1 (12-01-2017 14:52:56 отредактировано SVKM de L)

Тема: Шолудько (Шелудько)

Ищу предков по фамилии Шолудько (Шелудько, Шолудченко, Жолудко etc.) из с. Деревки Котелевской с.\Ахтырского у. Гадяцкого\Ахтырского полка\Харьковской губ., а также Полтавского, Лубенского и др. полков Гетманщины, Подлясского воев. ВКЛ etc. etc. etc.

Родословная роспись (периодически обновляется и дополняется)

Будищанская ветвь (родство не доказано)

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

177

Re: Шолудько (Шелудько)

Украінська преса в 1906 р.

"...Обслужуючи широкий обшир української территориї, «Громадська Думка» давала місце дописам і статьям з усих закутків Украіни російської і галицької та Буковини, що відбивалося на мові газети і за що її чимало попрікали читачі. Та не вважаючи на усякі другорядні хиби та дефекти в газеті, вона чим дальш, почала притягати все більше число співробітників, і серед них виявилося чимало молодих, свіжих сил, що подають добрі надії; де які з них в перших цих літературних виступах своїх виявили безперечний літературний хист і звернули на себе увагу. Крім письменників, відомих вже в українській літературі, як О. Білоусенко, В. Винниченко, Б. Гринченко, М. Грушевський, В. Доманииький, Д. Дорошенко, С. Єфремов, М. З(агірня), А. Кримський, М. Крошівницький, М. Лозинський, М. Левицький, М. Лисенко, О. Лотоцький, І. Липа, Лісак-Тамаренко, В. Леонтович, О. Маковей, Д. Маркович, В. Мировець, М. Павловський, Л. Пахаревський, С. Русова, О. Русов, Гр. Сьогобочний, В. Сивенький, Є. Чикаленко, М. Чернявський, Ф. Шелудько, д-р Юркевич,— в газеті брало участь багато нових в літературі співробітників, між якими визначаються: Ворон-Вільчинський, А. Грабко, П. Капельгородський, 3. Зл—ський, Є. Кв—ий, Е. Лоський, Мандрівець, І. Огієнко-Рулька, П. Оправхата, П2., В. Щіснячевський), Старий Русин, І. Тарасенко, А. Тесленко, С. Черкасенко, Л. Чулий, Ф. Шелудько, А. Я...."
...
"...Після того, як спинено було газету «Громадська Думка», у Київі цілий місяць не було української газети, і аж 15 вересня почала виходити «Рада» при участі тих самих співробітників, що й «Гр. Думка». «Рада» виходила до кінця року, і в 92 Л°№ своїх, дала багато цінного матеріалу. З статьїв про справи громадські та з белетристики можна зазначити: П. Капельгородський— Заходи йоло шкільної справи на Кубані, А. Тесленко. В городі, М. Чернявський. У самотині, А. Тесленко. Наука, В. Доманицький. Не святі горшки ліплять (про потребит, крамниці), В. Сивенький. Чому я не став учителем, Ф. Шелудько. Шкільна наука, Т. Т. Малюнки з сучасного життя, Ф. Шелудько. От і все!..."

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

178

Re: Шолудько (Шелудько)

Киевская старина, 1901, №12, с. 187:
"... Літературно-науковий Вістник кн. 11
Содержаніе:
Наш альбом поезиі Шелудька, Гриневичевоі; М.В. (125-132)..."
____________________________________________________________________________________
Вот бы почитать... smile

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

179 (24-03-2014 16:26:25 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Д. А. Иваненко. Записки и воспоминания 1888-1908 г.г. Издание редакции "Полтавский голос". Полтава. Отделение электрич. типогр. Д. Н. Подземского, Петровская ул. соб. дом. 1909

ХVІ.
Объявления о преобразовании "Губ. Ведом." в ежедневную газету. — Пробные номера ежедневных "Губ. Ведомостей". — Передовицы и фельетоны. — События конца 1894 года. — Кончина Императора Александра III. — Впечатления кончины.

...
Между прочим, в "Губ. Вед." было помещено очень трогательное стихотворение на кончину Александра III, подписанное крестьянином Ф. Шелудько, — на малороссийском языке...
____________________________________________________________________________________
Есть предположение, что это один человек с этим и этим.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

180

Re: Шолудько (Шелудько)

Свод постановлений Переяславского уездного земского собрания XVI созыва. В июне месяце 1880 года.

Ведомость Переяславской уездной земской управы о недоимках окладного земского сбора, подлежащих сложению.
...
Яков Шолудько - владелец "водоплавной мельницы" в д. Койлова, с которой собирался сбор в размере 2 руб. и которая пришла в негодность, и на этом основании 10.05.1880 г. сбор был исключен.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

181 (24-03-2014 16:26:57 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Юнкер Елисаветградского кавалерийского училища Шелудковский* произведен в прапорщики и назначен в 10-й гусарский Ингерманландский полк

(Циркуляр Главного штаба №153 от 24 июля 1915 года (Канцелярия, стол 1) "Список офицерам, произведенным 1, 30 и 31 декабря 1914 года; 12, 19 и 20 января 1915 года")
____________________________________________________________________________________
* еще о нем и его брате (?) здесь.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

182 (24-03-2014 16:28:56 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

От школы воскресной до открытой общеобразовательной - 1 (www.kavicom.ru/pages-view-4537.html)

...Особым элементом были так называемые «неорганизованные» школы, к которым относились школы грамоты и Старооскольская городская воскресная школа.  Вопрос об открытии в Старом Осколе воскресной школы возник в 80-е годы. В 1888 году священником соборной церкви Андреем Иосифовичем Положенцевым открываются публичные церковные чтения, а затем Обществом пособия бедным открываются «публичные народные чтения» книг литературного и научного содержания с привлечением лекторов – Александра Петровича Синдеева, Николая Дмитриевича Шкарбанова и Наума Ивановича Шелудковского*. В 1890 году впервые рассматривался вопрос об открытии в здании городского училища воскресной школы (РГИА. Ф. 733. Оп. 171. Д. 2459.) Непосредственным толчком, побудившим к скорейшему открытию школы, было народное бедствие – голод 1891 – 1892 гг. и связанный с ним эпидемии холеры. Народное бедствие вызвало, одновременно с оказанием материальной и медицинской помощи, широкую поддержку городской общественности вопроса об открытии воскресной школы, которая была организована при городском училище в 1892 году (РГИА. Ф. 733. Оп. 171. Д. 2459.) Наблюдение за религиозно-нравственным направлением в школе возлагалось на соборного священника и одновременно законоучителя А. И. Положенцева. Учителями утверждались Н. И. Шелудковский, А. П. Синдеев, Порфирий Автономович Лихачев и Федор Деомидович Дмитриев. Учебный курс определялся программой для начальных народных училищ первой ступени...
http://www.kavicom.ru/uploads/images/cfe08f02988043dc4e3b8cdcd620abe3.JPG
____________________________________________________________________________________
* еще о нем и его детях здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

183 (24-03-2014 16:29:24 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Немного о Ляхе Жолуде отсюда.
____________________________________________________________________________________
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической Комиссией. Том 2

"20. — 1507 въ Апрѣлѣ. Посольскія рѣчи князя Михаила Глинскаго Московскому великому князю Василію Іоанновичу, о военніхъ дѣйствияхъ Русскихъ воеводъ въ Литвѣ.
...
Вашей милости государю князь Михайло Львовичъ Глинскій велѣлъ чоломъ бити: Какъ были есмо, государю, подъ Менскомъ, и князь Ѳедоръ Ивановичъ Лукомскій былъ на сторожи отъ пановъ зъ Лиды, и вслышавши, государь, мене, пріѣхалъ ко мнѣ, а другій дворянинъ королевъ Янъ Выдра и Ляхъ Жолудь такожъ ко мнѣ пріѣхали; а которыи люди прибылые съ королемъ въ Литвѣ мають быти, и тежъ для которыхъ причинъ и иншіи люди не могутъ быти, того всего онъ свѣдомъ есть, занежь по вси тыи часы при короли мѣшкалъ.

Изъ Литовской Метрики (Запис. кн. VII, л. 74-76 об.), хранящеися при Правительствующемъ Сенатѣ, въ С. Петербургѣ. Въ заглавіи акта отмѣчено: Посольство здредцы Глинского до (в. князя) Московского, Вторично записанъ въ Сенатской Метрикѣ, въ кн. VIII, л. 72—73."

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

184

Re: Шолудько (Шелудько)

Мокляк В.О. Джерела з історії Полтавського полку (середина XVII — XVIII ст.) Т. II: Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1721 р.

Компут 1721 р.

Тое же сотни Полковой П[на] Черняка
Села Петрувки козаки воловїе
Сіе козаки воловіе и пешїе годуют драгунъ
...
Вакула Шолудко


Виденіе Города н[а]шего Великих Будищъ сколко въ ономъ дворов козаковъ коннихъ найдуется: Якие въ селах службу войсковую отбувают; въ року [1721], марта [?] дня

Козаки Конние и грунтовые
...
[№7 в списке] Двор Ивана Шолудка
[№8 в списке] Двор Пархома Шолудка

Мужики тяглие неимущие кгрунтовъ
...
Двор Мусѣя Шолудка

Подсусѣдки Козацкие и мужицкие
Пѣшие
...
Гаврила Орандаренка сусѣд

дѣд в Шолудковой хатѣ


[с. Комаровка]
Того ж села люде посполитие пѣшие и неимущие кгрунтов
...
Двор Ивана Шолудка


[Кобеляки]
Посполитие люде тяглие а грунтовъ неимущие
Тяглие
...
Двор Остапа Шолудка
...
Двор Хоми Шолудка

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

185

Re: Шолудько (Шелудько)

В документах Румянцевской описи села Бобрик Гоголевской сотни упоминается козак Игнат Шолудько. Он умер до 1766 г. (т.е. проведения самой ревизии в селе).

В реестре Заворицкой сотни Переяславского полка 1649 г. записан козак Трохим Шолудченко. В то время вышеупомянутый Бобрик входил в состав сей сотни.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

186 (24-03-2014 16:29:57 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

BOBROWNIK, спасибо большое!!! lol
Очевидно, это предки и родственники гоголевской семьи, которая встречается там в нач. XIX в. ().

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

187

Re: Шолудько (Шелудько)

Генеральная опись Левобережной Украины, м. Опошня (ЦГИАК Ф.1716 оп. 1 д.1)


Список козаков, подпомощников и подсоседков плативших сбор в 1748 году (составлено 24 января 1749г)

Л.9

Подпомочники:
... Петро Шолудченко

Список подпомошников, плативших сбор в 1746 г.

Л. 231 об.

Петро Шолудченко                 платил 3 копейки

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

188 (24-03-2014 16:30:25 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Генеральная опись Левобережной Украины, м. Великие Будища (ЦГИАК Ф. 57 оп. 2 д.358)

(? год; но очевидно, что после 13.02.1765 г.)

Лист 55об

На Полтавской улице двор значкового товариша Данила Шолудька*. В нем никто не живет, а состоит впусте.
____________________________________________________________________________________
* консолидированная информация о нем и его отце здесь.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

189 (12-01-2017 14:51:57 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПОЛТАВЩИНИ (1648-2012 рр.) ДОВІДНИК З ІСТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2012.

Населені пункти Полтавщини у складі намісництв (1784–1796)

Катеринославське намісництво (Описание к Атласу 1787 г.)

Полтавський повіт
...
148. Возного Шолудка* при р. Ковжижі**, д. поміщицька: число душ: 4 м.п., 6 ж.п.***
____________________________________________________________________________________
* Единственный возный со схожей фамилией, который мне известен, - Антон Жлудковский, сотенный батуринский. Едва ли это он. Единственный известный мне персонаж, который теоретически мог дослужиться до возного - Данило Шолудько, которому посвящен, в частности, пост выше. Так и оказалось.
** Предполагаю 2 варианта: либо это ныне не существующий н\п возле современных сс. Ковжижа, Милорадово etc., либо это современное село Лабуревка, которое ранее было известно как х. Шелудьки Васильцовской вол. В любом случае, связь с будищанской семьей прослеживается.
*** Первоисточник: Описи Степової України останньої чверті ХVІІІ – поч. ХІХ століття / Упоряд. А. Бойко // Джерела з історії Південної України. – Т. 10. – Запоріжжя, 2009. – 434 с.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

190

Re: Шолудько (Шелудько)

ЦДІАК Ф. 75 Оп. 2 Спр. 1757. - Арк. 1-6 зв.

1757 года марта 6 вѣдомость сотнѣ Кролевецкой сколко в городѣ Кролевцѣ имѣется дворовъ посполитихъ и бездворнихъ хатъ и сколко к тѣмъ дворамъ и хатамъ имѣется у кого угодій
...
Яковъ Шолуденко
____________________________________________________________________________________
(информация от enskada)

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

191

Re: Шолудько (Шелудько)

(Именные списки казаков Украинских полков, проходящих войсковую службу в 1784-1785 гг. Харьков 2012 г.)
Гадяцкий полк, 13.12.1785 г.

Сотне перво(й) Зенковской
Трофим Жолудь (жил во дворе родственников)

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

192

Re: Шолудько (Шелудько)

Церковь Иконы Казанской Божьей Матери (с. Деревки; 1911 г.)
http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2012/12/10-p.jpg

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

193 (24-03-2014 16:31:10 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Всеобщая адресная книга С.-Петербурга (1867-1868)

Шелудченко Михаил Ефимович*, тит. сов. Главного Артиллерийского Управления; ул. Сергиевская, д.9.
____________________________________________________________________________________
* возможно, отец Михаила Михайловича, подполковника в 1909 г.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

194 (24-03-2014 16:31:39 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Присутствовавшие и подписавшиеся при избрании графа Кирилла Григорьевича Разумовского Гетманом в Глухове 23 февраля 1750 г.
(оригинал - ІР НБУВ.-Ф. І.-Спр. 60325. - Арк. 118-130; опубликовано - Сергійчук В. Обрання Кирила Розумовського гетьманом // Київська старовина. - 1993. - №2. - С. 52-61)
...
Полку Полтавского
...
Значковий товариш Іван Шолудко* [№9 в этом списке]
____________________________________________________________________________________
* консолидированная информация о нем и его сыне здесь.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

195 (24-03-2014 16:32:00 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Планы дач Генерального и Специального межеваний Полтавского у. Полтавской губ. (РГАДА Ф. 1354, оп. 384)

"Межевано в 1866 г.
Утверждено 9 сентября 1875 г.
...
[Милорадова села]
...

Участокъ при хуторе
Шелудьковомъ
*,
влад. Унтеръ
Офицера Ивана
Михайлова
Бѣлаша съ прочими

Земли: удобной - 22 дес. 420 саж., неудобной - [прочерк]; всего - 22 дес. 1550 саж.
...

Участокъ №605*
влад. Казака Іосифа
Иванова Шелудька
съ проч.

Земли: удобной (и всего) - 4 дес. 1960 саж."
____________________________________________________________________________________
* очевидно, именно там располагалась деревня возного Шолудка.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

196

Re: Шолудько (Шелудько)

ГАХО Ф.31, оп. 141 д. 61
1795 года сентября … дня Харьковского наместничества Краснокутской округи села Деревок войсковые обыватели…

Л.972об.
Лаврин Герасимов сын Шолудченко – 48 – умер 1794 года
У него жена Ульяна Никитина дочь старинная здешнего села Деревок – 40 – 53
У них дети написанные в последнюю пред сим ревизию
Сыновья:
Дорофей – 19 – 32
Евтихей – 7 – 20

Л.973.
У Дорофея жена Евдокия Наумова взята с здешнего села Деревок с обывателей – 30
У них сын рожденный после ревизии Корней – 1

Зеновий Иванов сын Шолудько – 38 – 51
У него дети написанные в последнюю пред сим ревизию
Сыновья:
Данило – 19 – 31
Павел – 15 – отдан в рекруты в 1789 году
Степан – 13 – 26
Харитон – 10 – 23
Дочери:
Пелагея – 18 – выдана в замужество в село Деревки за обывателя
Анна – 7 – выдана в замужество в Екатеринославское наместничество в село Мигия (?)

Л.973об.
У Данила жена Параскева Пантелеева дочь взята Краснокутской округи слободы Котельвы у обывателя – 30
У них дети рожденные после ревизии
Дочери:
Матрона – 4
Марья – 1
У Степана жена Марья Осипова дочь взята в селе Деревки у обывателя – 25
У них дочь Евдокия – 3

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

197

Re: Шолудько (Шелудько)

Видение козаков сотне Короповской на канале будучих в прошлом 1722 году сколько в доми повернуло а сколко там при работе померло ниже и сего выражено в року 1723 февралю 19

в домы пришедшие
...
Ониско Шолудченко
...
Евхим Шолудченко
____________________________________________________________________________________
(Информация от Zdan)

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

198 (25-03-2014 23:26:02 отредактировано SVKM de L)

Re: Шолудько (Шелудько)

Обращение от всего сердца к друзьям из России, которые еще в состоянии что-либо подобное воспринимать адекватно...


Прощай, мой друг… Я ухожу сегодня,
Не бросив дерзких слов тебе в лицо.
Прощай, мой брат… Я ухожу спокойно,
Хоть в спину ты стреляешь мне свинцом.

Я не преда́л ни капли нашей кро́ви –
Но я могу поклясться на крови́,
Что делал все, чтоб ты не видел боли
Моей души, когда я уходил.

Прощай, мой друг! Я не забуду, слышишь,
Как мы с тобою вместе шли вперед!
Как преодолевали вместе вы́ши,
Как вместе начинали мы полет!

Прощай, мой брат! Тебя не осуждаю
За то, что ты, поддавшись злым словам,
Без боя сдал и честь, и совесть – знаю
Ты сделал так, как сделала толпа…

Я сохраню навеки нашу славу,
Наш дом и небо в мирной синеве!..
Я не предам свою Единую Державу –
Я патриот не в криках, а в душе…

Как можешь ты смотреть спокойно дальше,
Как чернь и мразь, беснуясь и ревя,
Позором покрывает твои флаги,
Прикрывши ими черные дела?

Как можешь ты молчать, когда подонки
Позорят черно-золотой муа́р,
Омытый кровью прадеда на фронте? –
За на́шу Родину он воевал…

Прощай, мой друг, но знай – когда оковы
Спадут с твоих запястий и души,
Когда направишь ты свой взгляд суровый
На тех, кто разума тебя лишил,

Когда, мой брат, ты вновь вдохнешь свободы,
Увидишь мир таким, каков он есть –
Я помогу тебе, забыв невзгоды,
Вернуть твою утраченную честь!..


23 марта 2014


         https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/p235x350/1383215_610949368987067_676359954_n.jpg

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: FazU, DVK_Dmitriy, Ya-nina, Installego, boda736

Сайт SVKM de L

Поделиться

199 (14-04-2014 22:40:35 отредактировано Installego)

Re: Шолудько (Шелудько)

Исповедные книги 1811 г. Петро-Павловской церкви местечка Бровары Остерского уезда Черниговской губернии
Крестьяне поручика и кавалера Семена Федорова Неводовского
Параскева Климова Шолудькова 25

В исповедках 1818 г. той же церкви  Параскева Климентова Шолудьковна 32 значится в дворовых титулярного советника Кулаковского Григория Федоровича

Скок, Кайдан, Гамалей, Кроль, Шевченко, Васюк, Музыченко (Черниговская губ.)
Примо (Полтавская губ.)
Горбов, Сергеев (Орловская губ.)
Спасибо сказали: SVKM de L1

Поделиться

200

Re: Шолудько (Шелудько)

Installego, благодарю Вас! Недалеко от Гоголева, видимо родственные семьи...

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

201

Re: Шолудько (Шелудько)

Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам'яті. Полтавський полк. Том 1.
____________________________________________________________________________________

Шолудьки

І
Гавриш - отаман тяглих підданих Кочубея у с. Нові Млини (17181).

ІІ
Іван (?-ран. 1756) - козак кінний оружний (17332), виборний можний (1740), малогрунтовий (1743), значковий товариш (1748.12.023-1750-?). Житель с. Нові Млини, де мав двір і винницю на подворках. Мав млин (1722). Сплачував податок на урядників 40 копійок (17334).
Роман - козак виборний малогрунтовий (1743), брат Івана.
Василь - козак кінний оружний (17335), виборний ніщетний великобудиський (?-1750-1756-?). Мав двір.
Яким з Григорієм - козаки виборні ніщетні великобудиські, служили з одного двору (17566).
Василь - козак кобеляцький (17527).

ІІІ
N (?-ран. 1775) Д.: Уляна NN (1736-?) - вдова (1775), мала двір у с. Нові Млини. Діти: Омелян, Іван, Євдокія.
Данило Іванович (1739/1741-1767-?) - службу розпочав з 7 січня 1759 р. полковим канцеляристом. Значковий товариш (з 13 лютого 17658). Мав двір у с. Нові Млини, в якому у нього 4 служителі, 12 підсусідків (1775). Д.: Марфа NN (1750-?).
Стефан Іванович (1750-?) - навчався в КМА (1763).
____________________________________________________________________________________
1 Джерела з історії Полтавського полку (середина XVII-XVIII ст.). - Т.1. - С. 150.
2 ЦДІА України. - Ф. 94. - Оп. 2. - Спр. 56. - Арк. 24.
3 ІР НБУВ. - Ф. 1. - №57325-57343. - Арк. 94.
4 ЦДІА України. - Ф. 94. - Оп. 2. - Спр. 58. - Арк. 23.
5 ЦДІА України. - Ф. 94. - Оп. 2. - Спр. 56. - Арк. 24.
6 ЦДІА України. - Ф. 51. - Оп. 3. - Спр. 19354. - Арк. 63зв.
7 ІР НБУВ. - Ф. 1. - №51747-51959. - Арк. 4.
8 ЦДІА України. - Ф. 54. - Оп. 3. - Спр. 1736. - Арк. 81.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

202

Re: Шолудько (Шелудько)

Мои размышления по поводу вышеприведенных сведений (буду благодарен за отклики!)
____________________________________________________________________________________
1. Книга - очень ценный источник с уникальными сведениями, которые каждый из нас в одиночку собирал бы долгие годы. Еще больше ценности ей добавляет наличие ссылок на источники, которые размещены прямо по тексту. Жаль только, что ссылки не всегда встречаются, а также, что в предисловии или послесловии не перечислены названия архивных источников (по которым даны только реквизиты). Отсутствие именного указателя усложняет работу с книгой, но здесь речь шла о большем объеме данных в обмен на справочный аппарат, так что терпимо.

2. Непосредственно по теме.
Удивляет, что автор отнес к Ивану(2) сведение о мельнице за 1722 год, но не отнес данные о нем из реестров 1718 и 1721 гг., а также сведения из "Видения..." о походах. Тем не менее, книга в целом подтверждает мою гипотезу о том, что Иван из 1718 г. и Иван из 1750 - один и тот же человек.

3. Новые сведения о Даниле Ивановиче позволяют с большой долей вероятности считать, что это именно он был возным, владевшим деревней и посполитыми в 1787 г.

4. Жаль, что отсутствует ссылка на сведения о Стефане Ивановиче. Учитывая характер этих сведений, могу предположить, что почерпнуты они из какого-то списка учащихся КМА, где указаны их имена и возраст.

5. Наиболее интересным является безымянный персонаж, ум. в 1775 году. Рискну предположить, что, если скончался он своей смертью, Ульяна была его второй женой. Жаль, что для этих сведений также отсутствует ссылка, т.к. я теряюсь в догадках, из какого источника они могли быть почерпнуты.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

203

Re: Шолудько (Шелудько)

Совершенно неожиданно обнаружил интересные подробности из биографии моего самого известного однофамильца! Интересно было бы изучить "доказательную базу" по этому делу - до сих пор находил о нем только положительные сведения, даже пафосные smile
http://irbis-nbuv.gov.ua/CARDS/017/%D0%A8%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99%20-%20%D0%A9%D0%AE%D0%A0%D0%95/0437.JPG

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

204

Re: Шолудько (Шелудько)

Небольшой оффтоп, но просто не мог обойти вниманием smile

Музей народної архітектури та побуту (с. Пирогове)

Комора із с.Деревки Котелевського р-ну Полтавської обл., кін.19 ст. (дерев.). Фото 2011 г.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Спасибо сказали: borisovichi1

Сайт SVKM de L

Поделиться

205

Re: Шолудько (Шелудько)

ГАХО Ф.31, оп. 141 д. 5
с.Деревки войсковые обыватели (РС 1782)

Л.510
Иван Осипов сын Шолудченко 28
у него жена Агафия Федорова дочь 25
у них дети
сын
Федор 7
дочь
Ефимия 3
оного же Ивана родной брат Павел 23

Л.512об.
Лаврен Герасимов сын Шолудченко 48
у него жена Улияна Никитина дочь 40
у них дети
сыновья
Дорофей 19
Евтихий 7

Зеновий Иванов сын Шолудко 38
у него дети
сыновья
Данило 18
Павел 15
Степан 13
Харятон 10
дочери
Татияна 18
Анна 7

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

206

Re: Шолудько (Шелудько)

Історико-статистичний опис Харківської єпархії [Т. 3, 1857]

ЧЕРВЛЕНАЯ СЛОБОДА

На правом берегу Псла в 8 верстах от Лебедина и Михайловки

В архиве нынешней Николаевской Червленской церкви хранятся следующие древние документы:
а) Духовная запись Вассы Иванихи, писанная в 1667 году, которою она отказывает червленской Николаевской церкви для вечного поминовения её и её рода два мукомольных постава на реке Псле, с тем, чтобы половина доходов употреблялась на церковь, а другая шла священно- и церковнослужителям. В сем акте упоминаются два причта Червленской Николаевской церкви:

Духовное завещание 1667 г.

Во имя пресвятыя, Живоначальныя и Нераздельныя Тройцы, Отца и Сына и Святаго Духа, стание речь ниже выраженная к увечной и несмертельной памяти. Аминь.
Я, Васса, по небижчику мужу моему Иваниха Мельничка, жителька села Червленого, любо естем на сей час хоробою от Господа Бога на теле заражона и навежона, але естем при добром памятанью, изуполного разуму будучи и зознаючи, а ведаючи в том добре, иж каждый человек здоровый хоробы неуходит, а у хоробы смерти близшия зостает, и оной сподиватися мает, а речи вшелякие сего светния, которые за часу письмом вированы не бывают, теди но потим рихло, с памяти людской выплывают, и в забытие приходят, за чим постерегаючи я того, абы по смерти моей между кревными то есть приятелями моими оубогую по мне позосталую маетность и субстанцию мою жадной турбации и заводов правых и неправых не было, теди ведомо чиню и ознамую тим моим тестаментом остальной воли моей, каждому засобно, кому бы о том ведати надлежало теперь и потом завше, иж где мене Господь Бог в той хоробе моей до хвалы святой своей повалаты будет рачил; теди на предь душу мою в руки пресвятаго милосердия Божьего полецевше, тело мое грешное, от земли взятое, яко долг позиченый, изнову в землю отдано и поховано быть мает при храму в том селе Червленом Чудотворца Христова Николая, коштом з убожества моего позосталого, а працею и стараньем опекунов моих нижеименованных, а що ся ткнет, распоряжаю и порядок чиню таковым способом, и диспопую на предь: на Николаевскую церковь села Червленого на Пеле в средней клетце две коле с каменьями, да на заднем коле двое Валющ суконных с казаном, а на соборную Лебединскую Успенскую церковь две кухвы горелки да двадцать осмачек борошна, на Троицу Живоначальную там же в Лебедине три осьминки борошна, пояс сребран- ный; в село Курган, до храму Архангельскую церковь, доправивши виноватые на Андрею Овцаку пьятнадцать коп, на Матвею Волку тринадцать коп, и отдать тии гроши на дзвон; да на вышеупомянутую Николаевскую церковь на наместный образ Пресвятыя Богородицы намыста червонных коралей три разы; на другий образ Пресвятой Богородицы тогож намыста коралевого два разы; двор, в котором мешкаю, со всем строениям, сродственнику моему Петру Пересыпченку; и зо млина, который отказала на церковь, зо всего быти мает, ежели будет в нем сидети и дозорцею быти, оному Петру семая мерочка, а будеж не похочет, то ничого с того млина не позволяю дать, только двором владеть; Юхнови да брату его Панькови двор по полам Севериновский, особливе Паньковы лошак сивый; Ивану малому Шолудковское подворье из садком да кобыла рыжая лысая; брату моему Василию Брекиде вместо двору половина с хатою; а половина с коморою Юхнови, на котором позволяю ему хату поставить; ему ж и мушкет; жене Брекидовей сукня синяя и в городе в рынку месце коморнее; сынам Брекидиным филандымовый жупан, а Юхниси синий и особливе юпку; Паньку да Ивану по единому казану винокурному; отцу Гаврилу Андреевичу винница. А хто що змеж своих виноват, же бы з оных не важился нихто доправляти и абы ся каждый з них тим контентовался, що есть описано, и жадной турбации межи собою не всчинали (Здесь выдраны в подлиннике слова.) ... в целости заховали; а умышленья, который млин отказала на Червленовскую церковь, же бы нихто з родичев моих и ни з сторонних людий невжился от оной отдаляти или откупливать да в посемью себе задерживать; тильки сродственник мий Юхно, по смерти моей, в потребе того млина на всякие посудки и подилки повинен деревню достачати и в дозорцях безпрестанно быти; а що з убожества мого позосталось, яко вшелякого хлебнаго борошна, рухляди и прочее собрание отправивши, як пристойне, по трестинску за душу мою, злецело на отца моего духовнаго; он повинен знати, кому що на убогие роздати. А хтобы кольвек важился мой тестамент в чим кольвек нарушити и турбацию якою кольвек меж собою подимовати, таковаго на страшный суд Божий позываю и тим ся зо мною пред Судиею справедливым, который приидет судить живых и мертвых, расправиться будет повинен; а при сем тестаменту моем был душевный мой отец, соборный Успенский протопоп, Иван Кирилов; Троицкий поп Андрей Михайлов; Преображенский поп Алексей Прокофиев; Архангельский поп Григорий Федоров, села Червленого Николаевские попы: Иван Александров и Таврило Андреев; мельники: Андрей Михайлов да Прокоп Матвеев и многих на теж час людий добрых и вероугодных, при сем тестаменте моем будучих зоставало; деялось в селе Червленом в дому моем.

Року 1667 генваря 11 дня сию духовную писал писарь Прокоп.

При сей духовной Лебединской Успенской протопоп Иван был и вместо духовной дочери своей Вассы Ивановой дочери по ея прошению руку приложил.

При сей духовной Троицкой поп Андрей был и руку приложил.
При сей духовной Преображенский поп Алексей был и руку приложил.
При сей духовной Архангельский поп Григорий был и руку приложил.
При сей духовной села Червленого Никольский поп Иван был и руку приложил.
При сей духовной села Червленого Никольский поп был Таврило и руку приложил.
При сей духовной Андрей Михайлов был и руку приложил.
При сей духовной Прокоп Матвеев был и руку приложил.


с. Червленое Лебединского р-на Сумской обл.

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

207

Re: Шолудько (Шелудько)

!!!Нужно узнать, что такое ЦГИАК Ф. 127 оп. 1012 д. 30!!!

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

208

Re: Шолудько (Шелудько)

SVKM de L пишет:

!!!Нужно узнать, что такое ЦГИАК Ф. 127 оп. 1012 д. 30!!!

Фух! Пока нашёл!

Власівка, с., Зіньківської 2-ї сот. Гадяцького п., з 1781 р.
Зіньківського пов. Чернігівського нам.
Церква Пресвятої Трійці

Метрична книга

Ф.127, Оп. 1012, Д. 30(1723-1741)

Может быть в деле ещё и другие церкви есть, точно не скажу.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: SVKM de L1

Поделиться

209

Re: Шолудько (Шелудько)

DVK_Dmitriy, спасибо, неожиданно и оперативно! smile
Да, я надеюсь, что там есть и другие н\п, не то, что другие церкви! Мне подсказали, что в этом деле метрики Зеньковской протопопии. Знать бы хотя бы, какие наместии там...

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Сайт SVKM de L

Поделиться

210

Re: Шолудько (Шелудько)

SVKM de L

По своим данным я Вашего населённого пункта не нашёл.
Но у меня данные не полные.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

211

Re: Шолудько (Шелудько)

DVK_Dmitriy пишет:

SVKM de L

По своим данным я Вашего населённого пункта не нашёл.
Но у меня данные не полные.

Мысль!
А напишите нас. пункты с церквями, которые рядом с Вашим н/п.
Есть шанс, что могут оказаться в одном деле!

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться