1 ( 17-08-2016 16:36:03 змінене kbg_dnepr )

Тема: Прізвища: джерела

Задокументированное изменение крестьянской фамилии forum.molgen.org/index.php/topic … #msg230161

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

2 ( 25-02-2015 17:18:15 змінене Balymba )

Re: Прізвища: джерела

kbg_dnepr пише:

Задокументированное изменение крестьянской фамилии forum.molgen.org/index.php/topic … #msg230161

Не зовсім зрозуміло, що Ви маєте під задокументованою зміною прізвища... Я не побачив там документа, який би свідчив про сам момент зміни прізвища та його причини. У мене є факти коли через два роки в документах люди значаться під іншими прізвищами, причому зміна торкнулася всіх носіїв прізвища. Знати б причини...

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

3

Re: Прізвища: джерела

У тому прикладі, який навів Mich Glich, добре видно, як нащадки Корнія Войтова стають Корнійчуками

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

4

Re: Прізвища: джерела

у меня интерестная фамилия  Лакей,откуда она пошла.дед жил в Житомирской области.

Share

5

Re: Прізвища: джерела

иннусик пише:

у меня интерестная фамилия  Лакей,откуда она пошла.дед жил в Житомирской области.

походження від нім. Lakai (з XVI ст.), схожі слова зустр. в голанд., іспан., болгар., словац. і франц. мовах. В тур. мові - ulak - кур'єр, гонець, вістовий.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

6 ( 03-07-2016 13:40:58 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища: джерела

Володимир Горпинич (м. Днiпропетровськ)
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ДОСЛIДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРIЗВИЩ УКРАЇНИ
ISSN 16823540. Українська мова, 2009, № 4

+ Читати більше

Нині не можна уявити українську ономастику без Кирила Кузьмича Цілуйка, як і Кирила Кузьмича без української ономастики.
Він створив її зусиллями свого непересічного організаторського таланту. Відкрию науковій громадськості маленьку таємницю про те, що наш патрон і я, раб божий в ономастиці, з’явилися на світ у різний час, але в одному краї, що був центром повстання селян Півдня України в 20-х роках ХХ ст.
...
Кількісно прізвища — величезний масив лексики української мови, який глобально ще належним чином не осмислений з лексикологічної, семасіологічної та ономасіологічної, етимологічної, когнітологічної, діалектологічної позицій з тієї причини, що мо во знавство ще не зафіксувало всіх прізвищ з усієї території України. Невідомо, скільки прізвищ нині функціонує в українській мові. Існує погляд, що процес творення прізвищ давним-давно припинився. А він, на думку деяких мовознавців, триває ще й дуже активно (я сказав би — агресивно), ламаючи наші уявлення про граматичну норму. Очевидно, найближ-
чим часом ситуація не зміниться. Тому сучасні антропонімісти в цих умовах зосередили свою увагу на регіональному принципі дослідження, що якоюсь мірою зараджує справі. Але, на жаль, реалізується він не за єдиною методикою і не завжди високоякісно. По-перше, регіони не мають чітких кордонів, що спричиняє або накладання маргінальних територій, або утворення лакун між ними, а це призводить або до дублювання, або ж до втрат фактичного матеріалу, що породжує
необ’єктивність і невмотивова ність висновків та узагальнень. Подруге, регіональні дослідження часто обмежені вибірковим матеріалом, що також позначається на достовірності узагальнень. По-третє, автори регіональних студій нерідко користуються писемними джерелами (подвірні господарські книги, списки виборців, списки учнів тощо), які фіксують прізвища в часі, але вони мертві, бо не мають наголосів.

У цій ситуації, на наше переконання, проблему можна поступово розв’язувати за принципом повного запису прізвищ усіх жителів кожного села (прізвища міст — окреме питання). Це 1-й принцип. Із ним тісно пов’язаний 2-й принцип — територіальний. Записувати прізвища потрібно в межах сільради, району, області з подальшою їх обов’язковою публікацією, тобто за адміністративно-територіаль ним поділом. На моє глибоке переконання, першою публікацією дисертан-
та на прізвищеву тему має бути список чи словник дібраного фактичного матеріалу. Нині за 60—80 років існування сільрад, районів, областей уся діяльність людей (господарсько-економічна, політична, правова, освітня, куль турна, організаційна та ін.) розгорталася в межах сільради, району та області. Усі інші чинники відійшли на задній план, а може й зникли. І частина традицій, психологія, поведінка та переміщення людей структурувалися в межах адміністративно-територіального регіону: внутрішня міграція люду спрямовувалася до районних і обласних центрів. Тому адміністративно-територіальний устрій сам по собі сприяє певній фіксації прізвищ району чи області. А під час дослідження можна і треба брати до уваги й історичні, і географічні, і етнічні, і діалектні межі їх (прізвищ) поширення. Тому від кожної дисертації на прізвищеву тему треба вимага-
ти певних списків прізвищ досліджуваних сіл.

3-й принцип — обов’язкова фіксація поширення кожного прізвища. Стосовно прізвищ слід говорити про територіальну і ситуативну поширеність. Територіальну поширеність визначаємо шляхом фіксації наявності чи відсутності певного прізвища в кожному населеному пункті, наприклад, ні в одному селі Гуляйпільського р-ну, сусіднього з Покровським, немає жодної людини з прізвищем Цілуйко, а в селищі Покровському — дві особи (за неповними даними). Со ціальну
поширеність прізвища визначаємо за кількістю його носіїв у кожному населеному пункті. Наприклад, за спостереженням автора, болгарське прізвище Тельча́ров (від праслов’янськогo *telę) в с. Трояни Бердянського району має 80 носіїв, у с. Андрівка — 7, у с. Луначарському — 0. Соціальна поширеність приховує надзвичайно цінну лінгвальну і
екстралінгвальну інформацію, наприклад: а) серед кіль кохсот болгарських прізвищ найпоширеніші на Бердянщині: Тельча́ров — 80, Чердаклі́єв — 76, Бо́нчев — 60, Па́ленков — 33, Дунда́лов — 28, Узу́пов
24 і т.д.; б) у с. Осипенко (кол. Спаське) функціонує 1163 прізвища, з них найпоширеніших — 23 (від 193 до 20 носіїв), серед них немає жодного іншомовного прізвища, у т.ч. і російськомовного (Солонський
193, Головатий — 75, Зубко — 73, Проценко — 47 носіїв); в) рівень русифікації прізвищ у с. Богданівка (Дніпропетровськ. обл.) сягає 57 %, у Тарасівці Томаківського р-ну тієї ж обл. — 49 %, у Новокиївці Томаківського р-ну тієї ж обл. — 39 %. Тому висновки в дисертаціях без вивчення соціальної поширеності прізвищ не можна вважати науково
повними.
4-й принцип — обов’язкова фіксація узуальної і юридичної форми прізвища. Оскільки прізвище має дві основні ознаки — обо в’язкову спадковість і юридичну легітимність, — то й фонографічний склад, фонографічна будова прізвищ регулюються двома нормами — узуальною (граматичною) і юридичною. Первісно в прізвищах вони збігалися майже повністю, бо новонароджених реєстрував у церквах під час хрещення грамотний працівник церкви. Але в період, коли юридична легітимність стала виражатися в таких юридичних документах, як свідоцтво про народження (метрика) та паспорт, то в результаті дії екстралінгвальних у наш час дуже банальних причин — низька українсько- і російськомовна грамотність (точніше ма лограмотність або неграмотність) працівників РАГСів і паспортних столів — у метриках і паспортах, а звідси і в інших юридичних документах, з’явилися масово прізвища з орфографічними помилками.

Особливо це стосується міської місцевості та періоду, коли в паспортах прізвища записували українською та російською мовами. Орфографічні помилки й помилки під час перекладу українських прізвищ на російську мову або з російської на українську, зафіксовані метрикою або паспортом, набули ознак юридичної норми. І виправити їх дуже важко, а часто складаються обставини, що й узагалі не можна. Тому в наш час відмінність у фонографічній будові прізвищ юридичних і узуальних форм значно зросла, і нехтувати нею не можна. Згадаймо прізвище Буруля чи Беруля. А ось сучасні приклади: у Дніпропетровську є лікар за метрикою і паспортом Сквірський (родом із Сквири Київської обл., там це прізвище дуже поширене) — треба Сквирський. З’явився цей покруч тому, що українське місто Сквира і район Сквирський у російськомовному адміністративно-територіальному довіднику (К., 1979) подані росій ською мовою як Сквира,
Сквирский р-н (а не Сквыра, Сквырский), а в українській — з буквою і, а не и: укр. Сквіра, Сквірський р-н, звідси й прізвище Сквірський.
Помилок цього типу багато: Бараннік, Андреєнко, Сідоренко, Алексенко.

5-й принцип — обов’язкова фіксація прийнятого в досліджуваній місцевості наголошення прізвищ. Наголос у прізвищах полі функціональний...

6-й принцип — жіночі відповідники до чоловічих прізвищ прикметникової форми є окремими прізвищевими лексемами, а не словоформами.

www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ … _4/st2.pdf

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

7

Re: Прізвища: джерела

Там, мабуть, Узунов  (болгарське прізв.), а не Узупов. Не погоджуюся з автором, що у церковні метрики здійснювали записи грамотні писарі і було все добре, а проблем наробили радянські писарі. Вони хоч би й були всі грамотні, але грамотні по-російському за умов, коли української мови "не існувало". І цим все сказано і без коментарів. Плутанина з іменами ставить під сумнів грамотність та обізнаність багатьох дореволюційних писарів.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

8 ( 04-07-2016 10:15:23 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища: джерела

Так там є з чим не погоджуватися - наприклад, автор пише, що процес утворення прізвищ йде і зараз - а в іншому місці стверджує, що у новожитних населених пунктах люди заселялися з уже існуючими прізвищами (і це у ХУ111-Х1Х ст.!).
Мені здається, що треба розрізняти юридичну сторону питання, мовну норму і розмовну мову.
1. у розмовній мові утворення прізвиськ йшло і йде безперервно;
2. процес нормування української мови не був досконалим ніколи, бо не було держави, і навіть зараз він теж ще не дуже досконалий;
3. юридично прізвища стали прізвищами у селян Російської імперії тільки трохи більше 100 років тому... ну і т.д.

Але що є дисертація на цю тему - то чудово! І дуже прикро, що я це бачу тільки зараз, бо не перший рік мрію знайти людину, яка займається цим професійно, а тут вона живу у рідному Дніпропутровську і навіть захистила ономастичну дисертацію якраз тоді, коли я почала про це мріяти...

І здається мені, що я цього пана Горпинича знаю (бо рідний же університет!)

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

9 ( 17-08-2016 16:29:46 змінене Arxivist )

Re: Прізвища: джерела

Стаття Ірини Желєзняк. "Українські прізвища на -ист (-а, -ий)". 1975, Мовознавство. №2 (50)

www.ex.ua/103569774

Згадуються прізвища: 


Джеджеристий, Женжуристий, Женжурист, Джинджиристий, Перепадистий, Перістий, Узористий, Ребристий, Ребристенко, Вічистий, Огнистий, Коноплистий, Семенистий, Чухиста, Чуфистов, Жубанистий, Службистий, Гаристенко, Гористов, Сукманистий, Ковнерист, Коміристий, Ярмистий, Килимистий, Шкбистий, Кобаніст, Сядристий, Бубянистий, Бубонистий, Бубенистий, Гуслистий, Арганист, Органістий, Органістенко, Цимбаліст, Басистий, Кобзистий, Кобзистенко, Дудистий, Капелістий, Комаристий, Камеристий.

Фирфир

Share

10

Re: Прізвища: джерела

Андрій Зубко
УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han … sequence=1

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

11

Re: Прізвища: джерела

Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. – К.: Наук. думка, 1966. – 217 с. Бестселер в цьому "жанрі" wink

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Share

12

Re: Прізвища: джерела

Б. О. Унбегаун Русские фамилии www.pseudology.org/chtivo/RussianSurnames.pdf
і не тільки про російські прізвища йдеться мова.

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kuks70, ГіП2

Share