1

Тема: Офіціренко / Официренко

Успішно йшла і відбудова Гадяцької МТС. Вже у 1946 році в МТС було 53 трактори проти 74 до війни. Механізатори успішно виконували поставлене перед ними завдання. 2435 га землі в зоні обслуговування МТС, які під час німецько-фашистської окупації не оброблялися, знову стали давати високі врожаї. Серед механізаторів особливо відзначалася бригада Ф. І. Офіціренка. Напередодні Великої Вітчизняної війни він працював трактористом і в 1939 році своїм трактором «У-2» виробив 837 га умовної оранки при нормі 340 га. Три роки підряд знатний механізатор був учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки і удостоєний медалі виставки. Весною 1941 року його висунули на посаду бригадира тракторної бригади. Разом з іншими механізаторами був евакуйований до Воронезької області, де і працював до звільнення району. У 1944 році він повернувся до визволеного Гадяча. Віддаючи всі свої сили відбудові МТС і господарства колгоспів, механізатор з власних запасів продав у фонд Червоної Армії 100 кг зерна. Його приклад наслідували і інші члени бригади. У післявоєнні роки Ф. І. Офіціренко добивався найвищого виробітку по району на трактор: по 890 га умовної оранки

ІСТОРІЯ МІСТ ТА СІЛ УССР Полтавська область

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share