]сщик (?) - серед "людей посполитих тяглих" м. Великих Будищ (І/1718); + невдовзі (?).
Його дружина (?) - Грициха Дячиха, Грінчиха Дяченкова - вдова козачка кінна та грунтова м. Великих Будищ, мала 1 пішого підсусідка (ІІІ/1721); міщанка, удова, у великобудиській сотні мала винокурню на 4 казани, шинок пивний на власному дворі та солодовню, з якої брався податок - 1 солод на рік (Х/1722); серед "удов посполитих тяглих", мала 2 "міщанські" фольварки в тій же сотні: в одному жив Грицько Жилка, "піший", в іншому - Іван Свинар, "піший" (VI/1726). За Ревізєю 1733 р. не фіксується (певно, померла або вийшла заміж вдруге).
Можливо, вона - мати Михайла Григоровича Дяченка?

Іван Дяченко - козак конний  і грунтовий м. Великих Будищ (ІІІ/1721).

Петро Дяченко - козак кінний с. Тахтаулова (ІІІ/1721); у великобудиській сотні мав шинок пивний на власному дворі (Х/1722); козак піший с. Диканькі (VI/1726).

Семен Дяченко - конний козак с. Диканьки (І/1718, ІІІ/1721); козак, мав 1 двір підданих у великобудиській сотні (? рік).

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

104

Re: Кочан

А я хотела бы найти что-то о

Качанове Федоре Ивановиче - род.1907г (согл св. о рождении сына) или 1909 г (согл св. о браке)
На 1932 год – студент Железнодорожного института г. Днепропетровск
На 1935 год – «начальник» Севастопольское военное снабжение,
Место проживания Родителей на 1935 год – г. Севастополь)

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

105

Re: Кочан

Как мне сказали сегодня на заседании ДГО, архив Железнодорожного института в войну погиб, сохранились документы только после 1944 г.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться